Jézus a fény

Szia, Vendég
Felhasználói név: Jelszó: Emlékezz rám
Feri bácsi életérõl, tanításával kapcsolatos témák, a gondolkodás átalakítás, a hit, remény és szeretet, a gondviselõ Isten. Feri bácsi által írt 43 db HANG könyvrõl.
 • Oldal:
 • 1
 • 2

TÉMA: Párbeszéd imáról

Párbeszéd imáról 13 éve 7 hónapja ezelőtt #488

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5645
Kérdezõ: PÁRBESZÉD-IMÁRÓL, JÉZUS-ISMERETRÕL

1. Hogyan lehet Jézusért élni?
2. Csak az evangéliumokból ismerhetõ meg Jézus?
3. Mi a párbeszéd-ima?

HANG: "Drága Gyermekem!

1. Vannak a földön olyan megjelenési formáim, amelyek lehetõvé teszik számotokra nemcsak azt, hogy Értem éljetek, hanem azt is, hogy Velem éljetek! Valójában Értem csak az él igazán, aki vállalja, hogy Velem éljen! Nem sorolom fel a megjelenési formáimat, mert a HANG eddig megjelent könyveiben már ezt többször megtettem, s így ezeket magad is könnyen megtalálhatod.

2. Az evangéliumokban vannak nehezen érthetõ részek is, amint a HANG könyvekben is vannak ilyenek. De a kettõ együtt soha nincs ellentétben, hanem kiegészítik egymást! A HANG-könyvek a ti korotok nyelvén, személyre lebontva elmondják, kifejtik nektek azt, amit az evangéliumok idõtõl, helytõl függetlenül, mindenkinek szólóan, esetleg magjában mondanak el, amit tudnotok kell ahhoz, hogy át tudjátok venni Tõlem azt a szívbékét, amit a világ soha meg nem adhat nektek és soha el sem vehet tõletek.

3. A párbeszéd-imát bõven kifejtettem a HANG elsõ könyvében! Szeretetlenség volna Tõlem, mert a szellemi restséget segíteném elõ bennetek, ha mindenkinek külön-külön elmondanám ugyanazt, amit már eddig elmondtam. Bûnös idõpazarlás lenne ez Tõlem!

A HANG-könyveket azért írattam, hogy elolvassátok! E könyvekben már több mint tízezer kérdésre adtam választ! E sorokat már a HANG 19-dik könyvében találhatod meg! Már jóval elõbb közhírré tettem, hogy csak három kérdésre válaszolok, mert azt szeretném, hogy ne csak egy-egy problémára kapjatok választ, hanem az egész gondolkodásotok itatódjék át szívem szeretetével, tanításom lényegi tartalmával, tehát az Én életemmel, s így ismerje meg a világ, hogy veletek és bennetek valóban jelen vagyok, ha ti Bennem és Velem akarjátok járni földi életetek útját. Igen! Földi utatokat ÚTTÁ akarom minõsíteni. Azzá a SZERETET-ÚTTÁ, amelyet Magammal azonosítottam, amikor azt mondtam: "Én vagyok az ÚT "(János 14;5)!
Megáldalak a BUZGÓSÁG LELKÉVEL!"

(idézet a hang könyvbõl)
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Téma zárolva.

Párbeszéd imáról 13 éve 2 hónapja ezelőtt #1432

 • A.M. Timea
 • A.M. Timea profilkép
 • Nem elérhető
 • Platinum Boarder
 • Irgalom, békesség és szeretet adassék nektek
 • Hozzászólások: 356
ÖRVENDETES-RÓZSAFÜZÉR / SZENTLÉLEK TALÁLKOZÁS
1. kötetA Szentlélek nem csupán kapcsolatot teremt. Vállalkozik arra is, hogy megtestesítse Istent az emberben.
Isten! A Veled való kapcsolat, ha élõ, akkor termékeny kapcsolat.

