Jézus a fény

Szia, Vendég
Felhasználói név: Jelszó: Emlékezz rám
Jézus tanításával kapcsolatos gondolatokról, szellemtanról stb.
 • Oldal:
 • 1
 • 2

TÉMA: LELKI TÖRVÉNYEK

LELKI TÖRVÉNYEK 9 éve 7 hónapja ezelőtt #3533

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5623
LELKI TÖRVÉNYEK

A lelki törvények állandóan fennállnak, ugyanúgy ahogy a gravitáció törvénye.

Ez azt jelenti ha leugrik egy tízemeletes ház tetejérõl a szülõvárosában, Londonban, vagy akár Peruban akkor egyszerûen szétloccsan a járdán. Akár tud a gravitáció törvényérõl, akár hisz a gravitációban, akkor is, ha egyetért vele, akkor is ha nem felel meg önnek a gravitáció akkor is hat és mûködik.

A lelki törvények éppen ilyenek.

Kezdjük tehát az elsõ lelki törvénnyel, itt azonban meg kell jegyeznünk hogy ezeket évszázadok óta tanulmányozzuk már. Manapság többségükben vezetõ egyetemek és kutatóintézeteket foglalkoznak a témával, melyek mind fel és elismerték ezen törvények létezését.

1. Az irányítás/kontroll törvénye:


Az irányítás vagy kontroll törvénye igen egyszerû. Mindössze annyit jelent olyan mértékben érezzük jól magunkat, vagy érzünk, pozitívan önmagunk iránt amennyire tudjuk, hogy életünk irányítása saját kezünkben van. Illetve olyan mértékben érzünk negatívan önmagunk iránt, amilyen mértékben érezzük, hogy az irányítás nem a miénk.

Az erõs önkontrollal rendelkezõ emberek sokkal sikeresebbek, elégedettebbek, önállóbbak és boldogabbak. A belsõ irányítás a gondolatainkkal kezdõdik. Érdekes, hogy a gondolataink - amire és ahogy gondolunk - meghatározzák érzéseinket, és azt is hogy mi megy végbe bennünk.

Ha egyszer elraktároztuk õket érzésekké válnak. Érzéseinket mindig a gondolataink határozzák meg: hogy boldog vagy boldogtalanok vagyunk, esetleg félünk vagy bízunk magunkban.

Cselekvéseinket érzéseink határozzák meg. Így tehát a kontroll törvényével máris kimondtuk a siker kulcsa nem más, mint hogy érezzük életünk irányítása egyedül a saját kezünkben van. Azáltal hogy tökéletesen uraljuk gondolataink.

A gondolataink irányítják érzéseinket, azok pedig a tetteinket, és ne feledjék: mindig a tetteink határozzák meg sikerünket vagy sikertelenségünket.

2. A véletlen törvénye:

A kontroll törvényével szemben annak ellentéte áll a véletlené. A véletlen törvénye valójában egy metafizikai elv. Olyan mint egy közlekedési vagy jogi szabály, abban a mértékben van jelen, amilyen következetesen élünk vele. A véletlen törvénye az ami szerint a lakosság körülbelül 80%-a éli az életét. A véletlen törvénye azt mondja ha rosszul tervezünk, a bukást tervezzük meg.

A rossz tervezés tehát a kudarc tervezése. Sajnos, az emberek többsége nem hiszi el hogy eszerint él. De ha megnézzük életünket láthatjuk hogy így van. A rossz tervezés tehát kudarchoz vezet. Ezek az emberek akik azt mondják: Ki gondolta volna? Ez nem lehet igaz!

A hely és az idõ megfelelõ volt..csak hát..a szerencse..hát nem volt szerencsém. Ezek az emberek abból következõen hogy úgy érzik életüket rajtuk kívül álló erõk irányítják nem rendelkeznek világos tervekkel és célokkal mert nem ügyködnek rajta nap mint nap hogy amit akarnak azt el is érjék. Életük sodródni látszik mint a kormányos nélküli hajó, annál az embernél akinél nem mûködik a belsõ irányítás úgy érzi mint ha csúszna lefelé és nem tudna megállni. Az ilyen emberek mind boldogtalanok.

Ez az oka annak hogy az emberek kedvetlenek. Ez az oka annak hogy boldogtalanok, csalódottak és sikertelenek, mert többségük a véletlen törvénye szerint él. És ha így tesznek nem is lesznek képesek életük irányítására, nem lesz meg a lelki békéjük stb.

3. Az ok és okozat törvénye:

Az ok és okozat törvénye kimondja hogy az életben minden okozatnak meg van a maga oka. Minden ami a világmindenségben történik okkal történik, nem pedig véletlenül.

A siker nem a véletlenen múlik mint ahogy a kudarc sem a véletlen mûve. A boldogság vagy annak hiánya kapcsolatainkban ok és okozat eredménye. A vetés és aratás törvényének is hívják hiszen ki mint vet úgy arat.

Az ok és okozat törvénye a világegyetem alaptörvénye. Ez az a törvény amire ha akarunk állandóan visszatérhetünk mert sok törvényünket az alap vagy vastörvények magyarázzák. A vastörvény az ok és okozat törvénye, kezünkbe adja az irányítás lehetõségét. Ha hisszük hogy van ok, okozati összefüggés hogy minden történésnek oka van, felismerhetjük a pozitív okokat, megerõsíthetjük õket hogy azzá váljunk amivé csak akarunk.

Az ok és okozat törvényének legfontosabb tanítása számunk az hogy gondoltaink az okok. Gondolataink az okok, körülményeink az okozatok. Gondolataink az okok, körülményeink pusztán okozatok. Mert mindig mindennek a kezdete egy gondolat a fejünk, a munkánkkal, kapcsolatainkkal, a jövõnkkel kapcsolatban.

