Jézus a fény

Szia, Vendég
Felhasználói név: Jelszó: Emlékezz rám
Feri bácsi életérõl, tanításával kapcsolatos témák, a gondolkodás átalakítás, a hit, remény és szeretet, a gondviselõ Isten. Feri bácsi által írt 43 db HANG könyvrõl.

TÉMA: A HANG a belsõ szabadságról

A HANG a belsõ szabadságról 13 éve 10 hónapja ezelőtt #138

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5647
.


.

(Kiss Mónika összeállitása)
"Sajnos, de igaz, nem elég valakiben a jó szándék ahhoz, hogy Engem képviseljen. Sokkal több kell ehhez. Komoly bensõ szabadság, mely nem visel el semmiféle engedelmeskedtetést, ehelyett kiérlelt meggyõzõdése szerint cselekszik. Csak az a döntés hordoz komoly felelõsségvállalást, mely ebben az irányban mutatkozik meg. 5/400
Azt meg kell értenetek, hogy Én nem vállalhatom át döntésetekért a felelõsséget, mert az megcáfolná bensõ szabadságotok komolyságát. Azt mindenképpen tudnotok kell, hogy Én veletek vagyok, bárhogyan dönt, bármelyiktek. Útitársnak hozzátok szegõdtem, s nem tágítok mellõletek, belõletek." 5/390
"Szolgálni, rabszolgálni, vagyis rabszolgamunkát is vállalni tudni, s ugyanakkor bensõ szabadságban, megkötözöttségektõl mentesen élni, ez a CÉL, az IRÁNY, ez a Lelkemre hallgatás következménye." 1/33
Azt szeretném, ha minél kevesebb csalódás árán tudnál elõre haladni az igazi bensõ szabadság elérése felé, vagyis afelé, hogy az Én szavamnál, lelkiismereted hangjánál fontosabb ne legyen számodra.
Vannak olyan helyzetek, amikor bizony Én, az Isten tehetetlen vagyok. Mindig véget ér az Én szabadságom ott, ahol a tiéd kezdõdik. Egy biztos: szabadságommal szinkronba kell kerülnöd, ha olyan boldog akarsz lenni, hogy csalódás már ne érhessen. Tehát egy húron kell pendülnünk. Én alkalmazkodom hozzád mindaddig, amíg jónak látom. Te is alkalmazkodj Hozzám, amíg jónak látod.
Ha nem azt látod jónak, amit Én, akkor nem tehetsz mást, mint tudomásul veszed, hogy utadon tovább nem követhetlek. Sokkal jobban szeretlek, semhogy becsaphatnálak!" 1/50
A te feladatod mindenképpen az, hogy bensõ szabadságot szerezzél. Ennek útja pedig egy speciális imádság. Rendszeresen kell könyörögnöd azért, hogy betöltõdjél Szentlélekkel. /Lukács 11; 13./ Mert ahol a Lélek, ott a szabadság. / 2. Kor. 3; 17./ Ez az esemény nem történik észrevétlenül. Nagy lelki élményt fog jelenteni számodra, s mindent tisztábban és egyértelmûbben fogsz látni. De nemcsak látni fogsz egyértelmûen, hanem cselekedni is. 2/124
Te sok örömet szereztél már Nekem. Ha majd tapasztalod, hogy kezdem megvonni tõled örömöm átélt érzését - mert jelenleg ez biztosítja benned a harmóniát -, ez nem szeretetem csökkentése lesz, hanem ellenkezõleg. Jobban fogom így tudni adni MAGAMAT neked.
Aki igazán szeretni akar Engem, annak meg kell tanulnia nagyobbra értékelni az Ajándékozót, mint ajándékait. Bizony az élõ hit túlvezet az érzelmi melegségek kellemes hangulatán. De elõre tudnod kell, hogy ez nem visszafejlõdés, hanem növekedés a bensõ szabadság irányában. 3/228
Tudnod kell, hogy nem könnyû jól szeretni! Csak az tud jól szeretni, aki belül szabad attól, aki felé szeretetét ki kell mutatnia. Még házastársak kapcsolatában is nélkülözhetetlen az a bensõ szabadság, mely külön-külön felelõssé teszi mindegyiket a Velem való kapcsolatában. 4/277
Körülményeid mindenképpen tükrök, melyek által olyan önismeretre juthatsz, amely megment az önámítástól. Nemcsak olyan vagy, amilyennek látod magad, hanem olyan is, amilyennek látnak mások. Ez mindaddig igaz lesz, míg egészen át nem járja lelkedet az Én Lelkem. Ha ez megtörténik, akkor bensõ szabadsághoz jutsz, mert ahol a LÉLEK, OTT A SZABADSÁG. Akkor vagy szabad, ha az Általam megmutatott jót, minden külsõ és belsõ kényszer ellenére képes vagy VÁGYNI. Tehát nem arról van szó, hogy meg is tudod tenni, de igenis szó van arról, hogy szándékodban "igen"-t tudj ezekre mondani. 4/340
A másik erõforrás szintén felfedezés eredménye, s ez az elõzõbõl logikusan következik. Ezt így lehet megfogalmazni. Ha Istené vagyok, akkor én csak jól járhatok! Ez az igazság segít leoldani azokat a megkötözöttségeket, amelyek akadályai a bensõ szabadságnak, vagyis annak, hogy békéd akkor lesz, ha megteszed azt, amit megtehetsz, és nem is kell mást tenned, csak azt, amirõl tudod, hogy meg tudod tenni. Aki elõtt nem nyilvánvaló a teendõje, az, ha megkérdezi Tõlem, tehát a benne élõ Lelkemtõl, akkor megnyugtató döntést tud hozni. Sokkal jobban szeretlek, semmint magadra hagynálak vergõdéseidben."

folytatása a következõben
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 7 éve 7 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.