Te nem ismerheted az Általad semmi következményekkel nem járó találkozást. Ha tényleg belekapcsolódsz teremtményed életébe, akkor annak isteni következménye van.
Szûzanya! Te szolgálónak ismerted magadat. Igazi, helyes önismerettel rendelkeztél. Nem az ismeret vált Benned gyakorlattá, hanem a gyakorlat ismeretté. Ezért voltál IGAZ.
Anyám! Tetteimbõl kell magamat megismernem. Tetteimbõl és nem álmaimból. Mindaddig szerénytelen vagyok és farizeus, amíg olyannak gondolom magamat, amilyenné lenni szeretnék. Meg kell céloznom a szerénnyé válást. Tetteim tükrök, melyek hitelesen tükrözik, ki is vagyok.
Égi Anyám! Isten tett Téged anyává! Végsõ soron Õ mindenek Teremtõje, ezért lehetsz Te az én Édesanyám is. Köszöntelek.

Betlehem vagy Inárcs, neked egyre megy. Itt is adod Fiadat. Nekem nem megy egyre. Itt nem lehet olyan sorod, mint ott volt. Innen nem szabad menekülnöd. Itt nem lehet Fiad életveszélyben. Életemmel akarom védeni életeteket.
Égi Anyám! Nem akartál kilógni a sorból. A hagyományból azt, ami nem volt rossz, azt magadra nézve kötelezõnek tudtad. Tartozni akartál múltadhoz is! Ezért áldozatot is vállaltál. Mentes voltál a botránkoztató szélsõségektõl. Egy szóval: ALÁZATOS voltál.

Jézusom! Az nyilván tudatos volt Benned, hogy nem szóltál Anyádnak, mikor tizenkét éves korodban a templomban maradtál. Az is nyilvánvalónak tûnik, hogy az a szenvedés, amit Mária átélt, na meg József, ez is tudott volt elõtted. Sõt az is, hogy Te ezt, ha akartad volna, akkor megakadályozhattad volna. Miért nem tetted?
Igenis, elvárásaid voltak szüleiddel szemben. Csak velük szemben? Nem. Velem szemben is.
Számomra nem az kell legyen a legfontosabb, hogy Téged a templomban megtaláljalak. Sokkal jobban együvé kell tartoznunk! Mert szeretlek, nagyon kell Rád vigyáznom, nehogy elveszítselek!

Forrás: Hang lapozó
MEGISMERITEK AZ IGAZSÁGOT, ÉS AZ MEGSZABADÍT TITEKET.
Utolsó szerkesztés: 12 éve 10 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.

: Párbeszéd imáról 13 éve 2 hónapja ezelőtt #1433

 • A.M. Timea
 • A.M. Timea profilkép
 • Nem elérhető
 • Platinum Boarder
 • Irgalom, békesség és szeretet adassék nektek
 • Hozzászólások: 356
PÁRBESZÉD-IMÁDSÁG 1. kötet


Alig van hívõ ember, aki meg lenne elégedve ima-életével. Amikor Jézust tanítványai arra kérték, hogy tanítsa meg õket imádkozni, bizonyára az is indította õket erre, hogy látták Mesterükön, milyen változást idéz elõ benne az imádsága.
A PÁRBESZÉD-IMA éppen arra nyújt segítséget, hogy közvetlenül az imádság alatt már tudjuk megtapasztalni az ima erejét. Ennek az imádságformának egyetlen eszköze a hittõl átjárt józan ész. Ez mindenkinél megvan, aki elfogadta Jézust annak, aminek jött, Megszabadítónak.

A PÁRBESZÉD-IMÁNAK (ezután PI) azért van létjogosultsága, mert számos szentírási hely igazolja azt, hogy mindaz, ami épít, buzdít, vigasztal, az kizárólag Isten szent Lelkébõl forrásozik.
Minden ember lépten-nyomon találkozik olyan szellemi hatásokkal, melyek rombolnak, elkeserítenek, kétségbe ejtenek. Isten nem hagyja magára övéit. A PI által bármikor kinyitható az a forrás, mely semlegesíteni képes ezeket az ártó szellemi erõket.
E könyv olyan Jézustól sugallt tanításokat tartalmaz, melyeket a Neki feltett kérdésekre válaszként adott. Meggyõzõdésem, hogy bárki, aki a PI imaformát gyakorolja, azonnal tapasztalni fogja Jézus jelenlétének hatékony erejét arra, hogy gond-felhõi eltûnjenek.

