Jézus a fény

Szia, Vendég
Felhasználói név: Jelszó: Emlékezz rám
Szellemtan

TÉMA: Médium - médiumitás

: Médium - médiumitás 13 éve 2 hónapja ezelőtt #1404

 • A.M. Timea
 • A.M. Timea profilkép
 • Nem elérhető
 • Platinum Boarder
 • Irgalom, békesség és szeretet adassék nektek
 • Hozzászólások: 356
"Éljetek átnemesítõ életet!"
M.Gulyás Mária, részlet

Szeretetfényem áramlása minden évben, és minden lélekünnepen egyre erõsebben jelenik meg a világban, hívva, magával húzva mindazt, akinek lelke érzékeny hívásomra, és elhatározásában, szabad döntésében pedig erõsen és komolyan törekszik a jóra.
Lássátok azonban, hogy akaratom nem egységesen nyilvánul meg bennetek és környezetetekben: néhányan felébrednek tõle, van, akibõl erõsödõ akaratot vált ki a Felém való törekvésre, de van, akibõl dühödt ellenállást. Mindennapi életetekben bõven tapasztalhatjátok ez utóbbinak megnyilvánulását a fizikai világ zûrzavarában, rendetlenségében, erõszakosságában és könyörtelen érzéketlenségében.
Vegyétek észre e jeleket és értsétek mondanivalóját! Mert megmondtam: Ne gondoljátok, hogy azért jöttem a földre, hogy békét hozzak! (Mt.10/34.) Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön Ezentúl, ha öten lesznek egymás közt, megoszlanak: kettõ három ellen, és három kettõ ellen! (Lk.12/49 és 51-52.)
Tetteiben és beszédében mindenki Hozzámállása megmutatkozik!
Vegyétek észre tehát Gyermekeim saját viselkedésetekben, szavaitokban, életetek minden megnyilvánulásában, hogy milyen mértékben tartoztok Hozzám, mennyire figyeltek mondanivalómra, mennyi idõt szenteltek mindennapjaitokban Nekem, és ami a leglényegesebb, mekkora és milyen minõségû szeretettel élitek életeteket?

Mert Hozzámállásotokban nem hazug békének, nem meghunyászkodásnak és az igazságtalanság, hamis képmutatás megtûrésének, hanem a szív bátor és helyes igazságvállalásának kell megmutatkoznia! Nevem használatával nem élhettek önzõ, káromkodós életet, csak tiszta és valódi szeretetrõl szóló szó hagyhatja el ajkatokat! Szent Nevem is csak akkor tud védelmet nyújtani, ha komoly szándékkal, tisztelettel kéritek, és tetteitekkel kiérdemlitek azt! Tiszta Szeretetfényem csak ebben az esetben tud bennetek szétáradni, hogy segítsen és támogasson! Szavaitok és tetteitek határozott, tiszta színt-vallások legyenek úgy, mint ahogy földi Édesanyámé is az volt, örök mintaként állítva a világ elé.

Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak!... Az égõ Szeretet tüzét, mely okos, bölcs, megfontolt, de gyors és igaz tettekre sarkallja minden gyermekemet, aki Hozzám tartozónak vallja magát!
Vizsgáljátok meg tehát önmagatokat: Így van-e?
Szavaim nem fizikai síkú harcot, hanem inkább az Igazságért, az Általam folyamatosan sugárzott Szeretet megéléséért folytatott helyes küzdelmet jelentik. Ha ezt Velem, vezetésem alatt végzitek, akkor minden tetteteken Áldás van, és a szív békéje valósul meg végeredményként az életetekben.

Folytatás következik
MEGISMERITEK AZ IGAZSÁGOT, ÉS AZ MEGSZABADÍT TITEKET.
Utolsó szerkesztés: 13 éve 2 hónapja ezelőtt Írta: A.M. Timea.
Téma zárolva.

