Jézus a fény

Szia, Vendég
Felhasználói név: Jelszó: Emlékezz rám
Jézus tanításával kapcsolatos gondolatokról, szellemtanról stb.

TÉMA: Reinkarnáció

Reinkarnáció 4 éve 6 hónapja ezelőtt #4408

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5623
.


10 dolog, amit mindenkinek tudnia kell a reinkarnációról!


Világszerte számtalan ember hisz a reinkarnációban, függetlenül attól, hogy milyen vallást gyakorol, habár igaz, hogy ez a hit leginkább az ázsiai területeken a legelterjedtebb. A nyugati világ kissé szkeptikusabban áll az õsi hitekkel szemben, mert az ott szocializálódott emberek inkább tudományos megvilágításban látják a világot, viszont ahhoz, hogy valóban látni és érteni tudjuk a valóságot nagyon sok esetben a tudomány már nem elég.

10 dolog, amit mindenkinek tudnia kell a reinkarnációról!

Egyszerûen léteznek olyan dolgok, amit még a tudomány sem képes megmagyarázni, vegyük csak például azt, ha egy kis gyereknek hirtelen eszébe jutnak az elõzõ életébõl megmaradt emlékei. A reinkarnáció fogalma és folyamata sok ember fejében zavaros, ezért a tisztánlátás érdekében összegyûjtöttük azt a 10 dolgot, amit mindenképpen érdemes tudni a reinkarnációról.

1. A lélek létezik


A lélek nem csupán egy mítosz, vagy illúzió. Minden ember fizikai, halandó testbõl és egy halhatatlan lélekbõl tevõdik össze. A lélek kelti életre azt a testet, a lélek határozza meg, hogy ki is vagy valójában. A test csupán egy eszköz, amit a lélek ajándékul kap, hogy megvalósíthassa mindazt, amire hivatott. A lélek maga a színtiszta energia.

2. A lélek fejlõdik


Mindegyik lélek egy-egy saját küldetéssel rendelkezik, melyek során tapasztalatok és erõfeszítések révén képes a fejlõdésre. A lelki fejlõdés az életszakaszok elõrehaladtával együtt folyamatosan fejlõdik, egészen az újszülött kortól addig a pontig, amikor már elegendõ bölcsességet és tudást halmozott fel.

3. A lélek leginkább fizikai vonatkozások által képes fejlõdni

A lelki fejlõdést a személyes döntések és tapasztalatok segítik elõ. A lélek csak úgy képes fejlõdni, ha megvívhatja saját csatáit, vállalhatja döntéseiért és választásaiért a felelõsséget és következményt. Ezért is olyan fontos a lélek és a test harmóniája. A lelket sosem lehet korlátok közé szorítani, mégis egy testbe beleszületve, más szellemektõl elkülönülve egyedül kell irányítsa önmagát. Egy élet alatt megtett dolgaink egyfajta leckeként szolgálnak a lélek számára, melynek tanulságait magával viszi, miután elhagyja a fizikai testet a halál bekövetkeztekor.

4. A reinkarnáció által a lélek egy széleskörû és hosszú utazáson vesz részt

Egy emberi élet ideje nem elegendõ ahhoz, hogy a lélek mindenfajta élménnyel, döntéssel, tapasztalattal, leckével találkozzon. Például a lélek meg kell tapasztalja milyen az élet úgy nõként, mint férfiként, vagy úgy áldozatként, mint elkövetõként stb. A reinkarnációnak köszönhetõen a lélek mindig más és más testbe születik bele, más életkörülmények között él, más kapcsolatokat létesít, és más típusú dolgokat tapasztalhat meg, ezért többszöri újjászületést követõen már egy szélesebb perspektívából ismerheti meg a világot. Lehet, hogy egyik élete során azt tanulhatja meg, hogy hogyan vállaljon felelõsséget saját magáért, míg a másik arra tanítja meg, hogyan kezelheti az ölébe hulló hatalmat.

5. A lélek nem rendelkezik nemi identitással, nemzetiséggel, hitvallással, vagy fajisággal

Nincs olyan, hogy kínai, vagy zsidó lélek, mindegyik lélek egyforma, éppen ezért bármilyen testbe újjászülethet. Mi választjuk meg saját magunknak a szülõvárosunkat, a nemzetiségünket, a bõrszínünket. A lélek az összehasonlítás és összevetés módszerével képes különbséget tenni és ezáltal fejlõdni egyes földi életei után. Egyik életünkben dönthetünk úgy, hogy egy férfi testébe bújunk, másikban egy nõként születünk meg. Teljesen mindegy, a lényeg az, hogy a lehetõ legtöbb élettípussal járó tapasztalatokat átélhessük.

