Jézus a fény

Szia, Vendég
Felhasználói név: Jelszó: Emlékezz rám
 • Oldal:
 • 1
 • 2

TÉMA: A maja kultúra, a majanaptár -video

A maja kultúra, a majanaptár és a világvége 12 éve 3 hete ezelőtt #2220

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5560
A maják elsüllyedt szent szigetét keresik

A maják elsüllyedt szent szigetét keresik könnyûbúvárok Guatemalában, a vulkanikus eredetû Atitlan-tóban.

Roberto Samayoa helyi üzletember és búvár, akinek gyerekkorában nagyanyja sokat mesélt egy elsüllyedt szentélyrõl, sok éven át kutatott a tóban. Többször talált õsi, a maja preklasszikus korból származó cserépedényeket, 1996-ban pedig sikerült felfedeznie épületmaradványokat és óriási áldozati köveket.

Az üzletember önmaga tiszteletére Samabajnak keresztelte el a helyszínt. Sokáig senki sem hitt a férfinak, csak tavaly kezdték a merülést a profi búvárok, akik szonárral térképezték fel a 400 négyzetméteres területet. A kutatók szerint a 15 méter mélységben nyugvó helyszín egykoron sziget volt, míg valamilyen természeti csapás - vulkánkitörés vagy földcsuszamlás - nyomán a tó vízszintje meg nem emelkedett, és el nem nyelte a zarándokhelyet.

Feltételezések szerint az esemény idõszámításunk után 250 táján, a maja civilizáció virágkorában következhetett be. Abból ítélve, hogy a kerámiaedények épségben fennmaradtak, arra lehet következtetni, hogy az emberek sietve távoztak. A kutatásokat irányító Sonia Medrano régész szerint a szigeten aprócska házak maradványait fedezték fel, amelyek másfélszáz embernek nyújthattak menedéket. Számtalan kegytárgyat is találtak, ami arra utal, hogy Samabaj zarándokhely volt.

Az emberek valószínûleg a környezõ területrõl érkeztek, és a parton csónakot béreltek, hogy átjussanak a szigetre. A kutatások a zöldes, homályos vízben nehezen haladnak, nem könnyû felfedezni a leleteket a több évezredes üledékrétegben. A helyszín pontos hollétét titokban tartják, hogy megóvják a felbecsülhetetlen értékû leleteket a kincsvadászoktól.
Forrás:http://index.hu/tudomany
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Téma zárolva.

A maja kultúra, a majanaptár és a világvége 12 éve 4 napja ezelőtt #2291

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5560
A maják mindennapjait bemutató falfestményeket fedeztek fel

Szokatlan freskósorozat mutatja be a maják mindennapi életét annak a piramisnak a falain, amely hosszú évszázadokig rejtõzködött a dzsungel mélyén, a guatemalai határ közelében.

A piramis a valaha volt egyik legnagyobb maja város, Kalakmul része volt. Az ötvenezres lélekszámú város volt a székhelye a Kígyó Feje államközösségnek az úgynevezett klasszikus maja idõszakban, idõszámításunk szerint 300 és 900 között - írja a National Geographic.

Az eddig ismert maja falfestmények a korabeli elitet, uralkodókat és a papságot, csatákban aratott gyõzelmet vagy vallási tárgyú jeleneteket ábrázolták. Ez az elsõ alkalom, amikor sikerül átlagembereket megnézni maja falfestményeken.
"A lelet teljesen sokkolt mindenkit" - fogalmazott Simon Martin, a Pennsylvaniai Egyetem kutatója, aki tanulmányozta a freskókat és a jelenetek alatt szereplõ hieroglifákat.

A falfestményekre a piramisépítmény egyik rétegében bukkantak rá.
"A maják a régi építményeket ráépítéssel bõvítették" - magyarázta a tudós.
Ám míg a többi rétegrõl lekaparták a falfestményeket, ezeket a freskókat a jelek szerint gondosan megõrizték, egy réteg agyaggal bevonva a színpompás jeleneteket.
"A gondosság, amellyel betapasztották a falfestményeket, arra enged következtetni, hogy különleges jelentõséggel bírtak" - emelte ki Martin.

