Jézus a fény

Szia, Vendég
Felhasználói név: Jelszó: Emlékezz rám
Ebben a témakörben a dimenzióváltásról és az azzal kapcsolatos tanításokról lehet olvasni.
Nostredamus, Kryon, Kirael, Pió Atya, Nyirkai jóslat, 2012,Plejádok üzenete, próféciák stb.

TÉMA: Ókori próféciák a jelenrõl

Ókori próféciák a jelenrõl 11 éve 11 hónapja ezelőtt #2762

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5624


Ókori próféciák


SZENT NÍLUS PRÓFÉCIÁJA a 20. századról

A Sinai hegyen élõ Szent Nílusnak (+430), aki megtérése elõtt Konstantinápoly prefektusa volt, késõbb Aranyszájú Szent János barátja, korunkról a következõ víziója volt.
"A 20. század közepe táján, amikor már közel van az Antikrisztus eljövetele, az emberek értelme a testi szenvedélyek miatt el fog homályosulni. E kor embereit az Isten parancsaitól való eltávolodás és emberi méltóságuk leértékelõdése fogja jellemezni.
Az emberek megváltoztatják külsejüket. Lehetetlen lesz a nõket a férfiaktól megkülönböztetni az arcátlan öltözködés és a haj divatja miatt. Ezek az emberek kegyetlenek lesznek, mint a vadállatok az Antikrisztus fellépése után, akinek kísértéseiben alul maradnak.

A szülõket és az idõsebb embereket többé nem becsülik. A szeretet el fog tûnni. A keresztény pásztorok, püspökök és papok tehetetlen emberek lesznek, képtelenek arra, hogy a helyes utat a helytelentõl megkülönböztessék.
Abban a korban meg fognak változni a keresztények erkölcsi szokásai és hagyományai. Az emberek nem ismerik többé a szerénységet. Ehelyett a tobzódás, dorbézolás és a bírvágy fog uralkodni.

Jaj azoknak, akik kincses ládáikban összehalmozzák pénzüket! Fényûzés, házasságtörés, homoszexualitás, szabotázsakciók, gyilkosságok fognak elszaporodni.
Abban a korban az emberek a dõzsölés és a nagy bûntettek túlburjánzása miatt el fogják veszíteni a Szentlélek kegyelmét, amit a keresztségben kaptak. Nem lesz többé lelkiismeret-furdalásuk sem...
A templomoknak nem lesznek többé jámbor pásztoraik, akik félik Istent. Jaj azoknak a keresztényeknek, akik abban a korban fognak a földön élni! El fogják veszíteni a hitet, mert nem lesz többé, aki meggyújtsa nekik az igazság fényét.
A kevés hûséges elhatárolja magát a világtól és szent menedékhelyekre fognak összegyûlni, hogy lelki szenvedéseiket enyhítsék. De mindenütt csak nehézségekbe ütköznek.
Mindez abból származik, hogy az Antikrisztus akar mindenek fölött úr lenni az egész univerzum mestereként. Csodákat fog mûvelni, és valószerûtlen jeleket végbevinni.
Egyik ember- aki a világ egyik végén lakik - képes lesz beszélgetni azzal, aki a világ másik végén lakik. Abban a korban majd tudnak az emberek a levegõben repülni, miként a madarak, és az óceánba alámerülni, miként a halak.

Amikor az emberek eljutnak ide, ezek a szegények (vagyis a gõgjükben elvakultak) életüket kényelemben töltik anélkül, hogy tudnák, hogy ez a sátán álnoksága. Ez lelkiismeretüket annyira eltölti a nagyzolással, hogy letérnek a helyes útról. Sõt addig viszi õket a sátán, hogy elveszítik hitüket a Szentháromság egy Istenben, sõt magát az Istenbe vetett hitet is elveszítik.
Akkor a végtelenül jó Isten látni fogja ezt az elpártolást. A hûségesek kis csapata iránti szeretetbõl, akiket meg fog menteni, megrövidíti majd azokat a napokat, mert az ellenség még a kiválasztottakat is szeretné megkísérteni és félrevezetni, ha lehetõsége lenne rá.
Akkor nyomban megjelenik a büntetõ kard és a bûnre csábítót kíséretével együtt a mélységbe taszítják."
Mindez a prófécia a 400-as években hangzott el, Krisztus születése után. Megdöbbentõ!
Forrás: www.emmausz.hu/utolsoidok.htm
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 11 éve 11 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.

