Jézus a fény

Szia, Vendég
Felhasználói név: Jelszó: Emlékezz rám

TÉMA: Nostredamus jövendölései

Nostredamus jövendölései 12 éve 8 hónapja ezelőtt #2132

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5645
Nostredamus a múlt jövendõmondója
Amióta világ a világ, nem élt a Földön olyan próféta, aki ennyire sikeresen tudta volna összekombinálni az ókori görög jósnõk technikáit a csillagok mûködési mechanizmusával. Nem volt még egy olyan próféta, aki olyan hosszú idõszakokkal dolgozott volna, mint õ, s akinek ennyi telitalálata lett volna, mint neki.

1555-ben jelent meg Próféciák (Centuries) címû könyvének elsõ része. A teljes mû 1568-ban látott napvilágot, melyben 10 csoportban 100-100 vers szerepel. (Összesen 942) Egy-egy versét quatrain"-nak nevezzük és 100 "quatrain" tesz ki egy "Centurie"-t. Nostradamus szándékosan nem szerepeltette verseiben az események dátumát, noha erre meg lett volna minden lehetõsége: "Ha azt akartam volna, hogy minden versben benne legyen a pontos dátum, nos, ezt könnyen megtehettem volna". A Próféciákban ezzel szemben 17 pontos dátum szerepel. Megtalálhatók még további idõpontok is, de ezek asztrológiai fogalmak mögé vannak rejtve. Tudnunk kell továbbá, hogy Nostradamus a bolygók Nap körüli forgási idejét használta idõegységnek, és a megjövendölt eseményeket ezek alapján számította ki. Ez a használt idõegység konkrétan a Szaturnusz és a Jupiter (a naprendszer két legnehezebb bolygójának) körforgásának ideje. A két forgási idõ legkisebb közös többszöröse a 60-as számot adja, amely Nostradamus látomásaiban a jelentõs események bekövetkezésének meghatározó egysége. Ezt nevezik egyébként Nostradamus titkos kódjának vagy órájának is!

Nostradamus értelmezõi azon az állásponton vannak, hogy az elsõ Antikrisztus Napóleon, a második pedig Hitler volt. De ki lesz a harmadik?? Nostradamus 1558-as levelében arról ír Henrik francia királynak, hogy a világ nem kerülheti el a harmadik Antikrisztus feltámadását, aki csak azután fog színre lépni, miután a "németekre döntõ csapást mér az egész latin faj". Szintén ebben a levélben írja, hogy "Aztán az Antikrisztus nagy birodalma kezd terjeszkedni, ahol egykor Attila birodalma virágzott, az új Xerxész leszáll nagy és megszámlálhatatlan erõivel". A francia mester által emlegetett Antikrisztus olyan figura, aki a világ urának és parancsolójának kiáltja ki magát, és Németország földjérõl emelkedik majd egyre feljebb, s válik a hatalom egyedüli birtokosává. Nostradamus megadja azt is, milyen fizikai kísérõi, jelenségei lesznek az Antikrisztus eljövetelének: "Ezt megelõzi majd egy teljes napfogyatkozás, olyan homály és sötétség lesz, mint a világ teremtése óta még soha, kivéve azt a napfogyatkozást, ami Jézus Krisztus halála és passiója után volt". Három ilyen napfogyatkozás is szóba jöhet a csillagászatban, de szerencsére (?) pont az egyik dátum az, amit Nostradamus pontosan megadott a Próféciákban:

"Az 1999. esztendõben, annak is a hetedik hónapjában, az égbõl alászáll a terror nagy királya.
Megszületik általa a mongolok nagy királya.
Elõtte és utána vígan arat majd háborújában a halál"

Egyértelmû tehát, hogy az 1999. augusztus 11-én bekövetkezõ napfogyatkozásra gondol a Mester. Egy másik elõjelet is említ Nostradamus, amely így hangzik:

"az 50. szélességi fokról színre lép valaki, aki megújítja majd az egész keresztény egyházat"
Az 50. szélességi fokon található éppen Krakkó, ahonnan II. János Pál pápa származik!! Hogy ki fogja legyõzni az Antikrisztust? A következõ versében ezt így fejti ki:

"Eljõ a Szentlélek a szélesség 48. fokáról, nagy népvándorlás lesz általa, elûzi az Antikrisztus iszonyát, ez utóbbi meg háborút indít a Szentatya és a keresztény egyház ellen"

Földrajzilag Le Mans, Orleans, vagy Bécs jöhet szóba, ha a nagyobb városokat nézzük.

