Jézus a fény

Szia, Vendég
Felhasználói név: Jelszó: Emlékezz rám
Evangéliummal kapcsolatos témák.

TÉMA: "KERESZTÚT"

"KERESZTÚT" 13 éve 4 hónapja ezelőtt #1165

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5645
VI. állomás

Veronika letörli Jézus arcát

Veronika csekély szolgálatot tett az Üdvözítõ szenvedésének enyhítésére. Ezért örökbe kapta kendõjén az Úr arcának képmását. Ilyen az Úr, ha a legkisebbet is ajándékozzuk neki, magát adja viszonzásul. A legnagyobb szenvedésben is hálás volt a legkisebb jótéteményért.

Talán könnyebben elfogadsz egy-egy adományt, de az ajándékozóra kevés figyelmet fordítasz. Pedig milyen kis fáradságodba kerülne néha egy köszönõ szó.

Uram, Te nagyon fontosat mutattál meg nekem, az igazi hála erényét. Uram add, hogy elsõsorban irántad öntsön el gyengéd, szívbõl jövõ mély hálaérzet, mert végsõ soron a Te kezedbõl kapok mindent, és magamtól semmire se mennék. Hálával akarok gondolni azokra is, akik jót tesznek velem, akik közvetítik adományaidat.
Sugározd rám szent Arcod vonásait.


folytatása következik


--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 12 éve 4 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.

"KERESZTÚT" 13 éve 4 hónapja ezelőtt #1172

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5645
VII. állomás

Jézus másodszor esik el a kereszttel


A kereszt mindig nehezebb lesz, az Üdvözítõ egyre fáradtabb és gyengébb. Már alig botorkál, újra földre zuhan. A megmaradt erejébõl kell ismét talpra állnia, a szolgák ütéseitõl, gyalázkodásaitól kísérve.

Az Üdvözítõ most azokért a bûneidért szenved, amelyeket újra meg újra elkövetsz, amelyektõl oly nehezen tudsz meg válni: legfõbb hibáidért.

Uram, bûneim oly erõvel nehezednek rád, hogy ismét a földre nyomnak. Oly nehezen szabadulok tõlük, mindannyiszor elkövetem õket. Adj erõt az igaz elhatározáshoz, hogy végérvényesen tudjak szakítani azzal a bûnnel, amelybe oly gyakran visszaesem.


folytatása következik


--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 12 éve 4 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.

"KERESZTÚT" 13 éve 4 hónapja ezelőtt #1180

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5645
VIII. állomás

Jézus szól a síró asszonyokhoz


Az asszonyokat megrendíti a szenvedõ Jézus látása, pedig jobban tennék ha hívõ lélekkel követnék Õt. Erre már nem tudják rászánni magukat.
Az Üdvözítõ így szól hozzájuk: "Ne engem, hanem magatokat és gyermekeiteket sirassátok!" Ezzel rá akar mutatni arra, mily nagy jelentõsége van a tettnek, s mily kevés a sajnálkozásnak.

Add Uram, hogy nem törõdve az emberek szóbeszédével, alázatos tettekkel kövesselek. Ne engedd, hogy kishitûség és csüggedés erõt vegyen rajtam, amikor hiányzik belõlem a lelkesedés lendülete. Sõt éppen ilyenkor akarok neked tettekkel , különösen kötelességeim teljesítésével szolgálni.


folytatása következik


--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 12 éve 4 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.

"KERESZTÚT" 13 éve 4 hónapja ezelőtt #1183

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5645
IX. állomás

Jézus harmadszor esik el a kereszttelAz emelkedõ mindig meredekebb. Elérkezett az utolsó útszakasz. Az Üdvözítõ szeme elõtt feltûnik a hely, ahol hamarosan keresztre fogják feszíteni. Ekkor merül ki és rogy össze harmadszor is.

Minél nagyobbak az emberek bûnei, annál gyötrõbbek az Úr szenvedései. Most a megrögzött bûnösökért vezekel. Nekik is ki akarja nyitni a mennyek kapuját. Imádban gyakran emlékezz meg ezekrõl a szegények legszegényebbjeirõl, akik nem akarnak bejutni Isten országába, habár odajuthatnának!

Uram, harmadszori összeroskadásod által könyörülj azokon, akik elvakultságukban elfordultak Tõled, hogy szent szenvedések gyümölcse ne vesszen kárba az õ számukra sem.

folytatása következik


--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 12 éve 4 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.

"KERESZTÚT" 13 éve 4 hónapja ezelőtt #1188

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5645
X. állomás

Jézust megfosszák ruháitól


Megkezdõdnek az elõkészületek Jézus keresztre feszítéséhez: sebekkel borított lázas testérõl lerángatják a ruháit. Mily keserûség töltötte el az Üdvözítõt., de érted elviseli. Neked akar erõt adni ahhoz, hogy testedet megõrizhesd tisztán. Ezentúl vezekel azokért az emberekért, akikben nincs szemérem, akiknek nem szent az emberi test.

Uram, viselt ruháidat is odaadtad, amid volt, azzal mind vezekelsz.
Tartsd távol testemtõl minden bûnös gerjedelmet. Taníts meg arra, hogy testemben a Szentlélek templomát tiszteljem, s megvédjem minden megszentségtelenítéstõl. Benne mindig a szellem és a Te kegyelmed uralkodjék. Kerülni fogom a kényelemhez való túlzott ragaszkodást.
A Te kedvedért áldozatot vállalok magamra, megtagadok magamtól olyasmit, ami testemnek kedves, kellemes.
Segíts ebben Uram.

folytatása következik


--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 12 éve 4 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.

"KERESZTÚT" 13 éve 4 hónapja ezelőtt #1192

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5645

XI. állomás
Jézust a keresztre szegezik


Most a legszörnyûbb következik számára, a hóhérok keresztre szegezik testét. Krisztus kínjai kimondhatatlanok. Pedig hányszor találhatott volna a maga számára nyugalmas helyet a meghaláshoz. Most egyedül és kiszolgáltatva van durva lelkû emberek kénye-kedvének.

Itt adott példát, hogy te is készségesen vállald, ha a szenvedést társtalanul, magányosan kell elviselned.
Uram, mindenedet elvették. Most elhagyatva fekszel a keresztfán.

Uram, taníts meg a lemondásra. Tudjak egyszerû, szegény és igénytelen lenni. Ha szenvednem kell ne kürtöljem világgá, veled, megfeszített Üdvözítõmmel együtt akarom azt elviselni és fölajánlani a magam és mások bûneiért.

folytatása következik


--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 12 éve 4 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.
Oldalmegjelenítési idő: 0.164 másodperc