Ókori próféciák a jelenrõl 11 éve 10 hónapja ezelőtt #2784

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5624
Melkisédek próféciája

Melkisédek, egy rejtélyekkel és mágikus legendákkal övezett név. Istenített és különbözõ kultúrákban ismert. A Bibliában számtalan alkalommal jelenik meg, Sálem Királyaként említve, a héber tradícióban különbözõ könyvekben említik, úgy mint a Zohár vagy a Midrash Rabba. Ismert a keleti népek között, a mongolok félték, ezen földek buddhista lámái istenítették.

Dr. Ossendowski Ferdinánd, illusztris utazó, tudós és író, a következõket beszéli el a ma már klasszikus "Bestiák, Emberek és Istenek" (1924), címû, utazásokról szóló könyvében:

"Átszelvén a karaván a Közép-Ázsiai sztyeppéket, Tzagan-Luk közelében, a mongol kalauz egyszerre így kiáltott fel:"Megállni!", és mindjárt ezután földre vetette magát a tevéjérõl, a klasszikus buddhista "OM MANI PADME HUM" mantrát suttogván. Hihetetlen dolog történt ebben a percben. A levegõ édesen vibrálni kezdett, mintegy magával hozván egy szeretet és békeéneket, mely azonnal a szívhez szólt. Mintha az ég és föld is visszatartották volna lélegzetüket. Még az állatok is megérezték: a madarak abbahagyták repülésüket, és leszálltak, a tevék fülüket megállították, a lovak mozdulatlanok és figyelõ állapotban maradtak, a kutyák abbahagyták csaholásuk, és a zaks-ok földre vetették magukat. Az összes mongol kísérõ letérdelt és erõsen imádkozott, miközben ez a mély csend érzõdött: még a környék folytonos szélfújása is abbamaradt. Hihetetlen erejû légkör volt, szokatlan nyugalom és béke, fõleg a nyugatiaknak."
Mikor a kollektív elragadtatás véget ért, a mongolok elmagyarázták Ossendowski-nak, hogy mi történt. Megközelítették a Rejtélyek Rejtélyét, a Föld Urának föld alatti királyságát, épp mikor az meditációban volt.
Könnyû megérteni, hogy Ossendowski nem sok információt tudott kiszedni azokból az emberekbõl. Azok a mongolok tudták, hogy a lámák féltve õrzik a Föld Királyának titkát, és keményen büntetik azokat, akik híresztelik eme dolgokat. De, és itt még egy sejtelmes dolog rejlik, az ezen alkalommal Ossendowski által összegyûjtött vallomás nagymértékben megegyezik azzal, melyet Saint-Ives "Alveyedre márki ad elõ "Indiai Misszió" (1910) címû könyvében, valamint azzal, amit egy kevésbé hírneves író, Louis Jacolliot mesél el az "Isten Fiai" és "A Szellemidézés a Világban" címû könyveiben.

A három említett író Agarthi-ról vagy Agarthá-ról szól, a névrõl, melyet tibeti nyelven kapott a sejtelmes, földalatti királyság, ahol a Föld Királya uralkodik.
Ossendowski meséli, hogy látogatóban a Narabanchi kolostorba, Mongóliában, rátalált egy meghökkentõ jóslatra, melyet Melkisédek hagyott ezen a helyen, mikor Õ, a Föld Géniusza, 1890-ben meglátogatta.

Íme a jóslat:"Minden egyes nappal egyre jobban fogják az emberek feledni lelküket, és testükkel foglalkoznak majd. A legnagyobb korrupció uralja majd a Földet. Az emberek a vadállatokra fognak hasonlítani, szomjazván testvéreik vérét. A Félhold eltörlõdik majd, és híveik koldusokként és folytonos háborúban tûnnek majd el. Legyõzõiket a nap sebesíti majd meg, de nem emelkednek fel, majd kétszer, a lehetõ legrosszabb fog bekövetkezni velük, és becsmérlések közt végzik a többi nép szemében.