A falfestményeknek köszönhetõen megismerhetõ a korabeli ruha- és ékszerdivat, valamint a maja gasztronómia. A jelenetek bemutatják, hogy miként és mibõl készültek az étkek, és hogyan szolgálták fel azokat. A maják étrendjében igen fontos szerepet játszott a kukorica - a falfestmények egyikén egy asszony nagy fatálon kínálja az egybegyûlteknek a tengeribõl készült étket. Egy másik jelenet egy férfit és egy nõt ábrázol, aki kukoricakását szolgál fel.

Michael D. Coe, a Yale Egyetem majaszakértõje a falfestményekkel kapcsolatban kifejtette, hogy a korábban ismert freskók el voltak rejtve a piramisok belsejében, a most felfedezettek viszont a külsõ falakat borították. "Ez azt jelenti, hogy a köznek szánták, bárki láthatta õket" - hangsúlyozta.

Forrás:http://index.hu/tudomany
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 12 éve 4 napja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.

A maja kultúra, a majanaptár és a világvége 11 éve 9 hónapja ezelőtt #2431

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5560
Mit hoz a 2012 év?

A 2012. év valószínûleg kitüntetett év lesz
Vajon mi vár ránk?

A közép amerikai maják pontos naptárakkal rendelkeztek, amely több száz évre elõre jelzi a holdfogyatkozásokat.
A 2012-es dátum sok emberben rémületet kelt.
A maják meg voltak gyõzõdve arról, hogy ezen napon sok furcsa dolog fog történni. Ugyanis a maja naptár 5126 évet ölel föl a világ teremtésétõl kezdve s éppen itt, 2012-ben marad abba. S nem folytatódik tovább. Persze, ez nem minden ember szerint jelenti a világvégét.

26.000 év után ismét megfigyelhetõ lesz majd az égbolton egy óriási, csillagokból és bolygókból álló kereszt. Ez a maják szerint egy kozmikus energiacsatornát nyit meg amely keresztülfolyik a földön, megtisztítja azt, és mindazt ami rajta él, egy magasabb szellemi szintre emeli. Ezután egy új, 26.000 éves ciklus kezdõdik majd, a maják szerint.

De vajon lesz-e világvége 2012-ben?


Nézzük mit ír a Biblia. Ott aztán bõven találhatunk apokaliptikus látomásokat. A Biblia egy része, a jelenések könyve katasztrofális háborúról számol be amely majd az emberiséget éri. "Hullámzó hajú repülõ lények, melyek zajt csapnak mint ezernyi ló, tüzet okádó ármûvek, melyek maguktól mennek" -ez a háború, jövendöli a biblia, a közép-keleti térségben robban majd ki. Egy vezérrõl is ír, akit Antikrisztusnak nevez. Az Antikrisztus nevet a történelem folyamán már egypár tömeggyilkossal összekapcsolták, pl. Sztálinnal és Hitlerrel. Sok tudós szerint azonban a biblia korában nem is feltételezték hogy a világ ilyen sokáig kibírja.

Nézzük meg Szibilla, a híres római jós mit jövendölt?
Õ arról nevezetes hogy elõre megjövendölte Hannibál eljövetelét Rómába. Többek között azt is megjósolta hogy 9 generáció lát majd napvilágot, s mindegyik 800 évig él majd. Ha figyelmesen utánaszámolunk, akkor rájövünk hogy az utolsó generáció 2000 környékén kellett hogy elkezdõdjön. Mit is ír a jós? "a Földet erõs földrengés rázza majd meg, mely sok várost az óceán mélyébe ragad. Háború lesz. A tûz az égbõl hull majd alá és sok város lángokban pusztul majd el. A fekete füst beárnyékolja az egész földet. Ekkor megismerik majd az Istenek haragját.
(Dr Kovács József)
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Téma zárolva.

A maja kultúra, a majanaptár és a világvége 11 éve 5 hónapja ezelőtt #2790

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5560


Mennyire új az Újvilág?


Az amerikai kontinenst "legalábbis itt Európában " elõszeretettel nevezzük Újvilágnak. Méltatlanul keveset tudunk e hatalmas kontinens múltjáról. Felfedezését leginkább Kolumbusz nevéhez és az 1492-es évszámhoz köti a történelem, mely idõpont egyben az õslakosok számára a közelmúltig tartó gyarmatosítást hozta.

