Jézus a fény

Szia, Vendég
Felhasználói név: Jelszó: Emlékezz rám
Ami egyik kategóriába sem tartozik bele.

TÉMA: Békességrõl

Békességrõl 13 éve 9 hónapja ezelőtt #68

 • Istvan
 • Istvan profilkép
Assisi Szent Ferenc:

Tégy engem békéd eszközévé

Uram,
tégy a béke eszközévé.
hogy szeretetet vigyek oda,
ahol gyûlölet van,
hogy megbocsássak,
ahol bûn van,
hogy egyesítsek,
ahol széthúzás van
hogy igazságot hozzak,
ahol tévedés van,
hogy hitet vigyek,
ahol sötétség van,
hogy örömet vigyek oda,
ahol szenvedés van

Nem azért, hogy vigasztalódjam,
hanem, hogy vigasztaljak;
nem azért, hogy megértsenek,
hanem, hogy megértsek
nem azért, hogy szeressenek,
hanem, hogy szeressek;

csak ez a fontos,
mert amikor adunk - kapunk,
amikor megbocsátunk - bocsánatot nyerünk,
amikor meghalunk - új életre kelünk.
Utolsó szerkesztés: 13 éve 9 hónapja ezelőtt Írta: Istvan.
Téma zárolva.

Békesség 13 éve 8 hónapja ezelőtt #120

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5623
"A békesség a szellem egyszerûsége, a lelkiismeret derûje, a lélek nyugalma, a szeretet köteléke. A békesség a rend, a bennünk lévõ harmónia, szüntelen öröm, ami a jó lelkiismeret tanúságából születik, annak a szívnek szent örvendezése, amelyben Isten uralkodik. A békesség a tökéletesség útja, vagy még inkább: a békében található meg a tökéletesség. A démon pedig, aki mindezt nagyon jól tudja, minden erejét beveti, hogy elvegye békességünket. A léleknek csak egy dolog miatt kell szomorkodnia: ha megbántotta az Istent. De még ezen a ponton is legyünk nagyon óvatosak: bánnunk kell hibáinkat, de békés fájdalommal, mindig bízva az isteni irgalomban. Óvakodjunk bizonyos szemrehányásokkal és lelkiismeret-furdalásokkal szemben, ezek leggyakrabban az ellenségtõl jönnek, hogy megzavarják Istenben való békénket. Ha a lelkiismeret-furdalás és a szemrehányások alázatosabbá és buzgóvá tesznek a jócselekedetekre, anélkül, hogy elvesztenénk bizalmunkat Istenben, biztosak lehetünk benne, hogy Istentõl jönnek. De ha megzavarnak, félénké, gyanakvóvá, lustává, hanyaggá tesznek, akkor biztosra vehetjük, hogy a démontól jönnek; ûzzük hát el õket, és találjunk menedéket az Istenbe vetett bizalomban."

Pio atya
(1887-1968)
Olasz kapucinus pap,
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Téma zárolva.

Békességrõl 13 éve 8 hónapja ezelőtt #196

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5623
Békesség

A hit hatalmas ajándéka már a földi életben is. Hiszen nem kell rettegnünk az öregedéstõl és a haláltól, bizonyosak lehetünk Isten ígéreteiben, hiszen hitünkkel érezzük azok valódiságát. A lelkibékesség fontosságát és értékét még inkább érzékelhetjük a mai zaklatott világban, ahol kimondatlanul is az "egyszer élünk" pánik hangulata uralkodik. Ezért a felgyorsulás a mindent megszerezni, megélni és kihasználni tülekedését tükrözi, semmint a civilizáció fejlõdésének áldásait.
Ezzel szemben a hívõ ember a bizonyosság békéjét hordozza szívében. Tudja élete értelmét, célját és irányát, tehát a legnagyszerûbb "karrierrel" rendelkezik. A békesség egyfajta életbölcsesség, mely megelégedettséget terem. A hívõ keresztény lelkületénél fogva nagy mértékû védelmet érez a világ viharaival szemben. Nem ragadják el rabszolgaként a politikai, öltözködési és "kulturális" divatáramlatok, de még a fogyasztási cikkek mohó megszerzését sulykoló, és a "vigyázz, mert lemaradsz" érzést harsogó reklámok sem. Anyagi fogyasztását reális szükségletei és lehetõségei, a felebaráti szeretetbõl fakadó segítõkészség, és nem a "megveszem, mert megengedhetem magamnak" filozófia határozza meg. Nem válik a márkák és a luxus rabjává. A békesség tehát értéktartást, belsõ nyugalmat, megelégedettséget és stabil érzelmi állapotot jelent, melyek együtt valóban boldogítják
földi életünket. Mindezek elérése itt a földön csak az Istenhit által lehetségesek.
(Forrás: Reiner Ágoston : Keresztény hittan útkeresõknek c. könyvébõl)
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 13 éve 8 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.

Békességrõl 13 éve 6 hónapja ezelőtt #340

 • Istvan
 • Istvan profilkép
Békesség

Elõbb legyen meg benned a béke, akkor mások között is békességet szerezhetsz.
A békességszerzõ ember nagyobb áldás, mint a nagy tudományú.

A szenvedélyektõl vezetett ember a jót is rosszra fordítja és könnyen elhiszi másról a rosszat.

A jó és békességes ember mindent jóra irányít.
Akinek a békesség az otthona, az senkire sem gyanakszik.

Aki viszont elégedetlen és felháborodott, azt mindig valami gyanú nyugtalanítja. Maga sem nyughatik, mást sem hagy nyugton.
Gyakran mond olyasmit, amit nem kellene mondania, s elmulasztja, amit jó lett volna megtennie.
Azt figyeli, mi kötelessége volna másnak, s a maga dolgát elhanyagolja.

Elõször magadra fordítsd buzgóságodat, aztán majd joggal buzgólkodhatsz felebarátod körül.

Te értesz ahhoz, hogy saját tetteidet mentegesd, szépítgesd, de mások mentségét hallatlanra veszed.
Méltóbb volna, hogy magadat vádold és testvéredet mentegesd.

Ha azt akarod, hogy mások elfogadjanak, fogadd el te is a többieket.
(Kempis Tamás)
Téma zárolva.

Békességrõl 13 éve 4 hónapja ezelőtt #837

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5623
.
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Téma zárolva.

Békességrõl 13 éve 3 hónapja ezelőtt #984

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5623
.
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Téma zárolva.
Oldalmegjelenítési idő: 0.059 másodperc