Jézus a fény

Szia, Vendég
Felhasználói név: Jelszó: Emlékezz rám
 • Oldal:
 • 1
 • 2

TÉMA: A maja kultúra, a majanaptár -video

A maja kultúra, a majanaptár és a világvége 10 éve 7 hónapja ezelőtt #3199

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5623
.
Végére értünk a Maya 9. hullámnak


A mai nappal befejezõdik a maják 9. hulláma, mely 2011. március 9-én kezdõdött el és 2011. október 28-án fejezõdik be. Ezzel felértünk a maja ciklusokat ábrázoló és az emberi tudatosság szintjeit is szimbolizáló piramis csúcsára. A periódus kezdetekor sokak szerint hatalmas frekvencia-növekedés következett be, amit a minden eddigit felülmúló 9-es erõsségû japán földrengés is jelzett, melynek során a Föld tengelye ki is billent.

A héten már érezhetõ, hogy szüntelenül reng a Föld és erõsödtek a rengések, illetve inkább folyamatossá váltak az erõsebb lökések. Vajon a 7,6-os törökországi nagy rengést fogja-e követni a japánhoz hasonló még nagyobb lökés, ahogy újabb frekvencia-növekedésre kerül sor ? Ezek természetesen teóriák, de annál érdekesebbek...

A maják nemcsak a múló napok számolásával, elméleti úton mérték az idõt. Kiváló csillagászok is voltak. Ismerték az õket körülvevõ égboltot és a bolygók mozgását. A klasszikus maja templomok bejáratait tetõzetét, a maja boltívet, és az úgynevezett "fésûdíszt" úgy tájolták, hogy láthassák bizonyos csillagok felkelését, delelését és lenyugvását. Különösen érdekelte õket a Plejádok csillaghalmaza (ez a Fiastyúk), valamint a Merkúr, a Vénusz, a Mars és a Jupiter mozgása. Manapság a tudósok az algebrát hívják segítségül, de õk az eddigi feltárások szerint nem ezt tették. A csillagászati megfigyeléseket kombinálták referencia-táblázatok alkalmazásával, így következtettek a jövõbeli történésekre. Ezek a táblázatok nemcsak az égitestek várt fogyatkozásairól tájékoztatták a papokat, hanem összhangba is hozták azokat a nagy fontosságú 260 napos tzolkin ciklusokkal.

Az ehhez használt táblázataik tehát 11958 napot öleltek át, ami 46 tzolkin-nak felelt meg, és akkor újrakezdõdött a ciklus. Ez pontosan 405 holdhónap, ami szintén 11960 nap. Valójában ez a táblázat annyira pontos volt, hogy még a holdhónap hosszát is pontosan, azaz hét másodperc(!) eltéréssel kiszámították. Egy másik adatrendszert is kidolgoztak, aminek segítségével 4500 éveként egyszer egynapos kiegészítéssel módosítani lehetett az elsõ táblázatot, hogy a pontosságát helyreállítsák.
Egy maja naptár, a Tun naptár 9 hullámot, 9 ciklust ír le, melyek egymás után következnek, és az univerzális fejlõdés különbözõ fázisait írják le. Ez az ábrázolás megjelent a 9 lépcsõs maja piramisokban is. A hullámok mindegyike 13 egymást követõ idõszakból (7 "nappalból" és 6 "éjszakából") áll. Ezeknek az idõszakoknak az energetikai hatása egy növény fejlõdéséhez hasonlítható, mely a mag elvetésétõl a terméshozatalig tart. Az egymás után következõ hullámok (azaz a "nappalok" és "éjszakák") hossza az elõzõ hullám hosszának 1/20-ad része.

