Jézus a fény

Szia, Vendég
Felhasználói név: Jelszó: Emlékezz rám
 • Oldal:
 • 1
 • 2

TÉMA: Pálmalevél könyvtár titkai

Pálmalevél könyvtár titkai 12 éve 4 hónapja ezelőtt #2426

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5645


A TITOKZATOS PÁLMALEVELEK


Évezredekkel ezelõtt - a szentek korában - amikor a papír még nem létezett Indiában, pálmalevelekre írtak az emberek. Egy különleges eljárással képesek voltak ezeket az írásokat úgy tartósítani, hogy máig olvashatóak maradjanak. Napjainkban féltve õriznek sok millió különleges pálmalevelet titkos könyvtárakban Indiában, amelyek olyan titkokat rejtenek, amik minden képzeletet felülmúlnak.
Ezek közül méltán a legkiemelkedõbbek azok az írások, amelyek MA ÉLÕ emberek életérõl, részletes életútjukról íródtak születésüktõl egészen az utolsó napjaikig. A legmegdöbbentõbb az, hogy ezek az emberek az élet legkülönbözõbb területein alkotnak, legtöbbjük teljesen átlagos ember - legalábbis õk, s a környezetük talán eddig ezt gondolták.

MIRÕL SZÓL?

Bármilyen életet is éltünk eddig, a pálmalevelek tartalma egyértelmûen rávilágít életünk valódi céljára, amiért születtünk, a legfontosabb pontokra olyan részletességgel, amely képes minden kétséget eloszlatni, s a megfelelõ irányba terelni minket: életünk tényleges felemelkedésének útjára. Mert ha megtaláljuk a rólunk szóló írást, valódi beavatottakká válunk sorsunkba. Már nem kell többé elszenvednünk felesleges negatív élethelyzeteket, válságokat, vagy zsákutcákat. Bármilyen problémába is sodortuk magunkat korábban, lehetõséget kapunk arra, hogy életünk minden területén tökéletesen és tisztán láthassunk: emberi kapcsolatainkban, hivatásunkban, egészségünket és anyagi boldogulásunkat illetõen. Ahogy új életünk halad az útján idõben és térben, pálmaleveleink újabb és újabb iránymutatást adnak, dátumokkal, eseményekkel, nevekkel, de mindig csak akkor, amikor már készen vagyunk annak befogadására.
(forrás: pálmalevelek.hu)
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 12 éve 4 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.

Pálmalevél könyvtár titkai 12 éve 2 hónapja ezelőtt #2576

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5645
A titokzatos pálmalevelek

A pálmalevelek keresésében az Indiai Pálmalevél Kéziratok Kutatószövetségének égisze alatt több mint 220 ember vesz részt hazánkban és Indiában, hiszen kb. 110 millió ma élõ embernek van pálmalevele, melyek mintegy 200 titkos könyvtárban helyezkednek el India szerte, tehát rendkívül összetett a feladat.
A találati arány átlagosan 92%, azaz 100 emberbõl 92 embernek van rá esélye, hogy megtalálja a pálmalevelét, mivel általában azok az emberek érzik, hogy kerestetniük érdemes, akiknek valóban van egy, vagy ritkább esetben akár több pálmalevelük is.
Magyarországon mintegy 162 ezer embernek létezik pálmalevele.


A SZÖVETSÉGÜNK CÉLJA

Az Indiai Pálmalevél-kéziratok Kutatószövetsége azzal a céllal jött létre, hogy eljuttassa mind a 110 millió pálmalevelet azokhoz az emberekhez, akikrõl íródtak, bárhol is éljenek a világban. Megkeresi mindenki pálmalevelét, és összeköti az embereket, mindazokkal a hiteles pálmalevél olvasókkal, akik jelenleg aktívak, s várják, hogy segíthessenek.

Mindazonáltal, szervezetünk igyekszik kiküszöbölni azokat a felesleges Indiai utazásokat, amelyek csalódással végzõdhetnek, ha nem azokhoz utazunk, ahol a pálmalevelünk található, vagy nem akkor, amikor náluk van, illetve azokat a próbálkozásokat, amik sok esetben nem hiteles olvasókhoz, csalókhoz vezetnek. Szövetségünk segítségével, ha bárki szeretne, kiutazhat Indiába, hogy személyesen tapasztalja meg az élményt, a megfelelõ helyen, és idõben.

