Jézus a fény

Szia, Vendég
Felhasználói név: Jelszó: Emlékezz rám
 • Oldal:
 • 1
 • 2

TÉMA: " 2012 "

" 2012 " 12 éve 4 hónapja ezelőtt #2460

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5645

A Dimenzióugrás - a nagy változásA legtöbb próféta és bennszülött törzs úgy látja, hogy nagy változások várnak az emberiségre a Földön. Mi úgy látjuk, ez a változás egy bolygó-szintû dimenzióugrás lesz, egy következõ létezési szintre, ami a Krisztus-, vagy egység-tudatállapottal áll összefüggésben. Az utolsó fejezetben közelrõl megvizsgáljuk majd, mit is jelent ez a nagyváltozás, és mit érthetünk meg ebbõl. Ebben a fejezetben azt nézzük meg, milyen ezeknek a változásoknak a természete, milyen bölcsességhez folyamodhatunk itt a Földön, hogy egyensúlyt teremthessünk a nagy változások alatt is. A dimenzióugrás természetének megértése azzal jár, hogy felgyorsítjuk spirituális fejlõdésünket, és maximálisan kihasználjuk az idõt, ami még hátravan ezen a gyönyörû bolygón.
Dimenzióugrásról akkor beszélünk, amikor egy bolygó, vagy más kozmikus test az egyik dimenzió-szintrõl egy másikba lép. A mi esetünkben ez a harmadikból a negyedik dimenzióba való átlépést jelenti. Az egész bolygó, és minden rajta élõ lény meg fogja tapasztalni ezt az átalakulást egyik dimenzióból a másikba. -Az indián bennszülöttek úgy hiszik, hogy a negyedik világból az ötödikbe való átlépés elõtt állunk, és ezt megelõzi majd az a nap, amit a Megtisztulás Napjának neveznek. A különbség a két látásmód között abban áll, hogy a bennszülött indiánok az Ürességet is egy világnak veszik, és innen kezdik a számolást. Tehát a Melkhizedek-ek har- madik dimenziója, és a bennszülöttek negyedik világa egy és ugyanaz. Aki úgy dönt, az megértheti ennek az átalakulásnak a természetét. Bár minden valószínûség szerint egy rendkívül gyors átalakulásra számíthatunk, természetét megfigyelhetjük és megérthetjük, milyen változásokon kell keresztülmennünk. Ez egyúttal fellebbenti a fátylat e világ eseményeirõl, magyarázattal szolgál majd arra, hogy miért történik mindez, ami tiszta szívet eredményez a változás átéléséhez.

A dímenzióugrás áttekintése

Ebben a galaxisban lévõ bolygók esetében elõször a geomágneses mezõ gyengül meg, aztán váltakozóvá válik, a bolygó civilizációja hanyatlásnak indul, majd eljön a végsõ fázis. Az utolsó fázis általában nem tart tovább Két évnél, és majdnem mindig eltart legalább három hónapig. Ebben a fázisban a civilizáció bomlásnak indul, és a puszta létezés rendkívül veszélyessé válik. Minden rendszer szétesik, ami a civilizációt mûködtette, és eluralkodik a káosz. Ez az a szakasz, amire a legtöbb vallás, mint például a mormonok is készülnek. Az a stádium, amikor még a Földön vagyunk a harmadik dimenzióban, közvetlenül azelõtt, hogy átlépnénk a negyedikbe.
Az utolsó öt-hat óra a dimenzióugrás elótt igen különleges idõszak. A negyedik dimenzió elkezd becsorogni a harmadikba. Jó, ha az ember tudja, mire számíthat.
Amikor megkezdõdik az ugrás, akkor már nem lesz kételkedés. Olyan speciális forma- és színbeli változások lépnek életbe, ami az emberi tudat számára tökéletesen ismeretlen jelenség. Ettõl a pillanattól kezdve, elhagytuk a Föld harmadik dimenzióját. Általában a bolygó tengelye is megfordul ilyenkor, de ezt már nem fogjuk érzékelni, mert addigra már egy új tér-idõ dimenzióban leszünk. Ez az általános eset, de más variációk szerint is végbemehet a változás.
Áthaladunk az Ürességen, és belépünk a Föld negyedik dimenziójába. Az élet drámaian megváltozik. Mielõtt ez a fázis bekövetkezik, felemelkedés, feltámadás és halál egy idõben játszódik majd le. Kezdetét veszi a születés az új világra.

A most következõ forgatókönyv részletesen lefesti, hogyan történik meg általában egy dimenzióugrás az univerzumban, a Föld esete azonban kivételes. Elõször az általános folyamatról fogok beszélni, mintha ez várna ránk is, de a mi átalakulásunk valami ennél jóval különösebbhez vezethet, és valószínûleg vezet is majd. A történelem menete egész más irányt is vehet, mint amit itt én most felvázolok. Minden attól függ, milyen bennünk a szeretet egymás iránt. Ezekután egy másik teóriát is bemutatok majd. Korai még biztosan állítani, hogy ez az, ami történni fog, de minden jel erre mutat.
(forrás:Drunvalo Melchizedek - Mandala Véda - Az Élet Virágának Õsi Titka - Részlet

FOLYTATÁSA KÖVETKEZIK
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Téma zárolva.