A HANG a belsõ szabadságról 13 éve 10 hónapja ezelőtt #139

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5647
folytatása az elõzõnek
7/574
"Te sem véletlenül születtél a földre. Neked is tudomásod volt arról, hogy bensõ szabadságod érdekében olyasmit kell vállalnod, amit erõdön fölülinek élsz meg, s ami nem is viselhetõ el másképpen, csak Velem!" 10/819
Mérhetetlenül szeretlek, és szabaddá akarlak tenni téged is, házastársadat is, gyermekeidet is, mivel a bensõ szabadság feltétlen feltétele a szívbékének (2. Kor 3; 17).
Szeretnélek megtanítani benneteket arra, hogy ne személyekben, hanem feladatokban gondolkodjatok. Ez nem szeretetlenség a személyek ellen, hanem éppen a helyes szeretet útja. Csak így leszel képes te is azt tenni másnak, amit Én látok jónak, és nem azt, amit te, vagy õ lát jónak önmagának.
Megáldalak a BENSÕ SZABADSÁG LELKÉVEL!" 10/819
"Kétségtelen, hogy a magad által választott sorsvonaladon neked kell kidolgoznod azt a bensõ szabadságodat, amely aztán lehetõvé tudja tenni számodra, hogy minden külsõ és belsõ kényszer ellenére tudd megtenni, éspedig bensõ békéd biztosítása érdekében tudd megtenni azt, amit megtenni jónak látsz. Erõkifejtés nélkül nincs elõrelépés! Márpedig sem az erõkifejtésben, sem az elõrelépésben nem szabad szünetet tartani. A lelki fejlõdés nem ismer olyan szabadságolást, amely kikapcsolhatná az erõkifejtést." 10/841
"Nemcsak arról van szó, hogy te nem felelsz férjed viselkedéséért, hanem szó van arról is, hogy elõnyödre kell felhasználnod az õ viselkedését! A tõle való bensõ szabadság mellett látnod kell, hogy te hol tartasz bölcsességben, hitben, türelemben, és fõleg abban a határozottságban, amelynek erejével nem vállalsz bûnrészességet vele. Vagyis úgy élsz, hogy õ majd Isten elõtt rád ne hivatkozhasson, mintha helyeselted volna azt, amit szívedben rossznak tartottál." 42/4539
"Isten azért engedi a megöregedés idõszakát, hogy bölcsességben növekedve nagyobb ön- és istenismerete jussatok. Ennek mértéke mindenkor azonos azzal a bensõ szabadsággal, amely a lélek harmóniájának alapfeltétele! Mi hát gyakorlatilag a te feladatod?
Egyre kevesebb hangsúlyt kell tenned arra, hogy milyen az unokád, és egyre nagyobb hangsúlyt kell tenned arra, hogy Engem, a te Jézusodat egyre jobban megismerj, s így készülj a Velem való színrõl színre történõ találkozásunkra. Mindenki azt a lelki állapotot hozza magával halálakor, amelyet magában hord. Aki nem törekedett bensõ harmóniára, hanem másnak, akár gyermekének, akár unokájának problémái zavarták, annak a halála után sem lesz zavartalan a Velem való találkozás.
Csak az tud helyesen szeretni, aki függetlenülni tud mindentõl és mindenkitõl! Csak az tud függetlenülni mindentõl és mindenkitõl, aki teljesen "MEGKÖTÖZÕDIK" Istenével! Ennek megvalósításához egyedül Én, Jézus vagyok az ÚT!
Nagyon szeretlek, és megáldalak a BENSÕ SZABADSÁG LELKÉVEL!" 42/4556
"E kényszer, mint minden kényszer, csak akkor és csak addig tud uralkodni valakin, amíg az illetõ nem éli át azt a rugalmasságot, amely a bensõ szabadságnak feltétlen feltétele. E rugalmasság alapja az az alázat, amely valóban nem tartja olyan fontosnak magát, hogy nyugtalanná váljék e világ aránytalanságai miatt.
Nagyon szeretlek, és megáldalak a rugalmas ALÁZAT LELKÉVEL!" 41/4405
"Nincs égi és földi boldogság! Sem a bódultság, sem pedig az az állapot, amikor valaki jól érzi magát nem azonos a boldogsággal. A boldogság egy olyan bensõ szabadság következménye, amelyet el sem tud képzelni az, aki még nem tapasztalta meg. Tehát el kell hinni azt, hogy van!
A bensõ szabadság ellentéte a különbözõ bensõ megkötözöttség. Azért mondom, hogy bensõ megkötözöttség, mert börtönben is lehet valaki bensõleg szabad! Ennek elfogadására mindenki és minden körülményben képes.
Az Én, a te Jézusod neve ennyit jelent: Isten a szabadító! Isten plusz egy fõ mindig abszolút többség! Vagy elsõ vagyok valaki életében, vagy nem is tudok hatékony módon jelen lenni ott, ahol nem lehetek abszolút elsõ! Akkor vagyok abszolút elsõ, ha nincs második, illetve ha Én mondom meg, hogy mi vagy ki következzék!
Tehát ahogy befogadsz Engem, Jézust, úgy oldódnak le rólad megkötözöttségeid. Ahogy oldódnak megkötözöttségeid, úgy válsz szabaddá. Ahogy szabaddá válsz, úgy éled meg azt a bensõ békét, amely a boldogságnak a másik neve!" 41/4486