6. A lélek mindig egy adott faj egyedihez ragaszkodik

Az emberi lélek, vagyis a mi lelkünk, csak emberi testben születhet újra a világra. Persze ez nem azt jelenti, hogy valamikor régen nem tapasztaltuk volna meg milyen az élet egy alacsonyabb életformaként, de a lelki evolúció során már elértük azt, hogy emberi egyedek bõrébe bújhassunk. Az emberi lélek küldetése a tudatosság szintjén valósulhat meg és ehhez embereknek kell lennünk. Viszont nagyon ritkán fordulhat elõ, hogy egy elõzõ életünket tegyük fel egy delfinként éltük le, de ennél alacsonyabb szint nem fordulhat elõ (rovarok, bogarak stb.)

7. Mindegyik életünk elõre megtervezett


A születést megelõzõen a lélek kiválasztja, hogy milyen tapasztalatokat nyújtó életet szeretne élni. A választott élet körülményeit és a vele járó kapcsolatokat más felsõbb lelkek együttmûködésével és beleegyezésével állapítják meg. Például, ha a lélek azt akarja, hogy élete során jószívû legyen a gyerekekkel szemben, akkor azt is eldöntheti, hogy gyerekkorában olyan kapcsolata legyen az édesanyjával, hogy ennek hatására a személyisége ilyen irányba fejlõdhessen. Az élet legfõbb eseményei elõre meg vannak tervezve: születés, család, iskola, kapcsolatok, karrier, halál, betegségek. A test is már a születés elõtt kiválasztásra kerül. De ez nem azt jelenti, hogy váratlan és spontán dolgoknak nincs helye.

8. És ott vannak még a karma törvényei is.

Ha egyik élet során A megöli B-t, akkor egy másik élet során B öli meg A-t, ez a karma lényege. De a karma nem egy "kozmikus igazságszolgáltatási rendszer" a lélek szempontjából nézve, mert minden azért történik, hogy a lélek fejlõdhessen. Karma irányította cselekedeteket inkább a kezdeti szakaszokban követnek el a lelkek, olyankor, amikor még oly keveset tudnak az emberi létezésrõl.

9. A reinkarnációnak van eleje és vége


Számos tévhittel szemben a reinkarnáció nem egy végtelen újjászületés és eltávozás kör. Mindegyik utazás egy adott szinten kezdõdik és egy magasabb szinten fejezõdik be. Lélekként pontosan tudjuk, hogy utunk hova vezet, és mit is csinálunk pontosan.

10. Nincs siettetés


Sok ezzel foglalkozó tannal szemben azt kell mondjuk, hogy nincs siettetés, vagy nyomás annak érdekében, hogy mihamarabb megvilágosodjunk, vagy véghez vigyük a reinkarnációs körünket. Ez nem egy verseny, amiben az a lényeg, hogy minél rövidebb idõ alatt, minél több életet átélhessünk. Nem egy mókuskerék. A lélek szempontjából nem létezik idõ, az idõ csak egy fizikai jelenség. Ezért a lelkeket nem érdekli, hogy hány ezer évbe telik, amíg befejezik küldetésüket.

Zárógondolatként még azt is érdemes megemlítenünk, hogy a lelkek nem reinkarnálódnak azonnal a halált követõen. Egy-két év, de akár évtized is eltelhet két élet között, minden attól függ, hogy a lélek milyen fejlõdési szinten áll, mik a tervei, és miket tanult az elõzõ életeibõl. A reinkarnáció minden emberi lét feltétele ezért egyetemes dolog. Ennek köszönhetõen vagyunk mi mind itt.


filantropikum.com/10-dolog-amit-mindenki...ell-reinkarnaciorol/
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 4 éve 6 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.

Reinkarnáció 4 éve 3 hónapja ezelőtt #4476

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5623
.


Igazolást nyújtó anyajegyekWilliam George, egy észak-amerikai halász esete a legmegdöbbentõbb: aki azt állította, érzi, hogy hamarosan meghal, ám annyira szereti családját, hogy következõ életében újra velük akar együtt élni, s ezért úgy döntött, a saját unokájaként fog megszületni.

Családtagjai hüledezve hallgatták a nagypapa eszmefuttatását, aki azt állította, elõre megbeszélt helyen különféle anyajegyei lesznek, amelyek majd bizonyítják, hogy a kicsi testében õ kelt új életre.

Az öreg William nemsokára eltávozott az élõk sorából, s menye nem sokkal ezután gyermeket szült. A kisfiún pontosan olyan anyajegyek voltak, mint amilyeneket korábban a nagyapja leírt.

