Jézus a fény

Szia, Vendég
Felhasználói név: Jelszó: Emlékezz rám
Evangéliummal kapcsolatos témák.
 • Oldal:
 • 1
 • 2

TÉMA: "Ahol ketten vagy hároman összejönnek..."

"Ahol ketten vagy hároman összejönnek..." 13 éve 6 hónapja ezelőtt #725

 • Istvan
 • Istvan profilkép

Ahol ketten vagy hárman egybegyûlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.
Máté 18,20

Uram szívesen idézzük ezt a mondásodat. Sokszor is. Egyházunk szórványhelyzetében bõségesen adódik is alkalom erre. Néha csalódott reménységeinkre gyógyírnak használjuk, amikor az egyház hívására csak néhányan gyülekeznek egybe.
Ne csak így engedd értenem. Hiszen Te az egymagában küzdõ emberrel is együtt vagy. A nagy templomi sokasággal is. Ketten (házastársak?), vagy hárman (barátok, munkatársak?) nem mindig istentisztelet vagy imádkozás céljából vannak együtt. És gondjaik között bizony sokszor feledkeznek el még követõid is a Te jelenlétedrõl. Tervezgetéseiket nélküled végzik, társalgásuknál - fõként, ha távollévõkrõl folyik a szó - nem mindig veszik figyelembe, vajon szívesen hallgatod-e nyilatkozataikat.

Az emberekkel való hétköznapi, alkalmi érintkezésemben juttasd eszembe ezt az igédet. Úgy viselkedjem, mint aki ott érezlek Téged magunk között és legyen tetszésedre a szavam is, a cselekedetem is.
(forrás: Kersztényzene.hu)
Téma zárolva.

"Ahol ketten vagy hároman összejönnek..." 13 éve 6 hónapja ezelőtt #790

 • A.M. Timea
 • A.M. Timea profilkép
 • Nem elérhető
 • Platinum Boarder
 • Irgalom, békesség és szeretet adassék nektek
 • Hozzászólások: 356
Szétszóródás ; ami egyszer egy volt, apró részekre szakadt. Jézus azért imádkozott a Gecemáné kertben, hogy mindnyájan egyek legyenek!

Ma csak Magyarországon több mint 100 felekezet létezik. Mindegyik saját hitvallással, gyülekezettel. Nem nagyon tartják egymással a kapcsolatot, csak alkalmanként.
DE HÁNY EGYHÁZ VAN? ; csak egy.

Isten népe szétszóratásban van.
És a legtragikusabb, hogy nem beszélnek egymással, haragban vannak egymással és rivalizálnak.
De egy egyházon, közösségen belül is milyen megosztottság van. Jól tudja az Ördög, hogy ez az a gyenge pontja a gyülekezetnek, amit érdemes támadni.
Ha szétszór bennünket, megosztja erõinket, nem jelent veszélyt az egyház az õ ügyére.

Pedig Jézus azt mondta: az egyház elõtt nem állnak meg a pokol kapui. János meg arról tanított, hogy a hitünk legyõzi a világot!
Testvér testvér ellen harcol. Milyen szomorú ez!
Jn 15,6 ; Aki nem marad énbennem, az kiszárad. Szõlõtõ és szõlõvesszõ allegóriája.
Elveszik az erõ, elveszik az öröm, a lendület.
Nem folyik rajtuk a víz, nincs benne élet ; poshadt, állott, élettelen.
Fontos, hogy lássuk olyannak helyzetünket, amilyennek Isten látja!