" 2012 " 12 éve 2 hónapja ezelőtt #2558

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5645
.
folytatása az elõzõnek


Az elsõ jelek

Egy planetáris dimenzióugrás elsõ jele a geomágneses mezõ erõteljes gyengülése, ahogy - a tudomány állása szerint - a Föld esetében is ez zajlik az utolsó kétezer évben, Jézus megjelenése óta. Az utóbbi ötszáz évben ez a gyengülés még inkább felerõsödött. Ahogy közeledünk a dimenzióváltáshoz, a geomágneses mezõ összezavarodik - ez is megtörtént már. A repülõtereken világszerte át kellett állítani a mágneses mûszereket a repülõtéri térképeknél, ahhoz, hogy használni tudják az automatikus mûszereket Az elmúlt harminc évben pedig nagyon látványosak voltak a mágneses mezõ változásai. A madarak többé nem a megszokott helyeikre vándorolnak. A madarak a mágneses vonalakat követik vándorlásaik alatt, és ezek a vonalak drámaian megváltoztak. Úgy gondolom, ugyanez az oka annak hogy a bálnák és a delfinek a partokon kötnek ki, mert õk is e vonalak mentén vándorolnak. Sok olyan mágneses vonal, ami eddig a partok mentén haladt, most a szárazföldre vezet. Ahogy a cetfélék követik a vonalat, földbe ütköznek, és partra vetõdnek. Végül minden valószínûség szerint a geomágneses mezõ szétesik, és végül megszûnik. Sokszor megtörtént már ez a Föld történetében.
Ha ez megtörténik, az sok mindent vonhat maga után. A mezõmegfordulhat, és a pólusok felcserélõdhetnek. Vagy visszatérhet ugyanabba a poláris helyzetbe, mint mielõtt elérte a nulla értéket, de egy teljesen más tengellyel. Sokféleképpen mozdulhat el, de ez már nem igazán érint minket, és a mi felemelkedésünket. Akkor már nem leszünk itt, a Föld dimenzióinak ezen a szintjén, tehát közvetlenül nem éljük át ezt a változást.
Vannak más, szubtilisabb energia-átalakulások, mint a Schumann frekvencia (a Föld bolygó alap rezonancia frekvenciája) ami a dimenzióugrás elõtt fog megváltozni, de a geomágneses változás a legnagyobb hatású. Nem fogok most beszélni a Schumann frekvenciáról, mert az Egyesült Államok kormánya messzemenõen tagadja ezt a változást. Ha valakit komolyan érdekel az igazság, nézzen utána német vagy orosz forrásokból, mindkét nemzetnek megvannak az információi errõl a témáról, ami teljes mértékben ütközik kormányunk álláspontjával. Gregg Barden munkáját is érdemes tanulmányozni. Munkája nagyon világos és õszinte.

A geomágneses mezõ jelentõsége abban a hatásban rejlik, amit az emberi tudatra gyakorol, és abban, ami akkor történik, ha eléri a nulla értéket, és ott is marad több mint két hétig. Az oroszok szerint, kezdetben, amikor embereket lõttek fel az ûrbe, és azok több mint két héten keresztül a Föld geomágneses mezején kívül tartózkodtak, akkor ezek a kozmonauták szó szerint megõrültek. Pontosan ugyanez történt a Bukás után, amikor Atlantisz elsüllyedt - az emberek elvesztették emlékezetüket, és megbolondultak. Úgy tûnik, a Föld mágnesessége tartja meg emlékezetünket, mint egy kazetta, és ez pedig érzelemtestünkhöz kapcsolódik. Az oroszok feltaláltak egy kis szerkezetet, amit az ûrhajósok az övükön hordtak, és ami az ûrben is megtartotta a mágneses mezõt a testük körül. Biztos vagyok benne, hogy a NASA ugyanígy járt el.
Furcsának tûnhet, hogy a geomágnesesség hatással van az érzelmeinkre, de elég csak arra gondolnunk, mi történik teliholdkor. A telehold, csak kisebb változásokat okoz a geomágneses mezõben, de a hatás mégis egyértelmû. Bármelyik nagyvárosban ellenõrizhetnénk a rendõrségi feljegyzéseket a telehold napján, egy nappal elõtte és egy nappal utána. Több erõszak, gyilkosság, rablás stb. történik ebben a három napban, mint bármikor máskor. Amikor a geomágneses mezõ eléri a nulla értéket, az jóval nagyobb problémát jelent. Még a világ tõzsdéinek fluktuációja is az emberi érzelmeken alapszik, gondoljuk csak el, mi következik abból, ha a Föld geomágneses mezejének nagyszabású fluktuációja több mint két hétig tart.

