Jézus a fény

Szia, Vendég
Felhasználói név: Jelszó: Emlékezz rám
Evangéliummal kapcsolatos témák.

TÉMA: Húsvéti elõkészületek,- húsvét - és egyéb

Húsvéti elõkészületek,- húsvét - és egyéb 13 éve 5 hónapja ezelőtt #1205

 • A.M. Timea
 • A.M. Timea profilkép
 • Nem elérhető
 • Platinum Boarder
 • Irgalom, békesség és szeretet adassék nektek
 • Hozzászólások: 356
elõzõ folytatása

Ne magadra és másokra nézz, hanem az legyen a legnagyobb vágyad, hogy Isten munkálkodjon, hogy kinyilvánítsa hatalmát. Aztán imádkozd a hit imáját, és valami természetfeletti fog történni. Isten válaszolni fog. Ereje beléd és rajtad keresztül fog áradni. Friss bátorságot fog adni, és alkalmassá tesz, hogy megtedd a te részed, hogy Isten Igéjét bátorsággal szóld, és bizonyságot tégy a Feltámadásról nagy erõvel, és a jelek, amelyek követnek, pozitív és félreismerhetetlen bizonyítékát adják annak, hogy az Úr veled dolgozik. Félelem és meggyõzés fog a hitetlenekre jönni.

Énók elváltozott, de elváltozása elõtt bizonyságot tett: arról, hogy kedves volt Istennek. Várjuk és reméljük, hogy elváltozunk mi is, az egyház nagy része, mikor Jézus jön. És nekünk is kell, hogy legyen saját bizonyságtételünk. Az erõ, jelek, és a Szellem megnyilvánulásai bizonyságtételek arról, hogy Istennek kedvesek vagyunk.

Kívánnunk kell, hogy Isten mindenható keze és ereje használjon minket. Meg kell, hogy érintsen a bátorság, a tûz. Imáinknak eredményesnek kell lenniük. Testünkben kellene hordoznunk az Õ erejét. Istennek meg kellene dicsõülnie testünkben valamiképp. Isten erõmûvei vagyunk Jézus azt mondta: „Hanem vesztek erõt, amikor a Szent Szellem eljön rátok.” Ha meghátrálunk, Istennek nem leszünk kedvesek, és nem fog használni minket az Õ tetszésére. Nem tud használni, mert nem vagyunk vele szövetségben. Isten szabad akaratot adott minden embernek. Isten olyan emberekre vágyik, és olyanokat keres, akik az Õ szíve szerint valók. Egyek Vele és az Úr Jézus Krisztussal, akinek semmilyen áldozat nem túl nagy azért, hogy Isten örök tanácsa és tervei teljességükben valósuljanak meg. Õ a hit embereit keresi, a Zsidó levél 11. részében fellelhetõ fajtájút.

Minden, ami az Atyáé, lehet a miénk is. Mikor a tékozlók hazajönnek, menjünk mi is és együnk a hizlalt ökörbõl és kapcsolódjunk be a zenébe és táncba. Legyünk boldogok. Olyanná teszi lábunkat mint a szarvasé, és magas helyekre ültet minket. Isten ereje könnyûvé teszi testüket, mikor betölt a Szent Szellem, ami záloga a feltámadás erejének. Némelyeknek mégis meg van kötözve a kezük-lábuk. Nem tudják felemelni a kezeiket Istenhez, és nem tudnak bekapcsolódni a szent táncba. Némelyekben talán a példabeszédbõl ismert idõsebbik fiúnak a szelleme van. Szent, szelíd bátorságunk van. Bennünk, akik a Vér alatt vagyunk, nem a félelem szelleme van, hanem a szeretetnek, az erõnek és a tiszta értelemnek a szelleme. Tudjuk, hogy Isten fiai és leányai vagyunk, erõvel és hatalommal.

Fogadjátok el azt akit Isten választ, bármilyen legyen is a múltja. Most kicsoda? Vigyázzatok arra, hogy ne bántsátok a kicsinyeket, akik Krisztusban hisznek. (Márk 9,42) Hogy ne tántorodjanak meg és essenek el azért, mert elutasítjátok a közösségbõl, megtagadjátok tõle a szabadságot, és visszatartjátok tõlük szereteteteket.

folytatás következik
MEGISMERITEK AZ IGAZSÁGOT, ÉS AZ MEGSZABADÍT TITEKET.
Utolsó szerkesztés: 13 éve 5 hónapja ezelőtt Írta: A.M. Timea.
Téma zárolva.