Sok költséget és idõt megtakarítva hazánkban is lehetõsége adódik mindenkinek hozzájutni az információhoz, megyei és budapesti központjainkban, illetve Európa minden országában. Nagykövetünk az elmúlt években ideje nagy részét Indiában töltötte, s felkutatta az összes hiteles forrást, illetve megszervezte a lehetõséget, hogy mindenki megtalálja a pálmaleveléhez vezetõ utat, bármilyen elrejtve legyen is az valahol Indiában.

Üdvözlettel
Oszter Tamás
Az Indiai Pálmalevél Kéziratok Kutatószövetségének Nagykövete
(pálmalevelek.hu)
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 12 éve 2 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.

Pálmalevél könyvtár titkai 10 éve 8 hónapja ezelőtt #3216

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5645
.

A legtitokzatosabb könyvtár indiában található

"Voltam Indiában, a világ legtitokzatosabb könyvtárában! Saját szememmel láttam azokat az írásokkal telekarcolt õsrégi pálmaleveleket, amelyekrõl felolvasták a múltamat és a jövõm!"

Ezekkel a szavakkal kezdte elbeszélését Bartholomaus Schmidt, müncheni üzletember, akinek a történetérõl Johannes v. Buttlar, amerikai író és tudós számol be az Idõkiesés címû könyvében.

Schmidt a pálmalevél-könyvtárak állítólagos létérõl már régebben hallott, de címüket a hazájából nem tudta kideríteni. Ezért Indiába utazott, azonban hónapokig tartó keresés után sem találta meg azokat. Csalódottságában éppen Münchenbe készült visszatérni, amikor az utolsó napon a hotel recepciójánál egy német elvezette a megoldáshoz. Kérdéseire az illetõ a világ legtermészetesebb hangján közölte vele, hogy azok léteznek. "Önnek Bangalore-ba kell utaznia, én személyesen voltam ott tavaly. Shastri, a pálmalevél olvasója akkor azt mondta, hogy egy éven belül - pontosan december 28-án, azaz holnapután - megnõsülõk. És valóban, nekem holnapután lesz az esküvõm! Egyébként akkor ebbõl egy szót sem hittem el! Különös történet, nem?"


A müncheni üzletember ezután azonnal Bangalore-ba, a Dél-Indiában lévõ Mysore szövetségi állam fõvárosába utazott, ami Madrastól 280 km-re, nyugatra van. Itt felkereste a Shastri család tulajdonában lévõ régi uradalmi villát, ami Bangalore-ban, a Charmarajpet, 5 Main Road 33. sz. alatt található. A jelenlegi pálmalevél-olvasó Sri Jyotishacarya Ramakrishna Shastri tudós és filozófus. A középkorú férfi Schmidt-tõl csupán a születési adatait kérdezte meg, majd az archívumból kb. 20 perc múlva két pálmalevéllel tért vissza. Ezután az egyikrõl olyan részleteket olvasott fel a német férfi magánéletérõl és hivatali pályafutásáról, amelyek teljesen megfeleltek a valóságnak. Így pl. azt, hogy már három házasságot tud maga mögött, és az utolsó felesége nemrég halt meg. Schmidt ezután a második pálmalevél segítségével a jövõbe is betekinthetett. Ebbõl több, még rá váró eseményrõl szerzett tudomást, megtudta halálának az idõpontját is. (Emiatt egyelõre nem aggódik, mert a 87 éves kort megéli.)