: Médium - médiumitás 13 éve 2 hónapja ezelőtt #1405

 • A.M. Timea
 • A.M. Timea profilkép
 • Nem elérhető
 • Platinum Boarder
 • Irgalom, békesség és szeretet adassék nektek
 • Hozzászólások: 356
M. Gulyás Mária
elõzõ folytatása

Fényemben élõ gyermekeim világokon át Isteni Teljességemben nõttek fel. Legbensõbb Szeretetem, a Teremtés Bölcsõje, Istenanyai minõségként lelkükben élõ valóság volt. Megváltó Tervem megvalósításához, és Istenségem Jézusban történõ megmutatkozásához szükség volt Szeretetem tiszta, alázatos Nõi Lélekben való megjelenítésére is.
Az Istenanyai minõség, az Öröktõl fogva Létezõ Napba-öltözött Asszony tehát Máriaként jelent meg a Földön, mint Jézusi megnyilvánulásom földi Édesanyja!
Szeretetben megélt és Akaratom elfogadása által átszellemült élete az anyagi testet is átminõsítette, s így Engem követve térhetett vissza Legfelsõbb Teremtõ Atyai Szeretetem Teljességébe! Ily módon megszentelt élete, kereszthalálom miatt viselt mélységes lelki és anyai szenvedése tette Õt Társmegváltóvá. Akinek füle van, hallja meg e szavak mai jelentõségét! Földi életem, és Mária Édesanyám élete is minden mozzanatában olyan példa, mely elõttetek áll, megvalósíthatóságot adó iránymutatásként. Szeretetem emberi, nõi és édesanyai mintáját adtam meg Õbenne az egész világ számára!

Világra-születésemmel az anyai méh és az emberi test megváltódott, testetek ezáltal szellemetek alkotóerejének és örömötöknek megvalósító eszközévé vált, így bánjatok hát vele! Gyermeki felnövekedésem szeretõ anyai védelemmel és gondoskodó apai szeretettel történt. Odafigyelõen, megértõ szeretettel nevelitek gyermekeiteket?
A felnõttkor az önmegvalósítás, vagyis helyesen értelmezve a küldetés és az életfeladatként vállalt ígéret megvalósításának idõszaka. A korábbi, gyermeknevelõs idõszak alatt megtanult fegyelem, figyelmesség, a szeretetcselekedetek helyes értelmezése, a belsõ nyugalmon és szeretet-tudáson alapuló bölcsesség, valamint az elengedés képessége vizsgázik ilyenkor, mint ahogy Mária életében is történt tanítói idõm alatt. Elértétek-e ezt a fokozatot ahhoz, hogy megvalósítsátok önmagatokban mindazt a nemes, örömteli teremtést, amivel a földre születtetek? És erõtök gyengülésével tudtok-e Hozzám szívbõl(!) imádkozni, mint Mária tette földi világból való távozásom után? Tudtok e kérni, felajánlani azokért, akiket az élet - a munka dandárjában élve, és a helytelen értelmezések miatt, sajnos még sok esetben - távol tart Tõlem? Tudtok-e értük imádkozni? Drága Gyermekeim, gondoljátok tovább e kérdéseket! És legyetek mélyen igazságosak önmagatokban! Mert a bármivel kapcsolatos hamis büszkeség, a hatalmi eredmények, a szeretet nélküli élet nem az Én mintám! Emlékezzetek erre! Nehogy belecsusszanjatok a kétezer évvel ezelõtti hibába, hogy félreértelmezitek Szavaimat! Nem megalkuvó békét, hanem a szív örömének belsõ, de külsõ világotokban is megvalósítható békéjét hozom a világra! Megváltóként nem a háború tüzét ígértem, hanem a Valódi Szeretet minden igaztalantól való megtisztító belsõ tüzét, mely kiégeti mindazt, amely hívó, Isteni Szeretetemhez méltatlan bennetek, s amely végül felemel, s Hozzám, a magasabb világokba eljuttat!

