Jézus a fény

Szia, Vendég
Felhasználói név: Jelszó: Emlékezz rám

TÉMA: Földrengések

Földrengések 11 éve 5 hónapja ezelőtt #3028

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5624
.

Teendõk földrengés veszélye esetén

*
Földrengés esetén a legnagyobb veszélyt a megsérülõ épületek leomló falai, lezuhanó szerkezeti elemei jelentik. Ezért a legfontosabb teendõ, az épületek mielõbbi elhagyása. Ne akarjunk mindenáron, azonnal kimenekülni! Ehhez meg kell várni a legcélszerûbb pillanatot, vagyis a rengések közötti szüneteket.
*


*
Amennyiben nem lehetséges az épület azonnali elhagyása, úgy valamilyen erõsebb bútordarab (például ágy vagy asztal) alatt célszerû ideiglenes menedéket keresni. Ezzel megóvhatjuk magunkat a lehulló törmeléktõl, a lezuhanó kisebb tárgyaktól.

Ha a helyiségben nincs olyan berendezési tárgy, amely védelmet nyújthat, célszerû a legvastagabb, legerõsebb falakkal határolt sarokba kuporodni, és fejünket összefont karjainkkal, vagy több rétegben összehajtott ruhával (például kabát, pulóver) védhetjük.


* Az elõrengések általában rövid ideig (10-30 másodpercig) tartanak, és néhány perces, esetleg néhány tíz perces szünetekkel követik egymást. Ezen idõszakot célszerû kihasználni a kimenekülésre.

*
Ha erre lehetõség van, célszerû a lakást áramtalanítani, és a nyílt lángot (például a gáztûzhelyen) kioltani. Ez néhány percnyi késedelmet okozhat, de megelõzhetõ a tûz kialakulása, amely az oltás nehézsége miatt hatalmas károkat okozhat.

*
Az épületbõl történõ kimenekülés során senki ne kísérelje meg értékeinek, vagyontárgyainak kimentését. Ezek összegyûjtésével sok idõt veszíthet és a különbözõ tárgyak akadályozhatják a mozgásban.

*
Hûvös idõ esetén " ha erre lehetõség van " a kimenekülést megelõzõen a legszükségesebb meleg felsõruházatot magunkhoz kell venni, ugyanis elõfordulhat, hogy a földrengés elmúltáig akár több órát kell a szabadban tölteni.

*
Az épület elhagyása után célszerû a szabadban házaktól, épületektõl, magas építményektõl, fáktól, elektromos vezetékektõl távol elhelyezkedni. Ezek romosodás, összeomlás, eldõlés esetén veszélyt jelentenek a körülöttük tartózkodókra. A biztonságosnak tekinthetõ távolság megegyezik az adott tárgy legnagyobb magasságával.

*
A magas épületekbõl történõ kimenekülés esetén fokozott körültekintéssel kell eljárni, mivel ezek elhagyása hosszabb idõt igényel. Alapszabály, hogy ilyen esetben soha nem szabad liftet használni. A felvonók befogadóképessége ugyanis korlátozott, és túlterhelésük további veszélyt okozhat, a rájuk való várakozással pedig sok idõt veszíthetünk. A földrengés hatására az elektromos vezetékek megrongálódhatnak, a felvonók szerkezeti elemei deformálódhatnak, ami lehetetlenné teheti mûködésüket. Az ilyen körülmények között a liftben rekedt személyek kimentésére kevés az esély.

*
Azokból az épületekbõl, amelyekben sokan tartózkodnak, fokozott óvatossággal kell kimenekülni. Az épület elhagyásakor kerülni kell a torlódást és a pánikot, gyorsan, de soha nem futva kell közlekedni. A futó ember ugyanis könnyebben elveszíti egyensúlyát és aki ilyen helyzetben elesik, azt a tömeg könnyen agyontaposhatja.

Célszerû magatartási formák földrengés után


*
Leszakadt elektromos vezetékeket megérinteni, vagy megközelíteni nem szabad. A földdel érintkezõ, áram alatt lévõ magasfeszültségû vezetékek közelében a talaj is vezeti az elektromosságot, és súlyos áramütést okozhat.

