Jézus a fény

Szia, Vendég
Felhasználói név: Jelszó: Emlékezz rám
Feri bácsi életérõl, tanításával kapcsolatos témák, a gondolkodás átalakítás, a hit, remény és szeretet, a gondviselõ Isten. Feri bácsi által írt 43 db HANG könyvrõl.

TÉMA: Idézetek a HANG könyvekbõl

Idézetek a HANG könyvekbõl 13 éve 4 hónapja ezelőtt #1061

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5645
Kérdezõ: FELELHETEK SZERETTEIMÉRT?

1. Apám ránk hárítja a felelõsséget önmagáért.
2. Férjemet hogyan vezethetem Hozzád, Jézusom?
3. Egyik testvéremen tudok-e segíteni?

HANG: "Drága Gyermekem!

Tulajdonképpen mindhárom kérdésedre szinte azonos választ adhatnék, mert mindhárom problémád gyökere ugyanaz. Él benned egy olyan meggyõzõdés, hogy felelõs vagy másokért, illetve mások magatartása döntõ lehet kettõnk kapcsolatára. Alaphelyzeted teljesen téves!

1. Akkor tudod csak helyesen szeretni apádat, ha szabaddá válsz tõle. A vele való megkötözöttséged sem neked, sem neki nem jó. Neked azért nem jó, mert szereteted feléje nem igazságban nyilvánul meg, hanem egy olyan elfogultságban, amely az õ önzését erõsíti, ahelyett, hogy önismeretre segítené. Tehát te egy hamis szeretetet ápolsz magadban, s ez téged boldogtalanná, szívedben nyugtalanná tesz.
Neki pedig azért nem jó, mert valóban nem tanul az eddigi szenvedéseibõl. Nem is tanulhat, mert lehetõvé van téve számára az, hogy rátok hárítsa a felelõsséget. Ha azt venné észre, hogy nem zavar benneteket az õ vádaskodása, akkor nagyobb lehetõsége volna arra, hogy változtasson gondolkodásán, mert különben pórul jár.

2. Felnõtt embert nem lehet Hozzám vezetni. Én magam sem tudom Hozzám vezetni azt, aki nem akar Hozzám jönni. Meg kellene értened, hogy mindenki számára az a természetes, ha Hozzám jön, és az a természetellenes, ha nem Én vagyok az istene. Ha ezt komolyan elhiszed, akkor már tudni fogod, hogy mindaz, aki nem Engem választ, az saját magának ellensége, és igazán menekül saját bensõ békéje, tehát boldogsága elõl. Belülrõl van tehát eltájolva, és ezért csak belülrõl indíthatja el a gondolkodás átalakítást.
Kívülrõl nem lehet senkit megtéríteni, sem eltéríteni. Nincs duál ügy olyan értelemben, hogy egyik ember felel a másikért! Isten mindenkit Önmagára teremtett, és ember embert képtelen boldogítani, legfeljebb csak bódítani!

3. Testvéreddel kapcsolatban is azt kell mondjam, amit már elõzõleg mondottam. Neked csak az a feladatod, hogy rátalálj Bennem önmagadra, tedd, - de Velem - azt amit reggeltõl estig tenned kell, törekedj átélni, hogy Én boldogító módon vagyok benned, törekedj feladatokban gondolkodni, és nem személyekben, a többi már nem a te dolgod.
Megáldalak a BENSÕ BÉKE LELKÉVEL!"
(idézet a hang könyvbõl)


--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 13 éve 3 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.

Idézetek a HANG könyvekbõl 13 éve 4 hónapja ezelőtt #1239

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5645
Kérdezõ: EGY TANÍTÁSRÓL. HOGYAN TOVÁBB?

1. Hogyan folytassam tovább életemet?
2. Egy tanításról kérek véleményt.

HANG: "Kedves Barátom!

1. Az okosság és az óvatosság mindig kötelez. Ez nem jelent egyhelyben topogást, mert józan eszedet te is azért kaptad, hogy ennek használatával felelõs döntéseket hozz!
Amikor azt kérdezed Tõlem, hogy hogyan folytasd tovább életedet, akkor nem tudom, mire gondolsz. Nem tudom, mert az általánosságokat te is tudod, a konkrét események pedig, amelyekkel találkozol, annyira sokrétûek, hogy csak közvetlenül akkor tudom megmondani elképzeléseimet döntésedrõl, amikor azok éppen elõtted állnak. Tehát ne médium által akard megtudni azt, hogy hogyan tovább, hanem közvetlenül, - párbeszédimában - kérdezd meg Tõlem. Ha ilyenkor olyan gondolatok jönnek, amelyek szívedet békével töltik el, akkor tudni fogod, hogy e gondolatok Tõlem jönnek, mert minden, ami épít, buzdít, vigasztal, Tõlem jön!