Gondoltaink indító okokká, körülményeink okozatokká válnak. Ha meg akarjuk változtatni életünk egy körülményét a gondolatot kell megváltoztatni ami a helyzetet létrehozta. Azon kell változtatni ami fejünkben van. Csodálatosképpen a világegyetemben egyetlen dolog van ami felett korlátlan hatalmunk van és ez pedig a gondolkodásunk. Ha határozottan és tudatosan irányítjuk gondolatainkat, melyek szándékainkat erõsítik akkor pozitív okozatként körülményeink maguktól tisztázódnak vagy elrendezõdnek.

4. A hit törvénye:

A hit törvénye egyszerûen azt mondja: bármi amiben hiszünk, mégpedig érzéssel - és ez a lényeg -, tehát minél nagyobb érzelmi elkötelezettséggel valósággá válik számunkra. Valósággá válik mert cselekedeteinket belsõ hitünk vezérli.

Az amiben élünk és mozgunk mindig, mindenkor fényesen tükrözi belsõ hitünket, kialakult meggyõzõdésünket. Ha valamirõl úgy hisszük hogy pozitív vagy negatív, vagy Henry Ford szavaival: akár azt hiszed megtudod csinálni, akár azt hogy nem: igazad van.

Valóságunkat hitünk formálja. Amilyen mértékben hisszük valamirõl hogy igaz, olyan mértékben válik a valóságunkká. Hitünk olyan mint egy szûrõ, mindent kiszûr ami nem áll összhangban meggyõzõdésünkkel.

Ezért van hogy folyton figyeljük világunkat, megpróbáljuk megérteni, ésszerûsíteni hogy összhangba kerüljön hitünkkel, kialakult meggyõzõdésünkkel. Szkotomákat építünk. Ez egy pszichológiai szakkifejezés ami azt jelenti hogy vak foltokat építünk. Nem vesszük észre a lehetõségeket, ha az a meggyõzõdésünk hogy nincsenek lehetõségeink.

Nem vesszük észre a siker lehetõségét, ha eleve úgy hisszük hogy a siker számunkra nem lehetséges. Ha azonban megváltoztatjuk hitünket, valóságunk is meg fog változni. Mindnyájunknak vannak önkorlátozó meggyõzõdései.

Úgy hisszük hogy valamilyen módon korlátozva vagyunk. Korlátozott az eladó és alkotó képességünk. Azt hisszük nem tudunk pontosan érkezni, nem tudunk jó képet vágni a dolgokhoz. Pedig egzakt felmérések és kutatások igazolják, hogy a képességekbõl nagyon is egyformán részesülünk.

A legtöbb korlát amit mi korlátnak nevezünk, valójában nem létezik, ezek pusztán a tudatunkban léteznek. A nagy teljesítmények egyik kiindulópontja hogy megkérdõjelezzük önkorlátozó meggyõzõdéseinket, és kihajítjuk õket. Ha úgy teszünk mintha nem is léteznének észrevesszük hogy egyszerûen eltûnnek.

5. Az elvárás törvénye:


Az elvárás törvényérõl rengeteget beszéltek már az emberiség történelme folyamán, csak úgy mint a hit törvényérõl. . A hardwardi William James szerint a hit törvénye hozza létre a tényleges valóságot, mert olyanok vagyunk amilyennek hisszük magunkat.

Az elvárás törvénye azt mondja hogy amit várunk azt meg is szerezzük. Nem azt szerezzük meg amit akarunk, hanem amit várunk. Elvárásaink, különösen az eredményekkel kapcsolatban, elképzeléseink a dolgok jövõbeli alakulásáról önmegvalósításunk proféciáivá vállnak. Dr. Robert Rosental a Hardward egyetemen körülbelül 100 kísérletet végzett az elvárási elmélettel kapcsolatban, az úgynevezett elvárási elmélettel kapcsolatban

És úgy találta hogy elvárásaink hatással vannak más emberekre, körülményekre, eseményekre. Még akkor is ha az információ amire az elvárást alapoztuk teljesen hamis. Bármit is vár el, más szóval. Ha bizakodva várja hogy jó dolog fog történni önnel, akkor jó dolog fog történni önnel. Ha várakozásával kellemetlen eseményre számít, akkor kellemetlen eseményben lesz része. A legsikeresebb emberek

hozzáállása a következõ: hisznek abban hogy mindig csak jó dolog történhet velük, a gyõztes bízik a gyõzelmében és el is éri azt. Mindaz amit bizakodással várunk valóra válik. Barbara Kollins szerint, aki Chicago legjelentõsebb tanára: "Ha tanulókat intelligensnek tartják, és úgy dolgoznak velük mintha tényleg kiválóak lennének, valósággal ámultba ejtene szellemi teljesítményeikkel".

Mindent számba véve a legjelentõsebbek az önmagunkkal szembeni elvárások. Ha nagyon pozitív elvárásaink vannak önmagunkkal szemben, ámulttal tapasztaljuk milyen hatása lesz életünkre. Mindig várjuk a legjobbat. Mindig várjuk a legjobbat.

