Jézus a fény

Szia, Vendég
Felhasználói név: Jelszó: Emlékezz rám

TÉMA: Hol a helyem?

: Hol a helyem? 13 éve 6 hónapja ezelőtt #1086

 • A.M. Timea
 • A.M. Timea profilkép
 • Nem elérhető
 • Platinum Boarder
 • Irgalom, békesség és szeretet adassék nektek
 • Hozzászólások: 356
Az õ tervében a társad!

Mindenki vágyik arra, hogy valakinek teljesen odaadhassa magát -hogy mély lelki- kapcsolata legyen valakivel teljesen, kizárólagosan szeressék.
De Isten azt mondja a keresztényeknek:
"Addig, amíg teljesen elégedett nem leszel, telített és nyugodt az Én szeretetemben, amíg elégedettségedet meg nem találod Bennem, addig nem leszel alkalmas a tökéletes emberi kapcsolatra, amelyet Én terveztem számodra. Soha nem leszel egységben Velem, kizár bárkit vagy bármi más vágyat és kívánságot. Azt szeretném, ha abba hagynád a tervezgetést:


Ne kívánj, engedd, hogy neked adjam a legizgalmasabb tervet, ami létezik, egy olyat, amelyet el sem tudsz képzelni, mert azt akarom, hogy a LEGJOBBAT kapd! Kérlek, engedd meg, hogy idehozzam hozzád, te csak figyelj Engem, várd a leghatalmasabb dolgokat!
Folytasd a megismerését létezésem elégedettségének, folytasd a tanulást, a megfigyelését azoknak a dolgoknak, amelyeket mondok neked;
Várnod kell! Ne nyugtalankodj! Ne aggódj! Ne nézelõdj, hogy másoknak mijük van vagy
Én mit adtam nekik! Ne nézz azokra a dolgokra, amikrõl úgy gondolod, hogy szeretnéd.
Te csak nézz el messzire, fel Rám, különben elszalasztod azt, amit mutatni szeretnék neked.
És akkor, amikor kész leszel, megleplek azzal a szeretettel, amely csodálatosabb, mint amilyet álmodni lehet.


És kedvesem azt szeretném, hogy megkapd ezt a csodálatos szeretetet. Szeretném, ha látnád hús testben azt a képet, amely a Velem való kapcsolatodat jelképezi, és hogy nagymértékben, ténylegesen élvezd az örökké tartó egység gyönyörét, tökéletességét és szeretetét, amelyet Én ajánlok neked Magammal.
Tudd, hogy hogyan szeretlek! Én vagyok Mindenható Isten! Higgy és légy elégedett! "

ismeretlen
Mellékletek:
MEGISMERITEK AZ IGAZSÁGOT, ÉS AZ MEGSZABADÍT TITEKET.
Utolsó szerkesztés: 13 éve 6 hónapja ezelőtt Írta: A.M. Timea.
Téma zárolva.

Hol a helyem? 13 éve 6 hónapja ezelőtt #1126

 • A.M. Timea
 • A.M. Timea profilkép
 • Nem elérhető
 • Platinum Boarder
 • Irgalom, békesség és szeretet adassék nektek
 • Hozzászólások: 356
Pilinszky János: A Szentírás margójára (I.)


Aki az Evangéliumot olvassa, nem Jézus szavait olvassa: Jézus maga van vele. Aki az Evangéliumot magával viszi - kórházba, útra, háborúba -, nem egy könyvet visz magával! Ezek a "szavak" személyes erejûek!
Nem megfogalmazások, hanem a tett, a gesztus erejével, forróságával hatnak.
Szegénynek kell lennünk e földön, "mondja" az egyik "mondat", s a kimondatlan kapcsolat máris ezt sugallja: miként a gyermekek is szegények! De valóban azok?

Nem, itt a szegénység sokkalta többet jelent puszta szegénységnél. Hiszen a gyermekek gazdagok is, azért mernek a pillanatnak, a mának élni, akár a mezõk liliomai. De hogyan élnek a pillanatnak? Mint a naplopók, a semmirekellõk? Éppenséggel nem úgy, hiszen akkor életük üres lenne és tûrhetetlen! A gyermekek az ábrándok teljességében élve tudják magukat oly alázatosan kiszolgáltatni a pillanatnak.
Az õ belsõ világukat még nem parcellázta fel, szabdalta szét a személyes érdek, ezért lehetnek birtokosai mindennek! Ezért érezhetik magukénak az egész teremtett világot. "Szegénységükben" övék minden, amit kezükkel elérnek, s az is, amit el se érnek: a teljes égbolt, a csillagok minden ragyogása.

