Jézus a fény

Szia, Vendég
Felhasználói név: Jelszó: Emlékezz rám
Szellemtan

TÉMA: "Halálközeli élmények" és egyéb érdekességek

"Halálközeli élmények" és egyéb érdekességek 3 éve 1 hete ezelőtt #5440

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5645
.

Másik világ 2019.07.20. hatoscsatorna 27 perces film. - Putnoki Tibor--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Téma zárolva.

"Halálközeli élmények" és egyéb érdekességek 2 éve 11 hónapja ezelőtt #5477

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5645

.

Gyerekek visszahozzák édesanyjukat a túlvilágrólA következõ beszámolóban az a benyomása az embernek, mintha gyermekek sikerrel hoztak
volna vissza haldokló anyjukat a szinte már megpecsételt halálból. A beszámolót
191 l-ben hozta nyilvánosságra egy Schrimpf nevû szerzõ, így szól (13, 103. o.): Az elõzõ
évben - tehát 1910-ben -Vorbruckban meghalt egy 95 éves asszony, bizonyos
Andréné, aki Vallentin lány volt. Még két nappal halála elõtt is minden házimunkái
elvégzett, mivel még igen fürge és tetterõs volt, és teljes szellemi és testi frissességnek
örvendett. Mégis vágyakozással és örömmel tekintett a halálra, és évek óta kifejezésre
juttatta bosszúságát amiatt, hogy még mindig itt kell maradnia. Ha megkérdezték, szívesen
elmondta az okát.

Kétszer házasodott. Amikor elsõ férje meghalt, 28 éves volt, és két gyermeke volt.
Másodszor is férjhez ment Ebbõl a házasságból négy gyermek született. Mind a hat
gyerek viszonylag kicsi volt még, amikor második férjét is elvesztette Úgy tartotta
fönn magát és a gyerekeit, hogy kenyeret és mindenféle kis süteményt sütött. Volt a
piacon egy kis standja, ahol mindig harisnyát kötve látták ülni.
így múlt el néhány év Egy õszi napon álló nap zuhogott az esõ Nyomorúságosán átfázott
a standjánál, és amikor hazáén, rázta a láz. A következõ napon már nem tudott fölállni.
Súlyos tüdõgyulladás alakult ki. A két idõsebb gyereknek kellett a standhoz állnia,
a négy kisebb pedig jól-rosszul ellátta õt, már ahogy tudtak. Itt-ott ránézett egyik-másik
szomszédasszony, hozott egy kis levest stb , de egyikük sem tudott leülni hozzá vagy
borogatást tenni rá, minthogy ók is többnyire szegények voltak, és maguknak is volt
mit tenniük.

A harmadik napon hirtelen rosszul lett A gyerekek segítségért futottak, de mire
megjön a szegények orvosa, mar csak szegény André asszony halálát tudta konstatálni.
A következõ napon eljött a halottkém, s aztán egy asszony, aki megmosta a
halottat és felöltöztette. Amikor elment, a négy kisebb gyerek fölmászott az anya
ágyara. Hangosan jajgatva és sírva ide-oda hintáztattak a halottat, rávetettek magukat,
újból és újból szólongatták Miután kb. tíz percig így "megdolgozták", mely sóhaj
fakadt fel az elszenderült asszony mellkasából, aztán meg egy, és nagy nehezen felnyitotta
szempillán. Alighogy ezt észrevették a gyerekek, ujjongva ismét rávetettek
magukat, felráncigálták, és alig telt el öt perc, ismét elve és teljes öntudattal ott volt
velük az anyjuk.

Az egész városka összefutott a csodára, az újból magához tért asszonyt elhalmozták
élelmiszerrel és pénzzel, és két-három hét multán ismét frissen és vidáman ült a standja
mögött. Így élt az eset után még 58 évig. Többé semmilyen betegség nem vett
erõt rajta. Valamennyi gyermeke megelõzte a halálban, és õ nem volt képes egyet is
elragadni a haláltól csak azok közül, akik egykor visszahívták õt onnan, ahonnan állítólag
nincs visszatérés.

