Jézus a fény

Szia, Vendég
Felhasználói név: Jelszó: Emlékezz rám
Feri bácsi életérõl, tanításával kapcsolatos témák, a gondolkodás átalakítás, a hit, remény és szeretet, a gondviselõ Isten. Feri bácsi által írt 43 db HANG könyvrõl.

TÉMA: Feri bácsi elmélkedései, beszélgetése Jézussal

Feri bácsi elmélkedései, beszélgetése Jézussal 13 éve 8 hónapja ezelőtt #395

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5647
.

.


Elmélkedések

AZ DÖNTÖTT ISTEN MELLETT, AKIRÕL EZT
MÁSOK IS ÁLLÍTJÁK. A HIT EGYBEN TERÁPIA IS.

Jézusom! Fejtegetésedbõl azt veszem ki, hogy én azért vagyok, mert Te mellettem döntöttél. Ha pedig azt akarom, hogy Te érzékelhetõ légy életemben mások számára is, ez éppen a Melletted való döntésem igazolását jelentené. Tehát csak akkor, és csak az mondhatja önmagáról, hogy Melletted döntött, akirõl és amikor ezt mások igazolják.
HANG: "Így igaz. Aki nem hisz, az hiába mondja: Uram, Uram! Aki nem hisz, az menekülésben van. Mivel önmaga elõl menekül, ez olyan, mintha valaki az árnyékát akarná elhagyni."
Miért mondod ezt most Uram? Nem értem az összefüggést.
HANG:" Megmagyarázom. A hit az egyben terápia is. Gyógymód. Azt, hogy valaki Mellettem döntött, vagy sem, éppen az mutatja, hogy mennyire halad a gyógyulás útján. Jelen állapota tanúskodik arról, hogy valóban Mellettem döntött-e. Az már nem igazán lelki-beteg, aki elindult a gyógyulás útján. Vagyis azon az úton, mely Velem azonos.
A boldogság tudati és érzelmi állapotot egyaránt hordoz. Hozzászoktatok, hogy nem vagytok õszinték egymáshoz. Ez helyén is van addig, míg okos óvatosság ennek irányítója. Sajnos azonban, hogy ez a stílus átvetítõdik igen gyakran a másik két területre is. Gyakran nem vagytok õszinték önmagatokhoz sem. Ennek csak káros következményei vannak, mivel aki nem õszinte önmagához, az nem megoldani igyekszik problémáit, hanem szõnyeg alá söpörni. Ennek minden esetben az a következménye, hogy az elfojtott probléma álarcot öltve és megerõsödve újra elõjön, s akkor már sokkal nehezebb megbirkózni vele. Legtöbb ember idegileg azért megy tönkre, mert nem õszinte önmagához.
A másik terület, mely az elõzõhöz szorosan kapcsolódik, és melyre kivetítõdik õszinteségetek hiánya, a Velem való kapcsolatotok. Valójában ez megelõzi az elõzõt.
Mert nem vagytok õszinték Hozzám, ezért nem vagytok õszinték önmagatokhoz sem. Márpedig aki nem õszinte Hozzám és önmagához, annak lelkében elképzelhetetlen bármiféle gyógyulás, bármiféle fejlõdés."
(Dombi Feri bácsi elmélkedésébõl)
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 7 éve 7 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.