Milyen szánalmas hozzájuk viszonyítva a felnõttek, s kivált a gazdagok birtoklási vágya, milyen barbár, szerezve egyre szegényebb, gazdagodva egyre nincstelenebb állapota a léleknek!
A lemondással nem a szegénységet kívánja tõlünk Jézus, hanem a birtoklás egyetlen lehetõ módjára, a szelídségre nevel. A rész helyett ekkor a teljességgel ajándékoz meg bennünket, s legmagasabb szinten: Isten szerelmével*. Itt a lényeges,a "kijáró részrõl" való lemondás a "kegyelmi teljesség" kedvéért, a lélek "gyermeki" állapotához hasonlóan.

Forrás: Új Ember, 1962. január 21.
MEGISMERITEK AZ IGAZSÁGOT, ÉS AZ MEGSZABADÍT TITEKET.
Utolsó szerkesztés: 13 éve 6 hónapja ezelőtt Írta: A.M. Timea.
Téma zárolva.

Hol a helyem? 13 éve 5 hónapja ezelőtt #1207

 • A.M. Timea
 • A.M. Timea profilkép
 • Nem elérhető
 • Platinum Boarder
 • Irgalom, békesség és szeretet adassék nektek
 • Hozzászólások: 356
Nochta Pál Attila:
részlet


Amikor elkezdjük megtapasztalni a kereszt erejét az életünkben, akkor egy belülrõl felfakadó, valódi bûnbánatot is éreznünk kell, mert Isten, a kereszten ítélte meg a mi bûneinket is, Jézus Krisztus halála által. A valódi bûnbánatot nem lehet külsõ hatásokkal elõidézni, ugyanakkor Isten a külsõ körülményeinket is gyakran felhasználja annak érdekében, hogy bûnbánatra jussunk. Ez úgy történik, hogy a Szent Szellem gyakran a külsõ körülményeinket is felhasználva, felgyújt bennünk egy olyan belsõ fényt, amely által képesek leszünk felismerni elveszett állapotunkat. Ezzel együtt a keresztre is ráirányul a figyelmünk, ahol Jézus bûnbocsánatot szerzett számunkra, halála által.


Én magam nem tudom eldönteni, hogy melyik megtapasztalást éljük át hamarabb, a bûnbánatot, vagy a keresztet. Ez azért van így, mert e két megtapasztalásnak párhuzamosan kell mûködnie bennünk, hiszen a bûnbánat sem egyszeri történés, mivel életünk során mindannyian sokféleképpen vétkezünk (Jakab 3,2).


Péter apostol, amikor Jeruzsálemben prédikált, ezt mondta: Tartsatok tehát bûnbánatot, és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bûneitek.
Vagyis, ahhoz, hogy megtapasztaljuk a bûneink eltörlésének tényét, bûnbánatra és megtérésre van szükség.
Aztán Péter így folytatta: hogy eljöjjön az Úrtól a felüdülés ideje, és elküldje Jézust, akit Messiásul rendelt nektek.(Apostolok Cselekedetei. 3,19-20)
Ezek szerint a felüdülés idejét, csak bûnbánat, megtérés, és a bûneink eltörlésének átélése után tapasztalhatjuk meg, majd ezt, betetõzi Jézus visszajövetele.

Ha tehát komolyan vesszük azt, amit Isten mond nekünk az õ igéjén keresztül, ha állandóan és teljes szívbõl az õ jelenlétét keressük, akkor nem fog magával sodorni bennünket a világ, hanem mindvégig képesek leszünk kitartással megfutni a pályánkat.
Arra kérlek tehát Kedves Olvasóm, hogy ne a valamikori jövõbe képzeld bele mindazt, amirõl írtam, mert ezzel csak elhalasztod a változás lehetõségét! Ne a távoli jövõbe várd a végidõk eseményeit, mert a jövõ már itt van, a jövõ elkezdõdött!

Sárbogárd, 2008 augusztus 22.

MEGISMERITEK AZ IGAZSÁGOT, ÉS AZ MEGSZABADÍT TITEKET.
Utolsó szerkesztés: 13 éve 5 hónapja ezelőtt Írta: A.M. Timea.
Téma zárolva.

