Jézus a fény

Szia, Vendég
Felhasználói név: Jelszó: Emlékezz rám
Feri bácsi életérõl, tanításával kapcsolatos témák, a gondolkodás átalakítás, a hit, remény és szeretet, a gondviselõ Isten. Feri bácsi által írt 43 db HANG könyvrõl.

TÉMA: Gondolkodás átalakítás

Gondolkodás átalakítás 13 éve 10 hónapja ezelőtt #102

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5647.

Élj úgy, hogy méltó lehess arra a kegyelemre, amellyel naponta eláraszt az Isteni Gondviselés. Minden perceddel el kell tudnod számolni, hogy mire fordítottad. Örökkévaló, avagy múlandó dolgokra. Mi ez az örökkévalósághoz képest? A földi élet illúzió abban a formájában, hogy azt hiszed a szerep te magad vagy. A földi élet nem más, mint egy olyan iskola egyik osztálya, ahol a tanári kar az angyali rendek, az igazgató a Mennyei Atya által kinevezett Gondviselõ Isteni Személy, ahol mindenki magántanuló, saját osztályfõnökkel, pártfogóval.

A tanárok osztják ki a tanulnivalókat, mindenkinek személyére szabva. Van, akit intellektuálisan képeznek, másokat saját korábbi helytelen magatartása vezet olyan feladatok megélésére, amelyrõl pillanatnyilag nem is látja, hogy próba. Az emberek nagy része nem veszi komolyan a földi életet. Mindenki hajlamos, hogy túlzásba essen. Aki könnyelmûen veszi a nehézségeket, még többeket idéz elõ helytelen felfogásával és tetteivel, aki pedig túlságosan görcsöl a feladatok korrekt végrehajtásával, az abban roppan össze. Fontos, hogy mindenki a maga keresztjét viselje, és ne õ maga ácsoljon magának egyet.

Ha valaki megtanulja egyenes gerinccel hordozni a sajátját és másokat is képes erre tanítani, az a szellemi vezetés részérõl is minden segítséget megkap az embert próbáló feladathoz. Fontos, hogy érezzétek, onnantól, hogy átadtad életed vezetését a Gondviselésnek, nem egyedül kell hordoznod. Amennyiben osztozol Krisztus Keresztje hordozásában, amilyen mértékben válsz Jézus és a Megváltó Serege munkatársává, olyan mértékben kapsz erõt a kereszt hordozásához. Ám aki élete minden törekvésében kikerülni igyekszik sorsfeladatait, az lehet, hogy egy ideig könnyed életre számíthat, de hosszú távon múlhatatlan szenvedéseket hoz magára.

