Jézus a fény

Szia, Vendég
Felhasználói név: Jelszó: Emlékezz rám
Feri bácsi életérõl, tanításával kapcsolatos témák, a gondolkodás átalakítás, a hit, remény és szeretet, a gondviselõ Isten. Feri bácsi által írt 43 db HANG könyvrõl.

TÉMA: Idézetek a HANG könyvekbõl

Idézetek a HANG könyvekbõl 13 éve 1 hete ezelőtt #1717

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5645
Kérdezõ: EGY TANÍTÁSRÓL. HOGYAN TOVÁBB?

1. Hogyan folytassam tovább életemet?
2. Egy tanításról kérek véleményt.

HANG: "Kedves Barátom!

1. Az okosság és az óvatosság mindig kötelez. Ez nem jelent egyhelyben topogást, mert józan eszedet te is azért kaptad, hogy ennek használatával felelõs döntéseket hozz!
Amikor azt kérdezed Tõlem, hogy hogyan folytasd tovább életedet, akkor nem tudom, mire gondolsz. Nem tudom, mert az általánosságokat te is tudod, a konkrét események pedig, amelyekkel találkozol, annyira sokrétûek, hogy csak közvetlenül akkor tudom megmondani elképzeléseimet döntésedrõl, amikor azok éppen elõtted állnak. Tehát ne médium által akard megtudni azt, hogy hogyan tovább, hanem közvetlenül, - párbeszédimában - kérdezd meg Tõlem. Ha ilyenkor olyan gondolatok jönnek, amelyek szívedet békével töltik el, akkor tudni fogod, hogy e gondolatok Tõlem jönnek, mert minden, ami épít, buzdít, vigasztal, Tõlem jön!

2. Te annak az embernek tanításáról kérdezed az Én véleményemet, aki elindított téged a szellemekkel történõ találkozások útján.
Már többször hangot adtam annak, hogy általános véleményt nem mondhatok senkirõl, és semmiféle tanításról, mert az általánosítás ilyen téren többet árt, mint használ. Éppen az elõtted kérdezõ levelében tettek fel Nekem egy olyan kérdést, hogy járjon-e az illetõ abba a gyülekezetbe, ahol Édesanyámat, Máriát nem tisztelik, sõt tiszteletlenek vele szemben. Erre tudtam mondani, és pedig felelõsséggel tudtam mondani, hogy mindenki csak olyan helyre menjen, ahol tudja, hogy Én is jól érzem Magamat. Azt is mondottam, hogy ott, ahol Édesanyámat nem tisztelik, ott nem érzem jól Magamat.

A te kérdésedre tehát csak azt tudom mondani, hogy minden tanításban fel kell tudnotok ismerni azt, ami a szeretetet növeli bennetek. Ezeket a gondolatokat ápoljátok és örüljetek ezeknek, bárkitõl is halljátok. De azokat a mondatokat, amelyek széthúzást, egyházatokból eltávozást, gyûlöletet, haragot ébresztenek bennetek, azokat az õsellenség nyújtja felétek.
Kérd a bölcsesség Lelkét, kérd a szellemek megkülönböztetésének adományát! Isten nem szûkmarkú! Bõségesen segít ott, ahol nyitott és alázatos szívet talál!
Megáldalak az OKOSSÁG és HÛSÉG LELKÉVEL!"
(idézet a hang könyvbõl)
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 12 éve 2 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.

Idézetek a HANG könyvekbõl 12 éve 8 hónapja ezelőtt #2117

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5645
Mikor helyes az Úr napját megszentelni?


HANG: "Kedves Barátom!

