Jézus a fény

Szia, Vendég
Felhasználói név: Jelszó: Emlékezz rám
Evangéliummal kapcsolatos témák.

TÉMA: "Szeresd felebarátodat"

"Szeresd felebarátodat" 4 éve 8 hónapja ezelőtt #4388

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5647
.


Az ellenség szeretete


Az emberek csak nagyon nehezen tudják magukban ezt az igerészt helyesen értelmezni, mert nincs meg bennük a jóra való törekvés érzése. Az aki csak éli az életét és nem törõdik azzal, hogy van-e neki Istene vagy sem, azokat bizony nehezen lehet meggyõzni arról, hogy ez a helyes út.

Mindig csak addig fontos az emberek számára, hogy legyen nekik valami láthatatlan támaszuk, hogy tudjanak, ha bajban vannak kihez fohászkodni. De ha már arról esik szó, hogy az embereknek az ellenségüket is ugyan úgy kell szeretni, mint bárki mást, akkor már nem is veszik komolyan azt az Istent, akihez imádkozni szoktak.

Ez mindazért van így, mert az emberek nem hajlandóak az embertársaiknak megbocsátani ha egymással vitába keverednek és meggyalázzák egymást. Mindig az a fontos ebben az esetben, hogy nekik mi a jó, mi az ami a számukra kedvezõ ebben az esetben. Ezért mindent megtesznek, ha kell még egymás számára olyan lehetõségeket is teremtenek, amelyben egyáltalán nem az Isten akarata érvényesül.

Minden alkalommal, amikor az emberek elkezdik egymást becsmérelni és akkor már nem a szeretet az, ami összeköti az embereket. Akkor bizony hamar bekövetkezik az, amikor egymással ellentétbe kerülnek és ilyenkor már nem a megbocsátás az, ami vezérli õket, hanem a harag és a gyûlölet. Mindent megtesznek azért, hogy az ellenségüket rossz színben tüntessék fel mások elõtt, magukat pedig ártatlannak tartják.

Ilyenkor kell az embereknek elgondolkozni azon, hogy valóban helyesen cselekedett-e, vagy éppen a kísértõ sugallatára cselekedett. Mert bizony még azok között is nagyon sokszor elõfordul hasonló eset, akik Jézusról hasonlóan gondolkoznak, de valamiben nem tudnak egységre jutni. Ilyenkor használja ki az ellentét a helyzetet, mert ekkor általában sikere szokott lenni, mert az alázat hiánya miatt bekövetkezett vita miatt, még a testvérek is ellentétbe szoktak kerülni egymással.

Jézus mondja ebben az igerészben, hogy " szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok üldözõitekért. Ha csupán azokat szeretitek akik benneteket is szeretnek mi lesz a jutalmatok ? Nem így tesznek a vámosok is ? "

Testvéreim legyetek nagyon jó barátai és testvérei egymásnak, hogy amikor megérkeztek égi otthonotokba ne kelljen ezek miatt keseregnetek.


(Forrás: Részlet - Imre Margit - Az Út, az Igazság és az Élet c. könyvébõl)

jezusafeny.hu/content/view/113/47/
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 4 éve 8 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.

"Szeresd felebarátodat" 4 éve 4 hónapja ezelőtt #4489

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5647
.A kereszt tövében
(Pecznyík Pál

Bánatos szívvel orcád elé állunk,
bûnterhünk roskaszt, elszorul szívünk.
Vigaszt, kegyelmet csak tetõled várunk,
bûnt megbocsájtó áldott Istenünk!

Szívünk úgy vágyik szíved melegére,
ölelj magadhoz, irgalmas Urunk!
Nálad van gyógyír szívünk sok sebére,
Te gyógyíthatsz meg, áldott orvosunk!

Golgota halmán, a kereszt tövében,
hová Fiadnak drága vére hullt!
Ott van bocsánat egyetlen cseppjében,
akire ráhull, bûnbõl szabadult!

Könnyes hálával köszönjük meg néked
üdvünk, kegyelmed, bûnbocsánatod.
Már boldog szívvel indulhatunk véled,
s boldogan kezdünk minden új napot.
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 4 éve 4 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.