Az elsõ hullám 16.4 milliárd évvel ezelõtt kezdõdött, a második 820 millió, a harmadik 41 millió, a negyedik 2 millió, az ötödik pedig 102.000 évvel ezelõtt. A hatodik hullám Kr.e. 3115-ben kezdõdött, épp akkor, amikor a Tzolkin naptár szerint a negyedik teremtett világ kezdõdött. A hetedik hullám 1775-ben kezdõdött, a nyolcadik pedig 1999-ben. A folyamatos rövidülés miatt nyolcadik hullámban már csak 360 nap hosszúságúak a "nappalok" és "éjszakák". A kilencedik hullám 2011. március 9-én kezdõdött, ebben a "nappalok" és "éjszakák" hossza már csak 18 nap. A kilencedik hullám 2011. október 28-án ér véget, és nem folytatódik tovább.
A Maja naptár olyan energiákat ír le, amivel magasabb tudatformába lép át az emberiség - állítja Carl Johan Calleman, aki 1979-ben tett elõször említést a Maja naptár közeledõ végérõl. Azóta õ az egyetlen tudós, aki bemutatta, hogy a biológia fejlõdése, története és a tudatosság szoros összefüggésben van a Maja naptárral.Vizsgálatokat indított a maja naptár természetét illetõen, és felfedezett egy eddig ismeretlen értelmezést. Véleménye szerint minden egy úgynevezett kozmikus terv szerint fejlõdik és történik. Elmélete szerint a maja naptár az a hiányzó darab, ami lehetõvé teszi, hogy lássuk a kapcsolatot a világ dolgai és saját magunk között. Rájött, hogy a kozmikus energiák változásai a maja naptárban is megmutatkoznak, beleértve a változásokat az emberi gondolkodásban és kreativitásban. Szerinte a Maja Naptár leírja a történelmet, az Univerzum eredetét és életét.

Bebizonyosodott, hogy a Maja naptárban leírt kozmikus energiák változásai pontosan megfelelnek a kozmikus történelmi paradigmaváltásoknak, különösen az elmúlt évezred változásainak az emberi gondolkodás és kreativitás területén. Ezenkívül a Maja naptár leírja az energiák kisugárzását a világegyetem központjából, ami meghatározza a tudatosság fejlõdését.
Calleman a naptár végének magyarázata helyett inkább azt a tulajdonságát emeli ki, hogy a tudatosság egyre magasabb szintjeire ér fel, és mindez 2011. október 28-án ér tetõfokára. Mivel a tudatosság az emberi létezés egyik legalapvetõbb mértékegysége, ezért elmondható, hogy az emberiség történetének minden vonatkozását befolyásolták a Maja naptár változásai, így a zene, a tánc, a mûvészet, a mûszaki tudományok, a vallás, a gazdaság és sok egyéb területét is.

Ami miatt bizonyosak lehetünk abban, hogy a maja naptárrendszer prófétikus, és egyben tudatos magyarázatát adja az evolúciónak, az nem más, mint az a számos motívum, mely a maja alkotásokban figyelhetõ meg. Olyan motívumok, amelyek megerõsítik, hogy az isteni terv munkája életünk lehetséges értelmét ábrázolják. A maja naptárrendszer legjelentõsebb metaforája a kilenc szintes piramis, amelynek minden szintje a tudatosság újabb szintjét jelöli egy-egy hullám, vagy másként nevezve egy-egy alvilág formájában.

Az isteni terv


Egyetlen ókori feljegyzés létezik arról, mi történik a naptár végekor. És ez nem galaktikus összeomlásról, nem a mágneses sarkok váltásáról, és nem az X bolygó eljövetelérõl vagy napkitörésekrõl tudósít. A feljegyzés, amelyet Tortuguero 6 emléknek hívnak, a kilenc szintû piramis istenének eljövetelérõl szól. Ami azt jelenti, hogy a naptár szerint tetõzik az egységes tudatosság kilencedik hullámának fejlõdése.

A Maja naptár azt tanítja, hogy nincs visszatérés a múltbéli politikai, gazdasági vagy vallási rendszerekhez. Ez az egyetlen útja annak, hogy új világ szülessék a káoszból. Ez egy vissza nem térõ alkalom arra, hogy az emberiség megteremtse a szeretet világát.
Forrás:http://vilaghelyzete.blogspot.com/2011/10/vegere-ertunk-maya-9-hullamnak.html
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 10 éve 7 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.

A maja kultúra, a majanaptár -video 2 éve 4 hónapja ezelőtt #5995

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5623
.

A maja papok kõbe vésett próféciái - 19 perces video--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Téma zárolva.
 • Oldal:
 • 1
 • 2
Oldalmegjelenítési idő: 0.125 másodperc