Jézus a fény

Szia, Vendég
Felhasználói név: Jelszó: Emlékezz rám

TÉMA: Hol a helyem?

Hol a helyem? 13 éve 7 hónapja ezelőtt #435

 • A.M. Timea
 • A.M. Timea profilkép
 • Nem elérhető
 • Platinum Boarder
 • Irgalom, békesség és szeretet adassék nektek
 • Hozzászólások: 356
Hol a helyem?

Uram, te úgy alkottad ezt a világot, hogy
mindennek pontos és fontos helye van.
Mindent a legnagyobb gonddal helyeztél el a
világban, mindennek megvan a maga helye,
célja, feladata.Elég csak felnézni a csillagos
égre, és máris csodálattal tölt el a milliónyi
lebegõ csillag. Mindegyik engedelmesen halad
biztos égi országútján már évezredek óta.

Uram, sokszor feltör bennem a kérdés:a helyemen
vagyok?
Nem magamhoz, hanem hozzád, tervedhez képest.
Mert ha csak magamat nézem, úgy tûnik, jó
helyen vagyok.Talán jó helyen, de lehet,
hogy egyhelyben.
És csodálkozok, hogy miért vagyok nyugtalan,
feszült, türelmetlen.Nem találok örömet
abban amit csinálok, és nem érezlek olyan
közel magamhoz.Pedig nem Te távolodtál tõlem
csak éppen nem biztos, hogy ott vagyok,
ahova te állítottál.

Jézusom, köszönöm,hogy Te biztos koordinátát
adtál az embernek. Nem olyat, ami idõvel
változik, vagy elmozdul, hanem egy biztos
helyet, ahol minden élet kiindulópontja
megvan. A Te kereszted a mi életünk
koordináta rendszerének biztos pontja.

Add Uram, hogy mindig a helyemen legyek. Ott, azok között, és azokhoz viszonyítva is,
ahová állítottál. Add hogy ne csak a
helyemen, hanem a pályámon legyek. Azon
a pályán, amit sokszor nem látok, de
tudom, hogy Te tervezted. Köszönöm az
iránytût, amit küldtél. Ha mégis eltévednék, add hogy mindig visszataláljak
a kiindulópontra.

ismeretlen

Szeretettel megosztom ezt az írást, Gábor.
MEGISMERITEK AZ IGAZSÁGOT, ÉS AZ MEGSZABADÍT TITEKET.
Téma zárolva.

Vá: Hol a helyem? 13 éve 7 hónapja ezelőtt #557

 • Istvan
 • Istvan profilkép
"... Hozzon a mai nap belsõ békét a számodra.
Bízz az Istenben annyira, hogy tudd, pontosan ott vagy, ahol lenned kell.
Ne felejtsd el a végtelen lehetõségeket, amely a hitbõl erednek.
Használd az adottságokat, amelyeket kaptál, és add tovább a szeretetet, amely megadatott a számodra. ..."
Téma zárolva.

Hol a helyem? 13 éve 6 hónapja ezelőtt #659

 • A.M. Timea
 • A.M. Timea profilkép
 • Nem elérhető
 • Platinum Boarder
 • Irgalom, békesség és szeretet adassék nektek
 • Hozzászólások: 356
Csirke Józsefné Szabó Irén: Jézus kérdései, mint pedagógiai módszer

Jézus az embereknek különbözõ típusú kérdéseket tett fel, hogy gondolkodásra nevelje õket. Célja az volt, hogy minden ember saját maga találja meg önmaga számára Isten igazságait.

Isten úgy alkotta meg az intelligenciát és az embereket, hogy tanuljanak meg különbséget tenni jó és rossz között. Az összefüggéseket egyedül is fel tudják ismerni, majd meg tudják találni a megoldást, ha valami kikövetkeztethetõ, és egyénileg tovább tudják gondolni már meglévõ ismereteiket.

Jézus minden embercsoporthoz, és minden emberhez ismerte az utat, tudta, hogy mit, mikor, hogyan kérdezzen tõlük. Döntésre szólított, vagy a rosszat, vagy a jót, de választani kellett. Elemeztük-e már, hogyan teszi fel kérdéseit, kiknek szól, hogyan építi bele mondanivalójába, Õ maga is, válaszol-e rá, milyen következtetéseket lehet belõlük levonni?

Ha megtanulunk helyesen kérdezni, elkerülhetjük a félreértéseket, tisztázhatjuk, hogy a többi ember hogyan gondolkodik, a vitás kérdéseket könnyebben meg tudjuk oldani. Meg tudjuk érteni mások gondjait, és könnyebben tudunk embertársainkkal bánni, még akkor is, ha nézeteink nem mindenben egyeznek meg.

Jézus a sokaságot, vagyis a beszédeit hallgató átlagembereket, arra akarja rávezetni, hogy Isten gyermekeiként úgy éljenek, hogy a körülöttük élõknek példát tudjanak mutatni. A cél, hogy tökéletesek legyenek, ehhez pedig jobbá kell válniuk. Ezért szükséges, hogy minden esetben felismerjék mi a jobb. Jézus, az összehasonlításra késztetõ kérdések, feltevésével ezt segíti.

