Jézus a fény

Szia, Vendég
Felhasználói név: Jelszó: Emlékezz rám

TÉMA: Hol a helyem?

Vá: Hol a helyem? 13 éve 1 hónapja ezelőtt #1773

 • A.M. Timea
 • A.M. Timea profilkép
 • Nem elérhető
 • Platinum Boarder
 • Irgalom, békesség és szeretet adassék nektek
 • Hozzászólások: 356
Hogyan vezet minket Isten?


Istennek van ígérete arra, hogy vezetni fog minket.: Ezt mondja az ÚR, a te megváltód, Izráel Szentje: Én, az ÚR, vagyok a te Istened, arra tanítalak, ami javadra válik, azon az úton vezetlek, amelyen járnod kell.


*Mennyire van konkrét terve és akarata Istennek a mi életünkkel?
*Nem ütközik-e bele a vezetés a szabad akarat fogalmába?
* Mit jelent a vezetés, vagy Gondviselés az életünkre nézve? ; biztonságot
* Isten elõtt van jövõnk; - nem kell aggódnunk miatta
* Hogyan találjuk meg Isten vezetését életünkben?


Van amikor Isten vezetése egyértelmû, de a legtöbbször nehéz megérteni megismerni.
KUTATÁSRA, KERESÉSRE VAN SZÜKSÉG!

Nem mindig az egyenes úton jutunk el az Isten által kijelölt célba: vannak kerülõutak.
A legtöbb esetben Isten nem használ természetfeletti dolgokat a vezetéshez. Hiszen Benne élünk, Benne mozgunk
Isten akkor lép közbe, amikor:

* útelágazáshoz érünk,s új irányba indít DÖNTÉSHELYZETBEN

* ha eltértünk az Õ útjáról
Egyébként pedig halkan, észrevétlen vezet minket!

A Biblia, konkrét vezetés, ami alapján gyakran Isten általános akaratát ismerjük meg. Imádságban kérhetünk vezetést, bölcsességet, de az ima: kommunikáció, Isten is szól hozzánk rajta keresztül. Adjunk helyet, hogy Isten is szóhoz jusson!

Forrás: Biblia.lap.hu
MEGISMERITEK AZ IGAZSÁGOT, ÉS AZ MEGSZABADÍT TITEKET.
Utolsó szerkesztés: 13 éve 1 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.

Hol a helyem? 13 éve 1 hónapja ezelőtt #1795

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5668
.--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 13 éve 1 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.

: Hol a helyem? 13 éve 1 hónapja ezelőtt #1840

 • A.M. Timea
 • A.M. Timea profilkép
 • Nem elérhető
 • Platinum Boarder
 • Irgalom, békesség és szeretet adassék nektek
 • Hozzászólások: 356
Világosságban járni
;Én világosságul jöttem a világba, hogy aki hisz énbennem, ne maradjon
a sötétségben"
(Jn 12,46).

Jézus Krisztus azért jött, hogy hit által világosságunk legyen és ne maradjunk tovább az emberiség többi részét beborító sötétségben.
Az ;aki" szónak igen tág az értelme: vonatkozik rád és rám egyaránt.Ha hiszünk az Úr Jézusban, nem ülünk többé a halál árnyékának sötétségében, hanem kimegyünk a nappal (az élet) meleg fényére, amelynek soha nem lesz vége. Miért ne jönnénk most mindjárt erre a
világosságra? Olykor egy-egy felhõ eltakarhatja a fényt, de ha az Úr Jézusban hiszünk, nem kell sokáig sötétségben maradnunk. Õ azért jött, hogy
mindig fényt árasszon ránk. Hiába jött volna? Ha hitben járunk, jogunk van ehhez a fényhez: éljünk vele! Jézus Krisztus azért jött, hogy megszabadítson bennünket természetes romlottságunk, tudatlanságunk, kétségeink, bûneink, félelmeink sötétségébõl, és minden hívõnek tudnia kell, hogy Õ ezt épp olyan bizonyosan meg is cselekszi, mint ahogyan a felkelõ nap meleget és fényt áraszt.
Ezért félre a szomorúsággal, kedves testvérem! Ne maradj a sötétségben, (hanem) gyere ki a fénybe! Örömöd, reménységed, mennyországod az Úr Jézusban van. Nézz rá, csakis rá, és örvendezni
fogsz, amiképpen a madarak örülnek a napkeltének, és ahogyan az angyalok örvendeznek az Isten trónja elõtt.