A szabbat, szombat, vagyis a pihenõnap a hétnek egyik meghatározott napja kell, hogy legyen. Ez természetesen lehet a vasárnap is! Nem az elnevezés a fontos, hanem az, hogy legyen egy nap a héten, amikor nem azzal vagytok elfoglalva, hogy mibõl éltek, hanem azzal, hogy KIÉRT éltek!
Az szintén nem tartozik a lényeghez, hogy milyen szertartásokon kell részt vennetek. Ezt minden egyház, minden felekezet az övéi számára úgy írja elõ, ahogy akarja. Lehetséges tehát, hogy vasárnap helyett szombaton vesztek részt a szentmisén, és vasárnap kirándultok, pihentek, tehát olyasmivel foglalkoztok, ami az Isten szeretetére hívja fel figyelmeteket! De mindenképpen tudnod kell, hogy nem az ember van bizonyos napért, hanem minden egyes nap az emberért van. Az Úr napja is az emberért van! Nem Istennek van szüksége arra, hogy pihenjetek és Vele foglalkozzatok, hanem nektek.
MEGÁLDALAK A TISZTÁNLÁTÁS KEGYELMÉVEL!
(Idézet a hang könyvbõl)


--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 12 éve 6 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.

Idézetek a HANG könyvekbõl 12 éve 7 hónapja ezelőtt #2276

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5645
Bünbánat

Az IRÁNY a legfontosabb. Az irány másik neve: SZÁNDÉK, illetve CÉL. Ezek döntik el, hogy valóban Engem választottál ÚTNAK, vagy csupán kísérletezel Velem. Mivel a célnak az a funkciója, hogy tökéletesítse a célra törekvõt, ezért ha az a szándékod, hogy Én legyek a CÉLOD, akkor szándékodnak megfelelõen mindent meg kell tennem, hogy célszerepemben hiánytalanul rendelkezésedre álljak, tehát hogy mindaddig tökéletesítselek, míg Én vagyok életed CÉLJA!

HANG. KÖNYV 10/820
Mellékletek:
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 12 éve 7 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.

Idézetek a HANG könyvekbõl 12 éve 5 hónapja ezelőtt #2370

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5645
Kérdezõ: Egy keresõ, Téged keresõ lélek kér Tõled tanácsot.

A HANG válasza:

Drága Gyermekem! Találkozni szeretnél a HANGGAL? Hát benned él! Benned élek! Sokkal közelebb vagyok hozzád, mint te önmagadhoz. Hogyan lehetséges ez? Hát úgy, hogy Én tartalak létben. Te azáltal létezel, hogy Én minden pillanatban szeretettel gondolok rád. Ha csak egy pillanatra is nem gondolnék rád, te megszûnnél létezni. Ettõl nyilván nem kell tartanod, mivel Én öröktõl fogva és örökkön örökké boldognak akarlak. Ez Részemrõl feléd áradó szeretetem következménye. Számomra ma is probléma veled az, ami minden gyermekemmel. Nagyon nehéz megértetnem két dolgot. Az egyik az értelmed miatt probléma, a másik a szíved miatt.