6.A vonzás törvénye:


A vonzás törvénye azt mondja, hogy minden ember egy élõ mágnes. Egy élõ mágnes. Amely ellenállhatatlanul magához vonzza azokat az embereket és körülményeket melyek összhangban állnak uralkodó gondolataival. A vonzás törvényét sokat az emberi lét egyik legfontosabb törvényének tartják, és okkal. Mindig magunkhoz vonzunk pozitív vagy negatív embereket és körülményeket, melyek összhangban állnak uralkodó gondolatainkkal. Bármi is legyen uralkodó gondolatunk annak a körébe vonzzuk az annak megfelelõ körülményeket és személyeket. Ezért rendkívül fontos arra gondoljunk amit akarunk, arra gondoljunk amire vágyunk, nem pedig arra amit nem akarunk. És ne feledjék amint egyre gyakorlottabbak és pontosabbak lesznek ennek a módszernek az alkalmazásában a vonzás törvénye is annál gyorsabban és pontosabban mûködik.

7.A megfelelés törvénye:

A megfelelés törvénye azt állítja - és ez Jézustól való - amilyen belül, olyan kívül. Hogy ez mit jelent? Nagyon egyszerû. Külvilágunk egy tükör, valószínûleg ez a legjobb kifejezés rá, a külvilág egy tükör ami visszatükrözi mindazt, ami belül, belsõ világunkban van.

A jólét igen fontos dolog, az anyagi jólét és biztonság, kényelmünk szintje, közvetlen kapcsolatban áll azzal amit a fejünkbe vettünk mint gondolatot és elõkészületet a jólét és gazdagság állapotáról.

A legnagyobb hiba és sok ember boldogtalanságának oka hogy a külvilágot próbálja megváltoztatni, amit nem tudnak irányítani, miközben belsõ világuk zûrös.

Ez körülbelül olyan vállalkozás mintha azzal próbálnánk gyorsabbá varázsolni egy autót hogy a külsejét csinosítjuk, kereket cserélünk rajta. Mindig a belsõ problémákkal kell kezdeni. Külsõ világunk belsõ világunk eredménye. Azaz a belsõ történések külsõ történésekben nyilvánulnak meg. Jézus szép során idézném az Új testamentumból mert mindig az eszemben van: "Gyümülcsükrõl ismerni meg õket".

Ami egész egyszerûen azt jelenti hogy megtudjuk mondani egy emberrõl hogy mi megy végbe benne, milyen a jelleme, a személyisége, milyen gondolatok járnak a fejébe, ha szemügyre vesszük külsõ életének gyümölcseit: egészségét, érzelmi kapcsolatait, sikereit, eredményeit.

8.A tudatalatti tevékenység törvénye:

A tudatalatti tevékenység törvénye kimondja hogy bármit is ültetünk el tudatalattinkba, az azon munkálkodik hogy a realitásunkba hozza. És a tudatalatti, anélkül hogy gondolnánk rá minden szavunkat és tettünket hozzáigazítja az énképünkkel összhangban lévõ mintához.

Úgy tárolja tehát összes szavunkat és tettünket, hogy az az énképünkkel (énkép=önmagunkról és a világról alkotott hitrendszerünk) vagy a korábban betáplált információkkal összhangban lévõ mintához illeszkedjenek.

Szavainkat és tetteinket céljainkkal és összhangban tartja. Amelyek végsõ soron az énképünk részévé vállnak. Ez azt jelenti hogy testtartásunk, energiaszintünk, a mód ahogyan másokkal érintkezünk, önbizalmunk szintje, társadalmi ismereteink mindenünk összhangban van énképünkkel.

Ha valóban jól érezzük magunkat akkor énképünk pozitív: ruganyosan lépkedünk, testtartásunk magabiztos, bátor, érzelmeinket kimutató. Ha negatívan érzünk akkor énképünk is negatív és így is cselekszünk.

9.A koncentráció törvénye:


A koncentráció törvénye nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fontos. Valójában a maga nemében minden törvény van olyan fontos hogy önmagában elegendõ hogy sorsunkat irányítsa.

A törvény nagyon egyszerû. Minden amire sokat gondolunk az megnõ. Bármi amin újból és újból elgondolkozunk belenõ a valóságunkba. Ez nagyon egyszerû. Tartottam egy elõadást a kreatív gondolkodásról melyet így magyaráztam el: képzeljék el hogy ez itt értelmi képességeink összessége.

És ha ebbe belehelyezünk egy gondolatot, az ekkora nagyságú helyet foglal el, de közben szellemi képességeink többi részét (ez a gondolat), többi részét tehát egyéb gondolataink kötik le. De minél többet gondolunk rá, annál több szellemi képességünket foglalja le ez az egy bizonyos gondolat. És ha állandóan csak egy bizonyos gondolatra gondolunk akkor eljutunk oda hogy már semmi másra nem gondolunk. És ha semmi másra nem gondolunk hamarosan felépítünk egy vibráló mezõt.

A tudatalatti a vonzás törvényének a magja, és a vibrálás és a sugárzás törvényének. Hamarosan felépítjük ezt a vibráló mezõt ami az éppen minket foglalkoztató gondolatnak megfelelõ gondolat energiát sugározza belõlünk, ami valóságunkba vonz embereket és körülményeket. Csak fel kell tennünk a kérdést, mire gondolok folyton? Hol kalandoznak állandóan a gondolataim? A koncentráció törvényébõl következõ alapszabály az hogy azon kell gondolkoznunk amit szeretnénk, amit el akarunk érni, nem pedig azon amitõl félünk.

10.A helyettesítés törvénye:

A helyettesítés törvénye a legfontosabb lelki törvény a tanultak közül. Azon a tényen alapul hogy a tudat egyszerre csak egy gondolattal tud foglalkozni, legyen az pozitív vagy negatív. Ha meg akarunk szabadulni egy negatív gondolattól, mivel az egy nem légüres tér, soha nem maradhat üresen, ki kell ütnünk azt egy pozitív gondolattal.