A fiú az évek múlásával külsõre is a nagyapjára kezdett el hasonlítani, és ráismert nagyapja több olyan személyes tárgyára, amit korábban sosem láthatott.

A történetek elgondolkodtatóak, és bár a reinkarnáció tényét mindannyian azonos szemszögbõl vizsgálják, mégis felvetik a kérdést: mi történik a Felejtés Óceánjában, amelyben minden eltávozott lélek alámerül, hogy megszabaduljon levetett élete emlékeitõl, örömeitõl és fájdalmaitól - ha néhányan mégis képesek emlékezni?
Részlet - forrás: Paul Roland: Reinkarnáció / astronet.hu


rejtelyekszigete.com/karmikus-sebhelyek-...eletek-bizonyitekai/
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 4 éve 3 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.

Reinkarnáció 4 éve 1 hónapja ezelőtt #4526

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5623
.


Ezért találkozol ugyanazokkal a lelkekkel minden inkarnációban


Életed során sok ember keresztezi az utadat, a szülõktõl kezdve a gyermekeiden és a barátaidon át, egészen a szerelmedig. A karmikus tanítások szerint mindig ugyanazok a lelkek találkoznak egymással, csupán különbözõ testben és szerepekben.
A lélek leszületik egy adott fizikai testben, egészen addig, ameddig nem teljesül a karmikus feladata és van valamilyen karmikus adóssága. Amikor másokkal kapcsolatba kerülsz, lehetõséged van arra, hogy beteljesítsd a karmikus feladataidat.

Néhány szó a karmáról

A karma nem más, mint a végtelen szeretet hiányából fakadó és a forrástól való elszakadásból következõ cselekedetek eredménye. A szeretet hiánya miatt tudatosan vagy öntudatlanul is képes vagy bántani másokat, netán éppen neked okoznak fájdalmat mások.
Olyan ez, akár egy karma bank, ahol le kell rónod a fennmaradó kölcsönöket, és mindenkire ugyanazok a szabályok illetve karmikus törvények vonatkoznak.

Karmikus emlékek

A karmikus emlékeket az Akasha (azaz az Univerzum emlékezete) tárolja, amelyekhez a tudatos elme persze nem fér hozzá. Ám mindenbõl tanulhatsz, és összekapcsolódhatsz a többi emberrel bizonyos érzelmek révén, amiket az adott személyek váltanak ki belõled.
Ha valaki beteljesíti a karmikus feladatát, távozik az életedbõl. Olyan is megesik, hogy kissé kényelmetlenül érzed magad egyesek társaságában, ezért akár megkönnyebbülés is lehet, ha egyes emberek kilépnek az életedbõl.
Nem szabad azonban figyelmen kívül hagyni azokat az érzelmeket, amelyeket mások kiváltanak belõled. A forrás benned van. A felhalmozódott félelmek és fájdalmak, az elfojtott negatív tapasztalatok és a nem kívánt érzelmi állapotok mind-mind lerakódnak a lényed legmélyén.
Azok az emberek, akikkel egy életen át kapcsolatban vagy, a karmikus tanítóid szerepét töltik be, akik abban segítenek, hogy felszabadulj az elõbb említett mérgezõ állapotok alól, amelyben olykor benne ragadsz.

Vonzás és tudatalatti

Az emberekkel természetesen úgy kerülsz kapcsolatba, hogy elõször a külsõ fog meg, ám a vonzódás általában tudatalatti szinten is mûködik, hiszen a tudatalattiban ott rejlenek a karmikus emlékek.
A karmikus szenzorod lényegében "felismeri" a másik ember karmikus emlékeit. Ezáltal teljesülhet a karmikus feladatod, s így kerülsz kapcsolatba a megfelelõ emberrel.
Egy kapcsolatban nem tudsz úgy fejlõdni, ha csak a pozitív tulajdonságaidat mutatod meg a másik félnek, konfliktusokra is szükség van. Bizony, egy-egy konfliktus aranyat ér, mert ilyenkor fontos dolgok tisztázódhatnak.
Amikor például féltékeny vagy, érdemes megkérdezni saját magadtól azt, hogy "Miért van bennem ez az érzés? Mi ez a dolog?" Ne hagyd figyelmen kívül ezt az érzést. Szükség van arra, hogy dolgozz önmagadon, így tudod összerakni az apró mozaikdarabokból a valós képet.
Ezek az apró darabkák ugyanis a személyiséged hiányosságai, a saját gyengeségeid. Talán gyermekkorból erednek, és az elutasítás miatt erõsödnek fel, hiszen félsz attól, hogy elveszíted a másikat.

