Jézus a fény

Szia, Vendég
Felhasználói név: Jelszó: Emlékezz rám
Ebben a témakörben a dimenzióváltásról és az azzal kapcsolatos tanításokról lehet olvasni.
Nostredamus, Kryon, Kirael, Pió Atya, Nyirkai jóslat, 2012,Plejádok üzenete, próféciák stb.

TÉMA: Edgar Cayce az alvó látnok

Edgar Cayce az alvó látnok 7 éve 4 hónapja ezelőtt #3962

  • Margit
  • Margit profilkép
  • Nem elérhető
  • Administrator
  • Hozzászólások: 5624
.


VILÁGVÉGE HELYETT FEJLÕDÉST JÓSOLT A PRÓFÉTA ERRE A SZÁZADRA

Edgar Cayce Az alvó látnokEdgar Cayce századunk egyik kiemelkedõ misztikusa és szellemi látója. A XX. század elsõ felében élt Amerikában. mélyen vallásos környezetben nevelkedett fel, a Biblia állandó olvasmányai közé tartozott. Érdekes módon, annak ellenére, hogy rengeteg barát vette körül életében, mindig is magányos lélek maradt, egészen haláláig. Az elsõ igazlátás élménye még gyermekkorában érte egy kis erdei tisztáson, olvasgatás közben. Ekkor döbbent rá feladatára és képességére. Bár élete folyamán számtalan információt hozott le fentrõl (megközelítõleg 97%-os igazságtartalommal), és még több emberen segített, mégis mindig kétségek mardosták, hogy a Jót cselekszi-e. Ilyen válságos idõszakaiban az egyetlen támaszául felesége szolgált. Sokszor került erõs dilemmába a pénzügyekkel kapcsolatban is. Hogyan lehet összeegyeztetni a szellemi világot a materiális világ szükségletivel? Miért kell nélkülöznie annak az embernek, aki százakon segít? Ezek a belsõ vívódások sok energiáját használták el, de szerencsére mindig megtapasztalta Isten segítõ erejét egy váratlan adomány vagy személy formájában, ami illetve aki az utolsó pillanatban érkezett. Állandóan a Hit erejét hangsúlyozta, és azt, hogy az õ próféciái sincsenek kõbe vésve. Az ima erejével bármilyen jövendölést meg lehet változtatni; "még a földrengést is meg lehet szelídíteni". Igazlátásait speciális álomállapotaiban élte meg, nappali tudatának teljes feladása mellett. Ilyenkor egy gyorsírással jegyzetelõ titkárnõ és egy instrukciókat adó személy (általában a felesége) volt jelen. Amikor felébredt, semmire sem emlékezett abból, amit mondott, és sokszor hitetlenkedéssel fogadta saját közleményeit. Ereje napi két transzot tett lehetõvé, de halála elõtt, a világháború idején napi 8-10 "alvást" is végzett; ezzel jelentõsen felemésztette tartalékait, és nagyban hozzájárult korai halálához.

A szemlélõ számára úgy tûnhetett, hogy Cayce-nek két énje, személyisége van. Az egyik a hétköznapi valója. Az az ember, aki a maga szelídségével és egyszerûségével élte az életét, de értelmi képességei nem voltak kimagaslóak (hatodikos korában kibukott az iskolából). A másik énje viszont, aki alvás közben jött elõ, soha nem hallott gyógyszerek, betegségek és testrészek latin neveit sorolta, majd idegen nyelveken társalgott, közben pedig súlyos jóslatokat adott. Fogalmazásmódja ilyenkor lényegre törõ és szabatos volt, tele bibliai idézetekkel. Ezt a furcsa, látszólagos ellentmondást a környezete is nehezen emésztette meg. Viszont szerencsétlen módon bírálóinak is éppen ez a kettõsség adott remek támadási lehetõséget. Az egészben az volt a humoros, hogy titokban gyakran az ellenségei is hozzá fordultak orvosi konzíliumért vagy tanácsért. Még életében létrejött egy kórház, amely a hozzá forduló emberek kezelésével foglalkozott, szigorúan Cayce terápiái alapján. Halála óta szellemi hagyatékát az A.R.E. (Association for Research and Enlightment) nevû szervezet gondozza. Itt megtalálhatóak jövendölései – az összes igazlátásai téma szerint rendezve, kereszthivatkozásokkal. A jóslatokhoz és a betegdiagnózisokhoz csatolták az azokat igazoló újságcikkeket, illetve a betegek saját nyilatkozatait betegségükrõl, gyógyulásukról és minden egyéb körülményrõl. Ily módon bárkinek lehetõsége nyílik arra, hogy utánanézzen és leellenõrizze azt, hogy mennyire váltak be ezek a jóslatok. Persze, ami még ennél is fontosabb, itt lehet bárkinek, aki csak gyógyulni akar, hozzáférnie az egyes betegségekre való gyógymódokhoz. Az általa átadott tudásanyagot négy fõ témára lehetne osztani. Az elsõ és legnagyobb témakör a betegségek diagnosztizálása és gyógyítása, mivel a legtöbb levelet emiatt kapta. Ilyenkor a segítõ személy csak a beteg nevét és tartózkodási helyét olvasta fel szuggesztióként.

