Jézus a fény

Szia, Vendég
Felhasználói név: Jelszó: Emlékezz rám

TÉMA: Szellemi gyógyitás (Szellemgyógyászat)

Szellemi gyógyitás (Szellemgyógyászat) 12 éve 11 hónapja ezelőtt #1662

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5624
Szellemsebészet a túlvilágról

Arigo híre futótûzként terjedt, s az emberek messzi tájakról érkeztek, hogy részesei lehessenek a brazil médium beavatkozásainak. Akkorra ugyanis kiderült: az egyszerû, brazil férfi transzban operál. Betegei beszámolói és a korabeli feljegyzések szerint Arigo a mûtét alatt németül vagy német akcentussal beszélt, és az 1918-ben elhunyt német orvos, dr. Adolphus Fritz szellemének nevezte magát.

A legtöbb beteget gyorsan és egyszerûen "operálta": sterilizálatlan konyhakéssel vágott ki daganatokat, csomókat, elhalt ereket és szöveteket, miközben betegei sem félelmet, sem fájdalmat nem éreztek. Meghökkentõ módon a sebekbõl nem (vagy csak alig észrevehetõen) folyt vér, s a beavatkozást követõen a sebek extra gyorsasággal behegedtek. A mûtét után a kést többnyire az ingébe törölte, és a következõ beteghez fordult. Sokaknak el sem kellett mondaniuk a panaszaikat, hiszen Arigo egyszerûen rájuk nézett, és tudta, hogy mit kell tennie. Ilyen esetekben felírt valamilyen jól ismert kábítószert, és utasította a beteget, hogy az abnormális mennyiséget szedje be. S noha a tradicionális gyógyászat károsnak ítélte ezeket a gyógyszereket, a páciensek engedelmesen beszedték, és meggyógyultak! Ha hihetünk a korabeli írásoknak, Arigo több százezer beteget gyógyított meg alig 5 év alatt anélkül, hogy bárkinek ártott volna.

Az orvosok és kutatók szerint José Arigo transzban végezte a mûtéteket, amelyek ideje alatt teste fölött teljes mértékben a korábban elhunyt dr. Adolphus Fritz vette át az irányítást. Arigo elmondása szerint a német orvos a jobb fülébe suttogta az instrukcióit, amit a betegekkel közölnie kellett.
Brazília nemzeti hõse börtönben.

Arigo valóban transz-állapotban mûtött, ám a beavatkozások végeztével nem tudta, mit csinált. Az újságok telis-tele voltak csodatételeivel és a gyógyultak beszámolóival. Arigo élete a hírverés és a sikerek hatására sem változott. Nem fogadott el pénzt vagy ajándékokat a gyógyításért. Nemzeti hõssé vált anélkül, hogy kérte volna, s híre hamarosan bejárta az egész világot. Orvoscsoportok, újságírók érkeztek, hogy fellebbentsék a titkot a nem ritkán puszta kézzel operáló gyógyítóról, de nem találtak semmit. Arigo nem csalt, nem volt szemfényvesztõ, s talán épp ez rémítette meg a legjobban tanult kollégáit. Munkáját "pszichikus sebészi beavatkozásnak" nyilvánították, és a mûtétekrõl készült felvételeket hosszasan elemezték, mindhiába.

folytatása a következõben
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Téma zárolva.

Szellemi gyógyitás (Szellemgyógyászat) 12 éve 11 hónapja ezelőtt #1663

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5624
folytatása az elõzõnek

Sikerei és jótéteményei ellenére a hatóságok nem nézték jó szemmel a tanulatlan, egyszerû parasztember felemelkedését, és illegális gyógykezelés vádjával 1956-ban letartóztatták. Noha százak tanúsították, hogy Arigo súlyos betegségbõl gyógyította meg õket, a szellemsebészt végül börtönbüntetésre és pénzbírságra ítélték. A sors azonban közbeszólt, s bevonulása elõtt az új, brazil elnöktõl kegyelmet kapott.