A váltás elõtti fázis


Ez az a periódus, ami általában három hónaptól két évig tarthat, és abból következik, hogy a geomágneses változások miatt az emberek megörülnek. Ez az, ami a világ szociális rendszerének szétesését okozza. A tõzsde összeomlik, a kormány mûködésképtelenné válik, bevezetik a katonai törvénykezést, de az sem mûködik, hiszen a katonaság ugyanazzal a problémával küzd. Nincs elegendõ élelmiszer, más termékek is hiányoznak, és a helyzet reménytelenné válik. Mindennek tetejére az emberek jó része paranoiássá válik, és fegyverhez nyúl. Nincs egy biztonságos zug a Föld felszínén.
Nekünk viszont nagy esélyünk van arra, hogy nem megyünk keresztül ezen a veszélyes perióduson, vagy ha mégis, akkor - spirituális földönkívüli barátaink óriási segítségének, és saját drámai fejlõdésünknek köszönhetõen - nagyon rövid idõ alatt. Valójában nem lennénk meglepve, ha ezek az elõrejelzõ szakaszok teljesen elmaradnának, kivéve a változás elõtti öt-hat óra jellemzõit.
Ha fizikai szinten akarnánk felkészülni a változásra, akkor két évre való élelmet és egyéb szükséges holmit halmoznánk fel egy föld alatti barlangban. Ha viszont lemennénk ebbe a föld alatti barlangba, amikor a dimenzióugrás megkezdõdik, akkor többé nem jönnénk ki onnan. Miért? Mert az ugrás egy új dimenzióba visz minket, ahol a harmadik dimenzió, megszokott világunk már nem létezik. Ahogy a váltás megtörténik, a harmadik dimenziós világ eltûnik, tehát értelmetlen lenne készleteket felhalmozva elbújni egy barlangban, és arra készülni, hogy ha minden véget ér majd elõbújunk, és az élet megy tovább.
A Föld lakosságának nagy százaléka ezt tette az utóbbi idõben az Y2K (2000. év) problémára felkészülve. Nincs abban semmi rossz, ha valaki így tesz, de azt meg kell érteni, hogy ez nem tud megmenteni minket. Semmiféle fizikai felkészülés nem segít a magasabb dimenziókban. A siker ott, spirituális éberségünkön, és jórészt személyiségünkön múlik. Igen, a személyiségünkön. Hamarosan elmagyarázom.

Öt-hat órával a váltás elõtt

Emberi szemmel nézve, ez egy nagyon különös idõszak. A bennszülött pueblo-indián törzs szerint - ahol megszülettem, amikor a Földre érkeztem - ekkor be kell menni a pueblóba, összehúzni a függönyöket, ki nem nézni, csak imádkozni. Ha kinéznénk, az csak félelmet okozna, és erre van a legkevésbé szükségünk.
Különös jelenség veszi kezdetét ebben a szakaszban. A két dimenzió egymásba csúszik. Lehet, hogy éppen a szobánkban ülünk, és egyszer csak megjelenik elõttünk valami, ami elménk számára értelmezhetetlen. Egy négydimenziós tárgy ez, ami nem illik bele valóságlátásunkba. Olyan színeket láthatunk, amilyeneket soha azelõtt életünkben. Ezek a színek rendkívül ragyogóak, és olyanok, mintha saját fényforrással rendelkeznének. Olyan formát ölthetnek, amit képtelenek vagyunk megérteni. Ezek a tárgyak a legkülönösebb dolgok lesznek, amit valaha láttunk. Ez így van rendben, ez egy természetes jelenség.
Kifejezetten ajánlom, hogy ne érintsük meg a tárgyakat. Aki megérinti ezeket, azt abban a pillanatban átszippantják a negyedik dimenzióba. Könnyebb és jobb, ha elkerüljük ezt a nagyon gyors változást. Ha mégsem tudjuk elkerülni, akkor ez az Isten akarata.


folytatása a következõben
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Téma zárolva.

" 2012 " 12 éve 2 hónapja ezelőtt #2559

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5645
.
folytatása az elõzõnek


Szintetikus tárgyak, és a luciferi valóság gondolat-formái

A másik jelenség, ami szinte biztos, hogy be fog következni a Lucifer által teremtett valóság természetébõl adódik. Az eredeti Valóságban minden mindennel az isteni rend szerint áll kapcsolatban. De Lucifer valóságában a technológia szintetikus anyagokat hozott létre. Ezek az anyagok, amelyek a természetben nem találhatóak meg, nem tudnak átlépni a negyedik dimenzióba. Összetevõikre esnek szét, amelyekbõl megalkották õket. Van arra lehetõség, hogy egy szintetikus anyagot is átjuttassunk a negyedik dimenzióba, de ehhez speciális energiamezõre van szükség, ami egészben tartja.
Másrészt, ezeknek a szintetikus anyagoknak van egy stabilitási spektrumuk. Némelyik közülük, mint az üveg, nem áll olyan messze a természettõl. Az üveg csak olvasztott homok. Más anyagok viszont, mint a modern mûanyagok sokkal távolabb esnek a természettõl, és így sokkal kevésbé stabilak. Ez azt jelenti, hogy egyes szintetikus anyagok elõbb elolvadnak, vagy szétesnek majd, mint más anyagok, ez alatt az öt-hat órás periódus alatt. Az autóink mûanyagból, és más kevéssé stabil anyagokból állnak, úgyhogy minden bizonnyal használhatatlanná fognak válni. Még házaink is sok esetben instabil anyagokból épültek, és valószínûleg összedõlnek és szétesnek majd. A legtöbb modern otthon nem lesz biztonságos ebben a fázisban.