2. Te annak az embernek tanításáról kérdezed az Én véleményemet, aki elindított téged a szellemekkel történõ találkozások útján.
Már többször hangot adtam annak, hogy általános véleményt nem mondhatok senkirõl, és semmiféle tanításról, mert az általánosítás ilyen téren többet árt, mint használ. Éppen az elõtted kérdezõ levelében tettek fel Nekem egy olyan kérdést, hogy járjon-e az illetõ abba a gyülekezetbe, ahol Édesanyámat, Máriát nem tisztelik, sõt tiszteletlenek vele szemben. Erre tudtam mondani, és pedig felelõsséggel tudtam mondani, hogy mindenki csak olyan helyre menjen, ahol tudja, hogy Én is jól érzem Magamat. Azt is mondottam, hogy ott, ahol Édesanyámat nem tisztelik, ott nem érzem jól Magamat.

A te kérdésedre tehát csak azt tudom mondani, hogy minden tanításban fel kell tudnotok ismerni azt, ami a szeretetet növeli bennetek. Ezeket a gondolatokat ápoljátok és örüljetek ezeknek, bárkitõl is halljátok. De azokat a mondatokat, amelyek széthúzást, egyházatokból eltávozást, gyûlöletet, haragot ébresztenek bennetek, azokat az õsellenség nyújtja felétek.
Kérd a bölcsesség Lelkét, kérd a szellemek megkülönböztetésének adományát! Isten nem szûkmarkú! Bõségesen segít ott, ahol nyitott és alázatos szívet talál!
Megáldalak az OKOSSÁG és HÛSÉG LELKÉVEL!"
(Idézet a Hang könyvbõl)
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Téma zárolva.

Idézetek a HANG könyvekbõl 13 éve 3 hónapja ezelőtt #1297

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5645
Kérdezõ: VALÓBAN VELEM VAN BAJ?

1. Mikor válik harmonikussá az életem?
2. Mi a gyökere leányommal való konfliktusomnak?
3. Nem vagyok jó szülõ?

HANG: "Drága Gyermekem!

1. Hitedet kell növelned. Ez azt jelenti, hogy el kell hinned, neked nincs más feladatod, csak annyi, amennyit Isten kíván tõled. Isten pedig azt kívánja tõled, hogy rövid távon mérd fel, mit kell tenned. Vagyis, csak arra koncentrálj, hogy egy napi teendõdet meglásd, és megvalósítsd. Isten nem vágyaidhoz, hanem feladataidhoz adja a kegyelmét.

2. Tudomásul kell venned, hogy két külön világ vagytok. Ne birtokolni, hanem szeretni akard leányodat. Akkor jársz így el, ha nem a te lelkiismereted szerint akarod, hogy éljen, hanem a saját lelkiismeretét kövesse akkor is, ha ez neked nem tetszik.
Arról van tehát szó, hogy bár bûnrészes nem lehetsz, tehát nem segíthetsz neki abban, amit te rossznak ítélsz, de szabadságod határát sem szabad átlépned. A te szabadságod határa véget ér ott, ahol az övé kezdõdik!

3. Neked nem arra kell törekedned, hogy jó szülõ légy, hanem arra, hogy jó, Nekem, Jézusnak tetszõ ember légy. Csak magadért felelsz! Azt kell mindenkor tenned, ami szíved békéjét biztosítja. Tudomásul kell venned, hogy tévúton jársz, ha azt gondolod, hogy szíved békéjét egy rajtad kívül álló személy magatartása határozhatja meg. Amint az Istennek, úgy az embereknek is, pokol lenne életük, ha rajtuk kívüliek határozhatnák meg - valaki, vagy valami -, boldogságukat.
Aki elsõdlegesen jó szülõ akar lenni, az elõbb-utóbb nem Istent, hanem gyermekét teszi életének középpontjába, s ez nyilván a bálványimádás egyik formája, amely sem neki, sem gyermekének nem tesz jót!
Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
(hang könyvbõl)
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 13 éve 3 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.

Idézetek a HANG könyvekbõl 13 éve 3 hónapja ezelőtt #1370

 • A.M. Timea
 • A.M. Timea profilkép
 • Nem elérhető
 • Platinum Boarder
 • Irgalom, békesség és szeretet adassék nektek
 • Hozzászólások: 356
.

1. Hogyan tudnám sikeresebben szolgálni az Urat?
2. Sok bennem a kételkedés.
3. Jól teszem, ha írok?
4. Helyes, hogy Feléd akarom irányítani az embereket?
5. Leszálló ágban érzem magam.
6. Akarhatom, mondhatom, hogy Te bennem hatékonyan élsz?