"A harmadik Antikrisztus nagyon hamar megsemmisül majd, Háborúja huszonhét véres éven át fog majd tartani:
Az eretnekek mind meghalnak, a foglyokat számûzik, Az emberi test vérétõl vöröslõ víz fogad mindenkit a földeken"

folytatása a következõben
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 12 éve 8 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.

Nostredamus jövendölései 12 éve 8 hónapja ezelőtt #2133

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5645
folytatása az elõzõnek


Nostradamus a klasszikus görög szemlélet szerint Szaturnuszt az aranykor uralkodójának tekintette. Ezt felhasználva jutottak arra a következtetésre a versfejtõk, hogy Nostradamus szerint a harmadik Antikrisztus 25 éven át tartó uralma után tehát az aranykorhoz fogunk visszatérni, melynek kezdeti idõpontja: 2024 lesz.

Nostradamus - ahogy Hitlert is - a harmadik Antikrisztust is nevén nevezte. Mûveiben "Mabus"-ként említi, és sokan úgy gondolják, hogy a Távol-Keletrõl, vagy Észak-Afrikából jön majd. Sokan Saddam Husseinnel azonosítják ...

Nostradamus szerint a világvége a hetedik millennium fordulóján fog bekövetkezni. A hét millennium megértéséhez alapfeltétel tudni, hogy a jós szerint a Föld Kr.e. 4137-ben keletkezett, és így lehetséges az, hogy most a hatodik millennium végén vagyunk. Szerinte a hetedik évezred "olyan idõ lesz, amikor Krisztus egyházának ellenségei gombamód kezdenek el szaporodni"

"Az 1999. évben, annak is a hetedik hónapjában
AZ égbõl alászáll a terror nagy királya:
Hogy újból életre keltse a mongolok nagy királyát
Elõtte és utána meg a Mars lesz uralmon"

Csupa rosszra számíthatunk tehát: az Antikrisztus eljõ, és háború lesz szeptemberben !!

"Amikor a nagy hetedik szám éve véget ér,
Megjelenik az a hekatomba játékainak idején:
Nem messze a nagy millenniumi kortól,
Amikor az eltemetette elmennek sírjukból"

A "nagy hetedik szám" a hetedik millennium megérkezése, vagyis a 2000. esztendõ beköszöntése.

Bár az apokaliptikus események a XX. század végén be fognak következni, Nostradamus szerint a Föld egészen Kr.u. 3797. évig túléli a megpróbáltatásokat. Az éghajlatban változás fog bekövetkezni: "az esõkbõl kevesebb lesz, tûz pedig lesz bõven, és tüzes lövedékek hullanak alá az égbõl olyan mennyiségben, hogy semmi sem tud majd elmenekülni a holocaustból"

Nostradamus neveket is megadott, mint például Pasteur, vagy Hitler (igaz ezt Hister-nek írta)...
Az 1666-os Nagy Londoni Tüzet is pontosan meghatározta...
Homályosan ugyan, de Nostradamus említést tesz az O.J. Simpson ügyrõl is...
Megjósolja a francia királyi család tragikus jövõjét, a Valoá-gyermekek halálát, és Henrik király lovagi tornán szerzett halálos sérülésiet...
Vallásháborúkat emleget...
Kennedy elnök és saját halálának körülményeit is pontosan leírja...
Az ember Holdra-szállását is megjövendöli...
A francia forradalmat is megemlíti, annak ellenére, hogy õ maga royalista volt...
A francia gyarmatrendszer bukásának okait is pontosan felsorolta, holott az õ korában Franciaország egyetlen gyarmattal sem rendelkezett, és azt se tudhatta mi az a gyarmat...

www.flagmagazin.hu/?a=cikk&cikkid=558
--Csépányi Balázs--
(Forrás:angyalszárny.hu)
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 12 éve 8 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.