"Minden vallási gyakorlat ESZKÖZ! Eszköz arra, hogy bensõleg szabaddá váljatok körülményeitektõl, családotoktól, de még önmagatoktól is! Minden vallási gyakorlat akkor válik babonává, ha nem a bensõ szabadság irányában teszi hitelessé számotokra a bennetek élõ Isten Lelkét (2. Kor. 3; 17). A babona az, amikor valaminek olyan erõt tulajdonítotok, amelyet annak Isten nem adott. A vallási gyakorlatok, lehet az imádság, szentmise, böjt, zarándoklat, stb., csak akkor nem babona, ha azt, aki ezeket gyakorolja, õt építi, buzdítja és vigasztalja. Ha nem ezt teszi, akkor babona, amely nem a HIT, hanem a HISZÉKENYSÉG alapján áll, és nem boldogít, hanem e helyett bódít!" 38/4065
"Aki helyesen szereti önmagát, az szebbé teszi a világot. Aki helyesen akar másokat szeretni, az megállíthatatlan vergõdésnek teszi ki magát. Senki nem képes helyesen szeretni mást, csak önmagát.
Az szereti helyesen önmagát, aki Istenért él, vagyis, akik a szolgáló szeretet oltárán, Isten iránti szeretetbõl feláldozza önmagát.
Erre csak annyiban vagytok képesek, amennyiben szabaddá tudtok válni még a vérkötelékeitektõl is. Igen, mert gyermekeidnek nem akkor teszel jót, ha az õ akaratukat akarod teljesíteni. Akkor sem, ha a te akaratodat akarod rájuk tukmálni. Gyermekeidet és mindenkit a világon akkor szeretsz helyesen, ha Isten akaratát akarod közvetíteni feléjük. Ennek az akaratnak felismerését pedig minden megkötözöttség ködösíteni próbálja. Ezért oly nagyon fontos a bensõ szabadság megszerzésére irányuló törekvésetek. Vagyis, hogy minden külsõ és belsõ kényszer ellenére igyekezzetek megvalósítani az Általam elétek állított, tõletek elvár jót.
Megáldalak a BENSÕ SZABADSÁG LELKÉVEL!" 33/3479
"Az törekszik bensõ szabadságra, aki arra törekszik, hogy minden külsõ és belsõ kényszer ellenére tudja tenni a meglátott jót!" 30/3107
"Én vagyok az ÚT! A senkinek nem ártás, a mindenkinek megbocsátás, a segítés útja. Tehát a bensõ SZABADSÁG útja. Ez ellentéte minden megkötözöttségnek." 25/2468
"Ha bensõ szabadságot élsz meg, akkor ezt feltétlenül több imára és elmélyültebb evangéliumi tanulásra fordítsd! Ha nem ezt teszed, akkor csak hazudtad magadnak a szabadságot. Valójában a felelõsségvállalás elõl menekülsz. Ha így van, akkor nagyon helyénvaló a bensõ nyugtalanság. Ilyen esetben Én, Jézus, segíteni nem tudok, mert helyettetek nem lehetek boldog. De Általam, Velem és Bennem mindig minden rendezhetõ!" 25/2529
"Egy kapcsolat elbírálásánál az elv az, hogy ne a kapcsolatot, magát tedd mérlegre, hanem azt, hogy mennyire felel meg eszközként a CÉLNAK, vagyis annak, hogy szíved békéjét, bensõ szabadságodat, tehát az Én életemet elmélyítse benned. Mert ez a lényeg! 15/1384
Az önuralom gyökere az a látás, amely távlatban tud gondolkodni. A türelmetlen embert elborítják a pillanat gondjai és az ezekhez kötött érzelmek hullámai. A türelmetlenség mindig megkötözöttség! Én azért jöttem közétek, hogy Általam elérjétek azt a bensõ szabadságot, amely a külsõ és belsõ kényszer fölé emel benneteket! Akiben Én élek, az is lehet dühös, de érzelmeit kezelni tudja Általam!" 15/1385
"A bensõ szabadság megszerzése kemény bensõ küzdelem vállalásával lehetséges csak. E küzdelemben azt kell tudatosítanod magadban, hogy nagyobb az, aki benned van, tehát az Én erõm jelenléte, mint az, aki kívüled van, tehát társad, vagy bárki házad népe közül. E küzdelemben nagyon el lehet fáradni, de akkor sem tudok más mondani, mint amit kétezer évvel ezelõtt mondtam: "Bízzatok, Én legyõztem a világot!" Tehát nemcsak arról van szó, hogy a Gyõztes oldalán állsz, hanem arról, hogy a gyõzelem benned van!
Légy okos és óvatos! A benned lévõ szeretetem nem arra törekszik, hogy eredményeket érjen el! Az eredmények automatikusan jönnek (Márk 4; 28)! Az Én szeretetem arra törekszik, hogy minél kisebb áldozattal (vagyis felesleges áldozat nélkül), minél nagyobb szeretetet tudjon mutatni. De áldozat nélkül nem megy! Azért fogalmaztam így, mert nem azon van a hangsúly, hogy minél nagyobb legyen az áldozat, hanem azon, hogy minél nagyobb legyen a szeretet, a rugalmasság, az alkalmazkodó készség, annak felismerése, hogy az igazságnak szeretetben kell megnyilvánulnia!" 15/1427
"Az elsõ, amit fel kell ismerned, az az, hogy szabaddá kell válnod megkötözöttségeidtõl. Tehát a SZABADSÁG! Most nem csupán szenvedélybetegségekre gondolok (a szenvedélybetegségek szinte mindig más megkötözöttségnek következményei), hanem fõleg azokra a személyekre, akiket szülõnek, gyermeknek, unokának, társnak szoktatok nevezni, s akik szinte mindig az Én helyemet akarják elfoglalni életetekben. Nem úgy, hogy õk akarják, hanem úgy, hogy ti, hogy te akarod valamelyiket az Én helyembe állítani, mert úgy gondolod, hogy a jelen csak így viselhetõ el.