Hol a helyem? 13 éve 5 hónapja ezelőtt #1278

 • A.M. Timea
 • A.M. Timea profilkép
 • Nem elérhető
 • Platinum Boarder
 • Irgalom, békesség és szeretet adassék nektek
 • Hozzászólások: 356
.Zimányi József
Tiszta szívet adj nekem!

részlet


Ahol bejött az Úr Jézus, hozza azt az újat, és önmagát, beköltözik ebbe az új szívbe, amely befogadja. A régi nem fogadja be. Az új szív befogadja. Benn van, és abban a fényben meglátszik minden. Meglátszik minden, ami tisztátalanság.
Volt már úgy, hogy beszéltetek a saját szívetekkel a saját bûneitekrõl?
Beszélni kell a saját lelkünkkel! Van, aki mindenkivel beszél, csak a saját szívével nem. Menekül önmaga elõl.

Kérjük az Urat:
]Uram, én kérek Tõled egy új szívet. Új szívet teremts bennem, Istenem! Tiszta szívet!
Az volt az Igében: "Kiveszem a kõszívet, adok nektek hússzívet." (Ez 11:19)
A kõszív az kõbõl van! Arra nem lehet írni. Az nem melegszik meg. Nem mozdul meg. Merev. Ha látja Krisztust a kereszten, akkor sem indul meg. Adok hússzívet, amelyik érez, amely Istenért dobog! Krisztust szereti.
Nem jó, amíg az Úr Jézus át nem veszi az uralmat, nem jó. Ha pedig átvette, akkor minden rendben van. Nincs tovább vita. Rendezõdik belül minden. Amíg a szív nem Krisztusé, míg a szív meg nem újul, semmi sincs rendben. Hiába hagyom el egy csomó rossz szokásomat.

Aki kér, az mind kap! Aki becsületesen kér, aki õszintén akarja, annak Isten megadja! Mindenki úgy mehet tovább, hogy régi szívét felajánlotta, az újat elfogadta, és Jézus abban az új szívben lakik. Senki nem tudja kiûzni belõle, ha én bent akarom tartani.
Ha bent van, akkor az Õ rendje, az Õ uralma, az Õ kedvessége, az Õ szeretete, az Õ fénye, az Õ segítsége érvényesül. Válasszátok az Urat! Fogadjátok el az új szívet!


Imádkozzunk!

Áldott légy Istenünk, aki meglátogatsz minket a Magasságból! Nem fordulsz el azoktól, akik tele vannak bûnnel. Ajánlod nekünk az újat. Bocsásd meg, hogy oly sokáig ragaszkodtunk a régihez! Add ezt az újat! Jöjj Jézus, költözz az új szívbe! Vedd át birodalmadat és hatalmadat! Ámen.

Adj új szívet nekem én Istenem,
Tiszta szívet teremts énbennem!
Kérlek, ne vess el a Te orcád elõl,
És Szent Szellemedben adj új erõt,
Ó, hozd vissza még a váltság örömét,
És Te tisztítsd meg egész életem!

MEGISMERITEK AZ IGAZSÁGOT, ÉS AZ MEGSZABADÍT TITEKET.
Utolsó szerkesztés: 13 éve 4 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.

Hol a helyem? 13 éve 5 hónapja ezelőtt #1365

 • A.M. Timea
 • A.M. Timea profilkép
 • Nem elérhető
 • Platinum Boarder
 • Irgalom, békesség és szeretet adassék nektek
 • Hozzászólások: 356
ÚJ ÉLETCÉL!


Az ember Isten nélkül elveszett, ezért életre van szüksége az Atyától. Új teremtménnyé Jézus Krisztus elfogadásával válhatsz, aki az ajtód elõtt áll és zörget. Türelmesen vár arra, hogy beengedd Õt. Jézus új életformát kínál, amikor elfogadod Õt megváltódnak. Tanításai által új életet, új reményt, új életcélt kapsz! Jézus Krisztus az emberiség megváltója. Jézus él, és az életed része akar lenni, hogy teljes életet élj. Krisztus érted halt meg! Õ megszerezte a teljes megváltást a számodra is! Jézusban meggyógyulhatsz minden betegségbõl! Most arra kér, fogadd be Õt, nyisd ki szíved kapuját. Mondd el hangosan, teljes szívedbõl ezt az odaajánlási imát, Pál apostol levele alapján:

