Jézus a fény

Szia, Vendég
Felhasználói név: Jelszó: Emlékezz rám
Evangéliummal kapcsolatos témák.

TÉMA: Elmélkedések - imák

Elmélkedések - imák 2 éve 7 hónapja ezelőtt #5861

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5645
.
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Téma zárolva.

Elmélkedések - imák 2 éve 6 hónapja ezelőtt #5936

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5645
.

Istenem segíts.Te adj erõt, hogy bízni tudjak,
Ha megbántanak, ne zokogjak.
Te add meg, hogy eltûrjenek,
Hogy hibáimmal szeressenek.
Te erõsítsd meg erõtlenségem,
Hogy hõsként vigyem a keresztem.
Te légy árvaságom erõs támasza,
Tudom, Te vagy a gyengék gyámola.
Te õrizd meg gyengülõ eszem,
Hogy éltem nagy teher ne legyen.
Ó adj azoknak szeretetet,
Akiknek én adtam életet.
Légy szívükben jóság, irgalom
Öregségemet értõ szánalom.
Áldd, õrizd õket, édes Jézusom,
Hogy találkozzunk Nálad egykoron.
Vezess, erõsíts, oltalmazz,
A végsõ órámon irgalmazz.
Ámen
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Téma zárolva.

Elmélkedések - imák 2 éve 5 hónapja ezelőtt #6004

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5645
.


Tánczos Katalin : Az én Miatyánkom

(hajléktalan költõnõ verse)


Mikor a szíved már csordultig tele,
Mikor nem csönget rád, soha senki se,
Mikor sötét felhõ borul életedre,
Mikor kiket szeretsz, nem jutsz az eszükbe.
Ó "lélek", ne csüggedj! Ne pusztulj bele!
Nézz fel a magasba, reményteljesen,
S fohászkodj:
MIATYÁNK, KI VAGY A MENNYEKBEN!


Mikor a magányod ijesztõn rád szakad,
Mikor kérdésedre választ a csend nem ad,
Mikor körülvesz a durva szók özöne,
Átkozódik a "rossz", - erre van Istene!
Ó "lélek", ne csüggedj! Ne roppanj bele!
Nézz fel a magasba, és hittel rebegd:
Uram!
SZENTELTESSÉK MEG A TE NEVED!

Mikor mindenfelõl forrong a "nagyvilág",
Mikor elnyomásban szenved az igazság,
Mikor szabadul a Pokol a Földre,
Népek homlokára Káin bélyege van sütve,
Ó "lélek", ne csüggedj! Ne törjél bele!
Nézz fel a magasba, - hol örök fény ragyog,
S kérd: Uram!
JÖJJÖN EL A TE ORSZÁGOD

Mikor beléd sajdul a rideg valóság,
Mikor életednek nem látod a hasznát,
Mikor magad kínlódsz, láztól gyötörve,
Hisz bajban nincs barát, ki veled törõdne!
Ó "lélek", ne csüggedj! Ne keseredj bele!
Nézz fel a magasba, - hajtsd meg homlokod,
S mondd: Uram!
LEGYEN MEG A TE AKARATOD

Mikor a "kisember" fillérekben számol,
Mikor a drágaság az idegekben táncol,
Mikor a "gazdag" milliót költ: hogy "éljen",
S millió szegény a "nincstõl" hal éhen,
Ó "lélek", ne csüggedj! Ne roskadj bele!
Nézz fel a magasba, - tedd össze két kezed,
S kérd: Uram!
ADD MEG A NAPI KENYERÜNKET!

Mikor életedbe lassan belefáradsz,
Mikor hited gyöngül, - sõt - ellene támadsz,
Mikor: hogy imádkozz, nincs kedved, sem erõd,
Minden lázad benned, hogy - tagadd meg "ÕT",
Ó "lélek", ne csüggedj! Ne egyezz bele!
Nézz fel a magasba, s hívd Istenedet!
Uram! Segíts!
S BOCSÁSD MEG VÉTKEIMET!

Mikor hittél abban, hogy téged megbecsülnek,
Munkád elismerik, lakást is szereznek,
Mikor verítékig hajszoltad magad,
Késõbb rádöbbentél, hogy csak kihasználtak...!
Ó "lélek", ne csüggedj! Ne ess kétségbe!
Nézz fel a magasba, sírd el Teremtõdnek:
Uram!
MEGBOCSÁTOK AZ ELLENEM VÉTKEZÕKNEK!

