Jézus a fény

Szia, Vendég
Felhasználói név: Jelszó: Emlékezz rám
Ami egyik kategóriába sem tartozik bele.

TÉMA: Megbocsátás

Megbocsátás 13 éve 8 hónapja ezelőtt #124

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5623
Mit jelent bocsánatot kérni?

A kapcsolatok mûködéséhez szükség van arra, hogy aki hibát követett el, az elismerje, hogy hibázott, ezzel kárt és szenvedést okozott, és a sértett elõtt magára vállalja a hibájáért a felelõsséget. Akár véletlenül történt, akár szándékosan; akár higgadtan cselekedett, akár indulatból; akár megelõzhette volna, akár nem. Az érzelmi bántás is károkozás: ha az üvöltözéseddel megijesztettél valakit, ha hazudtál, ha nem tartottad be az ígéretedet, akkor fájdalmat okoztál neki, amit már nem tudsz meg nem történtté tenni.
A bocsánatkérés azt jelenti, hogy a tettes a sértett elõtt magára vállalja a felelõsséget.
Ha kárt okoztál, az õszinte bocsánatkérés természetes része a kártérítés, a jóvátétel, amennyire lehetséges. De sok mindent egyszerûen nem lehet igazán jóvátenni. Ami történt, megtörtént.
A kapcsolatot viszont helyre lehet állítani, újra lehet kezdeni. Ehhez viszont mindkét fél szükséges.

Mit jelent megbocsátani?

Lelkünk és kapcsolataink egészséges mûködéséhez arra is szükség van, hogy a sértett félként meg tudjunk bocsátani. Ha tõlünk bocsánatot kért a vétkes, el tudjuk fogadni a bocsánatkérést, és képesek legyünk kimondani, hogy nem haragszom, és megbocsátok.
Az õszinte megbocsátás része, hogy hajlandó vagy a dolgot egyszer, s mindenkorra elfelejteni (nem emlegetni, a következõ adandó alkalommal nem a másik fejéhez vágni), és hajlandó vagy a személyre úgy tekinteni, mint aki nem okozott kárt neked. Nem a memóriád fölött kell erõszakot gyakorolnod; egyszerûen döntsd el, hogy nem forgatod magadban többé azokat az emlékeket, és ha eszedbe jutnak is, nem azok alapján cselekszel.
Akire neheztelsz, azt börtönbe zárod a szívedben. Kapcsolataidnak is és saját lelki egészségednek is árt, ha erõs lakat alatt õrzöd a sérelmeidet. Így elõbb utóbb mindenki a börtönödbe kerül, aki egy kicsit is fontos neked. Felnõtt vagy, jól fejlett akarattal; tudod, mit jelent dönteni. Dönts úgy, hogy kiengeded láthatatlan börtönödbõl az ott raboskodókat!
Hogy nyilvánul meg az, hogy nem tartod börtönben azt, aki téged megbántott? Ha hazudott, és megbocsátottál, akkor legközelebb nem mondasz neki olyanokat, hogy nem tudom elhinni, hogy igazat mondasz, mert a múltkor is...
A megbocsátás a tiszta lap, az újrakezdés lehetõségét teremti meg a kapcsolatban. A gyerekeiddel való kapcsolatod sem kivétel ez alól, sõt! Hiszen melletted és általad alakulnak ki érzelmi alapjaik: az, az élmény- és szokáshalmaz, amelyet saját kapcsolataikba magukkal visznek.
Ha borzalmasan viselkedtél, vagy a gyermeked szegte meg a szabályokat, most van itt a tiszta lappal induló újrakezdés ideje!
(Forrás:Kriszta mami)
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 13 éve 8 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.

