Jézus a fény

Szia, Vendég
Felhasználói név: Jelszó: Emlékezz rám
Ami egyik kategóriába sem tartozik bele.

TÉMA: Hitrõl

Hitrõl 13 éve 9 hónapja ezelőtt #73

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5623
A hit

Kérded, hogy mi az a hit.
Ha éreznéd, nem kérdeznéd.
Ha éreznéd, feltételek nélkül
A parancsolatokat követnéd.

Ha követnéd az Igét, nem
töltené szívedet el kétség.
A szeretet úgy áradna szét,
hogy megõrizné szelídségét.

Ha hited lenne, nem hinnéd
Pénz-isten hatalmát, ezt a
hatalmi csodát, mely elsorvasztja
lelked óhaját.

Érezd, mi az a Hit, mely a
Mennybe repít!
Ne követelj, csak kérj!
Ne akarj, csak befogadj!

Vigyázz, mert nem tudhatod,
sorsod meddig szabott, ezért
Úgy élj minden napot,hogy a
következõt az Örökkévalóval folytatod!
(Ebergényi N. Magda)
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Téma zárolva.

Hitrõl 13 éve 9 hónapja ezelőtt #87

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5623
A hitrõl

A hit az emberi élet legfontosabb eszköze. Nem lehet hitrõl beszélni abban az esetben, amikor az ember csak beszél valamirõl, de cselekedeteiben az nem tükrözõdik vissza. Jézus az evangéliumban amirõl beszélt Õ azt meg is cselekedte. Mindazt azért cselekedte meg, hogy igazolja azt, hogy a beszéd az elszáll, de a cselekedet az bevésõdik az emberi szívekbe és ezáltal képesek lesznek õk is hasonlóan cselekedni.

Mindig csak arra képes az ember az életében, amire a lelke éppen fel van készülve. A lelket nem lehet erõszakos módon fejleszteni, csak túlerõltetni, aminek az lesz a következménye, hogy a lélek nem képes a továbbiakban felismerni azt sem, amire neki szüksége lesz a feladatához.

A lélekben zajló események nagyban befolyásolják az emberei tudatot, ami a késõbbiekben egyáltalán nem hasznos az ember javára, mert akkor már nem az Isten akarata szerinti életet éli, hanem a saját maga alkotta feladat vált a számára fontossá.

A hit alapja az emberi szívekben rejlõ nagyon fontos esemény, ami nem engedi meglazulni az Istennel való szoros kapcsolatot. Ennek következtében a lélek képes olyan cselekedetekre, mint amit Jézus cselekedett az Õ tanítási idõszakában. A betegeket gyógyította, a leprásokat megtisztította, a vaknak vissza adta a látó képességét és még lehetne sorolni azokat a cselekedeteket, amelyeknek az alapja a hit. A ti életetekben is azokat a cselekedeteket megtudjátok valósítani, amennyiben a hitetek sziklaszilárddá fog válni, és nem lesz olyan akadálya, hogy megrögzít benneteket a félelem és a hitetlenség.

Mindig arra gondoljatok, hogy a hit az alapja annak, hogy eltudtatok indulni a Jézusi Úton. A következõ lépcsõ már egy kicsit nehezebb, hogy megtudtok-e maradni azon az úton, amelyen különbözõ akadályokba ütköztök ? A még magasabb lépcsõ az már azt várja el az úton haladó emberektõl, hogy a reánehezedõ teher alatt megtudja-e valósítani azt, amit elõzõleg szeretett volna elvégezni, de a terhek súlya alatt elveszítette az erejét és összeroskad. Van- e kitartása és támasza, hogy mindezt megvalósítsa ? Tud-e kapaszkodni az Isteni erõbe, a szeretetbe ami átsegíti minden nehézségen ? A hit az nagyon fontos alapja az emberi életnek, mert nélküle csak külsõségben tud élni.

A hitben gazdag ember élete vidám, nagyon magabiztos, mert tudja, hogy nincs egyedül. Bármilyen nehézségbe ütközik, van aki õt onnan kisegíti. Így egyáltalán nem teher a számára a nélkülözés sem, mert a gondviselõje segít neki abban, amire neki a megélhetéséhez szüksége van. Nagyon fontos a kitartás, hogy a hit elszáll, ha csak olyan könnyû eseményként kezeli az ember.
Nem lehet hitrõl beszélni az emberek életében addig, amíg azt õ meg nem élte a hétköznapi életében, valamilyen formában, valamilyen eseményben. De ez a hit is csak addig marad az emberi szívekben, ameddig azt az ellentét ki nem tépi onnan. Soha nem lehet az ember biztos a dolgában, hogy neki minden olyan jól sikerül, mert az ellentét rögtön közbelép és elveszi azt a kincset az emberektõl, amit õk nagyon nehezen szereztek meg. És hopp, máris eltûnt a hit az emberi szívekbõl, de az ellentét ravaszsága következtében az embert továbbra is abban hitegeti, hogy õneki mekkora a hite, különbözõ praktikái által, az ember ezt el is hiszi magáról. Innentõl kezdve az ember már nem az Istenben és az õ tanításában hisz, hanem valamilyen más nagyon is hasonló eszmékben, ami az embert nagyon magabiztossá teszi az élete során.