Drága Mennyei Atyám, Jézus nevében jövök eléd imádságban. Megelégeltem, hogy magamban bízzam. Kérlek, segíts, hogy szeretni tudjalak Téged és a környezetemben élõket.
Hiszem, hogy Jézus Istennek Fia, Aki meghalt az én bûneimért a Biblia tanítása szerint. Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból, az én megigazulásomért.
Kérlek, Jézus, költözz a szívembe és teremts újjá engem! Kérlek, Jézus, legyél az én Uram, Megváltóm, és Gyógyítóm!
Jézus, megnyitom a szívem ajtaját, befogadlak Téged és megvallom: Te vagy az én Uram, Megváltóm, és Gyógyítóm!
Hiszem, hogy ebben a pillanatban megváltást nyertem Jézus drága, szent vére által, újjászülettem Krisztusban, Isten gyermeke vagyok. Ez az igazság, mert a Biblia Igéje igazság. Köszönöm Neked Jézusom az örök életemet. Ámen.;Ha tehát száddal [meg]vallod, hogy Jézus az Úr, és szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta a halálból, üdvözülsz. A szívbeli hit ugyanis megigazulásra, a szájjal való megvallás pedig üdvösségre szolgál. Mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül.;Ha befogadtad az életedbe Jézust, akkor újjászülettél, üdvösséget nyertél, Isten kegyelmébõl. A mennyei Atya gyermekévé lettél, a Menny családjához tartozol. Megtörtént a te szívedben (szellemedben, belsõ emberedben) is az újjászületés és ez a legnagyobb csoda, ami az életedben valaha is történt. Az Atya újjáteremtette a szellemedet, az Õ szeretetét, békességét és tulajdonságait helyezte a szívedbe. Õ lett a te Mennyei Atyád, Õ minden lépésedet szeretõ figyelemmel kíséri. Vezetni szeretne mindenben, hogy az életed minden lépésére áldás szálljon. A te örömöd az Õ öröme is, gyönyörködik, és örömét leli benned. Olyannak fogad el, amilyen vagy, mert szeret téged.Szeretete és gondoskodó figyelme kiterjed minden szükséged betöltésére. Ismerd meg Õt a Biblián keresztül. Ahogy a csecsemõt tejjel etetik, ugyanúgy a te újjászületett szellemed egyetlen tápláléka Isten Igéje. A szellemed, más szóval belsõ embered kizárólag Isten Igéjének hallása által tud növekedni, fejlõdni és megújulni Isten hasonlatosságára. Olvasd rendszeresen a Szentírást, elsõsorban az Újszövetséget, s abban az apostoli leveleket, mert azok közvetlenül a gyülekezeti korszakban élõkhöz, a ma emberéhez szólnak. Járj a szeretet útján, hogy áldott lehess.


INGYEN AJÁNDÉK!
Ahogy a szülõ is szeret ajándékot adni a gyermekeinek, ugyanígy az Atya is nagy örömmel adna ajándékot azon fiainak, akik kérnek Tõle. De az ajándékok közül Õ legszívesebben az Szent Szellemét (Szent Lelkét) adná.
A Szent Szellem a Szentháromság azon képviselõje, Aki ma itt a Földön Isten erejét képviseli.
Jézus mennybemenetele után az apostolok 120 fõnyi sokasággal a felházban imádkoztak és várták a Szent Szellemet, amit Jézus megígért, hogy elküld.Pünkösd napján megérkezett a Szent Szellem, zúgó szél és kettõs tüzes nyelvek kíséretében. Õ azóta is itt munkálkodik a Földön, Õ Isten fiainak a segítõje, mindenre megtanít és elvezet az igazságra. Általa kapsz megértést Isten Igéjébõl. Teljesen rajtad áll, mint hívõ keresztényen, hogy befogadd, azaz megkapjad Õt. Õ csak szelíden vezet, tanácsol, és megmutatja azt az utat, amit a mennyei Atyád tervezett a számodra.Isten akarata, hogy betöltekezz és teljes légy az Õ Szellemével. Bárkinek, aki újjászületett, azaz befogadta Jézust a szívébe, megvan a lehetõsége, hogy betöltekezzen, megkeresztelkedjen, telítõdjön Isten Szellemével, természetfeletti erejével. Szabadulj meg azoktól az elõítéletektõl, hogy esetleg valami hamis dolgot fogadsz be. Isten Szellemét kapod, nem valami mást helyette.


