Jézus a fény

Szia, Vendég
Felhasználói név: Jelszó: Emlékezz rám

TÉMA: Ünnepek

Ünnepek 13 éve 3 hónapja ezelőtt #1255

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5645
Húsvét, az ünnepek ünnepe

Furcsa kifejezés. Hétköznapi beszédünktõl idegen. A Biblia nyelvén azt jelenti, hogy a legnagyobb ünnep. Valóban a legnagyobb keresztény ünnep volna a húsvét? Pedig a karácsony sokkal melegebb, közelebb áll hozzánk. Középpontjában egy Gyermek és édesanyja, a születés és az élet mélyen emberi öröme áll. Nem csoda, hogy családi körben szeretjük megülni. Gyerekeink is habozás nélkül a karácsonyt nevezik a legnagyobb egyházi ünnepnek.

Valljuk be, a húsvét szépségét legtöbb embertársunk számára inkább a tavasz ébredése adja. S ahol még nem szüntették meg azt a félreértésbõl eredõ rideg törekvések, a feltámadási körmenet élménye. Pedig súlyos igazsága van ennek az ünnepnek, ám ezért nehéz tartalmát megközelíteni. Márpedig központi keresztény hitigazság a feltámadás, ezért a legnagyobb ünnep a húsvét. Ha Krisztus nem támadt föl, semmit sem ér a hitetek, mert még mindig bûneitekben vagytok. (1 Kor 15,17).

Hiába, ha keresztények akarunk lenni, nem lehet elkerülni, hogy tájékozódjunk hitünk alapkérdéseirõl. Sok dolgunk közepette éppúgy kell erre idõt szakítani, mint pihenésre, általános mûvelõdésre. Nem elégedhetünk meg hangulatokkal. Nem gügyöghetjük el a karácsonyt, mikor a Gyermekben az Úristen jött el, hogy követésére hívjon. Nem silányíthatjuk húsvétot sem tavaszünneppé, nem elégedhetünk meg moralizáló gondolatokkal, mikor a kereszténység, a keresztény élet lényegérõl van szó: miért kell a megváltás, és mi is az? Mit jelent a feltámadás? Valóság vagy mítosz? E világi történés vagy a hit élménye? Ilyen és hasonló kérdések tisztázása nélkül aligha tudjuk befogadni a személyes hitet, és nem lesz számunkra igazi ünnep a húsvét.

Nem vállalkozhat egy újságcikk az említett kérdések tisztázására. Itt csak felvillantani lehet, merre induljunk el a tájékozódásban.

Ne feledjük, a megváltás drámája nagyszombatig bezárólag teljesen megfelel élettapasztalatainknak. Idáig még a Jézus Krisztus szupersztár musical szerzõi is követik Jézust. Minket azonban tovább, beljebb hív a misztérium mélyebb valóságába.

Meg kell állnunk az üres sír valóságánál, át kell éreznünk Jézus megjelenéseit. Fel kell figyelnünk, hogy e leírásokban számos mozzanat, utalás mutatja: Jézus feltámadása után valóságosan, de nem e világi értelemben él. Nehezebben ismerik fel, zárt ajtón át terem közöttük, de étkezik velük, stb. A lényeg: Jézus nem egyszerûen folytatta földi életét. A megdicsõült életre támadt fel. (Új fogalom: megdicsõülés, dicsõség. Mit tudunk róla?) Tehát az Atya igazolta mindazt, amit mondott és tett! Benne és általa megszabadulhatunk bûneinktõl, Isten fiainak szabadságában élhetünk!

Mindez sosem lesz kétszer kettõ négy. Azt csak tudomásul kell venni. De a misztérium olyan igazság, amit nem ember talált ki, nem lehet egészen átérteni, de élni lehet belõle. Hinni lehet, hinni kell benne. Hinni pedig több mint tudni, mert az kockázat, amire rátesszük az életünket. De értelmes alapja van, sõt, bizonyos tapasztalat is segít elfogadásában.

Az ünnepek ünnepének igazságát, Krisztus feltámadását minden vasárnap ünnepeljük. Szakíthatunk idõt hitbeli tájékozódásra.
(forrás: Uj Ember Magazin)


(Rosdy Pál)
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 13 éve 3 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.

