Jézus a fény

Szia, Vendég
Felhasználói név: Jelszó: Emlékezz rám
Jézus tanításával kapcsolatos gondolatokról, szellemtanról stb.

TÉMA: Asztrológia - Asztrozófia

Asztrológia - Asztrozófia 13 éve 7 hónapja ezelőtt #298

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5623
Asztrológia

Az embert mindig foglalkoztatta a kérdés, hogy mi végre vagyunk a földön, mi létezésünk célja, értelme, mi a sors és meddig tart a szabad akarat?

Az asztrológia tudománya évezredekre nyúlik vissza, akkor alakult ki mikor az ember még teljesen összhangban élt a természettel, tisztelte és óvta azt. Amire a Földön nem találtak magyarázatot, a természetfelettiben keresték a választ. Felismerték, hogy az egyén a mikrokozmosz és makrokozmosz kölcsönhatásban mûködik egymással. Az asztrológia az asztron=csillag és a logosz=szellem szavakból tevõdött össze, a csillagokról szóló tanítást jelentette, az emberiség elsõ kísérletét arra, hogy bebizonyítsa naprendszerünk bolygóinak mozgása, a ciklusok összefüggésben vannak a földi élettel, a test-lélek-szellem egységét vizsgálva a teret és az idõt kapcsolja össze.

Ha az életet fejlõdési folyamatoknak tekintjük, akkor az asztrológia igen nagy segítséget adhat egy boldogabb, elégedettebb, tudatosan felvállalt élethez. Egy tükör, melybe belenézve megismerhetjük mozgató rúgóinkat, képességeinket, hajlamainkat, lehetõségeinket, ezekbõl kialakíthatjuk szokásainkat, amelyek kialakítják jellemünket, jellemünk pedig alakítja sorsunkat.
A sors eseményei visszahatnak cselekedetünkre, ami megint csak a jellemünket formálja. Így válhat az asztrológia az önmegismerés és személyiségfejlesztés eszközévé az útkeresõ ember számára.
(forrás: asztrovilág.hu)
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 11 éve 2 hete ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.

Asztrológiáról 13 éve 6 hónapja ezelőtt #363

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5623
Mi az asztrológia? Valóban a csillagok irányítanák sorsunkat?

Korunk embere nem hisz igazán a sorsban. Megszoktuk, hogy életünket "mi irányítjuk". De valóban így van ez? Tényleg csak a mi akaraterõnk, kitartásunk lenne az, ami elõre hajtja a "világ kerekét"? Vagy vannak talán "magasabb erõk", bennünk és rajtunk kívül, amelyek irányítják, vagy legalábbis befolyásolják sorsunkat, életünket?

A kulcs itt a szabad akaratban rejlik. Mindig mi választjuk meg, melyik utat járjuk be - tudatosan, vagy tudattalanul, de a döntés még mindig a miénk. Vannak viszont befolyásoló tényezõk, tendenciák, melyek egyengetni látszanak életünket.

Vegyünk egy példát, mindjárt egy klasszikus esetet: az Ön tranzitjai azt mondják Önnek, hogy jó eséllyel találkozhat a "Nagy Õ"-vel. Egyszerre több konstellációja is ezt ígéri. De vajon megtörténhet -e a nagy találkozás, ha Ön nem ad rá alkalmat, sõt, minden lehetõséget kikerül?

Egy másik példa közelebb áll az asztrológia analógiás gondolkodásához: tegyük fel, hogy egy konstelláció balesetveszélyre, mûtétre látszik utalni. Vajon meg lehet-e élni az adott helyzetet harmonikusan is? Természetesen igen - csak figyelnünk kell arra, hogy mi zajlik a háttérben. Lehet, hogy túlhajszoltuk magunkat, és pihennünk kellene? Lehet, hogy a konstellációt nem kórházban, hanem csendesen elvonulva, önvizsgálatot tartva kellene megélnünk? A válasz ismét "igen".