Megbocsátás 13 éve 8 hónapja ezelőtt #152

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5623
A megbocsátás zsákutcái

Hogy lehet igazán megbocsátani?
A válasz nagyon egyszerû: amíg bizonyos felismerések nem születnek meg a bensõdben, amíg nem látsz mögé mások fájdalmat okozó cselekedeteinek, addig sehogy.
Sokan, sokszor tévesen hiszik, hogy sikerült valakinek megbocsátaniuk. A megbocsátás nem egyenlõ azzal, hogy úgy teszünk, mint ha mi sem történt volna, és a barátságot, a szerelmi vagy egyéb kapcsolatot ugyanúgy folytatjuk tovább. Sokan azt értik megbocsátás alatt, hogy hajlandóak elfelejteni a múltat, és kompromisszumokat kötni saját hátrányukra, miközben a tüske valahol mélyen ott marad. Pedig a múltat nem lehet elfelejteni, elég csak kicsit feltépni a sebeket, és máris minden újra eszünkbe jut. De nem is azért van a múlt, hogy elfelejtsük: hanem hogy tanuljunk belõle. Aki csak úgy bocsájt meg, hogy hajlandó felejteni, valójában egyáltalán nem bocsátott meg.

Van egy másik zsákutcája is a látszatmegbocsátásnak. Sokáig hittem magamról, hogy képtelen vagyok másokra haragudni. Sok mindennek kellett történnie, hogy felismerjem: valójában sohasem engedtem meg magamnak, hogy haragudjak. Nem haragudtam, valóban, de csak mert nem mertem átélni ezt az érzést. Érdekes azon is elgondolkodni, hogy csak az tud megbocsátani, aki haragudott. Valószínû, hogy aki folyton azt hajtogatja a másiknak: "semmi gond, megértem, nem haragszom", belül mégis negatív érzéseket halmoz fel, mert áldozatnak érzi magát.
Tûri és nyeli a tüskéket, zokszó nélkül. Vajon mi történne, ha egyszer megengedné magának a haragot, és lélekben ordítana egyet? Megmondom: egyrészt összedõlne szép kis világa és elképzelése arról, hogy õ jó ember, mert nem haragszik másokra
- másrészt: jobban érezné magát. Mert nem befelé gyûjtené és elfojtaná a feszültséget.
Mit jelent tehát megbocsátani?
Azt jelenti: megérteni, mélyen megérteni és elfogadni.
(Idus)
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 13 éve 8 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.

Megbocsátás 13 éve 7 hónapja ezelőtt #231

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5623
A megbocsátás a szeretet kifejezési formája, és mint ilyen, elfogadáson alapul. Az elfogadás nem azt jelenti, hogy szeretned kell azt a dolgot, személyt, csak annyit jelent, hagyod, hogy létezzen, életed pedig mehet közben tovább. A megbocsátás hiánya az által gátolja személyes fejlõdésedet, hogy valamiben megragadva tart.
Hozzákötöz ahhoz a személyhez vagy helyzethez, akinek, vagy aminek nem tudsz megbocsátani, mégpedig olyan szorosan, mintha hozzá lennél láncolva. Kiszakít a jelen pillanatából, életed jelen idejébõl és egy boldogtalan vagy kellemetlen állapotba visz vissza. Ez a helyzet rosszabb számodra, mint annak a személynek, akinek nem bocsátottál meg, mert rossz érzéseket kelt benned, és ezeket, az érzéseket folyton cipeled magaddal, akár tudsz errõl akár nem.

A megbocsátás kulcs az elengedéshez. Megbocsátani annyit tesz, mint elengedni azt az érzést, hogy megsebeztek, hogy neheztelsz, dühös vagy, és elengedni a bosszú vagy a megtorlás vágyát is. Végezz elengedõ gyakorlatokat és meglátod mennyivel könnyebb lesz életed.
(szerzõje ismeretlen)
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Téma zárolva.

Megbocsátás 13 éve 7 hónapja ezelőtt #239

 • Istvan
 • Istvan profilkép
Mi a megbocsátás?