Jézus eljött, hogy megszabadító ereje által szebb legyen a Föld. Miután elment, s elküldte Lelkét, e Lélek sem tesz kevesebbet. Sõt! Jézus szerint így jobb nekünk! (János 16:7).
A PI természetes alapja az, hogy Isten mindannyiunkat boldogságra teremtett, és ez a boldogság Jézus szerint nem körülményeinktõl függ, hanem attól, hogy miképpen állunk körülményeinkhez. Tehát nem körülményeinknek, hanem gondolkodásunknak átalakítását kell megtanulnunk ahhoz, hogy boldogok legyünk. MINDEN EZEN FORDUL! Ezt elõbb-utóbb mindenki kénytelen belátni. Így vagyunk teremtve.
E belátás mindenkit arra kényszerít, hogy döntsön, melyik utat választja e három közül:
Az egyik, hogy belefáradva a meddõ küzdelembe, melyet mostoha körülményei ellen vív, elfásulva lemond arról, hogy valaha is boldog legyen.

A másik, hogy narkotikumok után nyúl, amelyek gondolkodás-átalakítást idézve elõ, rövid idõre feledtetik a gondokat, s így valóban a boldogság érzetét keltik. Ezek a narkotikumok Istent utánzó bálványok. Ezek által elõidézett gondolkodás-megváltozást bódulatnak nevezzük, s e bódulatért nagy árat kell fizetnünk a kijózanodás után.

A harmadik, amely valójában az egyetlen helyes és semmivel sem helyettesíthetõ, az az, mikor lehetõséget adunk a bennünk lévõ Léleknek arra, hogy alakítsa át gondolkodásunkat, illetve vállaljuk a partnerséget Vele e téren. Ezt Jézus két mondatban így fejezte ki: Alakítsátok át gondolkodásotokat és Nálam nélkül semmit sem tehettek. A PI alatt pontosan ez történik.
Amikor az imádkozó megfogalmazza gondját, baját, kérését, kívánságát Isten elõtt, akkor nem kell mást tennie, mint el kell kezdenie beszélni önmagának egyes szám második személyben olyasmit, ami itt és most õt építi, buzdítja, vigasztalja. ENNYIRE EGYSZERÛ!
MEGISMERITEK AZ IGAZSÁGOT, ÉS AZ MEGSZABADÍT TITEKET.
Utolsó szerkesztés: 13 éve 1 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.

: Párbeszéd imáról 13 éve 2 hónapja ezelőtt #1441

 • A.M. Timea
 • A.M. Timea profilkép
 • Nem elérhető
 • Platinum Boarder
 • Irgalom, békesség és szeretet adassék nektek
 • Hozzászólások: 356
.

"A párbeszédima feltételez bizonyos rendet a fejedben. E rend alatt azt értem, hogy ismerned kell legalább egy átlag fokon tanításomat az evangéliumaim alapján. Tehát nem az egyházak tanítása alapján, hanem az evangéliumaim alapján. Ha ez megvan a fejedben, akkor egy átlag-alázattal kell rendelkezned a szívedben. Akkor vagy, akkor jársz az alázat útján, ha legalább szándékban, törekvésben vállalsz bármilyen megaláztatásokat az általad meglátott jóért, és nyitott vagy a jobb irányában.

Tehát akkor vagy alázatos, ha határozott vagy, de nem vagy konok, vagyis nem hirdeted magadat csalhatatlannak, hanem vállalsz olyan párbeszédet, amelyben nem minõsítések, hanem érvek hangzanak el. Ha ez megvan benned, akkor minden olyan gondolat, ami épít, buzdít, vigasztal, Tõlem van. Így van ez akkor is, ha az õrangyalok, vagy bármelyik szent közvetítésén keresztül jut el az ilyen gondolat hozzád. Amint igaz az, hogy senki nem jut el az Atyához, csak Általam, úgy igaz az is, hogy csak Általam indul és jut el hozzátok minden építõ, buzdító és vigasztaló gondolat. Annyit még hozzá kell tennem ehhez, hogy a :
Tõlem elinduló gondolatok teremtõ erõt hordoznak. Tehát Tõlem mindig megvalósítható gondolatok, tervek származnak. Igen, mert mint Ige, mindenkiben meg akarok testesülni a szívében élõ SZERETET, tehát a SZENTLÉLEK által. Ha tehát egyes szám második személyben az elõbb említtet gondolatokat engeded megfogalmazódni magadban, akkor ilyenkor Én, Jézus, szólok hozzád. Az õsellenség egyik leghatásosabb fegyvere az elbizonytalanítás. Azt sugallja, hogy az ilyen gondolatokat csak te találod ki, és nem Tõlem jönnek. Ez így nem igaz! Ha van benned némi alázat, akkor ki tudod védeni az ilyen támadásokat úgy, hogyha legalább magad elõtt tanúságot teszel arról, hogy minden jó, ami akár kívülrõl, akár belülrõl jön számodra, Tõlem van!"