És mi van az ellentétekkel, az egymásnak ellentmondani látszó konstellációkkal? Ez sem túl bonyolult: harmonikus, és diszharmonikus elemek keverednek bennünk egész életünkben. Lehet, hogy egzisztenciális értelemben életünk legjobb éveit éljük, ugyanakkor párkapcsolati problémáink vannak. Elõfordulhat az is, hogy egy konstelláció boldog, békés idõszakot ígér, míg egy másik éppen az ellenkezõjét állítja. Valószínû, hogy ennek megfelelõen fogjuk megélni a helyzetet: hangulatunk hosszabb ideig ingadozó lehet; egyszer a fellegekben járunk, máskor borúsabban látjuk a világot.

Ne lepõdjünk meg tehát, ha látszólagos ellentmondásokkal találkozunk a horoszkópban. Ahogy a világ, úgy mi is tele vagyunk ellentmondásokkal - mert

"Ami fent van, az ugyanaz, mint ami lent van;
és ami lent van, az ugyanaz, mint ami fent van".
(asztrálfény.hu)
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Téma zárolva.

Asztrológiáról 13 éve 6 hónapja ezelőtt #376

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5623
Asztrológiai Világkorszakok

A csillagászati év kezdete a tavaszi napéj egyenlõség (március 21.), ezzel indul az új ciklus, az állatöv KOS jegyével. A Nap évrõl évre a tavaszi napéjegyenlõség idején nem ugyanazon a ponton áll, mint az elõzõ évben. Ennek oka a földtengely elmozdulása. A tavaszpont tehát lassan végigvándorol az ekleptika (a Nap látszólagos pályája a Földrõl nézve) körén, mégpedig az állatövi jegyek sorrendjével ellentétes irányban, hátrafelé. Ez a precesszió jelensége.
Az állatövi jegyek sorrendje:
Kos, Bika, Ikrek, Rák, Oroszlán, Szûz, Mérleg, Skorpió, Nyilas, Bak, Vízöntõ, Halak
Elemek jelentése:
- Tûz elem: energia, elektromosság, indulat, gyorsaság
- Föld elem: anyag, ragaszkodás, nehézkesség, lassúság
- Levegõ elem: információ, mozgékonyság, szétáradó kötetlenség
- Víz elem: érzelmek, szétterjedés, útkeresés, magába záró hajlam
A nap a tavaszpont vándorlásának útján 72 év alatt tesz meg egy fokot, 2160 év alatt halad át egy állatövi szakaszon (30 fok), 25920 év alatt pedig bejárja az ekleptika egész körét.