Ésszel nehezen vállaljátok, hogy szállóigévé váljék mondásom, melyet a Jézus Társaság alapítója által tettem közismertté. Ez így hangzik: MI EZ AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGHOZ KÉPEST?- Földi életed problémái egyszerûen elvesztik erejüket, ha ezt gyakran elmondod magadban. Igen, mert hívõ ember, ha értelmes, e szállóige gyakori mondása által úgy jár a mulandó élet értékeivel, mint az, aki a hólabdát a Napra teszi. Rájön, hogy az nem más, mint fontoskodónak mutatkozó piszkos víz.
Még nagyobb problémát jelent az, ami szívedet, szíveteket teszi próbára. Ez pedig az, hogy meg kell tanítanom minden boldogságra teremtett gyermekemmel, hogy tudjon különbséget tenni az Adományozó és az adomány között.
Ha közvetlenül éreztetem veled szeretetemet, akkor te nagyon jól érzed magad. De ez téged nem tesz jobbá! Ez nem növeli benned a szeretetet. Ami növeli, az a te áldozatvállalásod irántam való szeretetbõl. Az örökkévalóságban számodra EZ fog valutát jelenteni. Sajnos szívetek ezt nehezen fogja föl. Végtelen bölcsességem minden igyekezetét latba kell vetnem, hogy e téren meg tudjam értetni ezt: A lelki szárazság, lelki üresség, lelki sötétség olyan talentumok, melyek lehetõséget biztosítanak arra a fejlõdésre, mely egyrészt illúziómentes, másrészt minden képzeletet fölülmúl.
Drága Gyermekem! A Jehova Tanúi, bár jó szándékuk és tudatlanságuk miatt nagyon kedvesek nekem, de valójában nem az Én utamat járják. Neked tudnod kell: Nem a Biblia a forrás, bár nagyon jó eszköz, ha rangsorolnak benne. Nem a Biblia a forrása a boldog és szabad életnek, hanem a Szentlélektõl átjárt józan ész. Ezt megadom mindenkinek, aki valóban szeretetben akar növekedni, s nem az számára a legfontosabb, hogy jól érezze magát.
Abban a vallásban, melyben élsz, nagyon jól lehet szeretni, a szeretetben fejlõdni, s ki lehet védeni minden olyan csapdát, melyet az õsellenség állít elétek, hogy lelki fejlõdéseteket akadályozza, sõt leállítsa. Semmiféle felekezetváltoztatás nem érinti a lényeget. A lényeg ÉN vagyok. Ott szeress Engem, ahol vagy. Ott vállald sorsomat. Nemcsak benned vagyok, hanem érted vagyok benned. Bízzál az Én benned végzett munkámban. Jó úton jársz, mert ÉN VAGYOK AZ ÚT.
Megáldalak: Vess keresztet. "
( A Hang könyv 2/174)


--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 12 éve 5 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.

Idézetek a HANG könyvekbõl 12 éve 3 hónapja ezelőtt #2471

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5645
Kérdezõ: ELÉGEDETLEN VAGYOK MAGAMMAL
1. Megtaláltam-e a szûk utat?
2. Mi a "kicsiben” való hûség?
3. Miért nem termek maradandó gyümölcsöt?
HANG: "Drága Gyermekem!

1. A szûk út az erkölcsi rendben ez: Soha senkinek nem ártani, mindig mindenkinek megbocsátani, és okosan segíteni ott, ahol erre lehetõség kínálkozik. Azért húzattam alá az "okos" szót, mert a "bárány" és a "birka" maga-tartás közötti különbség ezen fordul! Ha ezt az utat járod, akkor a szûk úton jársz.
2. A "kicsiben" való hûség annyit jelent, hogy a napi feladatok becsületes felvállalása a fontos, és nem az, hogy valami rendkívüli cselekedetet hajtsatok végre. A boldog örök élet szekerét nem a sasok húzzák, hanem a szelíd, jóságos bárányok!
3. Honnan tudod, hogy nem hozol maradandó gyümölcsöt? Mérhetetlen sok az olyan maradandó gyümölcs, amely nem látványos! Egy-egy jó szó, egy csendes ráfigyelés valakire, egy kis bátorítás sokszor olyan lavinát indít-hat el, amely idõvel ezrek és ezrek életét képes megváltoztatni!
Hidd el, amint a Nap egyetlen sugara sem vész kárba a világmindenségben, úgy egyetlen szeretetbõl jövõ gondolat, mondott szó, tett, cselekedet sem vész el a kegyelmi rendben. Az nem törvény, hogy valakinek még a földi életében tapasztalnia kell szeretetének gyümölcseit. Az viszont igen, hogy minden, ami szeretetbõl van, örök érvényû!
Nagyon szeretlek, és megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"
(Hang 38.)
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Téma zárolva.

Idézetek a HANG könyvekbõl 11 éve 3 hete ezelőtt #3134

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5645
.