A mai "fehér emberek" azonban nemcsak hogy barátsággal, de õszinte elismeréssel keresik fel az inkák titokzatos földjét Peruban, vagy zarándokolnak el Mexikóba a maják piramisait, templomait megcsodálni. Ráadásul közeleg a misztikus 2012-es év, és úgy tûnik, a világ csak az õsi tudáshoz tud fordulni segítségért. Ki kell faggatnunk a múltat, hogy jobban lássuk a jövõnket. Bizony, most könnyebb dolgunk lenne, ha az európai gyarmatosítók nem semmisítették volna meg az õsi építmények, templomok, szobrok nagy részét. A napjainkban egyre-másra elõkerülõ régészeti leletek, új feltárások máris megkérdõjelezik, hogy joggal nevezhetjük-e továbbra is Újvilágnak azt a kontinenst, ami talán a legrégebbi emberi civilizációk bölcsõje volt, pusztán "mi", modern európaiak fedeztük fel egy kicsit késõn. Egy egész könyvet igényelne pusztán csak röviden bemutatni azokat a kultúrákat, amik már idõszámításunk elõtt több ezer évvel az amerikai kontinensen éltek, így most ismerkedjünk az inkák és a maják birodalmával és elõdjeivel.

Inka birodalom - Dél-Amerika - Peru


A mai Peru és Ecuador egészét, Kolumbia, Bolívia, Argentína és Chile egy részét foglalta magában. A birodalom fõvárosa Cusco a mai Peruban, szent hegye pedig a nevezetes Machu Picchu az Andokban. Az átlagos útikönyvekkel ellentétben a Szent Völgy legtöbb kõépítményét és a Peru-szerte fellelhetõ piramisokat, csillagvizsgálókat nem az inkák, hanem az õket több ezer évvel megelõzõ civilizációk építették. A Csendes-óceán partján található az õsi Caral, amit ma a régészek a legrégebbi piramisoknak tartanak (5-6 ezer év). Hat piramis áll félkör alakzatban, egy máig megfejtetlen funkciójú hatalmas körépítmény elõtt (az ezoterikus körök dimenziókapuként tartják számon). A piramisok közelében olyan erõs az elektromágneses tér, hogy elzsibbad az ember arca, bizsereg a teste és olyan, mintha vízellenállásban menne. Egy közel ezer évig ott élõ kultúra emlékhelye, szakrális építményekkel, templom-oltárokkal, melyeket úgy alakítottak ki, hogy örök tûz lángja loboghasson benne.

Észak-Peruban virágzott a moche kultúra az i.e. elsõ évezredben, itt szintén jó tíz éve tárták fel a Sipan-piramisokat. A megkerült gazdag aranyruhák, tárgyak, a mumifikálás kísértetiesen emlékeztet az egyiptomi kultúrára. Közép-Peruban található Chanquillo, a világ legõsibb csillagvizsgálója a chavín kultúrából (isz. 1500). Az önmagában is misztikus Titicaca-tó legdélebbi csücskében virágzott a kontinens legrégebbi Tiwanaku kultúrája. Fejlett orvosi ismeretei voltak a nazca-kultúrának idõszámításunk környékén. Komoly agymûtéteket, szívátültetéseket végeztek. A térségben fellelhetõ emlékek (pl. a híres Nazca-vonalak) és a ránk maradt tudás önmagában is megdöbbentõ, ám a jelenlegi történelem ismeretünk alól abszolút kirántja a talajt az a közel 30 ezer vésett kõ, amit a régészet az Ica-i kövek néven ismer. Koruk 63 millió (!) év, amit egy német vizsgálat még a hetvenes években megerõsített. A tematikus rajzok több tudós szerint üzenetek egy felfoghatatlanul régi civilizációtól. A rajzok egy nagy csoportja komoly szervátültetési operációkat mutat be részletesen, modern felszerelésekkel! Másik csoportja egyrészt a vésések keletkezésének korában élt dinoszauruszok embrionális fejlõdését mutatja számunkra ismeretlen részletességgel.

Szõke inkák


Az inkák aránylag késõn érkeztek (isz. 800-tól az 1500-as évek spanyol gyarmatosításáig). Hihetetlen, de nem tudjuk honnan jöttek. Legendájuk szerint õseik, Mama Occlo és Manco Capac fehér bõrû, szõke emberek voltak. Nevük a kecsua inti (nap) szóból In-ca, nap fiait jelenti.