Ellenségeit, akiknek tudása Isten tanításairól igen bõséges, de az ismereteik közötti kapcsolatot mégsem képesek felismerni, Jézus összefüggések feltárására szolgáló kérdéseivel akarja visszafordítani az igazság felé.

Tanítványait, pedig akikkel célja, hogy általuk eljuttassa az üzenetét minden néphez, minden rendû és rangú emberhez, úgy kell felkészítenie, hogy valamennyi emberhez szólni tudjanak. Ezért alkalmaz tanításuknál igen gyakran összefüggések felismerésére szolgáló kérdéseket. El kell sajátítaniuk ezt a módszert, hogy helyesen lássák meg egyes események, dolgok, ismeretek és kijelentések közötti kapcsolatot, és minél gyorsabban helyükre tudják tenni a dolgokat.
MEGISMERITEK AZ IGAZSÁGOT, ÉS AZ MEGSZABADÍT TITEKET.
Utolsó szerkesztés: 12 éve 6 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.

Hol a helyem? 13 éve 6 hónapja ezelőtt #762

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5645
.
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Téma zárolva.

Hol a helyem? 13 éve 6 hónapja ezelőtt #806

 • A.M. Timea
 • A.M. Timea profilkép
 • Nem elérhető
 • Platinum Boarder
 • Irgalom, békesség és szeretet adassék nektek
 • Hozzászólások: 356
Az igazság
(David Clayton írása) részlet


"És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket." (Jn 8:32)
Mi az "igazság"? Általában, ha az igazságról beszélünk, azt értjük alatta, ami nem hamis. Azt, amely a dolgok valóságát mondja el. Azonban Jézus egy sajátos értelemben beszélt az igazságról. Õ arról az igazságról beszélt, amely képessé tesz minket arra, hogy megvalósítsuk Isten tervének minden célját és szándékát életünkért; arról az igazságról, amely képessé tesz minket arra, hogy teljesen azzá váljunk, amivé Isten akarja, hogy átalakuljunk. Krisztus szavainak összefüggése szerint valójában mi az igazság?

Jézus szerint az igazság szabaddá teszi az embert. Mi alól teszi szabaddá? Jézus továbbment és azt mondta: "... mindaz, a ki bûnt cselekszik, szolgája a bûnnek ... Azért ha a Fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek" (Jn 8:).


Isten igazsága a bûn alól teszi szabaddá az embert. Nem érdekes, milyen elméletekben hiszünk, nem fontos, milyen vallási körhöz tartozunk mindaddig, amíg továbbra is vétkezünk - mert ez azt jelenti, hogy nem ismerjük Isten igazságát. Ismerni Isten igazságát többet jelent, mint az igazság értelmi tudása. Ismerni az igazságot egy tapasztalat, amelyet az "igazsággal" birtoklunk, amely szabaddá tesz minket a bûn alól. Akárki is vétkezik, rabságban van. Az nem ismeri az igazságot!
Isten igazsága nem található egyetlen tantételben sem; az igazság egy személy, és ez a személy Jézus Krisztus. Ismerni az igazságot - Jézus Krisztussal való bensõséges kapcsolat és kölcsönhatás, mely oly teljes, hogy Jézus éli bennünk az Õ igazságos életét. "Krisztussal együtt megfeszíttettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus" (Gal. 2: 20).


"Monda Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet;" (Jn 14:6)
Mikor az emberek megismerik Jézust, szabadokká válnak, és erõt nyernek, hogy legyõzzék a gyengeséget, kísértést és bûnt.


Barátom, még mindig rab vagy, vagy már szabaddá váltál? Az egyházad nem tud téged szabaddá tenni; tantételeid nem tudnak szabadságot adni neked. Tulajdonképpen talán ezek a legnagyobb akadályai a szabadságodnak. Van egy útja, és csak egy útja van az üdvösségnek:
"És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket." (Jn 8: 32)
"Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és a kit elküldtél, a Jézus Krisztust." (Jn 17: 3)


Barátom, Isten azt akarja, hogy szabad légy. Az egész világ rabságban sínylõdik, de te szabad akarsz-e lenni? Szeretnél megmenekülni a tévelygés erejébõl, amely megvakította a világot? Akkor, kérlek, kövesd Krisztust, és fordulj el az ember alkotta rendszerektõl, amelyek csak azért léteznek, hogy önmagukat dicsõítsék. Fordulj teljes szíveddel az Úrhoz! (Jer. 29: 13) Tedd életed ügyévé, hogy több idõt beszélgess Istennel egyedül! Találj egy csendes helyet, ahol gyakran tudsz komoly beszélgetést folytatni Õvele! Nyisd meg egész életedet Õelõtte, és hagyd, hogy Õ irányítsa azt! Alakítsd ki azt a szokást, hogy beszélgetsz Vele, bárhol vagy bármilyen helyzetben is vagy! Vedd a Bibliát, mint útmutatásod egyetlen forrását! "Táplálkozz" belõle folyamatosan, és kérd az Urat, hogy mossa tisztára elmédet az emberek üres hagyományaitól és uralmuktól.
Ez a te életed. Az örökkévalóság túlságosan fontos, minthogy hanyagul bánj vele. Isten tegyen minket szabaddá az emberek rendszereitõl, hogy megtalálhassuk az igaz életet és Isten igazságát Jézus Krisztusban.
MEGISMERITEK AZ IGAZSÁGOT, ÉS AZ MEGSZABADÍT TITEKET.
Utolsó szerkesztés: 13 éve 6 hónapja ezelőtt Írta: A.M. Timea.
Téma zárolva.

