Jézus a fény

Szia, Vendég
Felhasználói név: Jelszó: Emlékezz rám

TÉMA: Út az üdvözülés felé

Út az üdvözülés felé 2 éve 8 hónapja ezelőtt #5757

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5645
.


Egyedül az úton

Most érzed igazán, hogy csak egyedül mész az úton. Hiszen ez az út csak a Tiéd, senki másé. Egyedül Te vagy a felelõs érte. Már nem fogják a kezed, magadra maradtál. Nem azért, mert nincs melletted senki, a lelked magányos. Mész, és keresel valamit, amirõl talán magad sem tudod, mi az, de érzed, hogy elveszítetted. Szúr, fáj, néha azt érzed, nem bírod tovább. De van Benned egy vágy, ami mindennél erõsebb. Vágysz megtalálni valamit, ami a Tiéd. Valamit, amit nagyon régen elveszítettél. Olyannyira régen, hogy már nem is emlékszel rá. De a lelked tudja, Õ még emlékszik. Neked pedig semmi más támaszod és bizonyosságod nincs.


Mész az úton, néha mosolyogva, néha üvöltve és sírva, fájdalmakkal és félelmekkel telve. De nem tehetsz mást. Sötét van és hideg, minden nyirkos, kellemetlenül érzed magad. De a lelkedben ott pislákol a fény, mely utat mutat Neked. Megvilágítja elõtted az ösvényt. Események és emberek jönnek szembe. Megaláznak, Beléd rúgnak, bántanak és kigúnyolnak. A lelked sír, de Te egyre erõsebb leszel. Minden lecke után egyre nagyobb a fény a lelkedben. Egyszer csak észreveszed, hogy már az egész utat bevilágítja elõtted. Egyre határozottabbak a lépteid, egyre gyorsabbak, már senki és semmi nem bizonytalaníthat el. Már tisztán látsz magad körül mindent. Egyre boldogabb a szíved, mert tudod, hogy jó úton vagy. A saját utadon. És egyszer csak megtörténik a csoda. Eltölt egy mindent átható boldogság. Az út végére értél. Megérkeztél. ÖNMAGADHOZ...

Guzsik-Mohácsi Viktória (elozoeletek.blogspot.hu)


--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 2 éve 8 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.

Út az üdvözülés felé 2 éve 7 hónapja ezelőtt #5860

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5645
.
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Téma zárolva.

Út az üdvözülés felé 2 éve 7 hónapja ezelőtt #5910

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5645
.

"Szeresd felebarátodat"


"Hallottátok a parancsot: Szeresd felebarátodat és gyûlöld ellenségedet!
Én pedig azt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, tegyetek jót haragosaitokkal és imádkozzatok üldözõitekért és rágalmazóitokért.
Hogy legyetek a ti mennyei Atyátok fiai, aki felhozza napját mind a jókra, mind a gonoszokra, és esõt ad mind az igazaknak, mind a hamisaknak.
Ha csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi jutalmat érdemeltek? Nem így tesznek a vámosok is?
És ha nem köszöntitek, csak barátaitokat, mi többet tesztek? Nem így tesznek a pogányok is?
Legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok tökéletes. "
(Máté 5. 43-48)


Ez az igerész nem csak arról szól, hogy az emberek mennyire nem úgy, élnek ahogyan kellene, hanem itt Jézus azt akarja az emberekkel megértetni, hogy mennyire nem is akarnak úgy élni ahogyan ebben az igerészben van.
A megértés az olyan esemény az emberek körében, hogy csak azt érti meg az ember, amire a fülét kihegyezte, vagyis amit meg akar érteni belõle. Nagyon sokszor történik olyan esemény, amikor csak azt értik meg az emberek ebbõl az igerészbõl, ami az õ számukra kedvezõ, hasznot húzhatnak belõle, és csak az õ javukat szolgálja. Nem törõdnek azokkal, akik hasonlóan gondolkodnak, mert nekik úgy sem adatott meg az, ami neki kijár jelszóval. Ezt ugyanis nagyon sok olyan ember is mondja magáról, aki elindult a Jézusinak nevezett úton, csak, éppen, az irányt nem abba a formában érte el, ahol Jézus is megtalálható.

Azt hogy "szeresd felebarátodat" szó hallatán az emberek lelkében csak a gyûlölet és harag különbözõ jelzõi jutnak az eszükbe. Sohasem arra gondolnak, hogy Jézus ezzel az igerésszel mit is akart mondani az embereknek, hanem a maguk gyûlöletes beszédével válaszolnak. Még azok is, akik hívõ embereknek tartják magukat, azok is kimagyarázzák az ige értelmét.

A legnagyobb egyházakban az emberek ezt az igét inkább arra használják fel, hogy nekik legyen belõlük hasznuk, olyan értelemben, hogy nekik ne kelljen másoknak olyat mondani, hogy szeressétek ellenségeiteket, mert sajnos akkor legelõször saját magukon kellene elkezdeni a "metszegetést", mert tudvalevõ, hogy az egyházak között ma nem a szeretet, ami vezérli az embereket, hanem a gyûlölködés, ellenségeskedés, rosszindulat.