Csak imában kérned kell:
Mennyei Atyám, azt tanítod az Igédben, hogy ha valaki Jézus nevében kéri Tõled a Szent Szellemedet, Te örömmel odaadod Õt.
Ezért drága Mennyei Atyám, a Te Igéd alapján, Jézus nevében kérem Tõled a Szent Szellemedet. Töltsd be a szívemet és keresztelj meg a Szent Szellemeddel.
Köszönöm Mennyei Atyám, hogy minden imámat meghallgatod és megválaszolod.
Ezért hitben megvallást teszek: teljes a szívem a Szent Szellemmel. Betöltekeztem, beteljesedtem és megkeresztelkedtem a Szent Szellemmel. Ennek jeleként nyelveken fogok imádkozni, ahogy a Biblia tanítja, ahogy a Szellem adja a kiejtést. Köszönöm drága Mennyei Atyám. Köszönöm Jézusom. A Szent Szellemed örökké bennem és velem marad, és elvezet minden igazságra. Jézus nevében. Ámen.


BÉKEVÁR WEBKIKÖTÕ
MEGISMERITEK AZ IGAZSÁGOT, ÉS AZ MEGSZABADÍT TITEKET.
Utolsó szerkesztés: 13 éve 5 hónapja ezelőtt Írta: A.M. Timea.
Téma zárolva.

Hol a helyem? 13 éve 4 hónapja ezelőtt #1483

 • A.M. Timea
 • A.M. Timea profilkép
 • Nem elérhető
 • Platinum Boarder
 • Irgalom, békesség és szeretet adassék nektek
 • Hozzászólások: 356
Ébredés!


Számomra mit jelent a lélek felébredése?
"Mind másként értjük a szót: ébren lenni...
Az ébredés azzal kezdõdik, hogy észrevesszük, amit máskor nem. A tagadás folyamata olyan gyors, hogy eleinte nehéz megállítani.
Mindössze egy villanásnyi érzés, amelyet máris követ az intuició amelyet bolondosnak ítélünk, és amelynek befogadására képtelen gyarló voltunk, s a bûntudatot kiváltó idegenkedés érzése kerít minket hatalmukba, amelyet szégyellünk, ezért magunk elõtt is letagadjuk. Pedig a csodák már elkezdõdtek, csak észre kell vennünk õket. És a Mennyország az észrevett csodákból épül meg itt a Földön, s válik számunkra látható valóssággá.

Azonban a tagadás szakadást idéz elõ a tudatban, amennyiben tudat alá nyomod önmagad bizonyos el nem fogadott részeit.
Határozd el, hogy véget vetsz ennek a tagadásnak, ellentétnek és hajlandó vagy szeretni énednek korábban elfogadhatatlannak tartott részeit,tulajdonságait.
Ha képes vagy elfogadni a válságot és a fájdalmat, mint alkalmat a változásra és a növekedésre, munkádat már meg is kezdted.
Értelmed azt sugallja: az ébredés abból ered, amit tudsz, holott igazi utad nem az értelmen át vezet.
Ha kétség, vagy idegenkedés fog el, tudatosítsd. Vizsgáld meg, mibõl fakad ez az idegenkedés, ez a taszítás és próbálj korlátaidon lazítani ,s ekkor megindul átalakulásod,fejlõdésed.

Szép, örömteli utat kívánok a felébredés folyamatában! Hiszen valójában amit látunk, amiben élünk, ez a világ csak káprázat, egy álomkép,s ezt hisszük valóságnak. Teremtettünk magunknak egy életformát,egy álomvilágot,s úgy gondoltuk ez szebb, jobb lesz mint amit ISTEN számunkra kínált. ELUTASÍTOTTUK ISTENT, s MEGTAGADTUK ÕT. ISTEN megengedte ezt, hagyta hogy tapasztalatokat szerezzünk, MEGÉREZZÜK HIÁNYÁT és visszavágyunk ÕHOZZÁ !
(ismeretlen)

MEGISMERITEK AZ IGAZSÁGOT, ÉS AZ MEGSZABADÍT TITEKET.
Utolsó szerkesztés: 13 éve 4 hónapja ezelőtt Írta: A.M. Timea.
Téma zárolva.
Oldalmegjelenítési idő: 0.128 másodperc