Ahhoz, hogy ne ess bele ebbe a csapdába, szükséges látni a CÉLT, amiért a földre jöttél! Ez az a másik felismerés, amely nélkül senki sem tud semmit kezdeni szabadságával, éppen ezért nem is törekszik a bensõ szabadság elérésére (arra, hogy külsõ és belsõ kényszer ellenére akarja megvalósítani a felismert jót). Márpedig e CÉLT e szabadság nélkül nem lehet elérni.
Én nem adhatok olyan receptet, amely minden napodat körülhatárolt programmal tölthetné meg. Nem, mert ember vagy! Egy növény tudja, mi a dolga reggeltõl estig. Az állat is a szerint él, amit beleprogramoztak. Az ember viszont, akit Magam számára partnernek gondolok, akivel szeretetben akarok élni, se nem növény, se nem állat, annak ellenére, hogy mindegyikbõl van benne némi rész, de nem ezektõl ember az ember.
Szolgaléleknek mondod magadat. Nem lenne jó, ha valóban az lennél! Nem az a szolgalélek, aki mindenkit szolgál, hanem az, aki nem Isten miatt szolgál mindenkit. És ezzel már meg is mondtam, hogy mi is életed célja, értelme. ISTENÉRT KELL TENNED AZT, AMIT TESZEL! Ha naponta többször kontrollálod magadat e téren, akkor nemcsak célirányos leszel, de meg is fogsz szabadulni bizonyos megkötözöttségektõl. Igen, mert Értem csak azt kell tenned, amit megtehetsz, s nem kell azt, amit nem tehetsz. Tehát nem leszel elégedetlen, mert felismered, hogy nem kell sem gyermekért, sem unokáért, sem másért élned, csak Értem. Ez pedig ragyogóan lehetséges gyerek, unoka, társ nélkül! Tehát felébred benned az a szabadságvágy, amelyet különbözõ érdekek és érzelmek megpróbálnak leárnyékolni még a legjobb szándékú gyermekeimnél is.
Boldogságod alapja, gyökere az a felismerés, hogy mindig sokkal jobban vagy, mint megérdemled! Aki ezt éli, az tudja, miért él, és elindult a bensõ szabadság útján, melyen Én fogom a kezét!" 11/930
"Mindenki Hozzám kell, hogy tartozzon, és csak annyiban tartozhattok egymáshoz, amennyiben ezt mindegyik részrõl a Hozzám tartozás eredményezi. Õrizd meg bensõ szabadságodat! Addig tud irányítani Lelkem, amíg ezt megteszed (2. Kor. 3; 17)." 11/973
"A Szentlélek a kapcsolatok Lelke. Minden kapcsolat mindaddig kedves Elõttem, amíg azt élitek át a kapcsolatban, hogy a Szentlélek a REND lelke! A BÉKE lelke! A bensõ SZABADSÁG lelke." 13/1122
"Részben miattad, miattatok haltak meg gyermekeitek. Nem olyan értelemben, hogy te okoztad volna, hanem olyan értelemben, hogy rádöbbenjetek: életetek célja nem lehet sem gyermek, sem unoka! Egyedül az lehet minden ember életének célja, hogy szabaddá váljon mindentõl és mindenkitõl! Csak bensõ szabadsággal lehet helyesen szeretni! A megkötözöttség mindig elköt a bensõ békétõl, a boldogságtól, tehát Tõlem! Csak ahol a szabadság, ott él a LÉLEK (2. Kor. 3; 17)!" 13/1167
"Én békét hoztam nektek, s ez a béke olyan bensõ harmónia, amely nagyon is együtt tud élni azzal a lelki fájdalommal, amelyet Én is átélek minden nap azok miatt, akik még nem fogadtak be Engem magukba.
Ennek a fájdalomnak azonban mindig együtt kell járnia egy olyan bensõ szabadsággal, amely még a szülõ-gyermek kapcsolatot is eloldja, s nem hathat bénítóan arra, akiben Én valóban szabadon élhetek." 14/1246
"Drága Gyermekem! Ha valaki uralkodni akar rajtad, és azt fogja látni, hogy ez nem megy, az ott fog hagyni téged, ha meg nem tér, ha nem szereti éppen úgy a te szabadságodat, mint a sajátját!
Ez természetesen rád is áll! Mindenkire! Ha olyan emberek akartok lenni, amilyen Én vagyok! Ez nem rendkívüli elvárás, hanem természetes életállapota annak, aki emberségében akar fejlõdni!
Drága Gyermekem! Vagy önszántadból, vagy különbözõ betegségek sorozatán keresztül, de meg kell tanulnod, hogy olyan szabadságra lettél teremtve, amelyet csak a HOZZÁM-KÖTÖTTSÉG által valósíthatsz meg. Kizárólag csak a Velem való élõ kapcsolat, tehát a bensõ szabadság képesíthet arra, hogy bárkit is helyesen szeretni tudjál. Aki nem ennek a szabadságnak van birtokában, az magának is, másoknak is megnehezíti a lelki fejlõdést, ami pedig áthághatatlan szabály és törvény! Szabály, mert mindenkire személyre szabott, törvény, mert úgy tartozik Hozzám, mint a napsugár a Naphoz." 16/1529
"A földi élet kétségtelenül olyan birkózás, amelyben sérüléseket lehet kapni. E sérülések arra valók, hogy a lélek fejlõdni tudjon a bensõ szabadság irányába. Igen, mert az élet szabadságharc! A kétségtõl való megszabadulás az egység érdekében! A Velem való egység érdekében. Erre gondoltam Lukács 9; 62-ben, 14; 26-ban, 18; 29-ben."