Több mint 30 órát töltött el holtan. Errõl a következõket mesélte: Amikor hirtelen
heves rosszullét tört rám, éreztem, hogyan veszítem el az érzékeimet. Aztán erõs,
hintázó mozgást éreztem, mintha hullámzott volna alattam az ágy. Aztán mintha
valami magasságból zuhantam volna, egyre mélyebbre és mélyebbre. Rettenetes
félelem és félelmetes elfogódás volt az, aminek tudatában voltam. Hirtelen úgy tûnt,
mintha talajt fogott volna a lábam, és egy pusztában álltam. Közel s távol csak kietlen,
sztyeppeszerû tájat lehetett látni. Sajátos alkonyodás tette teljessé e táj vigasztalanságát.

Minden olyannak látszott, mint egy hideg, nedves õszi estén, szürkének és
barátságtalannak.
Egy pillanatig egész tanácstalanul és tétován álltam ott. Akkor hirtelen kivilágosodott
az égbolt kis része, azon a tájon, ahová az út vezetett. A fényár egyre világosabb
és világosabb lett, mint amikor a Nap átverekszi magát a párán és a felhõkön
egy ködös reggelen. Nem tudom, én mentem-e a fényár felé, vagy az közeledett-e
felém. Hirtelen fényes nap lett körülöttem, és legnagyobb meglepetésemre ismerõsök
csapata vett körül, akik valamennyien a legszívélyesebben üdvözöltek! A szeretteim
voltak, alak elõttem mentek el: a szüleim, testvéreim, mindkét férjem, és végtelen
boldogságérzés vett erõt rajtam, addig sosem ismert nyugalom és vidámság. Ujjongva
vettek körül engem, és köztük haladva mentem elõrefelé, egy láthatatlan célhoz
közelítve.

Ekkor hirtelen heves lökések rázkódtattak meg, inogtam, valakik felfogtak a karjukkal,
és hallottam, amint néhány ismerõs hang sajnálkozóan azt kérdezi: Tehát ma
csak látogatóba jött hozzánk. És még nem marad nálunk Mikor jön egészen hozzánk
Akkor elveszítettem érzékeimet, ismét éreztem azt a hintázó, zuhanó mozgást; zavaros
hangok ütötték meg a fülemet. Hívtak engem - fáradságosán kinyitottam a szemeimet,
az ágyon feküdtem, a gyerekeim egymást kiabálták túl: Él! Megint él!

Persze örültem, hogy visszakaptak a gyermekeim. De amikor egyedül voltam, mindig
végtelen vágyakozás fogott el ama táj után, mintha ott lett volna a hazám. A késõbbi
években különösen, amikor a gyermekeim egymás után elhagytak. És türelmetlenül
várom azt a napot, amikor követhetem õket. Sajnos olyan sokáig várat magára.
(ismeretlen forrás)
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Téma zárolva.

"Halálközeli élmények" és egyéb érdekességek 2 éve 8 hónapja ezelőtt #5739

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5645
.


Igazolták a halál utáni élet valóságát! Egy brit orvos megrázó információkat közölt


Van egy titok, ami sokkal nagyobb, mint a politika, az egészségügyi szabadság, a tudomány, vagy akár az emberi faj egész történelme. Ezt a titkot továbbra sem ismeri el " még el is ítéli " a tudományos közösség, és mégis ez a legfontosabb titka mindennek, ami van.
Igen, mindennek.

A titok egyszerûen az, hogy mindannyian túléljük a fizikai testünk halálát. Tudatunk tovább él, és e földi álomvilágban a halálunkon túl a tudat túlmutat a fizikai valóságon, és megtapasztal egy csodálatos és erõteljes létezést, melyet emberi szavakkal leírni nem lehet.
Ez az üzenete Dr. Eben Alexandernek, A mennyország létezik címû könyv szerzõjének.
Az egész életében tudományos szkeptikus, aki sosem hitt Istenben, Mennyországban vagy a tudatban .