Tudva, hogy el fog jönni ez az idõ, és hogy ez mivel jár majd, a Taos pueblo indiánok hosszú ideje illegálissá tették modern anyagok felhasználását a pueblo építéséhez. Építenek nyaralókat modern anyagokból, távol a pueblótól, de tudják, hogy amikor eljön a Megtisztulás napja, akkor vissza kell térniük õsi otthonukba. Elõfordul, hogy ablakot tesznek a pueblo épületekre, de mivel a nyílásokban régen nem volt ablak, nem éri majd õket nagy veszteség, ha eltûnik egy ablak. Ezen kívül a pueblo csakis sárból, fûbõl, homokból, kövekbõl és fákból épül. Ezzel a problémával nem lesz gondjuk.
A legjobb tehát az lenne, ha a természetben tartózkodnánk, amikor ez bekövetkezik, de ha ezt nem tehetjük meg, akkor ez az Isten akarata. Szerintem nem kell emiatt aggódni. Csak azért mondtam el mindezt, hogy felismerjük, amikor az ugrás megkezdõdik.
A szintetikus tárgyak valójában csak a luciferi kísérlet által megteremtett gondolatformák. Az eredeti Valóságban nem léteznek. Lehet, hogy nehéz megérteni, hogy ezek csak gondolatok. A "gondolatformák" ezért jobb kifejezés. Onnan jönnek, amit a hinduk a mentális síknak neveznek, egy magasabb dimenzióból, és lassan átszivárognak a szinteken, míg elérnek ide, a harmadik dimenzióba.

Emberi fogalmakban gondolkodva, valaki elõször gondol valamire, elképzeli, aztán kitalálja, hogy lehet megvalósítani. így vagy úgy, az emberek megteremtik azt, amire gondolnak, és a tárgy megjelenik a valóságban. Lehet egyetlen ember, vagy egy csoport, aki ezt teszi. Nem az ember(ek), tartják meg az általuk teremtett tárgyat itt a földi síkon, hanem a bolygót körülvevõ háromdimenziós emberi háló. Ez minden ezen a szinten tartózkodó ember tudat-hálója. Egy közös megegyezésen alapuló valóságról van szó, amit a háló tart fenn, így ha valaki meghal, az általa teremtett tárgy megmarad. De ha ez a háló tönkremenne, akkor ezek a tárgyak alkotóelemeikre bomlanának szét. És a háló tönkre is fog menni a dimenzióváltás elõtt, vagy alatt.
Természetesen a helyzet csak romlani fog, amikor a geomágneses mezõ összeomlása miatt már amúgy is talajt vesztett emberek látni fogják, hogy a luciferi valóság szemük láttára esik szét. Szerencsére, az egész csak öt-hat órán át tart.

Edgár Cayce, és más próféták szerint, több, nagyon magasan fejlett civilizáció is élt már a Földön, de szinte semmi nyom nem maradt utánuk. Ez az elõbb leírtak miatt van így. Szintetikus tárgyaik nem élték túl a legutóbbi dimenzióváltást 13 000 évvel ezelõtt, vagy az azt megelõzõeket. Isten minden dimenzióugrás alkalmával kitakarítja az eredeti Valóságot.
Ha egy magasan fejlett földönkívüli kultúra jön el ide, és olyasmit akar alkotni (például egy piramist), ami több tízezer évig fennáll, akkor nem a legújabban kifejlesztett fémet fogják felhasználni, mint mondjuk a rozsdamentes acél. Olyan természetes anyagot fognak felhasználni, ami a bolygón megtalálható, erõs és idõtálló. így biztosak lehetnek benne, hogy a piramis fennmarad a természetesen bekövetkezõ dimenzióváltások alatt is, amelyeken minden bolygó átesik. Ez nem jelenti azt, hogy megrekedtek a kõkorszakban, csak azt, hogy intelligensen cselekednek.
Másrészt, ezek a magasan fejlett földönkívüli kultúrák nagyon ügyelnek arra, hogy semmilyen nyomot ne hagyjanak maguk után. Vagy magukkal viszik a testüket, vagy feloszlatják, hogy betartsák a közbe-nem-avatkozás kozmikus törvényét.