Húsvéti elõkészületek,- húsvét - és egyéb 13 éve 5 hónapja ezelőtt #1206

 • A.M. Timea
 • A.M. Timea profilkép
 • Nem elérhető
 • Platinum Boarder
 • Irgalom, békesség és szeretet adassék nektek
 • Hozzászólások: 356
elõzõ folytatása


Ha bennem maradtok és az én szavaim bennetek maradnak, kérjetek amit csak akartok, és meglesz nektek. János 15,7Benne kell maradnunk, az Õ szolgálatában, az Õ beszédében, az Õ akaratában, az Õ értelmét birtokolva, betöltve az Õ Szellemével, aki cselekvésre ösztökél, hogy az Atya céljait megvalósítsuk. Az Õ szavainak muszáj bennünk maradniuk.
Olvasd tovább és cselekedd az Újszövetségi tanításokat. Életünk legfõbb tárgyának az kell, hogy legyen, hogy mindezeket a tanításokat szemléltessük, megvalósítsuk még részleteiben is. Leghõbb vágyunknak az kell lennie, hogy megtudjuk, Jézus mit mondana és tenne egy ilyen idõben és helyzetben. Bármit, ami Isten dicsõségére van ; ezt akarja, hogy tegyük. Az Õ dicsõsége, hogy meggyógyuljanak az Õ szentjei, ez mutatja, mennyire szereti õket, és tanúsítja az õ erejét. A Jézus nevében történõ egyetlen gyógyulási eset, hozzátéve azt a tudást, hogy a bûnök megbocsáttattak, és a békességet, ami minden értelmet felülhalad, elegendõ, hogy demonstrálja Jézus Krisztus istenségét és feltámadását, és ezért megítéli és meggyõzi a bûnösöket.
A Szent Szellem helyezi a szívünkbe a vágyat, hogy dicsõítsük Jézust. Kívánjuk és vágyódjunk Utána, hogy bemutathassuk az Õ gazdagságát és jóságát, és nagy dolgokat cselekedhessünk, nem magunknak leginkább, hanem mindenki másnak, fõleg azoknak, aki segítségül hívja az Õ nevét abban a meggyõzõdésben, hogy Õ az Elõ Isten Fia.
És most ; mondja Etter ; a Szent Szellem bejön, a hívásunkra. Megengedjük Neki, hogy felkészítsen minket, és mi is elkészítjük magunkat. Meghívtuk, hogy cselekedjen. Átengedjük Neki az irányítást, és minden gondolatot, szót, és cselekedetet alárendelünk Neki. A Szent Szellem és mi tökéletes harmóniában munkálkodunk együtt. Az Õ célja, hogy Krisztust kiformálja bennünk (Gal. 4,19). Ha Krisztus nincs bennünk, hiábavalók vagyunk. Õ a szívünkben lakik. Öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, az Õ teste vagytok.

Gondoljuk meg és lássuk meg, hogy mi Isten dicsõsége, kérjük ezt tõle, és Õ meg fogja tenni. Az akaratunk és kérésünk meghozza ezt. Isten akarata hogy megtegye, de a mi akaratunk kell hozzá, hogy meglegyen. Ne kérd, ha valójában nem akarod. Ha kéred, kérd hittel, és bizodalommal (bizonyossággal). Ha visszavonulsz (meghátrálsz), amikor Isten elkezd téged használni, hogy megválaszolja a saját kérésedet, akkor hogyan vágyódhatsz erre?