Hang könyvekbõl idézetek[/b
- Áldozat nélkül nincs szeretet.
- Élet elvesztés gyakorlati szeretés nélkül nem létezik.
- Hogyan gondoljátok a kicsinységet, a kiszolgáltatottságot, és a szegénységet, ha nincs benne részete
- Minden szenvedély az önzés valamelyik formája. De nem minden önzés szenvedély.
- Boldogok, akik megszenvedik a boldogságot.
- A szeretet sohasem követel, hanem mindig megértõ.
- Az IGAZI SZERETETET nem az jellemzi, hogy elvárási vannak, hanem várakozni tud.
- Ne az elrontott jó, hanem a meglátott jó legyen életed iránya.
- Nem a szertartás, a magatartás a fontos.
- Istent szolgálni csak mások szolgálatával lehetséges.
- Ne mond magadat kicsinek, nem vagy te olyan nagy.
- A hitet csak értelemmel lehet növeszteni, különben babonává silányul.
- Hinni valamiben azt jelenti, oda adod az életed.
- Odaadottság csak gyakorlás által lehetséges.
- Az élõ hit növekedéséhez nem elég az imádság. Engem útként kinyilvánítása.
- A hit erõsítése értelmi munka.
- Nem a betû éltet, hanem a szellem, mert a betû öl a szellem meg élet.
- A földön a szeretet elsõsorban nem élvezet, hanem áldozat.
- Te annyira szereted az Istent amennyire szereted, az embertársaidat és segíted a rászorulókat.
- Ne légy ellensége önmagadnak.
- A te kereszted függõleges szára a természeted, a vízszintes szára pedig a körülményeid. A keresztedrõl a földön le nem szállhatsz. Kereszt által kell megszentelõdnöd.
- Élõ hite annak van, aki megtudja különbõztetni a mulandóságot, az élõtõl.
- Ne játszón fontosat életedben, ami mulandó.
- A boldogság és a bódultság ellentétes tartalmakat hordoznak.
- A boldogság rám-Jézusra találtság öröme. Bódultság önbecsapás rövidtávon.
- A szenvedésem kulcsát én tartom a kezembe, Jézus a boldogságom kulcsát át akarja adni nekem.
- Szeretni csak szabadon lehet.
- A földi élet egy állandó szabadság harc-tér.
- Gyújtani csak az tud, aki maga is ég. Jó érzést csak akkor tudom hitelesen felkínálni, ha magam is jól érzem magam.
- Öregkor leleplez!
- Jézus nem csak van, hanem értem van bennem. (Jn. 14.23)
- Meg kell tanulnom, hogy csak önmagamért felelek. De önmagamért nagyon is.
- Jézus nem egy vallást hagyott ránk, hanem egy magatartást.
- Nem leszek jobb attól, amit kapok Istentõl, hanem az áldozatos szeretettõl, amit másokért teszek.
- Az önzésem pont az önszeretetem ellen dolgozik, éppen a félelem világát vetíti elém.
- Jézus pont ezt a világot gyõzte le, amely pont engem akar legyõzni.
Amelyik nap nem neveltem magamat, aznap én neveletlen vagyok.
- Amelyik nap nem tértem meg, aznap nem vagyok megtérve.
- A szeretet olyan erkölcsi magatartás, amelyik soha nem csapja be a másikat.
• SZIN LÉTNEK ott kell lennie ahol, van rész lét.
• Két éles szem van; a szeretet és a gyûlölet. A szeretet a legkisebb jót is észreveszi, a gyûlölet a legkisebb rosszat is észreveszi.
• Intézményesülés nem Istentõl van, hanem a sátántól.
• Nincs boldog ország, csak boldog ember. Jézusnak csak az emberekhez van küldetése.
• Nincs jó úton járó csoportok csak jó vagy nem jó úton járó emberek.
• A boldogtalanságnak két oka van; A tudatlanság (fontos a tanulás), és a megátalkodottság, ha ezt valaki tudatosan vállalja.
• Minden szellemi lény boldogtalanságának oka, a helyre nem találtság.
• Jézus nem tud segíteni nekem, ha nem mellette döntök.
• Messzire kell nézni, ha élni akarok.
• Sohasem akarjam, befejezetnek tekinteni Jézussal való kapcsolatomat.