A személyiség formálása


Idõvel a személyiséged polarizál és megjegyez egy-egy bizonyos érzelmi reakciót, például félelmet, fájdalmat, gyûlöletet vagy éppen féltékenységet, és ez a gát megmaradhat benned.
Törekedned kell a másokkal való kapcsolatok stabilizálására, ám ha a partnered viselkedése nem feltétlenül megfelelõ számodra, akkor elbizonytalanodhatsz, és a korábbi félelmeid felerõsödnek, amik már a tudatalattidba beépültek.

Valójában az adott partnered csupán részben felelõs a személyiséged kialakulásában. Ám ezt nem mindig könnyû tudatosítani önmagadban, hiszen te épp úgy éled meg a dolgot, hogy az illetõ megbánt téged. Ugyanakkor ne felejtsd el, hogy minden érzelem megtapasztalása egy-egy karmikus feladat.
Olyan emberrel kerülsz karmikus kapcsolatba, aki a távoli múltban ugyanazokat az érzelmi dolgokat élte meg, akárcsak te. A karma nem azért van, hogy számodra szenvedést okozzon, hanem elvezet a feltétel nélküli szeretethez és képes leszel lelkileg egyesülni az univerzum végtelen szeretetével.
Ismerd meg az önzetlen szeretet fogalmát és cselekedj eszerint - hiszen a partnereddel ketten egyek vagytok. Minden csak egy apró mozaikdarabka, amelybõl kirakhatod a teljes egészet.

Minden te vagy


Csepp vagy a tengerben, az óceán pedig a többi ember, ám minden csepp szükséges ahhoz, hogy hatalmas óceánná duzzadjon a víz. Mindaddig folytatódik ciklikusan az inkarnáció, ameddig nem teljesül be a karmád. Minden életben szembetalálkozol a karmikus feladataiddal, bármilyen testbe is szüless.

forrás: noiportal.hu

rejtelyekszigete.com/ezert-talalkozol-ug...inden-inkarnacioban/
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 4 éve 1 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.

Reinkarnáció 3 éve 2 hónapja ezelőtt #5052

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5623
.


A köztes lét tapasztalatai


Minden új testet öltésnek komoly oka és célja van. A következõ élet kitervelésében gyakran olyan más lelkek is részt vesznek, akikkel az egyén már sok inkarnációban együtt élt.
Erre azért van szükség, mert azoknak a személyeknek, akiknek egymással elszámolni valójuk van, azonos helyen és idõben kell ismét testet ölteniük.

Rendszerint olyanokkal kell megújítanunk kapcsolatunkat, akikkel a múltban kellemes vagy kellemetlen viszonyban éltünk. A köztes létbe visszavezetett páciensek egyike így számolt be döntésérõl: "Azért kellett most visszajönnöm a földre, hogy leróhassam adósságomat azok felé, akikre nehezteltem elõzõ életemben. Ez alkalommal, ha bántani fognak, viszonzásképpen meg fogok nekik bocsátani."

Mindig céllal térünk vissza

Gyakran éppen azokkal kell újra együtt élnünk, akikkel a legkevésbé szeretnénk találkozni. Egy férfi hipnózisban beszámolt arról, milyen kétségbeesetten tiltakozott, amikor megmondták neki, hogy annak a nõnek a gyermekeként fog megszületni, akit elõzõ életében meggyilkolt.
Van, aki kifejezetten nehéz körülményeket választ, például nyomorék testet, súlyos testi hibát, korai árvaságot, anyagi nyomorúságot stb., hogy ledolgozhasson valami nehéz karmikus tehertételt.

Sok esetben az életfeladat a tapasztalatszerzés.

Ha a lélek számos inkarnáción keresztül az élményeknek csak egyik pólusával találkozott, itt az ideje, hogy a másik végletet is megismerje. Egy férfi például, aki több inkarnáción keresztül visszavonult, puritán, prûd életmódot folytatott, azt tervezte meg, hogy a következõ életében nimfomániás utcalány lesz.
A hipnózisban visszavezetett személyek között nem egy olyan akadt, akinek nagy meglepetést vagy csalódást okozott, amikor megtudta jelen életére tervezett feladatát.

Az egyik férfi páciens például súlyos pszichés problémákkal kínlódott, mert úgy gondolta, hogy sokkal többre, magasabb pozícióra hivatott az életben, mint amit sikerült elérnie.
Hipnózisban kiderült, hogy életének tervezett feladata éppen a másoknak alárendelt szerep megtapasztalása. Ez a felismerés annyira megrázta a férfit, hogy hosszabb ideig tartó pszichoterápiás kezelésre volt szüksége utána.
Az öngyilkosoknak hamarosan vissza kell jönniük a földre, hogy szembenézzenek azokkal a nehézségekkel, amelyek elöl megfutamodtak. Senki sem menekülhet saját tetteinek következményei elõl.