Jóval azelõtt, hogy ezt a könyvet megírta volna, Dr. Alexander gyakorló idegsebész volt, és egész életében "tudományosan kételkedõ". Nem hitt a tudatban, szabad akaratban, vagy hogy létezik egy nem fizikai szellem. Nyugati orvosi egyetemen szerzett gyakorlatot olyan orvos kollégákkal körülvéve, akik az Univerzumot mélyen gyökerezõ materialista szemmel nézték. Dr. Alexander úgy vélte, hogy az úgynevezett "tudat" csupán az agy által létrehozott biokémiai illúzió.
Ezen nézet birtokában gyakorlatilag az összes közismert tudós, köztük a fizikus Stephen Hawking is azt állítja, hogy az ember nem más, mint egy "bilógiai robot" tudat és szabad akarat nélkül.

Dr. Alexander is fenntartotta volna ezt a nézetét, ha a saját halálos ágyán nem éli át azokat a bizarr és csodálatos élményeket, melyek teljesen ellentmondanak az összes hagyományos tudományos magyarázatnak: Dr. Alexander hét napra "meghalt" , és ezalatt eleven utazást tett a túlvilágon. Ezután visszatért fizikai testébe, csodálatos gyógyulást tapasztalt meg, majd ezután megírta könyvét, A mennyország létezik címmel.

E.coli fertõzés ette az agyát

Az egész akkor kezdõdött, amikor e.coli baktérium támadta meg Dr. Alexander gerincvelõ folyadékát és külsõ nagyagyát. Az e.coli szó szerint enni kezdte az agyát, és ez rendkívül szélsõséges görcsös rohamokat okozott, verbális kitörések és izomgörcsök kínozták, mielõtt agyhalott kómába esett volna.
Ebben a kómában nulla agyi aktivitást mutatott, csak légzõkészülék és intravénás folyadék segítségével tartották életben. A kezelésében résztvevõ orvosok hamar arra a következtetésre jutottak, hogy Dr. Alexander halála csak napok kérdése, de ha mégis életben maradna, csak egy vegetáló és mûködésképtelen test lenne korlátozott agymûködéssel. Az e.coli baktérium statisztikai halálozási aránya agyi fertõzés esetén 97 százalékos.

De az igazán megdöbbentõ mindebben, hogy ahelyett, hogy semmit sem kellett volna tapasztalnia ezalatt a hét földi nap alatt, Dr. Alexander egy "felébredésben" találta magát az álomszerû földi életébõl, érthetetlen módon saját tudatának óriási kiterjedését tapasztalta meg a túlvilágon.

Ezt a tapasztalatát írja le részletesen A mennyország létezik címû könyvében, állításai a következõk:

- A túlvilági tapasztalat annyira "valóságos" és kiterjedt, hogy ahhoz képest a földi emberi lét tapasztalata csak egy mesterséges álomnak tûnik.
- A túlvilágon nem volt idõ dimenzió. Nem "telt" az idõ, ahogy azt a fizikai univerzumban teszi. Egy pillanatra úgy tûnik, mint az örökkévalóság, és a tudat is mozoghat, úgyszólván minden erõfeszítés nélkül. (Az a gondolat, hogy minden egyszerre létezik, óriási hatással van egyrészt arra, hogy megértsük a szabad akaratot és a multiverzumot, valamint az idõ múlásának tudati megtapasztalására ebben a birodalomban.)
- A túlvilág anyaga tiszta SZERETET. A szeretet uralja a túlvilágot legnagyobb mértékben, ahol a gonosz általános jelenléte végtelenül kicsi.
- A túlvilágon az összes kommunikáció telepatikus volt. Nem volt szükség szavakra, ahogy minden körülötted történõ dolog és önmagad szétválasztására sem.
- Nem volt "ismeretlen", és egy kérdés puszta feltevését is azonnal megjelenõ mélységes és részletes válasz kísérte.
- Létezik egy szó, a pokol, melyet Dr. Alexander úgy ír le, mint egy föld alatti eltemetett helyet, göcsörtös fagyökerekkel és démoni arcokkal és soha véget nem érõ gyötrelemmel. Dr. Alexandert angyali lények mentették meg ettõl a helytõl és szállították a mennybe.

