Jézus a fény

Szia, Vendég
Felhasználói név: Jelszó: Emlékezz rám
Evangéliummal kapcsolatos témák.

TÉMA: "KERESZTÚT"

"KERESZTÚT" 13 éve 4 hónapja ezelőtt #1199

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5645
XII. állomás
Jézus meghal a kereszten


Az Úr most hozza a legvégsõ áldozatot, mely minden eddigit felülmúl és betetõz, engedelmes a kereszthalálig, három kínokkal teli órát viaskodik a halállal, s ekkor kiadja lelkét.
Utolsó szavai a mennybe szállnak az Atyához, akinek küldetését most befejezte.
Az engedetlenség által jött az eredeti bûn a világra s most az engedelmesség által jön el az emberiség üdvössége.
Ennél világosabban és határozottabban nem tudta volna az Üdvözítõ kinyilatkoztatni és tudtunkra adni, hogy miért követel tõled engedelmességet, amely a te megszentelésedre szolgál.
Engedelmeskedj és megszabadulsz minden szenvedéstõl.

Uram, a kereszt lábánál állhatatosan kérlek ajándékozz meg engem az õszinte és jókedvû engedelmesség lelkületével. S ha nehéz meghajolnom, pillantsak szent keresztedre és jusson eszembe a Te gyermeki engedelmességed mennyei Atyád iránt. Engedelmeskedni akarok a Te parancsaidnak.

Fogadd el engedelmességemnek ezt az áldozatát és egyesítsd kereszthalálod megváltási mûvének gyümölcseivel.

folytatása következik


--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 12 éve 4 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.

"KERESZTÚT" 13 éve 4 hónapja ezelőtt #1210

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5645

XIII. állomás
Jézus testét leveszik a keresztrõl

Mária szíve mélyéig átérezte az Úr szenvedését. Most legelsõ gondja, hogy Fia számára méltó nyughelyet keressen.
Ekkor jön Arimathiai József, leveszi Jézus testét a keresztrõl és Mária ölébe helyezi. Most még egyszer karjai között tarthatja Üdvözítõjét. Nyelve nem szól, de szíve most is azt mondja, Lásd én az Úr szolgálóleánya vagyok, legyen nekem a Te szavaid szerint! Isten akaratában való igazi megnyugvás…

Uram, ha hitem erõsebb volna, nem lennék oly türelmetlen. Mária a nyugalmát benned való hitbõl merítette. Hadd tanuljak tõle csendes alkalmazkodást, ha baj, szerencsétlenség ér engem.
Nem szorongva, panaszkodva akarom parancsaidat fogadni, hanem szívesen, türelemmel, kitartással fogom teljesíteni akaratodat.

folytatása következik--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 12 éve 4 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.

"KERESZTÚT" 13 éve 4 hónapja ezelőtt #1215

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5645
XIV. állomás
Jézust sírba teszik


Csak néhány hûséges viszi az Úr testét a sírhoz. Csend van a szájak hallgatnak. Szomorú ez a menet, de a béke lebeg felettük. Az áldozat befejezõdött, nemsokára itt a húsvét.
Eljön az a nap, amikor téged is sírhoz kísérnek, amikor számodra is vége lesz a kemény harc idejének. Ne félj ettõl a naptól. Ha végigjártad az élet keresztútját az Üdvözítõvel, Õ megragyogtatja elõtted a húsvéti hajnal boldogító fényességét.

Uram, most vége keserû szenvedésednek. Itt nyugszol a sírban. Azonban hamarosan felvirrad dicsõséged napja, amikor a bûn, a halál és a pokol fölött aratott gyõzelmed nyilvánvalóvá lesz.
Az én keresztutam végén is boldog örökkévalóság vár a mennyben, amelyet Te ajándékozol nekem.
Erõsíts meg, hogy tartsak ki ezen az úton, amelyen Te haladsz elõttem a kereszteddel, s zászlót, melyen királyságod felségjelvénye, a szent Kereszt tündököl, soha cserben ne hagyjam.

folytatása következik--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 12 éve 4 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.

"KERESZTÚT" 13 éve 4 hónapja ezelőtt #1224

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5645
XV. állomás
Jézus feltámadt


Urunk Jézus Krisztus vétkeinkért halált szenvedett és megigazulásunkért feltámadott.
Krisztus feltámadása gyõzelem bûn felett, a feltámadás megtörte a gonosz hatalmát, de gyõzelmet hozott a halál felett is.

Krisztus feltámadása ezért is központja mindannyiunknak. A feltámadás nélkül nem részesedhetünk az Isteni életben. Ha Krisztus nem támad fel a halálból, akkor nem mondhatnánk, hogy tovább él az emberek lelkében.


Befejezõ ima

Kérlek Téged, Jézus Krisztusom, legyen a Te szenvedésed az én erõsségem, mely véd, õriz, oltalmaz az élet nehézségeiben.

Vérednek hullása legyen vétkem lemosója, halálod legyen örök dicsõségem, feltámadásod pedig táplálja bennem a reményt, hogy én is az örök boldogság részese leszek. Ki Élsz és uralkodsz mindörökkön örökké.
Ámen
(Thomas Merton)


--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 13 éve 4 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.

"KERESZTÚT" 13 éve 4 hónapja ezelőtt #1234

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5645
Jézus feltámadt.


--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 13 éve 4 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.

"KERESZTÚT" 12 éve 4 hónapja ezelőtt #2430

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5645
A KERESZTÚT ÁLLOMÁSAI1. Jézust halálra ítélik

2. Jézus a keresztet vállára veszi

3. Jézus elesik a kereszttel

4. Jézus szent Anyjával találkozik

5. Cirenei Simon segíti Jézusnak a keresztet vinni

6. Jézusnak Veronika kendõt nyújt

7. Jézus másodszor esik el a kereszttel

8. Jézus vigasztalja a siránkozó asszonyokat

9. Jézus harmadszor elesik a kereszt súlya alatt

10. Jézust megfosztják ruháitól, és epével itatják

11. Jézust rászegezik a keresztre

12. Jézus meghal a kereszten

13. Jézus testét leveszik a keresztrõl s Anyja ölébe fektetik

14. Jézust sírba teszikA Keresztút állomásai részletesen és képekkel az elõzõ oldalakon találhatóak.
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 12 éve 4 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.
Oldalmegjelenítési idő: 0.139 másodperc