Néhány évvel késõbb azonban ismét bírák elé állították, és elítélték. Ezúttal azonban nem volt senki, aki megmenthette volna, így Arigo börtönbe vonult, hogy letöltse 16 hónapnyi büntetését. Fellebbezése nyomán késõbb szabadlábra helyezték, majd ismét letartóztatták. Nem tudtak mit kezdeni a csodasebésszel, aki az õrök segítségével a börtönben is folytatta tevékenységét.

A bírák kétségei

Arigo ügyét egy katolikus bíró, Filippe Immesi vizsgálta, aki minél mélyebbre ásott az ügyben, annál kevésbé volt képes objektív ítéletet alkotni. Végül úgy döntött, személyesen is megnézi az eddig csak felvételeken és fotókon látott beavatkozásokat. Bár a bíró és ügyész kísérõje álruhában látogatta meg, Arigo azonnal felismerte õket, és beinvitálta õket a "rendelõjébe". A hatóság emberei így közvetlen közelrõl lehettek tanúi a "mûtétnek".

"Láttam õt, amint felemel az asztalról egy körömvágó ollót. Fertõtlenítés gyanánt a pólójába törölte, majd egy mozdulattal a nõ szaruhártyájába döfte. Személyesen tartottam a beteg fejét, így közelrõl láthattam, mit csinál. A beteg nem érzett fájdalmat, még csak nem is pislogott. A hályog levált, s az egész beavatkozás nem tartott egy percig sem. A mûtét végeztével Arigo halkan imát mormolt, majd a kezében tartott rongydarabon megjelent néhány csepp folyadék. A nedves ronggyal megtörölte a nõ szemét, aki gyógyultan távozott"

Arigo gyógyító tevékenysége
megkérdõjelezhetetlenné vált a bírák elõtt is, ám nem tekinthettek el a törvény szabta korlátoktól. Hiába látták a gyógyult embereket, a hálát, és a soron következõ betegek szemében csillogó reményt, Arigo-t el kellett ítélniük. A bíró azonban ekkor már Arigo mellett állt, és minden követ megmozgatott, hogy szabadon engedjék.
(forrás: hagenandi.hu)


--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 12 éve 11 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.

Szellemi gyógyitás (Szellemgyógyászat) 12 éve 8 hónapja ezelőtt #1944

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5624
Lélekgyógyászat

Teremtõ képzelet

Minden embernek vannak problémái, még akkor is, ha a kívülállók ezt nem veszik észre.

Mivel, mindenki a saját nézõpontjából szemléli a dolgokat, és azt tartja valóságosnak. Az az Õ valósága, ami gyakran nem egyezik a problémát érzõ személy véleményével, érzéseivel.
Azonban a probléma okát mindig annak a nézõpontjából kell vizsgálni, akié a probléma.

A gyógyulás felé vezetõ út elsõ lépcsõfokán, meg kell keresni a probléma gyökerét. Ez a lélek, a fizikai test, aura, csakrák bármelyik rétegében el lehet bújva.

Az egyik jellemzõje minden problémának, hogy a múltban kell keresni az okokat. A másik, hogy a jelenben, a problémát érzõ személy, a saját gondolatával tartja fenn a problémát.
Amikor a probléma gyökere felszínre kerül, meg kell találni azokat a gondolatokat, beszéd közbeni kifejezéseket, melyek a problémát folyamatosan fenn tartják.