Bolygó-színtû dímenzíóugrás

Mindenki, aki valaha élt a Földön, átélt már dimenzióváltást. Át kellett élniük ahhoz, hogy a Földre jöjjenek. Ez egy kozmikus tény. Hacsak nem nagyon közelrõl érkeztünk, bárhonnan is jöttünk, át kellett haladnunk az Ürességen ahhoz, hogy idejöjjünk, tehát dimenziót kellett váltanunk. Azon a napon, amikor kisbabaként a Földön megszülettünk, dimenzióváltáson mentünk keresztül. Egyik világból egy másikba léptünk át. Csakis gyenge emberi memóriánk az oka annak, hogy nem emlékszünk rá.
Azzal, hogy nem emlékszünk a születésünkre, vagy a másik dimenziókra, hatalmas korlátokat vettünk magunkra. Elõször is, nem tudjuk áthidalni a nagy távolságok valóságát. Valóságunk távolságai olyan hatalmasak, hogy nem tudjuk bejárni õket. Még a Naprendszerünkbõl sem tudunk kilépni, mert jelenlegi tudatállapotunkban saját otthonunk rabjai vagyunk.
Nem igaz? Nagy távolságok bejárása ûrhajóval, a megszokott tér- és idõszemlélet szerint nem lehetséges. Tudós elmék már eljutottak erre a következtetésre. Elég elszomorító kilátás, hogy nem tudjuk elhagyni a Naprendszerünket. A legközelebbi csillagig (Alpha Centauri, körülbelül négy fényévnyi távolságra) 115 millió év alatt jutnánk el jelenlegi ûrtechnikánkkal. Az emberek nem élnek ennyi ideig, nem beszélve arról, hogy ez még csak a legközelebbi csillag. Mélyen az ûrbe hatolni egyszerûen lehetetlen lenne. Ahhoz, hogy ezt megtegyük, meg kell változtatnunk a térrõl és idõrõl alkotott felfogásunkat.
Ahogy már említettem, az a probléma, hogy csak a térrõl és az idõrõl tudunk, a dimenziók valóságáról elvesztettük emlékeinket. De mivel minden tökéletes, most megkezdõdik a visszaemlékezés, pont amikor a legnagyobb szükségünk van rá. Elõször álmainkban, majd filmjeinkben jelennek meg az emlékek. Az olyan filmek, mint a Star Trek, Contact, Sphere, és a többiek mind a dimenziókkal kapcsolatos ideákat vetik fel. Emlékezni fogunk, mert Isten velünk van.
Most elmondom, mi történik normális esetben egy dimenzióugrás alatt. Saját, közvetlen tapasztalatomat írom le, de lehet, hogy ami történni fog, az egy kicsit különbözni fog ettõl, hiszen az univerzum állandóan kísérletezik.

Az aktuális dimenzióugrás átélése


Ne feledjük, hogy amit most fogok elmondani, az olyan, mint egy galaktikus tankönyv anyaga. Csak az általános esetet írja le. Részleteiben sokféle különbség lehet, mert az élet rugalmas, de az alapeset ismeretében az eltéréseket is el tudjuk majd képzelni.
Ahogy az új millennium felé közeledünk, az emelkedett mesterek úgy érzik, kevés erõszak fogja megelõzni ezt a váltást, mert sokat megtettünk már az úton. Jó munkát végeztünk az új emberi tudatszint világrasegítésében! Most elmondom hát mi várható. Mindenki lazítson, senki se aggódjon. Élvezze mindenki az átalakulást. Ahogy az élet tökéletességének szemtanúi leszünk, visszaváltozhatunk azzá a kisbabává, akivé talán akartunk. Legyen mindenki annak tudatában, hogy vigyáznak rá, és tiszta szeretet vezeti az eseményeket. Ez az energiahullám annyival hatalmasabb nálunk, hogy akár át is adhatjuk magunkat az életnek, hogy csak úgy legyünk.
Minden valószínûség szerint a káosz három hónaptól két évig tartó idõszakát elkerültük. A mai állás szerint az ugrás elõtti periódus nagyon rövid és szinte zavartalan lesz. Szinte semmilyen, vagy alig észlelhetõ elõjelre nem számíthatunk, kivéve az öt-hat órás idõszakot. Több mint valószínû, hogy egy napon felébredünk, és másnap ott találjuk magunkat kisbabaként egy új világban.(Ezt ne szó szerint értsd - tiszta új létállapot )
Drunvalo Melchizedek - Mandala Véda - Az Élet Virágának Õsi Titka - Részlet
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Téma zárolva.

" 2012 " 12 éve 2 hónapja ezelőtt #2637

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5645
2012 - Világvége - vagy új világ születése?

Tették már a világ pusztulását 1000-re, 2000-re, Cayce a híres alvó látnok viszont még a 22. századból is jövendölt eseményeket. Azt viszont õ is határozottan állította, amire az õsi maja feljegyzések figyelmeztetnek: 2012 fordulópont lesz az emberiség életében.


Sokan ezt a "fordulópontot" úgy értékelik: eljön a világvége. Mások optimistábbak, és azt mondják, a Halak korszak ér véget, és kezdõdik az új világév, az igazi Vízöntõ kor. De a fogadására mindenképp fel kellene készülni! Tudatosan! Hogy ne áldozatok, hanem az új korszak építõi lehessünk.
Lehet, hogy az emberiség azért tér majd észre, és kezd egy merõben új életet, mert a régi már nem élhetõ, katasztrófához vezet. Ennek "elõszeleként" emlegetik a mostani gazdasági válságot épp úgy, mint természeti katasztrófákat, vagy az idõjárás "megbolondulását".
Világégést prognosztizálnak a Nostradamus hagyatékot elemzõk épp úgy, mint a maja kód értelmezõi.

A Szentírásban is ez áll?

A Biblia Kódja címû bestseller szerzõje az Ótestamentum õsi szövegét tanulmányozva arra jött rá, hogy az Írás valójában nem más, mint az emberiség jövõjének rejtett kódja, amelyben rejtjelezve megtalálható az emberiség sorsa, az elmúlt évek eseményei, politikai és közéleti személyiségeinek nevei, adatai épp úgy, mint a már lezajlott és a még bekövetkezõ háborúk, katasztrófák, de jelzés van közeledõ kisbolygókról, és ott vannak az esetleges világvégére utaló szavak is.