A a régi gondolat helyébe egy másikat ültethetünk. Ha ezt következetesen végezzük, ha lecserélünk minden negatív gondolatot, az összes önkorlátozó gondolatot, minden negatív elvárást, mindent ami visszatart, a kudarctól való félelmet, szükséget, hiányt, elutasítást, bármit és ezt egy vágygondolattal helyettesítjük.

És a kulcs félelem kontra vágy. Ha arra gondolunk amit akarunk, és nem arra amit nem akarunk, félelmeink csökkennek, lassan eltûnnek. Ha mindig arra gondolunk amit akarunk a helyettesítés és koncentráció törvényébõl következõen egyre kevesebb idõnk és egyre kevesebb energiánk marad hogy arra gondoljunk amit nem akarunk.

11.A megbocsátás törvénye:


A megbocsátás törvénye azt mondja annyira vagyunk lelkileg egészségesek, amennyire képesek vagyunk megbocsátani a minket ért sérelmekért. A megbocsátásra való képesség a kulcs, meghatározója életünkben elért sikereknek. A másoknak való megbocsátás a bûntudat kiiktatásának elõfeltétele.

A másoknak megbocsátás és a múlt sérelmeinek elfeledése az egyetlen fontos meghatározó tényezõ annak, hogy teljesen szuverén, jól mûködõ felnõttek vagyunk, vagy sem. Mert a vádaskodásra és a haragtartásra való hajlam gyerekes és patologikus hajlam, ami sok lelki betegségben szenvedõ ember jellemzõje.

A haragról való lemondás, a jellemzõje, ismertetõjegye az igazán felnõtt embereknek. Bocsássunk meg a szüleinket, másoknak és önmagunknak. Ne feledjük hogy a megbocsátás maximálisan önös érdek, ennek az ég világon semmi köze a másik emberhez. A megbocsátás garancia arra hogy gyors léptekben haladjunk képességeink kibontakoztatása felé.

12.A szokás törvénye:

A szokás törvénye nagyon hasonló a tehetetlenség törvényéhez. E szerint a törvény szerint a nyugalomban lévõ test, nyugalomban is marad, mindaddig amíg egy külsõ erõ nem hozza és tartja mozgásban, addig amíg egy újabb külsõ erõ ha rá és le nem állítja.

A szokás törvénye tehát azt mondja hogy ha a határozott döntéskészség nincs meg bennünk hogy változtassunk életünkön, továbbra is megmaradunk az addigi megszokott úton. Továbbra is a bizonytalan úton fogunk haladni, egészen addig amíg nem teszünk konkrét és határozott lépéseket a változásra. Cselekedeteink 95%-át szokás csináljuk.

A sikeres és sikertelen emberek közti különbség csupán annyi hogy a sikereseknek sikeres szokásaik vannak, a sikertelenek pedig sikertelenek. Ha jók a szokásaink szinte biztos hogy sikeresek leszünk.

13.Az érzelem törvénye:

Az érzelem törvénye azt mondja ki hogy minden döntés amit hozunk az érzelmi döntés. Az egyik legnagyobb felfedezés amit a kutatásaim folyamán tettem az az hogy az ember 100%-ig emocionális, még csak nem is 99%-ig. Minden egyes döntés amit meghozunk érzelmi döntés.

Ha valaki azt mondja ez a logikus döntés azt jelenti hogy még több érzelmet visz abba a döntésbe, akkor is ha az logikusan hangzik.

Az érzelem törvénye még azt is kimondja hogy az erõsebb érzelem uralkodik a gyengébb érzelmen. Ha valamelyik érzelem erõsebb, az lesz a domináns érzelem és az határozza meg cselekedeteinket. Ha a legerõsebb érzelem éppen a félelem, akkor a félelem uralja tetteinket.

Ha az a vágy, akkor a vágy uralja tetteinket. Két legfontosabb érzelem amire egyszerre van meg bennünk és folyton küzd egymással az a félelem és a vágy. Hogyan billentsük ki az egyensúlyt hogy a vágyaink nyomjanak többet a latba?

Ez roppant egyszerû. A koncentráció törvényével, állandóan arra kell gondolni, szinte minden idegszálunkkal vágyainkra gondoljunk. És ahogy korábban említettük félelmeink fokozatosan megszûnnek.

14.A kifejezõdés törvénye:

A kifejezõdés törvénye sok-sok évre nyúlik vissza, egészen Arisztotelészig, tõle származik az az idézet miszerint: "Bármilyen benyomás ér minket az kifejezõdik". Bármilyen benyomás ér minket az kifejezõdik, nos mit jelent ez?

Ez egyszerûen azt jelenti hogy bármilyen hatás, benyomás érte valaha a pszichénket bármilyen okból, bárhonnan, bármilyen érzelemmel is vegyült az az énképünk részévé vált és mindképpen kifejezésre jut személyiségünk vagy realitásunk részeként. Ez a törvény valójában azt mondja hogy a világot énképünkön keresztül látjuk.

Vagyis amit látunk az a saját világképünk. Soha nem azt hisszük amit látunk. Hanem azt látjuk amit hiszünk. Bármilyen hatás is ér minket, amit tényként élünk meg, realitásként a saját valóságunkban jut kifejezésre. Azt látjuk tényként, igazságként, valóságként.

Ha bizonyos embereket jónak látjuk, akkor õket jónak fogjuk tartani. Ha egy bizonyos politikai párt tagjait bolondnak látjuk, akkor ennek a pártnak a tagjait mind bolondnak tartjuk, legyenek bármilyen bölcsek vagy intelligensek.