Mit tesz az ember és mit tesz Isten? :
a) ember
vagy beletörõdik, netán elméletek talál ki, hogy megmagyarázza helyzetét: így kell ennek lenni
Vagy elkezdi próbálgatni maga megoldani a helyzetet.
- kell egy új pásztor
- le kell cserélni a vezetõséget
- törvényeket kell behozni
- vagy változtatni a liturgián

Tudunk-e egy szívvel, egy lélekkel Istenhez kiáltani? Erre lenne szükségünk.
Sírni Isten jelenlétében, ha kell, elmondani bûneinket. VAN-E VÁGY A SZÍVÜNKBEN ERRE?
Gyakran nincs idõnk, hogy Isten elõtt megálljunk és õszintén imádkozzunk, könyörögjünk .Közben Isten még most is szeret és vár minket.
Õ még mindig nem mondott le rólunk. Ugyanazzal a szeretettel szeret minket. Ez a mi reménységünk! Ebben bizakodhatunk csak.
Ha magunkra nézünk ; akkor nem látunk esélyt, de ha észrevesszük Istent, felismerjük VAN JÖVÕ!
Isten összegyûjti az Õ népét ; Ez a prófécia Izraelre vonatkozik, de reménykedek benne, hogy a gyülekezetre is igaz prófécia!

Forrás: Merényi Zoltán honlapja
MEGISMERITEK AZ IGAZSÁGOT, ÉS AZ MEGSZABADÍT TITEKET.
Utolsó szerkesztés: 13 éve 2 hete ezelőtt Írta: A.M. Timea.
Téma zárolva.

"Ahol ketten vagy hároman összejönnek..." 13 éve 3 hónapja ezelőtt #1364

 • A.M. Timea
 • A.M. Timea profilkép
 • Nem elérhető
 • Platinum Boarder
 • Irgalom, békesség és szeretet adassék nektek
 • Hozzászólások: 356
.ismeretlen szerzõtõl:


Isten azt szeretné ha kapcsolódnánk egy erõteljes szellemi közösséghez, egy keresztény gyülekezethez. Mikor odaadod az életed Jézus Krisztusnak Isten családjának a részévé válsz. A biblia Isten családját, a gyülekezetet egy testhez hasonlítja aminek a feje Krisztus. A testben mindenki egymástól függ és a testnek minden tagja hozzájárul az egész test mûködéséhez.

1Kor 12:14 Mert a test sem egy tag, hanem sok. Ha ezt mondaná a láb: mivelhogy nem kéz vagyok, nem vagyok a testbõl való; avagy nem a testbõl való-é azért? És ha a fül ezt mondaná: mivelhogy nem vagyok szem, nem vagyok a testbõl való; avagy nem a testbõl való-é azért? Ha az egész test szem, hol a hallás? ha az egész hallás, hol a szaglás? Most pedig az Isten elhelyezte a tagokat a testben egyenként mindeniket, amint akarta. Ha pedig az egész egy tag volna hol volna a test? Így azonban sok tag [van] ugyan, de egy test. Nem mondhatja pedig a szem a kéznek: Nincs rád szükségem; vagy viszont a fej a lábaknak: Nem kelletek nékem.

A gyülekezet többi tagjától bátorítást, erõt meríthetsz segítséget kaphatsz és te is hozzáteszed az értékeidet a közösséghez. Ez az oka , hogy fontos a gyülekezethez tartozás és ezért mondja a biblia ,hogy ne mulasszuk el a közösségbe járást. A gyülekezet több mint különbözõ indivídumok közössége, egységben óriási erõt képvisel a gonosszal és a világgal szemben.
Hogy lehet gyülekezetet találni?

Elõször is kérd Isten vezetését
Keress egy olyan közösséget ahol szeretik Jézus Krisztust és szolgálják az Urat és ahol a tanítások és a gyülekezeti élet összhangban van a bibliával.

MEGISMERITEK AZ IGAZSÁGOT, ÉS AZ MEGSZABADÍT TITEKET.
Utolsó szerkesztés: 13 éve 1 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.