• Örök értékeket csak akkor hordozok magamba, HA SZERETEK.
• Akinek van lehetõsége, hogy fel tudja kínálni mások szellemi felemelkedését az annak kötelessége.
• Nincs olyan „izmus” ami ne lenne bukásnak kitéve.
• Ahol szerepet kap a pénz, ott a mulandóság föléje nõ az örökértékeknek.
• Felülrõl születés az, aki újjászületik víz és Szent Lélek által.
• A várakozás és a vágyódás nem ugyanaz.
• Öntudat nem büszkeség, hanem az alázat egyik legfõbb eleme.
• Akkor vagytok az Enyéim, ha szenvedéseitekért is hálát tudtok adni. Ha úgy gondolom, hogy van olyan is, hogy rossz is érhet, engem akkor nem hiszek a Mennyei Atyában. Bár mi ér engem akár kívülrõl, akár belülrõl rá kell kérdeznem miért jó ez nekem? Csak olyan esemény történhet velem, ami javamra válik, mivel Jézust elfogadtam. Számomra megszûnt a rossz. Csak jó van. Mindegy hogy milyen csomagolásban tárja elém a Mennyei Atya. Addig boncolgassam, amíg meg nem találom az igazgyöngyöket. (Márk 1,15)
• Boldogságom útja gondolkodásom megváltoztatása és nem, a körülményeim megváltoztatása.
• Minden szétesettségem gyökere, hogy nincs idõm Jézussal foglakoznom.
• Tanúskodni csak arról lehet, amit megtapasztaltam.
• Isten megismerni csak a szeretet útján lehet, nem a teológia által.
• Imával és böjttel minden rossz legyõzhetõ. (13/03.43’) az elsõ szám a cd. száma a második a cd. levõ rész hány percnél található.
• Az Isten jóságát meglátni földi életemben, olyan erõket mozgat meg bennem (13/19.00)
• Jézus szeretete a földön csak tanítványai által valósulhat meg. (13/21.45)
• Ha Jézustól kapott adományokat tovább akarom adni, akkor azt elõbb meg kell beszélnem Jézussal.
• Jézus életemben sorsomat meghatározó személy szeretne lenni. (13/26.40)
• Semmi sem rossz ami van, de mindent lehet rosszra használni. (13/2655)
• A hit nem elmélettel, csak gyakorlat által tisztul. (13/ 32.50)
• Átélni annyit jelent, mint elhinni. (13/41.12)
• Csak magamban találhatom meg azt, ami nekem legjobban hiányzik. (13/ 44.15)
• Felelõs személy csak akkor lehetek, ha tudok felelõtlenkedni is. (13/46.35)
• Boldoggá csak Jézus tud tenni engem. (13/ 50.22)
• A földön csalódok, ha nem értek a lemondáshoz. (14/00.40)
• Az erkölcs területén dõl el a boldogságom, vagy boldogtalanságom.(14/ 00.45)
• Elbódulás mindig értelemellenes.
• Jézus most ezt gondolná? Ezt mondaná? Ezt tenné?
• Boldogságomat ne érinti a pénz problémám.
• Csak az fog szolgálni nekem, aminek az uralmát megszüntettem magam felett. (14/08.20)
• Ha nem akarok távlatban gondolkodni, akkor a lelkem mélyén nem is akarok gondolkodni.
• Önbizalom hiánya onnan is eredhet, hogy az illetõ túlértékeli önmagát. (14/ 11.20)
• Az újjászületett ember nem földi ember, hanem égi ember. (14/ 20.30.)
• A józanság a szabadság másik neve.
• Aki anyagilag szegényíti, magát az lelkileg gazdagodik.
• Az örök értékek felé, csak a mulandóságok feláldozása árán tudok menni. (14/ 26.50)
• Belülrõl kell épülnöm, ha élek.
• Az én szertetem is csak igazságban nyilvánulhat meg. (14/ 38.40)
• A földön csak lelki fájdalom által létezik lelki fejlõdés. (14/ 46.25)
• A szeretet legyõzhetetlen az által, hogy ne vállalja a harcot.
2011-05-20
(Forrás: emailban kaptam)
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 11 éve 3 hete ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.
Oldalmegjelenítési idő: 0.148 másodperc