Isten elfogadja a multiverzum létezését


A mennyország létezik olvasása közben a legérdekesebb részt a 48. oldalon találtam, ahol Alexander azt mondja:
Ez a rész egy fontos dolgot ütött meg bennem, ahogy már régóta hittem az univerzumunkban, melyet Isten teremtett a végtelen számú többi univerzummal együtt, melyek mindegyikében az élet és fizikai törvények számtalan variációja létezik. Amit Dr. Alexander mond, az megerõsíti, hogy életünk a Földön egy "teszt" a személyes növekedésünkben, és annak a módja, hogy ebben a tesztben való elõrelépésként legyõzzük a gonoszt, miközben terjesztjük a szeretetet és az együttérzést.

Sõt, ez a rész is megerõsíti a szabad akarat létezését, és segít megválaszolni azt a kérdést, amit gyakran felteszek magamnak. - Miért kerültünk ebbe a gonoszsággal, tudatlansággal, sötétséggel és megtévesztéssel körülvett világba? A válasz az lehet, hogy a Föld egy vizsgahely a lelkek számára, akiket a Teremtõ választott ki, a jó és a gonosz közötti utolsó tesztre.

A Föld mint vizsgahely


Bár a könyv nem megy olyan messzire, mint én, az én elméletem szerint a Föld az egyik leginkább megfertõzött bolygó a multiverzum birodalmai között. Csak a legbátrabb lelkek vállalkoznak arra, hogy a Földre szülessenek emberi testben, és megfosszák õket korábbi emlékeiktõl.

Odaátról nézve az élet egy sokoldalú kihívás:


1. Rá kell jönnöd, hogy ki vagy és miért vagy itt
2. Meg kell tanulnod felismerni és leküzdeni a gonoszt (zsarnokság, rabszolgaság, elnyomás, kormányzat stb.)
3. Tanulnod kell terjeszteni a szeretetet, együttérzést, gyógyítást és a tudást.

Halálunk után egy magasabb hatalom ítél meg bennünket, és az ítélet figyelembe veszi ezen területeken elért teljesítményünket. Vajon mérhetõ az önismeret? Tettünk valami hasznosat a gonosz legyõzésére? Kifejeztük a szeretetünket és együttérzésünket, hogy segítsünk másoknak felemelkedni ismereteikben és tudatosságukban?
Ahogy arra többen is rájöttek, az emberek túlnyomó többsége elbukik ezeken a teszteken. Keserû, önzõ, anyagiaktól függõ emberként, és a gonosz, kapzsiság vezérelte csatlósaiként halnak meg, akik tévesen azt hitték, hogy még életükben megnyerhetik a játékot, miközben a Teremtõ messze legfontosabb megmérettetésén vallottak kudarcot.

Az emberi életnek nem az a legfontosabb része, hogy pénzt szerezzünk, vagy mások feletti uralmat gyakoroljunk, hanem egy magasabb "helyezés" elérése ebben az "életnek" nevezett szimulációban azzal, hogy ellenállunk a gonosznak, és terjesztjük a szeretetet, a tudatosságot és az igazságot.
Azok számára, akik tiszteletben tartják az életet, akik gyakorolják az alázatot és önismeretet, akik igyekeznek ismereteket és bölcsességet szerezni miközben ellenállnak a zsarnokságnak, elnyomásnak, tudatlanságnak és a rossznak, azt hiszem ezen lelkeknek különlegesebb feladatokat kell választaniuk a nagyobb multiverzumban.