A királyok koronái, nagyok és kicsik, lehullanak majd. Egy, kettõ, három, négy, öt, hat, hét, nyolc... Egy szörnyû háború lesz minden népek között. Az óceánok elvörösödnek majd... A Föld és a tengerek mélye csontvázakkal lesz majd tele, megtörnek a királyságok, egész államok népei halnak majd meg... Az éhség, a betegség, törvények által ismeretlen bûnök... Amennyit a világ még nem látott. Akkor jönnek majd el Isten és a Szent Lélek ellenségei, melyek az emberben lappanganak.
Kik mások kezét fogják majd, azok is elhullnak. Az elfeledettek, a megkövetettek, felemelkednek és mindenki figyelmét felkeltik majd. Ködök és viharok lesznek, a csupasz hegyeket bevonja az erdõ, megremeg majd a föld... Az emberek ezrei a rabság és a megszégyenítés láncait az éhségre, betegségekre és halálra váltják majd fel. A régi utak megtelnek majd egyik helyrõl a másikra vándorló sokaságokkal. A Legjobb és legszebb városok tûz martalékaként tûnnek majd el... egy, kettõ, három... apa fia ellen, testvér testvér ellen, anya lánya ellen harcol majd... A bûn, a testek és lelkek megrontása, féktelenül uralkodik majd... A családok szétszélednek... A hûség és szeretet megszûnnek majd... Tízezer emberbõl egy fog megmaradni... egy õrült, meztelen, éhes és erõtlen, aki nem tud majd egy házat felépíteni magának, sem élelmet beszerezni... Üvölt majd, mint egy megveszett farkas, tetemeket fal majd fel, saját húsát harapja majd, és felbõszülten hívja ki Istent... A Föld elnéptelenedik. Isten kiengedi kezébõl. Gyümölcseit rá csak az éj és a halál szórják majd. Ekkor egy eddig ismeretlen nép jelenik majd meg, mely erõs karral tépi majd ki az õrület és v.. gazát, és azokat, akik hûségesek maradtak az ember szelleméhez, a rossz elleni harcba vezetik. Megalapítanak majd egy új életet a nemzetek halála által megtisztult földön. Ötven éven belül csak három nagy hatalom létezik majd, melyek boldogan élnek majd hetvenegy éven keresztül. Ezek után tizennyolc év háború és szerencsétlenségek lesznek.... Utána az Agarthi népei elõjönnek földalatti barlangjaikból és megjelennek majd a föld felszínén."

Az utolsó részben, figyelmes olvasás után, Oscar Uzcategui felfedezte, hogy Melkisédek pontos dátumokat ad jóslatában. Lássuk:
A jóslatot a Föld Ura 1890-ben írta. Ezek szerint, amikor Melkisédek azt mondja "ötven éven belül csak három nagy hatalom létezik majd", 1940-re érti, mármint, a Második Világháborúra.
Három nagy hatalom keletkezett akkor: Európa, Oroszország és az Amerikai Egyesült Államok. Ezután következik: "Boldogan élnek majd hetvenegy éven keresztül." Ez 1940 meg 71, 2011-et ad.
Ebben a baljós évben: "ezek után tizennyolc év háború és szerencsétlenségek".
Így közli velünk, hogy egy világméretû konfliktus elõtt állunk, melynek szörnyûséges, soha nem látott következményei lesznek, és melynek idõtartama 18 év lesz: 2011-tõl egészen 2029-ig. Utána egy regeneráció fog bekövetkezni, egy új körforgás kezdõdik majd el, de addig nem, míg nem jön elõtte egy visszafejlõdés és megsemmisülés, ahogy annyi jóslat és hit közli világszerte.
Forrás: vopus.org.hu
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 11 éve 10 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.

Ókori próféciák a jelenrõl 3 éve 4 hónapja ezelőtt #4848

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5624
.


Beteljesül az indián jóslat: felbukkant a világvége csillag


Ezek a jóslatok már évekkel ezelõtt is elárasztották az internetet, de úgy tûnik, hogy az utolsó próféciájuk éppen aktuálissá kezd válni. Ráadásul pont az, amelyikben a világvégét jósolják meg...

A hopi indián törzs ma egy 6 500 négyzetkilométeres arizonai rezervátumban él. Nagyjából 70 ezren lehetnek. A hopi hagyományõrzõ nép, köreikben még mindig él õseik mondavilága - és benne az egyik legrészletesebben kidolgozott világvégemítosz, a Tisztulás Napja.

Jóslataikról lentebb lehet olvasni. Számunkra az utolsó jövendölésük a legérdekesebb.