Nem mindenki tervezi meg jövendõ életét, bár mindenki számára megadatott a lehetõség. A nagyon anyagias gondolkodású egyének, akiket csak a testi vágyak és igények érdekelnek, igyekeznek minél elõbb újra testet ölteni, nem törõdve karmikus adósságaik törlesztésével.
Az alkohol rabjait például a kocsma környéke vonzza, mint a méz a legyet. Az ítélõszék elõtti megjelenés után a legtöbb lélek mély álomba merül. Ezek az egyének nem emlékeznek semmire, nem terveznek semmit. Majd amikor felébrednek, kényszerítve érzik magukat a megszületésre, de nem tudják, miért kell újra világra jönniük.

Vannak azonban olyanok is, akik nem vesztegetik az idõt a túlvilágon, hanem komoly tanulmányokat folytatnak. Van, aki földi hivatásának tökéletesebb elsajátításán fáradozik. De olyan tantárgyak is léteznek a köztes lét iskolájában, amelyeknek nincs földi megfelelõjük.
A léleknek módjában áll visszautasítani az ítélõszék tanácsait, de ez általában nem vezet jóra. A cél és feladat nélküli inkarnáció elpocsékolt élet. Akik hipnózisban arról számoltak be, hogy nehéz sorsot terveztek maguknak, kevésbé voltak kétségbeesettek, mint azok, akik semmilyen tervezést sem csináltak.

Két inkarnáció között különbözõ idõ telhet el

A hipnotizált személyek esetében tíz hónap volt a legkevesebb és nyolcszáz év a legtöbb. Korunkban egyre rövidebb a köztes létben töltött idõ két inkarnáció között. Ez magyarázza Földünk túlnépesedését is. A második világháborúban elpusztultak nagy része már az ötvenes években újra világra jött. A kevéssé fejlett lelkek, akik sóvárognak egy bármilyen új test után, nem töltenek hosszú idõt a köztes létben. Azok sem, akik korán alkalmat találnak földi cselekedeteik karmikus jóvátételére. Hosszabb ideig azok a lelkek maradnak, akik nagyon alaposan fel akarnak készülni a következõ földi életre. Vagy azok, akik túlságosan mélyen "alszanak" ahhoz, hogy újra megszülessenek.

Mielõtt a lélek újra testet ölt, felejt


Elfelejti elõzõ inkarnációit és a köztes létet. Erre azért van szükség, mert régi cselekedetei és vétkei összezavarnák. A felejtés fátyola borul a következõ életre vonatkozó terveire is. Ez éppolyan fontos, mint az, hogy egy diák ne ismerje elõre a vizsgakérdésekre adandó válaszokat.

Nagyon érdekes kérdés, hogy mikor megy a lélek a testbe? Hosszú idõvel a születés elõtt, a születéskor, vagy a születés után?

Erre nincs egyértelmû válasz. Valószínûleg egyénenként változó. Pedig jó lenne pontosan tudni, mert ez eldöntené az abortuszkérdés körüli vitát is. Edgár Cayce adatai azt sejtetik, hogy a lélek a testbe mehet röviddel a születés elõtt, kis idõvel utána, vagy éppen a születés pillanatában.
Dr. Helen Wambach csoportosan végzett regressziós hipnózisainak alanyai általában arról számoltak be, hogy a magzati élet alatt csak ismerkedtek jövendõ testükkel. Nagyon kevés tudatos emléket tudtak felszínre hozni ebbõl az idõbõl. A testet véglegesen a születés napján kellett elfoglalniuk.

Ha ezt nem tették, mert esetleg túlságosan vonakodtak az új testet öltéstõl, halva született a magzat. Az egyik hipnózisban visszavezetett egyén a következõképpen számol be jelenlegi megszületésérõl:

"A szülõszobában felülrõl figyeltem anyámat és a körülötte álló orvosokat. Fehér fény vett körül mindent, és én azonos voltam ezzel a fénnyel. Ekkor hallottam az egyik orvos hangját: "Most jön!" Tudtam, hogy eggyé kell válnom új testemmel. Nagyon habozva léptem be ebbe az életbe. Olyan remek érzés volt a fény részének lenni."
A köztes lét tapasztalatairól szóló beszámolók részleteikben különböznek egymástól. A lényegi üzenet azonban mindig ugyanaz: Teljesen felelõsek vagyunk azért, amik vagyunk és azokért a körülményekért, amelyekbe beleszülettünk. Mindent mi magunk hoztunk létre. Szabadon választottunk.


forrás: Bars Timi - noiportal.hu
rejtelyekszigete.com/koztes-let-tapasztalatai/
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 3 éve 2 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.