A kapott kórismét és a javasolt terápiát mindig levélben küldték vissza a segítséget kérõnek. Cayce hitvallása: "Valójában gyógyíthatatlan állapot nem létezik, mert minden betegséget egy-egy törvény megszegése okoz." Néhány esetben Cayce furcsábbnál furcsább orvosságokat és gyógymódokat javasolt.
Ez a patikusnak is gondot jelentett, mert nem mindig tudta, hogyan kell egy adott szert elkészíteni. Cayce elõszeretettel alkalmazta a természetes gyógymódokat, köztük a gyógyfüveket, kiropraktikát, masszázsokat, fürdõket, beöntést, diétát. Javaslataiban az étrend központi helyet foglalt el. Az alvó látnok tanácsai az egészséges táplálkozásról: az asztaltól mindig kicsit éhesen álljunk fel, figyeljünk az ételpárosításokra, az étrendünk 80%-a lúgos kémhatású legyen (tehát együnk sok nyers zöldséget), rendszeresen végezzünk többnapos gyümölcskúrákat. Cayce azt vallotta: "Annak következményeként vannak betegségek, amit eszel, iszol, ahogyan lelkeddel és szellemeddel feldolgozod a dolgokat." Egy esetben fiának a szemébe lobbant a fényképezéshez használt magnéziumpor, súlyosan megsértve a szemgolyót. Az orvosok a gyermek élete érdekében rögtön a szem eltávolítása mellett döntöttek, azonban Cayce információért folyamodott, ezúttal saját magának. A gyógymód: "Tartsátok a fiút 15 napig teljes sötétben, és közben erõs csersavas oldattal borogassátok a szemét!" Az orvosok tiltakozása ellenére (szerintük a sav még jobban károsítja a szem szöveteit) alkalmazták a kúrát, természetesen teljes sikerrel. Minden embert egy különálló entitásnak tekintett, aki egyszeri és megismételhetetlen, éppen ezért megvan a helye az Univerzum egyensúlyában. Ritkán beszélt általánosságokban, minden válasz a kérdezõnek szólt. Tanácsait és módszereit személyre szabta. Gyakran javasolt egyéni jellegû diétákat a hozzá fordulóknak.

A jóslatok második nagy csoportja a Földön várhatóan bekövetkezõ szeizmikus mozgásokkal és katasztrófákkal foglalkozott. Ezeket érdekes módon nem külön foglalkozások keretében adta, hanem egy-egy egészségügyi eset közben váltott hirtelen témát, alaposan meglepve ezzel hallgatóságát. Rengeteg földmozgást jelzett elõre, és ezekben pontosan meghatározta az idõpontokat és az érintett helyeket. Közlései az alakulófélben lévõ földtani változások kezdetét tárták a geológusok elé, ahol a kõzetlemezek földrengések során új formákat vesznek fel, megváltoztatva ezzel bolygónk jelenlegi arculatát. Megmondta, mely területek emelkednek ki a tengerbõl, és melyek kerülnek víz alá – mondanunk sem kell, jelentõs riadalmat okozva ezzel az emberek között. A geológus kutatók persze lelkesen vetették rá magukat ezekre a jóslatokra, cáfolni vagy bizonyítani szándékozván azokat. Az 1960 utáni 40 évet határozta meg Cayce úgy, mint a fokozott vulkanikus és tektonikus tevékenység idõszakát. Visszanézve láthatjuk, hogy rengeteg alvónak hitt vulkán indult be újra és tört ki, sõt új tûzhányók is keletkeztek. Nézzünk meg egy-két konkrét elõrejelzést, amit az alvó látnok adott a jövõ eseményeivel kapcsolatban: New York és Kalifornia víz alá kerül, tektonikai mozgások révén Japán megsemmisül, az elsüllyedt Atlantisz egyes darabjai felbukkannak az óceánból, s ezen az új földön találják meg a kulcsot a maják és inkák titkának a megfejtéséhez. Sajnos Cayce beszélt egy harmadik világháborúról is.

