Jézus a fény

Szia, Vendég
Felhasználói név: Jelszó: Emlékezz rám
Jézus tanításával kapcsolatos gondolatokról, szellemtanról stb.

TÉMA: Pozitív gondolkodás

Pozitív gondolkodás 13 éve 9 hónapja ezelőtt #79

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5623
A pozitív gondolkodás, a meditáció és relaxáció azon módszerek közé tartoznak, amelyek segítenek abban, hogy agysejtjeink frissek, fiatalosak és terhelhetõk maradjanak.
Nem kell hinnünk benne ahhoz, hogy mûködjön, mivel a kimondott szónak és a gondolatoknak olyan ereje van, amely hitünktõl függetlenül is mûködik. Természetesen a siker gyorsabb és nagyobb mértékû, ha akaratunk hittel párosul.
Az önszuggesszió úttörõjének tartott Dr. Emile Coué (francia pszichoterapeuta) megfigyelte, hogy azok a betegek, akik minden reggel elmondták a doktor úr által elõírt gyógyító mondatot, könnyebben és gyorsabban meggyógyultak, mint akik elutasították e furcsa gyógymódot. "Napról napra, minden tekintetben egyre jobban és jobban érzem magam" -szólt a gyógyító önhipnózis, és mûködött.

Az orvos különösen nagy hangsúlyt fektetett a "minden tekintetben" kifejezésre, mely minden egyénnek a számára megfelelõ jót vonzotta be, azaz vidámságot, jólétet, egészséget, boldogságot, szerelmet, békét. Az öngyógyítás híre messzire szállt, és Coué-t emberek százai keresték fel a világ minden pontjáról, hogy segítségét kérjék.
Az elmélet azóta széles körben elterjedt a világon, a pozitív gondolkodást és a különféle vizualizációs technikákat ma már iskolákban tanítják. Segítségükkel leszokhatunk a dohányzásról, lefogyhatunk, egészségesebbek, sikeresebbek, gazdagabbak, boldogabbak lehetünk.
(ismeretlen szerzõ)
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Téma zárolva.

Pozitív gondolkodás 13 éve 9 hónapja ezelőtt #96

 • Istvan
 • Istvan profilkép
Hét lépés a pozitív gondolkodástól a pozitív életig


1. Pozitív gondolkodás
Felismerni, hogy minden jól van, ahogy van, mert minden engem szolgál és nekem nyújt segítséget. Figyelmesen és kitartóan végigmenni az életúton. Teljes bizalommal, jó humorral, oldottan tenni, amit tenni kell. Hálatelt szívvel felismerni a látszat mögötti valóságot, és biztonságban élni a lét teljességében.

2. Pozitív érzés
Nyíltan és õszintén olyannak elfogadni az embereket, amilyennek megismertük õket. Bizalommal viseltetni érzéseink iránt, és ismerni értékeinket, a teljességben élni. Az életet csak szemlélni, de nem ítélni, nagy szeretettel hagyni, hogy az történjen, aminek meg kell történnie.

3. Pozitív akarat
Akarnunk kell tanulni és megérteni, megbocsátani és helyesen cselekedni. Azt kell akarnunk, amit tennünk kell! Meg kell hallanunk, mit akar az élet, és saját akaratunkat el kell engedni, és hagyni, hogy az Õ akarata beteljesüljön!

4. Pozitív beszéd
Meg kell tanulnunk, hogyan fejezzük ki magunkat világosan, és véget kell vetnünk a szavak inflálódásának. Meg kell tanulni, hogy kéretlenül senkinek ne adjunk tanácsot, és hallgatni is meg kell tanulni. Szavaink és cselekedeteink legyenek õszinték, bátorítsunk és vigasztaljunk, mondjunk köszönetet és áldást.

5. Pozitív cselekvés
Megfontoltan, jó érzékkel és körültekintõen cselekedjünk. Legyünk szeretetteljesek, konstruktívak és segítõkészek. Legyünk tekintettel másokra, legyünk megbízhatóak és állhatatosak, függetlenül mások elvárásától. Legyünk felelõsségteljesek és öntudatosak mindenben, amit teszünk. Tanuljunk meg adni és kapni, és a „belsõ vezetõre" hallgatva a megfelelõ pillanatban azt tenni, amit kell. Tudatosan és mértékkel a legmegfelelõbbet fogyasztani. Örömmel és szabadon elfogadni és méltányolni mások szabadságát.