Reinkarnáció 2 éve 10 hónapja ezelőtt #5420

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5623
.


Vajon jártál már a Földön elõzõ életeid során? - a reinkarnáció 6 jele!


A reinkarnáció fogalma, közel 3000 éves múltra tekint vissza, és nem csak a Keleti, hanem többek között a Nyugati filozófusok is foglalkoztak az újjászületés jelenségével, kérdésével.

A reinkarnáció elmélete alapján a lélek több testben is visszatérhet a Földre azért, hogy tudást, tapasztalatot gyûjtsön egy magasabb tudatállapot elérése érdekében. A reinkarnáció koncepciója akár Einstein energiaelméletével is alátámasztható, mely kimondja, hogy az energia nem vész el, hanem átalakul. Ezzel párhuzamba állítva: a lélek sem tûnhet el, hanem reinkarnáció útján újra és újra a világban testet öltve kalandozik.

Töprengtél már valaha ezen? Érezted már valaha úgy, hogy lehet, te sem elsõ életedet éled a Földön? A reinkarnációnak sok jele lehet, ezeket gyûjtöttük most össze neked,.

1. Déja Vu érzés


Szinte mindenki megtapasztalta már a Déja Vu érzést, és tudja, mirõl szól. Néhány tudós szerint a Déja Vu-nak idegi eredetû magyarázata lehet, míg mások úgy vélik ez a reinkarnáció elsõdleges jele. Mikor úgy érzed, hogy ezzel az ismeretlennel mintha már találkoztál volna, vagy mintha az adott szituációt már átélted volna, a tudatalattiból felszínre törõ, elõzõ életünkbõl szerzett tapasztalatok köszönnek vissza. Sok embernek, ha ellátogat egy adott helyre vagy egy idegen országba, különös érzése támad, és úgy tájékozódik, mintha egész életében ott élt volna. Utaztatással, vagy hipnoterápiával akár képesek vagyunk betekintést nyerni elõzõ életeinkbe.

2. Visszatérõ álmok és rémálmok


Magának az álomnak is már szimbolikus értéke van, ám tudnunk kell megfelelõen olvasni belõle. Vegyük csak annak a nõnek a példáját, aki folyamatosan azt álmodta minden éjszaka, hogy csontokat talál a ruhásszekrényében, és ha rájuk pillant, bûntudat és szomorúság gyötörte. Mivel az álom hosszú heteken át nem hagyta nyugodni, elhatározta, hogy visszautazik elõzõ életeibe, hogy megtudja, miért álmodja folyton ezt. A hipnózis során a nõ rájött, hogy elõzõ élete során a kagyló vizébe fojtotta kisbabáját és a különös álma ezt a tragikus tettét szimbolizálja.

3. Különös tehetségek

Mikor egy gyerek, vagy akár egy felnõtt elõáll valamilyen ámulatba ejtõ dologgal, tudással, tehetséggel, amelyeket viszont sosem tanult, az is a reinkarnáció jele lehet. Néhány gyerek képes olyan idegen nyelveken is beszélni, amelyeket sosem tanultak. Persze a tehetségek nagy része örökölendõ, viszont ha olyan különleges képességgel áll elõ valaki, amit semmi sem indokol, az az elõzõ életébõl hozott tudás.

4. Fóbiák


A fóbiák legtöbbjét csak az elszenvedõjük érti csupán, és a többi ember csak a fejét csóválja, hogy hogyan lehetséges ettõl meg attól ilyen mértékig tartani? A fóbiák, az emberi lélek túléléséért hivatottak létrejönni. Legtöbbször olyan dolgoktól tartunk a leginkább, amelyek fájdalmat, félelmet és kárt okoztak nekünk. Ám ha ebben az életedben semmilyen sokkhatás nem ért, de valamiért mégis félsz például a pókoktól, tudd, hogy ennek magyarázata az elõzõ életedben rejlik.

5. Anyajegyek

Sokan úgy vélik, hogy az anyajegyek a reinkarnáció jelei, és ennek kapcsán el is mesélünk egy sztorit. Egy fiatal fiú a semmibõl egyszer csak elkezdett mesélni egy bizonyos férfiról, akit többször is mellkason lõttek. Annyiszor elmesélte ezt a szüleinek, hogy azok elhatározták felkutatják, hogy ki lehetett ez az ember. Mikor hosszas kutatás után megtalálták az aktáit, a szülõk megdöbbenten vették észre, hogy a képén szereplõ golyónyomok épp olyan elhelyezkedésûek, mint a gyermekük mellkasán lévõ anyajegyek.