Mostanában a kutatók már nem igazolni akarják a látnok jóslatait, hanem egyenesen abból merítenek ihletet munkájukhoz, tényként elfogadva azok közléseit. Végezetül egy érdekes jövendölés: Cayce azt állította magáról, hogy 2100-ban újra megszületik Nebraskában, amely akkor Amerika nyugati partján lesz. A harmadik csoport a reinkarnációs közlések témájával foglalkozik. Ez az egyik legnagyobb vitát és ellenérzést kiváltó "jóslatcsomag". Egyrészrõl ezek nagyon nehezen ellenõrizhetõek, másrészt pedig a keresztény amerikai polgárok nehezen barátkoztak meg magával az újra leszületés tényével. Hogyan egyeztethetõ ez össze a Biblia tanaival? Ez Cayce-nek is sok fejtörést okozott. Késõbb világosan utalt a Bibliában megtalálható, reinkarnációt igazoló részekre, világosan kifejtve azokat.
Az idõk során aztán az emberek is észrevették a párhuzamokat elõzõ életeik történései és a mostani életük eseményei között. Újszülöttek egy csoportjánál a szülõk igazlátást kértek a gyermekek elõzõ inkarnációival kapcsolatban, és azok hatásáról a mostani életükre.
Õket hívták Cayce - gyerekeknek. Érdekes volt megfigyelni, hogy a jóslatban leírt utalások hogyan valósulnak meg az egyén életében, holott a szülõk nem mutatták meg azokat gyerekeiknek, "nehogy csak azért legyen orvos a gyerekbõl, mert Cayce azt írta!" Elkezdték felismerni az ok-okozat törvényét, késõbb pedig próbálták alkalmazni is azt. Ennél többet pedig egy Mester sem kívánhat. A negyedik rész pedig az elsüllyedt kontinens, Atlantisz rejtélyes sorsáról szól.

Cayce szerint Atlantisz egy roppant magasan fejlett kultúrával rendelkezõ népnek szolgált lakóhelyéül, mely a mai emberiség õsének is tekinthetõ. Technikai tudásukat szinte a tökélyre fejlesztették, ez képessé tette õket, hogy bármit megalkossanak. Sokszor utalt rá, hogy birtokolták a "halálsugarat" is, amit az akkoriban a Földön kószáló hatalmas gyíkok(!) kiirtására használtak. Jelezte, hogy a mai ember nemsokára újra felfedezi ezt a sugarat (pár év múlva két kutató kifejlesztette a lézert). A földrész pusztulása is ennek az irányítás alól kicsúszott energiának köszönhetõ. A katasztrófa három szakaszban történt; az elsõ i.e. 15.600-ban, az utolsó pedig i.e. 10.000-ben. Cayce szerint az Atlantiszról kiáradó, menekülõ népesség hozta létre a mai emberiség kultúrájának bölcsõit. Rámutatott például az egyiptomi piramisok és a maja templomok hasonlóságára, de ázsiai és közép-amerikai helységnevek megegyezését is felfedte. Inspirációi hatására a geológus kutatók rengeteg felfedezést tettek, és jelentõs leletekre bukkantak a tenger mélyén, amelyek szintén Cayce-t igazolták. Edgar Cayce munkásságát látva leszögezhetjük, hogy õ még a régi szellemi törvények alapján kapta beavatását, és ezek jegyében is dolgozott. Azzal, hogy öntudatát feladva lép itt át a szellemi régiókba, egy atavisztikus és idejétmúlt rendszert képviselt. Korábban ez teljesen helyénvaló volt, ma már azonban senkinek sem lehet feladata, hogy így lépjen át a felsõbb világok küszöbén. A Golgotai Misztérium óta fontos, hogy a nappali tudat és éberség megõrzése mellett legyünk képesek szellemi tevékenységre a szellemi világban. Ez persze roppant nehéz és jelentõségteljes feladat, mely sok lemondással jár, de az Úton elindulva ez az egyetlen lehetséges módja annak, hogy biztonsággal célhoz érjünk.

Az anyagot Karsay István kérésére összeállította: Csehi István

Edgar Cayce (1877-1945) különleges paranormális képességgel megáldott ember volt, sokak szerint a XX. század legnagyobb látnoka. Úgynevezett "alvó" állapotában képes volt betegségeket diagnosztizálni, igen gyakran olyan emberekét is, akikkel sohasem találkozott, és azután elõírta az orvosi kezelést. Orvosi képzettsége nem volt, mégis emberek ezreit gyógyította meg, akik elõzõleg sikertelenül próbálkoztak a hagyományos gyógymódokkal.
Cayce alig hagyott hátra írott mûveket. Úgynevezett "igazlátásai" (angolul:
Reading) szövegét azonban az e célra alakult Association for Research and
Enlightenment (Szövetség a Kutatásért és a Felvilágosodásért) munkatársai, köztük
Cayce gyermekei rendkívüli alapossággal rendszerezték, és ezek nyomán számos
könyv jelent meg. Az Édesvíz Kiadó komoly adósságot törleszt e kötet megjelentetésével
Edgar Cayce "élet-igazlátásai" kivételes figyelemre tarthatnak igényt. A kötet
eredeti amerikai kiadását Hugh Lynn Cayce, az A. R. E. igazgatója szerkesztette.
A könyv különlegessége, hogy megtudhatjuk belõle, mikor, miért és milyen körülmények
között töröltetett ki a Biblia szövegébõl a reinkarnációra vonatkozó rengeteg
utalás, amelyek eredetileg benne voltak, és mióta ellenzik a keresztény egyházak a
lélek halhatatlanságának ezt az értelmezését.


Noel Langley
Edgar Cayce a reinkarnációról
mek.oszk.hu/00100/00107/00107.pdf
(forrás: hirlevélben kaptam)
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 7 éve 4 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.
Oldalmegjelenítési idő: 0.114 másodperc