A negatív gondolatok, nem megfelelõ szóhasználat elhagyása, nem mindig könnyû feladat. Ehhez a gondolat, beszéd, tudatos megválasztására van szükség. Odafigyelésre, és a régi minták elengedésére. Gyakran rossz beidegzõdések, nevelési szokások állják utunkat, de a változtatni akarók, ezeken a nehézségeken, mindig túljutnak. Legyen az párkapcsolati, tanulmányi, túlsúly, vagy akár pénzügyi probléma, stb.
Ebben segít, a képzelet teremtõ ereje.
Képzeletünket saját céljaink megvalósítására tudjuk használni. Ennek legjobb bizonyítéka, hogy megteremtettük a problémát. De, mennyivel jobb érzés tölt el, ha olyan dologra gondolunk, olyat teremtünk, ami kellemes jó érzéssel tölt el.
Csak gondold végig mire gondolsz napközben, mirõl beszélsz másokkal, és máris meg tudod, hogy mit teremtesz.

A pozitív életszemlélet, a változni, akarás mindig megmutatja a kivezetõ utat. Ehhez pedig nem kell más, csak a változást kívánni.

És ne feledd!
A kérd, és megadatik, mindig mûködik.
(Angyalok angyala)
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Téma zárolva.

: Szellemi gyógyitás (Szellemgyógyászat) 12 éve 7 hónapja ezelőtt #2056

 • A.M. Timea
 • A.M. Timea profilkép
 • Nem elérhető
 • Platinum Boarder
 • Irgalom, békesség és szeretet adassék nektek
 • Hozzászólások: 356
A következõ gyógyítási módszert személyesen ajánlom a tapasztaltabbaknak:


Kérjük meg az Õrzõ vagy Védõ Angyalainkat, hogy idõben vezessenek oda és mutassák meg, ahol, és amikor a legnagyobb,- számunkra itt és most feldolgozható és feloldható sérelmeket vagy félelmeket elszenvedtétek. Ezek a sérelmek és félelmek, akkor tárulhatnak fel kizárólagosan elõtettek,- ha már a feldolgozására és orvoslására, Lényetek készen áll.
- Kérjétek tehát segítõiteket, hogy idõben és térben, vezessenek benneteket vissza oda, ahol tárolódik, õrzõdik a félelem, vagy az ehhez kapcsolódó energiaminta.
- Lehet, hogy idõben és térben utazol, de az is lehet, hogy tested valamely pontjába utazol, és ott találkozol a számodra legnagyobb és még feldolgozatlan félelmeiddel.

Azért célszerû ezeknek a blokkoknak, sérült részeknek a tudatos kioldása, hogy megértsük azt az élethelyzetet, érzést, szituációt ami kiváltotta, - hogy legközelebb már felismerjük, és ugyanabba a hibába ne essünk bele. Fõképpen pedig azért van nagy jelentõsége, hogy fizikai formában, a betegség leképezéseként ne jelenjen meg. Hasznos néha testünkben és térben ilyen utazásokkal próbálkozni, hogy megelõzzük (prevenció nagyon fontos), a betegség kialakulását.

Ha már fizikai szinten megjelent a betegség, - akkor fel kell oldanunk az adott testrész blokkolt részeit,(energiamintáit) és életünket ennek megfelelõen átalakítani,- nagy esélyünk van a teljes gyógyulásra.
- Amikor felkészülsz erre az utazásra, jó elõre már tisztáznod kell magadban, hogy:- csak annyi és olyan jellegû sérelem, vagy fájdalom táruljon fel elõtted, aminek a befogadására és feldolgozására már készen állsz.

A gyógyítás menete:
- Meg kell ismerni és feltárni az adott problémát.Ebben segítenek az Angyali Erõk, Akikkel az utat megteszed.Õk biztosítják a te tökéletes védelmed, (csak annyit és azt tárják fel elõtted, aminek az elfogadására, készen áll már Lényed).Nem tálalják eléd a kész megoldásokat, hanem benyomások formájában közvetítik feléd. Képeket láthatsz, különbözõ érzéseket élhetsz át az állapotodtól függõen.

