Jézus a fény

Szia, Vendég
Felhasználói név: Jelszó: Emlékezz rám
 • Oldal:
 • 1
 • 2

TÉMA: Pálmalevél könyvtár titkai

Pálmalevél könyvtár titkai 12 éve 7 hónapja ezelőtt #2259

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5642
Pálmalevél kéziratokra leltek Indiában

Szenzációs eredménnyel ért véget a fém és pálmalevél kéziratokat kutató kampány: Több, mint kétszázezer, részben 1650-bõl származó pálmalevél kéziratot fedeztek fel a dél-indiai Tamil Náduban.

Az Unió és a kormány által szervezett, februárban folytatott kampány a legalább 75 éves kéziratokra összpontosított. A kormány egyetemisták segítségét kérte, akik házról házra járva keresték az írásokat. A Madurai Kámarádzs Egyetem diákjai biztosították a tulajdonosokat, hogy nem viszik el, csupán katalogizálják e ritkaságokat. Az asztrológiával foglalkozó kéziratokat nem vették figyelembe. Csaknem 20327 köteg kéziratot találtak Maduraiban. Mindegyik köteg közel 50 lapot tartalmaz.

A kerületi könyvtár dolgozói elmondták, hogy a diákok kiváló munkát végeztek: "Nem kísértük el õket, amikor helyszínelésre mentek. Azt sem kértük, hogy azonnal mutassák be a kéziratokat. Biztosra vesszük, hogy az emberek nem mutatták volna meg féltve õrzött kincseiket, ha ezt a kampányt hivatalosan szervezzük."

A kéziratok között van egy teljes Mahábhárata, amelyet ezer évvel ezelõtt írtak pálmalevelekre. A Vadipattiban élõ tulajdonos szerint már több nemzedék óta õrzi a családja a muzeális értékû kéziratokat. Az Anadzsipur közelében talált, rézlemezre írt kéziratok a Thirumadai Naicskar adminisztrációjára vetnek fényt. Több, mint kétszázötvenezer pálmalevél kéziratot találtak Virudhunagar kerületben, ahol a tulajdonosok közölték a diákokkal, némelyiket sziddhák (misztikusok) írták.

A feljegyzések között leírások találhatók az arany gyártásáról, ti. a védák említést tesznek a vas arannyá változtatásának folyamatáról. Olvashatók többek között az élet elixírjének receptjenek részletei is, amelyrõl úgy tartják, hogy föltámasztja a holtakat. Hozzátették azonban, hogy ezeket a kéziratokat most már nagyon nehéz kibetûzni és értelmezni.

Theni a másik kerület, ahol sok kincset találtak, 229542 pálmalevél kéziratot, köztük 9000 nagyon régi, és találtak fémpénzeket is.Néhány tulajdonos átadta a kéziratokat a diákoknak, akik leadták a kerületi könyvtárban.
Forrás: The Times of India
2006.07.
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 12 éve 7 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.

Pálmalevél könyvtár titkai 12 éve 7 hónapja ezelőtt #2260

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5642
Próféciák pálmalevélen 1.


Bangalore, (India) ahol a sorsunk meg van írva

Indiai bölcsek évezredekkel ezelõtt elõre feljegyezték minden ember sorsát és életének alakulását. A 48 cm hosszú és 6 cm széles pálmalevelek, amelyekre mindent felírtak, a világ egyik legtitokzatosabb könyvtárában, egy eldugott kis indiai faluban találhatók. Bárki elérheti itt a saját sorsára vonatkozó pálmaleveleket.

A levelekbe olyan emberek életrajzát karcolták bele, több ezer évvel ezelõtt, akik ma élnek és egy napon majd felkeresik ezeket a könyvtárakat! Aki nem utazik ide, annak az életrajza nincs meg, vagyis a pálmalevelek írói tudták elõre, hogy a könyvtárak látogatói kik lesznek.

A leheletvékony pálmalevelek élettartama kb. 800 év, ami után elöregednek, törékennyé válnak. Tartalmukat ezért idõrõl idõre újramásolják. Az emberek sorsa õsi tamil nyelven, versformában sûrû sorokban van leírva. A kb. 1 mm magas írásjelek puszta szemmel nehezen ismerhetõk fel.