*
Kerülni kell azokat a helyeket, ahol tûz keletkezett. Ezekben az épületekben ugyanis tûzveszélyes, vagy robbanásveszélyes anyagok (gázpalack, festék oldószer stb.) lehetnek, illetve olyan anyagok, amelyek az égés során vagy hõ hatására mérgezõ gõzöket és gázokat bocsátanak ki.

*
Az épületekben és az utcákon keletkezett tüzek oltásával senki ne kísérletezzen. Ez a feladat megfelelõ felkészültséget, gyakorlatot és felszerelést igényel, ezek híján kilátástalan és hiábavaló kockázatvállalás.

*
A közmûvek sérüléseinek helyét a lehetõségekhez képest el kell kerülni, ezek ugyanis veszélyesek lehetnek.

*
Az utcákon gyalogosan történõ közlekedés esetén, ha azok mindkét oldalon egyformán beépítettek, célszerû középen haladni. Ezzel csökkenthetõ a megrongálódott épületek lezuhanó, leomló részei által okozott balesetek valószínûsége.

*
Földrengés esetén is célszerû kisebb csoportokban, de legalább kettesével közlekedni, így mód van arra, hogy szükség esetén egymás segítségére legyenek.

*
Kerülni kell a nagyobb csoportosulásokat, mivel az emberek ilyen helyzetben hajlamosak a pánikra, és a viselkedésük kiszámíthatatlanná válhat. A rémült embertömeg elsodorhatja vagy eltaposhatja a közéjük került személyeket.

*
A földrengés sújtotta területrõl történõ kimenekülés legbiztonságosabb módja, a gyalogosan történõ közlekedés. A terület elhagyása esetenként megkísérelhetõ saját gépjármûvel is, de számítani kell arra, hogy a jármûvet hátrahagyva, gyalogosan kell folytatni az utat, az utak rongálódása, az elhagyott jármûvek, és a zsúfoltság miatt.

*
A romok alá került személyek kimenekítésére csak abban az esetben célszerû vállalkozni, ha a törmelék eltávolítása kézi erõvel, veszélytelenül végrehajtható. Amennyiben a romok eltávolítása, azok súlya vagy mérete miatt nem lehetséges, értesíteni kell a mentõerõket.

*
Könnyebb sérüléseket bárki elláthat, aki ismeri az elsõsegélynyújtás alapvetõ szabályait. Súlyosabb esetekben csak az vállalkozzon a segélynyújtásra, aki alaposan ismeri az ezzel kapcsolatos tudnivalókat. A jó szándékú beavatkozás, szakértelem hiányában súlyosbíthatja a sérült állapotát vagy akár halálát is okozhatja.

*
Amennyiben vegyi anyagok kiáramlását észleljük, a legfontosabb a környék azonnali elhagyása. Ilyen esetben lehetõség szerint a szélirányra merõlegesen kell a területet elhagyni. Az orr és száj elé tartott többszörösen összehajtott ruhaanyag (ha lehetséges benedvesítve), csökkenti a vegyszerek gõzének, gázának, porának belégzését. A veszély helyszínét gyorsan, de soha nem futva kell elhagyni. Futás esetén megsokszorozódik a szervezet levegõszükséglete, és ezzel együtt a belélegzett vegyszer mennyisége is.

*
A földrengés által érintett területre visszatelepülni csak akkor célszerû, ha azt a hatóságok javasolják. A sérült épületeket, közmûveket ismételt használatba vétel elõtt szakemberrel felül kell vizsgáltatni, és a balesetek elhárítása céljából a legszükségesebb javításokat el kell végezni
.


www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/Istanbul/hu...iinfo/foldrenges.htm
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 11 éve 5 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.

Földrengések 11 éve 5 hónapja ezelőtt #3029

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5624
.