Többnyire kitolódhat a gyógyulás, a sérült rész súlyosságától függõen, egytõl- három nap általában a tisztulási periódus. Ezt a szakaszt nem biztos, hogy a legjobb lelkiállapotban éljük meg. A fokozottabb tisztulás részeként, az álmaink is segítségünkre siethetnek. Érdemes végig gondolni és kielemezni mélyebben ezeket a helyzeteket, - hiszen a megoldás minden esetben, csakis benned gyökeredzik.

- Azonban vannak olyan félelmek és mélyen ülõ sebek, amelyeket nem kell újra átélnetek, mert Lényetek nem viselné el a fájdalmat, - ezeket az Angyali Segítõk meggyógyítják, és kiemelik a sérült részeket.Mindaddig, amíg a félelmek élnek bennetek, addig nagyon sebezhetõek és legfõképp billenékenyek vagytok. Többnyire olyan rész van még bennetek mélyen eltemetve, amirõl nem tudtok, vagy nem akartok róla tudomást venni, - és ezt a részt; egy számotokra negatív hatás; egy pillanat alatt aktiválni tudja.

Ha már Lényetek elért egy magasabb és egy letisztultabb állapotba,
- akkor éppen itt az ideje, hogy a legmélyebb és a legfájdalmasabb pontjaitokkal is szembe nézzetek.
Gondolok itt többek közt,- az õsfájdalmakra.
Amíg a félelem egy kis darabkája is mozog bennetek, addig teljes Éneteket nem ismerhetitek meg.

Kérjétek minden esetben az Isteni Énetek vezetését, hogy segítsenek feltárni a benned mélyen megbúvó aggodalmakat, félelmeket és meggyógyítani mindazt.
Nagy jelentõsége van az oldásnak, mert amíg a legmélyebb félelmeink bennünk vannak, addig úgy hatnak,- hogy falakat, blokkokat állítanak elénk az életünk különbözõ területein.De térjünk vissza egy kicsit a Gyógyító Angyalokhoz.
Ha Gyógyító Angyalokat említjük meg, mindjárt Rafael Arkangyal és serege jut az eszünkbe.

A Gyógyító Angyalokhoz a színek által is tudunk kapcsolódni, hiszen minden színnek van egy Angyala.Ha elképzelünk egy színt, és gondolatban rávetítjük az adott testrészre, rövid idõn belül megjelenik a Szín Angyala, és segít nekünk.
A Fehér Fény,- az Õrangyal színe.
A Színes Fény, - az Angyaloké és némelyik Felemelkedett Mesteré.
A Fehér Fény kettõs feladatot lát el:
- Tisztít,- elõsegítve a gyógyulást.
- Védelmez.
Erõteljes hatással van a mélyen gyökeredzõ félelmek és betegségek gyógyításában.

Jó munkát kívánok, sok szeretettel:
Feketéné Lendvai Katalin

Forrás:Csillagszülött
MEGISMERITEK AZ IGAZSÁGOT, ÉS AZ MEGSZABADÍT TITEKET.
Utolsó szerkesztés: 12 éve 7 hónapja ezelőtt Írta: A.M. Timea.
Téma zárolva.