A hitnek nagyon sok megnyilvánulási formái vannak a földön, amit az Isten nagyon nagy szeretettel ad azoknak, akik arra felkészültek és megértik az evangéliumban leírtakat, és azt a szívükkel meg is cselekszik a földi életükben.

Így kerülhetett sor arra is, hogy Jézus tanítványai abban az idõben ugyanúgy képesek voltak a betegek gyógyítására, a szellemektõl való megtisztításra, néhány kivételes esetben, amire az õ hitük és a képességük sem volt elegendõ, ott csak Jézus volt képes abban a helyzetben az ördögöt kiûzni az emberekbõl. De általában a tanítványai voltak azok, akiknek a hitük alapján az Isteni erõ képes volt olyan csodákat tenni, mint Jézus tett a gyógyításaival.

Testvéreim a hit az Istennek az ereje, ti is részesülhettek ebbõl az adományból, ha képesek lesztek megcselekedni a jót az életetekben, ne arra gondoljatok, hogy nem vagyok képes semmire, hanem arra, hogy az Isten velem van és én vele, akkor már minden sikerülhet a számomra. Csak a fonalat ne engedjétek el, mindig fogjátok jó szorosan, és higgyétek el, hogy az Isten a ti életetekben is ugyanúgy mûködik, mint régen a tanítványok idejében. Higgyetek az Isten gondviselõ, szeretõ erejében és megtapasztaljátok annak gyümölcseit is.

Bízzatok magatokban, és a bennetek élõ Jézusban. Ámen.
(Imre Margit)
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 13 éve 8 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.

Hitrõl 13 éve 9 hónapja ezelőtt #93

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5623
A hit

A hit mindenkié, de nem kell mindenkinek
Aki hisz Istenben, ezt nem érti meg
Isten a jóság, a remény, a szeretet
Miért nem kell, ha a tiéd lehet

Azt kapod Istentõl, mit csak tõle kaphatsz
Éltedben meglelheted így a nyugalmat
Üres óráidban sem leszel egyedül
Isten szeretete melletted ül

Ha bántanak mások, és te védtelen maradsz
Isten kezébe mindig kapaszkodhatsz
Az Õ keze hozzád szelíden mutat
Mellette újra otthonra találhatsz

Úgy érzed, élsz, de nem élet az élet
Körülötted a dolgok csak örök kétségek
Ha nem változtathatsz, újuljon meg lényed
Isten kegyelmébõl újjászülethetsz

A hit mindenkié, akard, hogy így legyen
Akard, hogy hited neked is legyen
Ha nem találtál megoldást, adok a kezedbe
Szorítsd erõsen, élj vele!
(ismeretlen szerzõ)
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Téma zárolva.