Ha úgy hisszük hogy mindenütt van számunkra lehetõsé, akkor mindenhol találunk is majd lehetõséget. Ha úgy hisszük hogy a sorsunkat magunk irányítjuk akkor rátalálunk az erre utaló jelekre. Ha úgy hisszük magunkról hogy befolyásos, , népszerû, megbízható, bátor emberek vagyunk, akkor ennek megfelelõen fogunk cselekedni és ilyen visszajelzéseket kapunk a világtól.

15.A megfordíthatóság törvénye:


A megfordíthatóság törvénye egyszerûen azt mondja hogy ha már elértünk egy bizonyos sikerszintet egy egészségi szintet, egy bizonyos minõségi szintet egy kapcsolatban, akkor ez a bizonyos minõség, ez a szint létrehoz egy szubjektív állapotot.

Hogy megvilágítsam ha például gyõzünk akkor gyõztesnek érezzük magunkat, ha beleszeretünk valakibe akkor szerelmesnek érezzük magunkat. Ha sikert érünk el akkor sikeresnek érezzük magunkat. Az objektív körülmények, vagyis a valóság, a tények hozzák létre a szubjektív, azaz érzelmi állapotot. A megfordíthatóság törvénye a következõket mondja és ha ezt most megértik az egész életüket teljesen megváltoztathatja.

Arról van szó ha mesterségesen létre tudjuk hozni ezt a szubjektív állapotot, az érzést, akkor ez az érzés elõidézi, mozgásba hozza a vonzás és a megfelelés törvényét. Olyan embereket és körülményeket vonz az életünkbe, melyek szükségesek ahhoz hogy megteremtsük a külsõ körülményeket, melyek megfelelnek a szubjektumunknak.

És most jöjjön a módszer. Meg fogják látni milyen döbbenetesen egyszerû. Ha arra a dologra gondolnak amire igazán, tiszta szívükbõl vágynak, képzeljék el hogy már meg is szerezték. Ez most úgy hangzik mint valami gyerekjáték, de olyan félelmetes hatása van, hogy meg fognak lepõdni ha egyszer is kipróbálják.

Amit melegen ajánlok. Tehát hunyjuk be a szemünket, ahogy a legkényelmesebb, könnyedén, gondoljanak erõsen rá. Képzeljék el hogy már megtörtént, és éljék át az érzés. Éljék át az érzést, mintha már megtörtént volna, mintha az egész múltidõben lenne, mintha már nem kellene miatta aggódni. Az érzést átélték. És ha újra meg újra elképzelik hogy már átélték akkor a megfordíthatóság törvénye elõidézi magát az érzést. Minél gyakrabban és erõsebben gondolnak rá.

Az érzés ténylegesen megváltoztatja mind a belsõ és a külsõ körülményeket, egyre közelebb visz célunkhoz. Az objektív körülmények mûködésbe lépnek pontosan a megfelelõ módon és idõben. Tulajdonképpen nekünk nincs is semmi dolgunk ezzel a törvénnyel, csak gondoljunk gyakran és intenzíven az érzésre.

16.A gyakorlás/ismétlés törvénye:

Szeretnének-e önök pozitív, lelkes személyiséggé válni? Mi az amit az életben el akarnak érni? Bármi is az, ha megállás nélkül egyfolytában gyakorolják, a végén új szokássá válik. Ahhoz hogy egy új szokás kialakuljon 21 nap is elegendõ.

De 21 napon keresztül álladóan gyakorolni kell. Nos, ennek tanfolyamnak és beszélgetéseinknek egyik célja hogy megpróbáljuk rávenni önöket, szeretnénk javasolni hogy tartsanak egy 21 napos pozitív lelki magatartás tréninget. A PLM tréning. 21 napon keresztül meglehetõsen nehéz dolguk lesz. Csak arra gondoljanak amit el akarnak érni, és arra ne amit nem. Csak arról beszéljenek amit szeretnének, szóba se kerüljön amit nem akarnak. Nem nehéz, de mégsem könnyû. Ma megtudják csinálni, ha gyakorolni tudják a végén új szokássá válik. Minden megváltozik önök körül a lehetõségeik, a kapcsolataik, az életminõségük.

17.Az akkumuláció törvénye:


Az akkumuláció törvénye szellemi és fizikai törvény egyaránt. Bármi amit teszünk pozitív vagy negatív beépül. Életünkben minden nagy teljesítmény sok ezer kis teljesítmény eredménye. Ahhoz hogy ma (1990-es évek) Amerikában valaki milliomos lehessen, átlagban 20 évig kell keményen dolgozni. Más szóval ha látunk egy embert aki gazdag, szép háza, autója van mi csak azt mondjuk: Hát nem szerencsés pasas? Pedig a dolog mögött nem a szerencse áll, hanem a beépülés hosszú-hosszú folyamata, és az hogy minden számít. Minden dolog amit teszünk jó vagy rossz számít, minden a világon számít. Azért mert felhalmozódnak és hatnak. Ez annyit jelent figyeljünk arra mivel tápláljuk szellemünket, miket olvasunk, milyen emberekkel vesszük körül magunkat, miket teszünk, mire gondolunk.

18.A relaxáció törvénye:


A relaxáció törvénye azt állítja hogy a szellemi szférában az erõlködés kudarcra van ítélve. Az szellemi szférában az erõlködés csak árt. Minél kevés erõlködünk, minél könnyedebbek vagyunk annál jobban megy annál nagyobb a siker. Érdekes dolog ez. Találó példa erre a kapcsolatok. Ha valamit szándékosan fel akarunk gyorsítani, vagy lassítani válságok idézünk elõ a kapcsolatban. Ha elengedjük magunkat és hagyjuk a kapcsolatot a maga útján akkor a kapcsolat megfelelõen alakul.