Minden látogatónak két pálmalevele van, az egyiken a múlt, a másikon a jövõ eseményei vannak feltüntetve. A múltat tartalmazó levélen többek között szerepel az illetõ neve, foglalkozása és korábbi inkarnációi. Adatok olvashatóak emellett az érintett szüleirõl, testvéreirõl, házastársáról és gyermekeirõl. Külön vannak felsorolva a látogatás napján még élõ hozzátartozók. Gyakran közlik a látogatás napját, sõt a látogatót fogadó pálmalevél-olvasó nevét is. A második pálmalevélrõl kérheti az érintett, hogy olvassák fel jövõjét. Ezek az események 2,5-5 éves idõintervallumokban vannak összefoglalva. Fel van tüntetve a halál napja és órája is.

A pálmalevél gyûjtemény több, mint 800 éve van a Shastri család birtokában. Srí Shastrit, a pálmalevél olvasót, gyermekkora óta tanította édesapja e tudományra, mely már 5300 éves múltra tekint vissza. A pálmalevél-olvasó hagyományos öltözetben fogadja a látogatót, akinek elõször egy megtisztulási szertartáson kell átesnie, majd meg kell mondania a születési dátumát, ami alapján kiválasztják a két megfelelõ pálmalevelet.

Ezek a levelek segíthetnek az embernek abban, hogy teljesíthesse világi kötelezettségeit, s ezáltal teljes mértékben a lelki fejlõdésnek szentelhesse magát. Mivel a felolvasottak összhangban vannak az "isteni tervvel", így az segítségére lehet az embereknek, hogy életükbõl a legjobbat hozzák ki. Ez magában foglalja a személyiséget, a családi életet, a pénzügyi sikert, a szellemi és lelki adottságokat.

A Shuka Nadi elnevezésû keleti filozófia (a Shuka Isteni bölcsességet, a Nadi az idõ egy pillanatát jelenti), melytõl elválaszthatatlan a pálmalevél-olvasás tudománya, azt vallja , hogy a Föld iskola, ittlétünk oka a reinkarnációk révén megvalósuló tanulás, célja pedig egyre magasabb lelki fejlettségi szint elérése, az önzetlen szeretet elsajátítása.
(Forrás: tvn.hu. szerzõje ismeretlen)
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Téma zárolva.

Pálmalevél könyvtár titkai 12 éve 7 hónapja ezelőtt #2274

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5642
.
A tv-ben a fókuszban mutatták be
www.rtlklub.hu/video/77331

Az indiában lévõ pálmalevelekrõl video


Kattints Ide:

www.rtlklub.hu/musorok/felketto/videok/77767
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 12 éve 6 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.

Pálmalevél könyvtár titkai 12 éve 7 hónapja ezelőtt #2275

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5642
Pálmalevél könyvtár

Kétségtelen, hogy a világ egyik legkülönlegesebb jelenségei az indiai pálmalevél- könyvtárak. A tudás eme kisebb nagyobb tárházai egész India területén szétszóródva találhatóak. Az a hit járja, hogy bárki, aki az élete során egyszer személyesen megjelenik az egyik ilyen könyvtárban, betekintést nyerhet a saját sorsába.

A pálmalevél kéziratok bölcsességeket tartalmaznak, melyek meglepõen gyakran bizonyulnak találónak. Évszázadok óta írják az indiai bölcsek újra és újra az õsrégi szövegeket mindig új levelekre, hogy azok így fennmaradjanak az utókor számára. Itt megtalálható egy konkrét elõrejelzés is, mely a világpolitikai helyzetet vázolja fel az elkövetkezõ 50 évre vonatkozóan. A látogató számára megdöbbentõ, hogy mi mindent tudnak az indiai bölcsek az életrõl. Nemcsak a jelen és a múlt igazságai jelennek meg a bölcsességekben, hanem a látogató jövõjére vonatkozó elõrejelzések is késõbb igaznak bizonyulnak. A mai napig nem tisztázott, honnan származnak az információk. Thomas Ritter személyesen látogatta meg e könyvtárak javát, s olvasta a pálmaleveleket, melyek a sorsát rejtették, rádiokarbonos módszerrel mérte a levelek korát, és hihetetlen dolgokat tapasztalt meg.