Hol a helyem? 13 éve 5 hónapja ezelőtt #834

 • A.M. Timea
 • A.M. Timea profilkép
 • Nem elérhető
 • Platinum Boarder
 • Irgalom, békesség és szeretet adassék nektek
 • Hozzászólások: 356
Jézus érted is megtette

A békesség Istene az, aki a szívekben is békét tud teremteni. Ahogy a háborgó tengert lecsendesítette Jézus, úgy tudja a mi háborgó lelkünket is lecsendesíteni. Nem kell más, csak az, hogy engedjük át Jézusnak az irányítást.

Az egyik legnehezebb dolog az életben, hogy feladjam a saját akaratomat. Isten elveszi az akaratomat? - kérdezhetnéd.
Nem elveszi, hanem átadhatod neki, de amit nem akarsz, azt nem fogja rád kényszeríteni.
Nem könnyû átadni, sõt nem is lehet. Egyedül legalábbis nem. Hol lennék, ha Jézus nem segít? Az én erõm kevés, de ha Õ ad erõt, és Õ a segítségem, akkor minden könnyebb és egyszerûbb.

Ahogy a Biblia írja: "Mindenre van erõm a Krisztusban, aki megerõsít engem."

Hát szokott Isten hazudni? Az ember igen, de Isten nem. Voltam nehéz helyzetben anyagilag, és voltam nehéz helyzetben lelkileg is, de Isten egyikben sem hagyott cserben. "Hívj segítségül engem a nyomorúság idején!"- mondja az Úr.
Ha eddig Isten nélkül éltél, most próbáld ki Õvele. Nem muszáj, lehet nemet is mondani. Élhetsz úgy, mint eddig. Isten nem kényszerít rád semmit, amit nem akarsz.

De hatalmas ígérete van azok számára, akik elfogadják az õ kegyelmét. Kegyelem, mert ingyen van. El lehet utasítani, de el is lehet fogadni. Te döntesz.
Isten üzenni szeretne neked valamit: "Íme, most van a kegyelem ideje! Íme, most van az üdvösség napja!"
Isten már elkészítette a békességet, az üdvösséget, amely a tiéd lehet. Hogy sokat veszíthetsz?


Az élet Ura életet, igazi életet szeretne adni. Most nem a rohanó stresszes és kapkodós mindennapokra gondolok, amiben az embernek szusszanni sincs ideje, hanem arra az életre, amire Jézus hív. Arra az életre, ami nem e világhoz igazodik, és nem önmagamról szól.

Arra az életre gondolok, ami Jézusban gyökerezik, és tõle kapja az erõt, a hitet, a reményt.
Sok út van, de Jézus azt mondja, hogy én vagyok az út.
Sokféle igazság van, de Jézus azt mondja, hogy én vagyok az igazság.
Sokféle élet van, de Jézus azt mondja, hogy én vagyok az élet.

Tudd meg, hogy Jézus szeret, és olyannak szeret, amilyen vagy. Lehetsz fekete vagy fehér, egészséges vagy beteg, fiatal vagy öreg. Õ alkotott, és tud rólad mindent. Ismer téged, és tudja azt, amit csak te tudsz.Õelõtte nem lehet titkod. Hát nem csodálatos?

Jézus odament azokhoz is, akiket lenéztek, akiket megvetettek. Õ nem személyválogató. Lehetsz gazdag vagy éppen szegény, lehetsz lenézett vagy menõ, tudd meg, hogy Isten elõtt épp olyan elesett vagy. De van egy jó hírem. Isten nem akarja, hogy a kétségeid és félelmeid között vergõdj. Szabadítót küldött, aki hozzánk hasonlóvá, emberré lett. Isten maga jött közénk Jézusban.

Jézus azt mondta: "Aki engem lát, látja az Atyát."
Bízz az Úrban, mert a bizalom nem szégyenít meg.
Boldogok, akik az Úrban találnak békességet, mert
nem kiborulnak, hanem leborulnak.

Forrás: Maténé Gellén Rita
részlet
MEGISMERITEK AZ IGAZSÁGOT, ÉS AZ MEGSZABADÍT TITEKET.
Utolsó szerkesztés: 13 éve 5 hónapja ezelőtt Írta: A.M. Timea.
Téma zárolva.
Oldalmegjelenítési idő: 0.119 másodperc