folytatása a következõben
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 13 éve 10 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.

A HANG a belsõ szabadságról 13 éve 10 hónapja ezelőtt #140

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5647
folytatása az elõzõnek

16/1536
"Bensõ szabadságod alapja az, hogy hagynod kell szüleidet élni úgy, ahogy õk akarják. Isten is ezt teszi!" 17/1673
"A bensõ szabadság életbevágóan fontos! Lelkem mindenkiben csak annyiban tud mûködni, amennyiben valaki megteremti magában - Velem együtt dolgozva - a szabadságot, vagyis azt a létállapotot, amelyben külsõ és belsõ kényszer ellenére tenni akarja a Velem egyetértésben meglátott jót!" 17/1691
"Az a sok szenvedés, amelyet vállalnod kellett, nem szabad, hogy hiábavalónak bizonyuljon! Neked a bensõ szabadságod érdekében kell megtenned azt, hogy felismerd azt a területet, amely egyben felelõsséged területe is. Tisztítanod kell bensõ szemedet, a hitet, hogy úgy lásd az eseményeket, amint Én látom! Szeretném, ha nemcsak benned lennék, hanem benned élnék is! Ezt akkor tudom megtenni, ha láthatok a te szemeddel, dolgozhatom a te erõddel és szerethetek a te szíveddel!
Mindez akkor történik meg, ha nem az egészség lesz a legfontosabb számodra, hanem Isten akarata! Amint baj lenne, ha egy láb nem fájna, amikor eltörik, ugyanúgy baj lenne, ha nem törne el az a láb, amelyik rossz útra akarja vinni gazdáját! Ez azt jelenti, hogy ti gyakran csak rövidtávon akarjátok életetek megoldását látni, holott az örökkévalóság gyermekei vagytok! Kivétel nélkül minden olyan látás, amely nem az örökkévalóság szemüvegén át nézi az életet, TORZÍT! A kijelentés: 'Mi ez az örökkévalósághoz képest?!', az egyik legpraktikusabb és leghitelesebb mérleg! Ennek használata érteti meg veled azt is, hogy mit jelent e kijelentés: "Élni annyi, mint meghalni tudni kell" (Ez leveledbõl vett idézet)!
Tehát, ha erõsödik benned az örök élet utáni vágy, akkor gyengülni fognak benned a földi betegség tünetei is!" 18/1789
"Ahol szülõ-, gyermek-, testvér-kapcsolatot vág ketté a halál, ott felismerhetõ e kapcsolatnak megkötözöttség jellege, mely arra mutat rá, hogy a bensõ szabadság, ami Lelkem jelenlététnek területe (2. Kor. 3; 17), mennyire valós terület az itt-maradottnak és az eltávozottnak lelkében egyaránt. Mindig arra kell törekednetek, hogy Velem legyetek egyre tisztultabb, egyre elmélyültebb, egyre átéltebb kapcsolatban. Ezt a célt, az erre való törekvést semmiféle megkötözöttség sem segíti elõ." 19/1827
"A bensõ szabadság átélése abban az irányban segíti lelked fejlõdését, amelyben felismerheted, hogy mindenki önmaga dönti el, hogy elõnyére, vagy hátrányára használja fel földi kapcsolatait. Nem mondhatja tehát senki, hogy mások akadályozták növekedését az okos szeretet kibontakozásában. Mindenki csak azt mondhatja el, hogy bensõ döntése alapján jól, vagy rosszul használta fel önmaga számára a körülményeit. Ne légy hát gondban sem édesapád, sem az õ társát illetõen, mert senkirõl sem tudhatod, hogy mit örökölt, milyen hatások érték eddigi életében, és azt sem, hogy hogyan dolgozott együtt eddig azzal a kegyelemmel, amelyet Én feléje nyújtottam. Bõven elég számodra, ha magadnak akarod befogni a körülményeket, hogy Bennem tudj fejlõdni. Ilyen értelemben igaz az, hogy az önszeretet csúcsérték! "Szeresd felebarátodat, mint önmagadat!" 19/1827
Ne féljetek Tõlem! Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok és az élet nyomorúságainak, botlásainak terhét hordozzátok, és Én önmagammal táplálva titeket, erõt, bátorítást, bizalmat öntök szívetekbe! Meg akarlak ajándékozni benneteket azzal a bensõ szabadsággal, ami az Én békémet oltja belétek. Ezért maradtam itt közöttetek a kenyér és bor színében, hogy így táplálva benneteket erõsödjetek Bennem! 19/1869