19.A szolgálat törvénye:

A szolgálat törvénye szerint annyi jutalmat kapunk az életben, pontosan olyan mértékben, amennyit a mi más embereknek tett szolgálataink érnek. Hogyha arra törekszünk hogy minél többet kapjunk növelni kell szolgálataink mértékét. De az a csodás dolog is bele van foglalva hogy a legnagyobb örömöt a legnagyobb elégedettséget akkor érezzük az életben, ha másokat szolgálunk. Akkor ha jól végezzünk a munkákat, ha adunk valami értéket a többieknek. Ehhez kapcsolódik a viszonzás törvénye:Bármilyen szolgálatot végzünk mások számára, azért kapunk valami jutalmat.

20.A túlkompenzálás törvénye:

Szerintem és sok más ember szerint is a túlkompenzálás törvénye a kulcs a sikerhez. Ennek a törvénynek az a lényege: mindig tegyünk többet mint ami a fizetségünk. Tegyünk többet mint amit elvárnak. Sose keresünk többet mint most, ha nem teszünk többet amennyiért megfizetnek. Akkor állunk majd igazán a jó oldalon ha többet és többet teszünk mint amiért megfizetnek.

21.A tudatfeletti/Univerzum tevékenységi törvénye:

A tudatfeletti elme erejénél fogva, minden ötlet, terv, cél, gondolat amely huzamosan foglalkoztatja a tudatos elmét meg kell hogy valósuljon a tudatfeletti segítségével. Minden ötlet, terv, cél, gondolat amely huzamosan foglalkoztatja a tudatot, minden amire nagyon vágyik vagy amitõl nagyon fél megvalósul a tudatfeletti által.

Legyen bár pozitív, vagy negatív, jó vagy rossz önnek. Ha huzamosan rögzíti a tudatos elmében, ha átéli, átérzi, képet alkot róla, a tudatfeletti a tapasztalatok összességét bocsájtja a rendelkezésére hogy összehozza azokat az embereket és körülményeket melyek a gondolat megvalósulásához szükségesek. Az egész tanfolyam során hangsúlyoztuk hogy az ön gondolatainak rendkívüli ereje van.

A ön gondolatai tárgyiasulnak, a gondolatból valóság lehet. Ha elfogadja hogy van egy tudatfeletti elme biztos hogy minden gondolata valóra válik! Tehát csak arra gondoljon amit el akar érni, ûzze el amit nem akar. Gondoljon állandóan, megállás nélkül arra, amit nagyon akar és a világért se gondoljon arra amit nem akar.

Csak nagyon kevés ember, az elit, boldog és sikeres, mert csak arra koncentrál amit akar. A Biblia mondja: A gazdag gazdagabb lesz a szegény szegényebb. Egy másik Bibliai idézet: Akinek kevese van, attól a kevés is elvétetik, akinek sok van, annak még több adatik.

A gazdag gazdagszik a szegény szegényedik. Miért? Mire gondol a gazdag ember, mire koncentrál, mivel vonzza magához a tapasztalatok összességét? Azzal hogy folyton a sikerre, a pénzre, a termelésre, a befolyásra gondol. És mire gondol a szegény? Folyton csak a hiányra, veszteségre, bukásra gondol. Arra hogy nincs elég készpénze. És amire az ember állandóan azt a tudatfeletti megvalósítja. Ha bármilyen nagy is egy cél, ha bármilyen távolinak látszik is, gondoljon állandóan arra és a tudatfeletti segít valóra váltani.
atudatosteremtesmuveszete.blogspot.hu/20...lki-torvenyek_5.html
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Téma zárolva.

LELKI TÖRVÉNYEK 4 éve 6 hónapja ezelőtt #4413

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5623
.Gregg Braden: "Olyan világban élünk, amely a lelkiállapotunkat tükrözi vissza!"


Gregg Braden spirituális tanító, bestseller szerzõ szerint a világ, melyben élünk, a lelkiállapotunk visszatükrözõdése. Amennyiben meg akarod változtatni a világot, akkor elsõ lépésként a benned lévõ világon, állapoton kell változásokat eszközölnöd.

Gregg Braden: "Olyan világban élünk, amely a lelkiállapotunkat tükrözi vissza!"

"Én minden nap igyekszem a lehetõ legtöbbet megtenni, ami csak tõlem telik, és gyakran teszem fel magamnak azt a kérdést, hogy mit tudnék még tenni, hogy ez a világ egy jobb hely legyen. Ez például lehet az, hogy kitisztítom a reptéren lévõ WC-t, miután használtam, és ezzel máris tettem valami jót. Ezek csak apró dolgok, de mibe kerül, hogy jó cselekedetet hajtsunk végre?" - vallja Gregg Braden.

Ahhoz, hogy megértsd, miért fontos és hogyan mûködik a jócselekedetek mechanizmusa, és kihatása, Bradden elárul 20 fontos tudnivalót!

1. Az isteni mátrix az Univerzum legfontosabb alkotóeleme, amely úgy mûködik, mint egy tükör: megmutatja, hogy ki is vagy valójában.

2. Minden dolog a világon összefüggésben áll egymással.

3. Ahhoz, hogy megértsd az Univerzum mûködési elvét, elõbb magadat kell megismerned, aki jelen van, mint az Univerzum része, és nem külön entitás.