Feri bácsi elmélkedései, beszélgetése Jézussal 13 éve 7 hónapja ezelőtt #491

 • A.M. Timea
 • A.M. Timea profilkép
 • Nem elérhető
 • Platinum Boarder
 • Irgalom, békesség és szeretet adassék nektek
 • Hozzászólások: 356
1. Mit kell tennem a tisztább bensõ látásért, hallásért?
2. Mit tehetek halálos beteg apámért?
3. Mi az, ami a legfontosabb most számomra?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Gyermekem!
1. Nyugodtabb ima, és több önmegtagadás, böjt. Ezek azok az eszközök, melyek segítenek abban, hogy valaki tisztábban lássa napi teendõit, s erõt nyerjen, hogy amit lát, azt meg is tudja valósítani. Fontosabb a tisztánlátás, mint az erõ. Igen, mert sokszor fordul elõ olyan eset, mikor ti erõért könyörögtök, mivel nem az Én elgondolásomat, hanem a saját elgondolásotokat kívánjátok megvalósítani, ami bizony nem egyszer nehezebb, mint az Én kívánságom vállalásának végrehajtása. Azért is fontosabb tisztánlátásért könyörögni, mert ha valaki látja az Általam megkívánt feladatot, akkor bízhat abban, hogy kérés nélkül is megadom hozzá a szükséges erõt. De azért erõért sem felesleges könyörögni. Ez nem Miattam fontos, hanem miattatok. Így tudjátok jobban átélni, hogy Nálam nélkül semmit sem tehettek.
2. Beteg apádtól szabaddá kell válnod. Akkor tudod helyesen szeretni, ha szabad vagy tõle. Másokon segíteni nem görcsös akarással kell, hanem befelé figyelve ráhallani hangomra, ráérezni irányításomra. Veled vagyok, irányítalak. Ezt különösen fontos hinned olyankor, amikor másokon segíteni akarsz. A segíteni akarás az Én egyik legfontosabb életelemem köztetek, bennetek, általatok.
Apádtól akkor vagy szabad, ha nem az õ egészsége a legfontosabb számodra. Legfontosabb a lelki béke. Amennyiben ezt elõ tudod segíteni benne, tedd meg. Így szereted õt a legjobban. Annyiban tudod elõsegíteni ezt benne, amennyiben meg tudod õt érteni. A te oldaladról ennél továbbmenni nem lehet. Õ annyiban tud átvenni tõled segítséget, amennyiben meg tud téged érteni. Vagyis megérti, hogy te valóban helyesen szereted õt, amikor számodra az õ szívbékéje a legfontosabb.
Ahhoz nem kell különösebb értelmi nyitottság, hogy valaki belássa: a szívbéke nem a testi egészség következménye. De a szívbéke könnyen lehet a testi egészség elõsegítõje.
3. Számodra most legfontosabb a higgadtság, a bizalom irányomban, és hatékony, tevékeny jelenlétemnek tudomásulvétele.
Megáldalak."
MEGISMERITEK AZ IGAZSÁGOT, ÉS AZ MEGSZABADÍT TITEKET.
Utolsó szerkesztés: 13 éve 7 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.

Feri bácsi elmélkedései, beszélgetése Jézussal 13 éve 7 hónapja ezelőtt #607

 • A.M. Timea
 • A.M. Timea profilkép
 • Nem elérhető
 • Platinum Boarder
 • Irgalom, békesség és szeretet adassék nektek
 • Hozzászólások: 356
Gyermekem! Mondok pár szót az engedelmességrõl. Akkor beszélünk engedelmességrõl, mikor valaki nem azt teszi, amit jónak lát, hanem azt, amit az lát jónak, akinek engedelmeskedik. Ha valaki éppen azt látja jónak, amit a másik kér tõle, akkor nem engedelmességrõl van szó, hanem arról, hogy az illetõ meggyõzõdése szerint cselekszik, s ez a meggyõzõdése éppen azonosságban van azzal, amit kértek tõle. Igen, mert nem szoktátok azt mondani, hogy önmagamnak engedelmeskedem.

Az engedelmeskedés könnyebbnek tûnik, mint a meggyõzõdés kialakítása, de csak rövid távon. Igen, mert úgy látszik, hogy nem jár felelõséggel. Átháríthatja a felelõsséget tetteiért arra, akinek szót fogadott. Az a töménytelen embergyilkosság, mely a háborúk alkalmával együtt jár, az mind engedelmességre épül. Így aztán, amelyik csapat gyõz, annak vezérei aranyláncot kapnak, a vesztes vezérei pedig kötelet a nyakukra. De mindkét félnél azok, akik engedelmeskedtek, gyilkosok.