Az egész kört, a 25920 éves ciklust Nagy Napévnek nevezzük, az egy-egy jegyre terjedõ 2160 éves szakaszok a Nagy Napév hónapjai, a világhónapok; az egy fokra jutó 72 esztendõs út pedig egy-egy világnapnak felel meg.
Ezeknek az idõegységeknek rendkívül nagy a jelentõségük a Föld és az emberiség életében.
A Nagy Napév a Föld életében egy-egy hatalmas ciklust fejez ki. Amint a Nap a precessziós úton sorra áthalad az állatöv csillagképein, hatásait a csillagképek hatásszögével egyesíti, más- és másképpen módosult sugárzással befolyásolja a földi életet. Az évi Nappálya kezdetét a mindenkori Tavaszponttól számítjuk, s ezt tekintjük az évi Nappályán a Kos 0. fokának. De a valóságban, a csillagképek állandó állatövét tekintve, a Nap a precessziós zodiákus körön másutt jár; manapság a Halak csillagképének elején, egyre jobban közelítve a Vízöntõhöz.
Élesen meg kell különböztetni tehát az állandó állatövet (az állócsillagképek körét), az évi Nappálya állatövétõl, s nem szabad elfeledni, hogy a precessziós Nap a csillagképek s a jegyek sorrendjével ellentétes irányba, hátrafelé halad, évenkénti Tavaszpontját tekintve.
A precessziós Nap útját a régi bölcsek világkorszakokkal hozták kapcsolatba, s aszerint, hogy a Tavaszpont melyik állatövi csillagképben járt, a földi eszmélést, a vallást és a bölcseletet is összhangba hozták a precessziós Napnak az illetõ csillagképben kifejtett hatásaival. A régi kultúrék és kultuszok félreérthetetlenül kifejezik ezeket az összefüggéseket. Az õsi mítoszok és kifürkészhetetlen eredetû hagyományok a történelem elõtti korszakok emlékét is megõrizték; minden õsi mûveltségû nép mítoszai tudnak az "aranykorról", amikor a földi élet még összhangban volt az égi törvényekkel, az ember még nem szakadt el a természet egyszerû, de tévedhetetlen útjának követésétõl. Ez az aranykor arra az idõszakra vonatkozik, amikor a Tavaszpont, vagyis a precessziós Nap a maga égi házában, a természetének megfelelõ Oroszlán csillagképében vándorolt 2160 esztendõn keresztül
.
A rákövetkezõ korszakban a precessziós Nap 2160 évig a Rák csillagképében, s ebben az idõben az "aranykor" õsi tisztasága és egyensúlya már veszendõbe ment. Helyét a Rák hatásai váltották fel: az embereket elfogta az ismeretlen utáni vágyódás, nyughatatlanokká váltak, vándorolni kezdtek, kialakult a család, majd a nemzetség csoportszövetsége, ezekbõl törzsek alakultak és a megnehezedett, bonyolultabbá vált életben megindult az emberi szervezkedés. Ebbõl a korszakból származnak a minden õsi népnél ismeretes Hold-kultusz emlékei, hiszen a bölcsek már akkor is tudták, hogy a Rák csillagképe a Hold égi háza. A matriarchátus (anyauralom) is ennek a korszaknak a csökevénye. Mindez a Rák hatásának felel meg.

folytatása a következõben
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 13 éve 6 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.

Asztrológiáról 13 éve 6 hónapja ezelőtt #377

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5623
folytatása az elõzõnek

A precesszió a Rákból átlépett az Ikrekbe, s ebben ismét 2160 évig vándorolt; a földi élet szintén megfelelõen átalakult ekkor. Az emberi gondolkodás nagy fejlõdésnek indult, szellemi-értelmi téren felvette az Ikrek ismert hatásait. Az elágazás, a szétszóródás és ennek kapcsán a fokozott ismeretszerzés is megkezdõdött. A szétszóródott embercsoportok tudatos kapcsolatba léptek egymással, megindult a szellemi és anyagi javak kicserélése. A vallásos kultuszokban mindenütt megjelent a kettõsség elvének gondolata, a Kettõ, amely egymást kiegészítve az Egységet fejezi ki. A mítoszok Iker-elemei ebbõl a korszakból valók: ikrek voltak Ozirisz és Izisz, a görög mitológiában Kasztor és Pollux, Indiában a két isteni Asvin stb. Mindez még a történelmi kor elõtt ment végbe.

A történelmileg is már többé-kevésbé ismert korszak akkor kezdõdött, amikor a precessziós Nap az Ikrekbõl a Bika csillagképbe jutott. A Bika hatásaira az élet sokat vesztett szellemiségébõl, a földies, anyagias elemek elõtérbe kezdtek lépni; a gazdaság, kereskedelem, pénzforgalom fejlõdésnek indult, a szellemiség pedig szintén anyagi formában kereste kifejezését: magasra lendült a mûvészi alkotás, mégpedig elsõsorban mindenütt a Bika lényegének leginkább megfelelõ anyagformálás: a plasztika, a szobrászat. A kultuszok jelképei is megváltoztak és a régebbiekhez a Bika szimbólumai járultak.