Ez az "igazi" létezés. Ez a Földi élet csak egy álomszerû szimuláció, ahol a lélek összekapcsolódik bolygónk nyers biológiájával egy rövid ideig, mely valójában egy szempillantásnak tûnik a nagyobb képben.
Valójában sokkal több vagy, mint a tested. Igazából a lelked végtelenül tudatosabb, intelligensebb és kreatívabb, mint ahogy tapasztalod, vagy kifejezed az emberi agyadon keresztül. Megpróbálni megtapasztalni a teljes valóságot az emberi lény korlátozott fizikai agyán keresztül olyasmi, mintha egy rovart akarnánk megtanítani Mozartéhoz hasonló zenét szerezni.

A multiverzum hemzseg az intelligens élettõl, beleértve a többdimenzós lényeket is
Dr. Alexander útja is megerõsíti, hogy az intelligens élet messze túlmutat a Földön. Ahogy könyvében leírja:

Rengeteg életet láttam a számtalan univerzumban, köztük olyanokat, melyeknek intelligenciája jóval elõrehaladottabb, mint az emberiségé. Láttam számtalan magasabb dimenziót, de az egyetlen módja, hogy megismerjük õket, ha belépünk és közvetlenül tapasztaljuk meg. Ezeket nem lehet felfogni, vagy megismerni alacsonyabb térdimenzóból. Ezekbõl a magasabb világokból bármikor vagy bárhol beléphetünk a mi világunkba.

Ez nemcsak azt igazolja, hogy léteznek más intelligens civilizációk az egész univerzumban, hanem olyan multidimenzionális lények is, akik kedvük szerint lépnek ki és be a mi valóságunkba.
A világ minden kultúrájában számtalan feljegyzés készült Földünket látogató fejlett õsi civilizációkról, és talán még keveredtek is a korai emberekkel. Még a kezdeti kereszténység is rendelkezett azzal az elképzeléssel, hogy egy többdimenziós lény (Isten) akaratával beavatkozhat, ezért téren és idõn túli.

Alternatív kutatók, mint például David Icke is beszélnek a Földet látogató multidimenzionális lényekrõl, és arról, hogy megfertõzték bolygónkat a gonosszal. Icke szerint a bolygónkat globálisan irányítók szó szerint alakváltó hüllõk, akik azért törtek be világunkba, hogy ellenõrizzék és rabszolgasorba hajtsák az emberiséget. Bár Dr. Alexander könyvében semmi ilyesmit nem találunk, de ez nem ellentétes az õ állításaival Istenrõl, amit kómás állapotban tapasztalt. Azaz vannak multidimenzionális valóságok, bizonyos magas vibrációjú lények képesek ezek között a valóságok között akaratuk szerint átjárni, illetve a Földet gonoszsággal fertõzték az egyéniségünk tesztelése céljából.

Ha ez kissé kísértetiesen hangzik, fontold meg a Biblia szavait: egyenesen Ádámhoz és Évához beszélt hallható szavakkal az édenkertebn egy kígyó (hüllõ), vagy nem?

A tudományosan kételkedõk (újra) tévednek

Függetlenül attól, hogy mit gondolhatsz egy multidimenzionális lényrõl, intelligens életrõl a Földön kívül, és a bolygónkon jelenlévõ gonoszságról, van még egy szempont, ami mindezt teljesen világossá teszi. A tudományosan kételkedõk halálosan tévednek.

