Jézus a fény

Szia, Vendég
Felhasználói név: Jelszó: Emlékezz rám

TÉMA: UFÓ- téma- és videók

UFÓ- téma- és videók 11 éve 5 hónapja ezelőtt #2608

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5525
.

"Nem vagyunk egyedül!" - UFO-k Mexikó egén


Beszámoló a 2004. március 5-i ufóeseményrõl

"A Mexikóban megfigyelt UFO-jelenségrõl szóló beszámoló nagyközönség elé tárása páratlan történelmi jelentõséggel bír" - kommentálta Vega Garcia, a Mexikói Hadsereg fõparancsnokának döntését a Védelmi Minisztérium titkársága. Mexikó történelme ezzel fordulópontot vehet. Mindez annak köszönhetõ, hogy drogtermesztõk utáni kutatásban részt vevõ katonai és civil személyek rutintevékenységük során tucatnyi repülõ csészealjat detektáltak

Részletek a repülési paraméterekbõl:

Helyszín és idõpont: Mexikó, Ciudad del Carmen régió, 2004. március 5. 17.00-17.30

Esemény: parancsteljesítés

Magasság: 3500 m

Koordináták: északi szélesség 18° 26.60, nyugati hosszúság 90° 45.69

Detektálási távolság: 80 km

Géptípus: Merlin C26A ikerhajtómûves

Parancsnok: Jasso Nu241;ez

Repülési tiszt: Adrian Vasquez fõhadnagy

Radarkezelõ: German Ramirez fõhadnagy

Általános körülmények: Az idõjárási feltételek optimálisak voltak. A legnagyobb szélsebesség 35 km/óra volt, a relatív páratartalom 72%-os, az átlaghõmérséklet 34°C, míg 3500 méteren -27°C. A láthatóság 96%. Az események idején nem volt sem vulkanikus sem tektonikai tevékenység. Semmiféle szokatlan elektromos jelenséget sem detektáltak, mely jelentõséggel bírna. Gömbvillámtevékenységet sem észleltek. Nem érzékelték felerõsödött naptevékenység, vagy napkitörés bekövetkeztét sem az adott idõtartamban, ezért a fokozott ionizáltság - mint pl. Szent Elmo tüze, vagy elektromos vihar -, teljes mértékben kizárható.

A Merlin C26A személyzete

Az UFO-észlelésrõl szóló hírt május 9-én Jaime Maussan tévés kutató tette közzé egy tv-showban, a Harmadik Évezred Nagy Misztériumaiban. Ekkor jelentette be Maussan, hogy május 11-én sajtókonferenciát tartanak, amikor a Védelmi Minisztérium képviselõjével együtt elemzik a történteket. A tájékoztatóra a Sevilla Palace-on került sor, ahol a nemzetközi sajtó képviselõ is részt vettek. A sajtókonferencián valamennyi rendelkezésre álló adatot és felvételt bemutatták, a Légierõ és a Védelmi Minisztérium hivatalos képviselõinek jelenlétében. Elhangzott, hogy a Merlin C26A rendkívül fejlett és hatékony Flir Star Zaphir II detektorral, valamint AN/PS 143 Bravo Viktor 3 radarral volt felszerelve, a korszerû berendezéseket pedig magasan képzett szakemberek kezelték. A detektorok mind látható, mind infravörös tartományban mûködtek. A repülõszemélyzet a 501-es szakasz kötelékébe tartozott. Feladatuk a drogtermesztéssel kapcsolatos felderítési és jelentési tevékenység volt, nem elfogási vagy harci. Az esetleges jelentéseket követõen a légibázison megfelelõ gépek álltak startra készen, hogy lecsapjanak a drogtermesztõkre és csempészekre.

Körülbelül 17.00-kor a Merlin C26A teljesen váratlan légi forgalmat észlelt 3500 m magasságban. A szokásos protokoll értelmében drogcsempész repülõgépre gondoltak, ezért a pilóta közelítési manõverbe kezdett, hogy jobban megfigyelhessék a detektált objektumot. Ugyanebben a pillanatban Jasso parancsnok rádión jelentést is tett tapasztalataikról. Mind a radar, mind az infravörös érzékelõ jelezte az ismeretlen objektumot. Amint a Merlin C26A elkezdte megközelíteni az ismeretlen objektumot, az váratlan, és hihetetlenül nagy sebességû eltávolodási manõversorozatba kezdett. Eközben Jasso parancsnok megpróbálta befogni is, azonban annak rendkívül nagy sebessége miatt erre képtelen volt. A berendezések mindent rögzítettek, azonban vizuális érzékelésre nem került sor.