A Bika korszaka után a Kos 2160 esztendõs korszaka következett. Ekkor mindenütt új, merész és úttörõ szellemiség kezdett kibontakozni, s ezzel együtt új jelképek foglalták el a régebbiek helyét, vagy járultak ezekhez.
A kos, a bárány jelképeivel találkozunk a kultuszokban; a szelíd pásztoridillek poézisa éppúgy idetartozik, mint a kos áldozat véres színjátéka. A Kos korszak kultikus tartalma a zsidó vallásban jutott legteljesebb, legnyilvánvalóbb kifejezésre.

A Halak korszaka - a Halak hatásainak megfelelõen - a lelkiség, az elmélyülés, az egyetemességbe visszavágyó megismerés elemeit hozta. Még mielõtt a precesszió elérte volna a Halakat, Indiában megjelent Buddha és új, tisztult erkölcsiség, egyetemes világnézet tanait hirdette, mint a Halak elõfutára. A 2160 éves Halak korszak folyamán hit hirdetõk és vallásalapítók egész sora lépett fel; a régi kultuszok mindenütt elmélyülnek, új univerzális elemekkel gazdagodnak. De a Halak korszakát kifejezõ legmélyebb és leggyökeresebb igazság elhivatott hirdetõje - Jézus.

Halakkal lakatja jól az igére éheseket. Az elsõ keresztények még nem használták a kereszt jelképét, jelük a Hal volt, tudatosan kifejezve a kultusz kozmikus vonatkozását. A püspöksüveg halfejet ábrázol, mint ahogy Jézus elsõ tanítványai is halászok voltak és Péternek azt mondta, hogy "ezentúl majd emberekre halászol".
A Halak korszaka napjainkban a vége felé jár (sokak szerint már el is kezdõdött), közeledik a Vízöntõ korszaka, óriási változásokat idézve fel a földi életben, a Vízöntõ hatásainak értelmében felforgatva, feje tetejére állítva mindent, hogy a régi világból megszülethessen az új.
(forrás: asztrálfény.hu)
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Téma zárolva.

Asztrológiáról 12 éve 9 hónapja ezelőtt #1811

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5623
Mire jó az asztrológia? - Tévhitek ellen

Írta: Péterfy Gabriella

Az asztrológia õsi tudás, nem a "jóslás" a lényege, nem arra való, ahogy mostanában elég sokan gondolják, hanem az önismeretrõl szól.
Aquinoi Szent Tamás mondta: "A bölcs uralkodik a csillagok fölött, ahogy önmaga fölött uralkodik". Önmagunk fölött úgy tudunk uralkodni, ha megismerjük önmagunkat, ehhez nyújt segítséget az asztrológia.
Pl. azért nem is lehet, és nem szabad jóslásra használni, mert minden bolygónak több analógiája is van, és a tudatszintünkön múlik, hogyan tudjuk megélni azt az adott bolygóállást. Lehet, hogy valakinél ugyanaz a bolygóállás súlyos depressziót fog kiváltani, míg egy másik ember képes összeszedett lenni, befelé fordulni, meditálni, visszavonulni, és ha ezt önként megteszi, nem lesz depressziós. A spirituális fejlettségünk, szellemi szintünk nincs benne a horoszkópban. Aki elindul spirituális fejlõdés, az önismeret útján, egyre jobban képes lesz arra, hogy a maga kezébe vegye az életét, és ne legyen "kiszolgáltatva" a bolygóknak.

Létezik szabad akarat, és eleve elrendelés, a sorsunkat meg kell élnünk, mese nincs, de hogy hogyan, milyen szinten, az a szabad akaratunkon múlik. Például egy betegséget nem feltétlenül kell betegség formájában, fizikai síkon megélnünk, ha azzal az adott analógiával, amit akkor, ott meg kell tapasztalnunk, más módon is képesek vagyunk találkozni, másképp is megélhetjük, és elvileg képesek vagyunk erre, akkor nem szükséges, hogy betegség formájában tapasztaljuk meg a megtanulnivalónkat. Az asztrológia segít abban, hogy megtudjuk, az adott idõszakban mit kell megtanulnunk.