A tudományos kételkedõket valójában rossz névvel illetjük. Õk nem kételkednek egyáltalán. Egyszerûen csak a saját vallásukat követik, saját szent meggyõzõdésüket, melyet szerintük sohasem lehet kétségbe vonni. Ezen hiedelmek közé tartozik az univerzum teljesen materialista nézete. Ezzel együtt az úgynevezett "szkeptikusok" nem hiszik, hogy õk maguk tudatos lények, hanem csupán biokémiai agyfunkciókkal ellátott "tárgyak".
Szerintük nincs túlvilág, e nézetükhöz nagyon ragaszkodnak. Nincs elme orvoslás, a placebo hatás használhatatlan, és nincs olyan dolog, mint elõérzet, távolbalátás vagy pszichés jelenségek. Ó igen, és ahhoz is ragaszkodnak, hogy intravénásan higanyt, MSG-t és formaldehidet adjanak be maguknak védõoltásokon keresztül, és állítják, hogy a fluorid tartalmú termékek jók a közegészségügynek, és egyébként minél többen együnk génmódosított élelmiszereket, növényvédõ szereket és szintetikus vegyi anyagokat.

Nem meglepõ, hogy ezek a "tudományosság" kultuszában hívõk nem hisznek a halál utáni életben. Ez az, ami lehetõvé teszi számukra, hogy népirtást kövessenek el génmódosított élelmiszerek, kísérleti gyógyszerek, mérgezõ oltóanyagok és más halálos törekvések segítségével. Véleményük szerint az embereknek nincs lelkük, ezért megölésüknek sincs jelentõsége.

Dr. Alexander azt mondja:

Hát persze, hogy azok. A "tudományos szkeptikusok" halálosan tévednek szinte mindenben, amit állítanak, vagy támogatnak. De a legnagyobb hiba az egészben az, hogy a saját lelkük létezését is tagadják. Mondani sem kell, hogy mindannyian kudarcot fognak vallani az emberi tapasztalás nevû szimulációban, és szembe fognak nézni az ítélettel. Istenem, micsoda meglepetés lesz ezeknek a szomorú lelkeknek, amikor elérkezik az a nap!

Utálnám, hogy egy napon szembe kellene néznem Istennel egy tudományosan kételkedõ élet után, amikor Isten feltenné a kérdést: "Kételkedtél BENNEM?" Hogyan tud bárki is úgy körülnézni a világban, hogy nem látja az intelligens Teremtõre utaló jeleket? Még a fizikai törvényeken is módosítottak, finomítottak a helyes egyensúly érdekében, hogy a világegyetem támogassa a csillagok, bolygók és szén alapú életformák kialakulását. Ezt "Goldilocks Rejtélynek" hívják, ami egy azonos címû könyvbõl ismert, Paul Davies írása.

Nincs biokémiai magyarázata Dr. Alexander tapasztalatainak

Azon szkeptikusok számára, akik elolvassák Dr. Alexander könyvét, azok kilenc lehetséges biokémiai hipotézist ismerhetnek meg a tapasztalataival kapcsolatban, majd aprólékosan és tudományosan egytõl egyig elveti õket. Az eredmény? Sokkal valóságosabb volt, mint emberi lényként élt élete.

Ne felejtsük el, hogy Dr. Alexander egy idegsebész. Ez az ember úgy ismeri az emberi agyat, mint senki más. A kilenc orvosi magyarázat, melyeket aztán késõbb elvet, a következõk:

- Primitív agytörzsi program
- A limbikus rendszer torz emlék elõhívása
- Endogén glutamát blokád excitotoxicitással
- DMT lerakódás
- Elszigetelt megõrzés az agykérgi régióban
- Gátló neuronok elvesztése, ami a serkentõ ideghálózatok közti nagyobb aktivitási szint miatt egy látszólagos "Ultra valóságot" hoz létre
- Thalamus aktiválása, bazális ganglionok és elmezavar hoz létre egy hiper-valóságot
- Újraindítási jelenség
- Szokatlan memóriatermelés archaikus vizuális úton

Dr. Alexander lehet a leghitelesebb túlvilági tanú az emberiség történelmében

Dr. Alexander tapasztalata (és az azt követõ könyv) vitathatatlanul a legjobban dokumentált eset a túlvilágra vonatkozóan, mely a nyugati tudományban ma létezik. Az a tény, hogy egy élénk, hiper-valóságos túlvilágot egy tudományosan szkeptikus materialista idegsebész tapasztalt meg, aki nem hitt a túlvilágban, és aki késõbb bátorságot vett magán, hogy dokumentálja és közzétegye ezeket a tapasztalatait egy könyvben - megdönthetetlen hitelességet biztosít a számára.

