Jézus a fény

Szia, Vendég
Felhasználói név: Jelszó: Emlékezz rám
Evangéliummal kapcsolatos témák.

TÉMA: "Szeresd felebarátodat"

"Szeresd felebarátodat" 13 éve 1 hónapja ezelőtt #1561

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5645
Szellemi vitaminok

Küszködsz a hívõ életedben? Vegyél A vitamint! "Adjátok oda magatokat Istennek." (Róm. 6:13)

Nyelveddel van problémád? Vegyél Á vitamint! "Áldom az Urat mindenkor, állandóan Õt dicséri a szám." (Zsolt. 34:2)

Vonakodsz? Vegyél B vitamint! "Bátran hirdették Isten Igéjét." (Apcsel. 13:46)

Zaklatott vagy? Végy CS vitamint! "Csöndesség és reménység erõt adna nektek." (Ézs. 30:15)

Legyõzve érzed magad? Végy D vitamint! "De hála legyen az Istennek, aki Krisztus ereje által mindenkor diadalra vezet."(2Kor. 2:14)

Emlékszel a kudarcokra? Végy E vitamint! "Egyet cselekszem, ami hátam mögött van, azt elfelejtem." (Fil. 3:14)

Kétségbe vonod az Igét? Végy É vitamint! "Érvénytelenné nem lehet az Írást tenni." (Ján. 10:35)

Meguntad az életet? Végy F vitamint! "Felülmúlhatatlan ajándékáért Istennek legyen hála." (2Kor. 9:15)

Lehangolt vagy? Végy GY vitamint! "Gyõzedelmes jobbommal támogatlak." (Ézs. 41:10)

Rosszkedvû vagy? Végy H vitamint! "Hálát adok mindenkor, mindenért a mi Urunk Jézus Krisztusnak nevében az Istennek, az Atyának." (Ef. 5:20)

Bánatos vagy? Végy I vitamint! "Igazságodat ujjongva hirdeti nyelvem." (Zsolt. 51:16)

Lusta vagy és nem kezdeményezõ? Végy J vitamint! "Jó cselekedetre igyekszik." (Titusz 2:14)

Elcsüggedt vagy? Végy K vitamint! "Krisztus Jézus Istene és Atyja, a mi Urunk áldott legyen, aki megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben a Krisztus által."(Ef. 1:3)

folytatása a következõben


--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 13 éve 1 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.

"Szeresd felebarátodat" 13 éve 1 hónapja ezelőtt #1562

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5645
folytatása az elõzõnek

Gyötör a Sátán? Végy L vitamint! "Legyõzték azt (a Sátánt) a Bárány vérével és bizonyságtételük igéjével." (Jel. 12:11)

Nehézséged van? Végy M vitamint! "Minden gondotokat Õreá vessétek, mert Neki gondja van reátok." (1Pét. 5:7)

Nincs biztonságod? Végy N vitamint! "Neve az Úrnak erõs torony, odafut az igaz és védelmet talál." (Péld. 18:10)

Akadályok vannak az úton? Végy O vitamint! "Országát a mennyeknek erõszakosok ragadják meg." (Mt. 11:12)

Rosszak a körülmények? Végy Ö vitamint! "Örüljetek az Úrban, ismét mondom örüljetek." (Fil. 4:4)

Bátortalan a szíved? Végy P vitamint! "Perzselõ tûzzé vált szívemben, csontjaimba reszketve az Úr Igéje." (Jer. 20:9)

Ingadozik hited? Végy R vitamint! "Reménység hitvallásához szilárdan, ingadozás nélkül ragaszkodjunk, mert hû az, aki ígéretet tesz." (Zsid. 10:23)

Aggódsz? Végy S vitamint! "Semmi felõl ne aggódjatok… hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat Isten elõtt" (Fil. 4:6)

Rossz a vérmérsékleted? Végy SZ vitamint! "A Szeretet nem gerjed haragra." (1Kor. 13:5)

Úgy érzed, lefelé süllyedsz? Végy T vitamint! "Titeket pedig Isten hatalma õriz hit által."(1Pét. 1:5)

Gyengének érzed magad? Végy Ú vitamint! "Úrnak öröme a ti erõsségetek." (Neh. 8:10)

Tehetetlennek érzed magad? Végy V vitamint! "Van erõm mindenre a Krisztusban, aki engem megerõsít."(Fil. 4:13)

Isten azt mondja: Fiam, az én tanításomról el ne felejtkezzél, és megõrizze a te elméd, mert a napoknak hosszú voltát és sok esztendõs életet és békességet hoznak néked bõven. Az irgalmasság és igazság ne hagyjanak el téged: kösd azokat a te nyakadba, írd be azokat a te szívednek táblájára, így nyersz kedvességet és jó értelmet Istennek és embernek szemei elõtt. (Péld. 3:1-4)
(ismeretlen)


--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 13 éve 1 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.