6. Pozitív tudat
Az igazság és a valóság felismerésével éljünk önzetlen, harmonikus életet. Rendszeresen vonuljunk vissza magányunkba, és szakítsunk idõt az imára és a meditációra. Egész létünket irányítsuk a Legmagasabb felé. Ismerjük fel a pillanatnyi helyzetet, és éljünk értelmes életet.

7. Pozitív élet
A szellemi törvények figyelembevételével gondtalanul és higgadtan éljük az életünket, azzal a felismeréssel, hogy minden mind-egy. Ápoljuk harmonikus kapcsolatainkat, és örüljünk a legkisebb dolognak is. Örüljünk, hogy élünk, de legyünk készen bármely pillanatban a távozásra. Ameddig itt tartózkodunk, addig éljünk tisztességes, mintaszerû, egészséges életet.
(Karsay István)
Téma zárolva.

Pozitív gondolkodás 13 éve 9 hónapja ezelőtt #100

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5623
Pozitív gondolkodás

Minden úgy jó, ahogy van... ez a pozitív gondolkodás fokmérõje! Ellenben minden "ha", és minden "de" a pozitív gondolkodás ellentéte.
Semmiképpen nem arról van szó, hogy mindent "szépnek gondoljunk", hogy a problémákat a szõnyeg alá söpörjük, hanem az, hogy a látszat alatt felismerjük a valóságot. A látszat lehet: nem szeretem, nem jó. stb...
A pozitív gondolkodás nem foglalkozik vele. Mélyebbre hatol, és felismeri a "jót", hiszen minden csak az én szolgálatomra, segítségemre van.
Pozitívan gondolkodni annyit jelent, mint figyelmesen és állhatatosan végigjárni az élet útját. Higgadtan, bizalommal, humorral, tettel, tenni azt, amit kell. Hálával ismerni fel a látszat mögött a valóságot, és biztonsággal élni a lét nyújtotta bõségben.
A pozitív gondolkodás a látszatot áttörõ, mélyreható gondolkodás. Felold bennünket a kényszer alól, hogy mindent meg kelljen ítélnünk, hogy negatív módon el kelljen ítéljünk. A pozitív gondolkodásnak mindig van valami köze a szeretethez. Hisz minden szeretet az élet szerelmi vallomása, amely nekünk, embereknek szól. És a pozitív gondolkodás mindenben felfedi a szeretetet!
(szerzõje ismeretlen)
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Téma zárolva.

Pozitív gondolkodás 13 éve 8 hónapja ezelőtt #130

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5623
Mit jelent a pozitív gondolkodás?

Mindaz, ami körülvesz bennünket, materializált elképzelés, megvalósított gondolatkép. Elõbb ki kell gondolnom valamit, s az csak azutáni valósulhat meg. Az anyag nem más, mint az energia különféle megjelenési formája. A gondolatok energiát mozgatnak és formálnak. Az energiamegmaradás törvénye értelmében energia nem vész el, csak megjelenési formáját változtatja, átalakul.
Minden gondolat egy teremtés, amelynek meg kell valósulnia. Életkörülményeim létemet tükrözik, változtatni csak akkor tudok rajtuk, ha magam is megváltozom.
A pozitív gondolkodás tehát azt jelenti, hogy felismerem: minden, ami van, engem szolgál és nekem segít még akkor is, ha kifejezetten kellemetlen vagy fájdalmas. Ennélfogva minden jó, úgynevezett negatív nem is létezik, csupán olyan kellemetlen jóról beszélhetünk, amelynek bekövetkeztét én tettem szükségessé.

A pozitív gondolkodáshoz hozzátartozik a rendszeres lelki higiénia is, ami azt jelenti, hogy reggelente mentálisan felkészítem magam a napra, és napközben újra meg újra rákapcsolódom az egyetlen tudatra, este pedig ellenõrzöm, mennyire sikerült saját mértékemhez tartanom magam, és mentálisan újraélni, mit nem sikerült még optimálisan megoldanom. Ekképpen azonnal megtisztogatok minden gondolatenergiát, mielõtt még sorscsapásként megvalósulhatna.
A sikertelenség mindig csak közbülsõ eredmény a végleges sikerhez vezetõ úton.
Bármit gondoljon is egy teremtõ a hit bizonyosságával, annak meg kell valósulnia. Mindazt, amit elgondolok, el is tudom érni.
Tudatom gyengesége, hogy egyidejûleg mindig csak egy gondolatot tudok kigondolni. Ha a helyes, a megfelelõ gondolatot gondolom, és azt megtartom, annak igazán nagy ereje lesz.
Ha a tudatunkban felmerülõ gondolat - legyen az akár kívánság, elképzelés vagy cél - rögzül a tudatban, és újra meg újra aktiválódik, hasonló vagy azonos erõket fog magához vonzani, és gondolatkomplexummá sûrûsödik. Másfajta gondolatok átformálódnak vagy kilökõdnek.