"Ha csak azokat szeretitek, kik titeket is szeretnek, mi a jutalmatok" nagyon nehéz ezt megtenni annak, aki csak a saját maga alkotta törvények szerint éli az életét. Az, ha csak azt szereti az ember, aki viszontszeret, akkor nem is szeret, mert a szeretet az önzetlen. Nincs feltétele, határa és formája. Csak az Isten által átitatott szív képes olyan szeretetet adni, amelyben feloldódik minden harag, gyûlölet és ellenséges érzés. Amikor már az emberek képesek így szeretni, akkor már a lelkükben az Isten ereje által már nem jut eszükbe, hogy másokat bántsanak, másoknak ártsanak, hanem már tudatosan élik az életüket az Isten szolgálatába állítva.

"Legyetek ti tökéletesek, miképpen a ti Mennyei Atyátok tökéletes" szó hallatán az emberek büszkeségbõl annak is tartják magukat, mert az egójuk által már nem látják tisztán azt az Utat, amelyen járniuk kellene, amit Jézus megmutatott az embereknek, fizikai testben élve.
Példaéletet élt az emberek elõtt, hogy lássák azt, hogy nem lehetetlen azt megélni fizikai testben, amirõl Õ tanította az embereket. Utat mutatott a születésével, az életével, a tanításaival, a halálával, és a feltámadásával.

Minden földi ember képes e szerint élni, mert az ég angyalai folyamatosan azon dolgoznak, hogy segítsenek a földön élõ embereknek, hogy mihamarabb megtalálják a Jézushoz vezetõ utat.
Azok az emberek, akik nyitottak, azok fel is ismerik, hogy mi a jelentõsége annak, hogy itt élnek fizikai testben. Nagyon sok olyan ember van, aki hisz Jézus tanításaiban, de a cselekedeteiben nem valósítsa meg azokat, az õ számára elég, ha csak szóban tudja, szerinte nem kell úgy élni, ahogyan az, az evangéliumban le van írva.

Akkor kérdezem én, miért élt Jézus fizikai testben? miért kellett neki végigjárni azt az életutat, amit végigjárt. Elküldhette volna ugyan úgy az evangélium tanításait, mint ahogyan János tanítványának is elküldte, az angyalok által?
Szerintem a kulcs ebben van, vagyis ha nem vesszük komolyan az evangélium szavait és nem építjük be a mindennapi életünkbe, csak beszélünk róla, és tanítunk róla, akkor nem értettük meg Jézust. Nem értettük meg, hogy Õ mit akart nekünk ezzel megmutatni az életével.

A tökéletességrõl csak akkor beszélhetünk magunkról, ha képesek leszünk fizikai testben olyan cselekedetekre, amit Jézus vitt végbe tanításai által. Mert Õ, amirõl beszélt a tanítványainak, azt Õ meg is cselekedte elõttük.
Mi fizikai testben élõ emberek nagyon sok olyan hibával rendelkezünk, amivel a tökéletességrõl egyáltalán nem beszélhetünk még az életünkben, csak arról, hogy haladunk az Úton a tökéletesség felé. De ez a haladás is olyan, hogy csak akkor haladunk, ha a figyelmünket az Istenre, az Õ hívó szavára fordítsuk.
Õ az Út az Igazság és az Élet.

Imre Margit, 2009.09.01.
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 2 éve 7 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.

Út az üdvözülés felé 2 éve 5 hónapja ezelőtt #5979

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5645
.
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Téma zárolva.

Út az üdvözülés felé 2 éve 4 hónapja ezelőtt #6022

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5645
.
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Téma zárolva.

Út az üdvözülés felé 2 éve 3 hónapja ezelőtt #6069

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5645
.

Antoine de Saint-Exupery: FohászUram, nem csodákért és látomásokért fohászkodom, csak erõt kérek a hétköznapokhoz.
Taníts meg a kis lépések mûvészetére!

Tégy leleményessé és ötletessé, hogy a napok sokféleségében és forgatagában idejében rögzítsem a számomra fontos felismeréseket és
tapasztalatokat!
Segíts engem a helyes idõbeosztásban!

Ajándékozz biztos érzéket a dolgok fontossági sorrendjében, elsõrangú vagy csak másodrangú fontosságának megítéléséhez!
Erõt kérek a fegyelmezettséghez és mértéktartáshoz, hogy ne csak átfussak az életen, de értelmesen osszam be napjaimat, észleljem a váratlan örömöket és magaslatokat!

Õrizz meg attól a naiv hittõl, hogy az életben mindennek simán kell mennie!
Ajándékozz meg azzal a józan felismeréssel, hogy a nehézségek, kudarcok, sikertelenségek, visszaesések az élet magától adódó ráadásai, amelyek révén növekedünk és érlelõdünk!

Küldd el hozzám a kellõ pillanatban azt, akinek van elegendõ bátorsága és szeretete az igazság kimondásához!
Az igazságot az ember nem magának mondja meg, azt mások mondják meg nekünk.

Tudom, hogy sok probléma éppen úgy oldódik meg, hogy nem teszünk semmit.
Kérlek, segíts, hogy tudjak várni!
Te tudod, hogy milyen nagy szükségünk van a bátorságra.

Add, hogy az élet legszebb, legnehezebb, legkockázatosabb és legtörékenyebb ajándékára méltók lehessünk!

Ajándékozz elegendõ fantáziát ahhoz, hogy a kellõ pillanatban és a megfelelõ helyen " szavakkal vagy szavak nélkül " egy kis jóságot közvetíthessek!

Õrizz meg az élet elszalasztásának félelmétõl!
Ne azt add nekem, amit kívánok, hanem azt, amire szükségem van!
Taníts meg a kis lépések mûvészetére!


ebredeshajnalan.com/antoine-de-saint-exupery-fohasz/
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 2 éve 3 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.
Oldalmegjelenítési idő: 0.127 másodperc