Ha vannak ajándékaid Istentõl, de elveszíted a megtapasztalásaidat és megpróbálod saját magad megcselekedni ezeket, akkor az egy félbeszakítás és zavarás az összejövetelen. Hiába beszélsz nyelveken, de ha nincs benned szeretet, akkor ez csak zengõ érc. Ha megpróbálod gyakorolni az ajándékokat, de nincs mindenki felé szeretet benned, szörnyû hibákat fogsz csinálni. Mert vak vagy, vagy homályosan látsz.., egyeseknek csak a hibáit, másoknak csak az erényeit látod. Személyválogatóvá válsz, elfogulttá, egy olyan bölcsességgel, ami nem felülrõl való.
Minden ajándékot a Szent Szellem erejében kell használni. Minden egyes ajándék gyakorlását a Szellem megnyilvánulása kell hogy kövessen. Az erõ a rajtad keresztül munkálkodó Úr Jézus lesz. Ha nem Isten szeretetébõl használod ezeket, azért, hogy az Õ terveit végrehajtsad, azt fogod találni, hogy nélküle semmit sem tudsz tenni. Amikor tanítani akarunk, néha az az Õ akarata, hogy inkább tanuljunk. Amikor beszélni szeretnénk, néha az az Õ akarata, hogy maradjunk csendben és figyeljünk. Békésnek és elégedettnek kell lennünk, akkor is, hogy nem használ minket feltûnõ módon. Ha nem kapunk tiszteletet a testvérektõl; addig, míg úgy bánnak velünk, mint fiú és lánytestvéreikkel legyünk elégedettek vele. Örülnünk kell az Úrban, akkor is, ha nem kiáltanak ki minket tanítóknak, vagy nem hatalmaznak fel egy vezetõi vagy kiemelkedõ szerepre az összejövetelen. Szabályszerûség van a Szent Szellem összejöveteleken, rendszer és rend, és sem a Szellem, sem Isten igéje nem engedi meg, hogy szabálytalan szabadság uralkodjon. Az Úr Jézus van jelen, és meg kell engednünk, hogy másokat is olyan készségesen használjon, mint bennünket, anélkül, hogy az Õ útjába állnánk, megsértõdnénk és megbántódnánk, ha nem a mi akaratunk van meg.

MEGISMERITEK AZ IGAZSÁGOT, ÉS AZ MEGSZABADÍT TITEKET.
Utolsó szerkesztés: 13 éve 5 hónapja ezelőtt Írta: A.M. Timea.
Téma zárolva.

Húsvéti elõkészületek,- húsvét - és egyéb 13 éve 5 hónapja ezelőtt #1212

 • A.M. Timea
 • A.M. Timea profilkép
 • Nem elérhető
 • Platinum Boarder
 • Irgalom, békesség és szeretet adassék nektek
 • Hozzászólások: 356
Jézus Krisztus az emberek lelkének, értelmének és testének hatalmas szerelmese.

A Biblia azt mondja, hogy Jézus már az elõtt szeretett minket, mielõtt mi szerettük Õt. (Ef. 1,4) Saját életét, vérét ontotta ki azért, hogy bebizonyítsa, hogy Õ a mi lelkünk nagy szerelmese (János 3,16-17). Hogy bebizonyítsa szerelmét a testünk iránt, felvette magára a mi betegségeinket és fájdalmainkat (Máté 8,17).
Jézus Krisztus az áldások nagy osztója, nem visszatartója.

Mit mond az Írás, Hit nélkül lehetetlen neki tetszeni, mert õ megjutalmazza azokat, akik szorgalmasan keresik Õt (Zsidó 11,6). Jézus az áldások adója. Személyre szabott áldásait nem válogatás nélkül, találomra osztja. Ha az Õ személyes áldását szeretnéd, személyes módon kell keresned Õt, mert az Õ áldását az kapja, aki szorgalmasan keresi Õt.
Krisztusé minden hatalom, erõ ;nem csupán a hatalom egy töredéke, hanem olyan hatalom, amirõl sohasem álmodtunk.

Jézus mondta: Minden hatalom nekem adatott mennyen és földön (Máté 28,18). És Õ kész rá, hogy használja ezt az erõt, amikor szükséges, azzal a feltétellel, hogy mi hiszünk benne a hitünkkel, szeretjük Õt a szívünkkel, és az életünket az Õ akaratához igazítjuk.
Én személy szerint tudok valamit Istennek errõl a hatalmas erejérõl. Látom, amint Krisztus ereje megváltoztatja az emberek életét, felemeli õket a legalsóbb pokolból a legmagasabb mennyig, a legmélyebb szomorúságból a legfényesebb örömbe. Látom az Õ erejét, amint elpusztítja a betegségeket és fájdalmakat, a testeket éppé teszi és az elméket erõssé és tisztává. Látom, ahogy Isten ereje legyõzi a félelmet az emberek életében, megoldja a frusztrációkat, és békességet ad a léleknek és elmének. Igen, én tudom, hogy Krisztusé minden hatalom, nem csak egy részlete.

Forrás: Oral Roberts:Milyen ember Jézus
részlet

MEGISMERITEK AZ IGAZSÁGOT, ÉS AZ MEGSZABADÍT TITEKET.
Utolsó szerkesztés: 13 éve 5 hónapja ezelőtt Írta: A.M. Timea.
Téma zárolva.