Az itt élõ népek õsi hitrendszerét andoki kozmogóniának nevezik. Csillagászati, geometriai, matematikai, építészeti, földmûvelési és orvosi ismeretek komplex rendszere. Legfontosabb szimbóluma az Andoki kereszt (Dél-Kereszt illetve chakana), mely a szóba jöhetõ valamennyi viszonyrendszert magában foglalja (élet-halál, nõ-férfi, fent-lent, múlt-jövõ, ember-isten stb). A Nap állt a vallásuk középpontjában. Legfontosabb ünnepük az Inti Rami, a téli napforduló (a déli féltekén ez június 22.). A hatalmas Szent Völgy építményeit a napjárás szerint építették, terelve a fény útvonalát, ami egy csodálatos fényjátékot eredményez. A földmûvelés és öntözéses gazdálkodás már az idõk kezdete óta igen fejlett volt e népeknél. Egy-egy közösség felosztotta a munkákat egymás között, éhezõ ember nem volt, mindenkirõl gondoskodtak!

Mayák - Észak-Amerika - Mexikó

A közelgõ 2012. év sok ember figyelmét irányítja a majákra, akik Mexikó déli részén, fõleg a Yucatan - félszigeten hagyták ránk csodálatos kõpiramisaikat, sõt városaikat. Ám õk sem éltek az idõben annyira távol tõlünk (ie.1000- isz. 1500, nagyjából az inkákkal egyidõben!). A térség legõsibb kultúrájának az Izapa-kultúrát tartják (ie. 1500), mely a magyaroknak külön csemegeként Õsapát jelent! Ez a nép eleve egy Hun-aphu nevû õst tart számon, aki messzi vizek felõl érkezett ide fehér bõrû népével. A Csendes-óceán partján Izapa a mexikói-guatamalai határnál található, ahol egy Nap-piramist, 89 sztélét és templomoltárokat találtak. A korabeli vésetek és egyes szent építmények alapján tudósok úgy vélik, a majáknak tulajdonított híres naptárrendszer alapját az izapai kultúra dolgozta ki. Izapa a legfontosabb csillagászati központ volt, ahol a sztélék a december 21-i téli napforduló együttállása szerint épültek, ikonográfiáik pontos leírásai a Nap születésének. A mayák sok mindent átvettek az elõzõ kultúrák (izapai, olmék, tolték, zapotec, azték) hitébõl, tudásából és Szent Könyvükben, a Popol Vuh-ban foglalták össze. A mayáknál, akárcsak megannyi õsi népnél, megtalálható az Életfa (a magyar mitológiában és a bibliában szintén!), és ugyanúgy a három világot (alsó-földi-mennyei) köti össze. Tövében ott a kígyó, a test és szellem közötti közvetítõ. Legnagyobb istenük Quetzalcoatl, a Tollaskígyó. Legnagyobb vitát azok a szobrok váltják ki, amelyek szemmel láthatóan ûrhajós ruhába öltözött "istenek", mint pl: "K’awiil, Aki az Eget Tûzzel tölti be". Történelmünk úgy tûnik, tartogathat még meglepetéseket!
(forás:astronet.hu)


--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 11 éve 5 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.

A maja kultúra, a majanaptár és a világvége 10 éve 7 hónapja ezelőtt #3111

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5560
.
A Majákról

A Maják évezredekkel ezelõtt érkeztek a Fölre a Plejádok csillagrendszer Maja nevû bolygójáról és olyan tudással rendelkeztek, ami még most is talány nekünk, embernek.

Mindent tudtak a bolygók, csillagok, égitestek mozgásáról. A Föld-Hold-Nap egymáshoz való viszonyáról. Szinkronban és harmóniában éltek a természettel, a csillagrendszerrel. Tisztelték és szerették a Föld anyát. Mindezek alapján olyan kalendáriumokat hoztak létre, ami ezeket az ismereteket, az égitestek ciklikus mozgását harmóniába hozta az emberek életével. Mindennek megvolt a maga ideje. Mindig tudták, épp aznap milyen energiák jönnek a Napból és a csillagokból, így szinkronba tudták hozni mindennapjaikkal.

A Maják visszatekintettek a múltba, hogy megismerhessék a jövõt. Mivel minden egy spirál mentén, ciklikusan mozog, így, ha megismerjük a múltunkat, képet kaphatunk jövõnkrõl. Ez mindennel így van, a legkisebbtõl, a legnagyobbig, A kicsiben benne van a nagy. Ezek a fraktálok,*

Napjainkban a Maja Naptár ismerete és használata segít abban, hogy harmóniába kerüljünk önmagunkkal és a természettel, és továbbmegyek, így az Univerzummal.