Ahogy a terhet le kell rakni, ugyanúgy a bûntõl is meg szeretnénk válni. Csakhogy az nem megy olyan egyszerûen. A bûn súlya nagyobb, mint bármiféle súlyos hátizsáké. Ettõl a tehertõl csak egy valaki tud megszabadítani, csakis Isten maga. De az elsõ ember engedetlensége miatt elveszett az ember számára az Istennel való személyes kapcsolat. Éppen úgy nem tudja az ember a bûn terhét lerakni, mint ahogy egy fuldokló ember sem képes magát a saját hajánál fogva a vízbõl kihúzni.
Isten látta, hogy az ember elveszett. Teljes joggal mondhatta volna: Hiszen a teremtéskor még minden a legnagyobb rendben volt! Az ember az oka a maga vesztének. Isten az embert annyira szerette, hogy elhatározta, megmenti a vesztébõl. Isten saját Fiát küldte az ember segítségére.
"Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Õbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen." (János 3:16)
Mivel az ember nem képes saját magán segíteni, Isten maga jött elénk a kegyelem ajándékával, a megbocsátással, ingyen. Isten ezért az ajándékért a lehetséges legmagasabb árat fizette, mégpedig az Õ egyetlen Fiának az életét.

"Ha megvalljuk bûneinket, hû és igaz Õ,
megbocsátja bûneinket, és
megtisztít minket minden gonoszságtól."
(1János 1:9)
(Forrás: Süveges Ernõ)
Téma zárolva.

Megbocsátás 13 éve 7 hónapja ezelőtt #295

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5623
A megbocsátás

A megbocsátás a békességre való törekvésnek és a felebaráti szeretet gyakorlásának egyik legfontosabb cselekedete. A sértett ember akkor tölti be keresztény hitét és szeretetét, ha feltételek nélkül is képes a megbocsátásra. Ezzel még nem menti fel a bûnöst, de törést okoz a gonosz terjedésében, haladékot ad az elkövetõnek és lehetõséget a jóvátételre. A kísértés pozitív kimenetelû esetéhez hasonlóan mindketten emelkednek általa. A bûn elkövetõje (hacsak nem megátalkodottan gonosz) a pozitív példa hatására javul, a megbocsátás feletti öröm és hála járja át lelkét, mely nemesíti és jó tettekre sarkallja.
A megbocsátó ember Isten törvényét betöltve erõsödik szeretetben és hitben, a jó feletti öröme tovább erõsíti õt. Súlyos esetben megtörténhet, hogy a sértett képtelen megbocsátani, ez esetben az elkövetõt elõbb utoléri a számonkérés, hacsak nem õszinte bûnbánattal Istenhez fordul segítségért. Isten segítheti a sértettet is, erõt adva a megbocsátáshoz. Ha viszont tartós bosszúszomj fûti, okulásként további szenvedések is érhetik. Természetesen nem mindig ennyire egyszerû a valóság, és a bölcs isteni rendelkezések a gyarló emberi értelem elõtt rejtve maradnak. Marad viszont számunkra a hit, a bizalom és az alázat.
(Forrás: Reiner Ágoston: Keresztény hittan útkeresõknek c. könyvébõl)
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 13 éve 7 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.

Megbocsátás 13 éve 7 hónapja ezelőtt #313

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5623
Mit jelent, hogy "megbocsátok"

Megbocsátani annyit jelent, hogy függetlenül attól, õ mit tett, mit mondott, vagy mit hanyagolt el; nem akarom vele megszakítani a kapcsolatot, ezért megbocsátok neki. Szabad elhatározással õt továbbra is ingyenesen szeretem.
A megbocsátás akarati elhatározás a szeretetkapcsolat folytatása érdekében. Ha megvan bennem ez a szabad elhatározás, tudok érte imádkozni, nem akarok neki semmi rosszat, beszélni is tudok vele továbbra is, még akkor is, ha õ haragot mutat.
Bocsánatot tudok kérni, még akkor is, ha azt érzem, hogy nekem volt igazam. Meg tudom mondani, hogy sajnálom az összeütközést, a részemrõl is elhangzott szeretetlen kifejezéseket.
Ha õ megbocsát nekem, örülök, és visszaállhat a régi kapcsolat. Elõfordul, hogy a kölcsönös megbocsátást követõen mindkettõnk szívében még fájó seb marad. Még inkább érzem a fájdalmat, ha õ nem bocsát meg. Nekem is, neki is gyógyulásra van szükségünk.
A megbocsátás az akarati síkon, a gyógyulás viszont az érzelmi síkon történik.
(Pálhegyi Krisztina)
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Téma zárolva.
Oldalmegjelenítési idő: 0.130 másodperc