Ha mint Krisztus hûséges követõi, a bölcsesség és a szentség útját járjuk, Isten megõriz minket ezen az úton. Aki világosságban közlekedik az úton, az védelem alatt van. Minden embernek megvan a maga útja, azaz élethivatása. Ha istenfélelemmel és buzgón járja ezt az utat, Isten megõrzi a gonosztól. Esetleg egyszerûen járjuk ezt az utat, de
biztonságban. Talán nem tudunk úgy sietni, mint a fiatalok, de tudunk úgy járni, mint istenfélõ; emberek.
A legnagyobb veszélyt a lábunk jelenti: hamar beleütjük valamibe és
megbotlunk. Kérjünk ezért Istentõl egyre több szellemi látást, hogy botlásra való hajlandóságunkat legyõzhessük. Sokszor azért ütjük meg magunkat, mert nem látjuk meg az utunkban lévõ követ: a bûnt. Csak
Isten kegyelme tehet képessé arra, hogy a bûnt meglássuk és elkerüljük.Bízzunk ebben az ígéretben és abban, aki megtartja választottait.De mert sajnos a tulajdon gondatlanságunk a legnagyobb veszély számunkra,gondoljunk mindig az Úr Jézus figyelmeztetésére:
Vigyázzatok és imádkozzatok!"
Bárcsak Isten kegyelmébõl ez a nap botlás nélkül telne el! Nem elég,hogy nem esünk el, kérjük és akarjuk azt is, hogy a legkisebb botlás se legyen életünkben, hogy majd õt imádhassuk hálával, hogy biztonságban jártunk és lábunkat sem ütöttük meg."

Forrás:C. H. Spurgeon
Isten ígéreteinek tárháza
Mellékletek:
MEGISMERITEK AZ IGAZSÁGOT, ÉS AZ MEGSZABADÍT TITEKET.
Utolsó szerkesztés: 13 éve 1 hónapja ezelőtt Írta: A.M. Timea.
Téma zárolva.

: Hol a helyem? 13 éve 1 napja ezelőtt #1948

 • A.M. Timea
 • A.M. Timea profilkép
 • Nem elérhető
 • Platinum Boarder
 • Irgalom, békesség és szeretet adassék nektek
 • Hozzászólások: 356
Az Úrra figyelj és megszabadulsz!;Rám figyeljetek a föld legvégérõl is, és megszabadultok,mert én vagyok az Isten, nincs más!" (Ézs 45,22).
Ez az ígéretek ígérete, szellemi életünk alapja. Az üdvösség akkor kezdõdik el számunkra, amikor elõször felnézünk az igaz és szabadító Istenre. Milyen egyszerûen jelöli meg Igénk a tennivalónkat: ;Rám figyeljetek!" Mennyire józan ez a követelmény. A teremtménynek teremtõjére kell figyelnie. Elég sokáig figyelgettünk már másfelé, itt az ideje, hogy most már csak az Úrra figyeljünk, aki magához hív és
üdvösséget kínál nekünk.
Csak figyelmet kér. Miért ne tennénk ezt meg azonnal? Nem kell semmit magunkkal vinnünk, csak nézzünk Krisztusra, aki kereszthalála után a mennyei trónra ült. Nem kell ehhez sem elõkészület, sem kínos erõfeszítés: nem szükséges hozzá gazdagság, bölcsesség vagy erõ. Mindent megtalálunk az Úrban, a mi Istenünkben, amire szükségünk van,
és ha mindent Tõle várunk, akkor minden a miénk is lesz és üdvözülünk.
Jöjjetek, távollévõk, figyeljetek reá! A föld legvégérõl is irányítsátok Krisztusra tekinteteteket. Ahogy a legelhagyottabb vidéken élõk is látják a napot és élvezhetik fényét, úgy ti is, akik talán a halál kapujában vagy a pokol küszöbén éltek, egy pillantás által befogadhatjátok Isten világosságát, a mennyei életet és az Úr Krisztus szabadítását. Õ Isten, és ezért tud megmenteni minket.

Bizony, egyet sem vet el közülünk. Az emberek között mindig vannak kivetettek, Istennél soha. Az Õ kiválasztása megmásíthatatlan és szeretete örök. Senki sem talál olyan embert, akit Isten elhagyott volna, miután kijelentette magát neki, és az Krisztust Megváltójaként elfogadta. A törvény és a vesszõ által Isten nevel bennünket. Nevelése gyümölcse az, ha szellemünk megnyugszik, elménk kijózanodik és nagy békesség tölt el minket. Az istenteleneket magukra hagyja, hadd ássák a vermet, hogy végül a saját vesztükre beleessenek. Az Õt követõket viszont iskolába küldi az Úr, hogy elõkészítse õket az odaát váró dicsõséges rendeltetésükre.

Tisztogass bár bajjal olykor engemet,
kegyelmeddel szenteld szenvedésemet;
bár e test erõtlen, te oltárodon
keserû pohárral, hittel áldozom.

Forrás: C. H. Spurgeon
Isten ígéreteinek tárháza
MEGISMERITEK AZ IGAZSÁGOT, ÉS AZ MEGSZABADÍT TITEKET.
Utolsó szerkesztés: 13 éve 1 napja ezelőtt Írta: A.M. Timea.
Téma zárolva.