A naptár ismeretében felállíthatjuk saját Galaktikus Szignatúránk, ami minden információt tartalmaz életünkrõl, arról, hogy milyen feladattal, segítõ és kihívást erõsítõ energiákkal jöttünk ebbe az életünkbe. A maja asztrológia arra is rámutat, milyen ciklusokra tagozódik életünk, egyes szakaszokban milyen energiák vannak velünk. Ezek ismerete megvilágíthatja elakadásainkat, legbelsõ félelmeinket és útmutatót, segitséget adhat, hogy feldolgozzuk azokat.

majanaptar.csillagmag.hu/category/a-majakrol/
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Téma zárolva.

A maja kultúra, a majanaptár és a világvége 10 éve 2 hónapja ezelőtt #3199

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5560
.
Végére értünk a Maya 9. hullámnak


A mai nappal befejezõdik a maják 9. hulláma, mely 2011. március 9-én kezdõdött el és 2011. október 28-án fejezõdik be. Ezzel felértünk a maja ciklusokat ábrázoló és az emberi tudatosság szintjeit is szimbolizáló piramis csúcsára. A periódus kezdetekor sokak szerint hatalmas frekvencia-növekedés következett be, amit a minden eddigit felülmúló 9-es erõsségû japán földrengés is jelzett, melynek során a Föld tengelye ki is billent.

A héten már érezhetõ, hogy szüntelenül reng a Föld és erõsödtek a rengések, illetve inkább folyamatossá váltak az erõsebb lökések. Vajon a 7,6-os törökországi nagy rengést fogja-e követni a japánhoz hasonló még nagyobb lökés, ahogy újabb frekvencia-növekedésre kerül sor ? Ezek természetesen teóriák, de annál érdekesebbek...

A maják nemcsak a múló napok számolásával, elméleti úton mérték az idõt. Kiváló csillagászok is voltak. Ismerték az õket körülvevõ égboltot és a bolygók mozgását. A klasszikus maja templomok bejáratait tetõzetét, a maja boltívet, és az úgynevezett "fésûdíszt" úgy tájolták, hogy láthassák bizonyos csillagok felkelését, delelését és lenyugvását. Különösen érdekelte õket a Plejádok csillaghalmaza (ez a Fiastyúk), valamint a Merkúr, a Vénusz, a Mars és a Jupiter mozgása. Manapság a tudósok az algebrát hívják segítségül, de õk az eddigi feltárások szerint nem ezt tették. A csillagászati megfigyeléseket kombinálták referencia-táblázatok alkalmazásával, így következtettek a jövõbeli történésekre. Ezek a táblázatok nemcsak az égitestek várt fogyatkozásairól tájékoztatták a papokat, hanem összhangba is hozták azokat a nagy fontosságú 260 napos tzolkin ciklusokkal.

Az ehhez használt táblázataik tehát 11958 napot öleltek át, ami 46 tzolkin-nak felelt meg, és akkor újrakezdõdött a ciklus. Ez pontosan 405 holdhónap, ami szintén 11960 nap. Valójában ez a táblázat annyira pontos volt, hogy még a holdhónap hosszát is pontosan, azaz hét másodperc(!) eltéréssel kiszámították. Egy másik adatrendszert is kidolgoztak, aminek segítségével 4500 éveként egyszer egynapos kiegészítéssel módosítani lehetett az elsõ táblázatot, hogy a pontosságát helyreállítsák.
Egy maja naptár, a Tun naptár 9 hullámot, 9 ciklust ír le, melyek egymás után következnek, és az univerzális fejlõdés különbözõ fázisait írják le. Ez az ábrázolás megjelent a 9 lépcsõs maja piramisokban is. A hullámok mindegyike 13 egymást követõ idõszakból (7 "nappalból" és 6 "éjszakából") áll. Ezeknek az idõszakoknak az energetikai hatása egy növény fejlõdéséhez hasonlítható, mely a mag elvetésétõl a terméshozatalig tart. Az egymás után következõ hullámok (azaz a "nappalok" és "éjszakák") hossza az elõzõ hullám hosszának 1/20-ad része.

