Jézus a fény

Szia, Vendég
Felhasználói név: Jelszó: Emlékezz rám
Feri bácsi életérõl, tanításával kapcsolatos témák, a gondolkodás átalakítás, a hit, remény és szeretet, a gondviselõ Isten. Feri bácsi által írt 43 db HANG könyvrõl.

TÉMA: Ellenségszeretetrõl

Ellenségszeretetrõl 13 éve 10 hónapja ezelőtt #154

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5647
.


.

Az ellenségszeretetrõl kérek megnyugtató irányítást.

HANG: "Kedves Barátom!
Szeretni annyit jelent, mint jót akarni. Azt a jót akarni másnak, amit az Isten akar neki. Ezt a jót mindenkinek lehet akarni!
A rosszat nem lehet szeretni. Nem, mert a rossz nem más, mint a jónak a hiánya. De azt, aki ezt a rosszat akarja, azt lehet szeretni, mert az istenszeretõnek minden javára válik.
A világon a legnagyobb rossz végrehajtása kétségtelen az volt, amikor Engem, a földre szállt Szeretetet keresztre feszítettek. És erre Én mégis azt mondtam, hogy nekem ez javamat szolgálta (Lukács 24;26).
Aki neked rosszat akar, az önmagának árt ezzel. Ha te istenszeretõ vagy, akkor minden a javadra válik. Az a rossz is, amit más neked akar. Mindenki csak önmagáért felel. Tehát, ha valaki téged szeretetlenül megbánt, akkor az illetõ egyedül és kizárólag csak önmagának árt! Ha ezt átgondolod, akkor megérted, hogy miképpen lehet szeretni ellenségeitek is!
Mindenkinek saját jól felfogott érdeke, hogy szeresse ellenségeit, mivel ezek az ellenségek csak gondolják, hogy árthatnak az istenszeretõnek, de a valóságban csak önmaguknak tudnak ártanai. Nekem, Jézusnak sem ártottak azok, akik Engem keresztre feszítettek, csak önmaguknak. Ezért tudtam õket is szeretni!
Pontosan azzal tudja kimutatni valaki, hogy Hozzám tartozik, hogy akkor is jót tud akarni másoknak (tehát képes azt szándékolni másoknak, amit az Isten), akkor is tud jóindulatú lenni, amikor mások rosszat akarnak, rosszindulatúak önmagukban.
Soha senkirõl nem tudjátok, hogy mit örököltek, hogy milyen hatások érték eddig õket életükben, és azt sem tudjátok, hogy eddig hogyan mûködtek együtt a kegyelemmel. Ha e három közül csak egyet is nem tudtok, már nem mondhattok igazságos bírói ítéletet senkirõl. A valóság az, hogy a három közül egyiket sem tudjátok. De még ha tudnátok is, akkor is tudnotok kéne, hogy nem az igazság rendjében, hanem az irgalom rendjében kell igazolnotok azt, hogy szívetekben az Én, a te Jézusod szeretete él!
Megáldalak az IRGALOM LELKÉVEL!"

(Hang.34/3514)
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 7 éve 7 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.

Ellenségszeretetrõl 13 éve 9 hónapja ezelőtt #260

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5647
Inkább kell szeretnünk ellenségeinket

Jézusom! Te azt kéred tõlünk, hogy szeressük ellenségeinket. Sõt azt kéred, hogy INKÁBB ellenségeinket szeressük. Nem értem hogyan lehet, sõt hogyan KELL szeretnünk azokat, akik nem Tieid, hanem a Te szavad szerint az ördög-atyától vannak.