A földrengések fokozatai a Richter-skála szerint magnitúdó a rengés ereje a pusztítás mértéke a hasonló erejû rengések gyakorisága


2,0 mikrorengés csak mûszerekkel érzékelhetõ naponta 8 000

2,0 - 2,9 rendkívül gyenge a legtöbb ember még nem érzékeli naponta 1 000

3,0 - 3,9 nagyon gyenge általában érzékelhetõ, károkat még nem okoz évente 49 000

4,0 - 4,9 gyenge a csillárok kilengenek, morajlás hallatszik, károk csak ritkán keletkeznek évente 6 200

5,0 - 5,9 közepes a szerkezetileg gyenge épületekben komoly károk is keletkezhetnek évente 800

6,0 6,9 erõs erõsebb épületek is megrongálódnak az epicentrumtól 50 80 km távolságban is évente 120

7,0 - 7,9 igen erõs súlyos károk: házak és hidak összeomlása, utak, vasúti sínek deformációja évente 18

8,0 - 8,9 nagyon erõs súlyos károk több száz kilométeres körzetben, többméteres lezökkenések, hegyomlások évente 1

9,0 - 9,9 rendkívüli erejû rengés rendkívüli pusztítás, megváltozik a táj átlagosan 20 évente fordul elõ >

10 globális katasztrófa eddig még nem tapasztalt rengés ismeretlen.

baon.hu/komarom-esztergom/kek-hirek-bulv...-oroszlanynal-357369
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 11 éve 5 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.

Földrengések 11 éve 3 hónapja ezelőtt #3052

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5624
.
Kilengtek a felhõkarcolók
2011.03.10.


Japán északkeleti részét 7.2-es, míg Kínát 5.4-es erejû földrengés rázta meg, többen megsérültek.

Szerdán, helyi idõ szerint dél körül igen erõs, a Richter-skála szerinti 7.2-es rengés rázta meg Japánt. A földrengés hipocentruma a Csendes-óceánon, az Ojika-félszigettõl 150-160 km-re keletre volt a tengerfenék alatt.

A földrengés után 4 tartományban is cunamiriadót rendeltek el, a földrengést több utórengés követte, ezek közül a legerõsebb 6.3-as volt, a fõ rengésnél állítólag még Tokió felhõkarcolói is kilengtek.

Japán mellett Kínában is megmozdult a föld, ott helyi idõ szerint csütörtökön délután 1 óra elõtt, a mianmari határ közelében, mintegy 34 km-es mélységben pattant ki az 5.4-es erejû rengés.

Az AFP hírügynökség szerint a katasztrófában legalább heten életüket vesztették, Jingcsang megyében sok ház összedõlt és a sérültek száma a 200-at is meghaladja.

Forrás: AFP, [origo], Index, BBC, Asiaone
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Téma zárolva.

Földrengések 11 éve 3 hónapja ezelőtt #3054

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5624
.

Hatalmas földrengés és cunami Japánban

2011. március 11. 20:43 MTI/Index/Origo

A Richter-skála szerinti 8,8-as erõsségû földrengés rázta meg Japánt. A cunami végigvonult a Csendes-óceánon

Újabb, 6,6-os földrengés rázta meg Japán középsõ részét, ez volt az eddigi utórengések közül a legerõsebb, amelynek a Nagano Niigata térségben volt az epicentruma. Tokióban is megmozdultak az épületek, írja az AP hírügynökségre hivatkozva az Index.

Hivatalosan 151 halott Japánban


A japán rendõrség tájékoztatása szerint már 151 halálos áldozata van a földrengésnek és a cunaminak Japánban. A BBC tokiói tudósítója ugyanakkor nem hivatalos forrásokra hivatkozva legalább 350 halottról, és 500 eltûntrõl számolt be. Magyarország mentõcsapatot küld Japán földrengés sújtotta térségébe - közölte Dobson Tibor, az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság hivatalvezetõje. A távol-keleti országba nyolc mûszaki mentõ és egy szakértõ tiszt utazik, akik földrengés utáni városi kutatási és mentési feladatokra vannak felkészítve.

1000 halálos áldozat?

AFP hírügynökség: a Világbank bejelentette, hogy kész segítséget nyújtani Japánnak a földrengés és a cunami után. A japán rendõrség eddig 133 áldozatról tud hivatalosan, a Kyodo News úgy tudja, a földrengés és a cunami áldozatainak a száma végül az ezret is meghaladhatja.