Szellemi gyógyitás (Szellemgyógyászat) 12 éve 7 hónapja ezelőtt #2080

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5624
Szellemsebészet

A szellemsebészet egyik alapelve, hogy a gyógyító abban az esetben segíthet a betegen, ha a páciens önként kéri, és a Teremtõ engedélyezi. Ez a módszer nem szól mindenkinek és mindenkihez, csak azokhoz, akiknek nyitott a szíve Isten felé. Sokan összetévesztik a szellemsebészetet a "pszi" sebészettel. A testi betegségek minden esetben a lélekbõl vagy szellembõl fakadnak. Fizikai testünkben csak a tünet található. A test a tünetet hordozza mint egy jelzõrendszer, tudatva velünk, hogy helytelenül gondolkoztunk vagy cselekedtünk. A folyamatos Földre születéssel fejlõdik a lélek. A "fiatal" lélek általában sorozatosan hibát követ el, és sok sok év szükséges ahhoz, hogy tudatosodjanak hibái, nemesedjen a lelke (karma törvénye). A fizikai dimenzióban bekövetkezõ konfliktusok és azok hatásai sérüléseket okoznak, melyek a reinkarnációk alkalmával sem regenerálódnak. Ha valaki ki akar szállni a karmikus kötelékbõl, újra le kell születnie a fizikai világba, mert csak itt van lehetõsége kijavítania az elkövetett hibákat. Hibáinkra úgy kell tekintenünk, mint lehetõségekre, melyek hozzásegítenek tapasztalatainkhoz, melyek támogatnak bennünket elõre lépésben lelki fejlõdésünk során. Legtöbb esetben a regressziós terápia segít, hogy a beteg meglássa régebbi életeiben elkövetett hibáit, tévedéseit. A dolgok megértése, elfogadása után, felébred a vágy a változtatásra, ami fontos lépés a gyógyulás felé. Sokszor a beteg úgy érzi, hogy gyógyulása érdekében, hatalmas áldozatot kell hoznia. Nem mindig sikerül azonnal elengedni a régi beidegzõdéseket, és a rossz szokásokat. A teljesség helyreállítása után az egyensúly minden szinten fenntartható, amennyiben az isteni törvényeket megismerte és felvállalja az útkeresõ. Ezáltal esélyt kap, hogy kizárólag azok a hatások érjék, melyeket Isten csak neki szánt, és lehetõsége lesz a saját életét élni. Legyünk hálásak minden megtett lépésért és kevéske változásért, és köszönjük meg belsõ Vezetõnknek a segítséget.

Szellemsebészettel a betegség okára lehet fényt deríteni. A gyógyítás a szellemtesten, illetve a lélektesten történik, ahonnan átíródik a gyógyulás a fizikai testbe. Fontos a beteg aktív közremûködése, hogy részese legyen gyógyulásának. A beavatkozások semmilyen fájdalommal vagy rossz érzéssel nem járnak. A kezelések mély tudatszinten, szerek és eszközök nélkül történnek. (A reiki nagymértékben hozzájárulhat a gyógyuláshoz.)
(forrás.gyógyitó.hu)--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 12 éve 7 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.

Szellemi gyógyitás (Szellemgyógyászat) 12 éve 5 hónapja ezelőtt #2314

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5624
Karen Montano története

"El kellett vinnünk a kislányunkat Jourdant/6 éves/ a sürgõsségi ambulanciára. Nagyon magas láza volt, és erõs hasi és háti fájdalmakra panaszkodott. Mielõtt az orvos bejött a kezelõbe, behunytam a szemeimet és imádkoztam Michael Arkangyalhoz, és a kislányom összes Angyalaihoz, hogy legyenek ott velünk. Amikor kinyitottam a szemem, egy tavaly elhunyt családi barátot láttam a kislányom fejénél. Úgy láttam, valamiféle kézrátétes gyógyítást végzett.
Aztán megláttam a nagynénémet, akit nagyon szerettem és csak hat héttel azelõtt halt meg. Az ajtóban állt. Rám mosolygott és azt mondta: "Minden rendben lesz!" majd elfordította a fejét. Aztán, mint aki forgalmat írányít, meglengette a karját a folyosón lézengõ lelkek felé és így szólt:"Minden jól van így! Nem kell már itt lennetek, minden rendben, haladjatok csak tovább…menjetek mindig a fény felé!" Csodálatosan békés élmény volt, és tudtam, hogy minden rendben lesz.
Jourdan ma otthon van és jól érzi magát! Azt mondja, tisztán emlékszik arra, hogy a nagynénje gyógyította õt."
-Doreen Virtue-
(forrás. Angyalszárny.hu)
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Téma zárolva.
Oldalmegjelenítési idő: 0.157 másodperc