Jézus - A Hang: 2742
MEGISMERITEK AZ IGAZSÁGOT, ÉS AZ MEGSZABADÍT TITEKET.
Utolsó szerkesztés: 13 éve 2 hónapja ezelőtt Írta: A.M. Timea.
Téma zárolva.

: Párbeszéd imáról 12 éve 11 hónapja ezelőtt #1825

 • A.M. Timea
 • A.M. Timea profilkép
 • Nem elérhető
 • Platinum Boarder
 • Irgalom, békesség és szeretet adassék nektek
 • Hozzászólások: 356
.


"Tudnod kellene már azt is, hogy a párbeszédimában bármelyik égi lénnyel közvetlenül is kapcsolatba kerülhetsz, ha a kegyelem állapotában vagy, vagyis akkor, ha õszintén hátat fordítottál a bûnnek, tehát a szeretetlenségnek, és megbánva minden rosszat, õszintén Lelkem irányítására bíztad magadat. Aki ezt még nem tette meg, az csalhatatlanul bizonyos lehet abban, hogy ezt, tehát lelkének kegyelmi állapotát, tehát a megtérés kegyelmét, ha komolyan kéri, feltétlenül megkapja!
A párbeszédima, amely érzékelteti veletek azt, hogy Én, Jézus, az Atyával és a Szentlélekkel boldogító módon élek bennetek, mindig lehetséges számotokra! Csak azt kell elhinnetek, hogy Én, Jézus, nem hazudtam nektek, amikor azt mondottam, hogy bennetek fogok lakni (János 14;23).Ha ezt elhiszed, akkor már nem nehéz elhinned azt, hogy minden olyan gondolat, amely épít, buzdít, vigasztal, amely a szeretet, öröm és béke országát jeleníti meg bennetek, a párbeszédimával érzékelhetõvé válik számotokra.
Értsd meg! Ne magadon kívül keresd a Velem való élõ kapcsolatot, hanem magadban! De ne úgy, hogy magadat kikapcsolod, hanem úgy, hogy magadat bekapcsolod! Tehát az a tartalom, amely a te gondolataid, szavaid alapján épít, buzdít és vigasztal téged, tehát szeretetet, örömöt és békét áraszt reád, az Tõlem van! Ilyen egyszerû!"

Jézus - A Hang: 2424

"Imádkozni ... a párbeszédima szerint tudsz a legtermékenyítõbben."

MEGISMERITEK AZ IGAZSÁGOT, ÉS AZ MEGSZABADÍT TITEKET.
Utolsó szerkesztés: 12 éve 11 hónapja ezelőtt Írta: A.M. Timea.
Téma zárolva.

Párbeszéd imáról 11 éve 7 hónapja ezelőtt #2992

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5645
.

A párbeszédimáról

"A párbeszédima az az imaforma ma, melyet azért nyitottam ki elõttetek, hogy beszélgetni tudjunk egymással! Ha magadnak egyes szám második személyben olyan gondolatokat fogalmazol meg, amelyek téged építenek, buzdítanak és vigasztalnak, akkor, ha csak egy kis hited is van, már tudni fogod, hogy az ilyen gondolatoknak forrása Én vagyok, tehát Én szólok hozzád a te gondolataid, szavaid által! A HANG 1. kötetében bõven olvashatsz errõl.
Leghatékonyabban azt tudom irányítani, akinek van rendszeres reggeli imája. Mégpedig párbeszédimája! Tehát az, aki reggelenként megbeszéli Velem az elinduló napját, tehát azt, hogy mit kell tennie, és hogyan kell tennie azt, amit tennie kell, az áldásommal indul. Jó ilyenkor kérni az angyalok segítségét, oltalmát. Ha tudnád, hogy õrangyalod mennyire várja ezt tõled!"

Jézus - A Hang: 2400/2-3

"
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Téma zárolva.
 • Oldal:
 • 1
 • 2
Oldalmegjelenítési idő: 0.150 másodperc