Azért mondom el mindezt, mert szabad akaratotoknál fogva eldönthetitek, hogy melyik megoldást választjátok a felsoroltak közül!
És azért is mondom el mindezt, mert lesznek, mint ahogy vannak is embertársaitok, akik alacsony szeretetfokuknál fogva, alacsony rezgésû energiával, de esetleg nagy erõvel rendelkezve nem az eléjük tárt tiszta mintát követik! Felhívom a figyelmeteket, tudatosan határozzátok el, hogy kivel kívántok együttmûködni! Elhatározásotoknak megfelelõen alakítsátok tetteiteket, ott, azon a területen, ahol vagytok, olyan adottságokkal, amilyenekkel rendelkeztek! Tisztítsátok ki lelketek mélyét is mindentõl, ami nem szeretet, hogy egyértelmûen meghalljátok Szavam! Teremtõ gondolataitokat csak jóra használjátok, és ügyeljetek egészségetekre és tiszta energiátokra!
Mert a világ kiprovokált eseményei hamarosan igényelni fogják kimûvelt emberi tulajdonságaitokat! Segíteni pedig csak azokat segíthetem, akik életük példája alapján igyekeznek Felém, és szabad döntési jogukkal élve Tõlem, Jézus Krisztustól kérik a segítséget! A sokat emlegetett átmenet,- az egyéni, és összeadódóan a földi egyaránt-, csak a fentiekben vázolt szívbéli értékekkel fog megtörténni, kizárólag akarat által nem jöhet létre!
A Jézusi és a Máriai minta minden szebb, a Valódi Szeretet világába vágyakozó gyermekem számára megvalósulhat, de csak az elõbbiek szerint, mert Teremtõ Atyaként minden változás elindítója, felügyelõje és igazságos, irgalmas befejezõje is ÉN Magam Vagyok! Ezért megismétlem: éljetek átnemesítõ életet! Fénygyermekeim figyeljetek hát! Ismerjetek Önmagatokra! Hívásom felhangzik, várom csatlakozásotokat a Szeretetben!
Megváltói Áldásom adom minden szeretettel indított, és Akaratommal megegyezõ tevékenységetekre! Ámen.
Jézus, az Úr, Aki vezet!

részlet
MEGISMERITEK AZ IGAZSÁGOT, ÉS AZ MEGSZABADÍT TITEKET.
Utolsó szerkesztés: 13 éve 2 hónapja ezelőtt Írta: A.M. Timea.
Téma zárolva.

Médium - médiumitás 13 éve 2 hónapja ezelőtt #1434

 • A.M. Timea
 • A.M. Timea profilkép
 • Nem elérhető
 • Platinum Boarder
 • Irgalom, békesség és szeretet adassék nektek
 • Hozzászólások: 356
Kryon:
Fellebben a fátyol

részlet a könyvbõl


A Fényküldött felkapcsolja a villanyt, és amikor közeledik a vihar, fölmegy a világítótorony lépcsõin. Tudják, hogyan egyensúlyozzanak ki dolgokat. Ha megnéznéd az igazi maja és azték naptárokat, látnád, hogy mit akartak valójában mondani. Amit elõre jeleznek, azok az energia-lehetõségek mintázatai, melyek mind részét képezik Gaia idõórájának. Ezek, ha végiggondolod, egyáltalán nem is naptárak, hanem energiajelzõ rendszerek.
2012 a gondolat reneszánszát képviseli, amikor fény fog áramlani a bolygóra. Ez az új energia nem fogja a háborút, vagy a háború lehetõségét támogatni. Néhányan ezt már láttátok is, és elég hosszú ideje vagytok már metafizikai hitetekben, hogy meglássátok a változást és az elmozdulást, mely elkezdõdött.


