Jézus a fény

Szia, Vendég
Felhasználói név: Jelszó: Emlékezz rám
Ami egyik kategóriába sem tartozik bele.

TÉMA: A szeretetrõl

A szeretetrõl 13 éve 10 hónapja ezelőtt #38

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5623
"A Szeretet himnusza (Szent Pál Korintusiaknak írt 1. levele 13.)

Szólhatok az emberek vagy az angyalok nyelvén,
ha szeretet nincs bennem, csak zengõ érc vagyok
vagy pengõ cimbalom.
Lehet prófétáló tehetségem,
ismerhetem az összes titkokat és mind a tudományokat,
hitemmel elmozdíthatom a hegyeket,
ha szeretet nincs bennem, mit sem érek.
Szétoszthatom mindenemet a nélkülözõk közt,
odaadhatom a testemet is égõ áldozatul,
ha szeretet nincs bennem,
mit sem használ nekem.
A szeretet türelmes, a szeretet jóságos,
a szeretet nem féltékeny,
nem kérkedik, nem is kevély.
Nem tapintatlan, nem keresi a maga javát,
nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel.
Nem örül a gonoszságnak, örömét az igazság gyõzelmében leli.
Mindent eltûr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel.
A szeretet nem szûnik meg soha.
A prófétálás véget ér, a nyelvek elhallgatnak,
a tudomány elenyészik.
Most megismerésünk csak töredékes,
és töredékes a prófétálásunk is.
Ha azonban elérkezik a tökéletes,
ami töredékes az véget ér.
Gyermekkoromban úgy beszéltem, mint a gyermek,
úgy gondolkoztam, mint a gyermek,
úgy ítéltem, mint a gyermek.
De amikor elértem a férfikort,
elhagytam a gyermek szokásait.
Ma még csak tükörben homályosan látunk,
akkor majd színrõl színre.
Most még csak töredékes a tudásom,
akkor majd úgy ismerek mindent,
ahogy most engem ismernek.
Addig megmarad a hit, a remény és a szeretet, ez a három,
de közülük legnagyobb a SZERETET"
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Téma zárolva.

A szeretetrõl 13 éve 9 hónapja ezelőtt #53

 • Istvan
 • Istvan profilkép
Egyedül Isten

Egyedül Isten adhatja a hitet,
de a hitedrõl te is tanúságot tehetsz.
Egyedül Isten adhat reményt,
de te is felkeltheted a bizalmat testvéreidben.
Egyedül Isten ajándékozhat meg szeretettel,
de te is bizonyságát adhatod szeretetednek embertársaid elõtt.
Egyedül Isten ajándékozhat békét,
de az egység magvait te is elhintheted.
Egyedül Isten adhat erõt,
de a csüggedõt te is felkarolhatod.
Egyedül Isten az Út,
amelyet te is megmutathatsz testvéreidnek.
Egyedül Isten a Világosság,
de te is fényt gyújthatsz vele a többiek szívében.
Egyedül Isten az Élet,
de te is életkedvet fakaszthatsz testvéreidben.
Egyedül Isten képes a lehetetlent megvalósítani,
de a lehetségest te is megteheted.
Egyedül Isten elégséges önmagának,
mégis szeretné, ha számíthatna rád.
Utolsó szerkesztés: 13 éve 9 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.

A szeretetrõl 13 éve 9 hónapja ezelőtt #58

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5623
Mi a szeretet?

A szeretet Isten adta kapocs olyan emberrel (emberekkel) akikkel együtt valamit meg kell tanulnunk, tapasztalnunk, átélnünk, megszenvednünk. Akit megszeretünk, mindvégig szeretjük, csak késõbb esetleg már nincs tennivalónk vele.

Az igazi szeretet-kapocs ritka, mély, és megrendítõ, gyökereiben érintõ, felkavaró kikerülhetetlen tennivaló, mert a szeretet tevõleges.
A szeretetet nem kell keresni, megmutatja arcát, megmutatja magát, felbukkan. Érzed, ott van.
Az átélt szeretet igaz felismeréshez vezet.
Az igazi szeretet megmásíthatatlan és felboríthatatlan, letagadhatatlan, csendes, és olykor magányos. Nem szomorúan magányos csak univerzális magányunkat tekintve egyedül megélve a miénk.
A szeretet - kijelölt út valami felé
A szeretet a lélekben összekulcsolt kéz.
A szeretet csakis felemel, bár a hozzá vezetõ út lehet nagyon fájdalmas, gyötrelmes és nehéz, de lehet megbízatás és öröm is.
A szeretet egyben súlyos teher és igazi megkönnyebbülés.
A ránk mért szeretet útvonal.
A szeretet nem a megölelés, de fantasztikus lehet megölelni azt, akit szeretünk.
A szeretet fájdalmas híd, mert nem segíthetünk mindenben maradéktalanul azon, akit szeretünk. Más életútja, célja, keretei, korlátai, sorsa, jelleme van. Ezzel a bonyolult, és ellentmondásos különbséggel érkezik hozzánk, van közös tennivalónk, és ezzel együtt kell szeretnünk.
Sokszor egészen elképesztõ, kit, miért szeretünk. A szeretet titokzatosan önállósítja magát, és választ. Szeretünk valakit, akit nem kéne, és nem szeretjük azt, akit minden okunk volna szeretni.
A szeretetben hosszú rátalálás is van és azonnal is beköszönthet lelkünkbe.
A mély szeretetben lemondani valamirõl, bármirõl is, nem lemondás. Csak olyan természetes, mint odaadni valamit. Kinyújtod a kezed és odaadod. Könnyedén.
Megérezni és megérteni azt, mire van szüksége a másiknak - még akkor is, ha neked az egyáltalán nem fontos! az is szeretet. Ha hozzásegíted ahhoz, ami neki fontos, az is szeretet.
(Neudl Erika)
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Téma zárolva.

