Szia, Vendég
Felhasználói név: Jelszó: Emlékezz rám

TÉMA: Gyógyító és szabadító ima

Gyógyító és szabadító ima 11 éve 6 hónapja ezelőtt #1984

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5369
A gyógyulástól való félelmek

Általában lényünk egy része szeretne egészséges lenni, de egy másik része fél is tõle. Ezzel sajnos gátat emelünk a gyógyulásnak, mert ahhoz, hogy bekövetkezzen, kristálytisztán kell akarnunk. Persze, azt állítjuk, hogy mihamarabb szeretnénk meggyógyulni, valójában azonban úgy félünk a gyors gyógyulástól, és változástól, mint a tûztõl. Olyan ez, mint ha egy autóban ülve egyik lábunk a gázpedálon lenne, a másik, pedig a féken. Tudatalattink azt kívánja, maradjunk csak betegek, hiszen így sokkal kényelmesebb.

Miért félünk a gyógyulástól?

Sokan úgy vélik, hogy az élet szenvedésbõl áll, és a szenvedés elkerülhetetlen. Mivel szerintük a szenvedéstõl nem válhatunk soha szabaddá, mi értelme lenne törekedni rá? Ez azonban nem így van, hiszen békében és nyugalomban sokkal gyorsabban tudunk fejlõdni. Nyugalmunkkal másokat is nyugalomra ösztönzünk, de a sérülések, betegségek senkire sem hatnak ösztönzõen.

A változásoktól való félelmek

A betegségek, sérülések igen is egyfajta életstílussá nõhetik ki magukat. A gyógyulás, pedig egy ûrt hagy maga után, amitõl az emberek ösztönszerûen félnek. A betegség tehát olyannyira betöltheti elménket, és egész életünket, hogy általa elkerülhetjük, hogy önmagunkba kelljen néznünk, és életcélunkkal kelljen foglalkoznunk.

A betegséggel járó elõnyök

Ha õszintén magunkba nézünk, bevallhatjuk, hogy ha betegek vagyunk, ha valami baj ér bennünket, akkor rengeteg együttérzés árad felénk. Talán dolgozni, vagy iskolába sem kell mennünk. Tudat alatt igen is vágyunk arra, amit betegségünkkel nyerhetünk, ezáltal nem is nagyon akarunk meggyógyulni.

Merev elképzelések az egészségrõl

Sokan azt hiszik, hogy betegségük genetikusan öröklött, hogy bizonyos állapotokon úgysem lehet segíteni, és a betegség az élet velejárója. Ezek a rossz beidegzõdések sajnos megpecsételik egész életünket.
(angyalforrás)
Mellékletek:
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 11 éve 6 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.

Gyógyító és szabadító ima 11 éve 3 hónapja ezelőtt #2290

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5369
IMA A GYÓGYULÁSÉRT

Istenem kérlek, tekints reám
Gyermeked hív szívbõl, mert szólni kíván
Szent Fényed, mi éltet küldd most le nekem
Hogy gyógyítson be rajtam minden fájó sebet.
Mit magamra vettem hibám miatt
kérlek, töröld le most rólam mindazt
Jézus nevében, ki hullatott vérével
Megváltotta lelkünket szenvedésével.

Istenem kérlek, tekints reám
Gyermeked hív szívbõl, mert szólni kíván
Adj gyógyírt azoknak, kik kedvesek nekem
Értük könyörgöm Tehozzád, Istenem.
Küldd le angyalod, ki ölelésével
Biztonságot ad szeretõ Lényével
Hogy teljességed Fénye gyógyulás legyen
Mindannak kinek így kérem, Istenem.
(itt nevet is mondhatunk…)

Istenem kérlek, tekints reám
Gyermeked hív szívbõl, mert szólni kíván
Köszönöm mindazt, mit értünk teszel
Áldásodban részesül minden gyermeked.
Legyél mindig szeretõ, igaz Atyánk
Ki védelmez bennünket létünk okán
Erõsítsd meg hitünket Tebenned Uram
Hogy dicsõítsük mindig Országodat.
Ámen
(forrás:Pusztai Orsi Kristálycsakra.hu)


--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 11 éve 3 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.

A gondolat gyógyitó ereje 10 éve 10 hónapja ezelőtt #2698

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5369
A gondolat gyógyító ereje

A földön a gondolatnak van a legnagyobb hatalma. Teremtõ erejû, mozgásba hozza és megsemmisítheti a dolgokat. Olyan lelki fegyvertár, amivel le lehet gyõzni másokat, de ami sokszor saját magunk ellen fordulhat. Ez utóbbi a veszélyesebb. Mert a saját gondolataink ellen nehéz a védekezés.