Hányan tekintitek magatokat Világítótornyoknak? Nem tudják, mekkora lesz a vihar, és milyen sötét lesz. Nem tudják, milyen erõsen fog fújni a szél, és meddig fog tartani. Õk és fenntartóik látják, hogy közeleg a vihar, és tudják, amikor benne vannak. De nem érdekli õket, hogy mennyire van sötét, vagy mennyi ideig tart a vihar, mivel arra épültek,a Világítótornyok, hogy elviseljék! Nem érdekli õket, mert elég erõs fényük van, hogy segítsenek bárkinek, aki bajban van. Te is ezért vagy itt! Nem kell elemezgetned a jelenlegi vihart, vagy foglalkoznod vele. Amit tenned kell, az az, hogy ott állj, ahol vagy, és tartsd a fényedet. Ezért jöttél a bolygóra most, és ezért vagy itt. A Szellem megígéri neked, hogy van elég fényed, és hogy a világítótornyodat nem fogják elpusztítani, mivel a vihar miatt épült. Valójában pont erre a viharra készült. Jól érted, mit mondunk? Nem kell a vihart megértened, és nem is kell mindenre rájönnöd. Az utolsó dolog lenne, amit egy Világítótoronytól elvárnánk, az az, hogy kapcsolja ki a fényét, csukja be az ajtókat és szaladjon el, mert jön a vihar. Ez nem értelmes, ugye látod? Ez a kor jó híre.

Ezek azok a lehetõségek, melyeket látunk. Igen, valóban, lehet, hogy még sötétebb lesz, mielõtt világosabb lenne. Vannak ebben az évben lehetõségek, ha létre kell jönniük, akkor sok minden megváltozik, az is, hogy mi történik ebben az épületben.
Hajlandó vagy mosolyogni? Hajlandó vagy felállni, felkapcsolni a fényt, és azt mondani: "Nem érdekel, hogy néz ki. Nem félek a vihartól. Csak az érdekel, hogy milyen lesz, amikor befejeztem." Ez, kedves Emberi Lény, pont az, amiért annyira szeretünk.
Ez egy üzenet volt az angyalok birodalmából. Gyakorlati és valóságos. Ünneplünk téged, és a kíséret is téged ünnepel. Ez az igazság.
MEGISMERITEK AZ IGAZSÁGOT, ÉS AZ MEGSZABADÍT TITEKET.
Utolsó szerkesztés: 13 éve 2 hónapja ezelőtt Írta: A.M. Timea.
Téma zárolva.

Médium - médiumitás 12 éve 11 hónapja ezelőtt #1763

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5645
Névtelen szellem tanítása

"TANÍTS ÚGY SZÁMLÁLNI NAPJAINKAT, HOGY BÖLCS SZÍVHEZ JUSSUNK."

A ma embere racionális lény, aki nem szereti az általánosságokat, nevén nevezi a dolgokat, s ebbõl vonja le konzekvenciáit. Ha azt olvassuk, hogy: "Taníts úgy számlálni napjainkat", akkor azonnal azt kérdezzük, hogyan számláljam, és mennyit számoljak? A mondat második felénél már egy kis pontatlanságot is érzünk, mivel mi a bölcsességet inkább az értelmi kategóriába soroljuk, míg a szívet az érzelmi világunk szimbólumának tartjuk. Tulajdonképpen mikortól kellene számlálni napjainkat? Nyilván nem a születésünktõl, hiszen ekkor még kiszolgált és kiszolgáltatott lények vagyunk. A gyermekkor, a maga ösztönös reagálásaival, csak a kívülállónak árul el valamit hajlamainkból, jó és rossz tulajdonságainkból. így tehát öntudatra eszmélésünk, önálló véleményünk, saját akaratunk kialakulásától kell elkezdenünk napjaink számlálását? Mivel ez egyénenként változik, képtelenség normát felállítani, vagy idõpontot meghatározni.