Az õsi írásokban a világ jövõbeni eseményei is megtalálhatók. Fõként a Kanchipuram-i és a Bangalore-i könyvtárakban fellelhetõk a világ jövõjére vonatkozó kijelentések, megközelítõleg ötven évre elõre megírva. Az írások szerint a társadalmunk döntõ változások elé néz. Az Egyesült Államok által elindított, terrorizmus elleni világméretû harcban - mely elsõsorban az amerikai hegemóniára való törekvések keresztülvitelét szolgálja - a NATO tagállamai is részt vesznek katonai akciók formájában, amerikai vezetés alatt. A támadási célok többek között Irán, Jemen, Líbia, Sri lanka, Malájzia és Szudán lesznek. A legérdekesebb azonban az a tény, hogy a prognózisok szerint az Irak elleni támadás, mely februárban kellene elkezdõdjön, egy amerikai "Vimana" elpusztítása miatt egy hónapot késni fog. A Vimana az írásban repülõgépet vagy éppen ûrhajót jelent. És valóban az amerikai ûrhajó, a Columbia balesete miatt az Irak elleni amerikai háború a tervezettnél késõbb kezdõdött.

A megnevezett katonai akciók a világ további polarizálódásához vezetnek. A világméretû konfliktus, a rettegett harmadik világháború azonban a pálmalevelek jóslatai szerint nem fog bekövetkezni. Ehelyett az elkövetkezõ évtizedekben számos helyi és regionális háború rázza meg a világot, többek között Afrika és Ázsia sok országában. Így például India és Pakisztán között is kiújul a fegyveres konfliktus, a Közel-Keleten újabb háború tör majd ki Izrael és Pakisztán között, melynek kiváltó oka egy magas rangú pakisztáni méltóság meggyilkolása lesz. A háborúba ezúttal a szomszéd országok, Szíria és Jordánia is be lesznek rángatva. Fennáll a veszély, hogy a harcok során nukleáris fegyvereket is bevetnek, mely a Közel-Kelet nagy részének elsivatagodásához vezet.

Európában a balkánon 2040-ig újabb harcok várhatók. A következõ háborút a szerb államfõ meggyilkolása váltja majd ki. Közép és Nyugat-Európa valamint az Egyesült Államok újabb terrorista támadások célpontja. A támadások száma viszonylag alacsony lesz, a hatásuk annál nagyobb. A támadások egyre gyakrabban történnek turisták által látogatott helyeken, Spanyolországban és Olaszországban, ami jelentõs emberáldozatokkal jár majd. Európa ezen felül masszív bevándorlástól szenved majd, melyet a világ más részén kitörõ háborúk váltanak ki. Az európai szociális rendszereket túlterheli a menekülõk tömege, az európai infrastruktúra eléri a terhelhetõsége határait. Hasonló problémákkal fog küszködni Amerika is. Ez pedig a gazdaságok és a nyugati valuták destabilizálódását okozza. Ezek a fejlemények 2012-ben az amerikai dollár összeomlásához vezetnek.

Az USA-ban és Európában súlyos zavargások lesznek, részben polgárháborús állapotok alakulnak ki. A nyugati társadalmak hosszútávú krízise az Egyesült Államok külpolitikai jelentõségének csökkenéséhez vezet. Az erõszak elterjedése oda vezet, hogy az érintett országokba megerõsített békehadtestek állítják fel állásaikat. Míg az USA-ba kanadai csapatok vonulnak be, addig Európában elsõsorban orosz szövetséges csapatok veszik át a békefenntartó feladatot, ezek az országok ugyanis óvatos külpolitikájuknak köszönhetõen kevésbé érzik majd meg a válságot.

A világméretû változások az európai naptárrendszer szerint kb. 2050-ig tartanak. Eredményeképpen Amerika elveszíti jelenlegi domináns pozícióját, Európa pedig Ázsiával együtt új geopolitikai gazdasági teret teremt egy Párizs-Berlin-Moszkva-Peking-Delhi-Tokio tengely mentén, melynek társadalmai az egyes országok gyökereinek és hagyományainak figyelembe vételével a világot a stabilitás és fejlõdés új korszakába vezetik.
(forrás: tvn. szerzõje ismeretlen)
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 12 éve 7 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.