Én soha sem mondtam ki e szót: engedelmesség, sem Isten, sem ember irányában. Csak az emberalatti lények felé. Soha sem mondtam, hogy valaha is engedelmeskedtem volna az Atyának. Azt sem mondtam soha, hogy Nekem bárki is engedelmeskedjen. Sõt! Egyenesen éppen azért, mert Nekem kérés nélkül is sokszor engedelmeskedtek, tehát nem meggyõzõdésük szerint, hanem éretlen gyerek módjára, csak azért, mert Én mondtam valamit, ezért azt mondtam tanítványaimnak, hogy jobb nekik, ha elmegyek. Igen, mert a bennük élõ Szentlélek helyett, a tanítványok nem befelé figyeltek, hanem kívülrõl, engedelmeskedõ készséggel várták a parancsot, melyért nyilván a parancskiadónak kell majd vállalnia a felelõsséget. Ezért volt jobb számukra a Szentlélek eljövetele, mert attól kezdve belülrõl kellett megtudniuk, hogy mit kell tenniük. Így váltak felelõs emberekké. Cselekedeteik rugóit nem háríthatták át másra.


Félni semmitõl sem kell, ha egyszer Isten él az emberben. De óvatosnak lenni, azt igen. Ha valaki ismer Engem , az evangéliumok alapján egészen jól megismerhetõ vagyok , akkor nem tudják az illetõt megzavarni téveszmék. Ha mégis, nem baj. Én mindig ki tudom javítani tévedéseiteket, ha hisztek Bennem, és nem fogadtok el más Tanítót, csak Engem magatok számára. Csak ne engedjétek a szorongást elhatalmasodni magatokban. Aki szorong, az lelkileg még nem egészséges, mert bensõleg nem szabad. Márpedig csak szabad lélekben tud szabadon mûködni a Szentlélek. (2. Korintus 3:17).

Az a kívánságod, hogy Jézusnak is, és a katolikus Egyház vezetõinek is kedvébe járj, az nem fog menni. Nem lehet két úrnak szolgálni. Nem arról van szó, hogy nem szabad, hanem arról, hogy nem lehet. Az egyházak vezetõinek kívánságait csak annyiban szabad és kell is teljesítenetek, amennyiben alá tudják azokat támasztani számotokra az Én kijelentéseimmel. Van olyan, hogy ez lehetséges. Ez különben minden egyházzal kapcsolatban így van. De mindig igaz marad: INKÁBB KELL ISTENRE HALLGATNI, MINT EMBEREKRE. Tehát fõleg Istenre kell HALLGATNOD, Aki benned is él!- Ez a lelkiismeret szava, melyre a legjobban kell figyelned.

Az természetes, hogy édesanyád és más tapasztalt felnõttek többet és jobbat tudhatnak, mint te. De akkor sem szabad kritikátlanul átvenned tanácsaikat. Csak ha belül is azonosulni tudsz velük. Tehát ha meg vagy gyõzõdve arról, hogy amit édesanyád, vagy a felnõttek mondanak, az tényleg helyes. Ha nem vagy meggyõzõdve, akkor ne engedelmeskedj, mert éppen azáltal követsz el bûnt, hogy nem lelkiismeretedre hallgattál, hanem annak ellenére tettél.

Hidd el Testvérkém, nem lehet mindenkinek kedvébe járni. Erre Isten sem képes!, hát még ti!
Az engedelmesség szó helyett én, Jézus mindig azt mondtam, hogy hallgatni kell Reám, csakúgy, amint Én hallgatok az Atyára. A hallgatni rá, és az engedelmeskedni neki között óriási különbség van. Akire hallgatok, annak kijelentéseit komolyan veszem, odafigyelek rá, átgondolom, s amit helyesnek tartok benne, azt magamévá teszem. Így lehet a meggyõzõdést kialakítani. Így válik egy ember felelõs személlyé.

Az otthoni és egyéb vitákat szinte lehetetlen kikerülni, mivel ti mindannyian általában nem Jézusra figyelõk vagytok, aki pedig bennetek élek, hanem saját igazatoknak akartok érvényt szerezni. Vitában csak szenteket lehet meggyõzni, ti pedig, fõleg felnõttek, nem vagytok szentek. Nélkülem semmiképpen
MEGISMERITEK AZ IGAZSÁGOT, ÉS AZ MEGSZABADÍT TITEKET.
Utolsó szerkesztés: 13 éve 6 hónapja ezelőtt Írta: A.M. Timea.
Téma zárolva.