A szeretetrõl 13 éve 9 hónapja ezelőtt #63

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5623
"A szeretetnek három alkotóeleme van:
az adni, az elfogadni tudás és a sebezhetõség.
Ha valaki nem képes adni és elfogadni, nem tud szeretni, és aki szeret, a rövidre zárt, erõszakos megoldásokat is félreteszi.
A szeretet leleményességét kellene megtanulnunk, s megvalósítani a mindennapjainkban.
Mert bár az ember mindig a saját korát tartja a legszeretetlenebbnek, legelfásultabbnak és legidegenedettebbnek, a szeretet végtelenül hétköznapi dolog.
Nem feltûnõ, nem látványos, nem a sikert középpontba állító, és az ezt istenítõ korban talán ezért nem is lehet olyan népszerû.
A mi korunkban sem az, melynek egyik legfõbb parancsa, hogy légy sikeres, rövidtávon és látványosan.
Pedig a csak sikerbõl élni akaró élet végtelenül szegény emberileg.
Nagyon könnyen összeroppan, és a kudarccal nem tud mit kezdeni.
A szeretet el tudja viselni a kudarcot, és erõt tud adni az újrainduláshoz."
Bölcskei Gusztáv
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Téma zárolva.

A szeretetrõl 13 éve 9 hónapja ezelőtt #66

 • Istvan
 • Istvan profilkép
Szeretet

Nincs az a nehézség, amelyet a szeretet ne gyõzne le.
Nincs olyan betegség, amelyet a szeretet meg ne gyógyítana.
Nincs ajtó, amelyet a szeret fel ne nyítna.
Nincs az a szakadék, amelyet a szeretet át ne hidalna.
Nincs fal, amelyet a szeretet, le ne döntene.
Sem bûn, melyet elég szeretettel ne lehetne jóvátenni.
Nem számít milyen mélyen gyökerezik a gond,
Milyen reménytelenek a kilátások,
Milyen kusza a zûrzavar,
Milyen nagy a hiba,
A helyesen értelmezett szeretet mindent megold.
S ha elég erõs benned a szeretet,
Te leszel a világ legboldogabb, legerõsebb embere.
(szerzõje ismeretlen)
Téma zárolva.

A szeretetrõl 13 éve 9 hónapja ezelőtt #97

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5623
Tanító szeretet

Azzal tanítunk szeretni, hogy szeretünk. A földkerekség legnagyobb felfedezése az, hogy nincs nagyobb hatalom a földön a szeretetnél. Mert a szeretet is lecke amit meg kell tanulnunk itt és most!
A szeretet egyetemes univerzális életenergia, ami egyformán sugárzik igazra és igaztalanra egyaránt.

Egyedül a szeretet képes végtelen dimenziókat nyitni a lélek számára. Mi akik a polaritás világában élünk, ha nem dobjuk le egónk páncélját, sosem ismerhetjük meg a szeretet erejét. Mert a szeretettõl a lélek kinyílik, mint az ezerszirmú lótuszvirág. Hiszen a szeretet nem vágyik egyébre, minthogy beteljesíthesse önmagát.

A legnagyobb igazság: létezésünk lényege a szeretet. Vajon miért van az, hogy az ember fél kapcsolatba kerülni a boldog percekkel? Miért nem tudjuk hogyan bánjunk a szeretettel? Az idõ egy "nyersanyag" senki sem kap többet belõle a "végén", mint amire szüksége lett volna. Ezért egyetlen napot se töltsünk el a szeretet gyakorlása nélkül.

Mert szeretni csakis az önfeledt ember tud igazán. Az éntelen, egótlan lény, akinek lelke már "felébredt" és "meglátta" a szeretetet.

A szeretet az emberi léleknek olyan, mint testnek az oxigén. Nem csak egy dolog a fontosak közül. Még csak nem is a legfontosabb. Hanem a Minden. Mert ahol szeretet van, minden van. Ahol pedig nincs, ott semmi jele sincs az életnek."
(T. Mary: A tanító szeretet)


FOLYTATÓDIK A KÖVETKEZÕ OLDALON!!
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 13 éve 8 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.
Oldalmegjelenítési idő: 0.143 másodperc