A külsõ negatív hatásokat ki lehet védeni: az aura erõsítésével. A saját gondolatok ellen ugyancsak hatásos az aura- és csakra-erõsítés, a meditáció, az agykontroll. Elég egy egészen egyszerû példa: Aki azzal vág neki valaminek, hogy "ez nekem aligha fog sikerülni", akkor még az átlagos nehézségû feladattal sem tud megbirkózni. Ha viszont azt szuggerálja, hogy a bajt le lehet gyõzni – akkor tényleg gyõzedelmeskedik akár a halálos betegség fölött is.

"Amikor tehát engedjük elhatalmasodni kétségeinket és félelmeinket, akkor kiszolgáltatottá válunk saját és mások negatív gondolatainak és rossz szándékainak" fogalmaz Judy Hall a Lelki önvédelem címû könyvében.

Van néhány meggyökeresedett véleményünk magunkról, amely a tudatalattinkban tárolódik, és folyton aláássa a próbálkozásainkat. "Ezt nem érdemlem meg", "Nem vagyok képes rá", Sosem leszek olyan, mint" ezek, és az ezekhez hasonló mondatok biztosítják számunkra, hogy tényleg nem leszünk képesek elérni a kitûzött célt, adott esetben a gyógyulást. Ha folyton azt kérdezgetjük, hogy "miért történik mindig ez velem?" akkor esélyt sem adunk annak, hogy másképp alakuljanak a dolgaink. Richard Bach ezt így fogalmazta meg: "Ha a gondolataiddal folyton alátámasztod a korlátaidat, akkor azok valóban korlátozni fognak". Amiben hiszünk, azt megteremtjük az életünkben.

Aki megtanul uralkodni a gondolatain, és arra törekszik, hogy a pozitív dolgokat erõsítse, az megteremti a saját védelmét is. Ezért hatékony gyógymód a kreatív vizualizációs technika, illetve az agykontroll. De hiába a pozitív gondolat, ha közben a környezetünkkel szemben folyamatosan negatív érzések ébrednek bennünk. A féltékenység, a bosszú, a harag, az irigység könnyen kioltja a legerõsebb önerõsítõ technikát is.

Judy Hall tanítása szerint a dolgok nemcsak mozgásban vannak, de létezésük különbözõ szintjein egyfajta vonzás és taszítás áll fenn közöttük. Lelki szinten ez azt jelenti, hogy amilyen energiát kibocsátunk magunkból, ahhoz hasonlót fogunk "vonzani" az életünkbe. Amilyen frekvenciájú a rezgésünk, olyan vibrálású embereket, jelenségeket vonzunk magunkhoz, miközben a más jellegû vibrációkat taszítjuk. Amilyen gondolataink vannak, olyanná válik az életünk. Ha a lelkünk mélyén békére és harmóniára vágyunk, akkor ezt fogjuk megkapni, ha azonban ez a vágyunk csak felületes, és a legkisebb mértékben is bizalmatlanság van bennünk, akkor zavarodottságot és diszharmóniát tapasztalunk az életünkben. Ha a félelemnek engedünk teret, akkor "félelmetes" dolgokat vonzunk magunkhoz.

Ez minden szinten érvényesül. Aki a lehetõ legmagasabb rengéseket bocsátja ki magából (szeretet, megértés, odaadás, rajongás, alázat), az az alacsonyabb vibrációkat ki tudja oltani. Lehet, hogy érzékeli azokat is, de ártó hatásuk nem fog érvényesülni.
A különbözõ rezgések egyébként eszközként is felhasználhatóak. A hang is egy rezgésforma, ezért a zene, a hangvilla, a különbözõ hangszínû csengõ és harang (de még a madárcsicsergés is) emelheti a vibrációs szintet.

Ma már rengeteg meditációs zene kapható a boltokban. Ha rátalálunk a számunkra megfelelõ zenére, és rendszeresen meghallgatjuk meditálás elõtt, akkor ez egyfajta szertartássá válhat, az ilyen rituálék pedig alapvetõen védelmezõ jellegûek. Zenével önkívületi állapotot is elõ lehet idézni, ismételt alkalmazásával magasabb tudatállapotba lehet kerülni. A zene arra is használható, hogy megváltoztassuk a hangulatunkat, vagy a körülöttünk levõ légkört.