Fontos, hogy születésünkkor kapott talentumainkkal távozásunkkor el tudjunk számolni. Ehhez nagy segítség, ha idõnként részelszámolásokat készítünk, hogy helyes önismeretre jussunk. Ha készítünk magunknak egy táblázatot, hogy idõnket, pénzünket mire, kire fordítottuk, önzõ, avagy önzetlen dolgok megvalósítására, avagy magunk, avagy mások örömét kerestük-e az adott élethelyzetben.
Készíthetünk heti és havi mérlegeket, amelyek kiválóan jelzik életünk értékét. Ha tudod, hogy helytelenül élsz, változtass rajta, ehhez minden segítséget megkapsz. Elindulni úgy a legkönnyebb, ha tudod, hogy bármikor itt hagyhatod a földi életet, bármikor elhívhatnak, ennek tükrében gondold át eddigi utad, és ha valamit másképp tettél volna visszatekintve, törekedj rá, hogy korábbi hibáid, ne ismételd többé. Ha önátadott keresztény vagy, élj úgy, hogy tudod, hogy minden perced a Gondviselés felügyeletével teszed és nem élhetsz könnyelmûen. Ha hagyod magad sodródni az árral, az elszakítja minden kapcsolatod lelki segítõiddel és magadra maradsz. Egyedül pedig köztudott, hogy nem megy. Ha valaha is meghallottad már az Isteni Hívást, ne késlekedj sokáig, ne hagyd megválaszolatlanul, mert számolatlanul osztja a Mennyei Gondviselés az áldást arra, aki a földi szenvedélyek által keletkezett szenvedések labirintusából a kiutat meglelni igyekszik, és számolatlanul szalad az falnak, aki az útvesztõk kanyargós útján akar száguldozni, azt hívén vele a sors kegyetlen.
Állj meg idõnként és figyelj a belsõ hangra. Ha kitartó vagy, és kivonod magad e világ lármájából, akkor a csendben meghallod a Hangot, amely azt súgja, hogy a földi élet labirintusából csak akkor van kiút, ha tekinteted fölfelé emeled, és hallgatsz is rá, függetlenül attól, hogy a falon az óriásplakátok azon a szinten ígérnek harsogva boldogságot. Ha átadod életed vezetését a Szentlélekkel átjárt józanésznek, ha megtanulsz a szíveddel gondolkodni, akkor a legkilátástalanabb, legkanyargósabb útvesztõben is egyenes utak nyílnak elõtted. "Isten görbe vonalakkal is tud egyenes vonalat rajzolni." (Dombi Ferenc: A Hang) Ez életedben akkor tud megvalósulni, ha minden körülmények közt egyenes gerinccel viseled a nehézségeket, és vagy annyira alázatos, hogy képes vagy meghajolni, mikor a jutalmakat kapod kitartásodért.Alakítsd eszerint gondolkodásodat és az ,az indulat legyen benned, ami Jézus Krisztust is jellemezte az ellene fordult világgal szemben. Történelmünk minden korszaka egyértelmûen bizonyítja, hogy az igazság nevében elkövetett visszaütések minden esetben rohadt gyümölcsöket teremtek. Civilizációnk békés átmenetére csak akkor számíthatunk, ha nagyobb arányban valljuk, hogy nem ártunk másoknak, megbocsátunk mindenkinek és segítünk, ahol csak tudunk. Ezen elvek gyakorlati megélése nélkül hiába minden eltöltött földi élet. Semmilyen körülmények közt nincs visszabántás! Ahhoz át kell gondolkodásod alakítanod, hogy ezt megértsd, és el tudd fogadni. De az állapotszerû múlhatatlan boldogság itt kezdõdik már a földön.
(forrás:lélek-projekt.hu
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 7 éve 7 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.

Gondolkodás átalakítás 13 éve 6 hónapja ezelőtt #821

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5647
Kérdezõ: GONDOLKODÁS - ÁTALAKÍTÁSRÓL

1. Mit jelent a gondolkodás átalakítás?
2. Mivel Isten mindenkit szeret, mit tudok ezzel kezdeni?

HANG: "Drága Gyermekem!

1. A gondolkodás átalakítás egyáltalán nem azt jelenti, hogy nem kell törõdnöd a világ dolgaival. Attól, ha valaki nem törõdik a bajokkal, a bajok még megmaradnak. A gondolkodás átalakítást vállaló ember nagyon is foglalkozik a világ bajaival! Még pedig azért, hogy megszüntesse a bajokat. Igen, mert a gondolkodás-átalakítás szemeket nyit egy olyan látásra, amelyben kezelni lehet a bajokat.
Gondolkodást átalakítani csak gondolkodással lehet! El kell gondolkodnod az Én, a te Jézusod tanításán. Rendszeresen olvasnod kell tehát az evangéliumokat, meg kell keresned azokat az embereket, legalább egyet közülük, akik szintén boldogok akarnak lenni, és meg kell tanulnod helyesen imádkozni. E három forrás mindegyikét használnia kell annak, aki át akarja alakítani a gondolkodását, vagyis látni akarja az életet úgy, hogy abban képes legyen boldognak tudni magát még a legnehezebb körülmények között is.
Amikor valaki nem akar törõdni a bajokkal, akkor a bódulat irányában indul el, s ez hosszabb távon nagy-nagy szenvedésekkel jár.