Mit mondanak a tudósok?

Michael Scallon szeizmológus-geológus már az 1990-es években megjósolta, hogy a következõ évtizedekben számos olyan szeizmikus katasztrófa rázza meg a Földet, amilyet csak a hátborzongató amerikai katasztrófafilmek forgatókönyvírói álmodtak eddig. Vagyis mindaz, amit az elmúlt néhány évben bekövetkezett (cunamik, hurrikánok, földrengések, árvizek) még csak a kezdet: a jövõben mindent leromboló vulkánkitörésekkel, földrengéssel számolhatunk, aminek nyomán felszabaduló gáz- és porfelhõ évekre eltakarja majd a Napot, lehetetlenné téve ezzel az életet. S csak mintegy mellékesen még megjegyzi: a tengerparti városok víz alá kerülnek, így Kalifornia és Florida is a tengerbe süllyed. De õ is azt sugallja: igaz, hogy milliók elpusztulnak, de akik megmenekülnek, azok végre összefognak majd, és eljön az új aranykor. Amelyre oly - nagy szüksége lenne már az embereknek.
(2009.)
(szerzõje ismeretlen)
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 12 éve 2 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.

" 2012 " 11 éve 11 hónapja ezelőtt #2826

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5645Lehet, hogy így lesz?


Most ezekben a kritikus idõkben, amikor a környezet szennyezõdése, a földi javak teljes kirablása és a kollektív tudati szint tökéletes lésüllyedése komoly problémákat és következményeket okoz, végre el kell jutnunk arra a tudati szintre, hogy felismerjük, hogy ez így nem mehet tovább. A régi világ a végéhez közeledik, amikor egy új veszi át a szerepét. Arra kell törekednünk, hogy ebben az új világban tanuljunk azokból a negatív dolgokból, amit azok követtek el, akik már csak percekig tudják a hatásaikat a természet és az emberiség egy kis része fölött gyakorolni. Az õ óráik meg vannak számlálva. Igaz õk nem tudják, vagy ha tudják is, nem hiszik el. Nem baj, nem az számít, hogy õk mint hisznek, hanem az, hogy mi fog velük történni.
A másik kérdés, hogy mi fog velünk történni? Melyik oldalon akarunk állni? Gondolom nem mindegy, hogy hogyan éljük meg 2012-ben a hatásokat és ezek milyen következményekkel fognak járni. Nem akarok senkit sem megrémiszteni, a tudatszint változás nem fog borzalmakkal vagy szenvedéssel járni. Sõt azok számára, akik ezzel a fejlõdéssel lépést tudnak tartani, azok csak azt fogják észrevenni, hogy a környezetükben sok minden másképp alakul, mint eddig. Megnõnek a spirituális képességeik és az szellemi felismeréseik. Sok olyan dologra fognak magyarázatot és megértést találni, amit eddig nem értettek és nem is érzékeltek. A spirituális valóságérzet finomabbá válik. Szívcsakra kitágul és csak a boldogság és a szeretet érzése lesz bennünk minden élõlény iránt. Egyszerre nem fogja õket a negatív környezeti hatás érinteni. Csak a jóra és a szépre lesznek hajlamosak. A szellemi fejlõdés évtizedeket fog ugrani nagyon rövid idõ alatt.

És mi lesz a többiekkel? Azok akik meg fognak ragadni az anyagnál, a materialista gondolkodásnál, az arroganciánál? Most õk mosolyognak, sõt gúnyolódnak. Továbbra is játszák kisded játékaikat. A pénz, a hatalom, a háborúk, a természet tönkre tétele, a mások leigázása és kihasználása, a politikai hatalommal való visszaélés és a tudatszint hiánya fogja az életüket továbbra is kitölteni. És saját gondolkodásuk és cselekedeteik lesznek azok, amik õket tönkre fogják tenni. Gazdasági csõd és politikai zûrzavar lesz a részük.
A természet védekezni fog a maga módján, természeti katasztrófák és idõjárási változások útján. Hogy milyen formában azokat ma még csak sejteni tudjuk. De nem lesz kirándulás az biztos. Nem gyõzöm hangsúlyozni, még mindig nem késõ felébredni csipkerozsirka álmunkból.
Akik már felismerik, hogy ez így nem mehet tovább, azoknak biztos meg van az igényük egy jobb és egy szebb világ létrehozására. Akik meg nem akarják felismerni, azok továbbra is rongálni fogják a természetet és visszatartani az emberiséget a tudati fejlõdésben.
Kuppán Tibor
(forrás:tudatszintváltozás.hu)
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Téma zárolva.

" 2012 " 11 éve 4 hónapja ezelőtt #3066

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5645

Mágneses pólusváltás a földön?----


2010. 05. 04.