Mivel a lelki támadások többsége belülrõl fakad, az egészség megõrzéséhez elengedhetetlen, hogy elõször önmagunkkal legyünk "jóban". Fontos, hogy feltárjuk személyiségünk árnyoldalait, hogy merjünk szembesülni téves döntéseinkkel, és merjünk korrigálni. Mert ezzel nemcsak a születéskor felvállalt karmánkat tudjuk ledolgozni, hanem az egészségünket is megóvhatjuk.
(forrás:astronet.hu)
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 10 éve 10 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.

Gyógyító és szabadító ima 10 éve 5 hónapja ezelőtt #2921

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5369
.

A GYÓGYÍTÓ ÖRÖMRÕLA gyógyító öröm évek óta megpróbál érvényesülni benned. Különféle módokon ostromol. Szerszámokat ad a kezedbe. Sürget, hogy segítsd ki zárlatából. Közli, hogy melyik magatartás az, amellyel ellene dolgozol, és milyen módon teremtheted meg vele a kontaktust. Most várja, hogy aktívan, tudatosan szövetkezz vele saját bensõ újjászületésed érdekében!

+

Az isteni öröm nem függ külsõ körülményektõl- önmagadból táplálkozik, gyökere minden lényben a rejtélyes tao.

Ne akadályozd magadban a halhatatlan öröm áramának keringését!

Légy független és áttetszõ, mint a drágakõ, amely sokszorozva veri vissza a rávetülõ fényt!

+

A félelem a sötétség árnyéka, az erõtlenség víziója. Az öröm a kimeríthetetlen életerõ forrása.

+

Az örömöt éppúgy állandóan, aktívan termelni kell, mint a Fényt. Különben kialszik, a sötétségben beosonnak hozzád az éjszaka lényei: a csüggedés, a félelem, és a meddõ aggodalmaskodás.

+

Ha valami célod van, idézd fel magadban a teremtõ örömöt segítõ társul. Ez a szövetség olyan vénákat szabadít fel benned, amelyek energiája aztromentális síkon az atomerõvel analóg.

+

Minden tevékenységedhez hívd meg az örömöt segítõtársnak! A biztos sikerrel kötsz így szoros szövetséget.

+

Ne kösd le képzeleted szárnyait! Merj repülni, és merj örülni az agyadban megszületõ minden bizarr, lángoló gondolatnak!

+

Ne kételkedj benne, hogy minden tehetség és minden készség megvan benned is a magasabb rendû örömök elérésére. Hiszen egyetlen ideaszálon eljuthatsz a kozmikus Elme ideáinak teremtõ centrumába, és onnan meríthetsz inspirációkat. Tõled függ azonban, mennyit tudatosítasz magadban e végtelen szellemi dimenziókból.

+

Az öröm arkánuma univerzális gyógyszer: a lét minden elemét magában rejti, mint a prima materia , de hét alkímiai operáció után. Az öröm az Iható Arany, amely a betegségek pszichikai okát küszöböli ki.

Az öröm erõinek gyógyító vagy mérgezõ voltát az határozza meg, hogy nem irányul-e valaki ellen. Aki más kárának örül, az mérget termel. Aki együtt örül minden élettel, az gyógyerõt akkumulál.

+

Örülj bátran minden pillanatnak, amellyel a sors megajándékozott!

Aggódó menekülésed a jelen tiszta örömétõl bûntudatból fakad. Azt hiszed: az öröm bûn, amelyért büntetés jár. Pedig e bûntudat éppen a pillanat kreatív örömének elmulasztásából születik.

+

Az öröm mûvészete abban áll, hogy önmagadból táplálkozik. Nem szorul alkalomra, erõltetett csiholásra, mert akkor szalmalánggá válik, amelynek ellobbanása után mélyebbnek tûnik a sötétség.

+

A gyógyító öröm egyenletes napsütés belül. Ez az élet kiolthatatlan lángja, amely kezdet nélküli, s végtelenbe rezgõ derûvel világítja meg a körülötte hullámzó erõk szimbólumokba kifejezõdõ jelbeszédét.

+

Ettõl a pillanattól kezdve élj a teremtés isteni örömében! Teremtsd újjá gondolatvilágodat! Mágikus gyakorlattal hangold át viszonylatodat a külvilággal!

+

Csak egyfajta valódi öröm van: az, amelyik az örökkévaló élet biztonságából fakad. Minden más örömképzet villanó átmenet inger és kielégülés között.
Részlet : Szepes Mária FÜVESKÖNYVébõl


--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 10 éve 5 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.

Gyógyító és szabadító ima 9 éve 11 hónapja ezelőtt #3095

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5369
.
A szeretettel való gyógyítás elemei

Szeretetbe soroljuk elsõsorban lelkünket, szellemünket, valamint érzelmi testünket, amely egyben összekötõ szál fizikai és spirituális testünk között.