Sokan hiszik, hogy az anyajegyek az elõzõ életünkben szerzett sérülések jelei, és az anyajegyek változása szorosan összefügg a gondolkodásmódunkkal és érzelmeinkkel.

6. Lelki társak


Sokunknak biztosan van olyan emberi köteléke, amely merõben más, mint a többi. Erre az adott személyre úgy tekintesz, mintha már 1000 éve ismernétek egymást. Edgar Cayce, híres amerikai misztikumokkal foglalkozó szakértõ szerint a lelkek csoportosan vándorolnak, és együttesen egyensúlyozzák karmáikat. Edgar szerint minden életben más és más viszonyban születnek le ezek a lelkek, de a csoport mindig ugyanaz marad. Ezek szerint az is megtörténhet, hogy az egyik életedben lévõ nagymamád, a másik életedben akár a legjobb barátnõd is lehet.


részlet:https://filantropikum.com/vajon-jartal-mar-a-foldon-elozo-eleteid-soran-a-reinkarnacio-6-jele/
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 2 éve 10 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.

Reinkarnáció 2 éve 7 hónapja ezelőtt #5692

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5623
.


Mit vállal fel a lélek a leszületése elõtt?Biztosan sokan hallottatok már arról, hogy a lélek a leszületése elõtt, hol tartózkodik. Sokan vitatják, mások meg elfogadják azokat az információkat, melyek arról szólnak, hogy a lelkek a leszületés elõtt a köztes létben tartózkodnak.

Ez az a hely, ahol a léleknek van ideje eltöprengenie azon, hogy az elõzõ inkarnációban mit és hogyan oldott meg. Mivel ezen a helyen nem létezik tér és idõ, így szinte végtelen lehet a mai ember számára a lélek ott töltött idõszaka.

Azonos szinten lévõ lelkek azonos helyen tartózkodnak a köztes létben. Ott számot adnak maguknak a földön, vagy más bolygón történt felvállalásaikról. Elemzik a megoldott és a megoldatlan feladataikat. Egyesével újra és újra felidézik magukban azokat az eseményeket, melyekkel szembetalálkoztak az elmúlt életeik során. Figyelemmel kísérik mi történt, és hogyan oldották meg, vagy sem a feladatokat. A megoldatlan feladatokat újra átnézik, elemzik, hol hibáztak, és mint információt, elteszik a következõ leszületésük idejére.

Az, hogy ez mikor következik be, annak nagyon sok összetevõje van. Azokkal a lelkekkel, akikkel körül vannak véve, folyamatos kapcsolatban vannak. Kiválasztják azokat, akikkel a következõ inkarnációban együtt szeretnének fejlõdni. Maguk választják ki a szüleiket és azoknak a lelkeknek a csoportjait, akikkel a leszületés után a karma beteljesítésén fognak dolgozni.

Sokat kell munkálkodniuk azon, hogy minden egyes lélekkel, akivel kapcsolatban lesznek, felvegyék a kapcsolatot és egyeztessék az elképzeléseiket. Mindent pontosan megterveznek, hogy kivel és mikor fognak találkozni az életük során. Így nem lehetnek véletlenek azok a találkozások, amiken keresztül megyünk.

Bár a lélek tudja, mikor és mi fog történni vele, maga az ember ezzel nincs tisztában. Így fordulhatnak elõ olyan helyzetek, melyekre látszólag nincs magyarázat.

Korábban sosem látott emberekkel kerülünk kapcsolatba. Ezek a találkozások lehetnek számunkra akár jó, vagy rossz végkimenetelûek. Ha egy ilyen találkozás jó, akkor szinte nem is veszünk róla tudomást. Ha viszont rosszul éljük meg, akkor rögtön jön a válasz, hogy én milyen szerencsétlen vagyok.

Így fordulhat elõ az, amikor az ember felteszi magának a kérdéseket, miért pont velem történik ez vagy az, miért büntet engem az Isten? Lehet, sokan nem tudják, de Isten senkit sem büntet. Õ jóságos és türelmes. Minden léleknek megadja a lehetõséget arra, hogy folyamatosan dolgozzon a karmáján és kijavítsa a hibáit. Ha idõnkén "el is bukik" egy inkarnáció során, újabb lehetõséget kap arra, hogy kijavítsa azt. Ebbõl a megközelítésbõl nézve már nem is olyan rossz a kép, mint gondolnánk.