A HANG válasza:
Elõször is örülök, hogy hitelesnek fogadod el szavaimat. Bizony, drága Gyermekem, Én veletek vagyok különbözõ formákban minden nap, a világ végéig. Az egyik formám az, hogy megszólalok bennetek, ha a bennetek lévõ mikrofonom, lelkiismeretetek jól rám hangolódik. A torz lelkiismereten keresztül is szólok, de az más, mint mikor karizmának mondhatjátok a bennetek megszólaló hangomat.
Akkor tudsz sikeresen szolgálni Engem, ha törekszel minél jobban megismerni tanításomat. Sajnos, legtöbb keresztény gyermekem e téren tévhitben él. Csak az képes Engem megismerni, aki ezt nem egy munkának fogja fel a sok közül, melyet el kell végeznie, hanem a legfõbb munkának, élete céljának és értelmének.
Lélektani képtelenség számomra, hogy valakiben akkor is tudjak helyesen szeretni, ha nem ismer jól Engem az illetõ. Az értelmi nyitottság és fogékonyság tehát nélkülözhetetlen. Engem pedig csak az ismer meg jól, aki nem akar elbódulni semmiféle ködös misztifikálás által. És itt hívom fel figyelmedet arra a problémádra, melyet te úgy fogalmaztál meg, hogy leszálló ágban vagy. Nem vagy leszálló ágban. Arról van szó, hogy Én közvetlenül és közvetve érzékeltetni tudom veletek szeretetemet. Közvetett módon, tehát emberek, események által bármikor észrevehetitek, ha van szemetek a látásra. Közvetlenül csak halálotok után tud ez a megnyilvánulásom állandósulni.
Ez azért van így, mert csak ezáltal tudom lehetõvé tenni számotokra, hogy valóban szeressetek. A földön a szeretetnek megnyilvánulásait áldozatvállalásaitok igazolják. Hûségedet nem tudod olyankor kimutatni, amikor Én karjaimban ringatlak.
Azt, hogy mennyire vagy hûséges Hozzám, akkor tudhatod meg, ha olyankor is hatásom alatt akarsz, és tudsz maradni, amikor ebbõl semmi kellemes érzés sem származik számodra. Sõt! Éppen akkor, amikor a legterhesebbnek érzed a Hozzám tartozás keresztjét, akkor a legértékesebb az számodra.
Itt Nálam, ebben a dimenzióban azokért az idõkért leszel a leghálásabb, amelyeket a legterhesebbeknek éltél meg a földön, de hûséges maradtál. Nem vagy hát leszálló ágban. Éppen most vagy fölszálló ágban. Ha melletted vagyok, olyankor te érzel Engem. Ha benned vagyok, olyankor Én érezlek téged. Melyiket tartod jobbnak: ha melletted vagyok, vagy ha benned vagyok? Legyen úgy, ahogy akarod.
Említed, hogy írni szoktál. Nagyon jó és hatékony imaforma az, mikor valaki Hozzám ír levelet. Örömmel olvasom a Hozzám írt leveleket. Nagyobb örömmel, mint az Én leveleimet hozzátok ti olvasni szoktátok. ( Evangéliumok, HANG, stb.)
Drága Gyermekem! Nagyon szeretlek. Ne vedd ezt általános frázisnak. Bár tudnám jobban érzékeltetni veled, hogy mit jelentesz számomra! De ami késik, nem múlik.
Megáldalak, hogy lelked mélyén az Én jelenlétemrõl jobban bizonyosságot szerezzél."
Jézus - A Hang: 6/429

MEGISMERITEK AZ IGAZSÁGOT, ÉS AZ MEGSZABADÍT TITEKET.
Utolsó szerkesztés: 13 éve 3 hónapja ezelőtt Írta: A.M. Timea.
Téma zárolva.

Idézetek a HANG könyvekbõl 13 éve 1 hónapja ezelőtt #1532

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5645
Kérdezõ: EGY TANÍTÁSRÓL. HOGYAN TOVÁBB?

1. Hogyan folytassam tovább életemet?
2. Egy tanításról kérek véleményt.

HANG: "Kedves Barátom!

1. Az okosság és az óvatosság mindig kötelez. Ez nem jelent egyhelyben topogást, mert józan eszedet te is azért kaptad, hogy ennek használatával felelõs döntéseket hozz!
Amikor azt kérdezed Tõlem, hogy hogyan folytasd tovább életedet, akkor nem tudom, mire gondolsz. Nem tudom, mert az általánosságokat te is tudod, a konkrét események pedig, amelyekkel találkozol, annyira sokrétûek, hogy csak közvetlenül akkor tudom megmondani elképzeléseimet döntésedrõl, amikor azok éppen elõtted állnak. Tehát ne médium által akard megtudni azt, hogy hogyan tovább, hanem közvetlenül, - párbeszédimában - kérdezd meg Tõlem. Ha ilyenkor olyan gondolatok jönnek, amelyek szívedet békével töltik el, akkor tudni fogod, hogy e gondolatok Tõlem jönnek, mert minden, ami épít, buzdít, vigasztal, Tõlem jön!

