Jézus a fény

Szia, Vendég
Felhasználói név: Jelszó: Emlékezz rám
Jézus tanításával kapcsolatos gondolatokról, szellemtanról stb.

TÉMA: Reinkarnáció

Reinkarnáció 13 éve 8 hónapja ezelőtt #117

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5623
Mi a reinkarnáció?

A reinkarnáció az ismétlõdõ születés és halál folyamata, mely során a lélek életeken keresztül egyik testbõl a másikba vándorol. A reinkarnáció szerint a lélek örök, a fizikai test csak átmeneti. Amikor valaki meghal, akkor csak a sûrû, fizikai teste hal meg, maga a lélek az egy új testbe költözik a léleknek megfelelõ karma szerint.

Miért van szükség az újraszületésre?
Az újszületés mozgatóereje a vágy. Amit elõzõ életeinkben nem oldottunk meg, az megoldásra, vagyis újra leszületésre, jóvátételre vár. Amit pedig ebben az életünkben nem tudunk megvalósítani, azt továbbvisszük magunkkal és egy új életben kell megvalósítanunk. A karmánk elõl nem lehet és nem is tudunk menekülni.
Az újraszületés célja, hogy a lélek mindig változatos életsorsokon menjen keresztül, így lelkileg-szellemileg is tud fejlõdni, ezért minden inkarnációban más-más földi környezetet és életsorsot kap a lélek. Lehetünk így férfiak, nõk, szegények és gazdagok, leszülethetünk Amerikában, Európában vagy Ázsiában stb.
Mi történik két élet között?
A tibeti buddhisták szerint a lélek az úgynevezett bardo-ba kerül, ami köztes létet jelent. Bõvebben errõl a Tibeti Halottaskönyvben lehet olvasni.
Miért nem emlékszünk rá, hogy mit vállaltunk?
A lélek odafenn megválasztja magának a segítõivel azt, hogy mit szeretne a jelen életében megtapasztalni, s ezt milyen életkörülményekkel. A lélek tudata a Földre érve elhomályosul, így már nem emlékszik arra mit vállalt, s sokan csak lázadoznak ellene, holott mindent saját maga választott.
A tudatalatti emlékszik mindenre, amit korábban már megtapasztalt, de nem véletlenül borul a felejtés homálya a tudatos elmére. Ha az összes elõzõ életének tapasztalataira emlékezne a lélek, képtelen lenne azt feldolgozni. Gondoljunk csak bele, hogy az adott élet egy-egy traumáját sem tudjuk sokszor feldolgozni, mi történne, ha több elõzõ élet hasonló kellemetlen emléke zuhanna ránk? Nem bírnánk elviselni.
(Forrás: Atlantisz kapui.hu)
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Téma zárolva.

Reinkarnáció 13 éve 8 hónapja ezelőtt #151

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5623
A Reinkarnációról

Az emberi lélek is gyakorta túlzott magabiztossággal lép át az élõk világába, és amikor távozik, túlságosan nagy benne az elbizonytalanodás. Ugyanis megfeledkezik arról, hogy a két különálló világ együtt létezik, és az egyik éppolyan valóságos, mint a másik.

Ha volt már elõzõ életem, miért nem emlékszem rá?

Képzeld el, hogy betekintést nyersz szabadon valamennyi elõzõ életedbe, és egy napon rád zuhan annak az emléke, hogy az emberiség nem ismer nálad nagyobb "szörnyeteget"... Hogy viselnéd el a hír okozta rémületet? Mit kezdenél azzal a rettentõ gondolattal, hogy egy korábbi inkarnációdban annyi lélektársad ellen vétettél, lelkednek annyi adóssága van amely letörlesztéséhez több millió év sem lenne elég.

Ez a helyzet sohasem fordulhat elõ, mert felborítaná az ok és okozat törvényét, márpedig ez a törvény örök, és megváltoztathatatlan. Akármilyen adósságaink legyenek, a fejlõdésünk során el kell érnünk azt az érettségi szintet, amelyen a jóvátétel immár lehetséges, és megvalósítható.

Amikor a lélek új testbe költözik megnyílik egy kapu, és vele egy lehetõség a lélek sorsának építésére. Ebben benne foglaltatik minden, jó, rossz, stb... . Törleszteni mindig lehet, de nem lehet kibújni a lélek által korábban elkövetett tettek felelõssége alól.