"Szeresd felebarátodat" 13 éve 1 hónapja ezelőtt #1596

 • A.M. Timea
 • A.M. Timea profilkép
 • Nem elérhető
 • Platinum Boarder
 • Irgalom, békesség és szeretet adassék nektek
 • Hozzászólások: 356
Túrmezei Erzsébet: A harmadik


Valamit kérnek tõled.
Megtenni nem kötelesség.
Mást mond a jog,
mást súg az ész.
Valami mégis azt kívánja: Nézd,
tedd meg, ha teheted!
Mindig arra a harmadikra hallgass,
mert az a szeretet.

Messzire mentél.
Fáradt vagy. Léptél százat.
Valakiért még egyet kellene.
De tested, véred, lázad.
Majd máskor! - nyugtat meg az ész.
És a jog józanságra int.
De egy szelíd hang azt súgja megint:
Tedd meg, ha teheted!
Mindig arra a harmadikra hallgass,
mert az a szeretet.

Valakin segíthetnél.
Joga nincs hozzá. Nem érdemli meg.
Tán összetörte a szíved.
Az ész is azt súgja: Minek?
De Krisztus nyomorog benne.
És a szelíd hang halkan újra kérlel:
Tedd meg, ha teheted!
Mindig arra a harmadikra hallgass,
mert az a szeretet!

Ó, ha a harmadik
egyszer elsõ lehetne,
és diktálhatna, vonhatna, vihetne!
Lehet, elégnél
hamar. Valóban esztelenség volna.
De a szíved békességrõl dalolna,
s míg elveszítenéd,
bizony megtalálnád az életet!
Bízd rá magad arra a harmadikra!
Mert az a szeretet.
MEGISMERITEK AZ IGAZSÁGOT, ÉS AZ MEGSZABADÍT TITEKET.
Utolsó szerkesztés: 13 éve 1 hónapja ezelőtt Írta: A.M. Timea.
Téma zárolva.

"Szeresd felebarátodat" 12 éve 10 hónapja ezelőtt #1923

 • A.M. Timea
 • A.M. Timea profilkép
 • Nem elérhető
 • Platinum Boarder
 • Irgalom, békesség és szeretet adassék nektek
 • Hozzászólások: 356
Jézus arcképe (I.)A szeretet hosszútûr;, jóságos; a szeretet nem irigykedik, nem kérkedik, nem fuvalkodik fel.
(1 Kor 13, 4)

Amikor az apostol a legszebb témáról, a szeretetrõl lángoló, lendületes szavakkal ír, tulajdonképpen Jézus képét állítja a szemünk elé. hozzá kell hasonlóvá lennünk. De egyelõre fájón érezzük a nagy és mély különbséget.

A szeretet türelmes; nem fárad bele oly gyorsan a másik elhordozásába, még ha ismételten elõ is törnek annak régi hibái. Nem veti el a másikat, még ha az lassan halad is elõre és el-elmaradozik. Mint ahogyan Isten hosszú tûrése a mi menedékünk, úgy sok lelket helyreigazíthatunk, ha lankadatlan türelemmel fáradozunk értük és nem ejtjük el õket. De milyen rövid lélegzetû a mi szeretetünk! A hosszú tûrés sokszor gyengeségnek látszik, pedig az a legnagyobb erõ. ;Jobb a hosszú tûrõ; az erõsnél, aki várost vesz be."

A szeretet jóságos. Ez szavakban éppen úgy megmutatkozik, mint cselekedetben. Üdítõ napfényként hat, éltetõ harmat a léleknek. Ellentéte a sötét, kedvetlen, kemény természet, amely mindig pusztít ,mint a lisztharmat és a fagyos dér. Egy jóságos szó, egy barátságos kézfogás, egy szívélyes tekintet csodát tehet.

A szeretet nem irigykedik, nem verseng. A szentségtelen, önzõ szeretet féltékeny, ki akarja sajátítani a másikat, pedig a féltékeny ember csak gyötri magát és másokat is. Szeretetet akar, mégis mindent megtesz, hogy a szeretetet megnehezítse és elhidegítse. Az igazi szeretet soha nem károsít meg senkit, nem zárja le szûk keblûen a saját körét, hanem örül mindenkinek, aki hozzá jön. A szeretet nem kérkedik, vagy eredeti értelmét nézve: nem hiú, nem fontoskodó és dicsekvõ. Nem állít félre másokat, nem nevet a kárukon. Az igazi szeretet nem irányítja magára a figyelmet, nem törekszik tekintélyre. Arra sem törekszik, hogy szerepet játsszon, hangoskodva elöl járjon és másokon túltegyen.