2. Te annak az embernek tanításáról kérdezed az Én véleményemet, aki elindított téged a szellemekkel történõ találkozások útján.
Már többször hangot adtam annak, hogy általános véleményt nem mondhatok senkirõl, és semmiféle tanításról, mert az általánosítás ilyen téren többet árt, mint használ. Éppen az elõtted kérdezõ levelében tettek fel Nekem egy olyan kérdést, hogy járjon-e az illetõ abba a gyülekezetbe, ahol Édesanyámat, Máriát nem tisztelik, sõt tiszteletlenek vele szemben. Erre tudtam mondani, és pedig felelõsséggel tudtam mondani, hogy mindenki csak olyan helyre menjen, ahol tudja, hogy Én is jól érzem Magamat. Azt is mondottam, hogy ott, ahol Édesanyámat nem tisztelik, ott nem érzem jól Magamat.
A te kérdésedre tehát csak azt tudom mondani, hogy minden tanításban fel kell tudnotok ismerni azt, ami a szeretetet növeli bennetek. Ezeket a gondolatokat ápoljátok és örüljetek ezeknek, bárkitõl is halljátok. De azokat a mondatokat, amelyek széthúzást, egyházatokból eltávozást, gyûlöletet, haragot ébresztenek bennetek, azokat az õsellenség nyújtja felétek.
Kérd a bölcsesség Lelkét, kérd a szellemek megkülönböztetésének adományát! Isten nem szûkmarkú! Bõségesen segít ott, ahol nyitott és alázatos szívet talál!
Megáldalak az OKOSSÁG és HÛSÉG LELKÉVEL!"
(Idézet a hang könyvbõl)
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Téma zárolva.

Idézetek a HANG könyvekbõl 13 éve 1 hónapja ezelőtt #1595

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5645
Kérdezõ: JÓ ÚTON JÁROK?

Bízom abban , hogy nem járok tévúton!
HANG: "Drága Gyermekem!

Te és az a pár hozzád hasonló gyermekem, ti vagytok országotok és világotok megmentõi! Már régen összeroppant volna a világ annak a mérhetetlen szeretetlenségnek következében, amely ma is megpróbálja szétmállasztani azokat az örök törvényeket, melyek e világot még úgy-ahogy összetartják, ha ti nem lennétek!
Te hálás vagy Nekem az erõmért, amit megosztok veled, Én pedig hálás vagyok neked azért a hûségért, ami szívedben él Irántam!
A szenvedések õrlõmalmában egyre jobban kitisztul, kiég belõled miden, ami akadálya lehetne annak a szívbékének és boldogságnak, amelyet meg akarok osztani veled! Igen, mert azt akarom, hogy az Én békém és szeretetem éljen és égjen benned!
Amint egykor azt mondtam, hogy Én vagyok a világ világossága, úgy mondom most azt, hogy Általam te is a világ világossága vagy! Szeretetem gyöngyszeme vagy azon a koronán, mely valamikor töviskorona volt fejemen, most pedig dicsõségbe vonja homlokom!
Áldott Gyermekem! Imáid és áldozataid annyira létérdeke a világnak, hogy ezt földi mércével mérni nem is lehet! Azok közé az Én választottaim közé tartozol, akiknek neve nemcsak be van írva a mennyben az élet könyvébe, hanem aki magad is neveket írsz e könyvbe! Sok, sok ezer és ezer nevet, akiket nem is ismersz, de akik egy örökkévalóságon át hálásak lesznek neked is életük jobbra fordulásáért! Ó, ha ezt látnád! De nem láthatod, mert ha látnád, akkor a földi testbe zárt szellemed úgy robbanna szét, mintha egy kaucsuk labdát valaki beledobna a lángoló Napba!
Drága Gyermekem! Hidd el, pontosan annyira szükségem van rád, mint neked Rám! Keresztünk közös, természetes tehát, hogy örömünk, békénk, boldogságunk is közös! Rád tekintve óriási kegyelmi energiákat tudok árasztani a földre!
Továbbra is légy hûséges! Én, Jézus, köszönöm neked azt az elszántságot, amellyel ápolod magadban az Én szívem szeretetét!
Megáldalak az ERÕ és BIZALOM LELKÉVEL!"
(Hang. Könyvbõl)
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Téma zárolva.
Oldalmegjelenítési idő: 0.148 másodperc