"Szeresd felebarátodat" 3 éve 5 hónapja ezelőtt #4996

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5647
.

"Szeresd felebarátodat""Hallottátok a parancsot: Szeresd felebarátodat és gyûlöld ellenségedet!
Én pedig azt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, tegyetek jót haragosaitokkal és imádkozzatok üldözõitekért és rágalmazóitokért.
Hogy legyetek a ti mennyei Atyátok fiai, aki felhozza napját mind a jókra, mind a gonoszokra, és esõt ad mind az igazaknak, mind a hamisaknak.
Ha csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi jutalmat érdemeltek? Nem így tesznek a vámosok is?
És ha nem köszöntitek, csak barátaitokat, mi többet tesztek? Nem így tesznek a pogányok is?
Legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok tökéletes. "
(Máté 5. 43-48)


Ez az igerész nem csak arról szól, hogy az emberek mennyire nem úgy, élnek ahogyan kellene, hanem itt Jézus azt akarja az emberekkel megértetni, hogy mennyire nem is akarnak úgy élni ahogyan ebben az igerészben van.
A megértés az olyan esemény az emberek körében, hogy csak azt érti meg az ember, amire a fülét kihegyezte, vagyis amit meg akar érteni belõle. Nagyon sokszor történik olyan esemény, amikor csak azt értik meg az emberek ebbõl az igerészbõl, ami az õ számukra kedvezõ, hasznot húzhatnak belõle, és csak az õ javukat szolgálja. Nem törõdnek azokkal, akik hasonlóan gondolkodnak, mert nekik úgy sem adatott meg az, ami neki kijár jelszóval. Ezt ugyanis nagyon sok olyan ember is mondja magáról, aki elindult a Jézusinak nevezett úton, csak, éppen, az irányt nem abba a formában érte el, ahol Jézus is megtalálható.

Azt hogy "szeresd felebarátodat" szó hallatán az emberek lelkében csak a gyûlölet és harag különbözõ jelzõi jutnak az eszükbe. Sohasem arra gondolnak, hogy Jézus ezzel az igerésszel mit is akart mondani az embereknek, hanem a maguk gyûlöletes beszédével válaszolnak. Még azok is, akik hívõ embereknek tartják magukat, azok is kimagyarázzák az ige értelmét.

A legnagyobb egyházakban az emberek ezt az igét inkább arra használják fel, hogy nekik legyen belõlük hasznuk, olyan értelemben, hogy nekik ne kelljen másoknak olyat mondani, hogy szeressétek ellenségeiteket, mert sajnos akkor legelõször saját magukon kellene elkezdeni a "metszegetést", mert tudvalevõ, hogy az egyházak között ma nem a szeretet, ami vezérli az embereket, hanem a gyûlölködés, ellenségeskedés, rosszindulat.
"Ha csak azokat szeretitek, kik titeket is szeretnek, mi a jutalmatok" nagyon nehéz ezt megtenni annak, aki csak a saját maga alkotta törvények szerint éli az életét. Az, ha csak azt szereti az ember, aki viszontszeret, akkor nem is szeret, mert a szeretet az önzetlen. Nincs feltétele, határa és formája. Csak az Isten által átitatott szív képes olyan szeretetet adni, amelyben feloldódik minden harag, gyûlölet és ellenséges érzés. Amikor már az emberek képesek így szeretni, akkor már a lelkükben az Isten ereje által már nem jut eszükbe, hogy másokat bántsanak, másoknak ártsanak, hanem már tudatosan élik az életüket az Isten szolgálatába állítva.

"Legyetek ti tökéletesek, miképpen a ti Mennyei Atyátok tökéletes" szó hallatán az emberek büszkeségbõl annak is tartják magukat, mert az egójuk által már nem látják tisztán azt az Utat, amelyen járniuk kellene, amit Jézus megmutatott az embereknek, fizikai testben élve.
Példaéletet élt az emberek elõtt, hogy lássák azt, hogy nem lehetetlen azt megélni fizikai testben, amirõl Õ tanította az embereket. Utat mutatott a születésével, az életével, a tanításaival, a halálával, és a feltámadásával.