Minden házasság legfõbb célja az, hogy a házastársak egymást az örök értékek irányában elõre segítsék! Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy segíteniük kell egymást a bensõ szabadság megélésében még egymással szemben is! A Szentlélek csak ott tud hatékonyan jelen lenni, ahol e szabadság létezik (2. Kor. 3; 17). Akit nem vezethet a Szentlélek, az különbözõ ártó erõk játékszerévé válhat.
Tudatosítanod kell tehát magadban, hogy neked nem férjedért kell élned, hanem önmagad bensõ harmóniájáért, bensõ békédért az Én Lelkem irányítása alatt! Ez a helyes önszeretet, s ez csúcsérték (Márk 8;37). Férjedért annyiban kell élned, amennyiben ez lelked gazdagítását segíti elõ. Ha nem ezt teszed, akkor könnyen bûnrészessé válhatsz, tehát a külsõ béke kedvéért feláldozod bensõ békédet. Ez semmiképpen sem helyeselhetõ. 20/1933
Számodra a legfontosabb feladat, mint elõbb említettem, a bensõ szabadság megszerzése, biztosítása. Megszerzése és biztosítása is imádsággal történik. Saját szavaiddal beszélj Hozzám! A HANG 1 könyvben elmondtam a PÁRBESZÉD-IMA módját és fontosságát. Ha így imádkozol, akkor csodálatos változás fog beállni gondolkodásodban, és szíved békéjét feltétlenül meg fogod találni, mivel a PÁRBESZÉD-imában Én szólok hozzád közvetlenül, s az Én szavaimnak, ha valaki e szavakat szeretettel fogadja, mindig békét teremtõ ereje van.
Megáldalak a BENSÕ SZABADSÁG LELKÉVEL!" 20/1933
Kérdezõ: JÓL SZERETNÉK SZERETNI !
Szeretném bensõ szabadsággal szeretni családomat.
HANG: "Drága Gyermekem!
Amit te szeretnél, ezt szeretném Én is! Igen, mert csak bensõ szabadság birtokában lehet helyesen szeretni bárkit is!
E bensõ szabadságnak az útja egy olyan önfegyelem és figyelem, amely elsõsorban nem személyekben gondolkodik, hanem feladatokban.
Csak az tud helyesen szeretni, aki Velem szinkronban van. Csak az van szinkronban Velem, akit Lelkem sugallata irányíthat.
Tehát, ha helyesen akarod szeretni családodat, ha valóban bensõ szabadság birtokába akarsz kerülni, akkor minden reggel kell Rám szánnod bizonyos idõt, amelyben Elém terjeszted az elinduló napon megvalósítandó terveidet. Ha nincs elõre betervezhetõ napi elfoglaltságod, akkor nem is tudhatod, hogy konkréten mire is kell kérned áldásomat, akkor szereteted csapongó és személyek által rendre meghatározó, és nem Általam meghatározó lesz. Tehát nem is lesz helyes és szabad szeretet-szolgálat a napi munkád.
Fontos továbbá, hogy este is biztosítsd azt az idõt, amelyet Velem akarsz eltölteni, s amelyben visszatekintve az elmúlt napra, fel tudod mérni, hogy mi és hogyan valósult meg abból, amit reggel megbeszéltünk.
Drága Gyermekem! Megfelelõ fegyelem és figyelem nélkül a bensõ szabadságot senki el nem érheti a földön. Amint minden értékes imának az áhítatosság és az állhatatosság a két szárnya, melyek Hozzám repítik az Engem szeretõ szívet, éppen így a fegyelem és a figyelem az a két szárny, amelyek az Enyéim földi életét feltétlenül jellemzik! E szárnyak kibontása a reggeli imában, tisztítása pedig az esti imában történik.
Mint tudod, nemcsak vagyok, de érted vagyok benned!
Megáldalak a BÖLCSESSÉG és SZABADSÁG LELKÉVEL!" 20/1941
Az Általam ajándékozott örömet elsõsorban nem az érzelmi töltet jellemzi, hanem egy olyan bensõ meggyõzõdés, amely az Általam, Lelkem által jelzett bensõ szabadságod bizonyossága. Ezért mondottam tanítványaimnak, hogy ne sikereiket tegyék örömük forrásaként életükben az elsõ helyre, hanem azt, hogy nevük föl van írva a mennyben (Lukács 10; 20), 20/1978
Pontosan azért, mert a földi élet átmeneti állapot, vágyaitokat az örök élet irányába kell beállítanotok. Aki nem ezt teszi, az a megkötözött ember. A földre mindenki azért jön, hogy megkötözöttségeitõl megszabaduljon, és nem azért, hogy ennek ellenkezõje erõsödjék benne, rajta, általa.
Neked is elsõszámú feladatod, hogy vágyaid beteljesülését ne a földre korlátozd, hanem bensõ szabadságod kialakítására. Tehát testvéredért imádkozz, de szabadulj meg a vele való megkötözöttségedtõl. Vagyis add fel azt a kívánságodat, hogy a földön fizikálisan kapcsolatba kerülj vele. Te Velem akarj minél átéltebben, minél megtapasztalhatóbb módon kapcsolatba kerülni abban a szabadságban, abban a szívbékében, amely úgy irányítja vágyaidat az örök élet felé, hogy a mulandóságban is a legoptimálisabb módon megtaláld helyedet!