Ünnepek 12 éve 8 hónapja ezelőtt #2067

 • A.M. Timea
 • A.M. Timea profilkép
 • Nem elérhető
 • Platinum Boarder
 • Irgalom, békesség és szeretet adassék nektek
 • Hozzászólások: 356
Wass Albert
" Karácsony készül, emberek!"

"Karácsony készül, emberek!

Szépek, tiszták legyetek!

Súroljátok föl lelketek,

Csillogtassátok kedvetek,

legyetek újra gyermekek,

hogy emberek lehessetek!"Wass Albert
MEGISMERITEK AZ IGAZSÁGOT, ÉS AZ MEGSZABADÍT TITEKET.
Téma zárolva.

Ünnepek 12 éve 7 hónapja ezelőtt #2177

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5645
Karácsonyi ima
(Robert Louis Stevenson)

Szeretõ Atyánk!
Segíts, hogy ne feledjük el Jézus születését,
Hogy részt vehessünk az angyalok dalában,
A pásztorok örömében,
És imádhassuk a bölcseket.

Csukd be a gyûlölet ajtaját
És nyisd meg a szeretet zárját az egész világon.
Add, hogy minden ajándékban kedvesség lapuljon,
És minden köszöntésben õszinte jó kívánság.
Szabadíts meg minket a gonosztól
Jézus áldásával,
És taníts meg boldogan, tiszta szívvel élni.

Add, hogy a karácsony reggel
Boldog gyermekeiddé tegyen minket,
S a karácsony este így kísérjen ágyba,
Hálás szívvel,
Megbocsátva és megbocsáttatva,
Jézus kedvéért.
Ámen.--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 12 éve 7 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.

Ünnepek - Karácsony 12 éve 7 hónapja ezelőtt #2208

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5645
Gaál Szilárd: Karácsony éjjel

Elmondom nektek a csodát,
Azt a csillagos, téli éjszakát,
Amikor bölcsõ lett a jászol,
Együtt térdelt király s a pásztor,
Amikor üstökös ragyog.
Nem látta még se föld, se ég,
Sem a messze tûnt századok,
Megnyílt a menny,
S Földön, lenn
Jászolhoz gyûltek az angyalok.
Azon az éjjen a világ
Látta, hogy egyszülött fiát
Jászol ölébe tette.
A csodát ámulta minden,
Gyermekké lett az Isten.
Rég volt, bizony.
Mégis, azon a szent napon
Azóta csodák történnek,
Ha újra szól a régi ének,
Angyal suhan a város felett.
Mikor a szív nagyobbat dobban,
Zöld ágak között gyertya lobban,
Csodát kutat a sok gyerek.
Míg a szemükben égi a fény,
Tudni fogod, hogy van remény.
Mellékletek:
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 12 éve 7 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.

Ünnepek 10 éve 7 hónapja ezelőtt #3253

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5645
.


Boldog Karácsonyt


Mi is a karácsony? Mirõl szól, tudod?
Sokan azt tartják ez a szeretet nap
Családok ünneplik otthonukba
Haragot, mérget, dobd ma a sutba.

Ünnepelni, akarjuk ma karácsony estét
Békességet, áldást hozzon jó szerencsét
Emberek ezrei ünneplik e napot
Vidámság ének, hagyja el ajkatok.

Vásárolunk egymásnak ajándék hegyeket,
Ami valójában, nem is kell teneked.
Amit szívesebben veszel az együtt töltött percek,
Mit családoddal, boldogan szeretetben teszed.

Igaz e szeretetet mindig megadhatod,
De mégis ezen a napon más formában kapod,
Mintha minden megváltozna, ragyogna,
Még a szomorúság is vidámságnak hat ma.

Kívánom, hogy felejtsd el a rossz napokat,
Gondolj, szeretettel családodra barátodra.
S gyújts gyertyát azoknak kik nincsenek veled,
Hisz, tudod jól õk is szerettek tégedet.

Így kívánok boldog karácsonyt tenéked.
(Solymosi Klára)
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Téma zárolva.
Oldalmegjelenítési idő: 0.145 másodperc