Szia, Vendég
Felhasználói név: Jelszó: Emlékezz rám
Feri bácsi életérõl, tanításával kapcsolatos témák, a gondolkodás átalakítás, a hit, remény és szeretet, a gondviselõ Isten. Feri bácsi által írt 43 db HANG könyvrõl.

TÉMA: Ahogyan Jézus látja a kínlódásunkat

Ahogyan Jézus látja a kínlódásunkat 10 éve 10 hónapja ezelőtt #2598

  • Zola
  • Zola profilkép
  • Nem elérhető
  • Fresh Boarder
  • Hozzászólások: 1
MI AZ, HOGY EGY LEHETEK VALAKIVEL?

1. Hol rontottam el és hogyan javíthatom meg az életemet?
2. Betegségem félelemmel tölt el, a jövõt illetõen.
3. Lehetek EGY azzal, akit szeretek? Õ máshoz tartozik.

Drága Gyermekem!

1. Súlyos gond terheli szívemet. Eljöttem közétek egy csodálatos világból. Egy olyan világból, ahol nincs könny és fájdalom, ahol mindenki örül a másiknak, ahol mindenki arra törekszik, hogy a másik még boldogabb legyen, még nagyobb öröm és vidámság járja át. Abból a világból jöttem, ahol nincs betegség, nincs anyagi gond, nincs sem gyûlölet, sem félreértés. Ahol senki nem fél soha senkitõl és semmitõl. Ahol nem ismerik a jónak elmúlását, és ahol midig, minden csodálatos virágba-borulást él át. Ahol nincs öregedés, és aggódás. Nincsenek megélhetési-, gyermeknevelési problémák, nincsenek házastársi feszültségek.

Eljöttem, hogy elmondjam nektek, mi vár rátok rövid idõ múltán. És ti? Amikor találkoztok Velem, kezdtek körülhordozni Engem világotokban. Rámutattok sebeitekre, elsírjátok fájdalmaitokat, elmondjátok, milyen tehetetlenek vagytok problémáitok útvesztõiben.

Kétségbeesetten fordultok Felém, mert azt élitek meg, hogy egy nagy csõdtömeg vagytok. Mint aki sötét szobában botorkál, s hol a széknek, hol az asztalnak megy neki. Botladozva, reménytelenül dülöngéltek jobbra-balra.

S amikor azt kérdezem, hogy nem kellene-e felhúzni a rolót, nem kellene-e kicsit leengedni kezeteket, hogy kis kezetekkel ne takarjátok el a nagy Napot, a mulandósággal az örökkévalóságot, nem kellene-e nektek azt kérdeznetek Tõlem, hogy honnan jöttem és miért? Akkor ti, e szavaimat meg sem hallva, fájdalmasan mondjátok, mint a részeg, aki a fa körül kering, s úgy sírdogál, mert, mint mondja, be van kerítve, nincs kiút, mert csak a fát látja, amely körül kering. Minden beszûkült körülötte, mert ami szép, ami jó, az mögötte van.

Vagy önvád által mardosva mondjátok, ezt "megérdemeltem", vagy azt mondjátok, "elhagyott az Isten. Így aztán ti reménytelenül álltok Elõttem, és Én, Jézus, reménytelenül állok elõttetek.

Legalább érdekelne benneteket az, hogy milyen az a világ, ahonnan jöttem, hiszen értetek jöttem! Legalább kérdeznétek, hogy hogyan kellene készülnötök, mit kellene becsomagolnotok, hisz hamarosan el kell hagynotok e világot! De nem. Nem a kitekintés érdekel benneteket, hanem a sötét, amiben vergõdtök. Nem az örökkévalóság, hanem a mulandóság, ami rátok terpeszkedik hazugságaival, naiv, érzelmi örömök kecsegtetésével.

Drága Gyermekem! Én, Jézus, valóban reménytelen vagyok! Csak annak életében látok némi fényt felcsillanni, akiben felsejlik e kérdés Felém: "Jézusom! Honnan jöttél és miért jöttél? E nélkül csak tüneti kezelést tudnék adni, de ilyet tud adni minden bódítószer is! Ti ezt fontosnak tartjátok magatok számára, Én pedig ezt méltatlannak tartom Magamhoz! Bizony reménytelen az Isten élete közöttetek! Legalább olyan mértékben, amilyen mértékben reménytelen a ti életetek egymás között!