Pálmalevél könyvtár titkai 12 éve 6 hónapja ezelőtt #2312

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5642
Intuitív történelemszemlélet

Ezt az intuitív, misztikus történelemszemléletet képviselték hajdanán India látnokai, bölcsei. Ezek a sokszor elvonultságban élõ szent emberek nem a politikai tendenciákkal álltak kapcsolatban, hanem a mindenség nagy titkaival. Meditációjukban a világ elõmenetelének sorsfordító kérdéseivel foglalkoztak, az emberek üdvén fáradoztak, s ha a helyzet szorongató volt, saját eszközeikkel beavatkoztak a dolgok menetébe. Ismeretes olyan példa, amikor a remeték és jógík ezeréves áldozatra gyûltek össze, hogy a világ javát a rítus gyakorlásával segítsék. Az ezer esztendõ nem feltétlenül költõi túlzás, és nem is a matuzsálemi korral magyarázható, hanem azzal a hihetetlen kontinuitással, amit generációk egymásutánja vitt tovább, a szent küldetés beteljesítése végett. Ez is történelemformáló cselekmény, hiszen egy ilyen nagyszabású szakrális és liturgikus esemény az állandóság képzetét s ezzel a biztonság érzetét kelti a kívülálló közemberekben. Az ilyen nagyszabású áldozat, esemény, zarándoklat vagy a jógík állandóan ismétlõdõ gyakorlatai önmagukban is intézménnyé válnak, a világ rendjét, az élet biztonságos kereteit jelzõ intézménnyé. Máskor a papok akár misztikus erejüket latba vetve tették le a gonosz királyt, hogy ezzel a nép s a világ üdvét szolgálják.

A látnokok tehát a magasabb realitással álltak kapcsolatban, s innen kiindulva szemlélték a világot.
Mikor történelemrõl beszélünk, általában csak a múltra gondolunk, pedig létezik prediktív, jövendõmondó történelem is. A próféciák, jövendölések a jövõ történetét írják meg, s ehhez nem elegendõ pusztán a homályos fogalmazás. A magasabb realitással kapcsolatban álló látnokok nemcsak a régmúlt történelmét olvassák, hanem az ákása-krónikát is. Az ákása szanszkrt kifejezés, jelentése ég, mennybolt, éter, fluidum, ûr, térség, fény, világosság, mélyedés, és matematikai pont, vagy zérus. Az ákása, vagyis e finom rezgés magába foglal mindent, ami a világban történik, mintegy lenyomatot képezve a múltról, és bizony, a jövendõrõl is. Ez a titokzatos ismerethalmaz tekinthetõ a misztikusok globális tudásának, információforrásának. Az ákása-krónika híradásának tekinthetõ például a Dél-Indiában mûködõ pálmalevél könyvtár, amely tartalmazza az emberiség és az egyes emberek megírt sorsát, vagy a titokzatos Bhavisja-purána, aminek címét úgy fordíthatnánk: az eljövendõ múlt...

A misztika egyik alaptörvénye az 'amint fent, úgy lent' tétele, ami a mindenség nagy egybetartozására, összefüggésére rámutató tanítás. Ezt a helyhatározói - és erkölcsi vonatkozásokra is vetíthetõ - tételt a történelem vonatkozásában át kell fogalmaznunk. Ha a történelem az élet, az idõ és a sors megragadására tett kísérlet, s a jelen mindig a múltból a jövõbe ívelõ folytonosság, akkor a tétel teljes kibontásában így hangzik: 'Amint fent, úgy lent, amint a múlt, úgy a jövendõ'.
(forrás: tvn. Szerzõje ismeretlen)
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Téma zárolva.

Pálmalevél könyvtár titkai 12 éve 6 hónapja ezelőtt #2329

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5642
Szeretném veletek megosztani ezt a linket, akit érdekel, hogy hol lehet a kapocsolatot felvenni Oszter Tamással, aki tud segíteni mindenkinek, aki a saját pálmalevelére kiváncsi. Én is most találtam meg.
Üdv. Margit

Kattints ide:
www.palmalevelek.hu/
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 12 éve 4 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.
 • Oldal:
 • 1
 • 2
Oldalmegjelenítési idő: 0.130 másodperc