A szeretettel való gyógyításhoz az alábbiak tartoznak:

- Hit és a bizalom megteremtése.
- Félelmek elengedése.
- Hálaérzet.
- Meditáció.
- Gyengédség saját magunk és mások iránt.

A szeretet és a fény lényei, az angyalok

Amikor az angyalokat szólítjuk, azért bírunk gyógyító hatással, mert fénnyel és szeretettel töltenek meg minden szituációt, és minden élõlényt. Gyönyörû és ragyogó fényükhöz feltétel nélküli szeretet, hit és béke társul. Amikor arra kérjük õket, hogy álljanak mellénk, akkor ennek a ragyogó, csodálatos fénynek meleg sugaraival árasztanak el bennünket. Amikor valami rettenetes dolog történik velünk, és félni kezdünk, a legelsõ dolog, amit elveszítünk: a hitünk.
Az angyalok azonban segítenek elûzni ezeket a félelmeket, és újra bizalommal töltenek meg bennünket.
(ismeretlen szerzõ)
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Téma zárolva.

Gyógyító és szabadító ima 2 éve 4 hónapja ezelőtt #4809

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5369
.


Ilyen hatással van az imádság a vérre - A kísérlet, ami mindenkit igencsak meglepett


Sok hívõ ember meg van róla gyõzõdve, hogy imádkozás közben úgy fizikailag, mint lelkileg egyensúlyba kerül.

Mihail Lazorik, egyetemi orvos és tanár, valamint homeopátiás orvos, elhatározta, hogy tudományosan bebizonyítja, hogy az ima, milyen gyógyító hatással van az emberi testre. Az ötlet, hogy azt is megvizsgálja, hogy milyen hatást gyakorol az ima az ereinkben folyó vérre, ezelõtt 15 évvel jött számára, mivel õ maga is hívõ ember.

A vizsgálatot diákjaival végezte és úgy döntött, hogy kísérletébe nem von be papokat, hogy nehogy részrehajlással vádolják. A kísérletben 15 férfi és nõ vett részt, azzal a kikötéssel, hogy nem hozhatják nyilvánosságra a neveiket.

Az alanyok között volt ügyvéd, orvos, és egyszerû ember is, és néhányan közülük B hepatitiszben vagy szívbetegségben szenvedtek. Meg kell jegyezni, hogy a vizsgálatot nem végezték egyidejûleg a csoport összes tagján, mert egy ilyen jellegû vérvizsgálat hosszú ideig tart. A tudósok kapilláris és vénás vért vettek az alanyoktól, és ezt követõen elemzéseket végeztek.

Ezután a páciens vagy annak a rokonai 15-20 percig imádkoztak, gondolatban vagy fennhangon. Ez után újabb vérvétel következett, az eredményen nagyon elcsodálkoztak a tudósok.

összehasonlítva a leleteket amelyeket az imádkozas elõtt es után vettek a pacienstol azt találták hogy a fagocitak száma meghatszorozódott!

"Az elsõ páciens eredményein nagyon elcsodálkoztunk. A férfi balesetet szenvedett, amelyben testvére elhunyt, õt pedig csontvelõgyulladással kezelték a balesetet követõen. Amikor összehasonlítottuk a leleteket, amelyeket az imádkozás elõtt és után vettünk a pácienstõl, az találtuk, hogy a fagociták száma meghatszorozódott. Az imádkozásnak nemcsak a vérben található immunsejtekre van csodás hatása, hanem, amint utólag kiderült lényeges nyugtató hatást is gyakorol az idegrendszerre. " - nyilatkozta Mihail Lazorik.

A többi alany esetében is hasonló eredmények születtek, és ezzel bebizonyosodott az ima rendkívüli hatása. A tanulmányok igazolták tehát, hogy az ima olyan hatással bír az emberekre, akár az ópium, mivel olvasásakor a hangvibrációk olyan hatással vannak a testünkre, hogy általa megváltozik a vér szerkezete.

Mindezek ismeretében, ha egészségesek akarunk lenni, úgy fizikailag, mint lelkileg, szánjunk idõt az imádkozásra. Ne feledjük el, hogy az ima nem más, mint a keresztény ember lélegzetvétele.

Szóval jó emberek, imádkozzatok a Jó Istenhez, és Õ megsegít benneteket!

filantropikum.com/ilyen-hatassal-van-az-...-igencsak-meglepett/
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 2 éve 4 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.
Oldalmegjelenítési idő: 0.114 másodperc