Feri bácsi elmélkedései, beszélgetése Jézussal 13 éve 2 hónapja ezelőtt #1428

 • A.M. Timea
 • A.M. Timea profilkép
 • Nem elérhető
 • Platinum Boarder
 • Irgalom, békesség és szeretet adassék nektek
 • Hozzászólások: 356
JÉZUS A HANG-KÖNYVEKRÕL


"...a HANG könyvek alapján egy olyan ÚJ TEOLÓGIÁT ismerhettek meg, amely minden vallást képes magában foglalni, mert alapja az Én legrégibb üzenetem, vagyis az evangéliumaim. Ennek vázát most leíratom médiumommal neked:
Eredeti bûn az önzés és a felelõsség-áthárítás. Ennek leoldása a gondolkodás-átalakítás az evangéliumok alapján, amelyet kontrollálnotok kell a nevemben összejött közösségeitekben.
Az ALAPALÁZAT: úgy kiállni a meglátott JÓ mellett, hogy nyitottnak maradni annak a JOBBNAK irányában, amely VELEM, Jézussal, az evangéliumaim alapján alátámasztható. Nincs tehát Tõlem származó új evangélium! Azért nevezem ezt ALAPALÁZATNAK, mert csak erre épülhet fel minden, ami örök értékeket képes hordozni. Ez az elsõ fõparancs tartalma!
Az UNIVERZÁLIS HIT: minden embernek joga van arra, hogy embernek tudja magát, és kötelessége, hogy embernek tartsa azt, aki embernek született. Ez a második fõparancs tartalma!
Ez a két pillére annak az új teológiának, amely alkalmas arra, hogy az imámban kért egység, az ÖKUMENÉ, köztetek is létrejöhessen. (Jn 17;3-26)! ... A HANG könyvek tartalma ezt célozza meg! Ez az egyetlen ÚT, amellyel Én, Jézus azonosítottam magamat! Ennek ... a Földön a legnagyobb akadálya a minden vallásban megtapasztalható uralkodási vágy az emberek fölött." (Jézus; Hang: 42/4632)

"Szeretni annyi, mint jót akarni. Élni annyi, mint meghalni tudni. A szó akkor igaz szó, ha a csend gyermeke. Csak az lát igazán, aki látja a láthatatlant, ami a láthatók mögött van. Engem el lehet hagyni, de Én nem vagyok képes senkit elhagyni. A ragaszkodás nem megkötözöttség. A ragaszkodás a szabadság hiteles gyümölcse. A megkötözöttség ragaszkodás az elrontott jóhoz. Aki Hozzám ragaszkodik, az valóban szabad." (Jézus; Hang: 4/312)
"Maguk a hitetlenek sem tudják pontosan megmondani, hogy miért nem hisznek. Azért nem tudják, mert nem akarják! Azért nem akarják, mert nem hajlandók mélyebbre ásni, nehogy magatartásuk homokalapját be kelljen ismerniük. Az emberek tehát menekülõben vannak a problémák elõl, menekülõben vannak önmaguk elõl, egymás elõl, s mindez azért van, mert menekülõben vannak Elõlem! Nem hiszik el, hogy Én vagyok a legjobb számukra! Nem hiszik el, hogy boldogságuk elõl menekülnek, amikor Elõlem menekülnek! Nem hiszik el, hogy Én vagyok az ÉLET! Nem hiszik el, hogy a mulandóság föláldozása az örök élet érdekében a legjobb, amit ember megtehet a földön! Nem hiszik el, hogy mindenki pontosan azért jött le a földre, hogy ezt megtegye!
És mert nem hisznek, ezért nincs boldogság, csak bódultság, nincs öröm, csak üröm, igazság helyett a gazság uralkodik, s az önszeretetet teljesen leváltja, felváltja az önzés!" (Jézus; Hang: 15/1420)
Mellékletek:
MEGISMERITEK AZ IGAZSÁGOT, ÉS AZ MEGSZABADÍT TITEKET.
Utolsó szerkesztés: 13 éve 2 hónapja ezelőtt Írta: A.M. Timea.
Téma zárolva.

