Jézus a fény

Szia, Vendég
Felhasználói név: Jelszó: Emlékezz rám

TÉMA: Sambala vagy 5.dimenzió

Sambala vagy 5.dimenzió 12 éve 11 hónapja ezelőtt #1766

  • Margit
  • Margit profilkép
  • Nem elérhető
  • Administrator
  • Hozzászólások: 5645
Sambala királyság

A régi bölcsek szerint létezik egy hely, ahol az ég és a föld találkozik. Tibeti és mongol lámák õsidõk óta emlegetnek egy bizonyos Sambalát, ám ezt a helyet hiába is keresnénk a térképen, nem találnánk.

A modern tudósok véleménye megoszlik arról, valóban létezett-e az a földi paradicsom, amelyet a hagyományok emlegetnek. Egyesek a fantázia szüleményének tartják, mások viszont valamelyik közép-ázsiai történelmi királysággal azonosítják.

Az ókori tibeti vallási szövegek misztikus helyként említik a titkos Sambala királyságot. Bár a földrajzi leírások szerint feltehetõen a tibeti hegyek és a Góbi-sivatag között helyezkedik el, állítólag spirituális határ veszi körül, azaz csakis az érheti el, aki arra rendeltetett. A vallási életre való felkészülés céljából évekre félrevonuló tibeti lámák évszázadokon át, keresték ezt a királyságot.

Mindazt, amit a helyérõl tudunk, egy tibeti legenda foglalja össze, amely Sambalát az "északi nyugalom helyé" -nek nevezi, ami arra utal, hogy a mitikus birodalom valahol Tibettõl északra található. Ezt támasztják alá az indiai hagyományok is, miszerint a Himalájától északra van egy Kalapa nevû hely, ahol tökéletes emberek élnek.

A tibeti kéziratok részletes leírásokat tartalmaznak a zárt országról. A térképek nyolcszirmú lótuszvirágként ábrázolták, közepén a Kalapa-palotával, az illusztrációk, pedig arra utalnak, hogy Sambala lakói fejlett közlekedési eszközökkel rendelkeznek, például repülõgéppel és vasúttal. Továbbá vannak a csillagok tanulmányozására alkalmas, bonyolult eszközeik is.

A legenda szerint Buddhát Sambalában avatták be a kálacsakra (az Idõ Kereke) tanaiba, melyek asztronómiát, asztrológiát és egyéb kozmikus elméleteket tartalmaznak. A rejtett hely - azt beszélték - egy völgy mélyén búvik meg, s óriási hófödte hegycsúcsok ölelik körül. Megközelítését egy tó vagy kiszáradt tó meder nehezíti, s csupán egy keskeny hágón vagy barlangon keresztül vezet oda út. A lámák szentül állítják, hogy Sambalába nem juthat el minden vándor - csak az, aki meghívást kapott.

A szövegben próféciákat is találunk a misztikus királyságra és népére vonatkozólag, valamint egy jegyzéket az addigi 32 sambala királyról és uralkodójáról. A kéziratok szerint az ország lakosai egyre erõsebbek és felvilágosultabbak, képességeik fokról fokra gyarapodnak, kifejlõdik bennük a telepátia mûvészete, és az a képesség, hogy nagy távolságokat, nagy sebességeket tudjanak megtenni.

A hagyomány szerint Sambala lakói maguk gyógyították minden betegségüket, olvasni tudtak mások gondolataiban, megjósolták a jövõt, és akár 100 évig is éltek. Királyuk állítólag meglepõen fejlett technikákat ismert. Valami üveg- tükör - akárcsak ma egy zárt láncú televíziós rendszer - lehetõvé tette, hogy igen messzire ellásson, sõt egy speciális lencse segítségével egy égre nyíló ablakon át más bolygók lakóinak életét tanulmányozta. "Kõlovai, melyeket a szél energiája hajtott", a léghajóra emlékeztetnek.

Ezzel szemben, fejlõdésükkel párhuzamosan a külsõ világ mind degeneráltabbá válik, háborúra vágyik és hataloméhes lesz, anyagi javakra cseréli a lelki életet.

Ugyanebben a kéziratban szerepel az a jövendölés, hogy négy évszázad múlva eljön a leszámolás napja. Ekkorra a világ már olyan romlottá válik, hogy egy elvetemült, magát Mindenhatónak nevezõ király uralma alá kerül, aki megtámadja Sambalát, hogy hatalma alá hajtsa. Az ütközetben a titkos királyság 32. uralkodója, Rudra Cakrin gyõzelemre vezeti majd a bûntelenek és megvilágosodottak hatalmas hadseregét, és megvalósítja a tökéletesség korát.

Egyéb legendák arról mesélnek, hogy Sambala a levegõben található, lebegõ város, amit nem tart semmi, mégis ott van. Meditációs állapotban már sokan megjárták Sambalát, akik arra érdemesnek mutatkoztak, és ez által meghívást kaptak oda szellemi vezetõiktõl.

Érdekes, hogy Sambala legendájában is a jó és a rossz harcáról van szó. A Dimenzióváltás sem más, mint egy magasabb rezgésszintre való belépés, felemelkedés. Ha összehasonlítjuk a két dolgot, akkor levonhatjuk a következtetést, miszerint mindkét legenda lényege az, hogy elérkezik majd az idõ, amikor a jó gyõzedelmeskedik a gonosz felett és beléphetünk egy másik, emelkedettebb világba.

Tulajdonképpen mindegy, hogy Sambalának vagy 5. dimenziónak hívjuk, ugyanarról a jelenségrõl van szó, és ezoterikus körökben egyre többet beszélnek róla, mintha már nem lenne sok idõ a változásig...

Azok, akik hisznek Sambala létezésében, a jövendölések megvalósulását látják a materializmus terjedésében, valamint az évszázad tragikus történéseiben, azt állítva egyben, hogy mindezek szerepelnek az ókori szövetségek próféciáiban. Minthogy azonban a megjósolt "Leszámolás napja" 2425 elõtt semmiképp nem következik be, még elég hosszú idõ áll rendelkezésünkre, hogy azon képzelegjünk: csakugyan, helyesen jövendölték-e meg a próféták a jövõt?
(Forrás: Angyalszárny.hu -Angyal-
Lucy Doncaster Andrew Holland: 84 újabb rejtély, amire nincs magyarázat címû könyve alapján)


--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 12 éve 11 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.
Oldalmegjelenítési idő: 0.047 másodperc