4. Ha valami egyszer összetartozott, az mindig össze fog tartozni, még akkor is, ha fizikálisan már nem létezik.

5. Azzal, hogy tudatosan gondolkozol, tudatosan alkotsz és formálod a világot.

6. Meg van minden erõ benned, hogy változtatni tudj az életeden, már csak azt kell meghatároznod, hogy milyen irányba akarod megváltoztatni az életedet.

7. Azok a dolgok valósulnak meg, amelyekre tudatosan összpontosítasz.

8. Nem elég csak kimondani, hogy változtatni akarok, ahhoz tenned is kell.

9. Az isteni mátrix képes értelmezni az érzéseidet, ezért fogalmazd meg, amit érzel, és az Univerzum megadja mindazt, amit szeretnél.

10. Nem minden érzés felel meg a célnak. Az építõ, pozitív érzelmeknek, amelyek létrehoznak valamit, nem szabad közük legyen az egódhoz, és az elõítéletekhez.

11. Az életedben azzá kell válnod, amit te magad választasz.

12. A képzeleted minden fizikai korlátot képes felülmúlni.

13. Az Univerzum minden egyes apró darabkája visszatükröz egy másik darabkát.

14. Az Univerzumban lévõ láthatatlan kapcsolatok úgy vannak felépülve, hogy mikor megfogalmazódik egy vágy, kérés, az valahol azonnal meghallgatásra talál.

15. Az Univerzum bármely változása kihatással lehet a te életedre.

16. Ahhoz, hogy radikális változás következzék be a világon, mindössze a lakosság 1 százalékának mentalitásváltására van szükség.

17. Az Univerzum minden kapcsolatot visszatükröz, amelyben te valaha is benne voltál, netán létrehoztál.

18. A negatív tapasztalataid három okra vezethetõk vissza: az elhagyástól való félelemre, az önbizalomhiányra, a bátortalanságra.

19. Az igazi hited visszatükrözõdik a kapcsolatrendszeredben, amiket kiépítettél magadban.

20. Amit tapasztalsz, amit érzel, olyan emberré válsz.


filantropikum.com/gregg-braden-olyan-vil...nkat-tukrozi-vissza/
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 4 éve 6 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.

LELKI TÖRVÉNYEK 3 éve 4 hónapja ezelőtt #4932

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5623
.
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Téma zárolva.

LELKI TÖRVÉNYEK 2 éve 11 hónapja ezelőtt #5383

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5623
.

Halld meg lelked szavát!Vannak a körülötted lévõ világnak olyan részei, amiket csak akkor látsz, ha lelassítasz. - Ha lecsendesíted az elméd, és a szíveddel figyelsz.

Amikor kétségek gyötörnek, félsz vagy fáj a lét, akkor figyelj egy kicsit befelé. A lelkedben minden kérdésre megvan a válasz. Ott van Benned több ezer év bölcsessége, és ha megengeded, hogy meghalld lelked szavát, újra tudássá válik majd.

Ha lelassítasz, képes leszel megérezni a dolgok lényegét " A másik szeretetét" A természet bölcsességét - Képes leszel hallani lelked hangját.


Ha megérzed az igazságot, nem tud elbizonytalanítani a külvilág, nem tud letörni mások szava. Tudni fogod, hogy minden okkal történik, Önmagad hozzájárulásával. Elmúlik a mindennapos feszültség, tudatos teremtõvé válsz!


Guzsik-Mohácsi Viktória (elozoeletek.blogspot.hu)
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 2 éve 11 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.

LELKI TÖRVÉNYEK 2 éve 7 hónapja ezelőtt #5701

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5623
.
A tudatalattid csodálatos hatalma c. könyvbõl részlet:

"
1. Jó gondolat helyébe jót várj! Rossz gondolat helyébe rosszat várj! Az vagy, amit egész nap gondolsz.

2. Tudatalattid nem vitatkozik. Elfogadja tudatos elméd kijelentéseit. Lehet, hogy úgy érzed: Nem engedhetem meg magamnak." Mégse mondd ki! Válassz jobb gondolatot, jelentsd ki: "Igenis megveszem. Lelkileg elfogadom."

3. Tiéd a választás joga. Válaszd az egészséget és a boldogságot! Csak tõled függ, hogy jóindulatot vagy gonoszságot választasz-e. Válassz: légy kooperatív, víg, barátságos, szeretetre méltó, és az egész világ kitárul elõtted. Ez a legjobb módja, hogy varázslatos személyiség váljon belõled.

4. Tudatod a "kapuõrzõ". Fõ feladata, hogy megóvja tudatalattidat a hamis benyomásoktól. Válassz: hidd, hogy valami jó következik, s most is éppen valami jó történik. Legnagyobb hatalmad a választás képességében rejlik. Válaszd a bõséget és boldogságot!

5. Másoktól származó szuggesztiók és kijelentések nem árthatnak neked. Csak saját gondolataid tevékenységének van hatalma. Választhatsz: elutasíthatod mások gondolatait vagy kijelentéseit, és megerõsítheted a jót. Módodban áll, hogy megválaszd reagálásod módját.

6. Vigyázz, mit mondasz! Minden fölösleges szóról el kell számolnod. Sose mondd: "Belebukom; kirúgnak az állásomból; nem tudom kifizetni a lakbért." Tudatalattidnak nincs humorérzéke. Amit kimondasz, megvalósítja.

7. Elméd nem gonosz. Egyetlen természeti erõ sem gonosz. Minden attól függ, hogyan használod a természet erõit. Arra használd elmédet, hogy áldást, gyógyulást, inspirációt oszthass az emberek között.

8. Sose mondd: "Nem tehetem." Gyõzd le ezt a félelmet, mondd inkább: "Saját tudatalattim hatalma révén bármit megtehetek."