"Ahol ketten vagy hároman összejönnek..." 13 éve 2 hete ezelőtt #1682

 • A.M. Timea
 • A.M. Timea profilkép
 • Nem elérhető
 • Platinum Boarder
 • Irgalom, békesség és szeretet adassék nektek
 • Hozzászólások: 356
A CSOPORT, MINT KÖZÖSSÉGÉPÍTÕ KÖZEG

"Egyetlen esemény felébresztheti a bennünk lakó, számunkra ismeretlen valakit. Élni annyit jelent, mint lépésrõl lépésre megszületni."
(Antoine de Saint-Exupéry)


A megélés, megértés lehetõsége a csoporttagok számára egyformán adott, ám mindenki maga dönti el, hogy milyen léptékben és ritmusban szeretne önmagával és problémáival szembenézni. A csoport egy bensõséges, védett környezet, ahol ugyanúgy megteremtjük társainkkal különbözõ viszonyainkat, mint ahogy ezt életünk egyéb területein is tesszük. Ám ellentétben a külvilági helyzetekkel, a csoporton belüli történések megértésére mindig van mód, visszatérõ alkalom, így tisztázásra kerülhetnek adott kérdések, idõközi gondolatok, vagy egyébként rejtve maradó érzetek. Ez is jelentõsen segítheti életünket, hiszen a csoporton kívüli életünkben is különféle emberi értékrendekkel találkozunk, így viszont a belsõ példák által, idõvel a sokszínûség felismerése, a megértés, elfogadás, már tudatosan lehet jelen mindennapjainkban.
A csoportmódszernek köszönhetõen új látásmódot, szempontokat kaphatunk mindenkori társas (családi, magán, munkahelyi, társasági stb.) kapcsolataink jobbá tételéhez, tehát a foglalkozások így, egyféle szocializációs tréningek is egyben.
Forrás:Japántapasz magazin


[/b]
MEGISMERITEK AZ IGAZSÁGOT, ÉS AZ MEGSZABADÍT TITEKET.
Utolsó szerkesztés: 13 éve 2 hete ezelőtt Írta: A.M. Timea.
Téma zárolva.

Ahol ketten vagy hároman összejönnek..." 12 éve 10 hónapja ezelőtt #1902

 • A.M. Timea
 • A.M. Timea profilkép
 • Nem elérhető
 • Platinum Boarder
 • Irgalom, békesség és szeretet adassék nektek
 • Hozzászólások: 356
Nemcsak õérettük könyörgök, hanem azokért is, akik az õ beszédükre hisznek majd énbennem.
(János 17, 20-21)


Mennyire szívén viselte a Megváltó halála elõtt az övéi egységét! Mennyire megszomorítja Õt a viszály és a vitatkozás! A hívõk egységében mutatkozik meg, hogy az Úr Jézus ereje hathatós-e bennük. A lelki élet fokmérõje és próbaköve az egyetértés. Ha az egy háztartásban élõk tartósan, szívbõl egyetértenek, ez mutatja, hogy hívõ emberek. Amikor a kegyelem teljességében állsz, könnyen túlteszed magad a nehézségeken és akadályokon. Ha szegény vagy a kegyelem dolgában, akkor a kicsiségekbe is belebotlasz, de ha olyan a békességed, mint a folyóvíz, nem könnyû megzavarni azt. Kicsi patakban minden kõ akadály, amit beledobnak és felzavarja a vizet, de a nagy folyam zavartalanul, fenségesen hömpölyög tovább, bármilyen nagy követ dobunk is hullámaiba. Aki gazdag Krisztusban, nem háborodik fel, ha hátrány éri valamiben.

A mennyei Király gyermekei a földi javakat ;egy marék homoknak" tekintik. Pál kárnak és szemétnek ítélt minden mást ahhoz képest, amit Megváltójában kapott. Az elsõ szeretet idején zavartalan egység uralkodik, de ha lelki életünk elapad, nem látjuk már olyan hatalmasnak a Megváltót. Elõtérbe kerülnek a hétköznapi élet apróságai s alkalmat adnak az elégedetlenkedésre és viszálykodásra. Néha a szúnyogból elefántot csinálunk.