Hitrõl 13 éve 8 hónapja ezelőtt #112

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5623
Hit

Hinni annyit tesz, hogy biztosnak veszek valamit, amirõl nincs kétséget kizáró bizonyítékom, a hit tehát bizonyság nélküli bizonyosság. Ez adja sajátosságait, és abszurd természetét is. Ha valamirõl módom van meggyõzõdni, az tudás, ismeret, és nem hit.
Innen a hit kettõs természete, hogy önmaga ellentét is magában hordozza, hiszen a hit elmaradhatatlan kísérõje a kétség. Ha nincs kétség, akkor vagy tudás, vagy vakhit, ami csak nevében hit. Mivel a hitnek állandóan önmaga legnagyobb ellenségével, ellentétével, a kétséggel kell megküzdenie, ezért nehéz dolog hinni, ezért vagyunk hitetlenek, kicsinyhitûek. Ezért nem ugrik még a Gellérthegy a szavunkra a Dunába.
A kishitû ember feszült, ideges és agresszív lesz, ha a saját hitrendszerétõl eltérõ hitet tapasztal, mert az a kétségét erõsíti, és keresi a hasonszõrûek társaságát, mert úgy gondolja, ha sokan hiszik ugyanazt, akkor biztosabb, hogy az igaz, és így csökkennek kétségei.
A hit teremtõ erõ is, a hit meg is teremti a maga tárgyát, ha erõs, a legszembetûnõbb ez a babonák esetében. A józan ész kétségbe vonja az úttesten átszaladó fekete macska bajt hozó erejét, mégsem véletlen, hogy ez a babona elterjedt, mert aki erõsen hitt benne, annál megvalósult, és õ ebben a babona igazolását látta saját hite teremtõ ereje helyett. Vakok közt félszemû a király, mondja a népnyelv, sok jósnõ népszerûsége abban rejlik, hogy beválnak jóslatai, bár nem azért, mert elõre látta õket, hanem mert a hozzáforduló olyan erõsen hitt bennük. Egy jósnõ/jós jóslata sem vált még be nekem, mert nem hittem bennük.
Ezek után bizony elgondolkozik az ember, hogy micsoda jelentõsége van a hitnek, és mennyire nem mindegy, hogy miben, és milyen erõsen hiszünk. A hit egy erõs megnyílás a hit tárgya felé, Jézus minden gyógyításánál, csodatételénél a beteg, vagy környezete hitére hivatkozott, és ahol nem hittek benne, Názáretben, nem is tett, vagy nem tudott csodát tenni. (kétféle fordítás van forgalomban errõl)
A mustármag a legkisebb a magok között a Földön, mégis hatalmas fa nõ belõle, ezért ne keseredjünk el kishitûségünkön, botladozzunk, essünk el, de keljünk fel mindig és menjünk tovább, eljön a nap, amikor a hitünk megerõsödik, nem csak hisszük, hanem éljük is, hogy Atyánk és mi egy vagyunk, és akkor szavunkra akár az ég kapui is megnyílnak.
(Arany Viktor)
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Téma zárolva.

Hitrõl 13 éve 8 hónapja ezelőtt #184

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5623
A hit

A hit az ember transzcendentális érzékszerve a számára
láthatatlan Isten megérzésére, igazságainak felfogására és elfogadására.
Következésképpen a hiánya mindezek hiányát is jelenti egyben.
Az emberi gõg és tudatlanság odáig merészkedett, hogy saját tagadását megtetézve mások hitét gúny tárgyává tette, fokozva ezzel is saját süllyedtségét.
Látjuk a történelemben is, milyen szörnyû következményekkel járt a hit intézményes elnyomása. A földi ember számára a hit az örök élet kulcsa, mely saját jóakarata és az Isteni gondviselés eredményeként megadatik. Ily módon döntõ jelentõségû az ember és Isten viszonyában. A hit által ugyanis megszûnik a tagadás - mint az ellentét fõ táptalaja, és ezzel megnyílik az út vissza az atyai házba, a törvénybe, a szeretetbe és a világosságba.
Életünk legfontosabb szellemi kincse tehát, melyet õriznünk, ápolnunk kell. Ez Isten akaratának szakadatlan keresését, engedelmességre való törekvést és a felebaráti szeretet gyakorlását jelenti. Szellemi horizontunk kitágulásával egyre gazdagabbak leszünk és örömmel látjuk életünk minden területén Isten szeretetét, és gondviselõ jelenlétét.
A hit tehát út az örök életbe, a teljességbe.
(Forrás: Reiner Ágoston: Keresztény hittan útkeresõknek c. könyvébõl)
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 13 éve 8 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.

Hitrõl 13 éve 8 hónapja ezelőtt #201

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5623
Van hited?

Tanulságos történet

Megy a vadász az õserdõben. Egyszer csak észreveszi, hogy egy tigris van a nyomában. Megszaporázza lépteit, a tigris szintén. Elkezd futni,a tigris a nyakába liheg már, amikor a vadász megcsúszik és zuhanni kezd egy szakadékba. Zuhanás közben azonban,sikerül elkapnia egy bokor gyökerét, és így marad lógva a szakadék felett. Emberünk eddig még nem nagyon gondolkodott el, az élet alapvetõ kérdésein, de most úgy látta , itt az ideje.
Felnéz az égre, majd odakiált:
- Hé, van ott valaki?
Rövid csönd után , megszólal egy hang:
- Igen , van !
Erre a vadász:
- Na, ha van ott valaki , akkor most segítsen.
Kis szünet, majd ismét a hang:
- És hited, az van-e?
- Hitem hát, ó persze , hogyne lenne!- válaszolta a vadász.
- Na,ha van elég hited, akkor engedd el a gyökeret!- mondja a hang.
Vadászunk erre elkomorul, gondolkodik, majd ismét felkiált:
- Hé,van ott valaki más is még ?
A hit a legnagyobb adomány az életünkben. Minden bajon , akadályon átsegít!!
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 13 éve 8 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.
Oldalmegjelenítési idő: 0.131 másodperc