Ezek után mondd, mit válaszoljak elsõ kérdésedre. Hogyan magyarázzam meg, hogy döntéseiteknek következményei vannak, s amely döntésben Én, Jézus nem lehettem benne, az ilyen döntések következményeiben sincs helyem?! Hogyan magyarázzam meg, hogy aki az iskolában nem tanul, nem jár jól, ha nem bukik meg?! Hogyan magyarázzam meg, hogy aki a mulandósággal eltakarja az örökkévalóságot, annak nem adhatom meg az a bensõ békét, amit megadhatnék, ha nem így tett volna?! Hogyan tehetném meg, hogy aki természetellenesen él, azt olybá veszem, mintha természetesen élne?! Mit tudok tenni azzal, aki, mert nem nyitja ki a szemét, azt akarja látni, és úgy akar látni, mint az, aki nyitott szemmel él?! Hiába akarom megértetni valakivel, hogy amikor az autójában a mûszerfalon kigyullad a lámpa, akkor nem az a megoldás, hogy csavarja ki az égõt, mivel a motorban van valami baj. Hiába, ha õ csak azt hajtogatja, hogy annyira bántja a lámpa fénye, villogása a szemét, s ezért ennek megszûntét tartja legfontosabbnak!

Azt kell mondanom, hogy nem rontottál el semmit! Magad vagy olyan sérült, akinek meg kell gyógyulnia, akinek vállalnia kellene azt a gyógymódot, terápiát, kezelést Nálam, amelynek következménye lenne a te szíved bensõ békéje. Igen. Csak akkor és annál lehetek a következményekben is jelen, ha a döntésben is fõszerepet kapok.

Magad is tudod, hogy nem Nálam akarod életedet megoldani. Magad is tudod, hogy mások boldogtalanságára nem épülhet fel senkinek a boldogsága. Magad is tudod, hogy felelõtlenségre nevelõdik az a gyermek, aki felelõtlenül átlépheti szabadságkörét szülõjével szemben. Magad is tudod, hogy nemcsak annyiban vagy megkötözött gyermekeddel, amennyiben az õ lelki fejlõdése ezt megkívánja, hanem e megkötözöttségbe nagyon is belejátszik az õ jövõ életéért való aggódásod, amihez végsõ soron neked már semmi közöd, hisz mindenki csak önmagáért felelõs. Azt sem tudod, hogy holnap élsz-e még! Te sem háríthatod másra eddigi életedért a felelõsséget, s ezt gyermeked sem teheti soha. Ha õ istenszeretõ, akkor minden a javára válik, ha nem istenszeretõ, akkor az Isten sem tud vele mit kezdeni. Arról meg lehetsz gyõzõdve, hogy amire Isten képtelen, tehát arra, hogy valakit istenszeretõvé tegyen, arra te sem vagy képes.

Én, Jézus, vagyok életed egyetlen megoldása. Nélkülem, ha az egész világot megnyered is, lelked boldogsága elpusztul. De Általam, Velem és Bennem, ha az egész világot elveszíted is, mindent megnyertél, mert bensõ békédet, lelked harmóniáját, a hazataláltság örömét veheted át Tõlem.

2. Amit eddig közöltem veled, abban annyi megszívlelendõ van, hogy most már csak rövid tanácsokat adok.

A félelem ellentéte a szeretésnek. Sem az egészség, sem a betegség nem képes senkit boldogítani. Sem a múlt, sem a jövõ nem létezik, csak a JELEN van. Aki a JELENT Velem tudja megélni, az megoldotta az életét.

3. Isten senkit nem teremtett arra, hogy egy másik ember által képes legyen boldog lenni. Mindenki csak és egyedül Istennel képes EGY lenni. Ennek megvalósításához, erõsítéséhez, növekedéséhez, kibontakoztatásához lehet egy másik ember is eszköz, de csak ESZKÖZ és nem CÉL.

Nagyon szeretlek. De ez nem téged, hanem Engem boldogít. Ha Értem élsz, akkor tudod majd megérteni, hogy mit is jelent ez: Isten nemcsak benned van, hanem érted van benned!

Megáldalak az ÉLÕ HIT LELKÉVEL!
(web-hang.hu)
Utolsó szerkesztés: 10 éve 10 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.
Oldalmegjelenítési idő: 0.063 másodperc