A Föld szerkezete egy szilárd belsõ magból, képlékeny magkülsõbõl, földköpenybõl, és egy szilárd kéregbõl áll, illetve a belsõ mag anyagi összetétele (vas, nikkel) létrehoznak egy mágneses mezõt. Ez a mágneses mezõ merõben eltér a gravitációtól, hiszen az többé-kevésbé egyenletes a Föld felszínén, míg a mágneses mezõ kétsarkú, azaz létezik egy északi pólus és egy déli.A mágneses északi sarkot 1831-ben fedezték fel, majd 1903-1905-ben pontosították. A déli mágneses sarkot 1909-ben fedezték fel.A mágneses sarkokban futnak össze a földmágnesességi erõvonalak, amelyeknek az irányában az iránytûk beállnak.A Napból a Földre tartó elektronok útvonalát a mágneses erõvonalak határozzák meg, ahol az elektronok elérik a Földet ott alakul ki a sarki fénynek nevezett jelenség, ez a két pólusnál található. Napkitörések idején különösen jól látható a sarki fény, hiszen ilyenkor lényegesen több a Napból kilõtt elektron.

A földmágnesesség jelentõsége

A Föld mágnesességének legnagyobb jelentõsége az élet szempontjából van, hiszen ez a mágneses pajzs védi meg a bolygó élõlényeit a világûrbõl érkezõ részecskesugárzástól, mint a kozmikus sugárzás, napszél, stb. Ezek a kozmikus sugárzások az élet szempontjából kritikusak, mert részben kiolthatják az élet bizonyos területeit, illetve ami túlél, az mutálódik, új fajok jönnek létre.A föld mágnesességét már i.e. 4-6.000 évvel is ismerték, a sumer leírások részletesen és pontosan taglalják. A sumer társadalom bukásával elfelejtõdött ez a tudás is. Nagy Sándor az utolsó, aki egyesítette Mezopotámia népét, már nem ismerte a jelenséget, pedig tanítója Arisztotelész tudott róla. Az újra felfedés a Krisztus születése körüli idõkre tehetõ, ekkor a Kínaiak kezdték használni, majd tõlük elterjedt az arabok révén.
Mágneses pólusváltás
A mágneses pólusok folyamatosan változtatják a helyüket. Ez egy természetes jelenség. A kõzetminták ezt a folyamatot igazolják. Azonban az utóbbi években lényegesen felgyorsult a pólusvándorlás. Az elmúl 150 év alatt 1.100 km-t haladt Kanadától Szibéria irányába.
A Föld mágneses ereje csökken, az elmúlt 200 évben kb. 10%-al. (ezer évvel ezelõtt 1,5-szöröse volt a mai értéknek) A mágneses tér folyamatosan csökken. Ez azért nagyon fontos, mert például a csontszövet stabilitását nagyban befolyásolja a mágneses tér erõssége. Ha tehát csökken a tér, gyakoribb lesz a csontritkulás. Lassan kezd érthetõvé válni, hogy miért szenved sok kisgyerek csontritkulástól. Késõbb ahogy nõnek a gyerekek és a nem megfelelõ táplálkozás miatt elsavasodnak (üdítõk, édességek, fehér cukor, fehér liszt, elektroszmog, stb.) tovább fokozódik a csontritkulás, hiszen ahhoz, hogy a szervezet életben maradjon, kalciumot kell kioldjon a csontokból. De ez már egy másik történet.
A mágneses pólusváltás mindig összefügg a dimenzióváltással.

A dimenzióváltás fogalma


Elsõ lépésként mindig meggyengül a mágneses mezõ, vándorolnak a pólusok. Elõfordul, hogy a mágneses mezõk összezavarodnak. A repülõtereken nemrég világszerte át kellett állítani a mágneses mûszereket a térképek használhatósága miatt. Az állatvilág, mely a mágneses vonalakat követi, gyakran eltéved, így nem találnak haza a madarak, a tengeri állatok pedig kiúsznak a partra a mélytenger helyett. Változhat a Föld alap rezonancia frekvenciája, a Schumann hullámok frekvenciája, és egyéb energia átalakulások is zajlanak.

Sok német és orosz tanulmány foglalkozik a témával, és kiemelten Gregg Barden.

A legfontosabb azonban, az a hatás, amit a geomágneses mezõk gyakorolnak az emberi tudatra. Az elsõ orosz asztronauták, akik két hétnél több ideig tartózkodtak az ûrben, azaz a földi rezgéseket nem érezték, egyszerûen megõrültek. Azóta mind az orosz, mind az amerikai ûrhajósok mesterségesen gerjesztett Schumann hullámok hatókörében élnek az ûrben. Amikor a geomágneses mezõk értéke nulla, akkor az emberi agyban tárolt információ megszûnik létezni. Ez teljesen hasonló azzal, mint amikor a számítógép memóriája csak akkor tárol információt és dolgozik vele, ha áramot kap. Ha lekapcsoljuk az áramot, minden törlõdik a mûveleti memóriából. Ez az agy információtároló képessége miatt van, azaz felépítése igényli a külsõ, földi teret.A dimenzióváltás és a hozzá kapcsolódó pólusváltás elõtt a bolygó civilizációja hanyatlásnak indul, sokszor megmagyarázhatatlan okok miatt. Ez a hanyatlás nagyon mély. Idõtartama néhány hónaptól, két évig szokott tartani. A dimenzióváltásról részletes leírásokkal szolgál Thoth, illetve több indián törzs (pl. pueblo indián), illetve a sámán világ.