Megáldalak az ÖRÖKÉLET REMÉNYÉVEL!" 21/2098
A szeretet, a bensõ szabadság, ugyan együtt jár bizonyos érzelmekkel, de ezek nem fõszereplõi sem a szeretésnek, sem a bensõ szabadságnak. A döntõ a tudatos jó szándék! Az érzelmek különbözõ hullámzásoknak vannak kitéve. A föld senki számára sem lehetséges a véglegesült mennyország! 22/2177
„Az a bensõ szabadság, amely az Én Lelkemnek hatékony jelenlétét teszi lehetõvé (2. Kor. 3;17), nem akar senkit befolyásolni azért, hogy a másik akaratát a saját akaratához igazítsa. Ha valaki Hozzám igazítja akaratát, akkor elõbb-utóbb rá fognak kérdezni azok, akik nem ezt teszik, hogy ezt õ miért látja jónak. Ilyenkor van arra lehetõség, hogy gyümölcsöt termõ tanács hangozzék el!
Erre a szabadságra törekedj (számold fel megkötözöttségeidet), és akkor a Szentlélek, aki a kapcsolatok Lelke, elvégzi a többit! 23/2253
Meg kell tanulnod nemcsak ragaszkodni, de leválni tudni is! A bensõ szabadság annyiban valós, amennyiben segít feladatokban gondolkodni. Feladatokban, és nem személyekben! A túlságos ragaszkodás nem más, mint megkötözöttség. A túlságos könnyû leválás nem más, mint állhatatlanság. E két véglet között a helyes egyensúlyt feltétlenül segítek megtalálni.
Azt viszont tudnod kell, hogy tökéletes megoldás nem létezik a földön! De létezik az, hogy Velem és Általam elviselhetõen kezelni tudod problémáidat. 23/2273
Te sem jobb, sem rosszabb nem leszel attól, hogy rólad mások mit és hogyan vélekednek. Ezért számodra teljesen közömbös, hogy mások hogyan vélekednek. Természetesen ez csak akkor van így, ha semmiféle hiúsági komplexussal nem vagy megkötözve. Amíg nem jutottál el a bensõ szabadságnak elfogadására, addig saját magadat rágod, emészted, ha mások rosszat mondanak rólad. A valóság az, hogy olyan nagy rosszat úgysem tudnak kitalálni, amit te el ne követnél Isten kegyelme nélkül! Ha ezt tudod, akkor csak mosolyoghatsz azon, hogy azok, akik rosszat mondanak rólad, csak oly kevés rosszat tudnak feltételezni, mivel te többet is tudnál mondani nekik magadról! 24/2412
Nagyon szeretlek téged is, gyermekedet is. Az Én szeretetemnek mindig van gyógyító ereje is. De ez a gyógyító erõ olyan csomagolásban van, amelyet nektek kell kibontanotok. Az egyik kéz az élõ hit, a másik kéz a bensõ szabadság, amely gyorsan és biztosan ki tudja bontani e csomagot, s érezhetõvé válik e csomag tartalmának gyógyító hatása. 24/2420
A vérkapcsolat azért a legkegyetlenebb kapcsolatok egyike, mert képes a szerepet állapottá hazudni. Az anyaság nem állapot, hanem szerep. Amint a fának szerepe és nem állapota az, hogy kapcsolatba maradjon a gyümölccsel, úgy a szülõnek sem állapota, hanem szerepe az, hogy gyermekét világra hozva, egy meghatározott idõ után leváljon róla. Amelyik szülõ, amelyik gyermek nem ezt éli meg a gyakorlatban, az önmagának is, a másiknak is kárára van.
Én, Jézus, felnõttként nem is neveztem anyámat anyámnak. Asszonynak mondottam, s ez nem a szeretetlenségnek, hanem a bensõ szabadságomnak jele volt. Annak a szabadságnak, amely kell, hogy mindenkit jellemezzen, ha azt akarja, hogy Isten abszolút ELSÕ legyen az életében (2. Kor. 3;17).
Megáldalak a BENSÕ SZABADSÁG LELKÉVEL!" 27/2723
Minél egyértelmûbben tud valaki feladatokban gondolkodni, annál pontosabb tudja itt és most meglátni azt, hogy mit kell tennie e bensõ szabadsága érdekében. 29/2956
Azokkal szemben, akik bármilyen jó szándékúak is, de le akarnak igázni, nagyon okosnak és nagyon óvatosnak kell lenned! A nyílt harcot csak akkor vállalj, ha a finom stílus nem vezet eredményre. De soha nem szabad feladnod azt a harcot, amelyet bensõ szabadságodért, szíved békéjéért folytatsz! Ne feledd: Te, Nekem, EGYETLENEM vagy! 29/3005