PálmalevélAz indiai pálmalevél-könyvtárakból a hagyományok szerint életrajzokat senki nem vihet magával, Schmidt-nek azonban mégis sikerült. Bangalore-i tartózkodása során ugyanis tudomást szerzett egy másik - ugyancsak Dél-Indiában lévõ - könyvtárról, ami egy nemrég felszámolt kolostorban volt. Odautazott, ahol nagy nehézségek árán ugyan, de Shastri nevét megemlítve átadtak neki egy köteg pálmalevelet a "saját felelõsségére". Ezeket az ottani szerzetes "Szent Iratoknak" nevezte, és felhívta a figyelmét a fokozott õrzésükre. Az Idõkiesés címû könyvbõl megtudhatjuk, hogy a bangalore-i könyvtár 3665 kötetet foglal magában, amelyek mindegyike 365 pálmalevelet tartalmaz. Az olvasás mûvészete családi hagyomány, ami mindig az apáról a legidõsebb fiúra száll. A leheletvékony pálmalevelek 6 cm szélesek és 48 cm hosszúak. Az élettartamuk kb. 800 év, ami után elöregednek, törékennyé válnak. Tartalmukat ezért periodikusan újramásolják. A levelekre olyan emberek életrajzát karcolták bele több ezer évvel ezelõtt, akik ma élnek és egy napon majd felkeresik ezeket a könyvtárakat! Aki nem utazik ide, annak az életrajza nincs meg, vagyis a pálmalevelek írói tudták elõre, hogy a könyvtárak látogatói kik lesznek. Az emberek sorsa versformában, õsi tamil nyelven, sûrû sorokban van leírva. Az írásjelek kb. 1 mm magasak, így puszta szemmel nehezen ismerhetõek fel.


Minden látogatónak két pálmalevele van, az egyiken a múlt, a másikon pedig a jövõ eseményei vannak feltüntetve. A múltat tartalmazó levélen többek között szerepel az illetõ neve, foglalkozása és korábbi inkarnációi. Adatok olvashatóak emellett az érintett szüleirõl, testvéreirõl, feleségérõl és gyermekeirõl. Külön fel vannak sorolva a látogatás napján még élõ hozzátartozók. Az esetleges testi ismertetõjegyek is le vannak írva. Gyakran közlik a látogatás napját, sõt a látogatót fogadó pálmalevél-olvasó nevét is. Az életrajzok nagyon élethûek, az illetõ gyakran úgy érzi, mintha azok írója személyesen is részt venne az életében. Bizonyos szavak és fogalmak gyakran képszerû magyarázatokkal vannak körülírva. A mozdonyvezetõ hivatását pl. a következõképpen ismertetik: " Olyan gépi berendezés vezetõje, amivel lehetõség van arra, hogy gõz vagy más energia segítségével sok embert nagy távolságra szállítsanak." Az elsõ pálmalevélen szereplõ adatok ismertetése után az érintett kérheti, hogy a második pálmalevélrõl olvassák fel a jövõjét. Ezek az események 2,5-5 éves idõintervallumokban vannak összefoglalva, s mint Schmidt esetében is látható volt, fel van tüntetve a halál dátuma, és az órája is. A pálma-levél olvasás elválaszthatatlan a Shuka Nadi elnevezésû keleti filozófiai irányzattól (a Shuka Isteni bölcsességet, a Nadi az idõ egy pillanatát jelenti), aminek a tana 5300 évre nyúlik vissza.


Az ebben jártas pálmalevél-olvasó elemzi a születés pillanatát, és a pálmalevélen feltüntetett sorshoz szellemi, lelki és gyakorlati tanácsokat ad. Abból a célból teszi ezt, hogy az egyén az életlehetõségei ismeretében mindig a legjobbat tegye. Tehát az illetõ lelki és szellemi fejlõdését próbálja szolgálni, elõsegítve az evilági kötelezettségek jobb megértését, a leveleken feltüntetett "Isteni terv" megvalósulását. Azt vallja, hogy az ember jelenben zajló földi életének egyes eseményei elõre meg vannak írva, ez a karma, amit többnyire maguk az egyének hoznak létre az elõzõ életeikben elkövetett hibáikkal. Ugyanakkor a karmikus feladatok megoldásának a módjában, és az elõre meg nem írt események, új karmák létrehozásában szabad akaratunk van.


A Shuka Nadi filozófiája az, hogy a Föld "csak" iskola! Ittlétünk oka pedig az egyre magasabb lelki fejlettségi szint elérése, vagyis az önzetlen szeretet elsajátítása, ami az egyszer véget érõ inkarnációk során történik.