Az elsõ gyülekezetben eleinte mindnyájan egy szív, egy lélek voltak. Kicsit késõbb a görögök méltatlankodni kezdtek a héberek ellen, hogy özvegyeiket mellõzik a szolgálatban. Ha érzed, hogy ingerültség és rosszkedv vesz erõt rajtad, fordulj ismét a kegyelemhez. Lásd meg az isteni irgalmat és egyszeriben eltûnik elégedetlenséged. Nem leszel többé békerontó, hanem békességszerzõ. Isten gyermekeinek az egysége vonz másokat legjobban a Megváltóhoz. Bennük, róluk ismeri meg a világ, amely kételkedve és elutasítóan áll velük szemben, hogy van hatalma ennek a Jézusnak; a lehetetlent is véghezviszi. A tanítványok szeretetközössége vonzza az embereket Jézushoz. Viszálykodásukkal azonban hitelét veszti az Õ ügye és taszítótag hat a távol állókra. Milyen áldás a világnak a hívõk szeretetben való egysége és milyen súlyos azoknak a felelõssége, akik békétlenséget és hasadásokat okoznak!

Forrás: Carl Eichhorn
Isten mûhelyében
MEGISMERITEK AZ IGAZSÁGOT, ÉS AZ MEGSZABADÍT TITEKET.
Utolsó szerkesztés: 12 éve 10 hónapja ezelőtt Írta: A.M. Timea.
Téma zárolva.

"Ahol ketten vagy hároman összejönnek..." 12 éve 10 hónapja ezelőtt #1906

 • A.M. Timea
 • A.M. Timea profilkép
 • Nem elérhető
 • Platinum Boarder
 • Irgalom, békesség és szeretet adassék nektek
 • Hozzászólások: 356
;...elõttetek megy Galileába: ott meglátjátok Õt, amint megmondta
nektek" (Mk 16,7).
Jézus Krisztus idejében ott lesz, ahol tanítványaival találkozni szeretne.
Õ mindig megtartja szavát és megjelenik a találkozón
. Ha ígérte, hogy találkozni fog velünk a kegyelem trónusánál, a nyilvános istentiszteleten vagy a kenyér megtörésénél, biztosra vehetjük, hogy valóban ott is van. Mi, bûneink miatt, elmulaszthatjuk a Vele való találkozást, Õ azonban soha nem tesz ilyet.


Azt ígérte, ;ahol ketten vagy hárman összegyûlnek az én nevemben, ott vagyok köztük"(Mt 18,20). Nem azt mondta, hogy "majd ott leszek, hanem hogy: ott vagyok".Jézus Krisztus mindig elsõnek van ott a találkozón.;Elõttetek megy". Szívbõl szereti népét, öröme van az övéiben, nem halogatja a velük való találkozást. Minden összejövetelünkre elsõnek megy el.Krisztus ki is jelenti magát az Õt követõknek. ;Meglátjátok Õt."
Milyen örömteli érzés ez! A híres embereket nem nagyon kívánjuk látni, de ha lelki szemeinkkel Krisztust láthatjuk, az örömmel és békességgel tölt el bennünket. Valóban meglátjuk Õt, mert megígérte, hogy eljön a benne hívõkhöz és kijelenti magát nekik. Legyünk biztosak abban, hogy ez így is lesz, mert Õ mindent ígérete szerint cselekszik: ;amint megmondta nektek". Ragadjuk meg ezt az ígéretet, és bízzunk abban, hogy végül velünk megcselekszi azt, amit megmondott nekünk.

Forrás: C. H. Spurgeon
Isten ígéreteinek tárháza

MEGISMERITEK AZ IGAZSÁGOT, ÉS AZ MEGSZABADÍT TITEKET.
Utolsó szerkesztés: 12 éve 10 hónapja ezelőtt Írta: A.M. Timea.
Téma zárolva.
 • Oldal:
 • 1
 • 2
Oldalmegjelenítési idő: 0.152 másodperc