Mikor a "nagyhatalmak" a BÉKÉT TÁRGYALJÁK,
MIKOR A BÉKE SEHOL! csak egymást gyilkolják,
Mikor népeket a vesztükbe hajtják,
S kérded: miért tûröd ezt ISTENEM, MI ATYÁNK?!
Ó "lélek", ne csüggedj! Ne pusztulj bele!
Nézz fel a magasba, s könyörögve szólj!
Lelkünket kikérte a "rossz", támad, s tombol!
URAM! MENTS MEG A KÍSÉRTÉSTÕL!
MENTS MEG A GONOSZTÓL!
AMEN!


UTÓHANG:
S akkor megszólal a MESTER, keményen - szelíden,
Távozz Sátán - szûnj vihar!
BÉKE, s CSEND legyen!
Miért féltek kicsinyhitûek?
BÍZZATOK ! Hisz' én megígértem Nektek!
Pokoli hatalmak rajtatok erõt nem vesznek
Hûséges kis nyájam, ÉN PÁSZTOROTOK vagyok,
S a végsõ idõkig - VELETEK MARADOK!

Forrás. Kovács Antal


--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 2 éve 5 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.

Ima 2 éve 1 hónapja ezelőtt #6139

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5645
.
Miatyánk - Mi történik valójában, amikor elmondod az Úr imádságát?


Az Úr imádsága, a Miatyánk, az a mindennapi imádság, amelyet a legtöbben ismerünk, de csak kevesen értik meg igazán, mit is jelent pontosan. Vajon hányszor mondtuk el valóban figyelmesen, az isteni csodára nyitott szívvel, és vajon hányszor hittünk valóban abban a védelemben, segítségben és ajándékban, amit ez az imádság hozhat az életünkbe?

Az alábbiakban azt mutatjuk be, mit is jelentenek az imádság szavai, amikor a meditáció, az elmélyülés, a teljes béke állapotában mondjuk ki azokat.

Nem kell feltétlenül egyetértened minden szóval, amit itt olvasol, hagyatkozz nyugodtan a saját ítélõképességedre, és döntsd el te magad, mi az, amit el tudsz fogadni igazságként az alábbiakból.

Ha az itt olvasottak eltérnek azoktól az információktól, amiket korábban olvastál, vagy ellentmondanak a személyes meggyõzõdésednek, ne feledd, hogy itt pusztán személyes benyomásokról van szó, és ezek nem szabály értékûek.

Mi Atyánk - Kapcsolatteremtés Istennel és minden létezõvel/Megnyílik a hetedik csakra (a koronacsakra).

Aki a mennyekben vagy - Aktiválja a hatodik csakrát (a homlokcsakrát), ezáltal megnyitva a "harmadik szemet", vagyis a belsõ szemünket, amely összeköt bennünket az istenivel.

Szenteltessék meg a te neved - Aktiválja az ötödik csakrát (torokcsakra)/ Elhozza a krisztusi energiát, összeköt bennünket Jézussal, és a Teremtõ szavának erejével/Gyógyító ereje van/Emeli az elhangzott szavak vibrációját.

Jöjjön el a te országod - Megnyitja a negyedik csakrát (szívcsakra)/Összeköt a lelki testünkkel, és a lélek emlékeivel.

Legyen meg a te akaratod - Megnyitja a harmadik csakrát (napfonat- vagy köldökcsakra)/Akaratunkat az isteni akarathoz igazítja. Átengedjük magunkat az istenségnek, hagyjuk, hogy a Szentlélek munkálkodjon bennünk és általunk.

Amint a mennyben, úgy a földön is
- Összeköti valamennyi csakrát a hetediktõl az elsõig, megnyitja az egyént az isteni energia befogadására.

Mindennapi kenyerünket
- Ez energiát ad a testünkben a Föld elemnek, és a hasi idegfonatnak (plexus solaris - napfonat csakra). Megnyitja a pránikus csatornát, lehetõvé teszi, hogy a fizikai testünk magába szívja a Fényt és táplálkozzon vele.