folytatása következik
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 13 éve 10 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.

A HANG a belsõ szabadságról 13 éve 10 hónapja ezelőtt #141

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5647
folytatása az elõzõnek
29/3005.

Magadért felelsz! Magadért valóban felelsz! Csak magadért felelsz! Ennek felismerése nagy bensõ szabadságot biztosít számodra, és nagy erõvel ruház fel annak érdekében, hogy minél kevesebbet vétkezz mulasztással! 31/3177
Mindaddig, amíg valakiben él a felismerés, hogy minden, ami a földi léthez tartozik, ESZKÖZ, addig birtokában van annak a bensõ szabadságnak, amely képes bárkit gondtalanná tenni. Igen, mert kivétel nélkül minden eszköz csak annyit igényel, hogy a lehetõségekhez képest vegyék használatba. Mindent csak arra kell használni, amire való! Aki másra, vagy többre akarja használni, az nem az ESZKÖZ miatt van gondban, hanem amiatt, mert gondolatait nem használja megfelelõen.
Sem égen, sem földön, senki nem boldogulhat másképpen, csak úgy, ha vállalja azt, hogy helyesen gondolkodjék. Vagyis, ha meg tudja fogalmazni magának azt, hogy számára miért jó az, ami van, és miért jó az, ami nincs! 32/3308
"Drága Gyermekem! Nagyon fontos, hogy megtanulj feladatokban gondolkodni. Feladatokban, és nem személyekben! Ez azt jelenti, hogy Én, Jézus, naponta adok neked Lelkem által, elvégzendõ feladatokat. Ezeket a feladatokat kell felismerned reggeli imáidban. És ezeknek a feladatoknak elvégzést kell számon kérned magadtól az esti imáidban.
Ezek a feladatok egyrészt rászorulókra vonatkoznak, másrészt pedig a te bensõ békédet tudják biztosítani. Így valósul meg bennetek az az egyénre szabott lelki fejlõdés, amelynek talaja a bensõ szabadság, vezére pedig e szabadsággal együtt élõ Szentlélek bennetek (2. Kor. 3; 17)! 34/3529
Annyi az aratni való, ahány boldogtalan ember él a világon! Ez pedig, bárhogy is számolod, nem kevés! Aki úgy gondolja, hogy kevesen vannak azok, akik reá hallgatnak, az csak azokat gondolja aratni valóknak, akik õt követik. Az ilyen lélek próbálja felmérni, hogy mennyi életében az a bensõ szabadság, amely Lelkemnek a mûködési helye benne (2. Kor. 3; 17). Nem arról van szó, hogy a gyarló emberi természet ne hajolna gyakran és szívesen a bódultságok felé, de igenis szó van arról, hogy Én, Jézus, bõséges gyümölcstermésre érlelek mindenkit, éspedig maradandó gyümölcsre, aki örülni tud az Én, benne élõ jelenlétemnek (János 15;16). Ez az öröm nem valami éretlen kacarászás, hanem olyan állapotszerû derû, amely békét áraszt akkor is, amikor békétlenség veszi õt körül." 35/3638
"Te is azért születtél a földre, hogy visszaszerezd azt a bensõ szabadságodat, amely bármiféle megkötözöttség ellentéte. A megkötözött ember a sorsát nemcsak másokhoz köti, hanem ennek a köteléknek ápolására akar berendezkedni.
Minden kapcsolat annyiban a Szentlélek mûve, amennyiben Hozzám, Jézushoz akar kötni benneteket. Ennek megvalósulása pedig a bensõ megkötözöttségek leoldásával jár együtt. Minden más kapcsolat, így a vérkapcsolat is, amíg nem akar valaki igazán megtérni, az Isten által elgondolt kapcsolat eltorzítására törekszik." 36/3766
Gyakran emlegetem a HANG könyvekben: Értetek és veletek mindent, de helyettetek semmit! A bensõ béke biztosítása gyakran együtt jár azzal a keresztvállalással, amelyet a család tagjai ácsolnak, vagyis neheztelni fognak arra, aki komolyan veszi lelkének függetlenségét. Szinte szabálynak mondottam: 'Az embernek a tulajdon családja lesz az ellensége (Máté: 10; 36)'.
Hidd el, hogy Általam, Velem és Bennem mindenre képes vagy, ami a te bensõ békédet, lelked nyugalmát érinti. Nem bensõ fájdalommentességet ígérek! Nekem is fáj, ha veled rosszul bánnak. Tehát ilyenkor az Én fájdalmamat hordozod, és ez bizonyos értelemben kitüntetés is számodra. Így lehetsz majd örökkön örökké az Én örömömnek is a részese. De bensõ szabadságodból nem szabad engedned! Nem, mert akkor nemcsak vétkezel, hanem bûnrészességet is vállalsz. Úgy igyekszel gyengíteni gyermekeid felelõsségét döntéseikért, mint az a szülõ, aki iskolás gyermekének megcsinálja a leckéjét. Így önmagának is és gyermekének is árt!" 39/4149
2007. február
(Kiss Mónika)
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 13 éve 10 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.
Oldalmegjelenítési idő: 0.148 másodperc