Közvetlenül a dimenzióváltás elõtt néhány órával, a két dimenzió egymásba csúszik. Ilyenkor megjelenik valami szokatlan forma, szín, amit nem tudunk értelmezni. Nem õrültünk meg, hanem egy másik dimenziót látunk a miénkben.
Fontos megjegyezni, hogy ilyenkor minden szintetikus anyag szétesik atomjaira. Csak a természetes anyagok maradnak meg. Érdemes emiatt kimenni a szabadba, hiszen minden ami mû, az eltûnik. Most már érthetõ, hogy a több százezer vagy millió éves Gízai piramisok, a Titicaca tó dokkolói 4.000 méter magasan miért kõbõl készültek. Azok a civilizációk nem olyan primitívek, hogy "csak" kõbõl tudnak építkezni, hanem olyan okosak, hogy tudják, a dimenzióváltást a természetes kõ biztosan túléli.
Edgar Cayce a téma egyik szakértõje, illetve Thoth smaragdtáblái több nagy civilizáció, hasonló módon történõ "eltûnésérõl" beszélnek. Ehhez hasonlóak a Titicaca tavon található sziget indián törzseinek rituáléi. Ide járnak a nagy feltalálók, hogy kozmikusan feltöltõdjenek, mielõtt nagy dolgokat "feltalálnak". Most már az is érthetõ, hogy a nagyon régi civilizációk modern nyomai miért nem léteznek. Az Föld olyan mint egy nagy homokozó. Egy adott pillanatban elsimítják a homokot, ilyenkor eltûnnek a nyomok. Egy, két komolyabb kõalkotás marad meg mint örök mementó.
Dimenzióváltás idején hatalmas üresség lesz úrrá a Földön. Sötét üresség. Ez azonban egyáltalán nem félelmetes. Inkább érdekes. Vannak olyan meditációs technikák, melyekkel át lehet ezt élni. Egyáltalán nem rossz. Fontos, hogy tudatosak legyünk. Ez az üresség 1-2-3 napig tarthat. Az egyik indián törzs két és fél napról számol be az utolsó ilyen váltás elõtt. Naptárjukban kettõ és fél fekete kõ szerepel az egyébként csupa fehér kõbõl álló idõsorban.

A dimenzióváltás után egy új világban találjuk magunkat. Fontos, hogy tudjuk itt a gondolatunk teremt. Érdemes vele szórakozni. Úgy igazítjuk testünket, ahogy akarjuk. Ha valamire gondolunk, az megvalósul, megteremtõdik. Ekkor megértjük, hogy a TUDAT TEREMET. Ez így van a harmadik dimenzióban is, de nem akarjuk elhinni, mert elhitetik velünk, hogy ez baromság. Mi pedig mint jó birkák, elhisszük.
Ennek az új dimenziónak van egy komoly hátránya is. Mivel jelenlegi tudatunkat magunkkal visszük, félelmeink életre kelnek. Lásd Gömb c. film.
Ha el kezdünk félni, hogy valaki meg fog támadni minket, akkor meg is fog. Gondolunk egy fegyverre és ott lesz a kezünkben. Azonban szokásos földi félelmeink alapján tudjuk, hogy az ellenfél ügyesebb, erõsebb, stb. Elõbb vagy utóbb összehozzuk, hogy megöletjük magunkat.
Az új dimenzióban való túléléshez tudni kell, hogy a világegyetemben minden ember alkotta scifi filmtõl eltérõen nem a harc és a halál a domináns, hanem a szeretet.
Ha mégis másképp lesz?
A régi írások 1998, illetve 1999 évekre jósolták az eseményt. Szerencsénkre, az említett módon mindez nem történt meg. De lehet, hogy mégis zajlik másképpen?
Rengeteg tudatos gyerek születik napjainkban, õket kristály, vagy egyéb jelzõkkel illetik. Az emberek tudata folyamatosan nyílik. Kezdjük megérteni a régi kultúrák ránk maradt dokumentumait. A materializmust ma már az emberek többsége megmosolyogja. Amikor Hawking gondolataival irányítja tolószékét, számítógépét, beszéd szintetizátorát, akkor tényleg nem értjük, hogy mi történik velünk?

Tanulság


A fenti nagyon rövid összefoglaló nem azért született, hogy féljünk, hiszen nem az az élet célja. Inkább azért, hogy errõl is tudjunk. A kozmoszban tíz év annyi, mint ezer, de nekünk nem. Nem tudni, hogy mit élünk még meg és mit nem. Egy biztos, jelenlegi fogyasztói rendszerünk, ebben a formában életképtelen. Váltás lesz. Hogy ez milyen mélyen történik, azt nincs ember, aki megmondhatná. Kívánom, hogy a fentieket mindenki raktározza el mélyen az agyában, ne ítéljen, ne építsen korlátokat, hanem csak tárolja el, és ha szükség lesz rá, vegye elõ a tudást, és csak annyit mondjon, hogy tudom mi ez, tudom, mit kell tenni.
Forrás: integrativmedicina.hu/scifi/erd_3_11.html
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 11 éve 4 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.
 • Oldal:
 • 1
 • 2
Oldalmegjelenítési idő: 0.058 másodperc