2. E kérdésedben pontosan a te gondolkodásodban tudom bemutatni azt, hogy mit is jelent a gondolkodás átalakítás.
Mondhatja-e a hal a tengernek: 'Mit kezdhetek veled, hisz minden hal belõled él? Nemde inkább azt kell mondania: 'Mivel minden hal képes belõled élni, hát nyilván, hogy én is képes lehetek erre!'
Ha te azt gondolod, hogy mivel Isten minden embert, még a leggonoszabbat is szereti, ezért nem lehet az Õ szeretetébe belekapaszkodni, akkor te arról teszel tanúságot, hogy nálad a szeretet kijelentése nem jelent semmit. Arról teszel tanúságot, hogy a te szeretetednek nincs tartalma! Arról teszel tanúságot, hogy nálad a szeretés és a nem szeretés egy és ugyanaz!
Ha tudod, hogy szeretni annyit jelent, mint jót akarni annak, akit szeretsz, akkor el kell fogadnod azt is, hogy Istennél sem jelenthet ennél kevesebbet. Most már csak rajtad áll - az erre való törekvést nevezik gondolkodás átalakításnak -, hogy meglásd azt a jót, amivel Isten itt és most, meg akar ajándékozni. Azért mondom, hogy meg akar ajándékozni, mert maga a megajándékozás ténye csak akkor valósul meg, ha meglátod és elfogadod az Isten által neked felkínált ajándékát. Éppen ez a meglátás a gondolkodás átalakításnak az eredménye.
Tömören megismétlem tehát a lényeget: Olvasni az evangéliumaimat, beszélgetni errõl érdeklõdõkkel, és helyesen imádkozni. Aki ezt teszi, az elindult a boldogság útján!
Megáldalak az ÉLÕ HIT LELKÉVEL!"
(idézet a Hang könyvbõl)
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Téma zárolva.

Gondolkodás átalakítás 13 éve 5 hónapja ezelőtt #1015

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5647
A hamvazkodás

Egy emlékezetes, soha el nem felejthetõ hamvazkodás emlékét hozta fel bennem. 2000. március l2-én 2. vasárnapi szentmise volt a Gyógypedagógiai Fõiskolán. Már a közösségben felvetette Feri bácsi, hogy szándékában áll a mise keretében hamvazni. Kérdezte tõlünk, mit mondjon, milyen áldást, hisz a szokásos - "Emlékezz ember, hogy porból vagy, és porrá leszel" - mondatot mi nem tudjuk elfogadni. Mi szellemi lények vagyunk, testünk csak egy "ruha" itt a Földön. Mi különbözõ gondolatokkal próbálkoztunk, végül természetesen Feri bácsi mondta ki a döntõ szót.

Igen sokan voltunk a misén, kevés volt a hely, s hogy mindenkinek csak egyszer kelljen kijönnie a helyérõl, Feri bácsi úgy döntött, hogy a szentáldozáshoz menet hamvazkodhatunk. Ö néhány lépésnyire az áldoztató asztalka elõtt állt, és mosolygó arccal, ragyogó szemekkel várta a testvéreket. Hamuval keresztet rajzolt a homlokunkra, s közben a következõ áldást mondta:

Térj meg, és higgy Jézusban!

A szentbeszédben meg is indokolta, miért áld meg ezekkel a szavakkal.

"TÉRJ MEG! Minden nap végezz pályamódosítást! Ez minden napra felszólítást ad. Tudjátok, hogy két formája van a megtérésnek. Hiába lövik ki a rakétát, attól az még nem fog célba jutni. Pályamódosításra van szükség. Mi kilõttük a rakétát, mi igent mondtunk Jézusnak, hogy befogadjuk az életünkbe. De naponta kell pályamódosítást végezni, mert azzal, hogy én igent mondtam - tulajdonképpen mire mondtam igent? - Uram, befogadlak! - ezzel a gyakorlatban nem tud az ember mit kezdeni. Ez annyit jelent, úgy akarok gondolkodni, mint Te. Magyarul: át akarom alakítani a Te elgondolásod szerint az én gondolkodásomat. Ez apályamódosítás!

Tehát erre szólít föl téged az egyház akkor, amikor azt hallod, hogy: Térj meg! Mert te már úton vagy, de kilengünk ezen az úton. A pályamódosítást szinte minden nap meg kell tennünk, hogya gondolkodás-átalakítás által egyre jézusibbá tudjon lenni az életünk."
(Torma Erzsi)
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Téma zárolva.
Oldalmegjelenítési idő: 0.112 másodperc