Néhány pillanattal késõbb az ismeretlen objektum váratlanul megfordult és elkezdte követni a Merlin C26A-t. A mûszerek természetesen ezt is rögzítették. Másodpercekkel késõbb a készülékek már nem egy, hanem két követõ objektumot jeleztek. A jelek teljesen tiszták és eltéveszthetetlenek voltak. Mindezeket Jesso folyamatosan jelentette a bázisnak..

Az események azonban késõbb már-már drámaira fordultak. A pilóta olyan manõverekbe kezdett, hogy lehetségessé váljon a vizuális detektálás. Habár mind a radar mind az infravörös követõ jelei egyértelmûen tiszták voltak, ez mégsem sikerült, habár ekkor az ismeretlen objektumok már egészen közel voltak. Ez egy darabig így folyt, közelítési kísérletek, semmi eredmény, aztán valami egészen váratlan történt. A másodperc töredéke alatt további ismeretlen objektumok bukkantak elõ valahonnan és körbevették a C26A-t. A radar és az infravörös érzékelõ mindezt pontosan rögzítette. Az új objektumok repülési karakterisztikáit, méretét, stb. Az adataik pontosan megfeleltek az elõzõleg már detektáltaknak. A helyzet kezdett kifejezetten veszélyessé válni, s ezt Jesso parancsnok jelentette is. Az objektumok száma eközben elérte a tizenegyet, miközben a magasan képzett személyzet továbbra sem látott egyet sem közülük. A finom mûszerek azonban mindent jeleztek és rögzítettek.

Az események nagyjából felénél az ismeretlen repülõ testek teljesen váratlan és megmagyarázhatatlan manõversorozatba kezdtek: kör alakban, nagy közelségben, teljesen bekerítették a Mexikói Légierõ C26A gépét. Mindeközben a radar és az infravörös készülék hihetetlen jó minõségû képeket rögzített. A helyzet irányítása teljesen kicsúszott a pilóta keze közül. Jesso parancsnok vörös riadót rendelt el, és jelentette a bázisnak a tizenegy ismeretlen objektum manõversorozatát, és azt az igen fejlett technikát, minek köszönhetõen kicsúsznak a vizuális érzékelés alól. Mindeközben a parancsnok nyugodt maradt, hasonlóan a személyzet is, akik folyamatosan ellenõrizték a berendezéseket és rögzítették az eseményeket - mint ahogy magasan képzett katonáktól ez elvárható.

A nyílt konfrontáció elkerülése érdekében, az ismeretlen eredetû és célú objektumoktól körülvéve, Jesso parancsnok kikapcsolta a gép fényeit és várt, mi fog történni. A radar és az infravörös készülék továbbra is vette a természetellenesen hallgatag objektumok jeleit és megpillantani sem sikerült õket. Ez pár percig így folyt - rögzítették a méréseket, próbáltak vizuális kontaktust keresni, mindenrõl jelentést tettek -, aztán a tizenegy különös objektum egész egyszerûen eltûnt, véget vetve az eseményeknek.

A Védelmi Minisztérium titkára bejelentette, komplex vizsgálat indult Jesso parancsnok jelentése minden részletének kivizsgálására, beleértve a személyzetet, a felvételeket, a berendezéseket, a mérési eredményeket, a meteorológiai adatokat. Az eseményeket rendkívül komolyan vették, és hosszú hetek vizsgálódását követõen a Mexikói Hadsereg Fõparancsnoka, Vega Garcia, felvette a kapcsolatot az ismert tévés kutatószemélyiséggel, s felajánlotta együttmûködését. Jaime Mauassan megkapta a Merlin C26A gép fedélzetén rögzített adatok egy példányát, valamint a vizsgálatok jegyzõkönyveit, valamint bizonyos végkövetkeztetéseket a lehetséges magyarázatokról.

Vega fõparancsnok és teljes vezérkara maximális nyitottsággal állt rendelkezésre az események megvitatásához, remélve, hogy ezáltal is sikerül fényt deríteni az események igazi hátterére. Biztosította a közvéleményt, hogy Jesso parancsnok mindenféle cenzúrázás nélkül válaszolhat a kérdésekre, a mexikói embereknek joguk van tudni mi történik légterükben. E történelmi esemény kapcsán páratlan döntés született az eset nyilvánosságra hozataláról, a mexikói hivatalos személyiségek és ufókutatók együtt dolgoznak az esemény felderítésén. A jelenlegi kutatást összekapcsolják mindazokkal a megfigyelésekkel, melyek arról tanúskodnak, hogy 1991-tõl kezdõdõen igencsak megélénkült az ufótevékenység Mexikó égboltján.

A Mexikói társadalmon belül ezáltal új korszak kezdõdött, az eddig olykor ellenfeleknek hitt vagy vélt szakemberek együtt dolgoznak. (Vajon a világ más részein meddig kell várni erre?...) Mindezt annak érdekében, hogy a légtérben észlelt azonosítatlan repülõ objektumok megfigyelésébõl tanuljanak, ismereteiket a mexikói nép javára fordítsák, hiszen minden normális társadalom így mûködik.
Forrás:http://aranylaci.freeweb.hu/


--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 10 éve 6 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.