Ha minden összeállt, akkor következhet a leszületés pillanata. Itt is megoszlanak a vélemények. Vannak, akik a fogantatás pillanatára teszik a lélek leszületését, vannak, akik késõbbre. Ezen most itt kár lenne vitatkozni.
A lényeg az, hogy ha a lélek már benne van a felvállalásában és az édesanyja hasában tartózkodik, nagyon sok feladat hárul rá. A külsõ események hatására folyamatosan kapja az információkat. Ezeken õ ekkor már elkezd dolgozni. Sokszor elõfordul, hogy a lélek megijed az elõtte álló feladatoktól, és úgy dönt, mégsem vállalja a testöltést.

Ilyenkor fordulhat az elõ, hogy a gyermek, aki már útban van a földi megtapasztalások felé, idõ elõtt elhagyja a biztonságot jelentõ anyaméhet, és halva születik. Igaz, a halva születésnek vannak más lelki tényezõi is, de azok nem a lélekkel, hanem a szülõvel hozhatóak összefüggésbe.

Ha a lélek készen áll a földi síkon való életre, akkor természetes idõben a világra jön, és mint ember kezdi meg az életét a földön. Ahogy cseperedik és nõ, folyamatosan kerül olyan helyzetekbe, melyek segítik õt a karmája megélésében. Folyamatosan tanul a szüleitõl és a környezetétõl. Nem mellékesen, tanítja is a környezetét.

Lehet sokakban felmerül a kérdés, mire taníthat meg engem egy gyermek. Én azt mondom, sok mindenre. Akár a szeretetre, az elfogadásra, az elengedésre és még sorolhatnánk azokat a lehetõségeket, melyekre õ tanít meg bennünket. Rövid földi élete során megállás nélkül jönnek eléje a feladatok. Ezeket hol jól, hol kevésbé jól oldja meg. A feladatai közben, ha rájön, mi miért történik vele, sokkal tudatosabbá válik, és azon munkálkodik, hogy mindent úgy végezzen el, ahogyan azt eltervezte.

Nagyon kevés számú lélek van, aki képes arra, hogy minden felvállalt feladatot pontosan megoldjon és ezzel azokat a karmákat, melyek miatt leszületett, teljesen feloldjon. Azért ez ne ijesszen meg senkit, mert mint korábban írtam, mindig van egy újabb lehetõség, amikor bizonyíthatunk magunknak, hogy igenis képesek vagyunk megoldani a feladatainkat.

Mi történik közben a lélekkel a földön, mikor fejezi be a pályafutását? Több lehetõség is van. Ha megoldotta azt, amiért leszületett, vagy ha feladja, mert nem képes megoldani õket, vagy ha bizonyos dolgokat meg is oldott, de egy részével már nem képes elboldogulni, vagy ha nem ismeri fel a figyelmeztetéseket és folyamatosan ugyan azokba a hibákba esik, akkor nagy valószínûséggel hazahívják õt.

Mindent összevetve a léleknek nem is olyan bonyolult ez az egész, mint az embernek. Az ember sokszor nem képes és nem is akarja elhinni, hogy minden, ami vele történik az nem ellene, hanem miatta és érte van. Ezért fordulhat elõ az, hogy idõ elõtt feladja, és önkezével vet véget az életének. Jó, ha tudjuk, ilyen esetben a lélek nagyon sokáig a föld és a köztes lét közötti világban reked, és hosszú ideig nem lesz képes arra, hogy egy újabb inkarnáció lehetõségével éljen.

Ezért fontos lehet mindannyiunk számára, hogy felismerjük környezetünkben azokat az embereket, akik hajlamosak az öngyilkosságra, és ha tehetjük, segítsünk nekik azzal, hogy tudatosítsuk bennük a lehetõségeiket. Ne feledjük, nagyon sok múlik rajtunk embereken, hogy hogyan fogadjuk el a lelkünknek a felvállalásait, és mikor tudatosodik ez bennünk.

Ha felismertük azt, miért születtünk le a földre, akkor dolgozzunk a feladatainkon és segítsünk ez által másokat is.

Nem szabad elfelejtenünk, hogy ezt az életet mi kértük és vállaltuk. Így próbáljuk meg a lehetõ legjobbat kihozni belõle.

Csak rajtunk múlik, hogy mit és hogyan élünk meg. Ne hibáztassunk másokat, azért amit mi vállaltunk.


Fogadjuk el és tegyük a dolgunkat!
Ez a mi feladatunk.


Bodacz Zsolt

angyalszarny.eoldal.hu/cikkek/karma/mit-...zuletese-elott_.html
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Téma zárolva.
Oldalmegjelenítési idő: 0.170 másodperc