A bolygók nem hatnak ránk, és nem kényszerítenek minket semmire, szimbólumok, mint például egy közlekedési tábla az út szélén, és rajtunk múlik, hogy figyelembe vesszük-e azt a jelzést, például egy stop táblát, vagy megállás nélkül tovább hajtunk, és vállaljuk az esetleges következményeket, például egy baleset, vagy a rendõri büntetés formájában.

Egy pontos születési idõpontra kiszámított horoszkóp megbízható képet tud adni az illetõ jellemérõl, tulajdonságairól, életsorsáról, az életeseményeinek várható bekövetkezésének idõpontjáról. Pontos születési idõpont hiányában is lehetõség van a horoszkóp elkészítésére, ha az illetõ legalább egy körülbelüli idõpontot tud, ebben az esetben a fontosabb életeseményei alapján kiszámítható, pontosítható a születési idõpont.
(forrás: angyalszárny.hu)


--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 12 éve 9 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.

Asztrológiáról 12 éve 6 hónapja ezelőtt #2179

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5623
Titoklátás
(részlet)

A Nap még mindig a Skorpió csillagképében jár, így december harmadik hetében itt lép teremtõ erejû fényszög kapcsolatba az Uránusszal, és szintézis teremtõ kapcsolatba a csodálatos Neptun-Jupiter együttállással. Ennek köszönhetõen ez a hét továbbra is a mély lelki titkokról és belsõ sötétségünk átvilágításáról szól. Nagyon mélyre kell lemenni most önmagunkban ahhoz, hogy december végén elindulhassunk a Fénynemzés felé vezetõ úton.

Hét elején a Nap és az Uránusz racionalizáló fényszögének (kvadrát) köszönhetõen kifejezetten váratlan események várhatóak. Az Uránusz a Visszaúszó halakban és a Pegasus paripa alatt halad, így az isteni sugallatok újra villámszerûen csapódnak be az életünkbe. A sugallatok, megérzések hívó szavát ezúttal érdemes konkrét tettekre váltani, hiszen a Nap révén közvetlenül a cselekvõ énünket érintik. Lehet, hogy arra fogunk nagyon erõs késztetést érezni, hogy váratlanul most tisztázzunk le valamit, vagy most tudjuk nagy tetterõvel elvégezni valamely visszatérõ feladatunkat. A nagy tisztázások és tisztulások napjait éljük, amely a jövõ irányát jelölheti ki számunkra. Mindaz, ami eddig rejtve volt, sötétség övezte a Nap Skorpióban megtett útjának és az uránuszi tisztító energiáknak köszönhetõen a felszínre jön, és a világosság fényében nagy teremtõ erõvel letisztul.
A titkos, homályos, mélyre temetett érzések vagy helyzetek kitisztulásának jött el az ideje. Ez a felemelkedés útja.

Mindaz, amit lent a mélységekben tisztán meglátunk (önmagunkban vagy társainkban), a bölcs megértés lehetõségét és feladatát hozza el számunkra. A titkos ügyek, mélyre temetett fájdalmak, vagy homályos hazugságok átvilágítása és megértése tekintetében a szeretet bölcsességének erejét kell használnunk. Mindez önmagunk mély megértéséhez vezet.

A csodálatos Neptun-Jupiter együttállás harmadik aktiválódása közeleg jövõ hét elején, a téli napforduló napján (december 21.). Különös üzenete lesz, nem csak azért, mert pont ezen a napon - fordulnak át - a dolgok a sötétségbõl a világosság felé, hanem azért is, mert az együttállást egy gyönyörû szép fényszög kapcsolódás támogatja majd meg: a Vénusz szintézisteremtõ fényszögbe lép ugyanezen a napon a lélek gyógyulásáért felelõs együttállással!
További örömteli, békés adventi készülõdést kívánok!

Szeretettel,
Veres Mónika
2009. december 13.
Luca Napja
www.csillagtitkok.hu
(forrás: Angyalszárny.hu)--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 12 éve 6 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.
Oldalmegjelenítési idő: 0.144 másodperc