UFÓ- téma 11 éve 3 hónapja ezelőtt #2829

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5525
Eddig ismeretlen élmény

2010 július 25-ére virradó éjszaka 2 óra után a hûs éjszakában a kertünkben sétáltam és keresve a viharfelhõket megdöbbenve láttam,hogy az égen légvonalban 2 háztömbnyire egy szabályos köralakú körkörösen kivilágított,a kõr közepén szintén világító lámpácskának tûnõ fényforrásokkal körkörös mozgással halad egy a filmekben is látott ûrhajó!Kimentem az utcára,hogy jobban lássam és az a valami egyre közelebb jött és visszament közben a saját tengelyén forgott és úgy tette meg a pályáját.A felhõk alatt mozgott illetve röpködött.Felkeltettem a férjemet,hogy õ is lássa de õ egy kicsit tartott a különös jelenségtõl így bementünk a házunk udvarába.
A repülõ hatalmas tányér teljesen fölénk repült és mi ott álltunk alatta teljesen a közáppontjában.Majd elrepült tett egy kört és még 4-szer megállt felettünk.A fények mind minha külünálló világító felhõk lettek volna,de szabályos kör alakzatban voltak.
Bementünk a lakásba,de én fél óra múlva újra kimentem és akkor már messzeb láttam de még mindig keringett az a valami.de ahogy kimentem újra közeledni kezdett hozzám és ismét a házunk fölé ereszkedett.Kb.hajnali 4 óráig figyeltem a mozgását késõbb 2 kisebb repülõ kört láttam de utána már nem bírtam fennmaradni.Soha nem hittem az ilyen jelenségekben de ezt a saját szememmel láttam sõt a férjem is és most is a hatása alatt állok és fogok is még sokáig.
(forrás: titkos tudás tárháza)
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Téma zárolva.

UFÓ- jelenségek 11 éve 3 hónapja ezelőtt #2830

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5525

UFO-k a volt Szovjetunióban


A Szovjetunióban, ha lehet még nagyobb titok övezte az UFO-kat. Ennek több oka is van, a hidegháborús helyzet, az állandó harckészültség, és a mindenütt ott lévõ titkosrendõrség. Ha lezuhant valahol egy UFO, akkor elõször el kellett dönteni, hogy ez egy lezuhant új nyugati kémrepülõgép, egy egyszerû provokáció, vagy tényleg egy távoli galaxis ûrhajója.
.
Egy dologban közös volt az amerikai és a szovjet viselkedés, a katonaság, a hadipar igyekezett lecsapni a maradványokra, reménykedve egy új, földön kívüli technológia birtoklásában, felülkerekedve a fegyverkezési versenyben. Az is közös jellemzõ, hogy egy ûrhajó maradványából általában nem tudtak új technológiát kitalálni, hisz egy ismeretlen elveken mûködõ térhajtómû a mai fizikai ismeretekkel és gondolkodási korlátokkal nem igazán fejthetõ meg.
.
A valamikori Szovjetunió, területileg a világon a legnagyobb ország volt, így aztán statisztikailag nagy volt az esélye, hogy idegen eredetû repülõ tárgy leszálljon, vagy balesetet szenvedjen.
.
Volt is több ilyen, illetve a Roswell-hez hasonló UFO szerencsétlenség. Ezt katonai célok miatt le is filmezték, és ma már ezeknek a filmeknek egy része bemutatásra is került, bár továbbra sem látható az ûrhajó belseje és a benne tartózkodó lények egyike sem.
.
Ma már hozzáférhetõk olyan katonai filmfelvételek, melyek a MÍG harci repülõgépek tesztelésekor készültek, és teljesen véletlenül rögzítettek a repülõk mellett manõverezõ ismeretlen légi eszközöket, melyek egy idõ után, a fizika mai törvényeit meghazudtolva távoztak.
(ismeretlen)
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 11 éve 2 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.

UFÓ- videók 10 éve 6 hónapja ezelőtt #3087

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5525
.

Ezen a linken sokféle filmeket lehet nézni.www.tarrdaniel.com/documents/Ufology/ufo_clouds.html
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Téma zárolva.

UFÓ- téma- és videók 10 éve 4 hónapja ezelőtt #3131

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5525
.
UFO - filmek
The Day Before Disclosure HU 1/7--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Téma zárolva.

UFÓ- téma- és videók 10 éve 3 hónapja ezelőtt #3150

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5525
. UFO filmek--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 10 éve 3 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.
Oldalmegjelenítési idő: 0.111 másodperc