HANG:" Barátom! Az ellenség-szeretés kívánalma nem azt célozza meg, hogy ne legyen ellenség, hanem azt, hogy felismerhetõ legyen az, hogy ki igazán önzetlen. Tehát ez nem az ellenség érdekét szolgálja csupán, hanem mindenki érdekét.
Hogyan mondtam? 'Ha csak azokat szeretitek, akik titeket, szeretnek, akkor micsoda érdemetek van?' Éppen az Én jelenlétem igazolása tûnik ki abban, akiben van ellenség iránti szeretet.
A katonaság olyan intézmény, ahol az ellenség legyõzése, megsemmisítése érdekében képezik ki azokat, akik beleálltak ebbe az intézménybe. - Aki NEM-et mond egy ilyen behívónak, az szembetalálja magát azokkal, akik már hivatalból az õ ellenségei, mivel a katonaságnál nem ismerik el a lelkiismereti szabadságot. Valójában az egyházakban sem. Van mégis különbség.

Az egyházakban az történik, hogy az egyházi személyek nem fogadják el egyházukhoz tartozónak azt, aki lelkiismeretére hivatkozva makacsul ellenáll kívánságaiknak. A katonaságnál pedig az ilyen viselkedésért büntetés jár.
Akik büntetnek, azok nem mindig gonoszok. Legtöbb esetben gyávák, néha pedig tudatlanok. Az eredmény ugyanaz. Számukra elviselhetetlen az, aki ellentmond nekik.
Az alternatív szolgálat csupán megtûrt állapot a gyávák és a gonoszok részérõl. A tudatlanok részérõl nem az. A tudatlanok úgy gondoljátok, - persze sok gonosz is, - hogy megfelelõ fölvilágosító munkával rá lehet majd venni a lelkiismeretes embereket arra, hogy az ellenség-szeretet helyébe az ellenség-gyûlöletnek, az ellenség legyõzésének, megijesztésének vagy megsemmisítésének az eszméjét tegyék.
Ez azért szokott legtöbbször sikerülni, mert a katonajelöltekben a közelebbi önérdek kiabálóbban van jelen, mint a távolabbi önérdek.
Magam részérõl mindenkinél a szabad döntést csak annyiban befolyásolhatom, hogy kijelentem: "Szeressétek inkább ellenségeiteket!" A többi a ti dolgotok. Mindenkinek lehetõvé teszem, hogy olvasni tudjon a történelembõl, ha már az evangéliumomat nem akarja olvasni.
Ellenségeim ezt mondták: "Másokat megmentett. Önmagát nem tudja megmenteni." - Ez kettõs valótlanságot hordoz. Másokat sem mentettem meg olyan értelemben, ahogy Magamat sem. Másokat is megmentek olyan értelemben, ahogyan Magamat megmentettem Atyám dicsõségére. Magam megmentését így fejeztem ki: "Hát nem ezeket kellett elszenvedni a Messiásnak, hogy bemehessen dicsõségébe?!" /Lk. 24.26./"
(Hang.l/83)
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Téma zárolva.

Ellenségszeretetrõl 13 éve 8 hónapja ezelőtt #306

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5647
"Az ellenség-szeretet nem könnyû vállalkozás. Azért nem könnyû, mert érzelmi, indulati falba ütközve kell megtanulni jót akarni annak, aki téged gyûlöl. Te ellensége nem lehetsz senkinek, mert a szeretet nem más, mint olyan jóakarat, melyet kívülrõl megsemmisíteni nem lehet.
A szeretet nem más, mint az Én irgalmas mûködésem benned. Nem más, mint bölcsességem megnyilvánulása. Igen. Annak bemutatása gyakorlatban, hogy aki nem szeret, az a rossz, és nem az, akit nem szeretnek.
Ezért neked lehetnek ellenségeid, de te sohasem lehetsz ellensége senkinek. Mindig akarnod kell mindenkinek azt, amit Én akarok az illetõknek. Én pedig mindig mindenkinek meg akarok bocsátani, de sajnos, csak annak tudok, aki szintén irgalmas akar lenni másokkal szemben."
(Hang.6/471.)
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Téma zárolva.
Oldalmegjelenítési idő: 0.127 másodperc