Húsvéti elõkészületek,- húsvét - és egyéb 13 éve 5 hónapja ezelőtt #1214

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5668
Húsvét elõtt

Boldogtalan ember, egy percre állítsd meg utad,
Fékezd tekinteted, mely messze távolba kutat,
Lassítsd le lépteid, és tárd ki kebledet,
És ölelj meg mindenkit, ki biztosan szeret,
Majd lépj tovább egy aprót, csupán egy rövidet,
S zárd szívedbe akkor minden ellenségedet.
Lehetsz te akár bûnös vagy bûntelen,
Rád is kisugárzik az isteni kegyelem,
Mert egykor egy férfi - a nevét ismered -,
Ezredévek elõtt éretted szenvedett.
Felvitte keresztjét a hosszú Golgotán,
Könnyes szemekkel a világ hajnalán.
Megmászta mint Sziszüphosz a maga hegyét,
Míg a száraz fa feltörte kérges tenyerét,
A hátán csíkokban az ostornak nyoma,
Jelezve, hogy az ember olykor mily ostoba.
A fejébe nyomtak tövisbõl koronát,
S szögekkel verték át reszketeg corpusát.
Csak a tekintete maradt tiszta és gondtalan,
Mert tudta, a rá kimért sorsnak itt és most vége van.
Megtette azt, amit tenni csak lehetett,
Szívébõl ezer helyt gyúlt lángra szeretet,
Mint megannyi pásztortûz mélysötét éjszakán,
Apró fények égnek mindenhol nyomdokán.
Most rajtunk a sor, hogy kövessük lépteit,
Csökkentsük a világ felsebzett kínjait.
Mert bizony van dolgunk millió s számtalan,
Míg felénk nyújtja kezét ezernyi hontalan,
Míg az utcákon éhezik anya és gyermeke,
S míg felsebzi a földet az önzés fegyvere.
Boldogtalan ember, egy percre állítsd meg utad,
Ne legyen benned többé már indulat.
Tárd ki kebledet, és lassítsd lépteid,
Gyarapítsd már te is a szeretet híveit.
Húsvét elõtt hallgasd, mert itt az üzenet:
Szeresd felebarátodat, s majd a világ is szeret.
(Kincses Zoltán)
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Téma zárolva.

Húsvéti elõkészületek,- húsvét - és egyéb 13 éve 5 hónapja ezelőtt #1220

 • A.M. Timea
 • A.M. Timea profilkép
 • Nem elérhető
 • Platinum Boarder
 • Irgalom, békesség és szeretet adassék nektek
 • Hozzászólások: 356
részlet

A Szent Szellem jelenti ki nekünk Krisztust és Krisztus dolgait. Õ az, aki belülrõl munkálva gyakorlatilag valósággá teszi számunkra azt, amit Jézus a halálával megszerzett nekünk.
Az ember bûne szükségessé tette a keresztet. Ennyit még megértünk. Azt azonban gyakran nem értjük, milyen jelentõs dolgot tett Jézus a kereszten. Õ betöltötte az ember minden szükségét. Csodálatos, hogy bûnbocsánatot kaptunk. Mi, keresztények, megtapasztalhatjuk, milyen érzés tiszta lelkiismerettel élni egy bûntudat sújtotta világban. Ez nagyszerû! A kereszt viszont nemcsak bûneink problémájával bánt el, hanem sokkal többet tett: bûnösségünk problémáját is megoldotta.

Isten Fiát, emberi formájában, hozzánk hasonlóan mindenféle kísértés érte, és élete 33 éve alatt teljes és maradéktalan személyes gyõzelmet aratott a bûn és Sátán fölött. Útja végén kimondhatta: Jön a világ fejedelme és énbennem nincsen semmije (János 14:30.).
Az ember Jézusban semmi nem volt, ami miatt Sátán igényt támaszthatott volna Rá, vagy hatalmat gyakorolhatott volna Fölötte: semmi bûn, bukás, megalkuvás. Ez a szabadság és gyõzelem azonban csak Jézus emberi személyére vonatkozott.