A hús-vér test, a lélek földi burka elpusztul és visszamarad a halálban, s vele marad a kiterjedt egó a földi burokhoz tartozó hátrahagyott tudat is. A lélek így kikerül az anyag börtönébõl. Szabad lesz. A földi tartózkodásból megõrzi a világi tapasztalatokat, amelyeket a memóriabankjában elraktároz - ugyanis csak a tudatos elme az, amit hátrahagyott. A tudatalatti tovább él, hiszen nincs köze az anyaghoz, és nem függ tõle. Most ez válik a lélek tudatos elméjévé, s ekként mûködik egészen addig, míg a lélek vissza nem tér a sûrû földi anyagba, hogy elkezdje a következõ életét. A felsõbbrendû tudat átvállalja azokat a funkciókat, amelyeket a tudatalatti átadott. Amikor elérkezik az idõ, hogy a lélek egy új testbe költözve visszatérjen a Földre, a folyamat egyszerûen megfordul. A tudatos elme visszatér a tudatalatti szintjére, a hús-vér anyaméhszerû szentélyébe.

A karma nem más, mint emlékezés, a cselekedeteink következményeinek reakciói. A Teremtõ szabad akarattal ruházott fel bennünket, de nem azért, hogy kényünk-kedvünk szerint érvényesítsük, hanem azért, hogy teremtõ szolgálatába állítsuk. Te választasz!
(Forrás:Kristályakadémia.hu)
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Téma zárolva.

Reinkarnáció - inkarnáció 13 éve 8 hónapja ezelőtt #211

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5623
Inkarnáció, Reinkarnáció

A kozmoszként felfogott univerzumban minden esemény egy tartalom formai megvalósulása. Tehát a születés sem lehet véletlenszerû, hanem bizonyos (szellemi) tartalmak formai kifejezõje. De hol vannak a tartalmak, melyek életünk kezdetét formálisan meghatározzák?

Erre egyetlen logikus válasz lehetséges: egy korábbi életben. Az elõzõ élet nem megoldott és nem "feloldott" problémái (negatív karma) adják azt a tartalmat, amely törvényszerûen egy formálisan megfelelõ idõpontban az újjászületést keresi. A testet-öltés az inkarnáció, s ennek idõszakos megismétlõdése a reinkarnáció. A születési horoszkóp, ez az életformula, egyszersmind legutóbbi életünk mérlege is. Amit ebben az életben nem valósítasz meg, magaddal viszed a következõbe, semmit sem úszhatsz meg! Az elsõ pillanatban érthetetlennek tûnik, miért azonosítják az asztrológusok az élet kezdetét mindig a születéssel, illetve az elsõ felsírással. Vajon nem sokkal elõbb, a fogantatás pillanatában kellene felállítani a horoszkópot, hiszen tudjuk, hogy az új inkarnáció a fogantatással kezdõdik. Az egyéni önállóság azonban hiányzik az anya testében élõ embrióból, hiszen bakapcsolódik az anya vérkeringésébe. Csak az újszülött köldökzsinórjának elvágásával és az erre bekövetkezõ elsõ felsírással önállósul az anyagcsere-körforgás, és születik meg az egyén.
(Forrás: X3.hu)
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 13 éve 8 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.

Reinkarnáció 13 éve 7 hónapja ezelőtt #255

 • Istvan
 • Istvan profilkép
Mi történik a halál után?

A halált követõen a lélek visszanézni jelen életének eseményeit, s megtudja azt is, hogy mi volt az, az életfeladat, amit a leszületésekor vállalt, s hogy azt milyen mértékben teljesítette. Itt senki más nem mond ítéletet, csak a lélek saját maga. Azt tudni kell, hogy odafenn mindenki szeretettel és megértéssel fogadja a lelket.
Ha nem olyan volt az életünk, mint amilyet elterveztünk, akkor a lélek szeretné ezt jóvátenni, ezért szeretne minél több dolgot magára vállalni a törlesztés érdekében.
A lélek a segítõk közremûködésével megalkotja következõ inkarnációjának vázlatát, hogy hova és milyen korba szülessen, melyik szülõpárt válassza, milyen családban szülessen, milyen személyek vegyék körül, s azokkal milyen kapcsolatban legyen, s a legfõbb sorspontokat is megbeszélik.
Miután ez megtörtént, a lélek megvárja az adott idõpontot és leszületik a Földön a megfelelõ helyen és családban.
(Forrás: Atlantisz kapui.hu)
Téma zárolva.