Hol a helyem? 12 éve 10 hónapja ezelőtt #2057

 • A.M. Timea
 • A.M. Timea profilkép
 • Nem elérhető
 • Platinum Boarder
 • Irgalom, békesség és szeretet adassék nektek
 • Hozzászólások: 356
Prókai Tamás: Elengedés, integrálás, sorsfordulók


Jelen idejû történések a próbák idejének végét jelentik.Az elmúlt idõszakban megmérettetett lelkünk. Felszínre kerültek hiányosságaink, értékeink. Most egy utolsó nagy próba elõtt állunk, melynek sikeres teljesítésével életünk gyökeres változáson mehet keresztül. Számot kellett és kell adnunk minden tudásunkról. Különbözõ konkrét élethelyzeteket kaptunk, amikor bizonyítanunk kellett. Sokszor éjjel, álmunkból felriadva is.

Hagyjuk -e, hogy félelmeink, fájdalmaink elragadjanak minket?
Tudunk -e bármilyen helyzetben feltétel nélkül hinni, és bízni Teremtõnkben?
Kemény feladatok ezek, hiszen emberségünkbõl kifolyólag képesek vagyunk pánikba esni, kibillenni egyensúlyunkból. Ha ez meg is történt, nem mindegy, hogy mennyi idõ alatt tudatosul bennünk helyzetünk, és aztán mennyi idõ múlva és mit teszünk annak megoldása érdekében. Problémamegoldó készségünk lett górcsõ alá véve. Ezen folyamatok közben lehetõségünk volt önmagunk vizsgálatára. Szükségessé vált értékeink, vélt értékeink átértékelése, azok magasabb szempontból történõ vizsgálata. Ezen közben nem szabad megfeledkeznünk személyiségünk, élethelyzeteink vizsgálatáról sem. Kritikus szemmel kell nézzük önmagunkat, megvizsgálva mi az, ami szükséges, mi az, ami feleslegessé vált, illetve mit kell átértékelnünk. Ehhez most óriási segítséget kapunk, ugyanis a Test, Lélek, Szellem integrációja van folyamatban. A Szellem kiteljesedése, illetve a Testtel, a Lélekkel való összekapcsolódása történik most. Ez lehetõvé teszi számunkra a magasabb szempontból való vizsgálódást. Isteni Énünkön keresztül látni fogjuk a kellõ, illetve a haszontalan dolgainkat.

Lélekbõl fakadó érzéseink a Szellem szûrõjén keresztül nyilvánulnak majd meg, így csak az õszinte és tiszta érzéseinknek fogunk hangot adni. Ezen egység kialakulásához új energiaminõségekre lesz szükségünk, melyeknek bekötése és hangolása folyamatban van. Ez járhat lelki és fizikai fájdalmakkal is. Fokozottan szükséges a teherként cipelt fájdalmaink, félelmeink oldása, elengedése. Nem mindig egyszerû, de ha igazán akarjuk, menni fog. Az erõs energiáknak köszönhetõen a Napfonat, a Szívcsakra, és a Koronacsakra területén figyelhetünk meg fájdalmat, de gyakori a szédülés, a hasmenés is. Kellemetlen tünetek, de elviselhetõek.

Ezen szellemi történések bontakoztak ki bennem az elmúlt napok folyamán. Nem volt könnyû megélni, és számomra sokszor nehéz volt tisztán látni.
Pár tanácsot adnák, amik segíthetnek a folyamatok könnyebb megélésében:
- Kérni a segítséget az elengedéshez és oldáshoz,
- Kérni az energiák bekötését, hangolását,
- Kérni Szellemünket, vélünk összekapcsolódva, bennünk teljesedjék ki, kérni vezetését, tanítását,
- Kérni a segítséget, hogy önnön középpontunkban tudjunk maradni,
- Sorsunkat elfogadva feltétel nélkül hinni és bízni Teremtõ Öregöstenünkben!
Ennyit tudtam ma adni Néktek, bízva abban, hogy segítségetekre lehetek!
Járjátok Utatok az Öregösten áldásával!

Forrás:Csillagszülött

MEGISMERITEK AZ IGAZSÁGOT, ÉS AZ MEGSZABADÍT TITEKET.
Utolsó szerkesztés: 12 éve 10 hónapja ezelőtt Írta: A.M. Timea.
Téma zárolva.

Hol a helyem? 12 éve 8 hónapja ezelőtt #2313

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5668
Jézusi üzenet

- Benned van minden! Az élet lehetõsége, a szeretet. Bízz magadban, higgy képességeidben! Erõt mindig adok hozzájuk. Ne kételkedj utadban, feladatodban. Elsõsorban magadban bízz! A létezés kiteljesedése vagy. Atyánk adta meg neked a lehetõséget, s mint jó szülõ, vezet és oltalmaz is utadon, ha hagyod. Ha elengeded fenntartásaidat, kétségeidet s rábízod magad. Ha hiszel önmagadban! Hogy rajtad keresztül Õ nyilvánul meg. Benned! Ahogy én is mindig ott vagyok a szívedben. Csak lásd, ne feledd, bízz!
(forrás:mindenkilapja.hu)--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 12 éve 8 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.
Oldalmegjelenítési idő: 0.141 másodperc