Amikor azonban Jézus a keresztre ment, az Õ egyéni ember volta egyetemessé vált - magába foglalt mindenkit, aki hisz Õbenne. A János 12:32-ben Jézus azt mondta: És én, ha felemeltetem e földrõl, mindeneket magamhoz vonzok. Ezt pedig azért mondta, hogy megjelentse, milyen halállal kell meghalnia.
Ez a kijelentés annyira döntõ, hogy pontosan meg kell értenünk jelentését. A bûneink hatalma alól való valódi felszabadulásunknak ugyanis ez a kulcsa.
Mivel Krisztus részévé lettünk, amikor Õ meghalt, mi is meghaltunk; amikor Õ elhordozta Istennek a bûn felett kimondott ítéletét, akkor a mi bûneink ítéltettek meg; amikor Krisztust eltemették, minket is eltemettek; amikor Õ feltámadt, mi is feltámadtunk; amikor Õ felemeltetett a hatalom helyére, mi is oda helyeztettünk. (Róma 6:3-6; Efézus 2:5-6.)

A kereszten Jézus alávetette magát a sötétség erejének (Lukács 22:53.), de halála és feltámadása által ezt az erõt örökre összezúzta minden olyan életben, amely azonosult Vele.
Más szavakkal: a kereszt vívmánya hatástalanná tesz minden olyan rabszolgaságba taszító hatalmat, amely uralmat vett elménk fölött.

Folytatás következik

MEGISMERITEK AZ IGAZSÁGOT, ÉS AZ MEGSZABADÍT TITEKET.
Utolsó szerkesztés: 13 éve 5 hónapja ezelőtt Írta: A.M. Timea.
Téma zárolva.

Húsvéti elõkészületek,- húsvét - és egyéb 13 éve 5 hónapja ezelőtt #1221

 • A.M. Timea
 • A.M. Timea profilkép
 • Nem elérhető
 • Platinum Boarder
 • Irgalom, békesség és szeretet adassék nektek
 • Hozzászólások: 356
elõzõ folytatása

Hogy Jézusnak a kereszten elvégzett munkája az életünkben hatékony legyen, ahhoz azt személyesen magunkévá kell tennünk. Ezt akkor tesszük elõször, amikor elfogadjuk Krisztust Megváltónknak és elfogadjuk az Õ halálát, mint ami biztosítja bûneink bocsánatát.
A kereszt azonban nem csak a bûnbocsánattal foglalkozik, hanem a szabadulással is. Ezt is személyesen magunkévá kell tennünk. Egyedül így szabadulhatunk meg az elménket leuraló hatalmasságok alól. Hogyan tegyük ezt?

Az elsõ lépés az, hogy megvalljuk elménk bûneit és elfogadjuk Isten bocsánatát. Amint meg fogod látni, a bûnbocsánatnál tovább kell lépnünk; de elõször ezt kell megtennünk. Ehhez õszintén meg kell vallanunk helytelen gondolatainkat - legyen az harag, félelem, kívánság, aggodalom vagy lelkiismeret furdalás -, és el kell fogadnunk a Golgota véren megvett bocsánatát.

Második lépésként megtagadjuk és elutasítjuk azt a tekintélyt, amit elménkben a világnak, a testnek, a múltnak vagy az ördögnek adtunk. Figyeld meg, hogy ezt nekünk kell megtennünk! Nem Istent kell kérnünk, hogy ezt tegye meg nekünk. Nekünk magunknak kell ezt megtennünk. Nagyon gondosan olvasd el a következõ verset:
Mert a mi vitézkedésünk fegyverei nem testiek, hanem erõsek az Istennek, erõsségek lerontására. Lerontván okoskodásokat és minden magaslatot, amely Isten ismerete ellen emeltetett, és foglyul ejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak.(2Korintus 10:4-5.)

Ne essünk tévedésbe, ha Krisztus nem tette volna erõtlenné mindezeket az idegen hatalmakat, mi soha, semmiképp sem tudnánk kijönni tekintélyük alól. Ha viszont mi magunk nem utasítjuk el és tagadjuk meg õket, akkor a hatalmukban maradunk annak ellenére, amit a kereszt elvégzett. Nekünk kell leszerelnünk ezeket az erõket, mert mi is szereltük fel õket. Visszaélnek hatalmukkal és fogságban tartanak minket, amíg Krisztusban kapott szabadságunkban nem cselekszünk.

Forrás: Istenkeresõ
MEGISMERITEK AZ IGAZSÁGOT, ÉS AZ MEGSZABADÍT TITEKET.
Utolsó szerkesztés: 13 éve 5 hónapja ezelőtt Írta: A.M. Timea.
Téma zárolva.
Oldalmegjelenítési idő: 0.143 másodperc