9. Gondolataid az élet örökkévaló igazságaiból és elveibõl induljanak ki, nem pedig a félelem, tudatlanság, babona alapállásából. Ne hagyd, hogy mások gondolkodjanak helyetted. Magad válaszd meg gondolataidat, és magad hozd meg döntéseidet.

10. Te vagy lelked (tudatalattid) kapitánya és sorsod mestere. Ne feledd: tied a választás képessége. Válaszd az életet! Válaszd a szeretetet! Válaszd az egészséget! Válaszd a boldogságot!

11. Tudatalattid bármit elfogad és megvalósít, amit tudatos elméd elhisz, és igaznak tekint: Higgy a jószerencsében, az isteni útmutatásban, a helyes cselekvésben és az élet összes áldásában!"


Forrás: sikerek.blogspot.hu/
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 2 éve 7 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.

LELKI TÖRVÉNYEK 2 éve 4 hónapja ezelőtt #5964

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5623
.


9 jele annak, hogy bölcs lélek vagy
Sokszor mondják, hogy vannak olyan emberek, akik csak kívülrõl tûnnek fiatalnak, a testükben egy érett, bölcs lélek lakik. Õk azok, akik az egyedüllétet nem negatívumként fogják fel, akik önmaguk egyre mélyebb megismerésére törekednek, és akik minél teljesebben szeretnék megélni a körülöttünk lévõ világot. Te vajon közéjük tartozol? Ha a következõ 9 jelzõ illik rád, akkor igen.

1. Szeretsz egyedül lenni. Az öreg, bölcs lelkek sokszor nem találják a helyüket, a barátaikat a saját korosztályukban, nem elégíti ki õket az, amit a környezetüktõl kaphatnak. Inkább félrevonulnak, és önmagukkal foglalkoznak - talán ez az oka annak, hogy a magány válik a leghûségesebb társukká.

2. Tiszteled és elvárod a bölcsességet, a tudást és az igazságot. Bár egy kicsit arisztokratikusan hangzik, de igaz, hogy a lélekben idõsek úgy érzik, az élet intellektuális oldalához tartoznak. Tisztában vannak vele, hogy a tudás hatalom, a bölcsesség boldogság és az igazság szabadság. Ez a három dolog sokkal fontosabb számukra, mint az, hogy naprakészek legyenek a legújabb pletykákból.

3. Érdeklõdsz a spirituális dolgok iránt, és hiszel is bennük. Az idõs, bölcs lelkek általában érzékenyek és spirituális beállítottsággal vannak megáldva. Nem feltétlenül a természetfelettit képviselik, hanem a szeretet, a béke örök létezését, a hit és a lélek erejét.

4. Megérted, hogy az élet mulandó. Az idõs lelkeket nem csak a saját napjaik megszámlálhatósága érdekli, ugyanúgy törõdnek másokkal is: körültekintõek, de képesek csak maguknak élni, miközben bölcsen irányítják az életüket.

5. Elmélkedõ és önelemzõ vagy. A bölcs emberek rendkívüli módon szeretnek gondolkodni - bármirõl. Úgy hiszik, hogy az élet legnagyobb tanítómestere az, ha elemezzük a hibáinkat, cselekedeteinket, és okulunk belõlük. Lelkük azért lesz testükhöz képest agg, mert mindennapjaik során olyan sok mindent elsajátítanak és megértenek, hogy képesek csendben, vigyázva figyelni a történéseket.

6. "Magasabbról" szemléled az életet. Aki idõs, bölcs lélekkel bír, az nagyon ritkán vész el a fölösleges munkák, hamis lehetõségek és értelmetlen cselekedetek között - inkább fentrõl, egy madár szemén keresztül néz le földünkre, mert így pontosan látja, mi az, amire érdemes odafigyelni. Ha valamilyen vitás helyzettel találja szemben magát, úgy gondol rá, mint átmeneti nehézségre, amely közelebb visz a jövõben megtapasztalható örömhöz.

7. Nem vagy anyagias. Jólét, hírnév, pénz - egyik sem hatja meg a bölcs embereket. Tudják, hogy nincs értéke annak, ha valami olyat birtokolnak, amit bármikor elvehetnek tõlük. Éppen ezért kevés idõt szánnak rájuk, mert tisztában vannak vele, hogy semmi jelentõségük nincs.

8. Furcsa, magának való gyerek voltál.
A legtöbb bölcs lelket olyan jelzõkkel illették kiskorukban, mint a befelé forduló, a koravén, vagy a lázadó. Pedig õk azok, akik sokkal jobban meglátják a körülöttük lévõk értéktelenségét, ürességét, és tudják, hogy az ilyen emberektõl távol kell tartaniuk magukat. Ha úgy tudsz beszélgetni a gyermekeddel, mint egy felnõttel, akkor valószínûleg egy öreg lélekkel van dolgod.

9. Egyszerûen csak öregnek érzed magad
. Az idõs lelkek gyakran fáradtak mentálisan, jellemzõ rájuk a türelmes szemlélõdés, a nyugodtság és a beletörõdés. Sajnos a környezet számára mindez a zárkózottsággal és a "hideg" természettel egyenlõ - pedig éppen az ellenkezõje az igaz.


Forrás: pozitivnap.hu/napi-pozitiv/9-jele-annak-hogy-bolcs-lelek-vagy


Facebook oldalunk: www.facebook.com/utmutatoaleleknek1/?fref=ts
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Téma zárolva.
 • Oldal:
 • 1
 • 2
Oldalmegjelenítési idő: 0.061 másodperc