Átszakadt egy védõgát

A Kyodo japán hírügynökség jelentése szerint átszakadt egy védõgát a japán Fukusima prefektúrában, a víz több házat is elmosott. Ugyanebben a prefektúrában van az az atomerõmû, aminek elromlott a reaktorhûtõje. Emiatt több ezer embert telepítettek ki. Hawaiion nem okozott károkat a cunami.


Elérte Hawaii-t a cunami

A cunami elérte a Hawaii-szigetek partjait - jelentette pénteken a CNN. A rengés epicentrumától 6200 kilométerre lévõ szigetcsoporton elõzetesen evakuálták a tengerparti települések lakosságát. A három legnagyobb repülõteret bezárták, a haditengerészet Pearl Harborban állomásozó hajóit pedig készültségbe helyezték, hogy szükség esetén részt vegyenek a mentésben. A polgári védelem szintén kiüríttette Guam alacsonyan fekvõ területeit. Elrendelték, hogy a lakosság vonuljon olyan helyre, amely legalább 15 méterrel a tengerszint felett található.

A Hawaiin született Barack Obama elnököt Washingtonban helyi idõ szerint 4 órakor értesítették a vészhelyzetrõl.

Emelkedik a halottak száma

A guardian.co.uk tudósítása szerint a japán rendõrség immár 88 halálesetet tart nyilván, 349 ember eltûnésérõl van hivatalos adat. Ezek a kalkulációk még nem számolnak a Sendaiban talált 2-300 vízbefúlt áldozattal. A BBC közlése szerint 88 ezer embert tûnt el, a keleti részen további utórengések voltak.

Külügyi figyelmeztetés


A Külügyminisztérium mindenkit arra kér, hogy nem feltétlenül szükséges utazásaikat Japán észak-keleti térségébe lehetõség szerint halasszák el a helyzet rendezõdéséig.
A jelenleg Japánban tartózkodó magyaroknak azt javasolják, hogy lépjenek kapcsolatba a tokiói nagykövetséggel, mely éjjel-nappali telefonügyeletet tart az alábbi telefonszámokon (00)-(81)-(90)-9149-2077, (00)-81-(90)-2144-89-02, vagy a telefonhálózatproblémája miatt a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen.

Szökõár

Nem magasabbak fél méternél az indonéz partokat elérõ szökõárhullámok, a hatóságok nem számítanak komolyabb pusztításra. Japánban az Onagawa erõmûben tûz ütött ki, ezt viszont a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség tájékoztatása szerint eloltották. Az AFP jelentése szerint elérték a szökõár elsõ, kisebb hullámai a Fülöp-szigeteket is

Orvosokat és pénzt küldenek a magyarok

A Magyar Református Szeretetszolgálat orvosokat és pénzt küld Japánba. Egyúttal adománygyûjtést indítottak a bajbajutottak megsegítésére. Az adományokat a következõ számlaszámra várják: 10702019-85008898-51100005 (MTI)

Nukleáris vészhelyzet

Az Index információi szerint a 8,8-as erõsségû rengés négy atomerõmûvet érintett Japánban, ezekben összesen 11 reaktor üzemel. A helyi kormány az események után nukleáris vészhelyzetet rendelt el, bár a hivatalos közlések szerint nincs semmilyen sugárveszély az országban. A helyi hírügynökségek 100 halottról számoltak be. Úgy tuidni, hogy a japán hatóságok otthonaik elhagyására szólították fel a Fukushima erõmû közvetlen környékén lakókat, mintegy 2000 embert.

Tovább vonul a cunami

Félméteres szökõár érte el Indonéziát magyar idõ szerint kora délután. Károkról, áldozatokról nem érkezett jelentés. Hamarosan Mexikót is elérheti a szökõár, a BBC helyi tudósítója szerint Guerrero államban már lezárták a kikötõket. Baja Clalifornia Sur tartományban a hatóságok nem számítanak nagyobb károkra.

A halottak mellett 39 eltûntet is nyilvántartanak a földrengés és a cunami után Japánban. Száz emberrel a fedélzetén elsodort egy személyhajót a cunami Japán partjainál, s a part mellett haladó vonatok közül egynek szintén nyoma veszett.