Az indián törzs hagyománya szerint a kilencedik, az utolsó jel szól a világvégérõl: "Hallani fogtok egy föld feletti, égi lakóhelyrõl, amely szörnyû robaj kíséretében lezuhan. Úgy fog kinézni (az égen), mint egy kék csillag. Ezután nagyon rövid idõn belül megszûnnek népem szertartásai."

Ez a különös Kék csillag nem is olyan régen felbukkant! Pontosabban az Legutóbb az Egyesült Királyság területérõl vették videóra. De már a világ több pontján, Arizonában, Spanyolországban és Angliában is felfigyeltek rá az ufóvadászok. Úgy tûnik, hogy több ember is fényképezett ugyanolyan furcsa, kék tárgyat az égbolton ugyanabban az idõszakban.

Többen, akik ismerték az indián jövendöléseket, egybõl az eljövendõ világvégére gondoltak. Mások a rejtélyes kilencedik bolygót, a Nibirut vélték felismerni a furcsa, kéken fénylõ objektumban.


faktor.hu/faktor-beteljesul-az-indian-jo...get-hozo-kek-csillag


.


Ez a Hopi indiánok eredeti világvége próféciája

(2019-01-29)


Már több, mint egy évtizede keringenek a neten hopi indiánok különös jóslatai a világvégérõl. Szinte senki sincs tisztában azzal, hogy az öreg törzsfõnök pontosan mit is mondott, és hogy valójában mit is jelentenek szavai. Most megtaláltuk az eredeti fordítást, ami szinte Nostradamus jósversikéinek rejtélyességével vetekszik. De lássuk mit is mondott Fehér Toll, a bölcs hopi, aki azóta már valószínûleg az örök vadászmezõkön bolyong.

A Hopi nemzet egy különös, õsi nép amely bölcsességével és az emberiség sorsának javítására irányuló cselekedetekkel hívta fel magára a figyelmet. Több ezer éves, sziklába vésett tudáson alapuló próféciáikat felelõtlenség lenne egy legyintéssel elintézni.
A Hopik egyik üzenetét Fehér Toll adta közre.

És most (2011-ben) Fehér Toll haldoklik. Fiai mind csatlakoztak õseikhez, és hamarosan õ is velük lesz. Így aztán senki sem maradt, senki sem idézheti fel és adhatja tovább az õsi bölcsességet.

Népem belefáradt a régi szokásokba - a nagy szertartások, amelyek az eredetünket beszélték el, ahogyan megjelentünk a negyedik Világban, szinte mind el lettek hanyagolva, elfeledetté váltak, persze ezt is megjósolták elõre, hogy így lesz. Az idõ egyre fogy.

Az én népem várja Pahana-t, az elveszett Fehér Testvért, [a csillagok közül] mint ahogy az összes testvéreink várják Õt a Földön. Õ nem hasonlít a most ismert a fehér férfiakra, akik kegyetlenek és kapzsik. Megjósolták az õ felbukkanásukat is, hosszú idõvel ezelõtt. De mi még mindig Pahana-t várjuk.

Õ a vének által õrzött szent táblák hiányzó részeivel és azokkal a jelképekkel fog érkezni, amelyeket a távozásakor vitt magával, ily módon bizonyítva, hogy Õ a mi Igaz Fehér testvérünk. A negyedik világ(korszak) a vége felé közeledik, és elkezdõdik az ötödik világ. Ez a vének mindenhol tudják. A Jelek az évek során beteljesedtek, és így csak kevés idõ maradt.

Az elsõ jel: Hallunk majd Pahanához hasonló, fehér bõrû emberek érkezésérõl, de õk nem úgy élnek, mint Pahana. Ezek az emberek elveszik a földeket, amelyek nem az övék. És ezek az emberek távolról sújtanak le ellenségeikre villámmal.

Ez a második jel: a Földjeinken hangos, forgó kerekek gördülnek át. Édesapám fiatalkorában saját szemével látta ezt a jóslatot beteljesedni: a fehér emberek társzekereken hozták családjukat a prérin keresztül.

A harmadik jel: Furcsa bölényhez hasonló bestiák lepik el nagy számban a földjeinket, amelyeknek nagy, hosszú szarva van. Fehér Toll ezt a saját szemeivel látta ez volt a fehér ember marhacsordáinak a megérkezése.

Negyedik jel: A földeket vaskígyók szelik át.

Az ötödik jel: A földeket keresztben hosszában óriási pókhálók lepik el.

Hatodik jel: Földjeinket keresztben hosszában kõfolyók borítják, melyek fölött délibáb lesz.