A világ 50 év múlva

Az õsi írásokban a világ jövõbeni eseményei is megtalálhatók. Fõként a Kanchipuram-i és a Bangalore-i könyvtárakban fellelhetõk a világ jövõjére vonatkozó kijelentések, megközelítõleg ötven évre elõre megírva. Az írások szerint a társadalmunk döntõ változások elé néz. Az Egyesült Államok által elindított, terrorizmus elleni világméretû harcban - mely elsõsorban az amerikai hegemóniára való törekvések keresztülvitelét szolgálja - a NATO tagállamai is részt vesznek katonai akciók formájában, amerikai vezetés alatt. A támadási célok többek között Irán, Jemen, Líbia, Sri lanka, Malájzia és Szudán lesznek. A legérdekesebb azonban az a tény, hogy a prognózisok szerint az Irak elleni támadás, mely februárban kellene elkezdõdjön, egy amerikai "Vimana" elpusztítása miatt egy hónapot késni fog. A Vimana az írásban repülõgépet vagy éppen ûrhajót jelent. És valóban az amerikai ûrhajó, a Columbia balesete miatt az Irak elleni amerikai háború a tervezettnél késõbb kezdõdött.

A megnevezett katonai akciók a világ további polarizálódásához vezetnek. A világméretû konfliktus, a rettegett harmadik világháború azonban a pálmalevelek jóslatai szerint nem fog bekövetkezni. Ehelyett az elkövetkezõ évtizedekben számos helyi és regionális háború rázza meg a világot, többek között Afrika és Ázsia sok országában. Így például India és Pakisztán között is kiújul a fegyveres konfliktus, a Közel-Keleten újabb háború tör majd ki Izrael és Pakisztán között, melynek kiváltó oka egy magas rangú pakisztáni méltóság meggyilkolása lesz. A háborúba ezúttal a szomszéd országok, Szíria és Jordánia is be lesznek rángatva. Fennáll a veszély, hogy a harcok során nukleáris fegyvereket is bevetnek, mely a Közel-Kelet nagy részének elsivatagodásához vezet.

Európában a balkánon 2040-ig újabb harcok várhatók. A következõ háborút a szerb államfõ meggyilkolása váltja majd ki. Közép és Nyugat-Európa valamint az Egyesült Államok újabb terrorista támadások célpontja. A támadások száma viszonylag alacsony lesz, a hatásuk annál nagyobb. A támadások egyre gyakrabban történnek turisták által látogatott helyeken, Spanyolországban és Olaszországban, ami jelentõs emberáldozatokkal jár majd. Európa ezen felül masszív bevándorlástól szenved majd, melyet a világ más részén kitörõ háborúk váltanak ki. Az európai szociális rendszereket túlterheli a menekülõk tömege, az európai infrastruktúra eléri a terhelhetõsége határait. Hasonló problémákkal fog küszködni Amerika is. Ez pedig a gazdaságok és a nyugati valuták destabilizálódását okozza. Ezek a fejlemények 2012-ben az amerikai dollár összeomlásához vezetnek.

Az USA-ban és Európában súlyos zavargások lesznek, részben polgárháborús állapotok alakulnak ki. A nyugati társadalmak hosszútávú krízise az Egyesült Államok külpolitikai jelentõségének csökkenéséhez vezet. Az erõszak elterjedése oda vezet, hogy az érintett országokba megerõsített békehadtestek állítják fel állásaikat. Míg az USA-ba kanadai csapatok vonulnak be, addig Európában elsõsorban orosz szövetséges csapatok veszik át a békefenntartó feladatot, ezek az országok ugyanis óvatos külpolitikájuknak köszönhetõen kevésbé érzik majd meg a válságot.

A világméretû változások az európai naptárrendszer szerint kb. 2050-ig tartanak. Eredményeképpen Amerika elveszíti jelenlegi domináns pozícióját, Európa pedig Ázsiával együtt új geopolitikai gazdasági teret teremt egy Párizs-Berlin-Moszkva-Peking-Delhi-Tokio tengely mentén, melynek társadalmai az egyes országok gyökereinek és hagyományainak figyelembe vételével a világot a stabilitás és fejlõdés új korszakába vezetik.
forrás:http://www.r-solar-club.hu/ezot2.htm

www.ezotop.hu/termeszetfeletti/termeszet...-tal%C3%A1lhat%C3%B3
Mellékletek:
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 10 éve 8 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.
 • Oldal:
 • 1
 • 2
Oldalmegjelenítési idő: 0.125 másodperc