Szent Ágoston szerint: "Nem jó számtartók azok, akik növekedni vélik esztendeiket, ahogy életük halad, mert azt kellene mondani, hogy minél tovább élünk, annál jobban fogynak esztendeink. Mivel életünk kezdete halálunk eleje, onnan kezdve fogyni kezd életünk, esztendeink számának emelkedésével."
Hogyan és milyen bölcsességet szerezzünk elõre nem látható, bizonytalan számú napjainkra? - Nyilván akad olyan ember, aki élete folyamán sohasem fog találkozni a Zsoltár idézett versével, mégis és ennek ellenére életét hasznosan, értelmesen, kiegyensúlyozottan fogja leélni, szemben százakkal és ezrekkel, akiken nem segít a Szentírás ismerete vagy olvasása sem.
"Taníts úgy számlálni napjainkat...", - ezt Mózes imádkozza, aki az égõ csipkebokorban megjelenõ Úrral találkozott.

"Utaidat Uram ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem." - könyörög Dávid, az Isten embere. (Zsolt 25,4)
"Adj azért szolgádnak engedelmes szívet, hogy tudja kormányozni népedet, különbséget téve a jó és rossz között!" (1 Krón 3,9)
S ez Salamonnak, Isten kiválasztottjának kérése!

Azok a szellemóriások, próféták és kiválasztottak, akikre e föld szellemi elõrehaladása lett bízva, tanácsot és tanítást kérnek, hogy bölcs szívhez jussanak, mégis, mit akarunk mi, akiknek csak e kiválasztottak követése lett feladatul szánva?! Feladatunk felismeréséhez vagy elfogadásához, elõször is tanítványi hajlandóság, alázat szükséges, problémáink felismerésének, megértésének alapvetõ igénye. Mivel a körülöttünk zajló élet meg lehetõsen eklektikus képet mutat, s az élet iskolája sem oszt írásos bizonyítványt, bizony soha sem tudjuk, ki hányadik osztályba jár, ismételt-e évet, éveket, életeket, vagy sem, felsõbb osztályba léphet-e, tanul-e egyáltalán vagy csak iskolát kerül?
Szóval ezen a világ-szabadegyetemen csak a Jóisten ismeri ki magát egyedül. Természetesen mindez nem zavar bennünket abban, hogy oktassunk és osztályozzunk, intsünk vagy buktassunk másokat, miközben magunkat legföljebb pedagógus-továbbképzésre osztjuk be. Mihez képest kell tanulnom? A számtalan iskolarendszer és iskolatípus közül melyik az, amelyre egyértelmûen rábízhatom magam? Számtalanszor támad bennünk olyan érzés, mintha egykor többet tudtunk volna a lényegrõl, mint ahová életünk során elvergõdtünk.
(Névtelen szellem tanításából)
Kuklis Géza összeállitása
(Spiritualitás.hu)
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Téma zárolva.

Médium - médiumitás 12 éve 9 hónapja ezelőtt #1976

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5645
Névtelen szellem írásaiból
Eszter írómédium útján

Ha az egész világot elsötétíti is a sátán az õ hamisságával, egy kicsiny rést hagy az égboltozaton , mert azt hagynia kell , míg jobb szellemek is ölthetnek testet a földön . Az a kicsiny rés is elég lesz , hogy az igazság leszivárogjon azokhoz , akik azt keresik .
A sok hamis és tökéletlen nyilatkozat csak jobban felkelti a vágyat az igazság után . Aki elesik , mert sötét van , vigyen lámpást , ne induljon útnak idegen világban vezetõ nélkül , ne keressen ott kincseket , ahol a járást nem ismeri és ne keressen ott igazságot , ahol még a föld pora , piszka befogja a lelkeket . Azt tartsa szem elõtt az ember , hogy van síron túli élet , van a létnek folytatása , a jónak jó , a rossznak rossz , és javuljon , ez a feladata .
Hogy ez az élet mennyi tarkaságot , mennyi tökéletlenséget tud a földre önteni , azt a józan ítéletû ember is el tudja képzelni , de nem szükséges ezt a tarkaságot mind megfogni belõle , nevetséges dogmát csinálni , mert akkor a spiritisták messzebb estek az igazságtól , mint a világi felekezetek tagjai .
Nem az a cél , hogy a világ elismerését vívjuk ki magunknak , hanem hogy Isten útján haladjunk . A ti hitetek alá van támasztva és táplál a reménység , de ha Isten megáldja a mi fáradságainkat , sok hajótöröttet vehetünk hajónkra . Azután már csak igaznak és jónak kell lenni s Isten segítségére bízni a többit.