: Feri bácsi elmélkedései, beszélgetése Jézussal 13 éve 2 hónapja ezelőtt #1442

 • A.M. Timea
 • A.M. Timea profilkép
 • Nem elérhető
 • Platinum Boarder
 • Irgalom, békesség és szeretet adassék nektek
 • Hozzászólások: 356
HA JÉZUS AZ ÉLETEDBEN ABSZOLÚT ELSÕ, MINDIG MEGMONDJA, MIT TEGYÉL A BOLDOGSÁGODÉRT


A tieidnek is meg kell tanulni, hogy Én csak annak életében vagyok abszolút elsõ, akinek életében nincs második. Akinek életében így élek, annak Én mindig megmondom, hogy mit tegyen boldogsága érdekében, s biztosítlak, Bennem még senki sem csalódott! Ahhoz, hogy valaki meghallja hangomat, az szükséges, hogy legkevesebb negyed órát foglalkozzék Velem intenzív módon naponta. E foglalkozásban nagyon nagy segítséget tud adni a Szentírás. Fõleg az EVANGÉLIUMOK! Igaz, problémákat fog okozni, de éppen ez az egyik lényeges célja! Problémamentesen csak az él, aki nem gondolkodik. (Hang - 2/100)
SENKI NEM ATTÓL LESZ BOLDOG, HOGY SZERETIK
"Senkinek sincs szüksége arra, hogy szeressék! Megismétlem, nehogy félreírásnak véld. Senkinek sincs szüksége arra, hogy emberektõl szeretetet kapjon. Erre Én bõségesen elég vagyok, hogy teljesítsem, sõt túlteljesítsem bárki szeretetigényét. Viszont mindenkinek nagyon nagy szüksége van arra, hogy õ szeressen másokat. Aki igazán szeret, az nem ér rá foglalkozni azzal, hogy õt ki és hogyan szereti." (Hang - 2/100)

HA BOLDOG SZERETNÉL LENNI, NE LÉGY ELFOGLALVA ÖNMAGADDAL
"Az szereti igazán önmagát, aki törekszik arra, hogy ne legyen önmagával elfoglalva. Aki erre törekszik, az képes, sõt kikerülhetetlenül meg fogja tapasztalni azt, hogy Én mennyire szeretem õt. Az Én szeretetem mindent felülmúl. De csak ott, ahol nem akadályozzák az emberek szeretetem feléjük áradását azzal, hogy elfoglalják magukat önmagukkal."
NEM A KÖRÜLMÉNYEID BOLDOGÍTANAK
"Nagyon fontos volna mielõbb ráébrednetek arra, hogy kivétel nélkül mindenki, és bármilyen körülmények között képes arra, hogy boldog legyen.
Ha nem így lenne, akkor Én vagy gonosz lennék, vagy buta. Gonosz lennék, ha olyanokat is boldogságra teremtettem volna, akikrõl tudtam, hogy körülményeik e boldogságot megakadályozhatják. Buta lennék, ha nem láttam volna elõre, hogy nem lehetnek boldogok, pedig arra teremtettem õket. Mondom, nem lehetnek, bár akarják." Istent szeretõknek éppen azért válik minden a javukra, - még a börtön is, sõt még a keresztre feszítés is - / Lk. 24; 26./, mert képesek dönteni az általuk meglátott jó mellett minden külsõ és belsõ kényszer ellenére is. (Hang - 2/100)

A FÖLDÖN NEKÜNK KELL ISTENRE VIGYÁZNI, NEM NEKI RÁNK, HA BOLDOGOK AKARUNK LENNI
Az Isten a földön a gonosszal szemben kiszolgáltatott! A SZERETET az ilyen! Nektek, akik azt tanultátok, hogy Isten vigyáz rátok, nektek meg kell tanulnotok, hogy nektek kell Istenre vigyázni, különben elvesztitek Õt. Aki nem vigyáz a SZERETETRE, az szeretet nélkülivé válik. (Hang - 2/100)
MEGISMERITEK AZ IGAZSÁGOT, ÉS AZ MEGSZABADÍT TITEKET.
Utolsó szerkesztés: 13 éve 1 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.
Oldalmegjelenítési idő: 0.156 másodperc