Nem olyasvalaki, aki a tévében szeretne magának hírnevet szerezni. Tény, hogy a könyv megírását követõen egykori "tudományos" kollégái szemében nevetség tárgyává vált. Megvolt minden oka rá, hogy ne írja meg a könyvet. Csak Isten kegyelmén múlt, hogy Dr. Alexander meggyógyult halálos betegségébõl, visszatértek normális agyi funkciói, és megkapta ezt a túlvilági "Látomást", hogy visszatérhessen ebbe a fizikai síkba, hogy megpróbálhassa szavakba önteni.

Személyesen azt hiszem, hogy Dr. Alexander tapasztalatai számtalan más emberét is tükrözik minden egyes kultúrában, akik hasonló halálközeli élményrõl számoltak be. Létezik élet a halál után, és Földlakóként a tudatváltásra azért van szükség, hogy fajként egy magasabb szinten értsük meg lelkünk halhatatlanságának igazságát, és a Teremtõ létezésének tényét.

Mike Adams

forrás: tophir.hu/ezoteria/igazoltak-a-halal-uta...agat-egy-brit-o/1347
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 2 éve 8 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.

"Halálközeli élmények" és egyéb érdekességek 2 éve 5 hónapja ezelőtt #6001

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5645
.


Csodával határos: 90 percig volt halott a férfi, mielõtt újjáélesztették.


Az életmentést végzõ doktorok azóta stílusosan Lázárnak hívják.

Alistair Blake tavaly januárban saját skóciai nyaralójában feküdt a felesége, Melinda Blake mellett, amikor a szíve megállt. Bár a nõ egybõl megkezdte az újraélesztést, amit ráeszmélt, hogy mi történt a férjével, majd a kiérkezõ mentõk folyatták az újraélesztést,de a férfit csak 90 perc után sikerült visszahozni a klinikai halál állapotából.

Ez rengeteg idõ, ilyenkor szinte elképzelhetetlen, hogy valaki maradandó agykárosodás nélkül térjen vissza az életbe, Alistair Blake ezt mégis megúszta. Egy évvel a szívleállása után ma már makk egészségesnek tûnik, teniszezik és nagypapaként élvezi a családjával töltött idõt.

A sikeres újraélesztés után a férfit tavaly megmûtötték és kapott egy szívritmus-szabályozót is. A csodálatos felépülése után pedig az orvosai Lázárként kezdtek el rá hivatkozni.

A férfi a felépülése óta betöltötte a hatvanat és azt mondja, szerinte egy csoda, hogy hogy mennyire egészséges ahhoz képest, hogy milyen állapotban lehetne a tavalyi szívleállása és a 90 perces klinikai halál után.

Forrás: Index

propeller.hu/nagyvilag/3508783-csodaval-...halott-ferfi-mielott
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Téma zárolva.

"Halálközeli élmények" és egyéb érdekességek 1 éve 6 hónapja ezelőtt #6475

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5645
.

Halálközeli Élmények - John Burke, Sid Roth, EZ TERMÉSZETFÖLÖTTI - 22 perces film--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Téma zárolva.

"Halálközeli élmények" és egyéb érdekességek 1 éve 6 hónapja ezelőtt #6491

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5645
,
“4 percig halott voltam.” -Halálközeli élmény Dobronay Lászlótól - Garázsmenet 93. rész - 1 óra 14 perc film


--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Téma zárolva.
Oldalmegjelenítési idő: 0.090 másodperc