--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 12 éve 9 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.

Médium - médiumitás 12 éve 6 hónapja ezelőtt #2330

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5645
SÖTÉT ERÕK ÖRVÉNYLENEK,
DE EBBEN AZ ÖRVÉNYBEN ÉS EBBEN A SÖTÉTSÉGBEN
A TI NYUGALMATOK ÉS A TI VILÁGOSSÁGOTOK
FOG RENDET TEREMTENI

Szeretettel köszöntlek benneteket kedves testvéreim!
A ti szívetek ismét riadozik és a számotokra láthatatlan világba bocsátjátok azokat a rezgéseket, amelyeket riadt emberi szívek bocsátanak ki magukból.
Nem azért jöttem, hogy azt mondjam néktek, ne riadozzon a szívetek, ne féljetek, mert ezt csak abban az esetben mondhatnám, ha nem ismerném jól az emberi szíveket. A sok szenvedéssel, átéléssel, erõs akarattal, nagy nekifeszülésekkel felépített hitfalakat is, a bizonytalanság érzése nyomban megingatja. És amíg az Isten gyermeke kénytelen itt a földön élni, nem áll teljesen biztonságos alapokon, bármilyen rendíthetetlen a hite, bármilyen világos a látása. Nyomban meginog minden, amikor olyan szelek fújnak, amelyek magukban hordozzák a veszélyt, a bûnt, a gyûlölet foszlányait. Biztonsága csak akkor van a lélek mélyén, ha maga körül megértést és szeretetet érez.
A szeretet hosszú idõ óta számüzve van a földön.
Számüzetett, hogy helyet adjon a gyûlöletnek. Gyûlölet tombol északon, keleten, nyugaton, délen, és amikor megütközik, irtózatos szenvedések várnak minden élõ és érzõ teremtményre. A Földön élõ emberek nem tekinthetõk úgy, mint áldozatok, hanem mint felelõsségre vonható egyedek, és felelõsséggel tartozó egységek. A gyûlöletet önmagukban táplálják, egymás szívébe átplántálják, a másikban is táplálják, és ébren tartják. Egyáltalában, ez az egész földi világ a jelen pillanatban úgy néz ki, mintha a gyûlölet alapjára épült volna, mintha a gyûlölet falait emelték volna, és gyûlölettel fedték be azt a házat, ahol az emberiségnek lakoznia kell. De ez csak azért van, mert a karma törvénye irtózatos korbácsütésekkel kényszeríti az embert, hogy kidobja magából a gyûlölet magvait és a gyûlölet termését.
Egészen mélyen, most még fel sem fedezhetõen lappang a zsarátnok közt egy parányi érzés, amit szeretetnek hívnak. Ez kivétel nélkül él minden ember lelke mélyén, aki ma a földön van. És amikor gyûlöletét kiélve kidobta azt magából, akkor majd önmagába roskad és mindaddig élõhalottként fog élni, amíg meg nem érzi gyengén és egészen mélyrõl azt a kis melegítõ érzést, amelyik föl akar törni, növekedni akar, meg akarja mutatni magát, és el akarja borítani az embert. Ezért ne féljetek soha, mert nem lehet tudni, melyik órában figyel fel egy-egy ember erre a finoman ható, gyengén melegítõ érzésre.
És bármit rendez az emberiség ismét a földön, Isten szeme és Isten keze egy pillanatra sem nyugszik el, és meg nem szûnik õrködni a világ felett.


folytatása a következõben
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Téma zárolva.
Oldalmegjelenítési idő: 0.157 másodperc