Minden földi ember képes e szerint élni, mert az ég angyalai folyamatosan azon dolgoznak, hogy segítsenek a földön élõ embereknek, hogy mihamarabb megtalálják a Jézushoz vezetõ utat.
Azok az emberek, akik nyitottak, azok fel is ismerik, hogy mi a jelentõsége annak, hogy itt élnek fizikai testben. Nagyon sok olyan ember van, aki hisz Jézus tanításaiban, de a cselekedeteiben nem valósítsa meg azokat, az õ számára elég, ha csak szóban tudja, szerinte nem kell úgy élni, ahogyan az, az evangéliumban le van írva.

Akkor kérdezem én, miért élt Jézus fizikai testben? miért kellett neki végigjárni azt az életutat, amit végigjárt. Elküldhette volna ugyan úgy az evangélium tanításait, mint ahogyan János tanítványának is elküldte, az angyalok által?
Szerintem a kulcs ebben van, vagyis ha nem vesszük komolyan az evangélium szavait és nem építjük be a mindennapi életünkbe, csak beszélünk róla, és tanítunk róla, akkor nem értettük meg Jézust. Nem értettük meg, hogy Õ mit akart nekünk ezzel megmutatni az életével.

A tökéletességrõl csak akkor beszélhetünk magunkról, ha képesek leszünk fizikai testben olyan cselekedetekre, amit Jézus vitt végbe tanításai által. Mert Õ, amirõl beszélt a tanítványainak, azt Õ meg is cselekedte elõttük.
Mi fizikai testben élõ emberek nagyon sok olyan hibával rendelkezünk, amivel a tökéletességrõl egyáltalán nem beszélhetünk még az életünkben, csak arról, hogy haladunk az Úton a tökéletesség felé. De ez a haladás is olyan, hogy csak akkor haladunk, ha a figyelmünket az Istenre, az Õ hívó szavára fordítsuk.
Õ az Út az Igazság és az Élet.

Imre Margit, 2009.09.01.--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 3 éve 5 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.

"Szeresd felebarátodat" 3 éve 1 hónapja ezelőtt #5292

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5647
.
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Téma zárolva.

"Szeresd felebarátodat" 2 éve 1 hónapja ezelőtt #6186

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5647
.

Vedd ki a gerendát


Minden esetben vedd ki szemedbõl a gerendát, mielõtt embertársad szemében elkezdenéd keresni a szálkát!

Nem vagyunk különbek egymástól, csak különbözõek. Gondoljátok el, milyen sivár, egyhangú lenne az életünk, ha valamennyien uniformisba bújtatott lélekkel élnénk!
Mindannyian Isten imádott gyermekei vagyunk.
Õ nem tesz különbséget, atyai szeretettel viseltet irántunk.
Valamennyiünkben ott van a jó és a rossz. Nincs ember, akit mindenki egyformán szeretne.

A mi feladatunk, hogy eldöntsük, hogyan élünk az Isten adta lehetõségekkel.
Ha nem megfelelõképpen, akkor csak magunkat hibáztathatjuk és csak magunknak tartozunk számadással.
Ha elrontasz valamit az életedben, akkor elõször magadban keresd a hibát, csak azután másokban!

(szerzõje ismeretlen)
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Téma zárolva.

"Szeresd felebarátodat" 2 éve 4 hete ezelőtt #6191

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5647
.


Teremtõ Atyám tõled kaptam életem


Teremtõ Atyám, tõled kaptam életem s vele együtt Szívembe a Szeretetet. Önmagad képére mintáztál, hogy mérhetetlen Szeretetedet adjam tovább.

Hálával s Hittel teli Szívvel állok eléd, mit tanítottál tovább adom Én. Ki még hitetlen vagy tétováz, az útján megáll. Ki szómra Szívét megnyitja, kézen fogva vezetem útján, míg el nem talál Atyám hozzád, hogy megismerje a Mennyei Boldogságot, melyet mindenki megkap, ha a Hit és Szeretet úját járja.

Isten Áldása és Tiszta Szeretetem öleljen!
(ismeretlen szerzõ)
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Téma zárolva.
Oldalmegjelenítési idő: 0.496 másodperc