Nostredamus jövendölései 12 éve 4 hónapja ezelőtt #2425

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5645
.
"Jön új nemzedék, mely erõs lesz, és nem szégyenli többé, hogy magyar.
A vének nemzedéke önmagán erõt vesz, s nemcsak önmagának túr és kapar.
Erkölcsében megújul majd az ország, és végre büszke lesz minden fia,
Mert bámulatba ejti egész Európát ezerszáz évnek elteltével Pannónia."
[Nostradamus]
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Téma zárolva.

Nostredamus jövendölései 11 éve 10 hónapja ezelőtt #2866

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5645
2012 és Nostradamus próféciái
2010. január 02.

Amit Nostradamus híres, négysoros versikéi nem jövendöltek meg, állítólag nincs is, hiszen már annyi azóta bekövetkezett világtörténelmi eseményt jelzett elõre - de csakugyan így volt-e,
ki is a legilletékesebb világvége ügyben?

A híres asztrológus - látnok elõrejelzésein nem könnyû eligazodni, hiszen a látomások természetébõl adódóan nyelvezetük homályos, kétértelmû. Nostradamus ténykedését emellett az 1500-as évek derekának keresztény egyháza sem nézte jó szemmel, ezért cenzúrájukat és az eretnekség vádját elkerülendõ, szándékosan is virágnyelven fogalmazott. Íme egy csokorra való közelmúltunk, közeljövõnk és 2012 mindama rémségeibõl, melyeket állítólag az agg mester is megjövendölt.

- A Nagy Éhínség

Nostradamus versei sokszor jeleztek aszályt és éhínséget. A közeljövõbeli állítólag a 48. szélességi kör országait fogja a leginkább sújtani. Tény, hogy ebben a zónában találhatók a világ legnagyobb gabonatermelõ vidékei. Ha az Egyesült Államok szenvedne el ilyen csapást, önmagában is tömeges éhínséget eredményezne, hiszen ha Sam bácsi becsukná éléskamráit, csak Afrikában 400 ezren halnának éhen egyetlen év alatt, de további 100 ezer állam is megszenvedné.

- Hatalmas vulkánkitörések

A világ legnagyobb vulkánjainak egyike a Yellowstone parkban már fortyogni is kezdett, a geológusok veszélyesnek nyilvánították. Nostradamus apokaliptikus vízióiban is szerepelnek a vulkánkitörések.

- Újabb szökõár - hullám?


Egyesek szerint Nostradamus egyik, a szárazföldet elárasztó víztömegrõl és döglött halakról szóló négysorosa a 2004-es szökõárt jövendölte meg. A csendes óceáni földrengést követõ tsunami 150 ezer emberi életet követelt Indonéziában, Karácsony táján. A tudósok egy része viszont amiatt aggódik, hogy egy másik, csak ez után várható tsunamiról van szó, hiszen a Föld mágneses pólusainak szintén 2012-re jelzett cseréje sok hasonló természeti katasztrófát vonhat maga után.

- A globális felmelegedés


és a Nostradamus
jövendölte szélsõséges idõjárás
A négysorosok állítólag a globális felmelegedést is elõre jelzik, Nostardamus látomásaiban ugyanis felmelegedõ tengerek, hatalmas árhullámok, viharok szerepelnek. Egyesek szerint kimondottan a Katrina hurrikánról írt, de ha nem is köthetõ egyetlen természeti jelenséghez sem, figyelemre méltó párhuzam, hogy az utóbbi tíz évben egyre több és pusztítóbb erejû tornádó söpör végig Amerika középnyugati részén. Olyan területeket is árvizek vagy aszályok sújtanak, melyeket korábban nem jellemeztek effajta szélsõségek.

- A mágneses pólusok cseréje


A vájtabb fülûek szerint Nostradamus még 2012 egyik legrémségesebb csodájára is figyelmeztetett. Ami nem is olyan hihetetlen, állítólag volt már rá precedens és akár újra megtörténhet. A tudósok szerint ugyanis földünk mágneses mezejének vékonyodása ennek a jele is lehet, ha pedig sor kerülne rá, odalenne valamennyi elektromágneses mezõ és velük együtt mobiltelefonjaink, számítógépeink meg az összes többi, nélkülözhetetlen kütyünk.
(forrás: dívány.hu - (Kiss Kati))
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 11 éve 10 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.
Oldalmegjelenítési idő: 0.126 másodperc