Negyvenkét halottról tudnak

A Reuters jelentése szerint már 42 halottja van a természeti katasztrófának. A BBC tudósítója szerint Indonézia észak-keleti partvidékét ezekben a percekben érheti el a cunami. A partról ezrével menekültek az emberek, a nagyobb városokban dugók alakultak ki. Bár azt a régiót nem érintette a 2004-es délkelet-ázsiai szökõár, az emberek a tudósító szerint tisztában vannak azzal, hogy milyen pusztítást végezhet a szökõár. (Index)


Hullámoztak az emeletes házak

Egy magyar szemtanú a földrengést a középpontjától több száz kilométerre fekvõ Tokióban élte át a katasztrófát. Az Origo.hu-nak számolt be arról, hogy a magas épületek teteje métereket lengett ki, s ahol õ dolgozott, az emberek alig bírtak kapaszkodni az épületen belül.

"Most is folyamatosan remeg az épület, elég nehéz így levelet írni" - jegyezte meg Nyerges Norbert a beszámolóban, aki úgy tudja a híradásokból, hogy a rengés központjához közelebbi területeken rengeteg házat vitt el a víz, és többen meghaltak.

Cumaniriadót rendeltek el

pénteken a Csendes-óceán teljes partvidékére - közölte az amerikai szökõárfigyelõ központ. A Hawaii-szigeteken lévõ intézet által kiadott riasztás kiterjed Ausztráliára, a Fülöp-szigetekre, Oroszországra, Pápua-Új-Guineára, a Hawaii-szigetekre, valamint Dél-Amerika csendes-óceáni partvidékére.


(baon.hu)
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 11 éve 3 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.

Földrengések 11 éve 3 hónapja ezelőtt #3057

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5624
2011.03.11.22:32 Magas hullámok ostromolják Mexikó partjait

A mexikói hatóságok szerint magas hullámok érték el az ország északnyugati partvidékét, de eddig nem jelentettek károkat - írja a BBC. A térségben több kikötõ is bezárt.


22:18 Elragadott öt embert a cunami Amerikában

Négyen megmenekültek, egy embert azonban még mindig keresnek az Egyesült Államok nyugati partján, mert kíváncsiskodás közben elragadta õket a cunami.

22:41 Még több embert menekítenek ki az atomerõmû közelébõl

Kan Naoto japán miniszterelnök bejelentette, hogy még több embert evakuálnak a sérült atomerõmû közelébõl. A Kjodo hírügynökség szerint az erõmû körül tíz kilométer sugarú körben kell elhagyniuk az embereknek az otthonaikat. Az atomerõmû egyik reaktorának megsérült a hûtõrendszere és folyamatosan emelkedik benne a nyomás. A hatóságok korábban már kitelepítettek 3000 embert az erõmû 3 kilométeres környezetébõl.

(origo.hu)
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Téma zárolva.

Földrengések 9 éve 9 hónapja ezelőtt #3418

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5624
.

Földrengés Kínában
2012.09.07.


A Richter-skála szerinti 5,7-es erõsségû földrengés rázta meg a dél-kínai Jünnan (Yunnan) és Kujcsou (Guizhou) tartományokat helyi idõ szerint péntek délelõtt; a természeti csapásban a legutóbbi hírek szerint legalább 47 ember halt meg, több mint 150-en megsebesültek - jelentette a Hszinhua hírügynökség.

A Hszinhua információi szerint a földmozgást több kisebb rengés követte, egyik ezek közül az 5,6 erõsséget is elérte.

A földmozgások epicentruma Jünnan és Kujcsou tartományok határán, Jiliang (Yiliang) és Vejning (Weining) megyékben volt. A károk pontos mértéke egyelõre nem ismert, a becslések szerint mintegy 20 ezer ház omlott össze vagy rongálódott meg. A tartományi hatóságok több ezer sátrat és takarót küldtek a helyszínre.
MTI
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Téma zárolva.
Oldalmegjelenítési idő: 0.057 másodperc