Add meg nekünk ma - Arra utal, hogy az ember elsõsorban az isteni Fénnyel táplálkozik, ez elõbbre való a fizikai táplálkozásnál. Az elmét és az akaratot a Jelenbe hozza, lélekben a jelen pillanatban vagyunk. Megnyitja a második csakrát (keresztcsonti csakra), ami magába foglalja a vágyakat. A vágyainkat az isteni akarathoz igazítja.

És bocsásd meg vétkeinket - Megtisztítja és helyreállítja az auránkat. Kihat a csontszerkezetre is, beengedi a Fényt a gerincoszlopba és általában véve a csontokba.

Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezõknek - Harmonizálja és megtisztítja a karmát. Harmóniába hoz bennünket az õseinkkel, és azokkal az emberekkel, akik az életünk részei. Helyreállítja és megerõsíti az éteri testet.

És ne vígy minket kísértésbe
- Átalakítja a fizikai testünkön kívüli energiákat. Harmóniát és védelmet jelent az asztrális utazásokban és kiterjedésekben.

De szabadíts meg a Gonosztól - Visszatérés az autentikus, belsõ Énhez. Követjük a belsõ útmutatást. Megvédi az auránkat az ellenséges külsõ energiáktól.

Mert tiéd az ország - Felismerjük, hogy Isten a szívünkben lakozik, és ott nyilvánul meg.

A hatalom és a dicsõség - A teremtés két dimenziójának felismerése: anyag és energia, vagy szándék és cselekedet.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében
- a Szentháromság elismerése, ugyanakkor az emberben jelen lévõ hármasság felismerése: test, elme, lélek/ vágy, akarat, cselekedet/ fizikai, energetikai, spirituális aspektus.

Ez az ima, amelyet maga Jézus hagyott ránk, és amelynek segítségével kommunikálhatunk az isteni erõvel - talán a leggyorsabb és legegyszerûbb módja, hogy harmóniába hozzuk az auránkat és a testünket (annak fizikai, asztrális, éteri és mentális szféráit), hogy megvédjük magunkat az alacsony vibrációjú energiáktól, és "megszenteljük" a minket körülvevõ tárgyakat. Ha gyakran és tudatosan mondjuk el, harmóniát hozhat életünk minden területén, és tartósan fenntarthatja a minket körülvevõ, kedvezõ energiamezõt.


filantropikum.com/miatyank-mi-tortenik-v...dod-az-ur-imadsagat/


--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 2 éve 1 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.

Elmélkedések - imák 2 éve 3 napja ezelőtt #6220

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5645

De jó volna


De jó volna jónak lenni,
Szüntelenül hitben élni,
Istent és egymást szeretni,
Rosszért is jóval fizetni!

Tudom ám, hogy gyenge vagyok!
Szívem mélyén jót akarok,
De ki segít engem ebben,
Hogy a sok jót végbevigyem?

Ugye, meghallgatod imám,
Szerető mennyei Atyám?
Lelked által segíts engem,
Hogy Jézust híven követhessem.
Ámen.
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 2 éve 3 napja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.

Elmélkedések - imák 1 éve 11 hónapja ezelőtt #6242

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5645
.
Ima kedvetlenségben


Vannak napok az életben, amikor az ember minden különösebb ok nélkül rosszkedvűnek, életuntnak érzi magát, valahogy elakad a földi gondok és bajok közepette. Lelke egyáltalán nem tud felemelkedni, kedélye sivár és nem tud imádkozni sem. Vonulj vissza magányodba, s küzd le rosszkedvűségedet és emeld föl szívedet Istenhez és fohászkodjál.

Atyám valami van közöttünk, ami elválaszt engem Tőled. Az én gyarló emberi természetem, lelkem és kishitűségem a kétségbeesés örvényébe akar sodorni. Ments meg Istenem, segíts rajtam. Küldj vigaszt kétkedő szívembe, melegítsd föl azt szereteteddel, hogy újra higgyek és bízzak.

Nem akarok elszakadni Tőled Istenem, mert tudom, hogy szereteted örök és el nem hagy minket soha. El akarok a lelkemből űzni minden meggondolatlanságot és bizalmatlanságot.
Ámen.
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 1 éve 11 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.
Oldalmegjelenítési idő: 0.146 másodperc