Reinkarnáció 13 éve 6 hónapja ezelőtt #368

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5623
Amikor a lélek testet ölt

Megannyi arc, megannyi tekintet, megannyi benyomás között éli mindennapjait a testet öltött lélek, mely útja során figyel, felismeréseket gyûjt, és tapasztal. Ez a sokféle információ, lenyomat szinte észrevétlenül szövõdik bele a lélek matériájába, a testbe. A test és lélek összhatása a kisugárzás.
.
Önbizalom vagy önhittség?

Kell, hogy erõt sugározzon az ember, de arra vigyázni kell, hogy az egészséges önbizalmat sokszor csak egy hajszál választja el az önhittségtõl. Az pedig kiül a legszebb arcra is. Aki szerepet játszik, vagy a plasztikai sebészek, kozmetikusok segítségével álcázza igazi énjét, hiába követ el mindent, az a bizonyos szikra, amivel másokat tûzbe lehet hozni, mindig hiányozni fog az egyéniségébõl. A köznapi ember ebbõl legfeljebb annyit érzékel, hogy a tökéletesség valahol mégiscsak hiányos.
Aki látja az aurát (vagy modern eszközökkel le tudja fényképezni) és képes elemezni, az már a színébõl meg tudja állapítani, hogy az illetõ valóban harmoniában van-e önmagával, vagy a lélek csak idegenként húzza meg magát a testben.
(ismeretlen)
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 13 éve 6 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.

Reinkarnáció 13 éve 5 hónapja ezelőtt #495

 • A.M. Timea
 • A.M. Timea profilkép
 • Nem elérhető
 • Platinum Boarder
 • Irgalom, békesség és szeretet adassék nektek
 • Hozzászólások: 356
Élet az élet után

Egy várandós anya két gyermeket hord a méhében. Az egyik egy "kis hívõ", a másik egy "kis szkeptikus". A "szkeptikus" azt kérdezi:

- Te hiszel a születés utáni életben?
- Hát persze - mondja a kis "hívõ". - Az itteni életünk arra va1ó, hogy felkészüljünk a születés utáni életre, hogy elég erõsekké váljunk arra, ami ott kint vár bennünket!
- Hülyeség! - mondja a "szkeptikus". - Ez nem igaz! Hogyan nézhet ki a kinti, külsõ élet?
- Pillanatnyilag még nem tudom - mondja a kis "hívõ" -, de biztos sokkal világosabb, mint itt bent! Lehet, hogy a szánkkal fogunk enni , a lábunkkal fogunk menni!
- Nonszensz, lehetetlen! - mondja a "szkeptikus". - Megyünk a lábunkkal és eszünk a szánkkal!? Micsoda hülyeség! Ez egy fura ötlet, hogyan is mûködhetne! Itt van a köldökzsinór, ami biztosítja a táplálékot. Nem lehetséges élet a születés után, hiszen ez a zsinór már így is túl rövid!
- Hát persze hogy mûködni fog, csak minden egy kicsit másként fog kinézni - mondja a kis "hívõ".
- Soha sem fog mûködni! - véli a kis "szkeptikus". - Még soha senki nem tért vissza a születés után! Születés után vége az egésznek! Az élet nem más, mint egy nagy sötét tortúra!
- Még ha nem is tudom pontosan, milyen lesz a születés utáni élet - mondja a kis "hívõ" -, de azt tudom, hogy találkozni fogunk az édesanyánkkal, és Õ nagyon vigyáz majd ránk!
- Anya!? Te hiszel egy anyában? Hol van? - kérdezi a kis "szkeptikus".
Itt van körülöttünk, mi benne vagyunk, és általa létezünk, nélküle nem is létezhetnénk! - válaszolja a kis "hívõ".
- Mire a kis "szkeptikus":
- Soha nem láttam még semmilyen anyát! Nincs is ilyen!
A kis "hívõ" elgondolkozik egy pillanatra.
- Néha, amikor nagyon csendben vagyunk, hallhatod, ahogy énekel, vagy érezheted, amikor megsimogatja világunkat! - Majd halkan hozzáteszi:
- Mindenesetre én hiszem, hogy az igazi életünk a születés után kezdõdik!
MEGISMERITEK AZ IGAZSÁGOT, ÉS AZ MEGSZABADÍT TITEKET.
Utolsó szerkesztés: 13 éve 5 hónapja ezelőtt Írta: A.M. Timea.
Téma zárolva.
Oldalmegjelenítési idő: 0.145 másodperc