Nem fuvalkodik fel. A hiúság mellett, mely tetszeni vágyik, ott van a gõg, amely önmagát isteníti és másokat lenéz, hidegségével taszít. A szeretet sem nem hiú, sem nem gõgös. Csupán szolgálni akar és nem tartja magát sokra. Csak az alázatosság talaján tud gyökeret ereszteni és teremni. Nem sérteget, hanem inkább gyógyítja a sebeket, amiket a szeretetlenség ütött. Szívesen elõre enged másokat, sõt hagyja, hogy túlszárnyalják és keserûség nélkül félreáll.

Forrás:Carl Eichhorn
Isten mûhelyében
Mellékletek:
MEGISMERITEK AZ IGAZSÁGOT, ÉS AZ MEGSZABADÍT TITEKET.
Utolsó szerkesztés: 12 éve 10 hónapja ezelőtt Írta: A.M. Timea.
Téma zárolva.

"Szeresd felebarátodat" 10 éve 3 hónapja ezelőtt #3359

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5645
."A szeretet... nem gerjed haragra, nem rója fel a gonoszt." 1Korinthus 13,5b


Gondolj arra, akit a világon a legjobban szeretsz.
Nem szoktál vele szemben haragra gerjedni?
Nem úgy van, hogy olyan hirtelen kemény szavakat tudsz mondani?
Talán kegyetlen szavakat, ami fáj. Nincsenek-e indulatkitöréseid?

Akkor ami benned van, az nem szeretet. "A szeretet nem rója fel a gonoszt."

Az egyik fajta ember úgy haragszik, hogy hirtelen kitör, aztán elmúlik.
Lehet, az a fajta vagy, aki nem mutat semmit, de nem tud megbocsátani.
Felróvod! Tudjuk, mit jelent ez, hogy sok van a rováson.
Valahol a szívünkben mindent felróvunk. Évtizedekre visszaemlékszünk.

Tudod, mit imádkozol a Miatyánkban?

Úgy bocsásson meg nekem Isten, ahogy én is az ellenem vétkezõknek.
Mi lenne, ha Isten is azt mondaná: megbocsátok, de nem felejtek?
Hány ember van, aki semmit nem mond, de belül morog,
kedvetlen, megkeseredett. Úgy járkál, mint egy sértett királynõ.
Vegyék észre, velem nem lehet így bánni.

A szeretet nem csak megbocsát, hanem el is felejt.

Az nem szeretet, amikor úgy jársz otthon, hogy engesztelhetetlen vagy.
A szeretet nem tesz ilyet. A szeretet megbocsát, mégpedig úgy, hogy "nem rója fel a gonoszt, nem gerjed haragra". Nem emlegeti, nem tör ki, szeret.
Amikor beteszed a bögréket, mindig úgy teszed, hogy a szép oldalát fordítod kívül.

Miért nem teszed ezt az emberekkel?
Miért mindig a csorba oldalát fordítod kívül?
Nézd a szép oldalát - van neki az is.
Ne úgy állítsd magad elé, hogy azt lásd benne, ami rossz.

A szeretet azt nézi, ami szép, ami jó, ami szeretnivaló.
Azt látja meg újra és újra, és azért hálás Istennek.
(szerzõje ismeretlen)
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 10 éve 3 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.

"Szeresd felebarátodat" 7 éve 6 hónapja ezelőtt #3943

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5645
.


A szeretet verse, vagy himnusza is lehet - Jorge M. BUCAY

www.thesecret.hu/node/4161


Szeretném, ha meghallgatnál, de nem bírálnál meg
Szeretném, ha véleményt mondanál
de nem adnál tanácsot
Szeretném, ha bíznál bennem, de nem követelnél
Szeretném, ha segítenél,
de nem akarnál dönteni helyettem
Szeretném, ha vigyáznál rám, de nem nyomnál el
Szeretném, ha néznél,
de nem vetítenéd ki rám a dolgaidat
Szeretném, ha ölelnél, de nem fojtanál
Szeretném, ha biztatnál, de nem taszigálnál
Szeretném, ha támogatnál, de nem hurcolnál
Szeretném, ha óvnál, de hazugságok nélkül
Szeretném, ha közelednél, de nem rontanál rám
Szeretném, ha megismernéd a dolgaimat,
melyek leginkább nem tetszenek neked
Szeretném, ha elfogadnád,
és nem iparkodnál megváltoztatni õket
Szeretném, ha tudnád, hogy MA számíthatsz rám…
Feltétel nélkül.

www.tudatossag.com/?q=content/szeretet-v...-lehet-jorge-m-bucay
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Téma zárolva.
Oldalmegjelenítési idő: 0.144 másodperc