Az elsõ hullám 16.4 milliárd évvel ezelõtt kezdõdött, a második 820 millió, a harmadik 41 millió, a negyedik 2 millió, az ötödik pedig 102.000 évvel ezelõtt. A hatodik hullám Kr.e. 3115-ben kezdõdött, épp akkor, amikor a Tzolkin naptár szerint a negyedik teremtett világ kezdõdött. A hetedik hullám 1775-ben kezdõdött, a nyolcadik pedig 1999-ben. A folyamatos rövidülés miatt nyolcadik hullámban már csak 360 nap hosszúságúak a "nappalok" és "éjszakák". A kilencedik hullám 2011. március 9-én kezdõdött, ebben a "nappalok" és "éjszakák" hossza már csak 18 nap. A kilencedik hullám 2011. október 28-án ér véget, és nem folytatódik tovább.
A Maja naptár olyan energiákat ír le, amivel magasabb tudatformába lép át az emberiség - állítja Carl Johan Calleman, aki 1979-ben tett elõször említést a Maja naptár közeledõ végérõl. Azóta õ az egyetlen tudós, aki bemutatta, hogy a biológia fejlõdése, története és a tudatosság szoros összefüggésben van a Maja naptárral.Vizsgálatokat indított a maja naptár természetét illetõen, és felfedezett egy eddig ismeretlen értelmezést. Véleménye szerint minden egy úgynevezett kozmikus terv szerint fejlõdik és történik. Elmélete szerint a maja naptár az a hiányzó darab, ami lehetõvé teszi, hogy lássuk a kapcsolatot a világ dolgai és saját magunk között. Rájött, hogy a kozmikus energiák változásai a maja naptárban is megmutatkoznak, beleértve a változásokat az emberi gondolkodásban és kreativitásban. Szerinte a Maja Naptár leírja a történelmet, az Univerzum eredetét és életét.

Bebizonyosodott, hogy a Maja naptárban leírt kozmikus energiák változásai pontosan megfelelnek a kozmikus történelmi paradigmaváltásoknak, különösen az elmúlt évezred változásainak az emberi gondolkodás és kreativitás területén. Ezenkívül a Maja naptár leírja az energiák kisugárzását a világegyetem központjából, ami meghatározza a tudatosság fejlõdését.
Calleman a naptár végének magyarázata helyett inkább azt a tulajdonságát emeli ki, hogy a tudatosság egyre magasabb szintjeire ér fel, és mindez 2011. október 28-án ér tetõfokára. Mivel a tudatosság az emberi létezés egyik legalapvetõbb mértékegysége, ezért elmondható, hogy az emberiség történetének minden vonatkozását befolyásolták a Maja naptár változásai, így a zene, a tánc, a mûvészet, a mûszaki tudományok, a vallás, a gazdaság és sok egyéb területét is.

Ami miatt bizonyosak lehetünk abban, hogy a maja naptárrendszer prófétikus, és egyben tudatos magyarázatát adja az evolúciónak, az nem más, mint az a számos motívum, mely a maja alkotásokban figyelhetõ meg. Olyan motívumok, amelyek megerõsítik, hogy az isteni terv munkája életünk lehetséges értelmét ábrázolják. A maja naptárrendszer legjelentõsebb metaforája a kilenc szintes piramis, amelynek minden szintje a tudatosság újabb szintjét jelöli egy-egy hullám, vagy másként nevezve egy-egy alvilág formájában.

Az isteni terv


Egyetlen ókori feljegyzés létezik arról, mi történik a naptár végekor. És ez nem galaktikus összeomlásról, nem a mágneses sarkok váltásáról, és nem az X bolygó eljövetelérõl vagy napkitörésekrõl tudósít. A feljegyzés, amelyet Tortuguero 6 emléknek hívnak, a kilenc szintû piramis istenének eljövetelérõl szól. Ami azt jelenti, hogy a naptár szerint tetõzik az egységes tudatosság kilencedik hullámának fejlõdése.

A Maja naptár azt tanítja, hogy nincs visszatérés a múltbéli politikai, gazdasági vagy vallási rendszerekhez. Ez az egyetlen útja annak, hogy új világ szülessék a káoszból. Ez egy vissza nem térõ alkalom arra, hogy az emberiség megteremtse a szeretet világát.
Forrás:http://vilaghelyzete.blogspot.com/2011/10/vegere-ertunk-maya-9-hullamnak.html
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 10 éve 2 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.
 • Oldal:
 • 1
 • 2
Oldalmegjelenítési idő: 0.080 másodperc