Visszatekintve életünk eddigi eseményeire, láthatjuk, hogy valamennyi kívánságunk megvalósult, mely kellõ ideig foglalkoztatta tudatunkat. Ez sajnos negatív vágyainkra is igaz. A félelem, az aggodalom stb. pontosan azt vonzza magához, amitõl fél az ember, hiszen ilyenkor tudatunkat a félelmeinkkel és gondjainkkal foglalkozó gondolatok töltik meg. A félelemérzet gondoskodik arról, hogy ez a gondolat újra meg újra aktiválódjon.
Ilyen esetben is csak a gondolati fegyelem és a rendszeres lelki higiénia segít, amely során a nemkívánatos gondolatokat azonnal kellemes gondolatokká transzformáljuk, még mielõtt sorscsapásként manifesztálódhatnának.
(Karsay I.)
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Téma zárolva.

Pozitív gondolkodás 13 éve 8 hónapja ezelőtt #150

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5623
Villás Béla: Spirituális küldetésünk

Hiszünk az emberiség egységében, abban, hogy minden ember egyenlõ.
Hiszünk abban, hogy minden ember képes megteremteni belsõ békéjét, harmóniáját, amely szükséges ahhoz, hogy embertársainkkal, valamint a Földdel, a természettel békében és harmóniában éljünk.
Hiszünk a gondolatok teremtõ erejében, abban, hogy fel tudjuk oldani negatív gondolat-mintáinkat, és számunkra, valamint a Létezés számára pozitív gondolatokat tudunk teremteni.
Hiszünk abban, hogy az élet nem harctér, hanem játszótér, ahol szabad és tudatos emberek tudnak együtt játszani, örülni.
Hiszünk abban, hogy mindezekhez az anyagi világon túlmutató felsõbb hatalmak nyújtanak segítséget.
Hiszünk abban, hogy Jézus Krisztus szavai és tettei a jelenkor embereinek is szólnak, és hiszünk az Õ második eljövetelében, azaz a szívünkben való megszületésében.
A hit alapja az Istenben való egység létezésének a felismerése, az amint fent, úgy lent" szervezõelve egyetemességének elfogadása, a minden egy - egy minden" elvének befogadása, annak felismerése, hogy a dualitás világában az ember célja a transzcendens egység újbóli megvalósítása.
Hisszük, hogy az emberi élet célja a test-lélek-szellem hármassága harmóniájának elérése, s ezáltal a magasabb világokkal, az Istennel való találkozás elõkészítése, illetve megélése.
Hisszük, hogy eszközeink és lehetõségeink révén minél szélesebb körben meg tudjuk ismertetni, illetve terjeszteni a fizikai valóságon túlmutató spirituális ismereteket és ezáltal minél több ember számára lehetõvé tudjuk tenni a test-lélek-szellem hármassága egészségének, harmóniájának helyreállítását.
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 13 éve 8 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.

Pozitív gondolkodás 13 éve 7 hónapja ezelőtt #234

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5623
Akaraterõ: Neked is sikerülhet!

Az agy csodálatos teljesítményekre képes, gondolataink teremtõ erõvel bírnak. Egyesek halálos betegségekbõl gyógyulnak fel, mások a természet erejével dacolva túlélnek olyan helyzeteket, amelyekbe mindenki más belehalna.
Nap mint nap hallhatunk csodákról.
Egy vonatszerencsétlenség egyetlen túlélõje karcolás nélkül ússza meg a tragédiát. A nincstelen, árva kisfiúból milliárdos olajmágnás lesz. Az osztály legcsúnyábbnak tartott, örökösen gúnyolt leánya ünnepelt topmodellé válik, s most a legnagyobb divattervezõk versengenek a kegyeiért. A beteg, akirõl lemondott az orvostudomány, egyik napról a másikra meggyógyul. A szerzetesek jeges vízben fürödnek, tüzes parázsban edzik ökleiket, sérülés vagy a megbetegedés legkisebb jele nélkül. Mások elhiszik, hogy egy napon aranyéremmel a nyakukban a dobogó tetején fognak állni, miközben a tömeg egy ütemre skandálja a nevüket.
Vajon mi a közös ezekben az emberekben? Mi az, amitõl úgy érezzük, hogy õk valamiben mások, mint mi? Nekik miért sikerül, nekünk miért nem?
(szerzõje ismeretlen)
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Téma zárolva.
Oldalmegjelenítési idő: 0.136 másodperc