Hetedik jel: Hallani lehet majd arról, hogy a tenger fekete színû lesz, és emiatt nagyon sok élõlény elpusztul.

Nyolcadik jel: Olyan ifjakat fogtok látni, akik népemhez hasonlóan hosszú hajat viselnek, és felkeresik a törzseket, hogy eltanulják életmódjukat és bölcsességüket.

A kilencedik és az utolsó jel: Hallani fogtok egy föld feletti, égi lakóhelyrõl, amely szörnyû robaj kíséretében lezuhan. Úgy fog kinézni (az égen), mint egy kék csillag. Ezután nagyon rövid idõn belül megszûnnek népem szertartásai.

A híres hopi indián jóskövet értelmezi az öreg indián.

Ezek a Jelek mutatják, hogy nagy pusztítás közeleg. A világ ide oda rázkódik majd. A fehér ember harcot vív más népek ellen az õ földjeiken . olyan népek ellen, amelyek a bölcsesség fényét elõször vették birtokukba. Sok olyan tûz és füstoszlop lesz, mint amilyet Fehér Toll látott nem messze innen a sivatagban. Azonban amelyek most következnek el, betegséget és nagy halálozást okoznak.

Sokan a népembõl, akik megértették a jövendöléseket, biztonságban lesznek. Azok, akik népem lakóhelyén élnek vagy fognak tartózkodni, szintén biztonságban lesznek. Azután nagyon sok mindent kell majd újjáépíteni. És hamarosan " az események után " Pahana visszatér. Magával hozza az ötödik világ(korszak) hajnalát. Elülteti a bölcsesség magjait az emberek szívében. A magok elültetése már most is folyamatban van. Ezek segíteni fogják a belépést az ötödik világkorszakba.

De Fehér Toll ezt már nem fogja megérni. Öreg vagyok és haldoklok. Te " talán meg fogod látni. A maga idejében, a maga idejében"

Megjegyzés:

A hopik felelõsségteljes gondolkodását mutatja, hogy a Nemzet vénei 1992-ben egy figyelmeztetéssel keresték fel az ENSZ Közgyûlést, üzenetet adták át. Persze nem sok hatása volt a megkeresésüknek, hiszen se atombombájuk, se más komoly fegyverük nincs a bölcsességen kívül, azt meg a mai világban nem sokra tartják.

A Hopik nem csak az Egyesült nemzeteknek próbáltak üzenni, hanem folyamatosan teszik ezt a világ népei felé . csak legyen, aki lefordítja. Egyik üzenetük a következõképpen szól:

Régóta mondjuk az embereknek, eljött a Tizenegyedik Óra. Most pedig vissza kell menned és el kell mondanod az embereknek, hogy EZ az az óra.
Vannak dolgok, melyeket át kell gondolni. Hol élsz? Mit csinálsz? Milyenek az emberi kapcsolataid? Megfelelõ kapcsolatban élsz? Honnan hozod az ivóvized?
Ismerd meg a kerted. Eljött az ideje, hogy kimondd az igazságodat!
Teremtsd meg a közösségedet. Legyetek jók egymáshoz!
És ne magadon kívül keresd a vezetõt! Ez megfelelõ idõszak lehet erre!
Most a folyó nagyon gyorsan folyik. Olyan hatalmas és sebes folyású, hogy lesznek, akik megijednek. Õk megpróbálnak majd a partba kapaszkodni. Úgy érzik majd, szétszakadnak és nagyon fognak szenvedni.
Tudd, a folyónak megvan az úti célja!
A vének azt mondják, legyen nyitva a szemünk, a fejünket pedig tartsuk a víz felett.
Nézd meg, ki van ott veled és ünnepelj!
A történelemnek ebben a szakaszában semmit sem szabad személyesen vennünk. Legfõképpen önmagunkat nem.
Abban a pillanatban, amikor mégis ezt tesszük, spirituális növekedésünk és utunk megállásra kényszerül.
A magányos farkasok ideje letûnt. Gyûljetek egybe!
Számûzzétek a küzdelem fogalmát a hozzáállásotokból és a szótáratokból! Mindent, amit most tesztek, szent módon és ünnepelve tegyétek!
Mi vagyunk azok, akikre vártunk..Forrás: magyarmegmaradasert.hu
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 3 éve 4 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.
Oldalmegjelenítési idő: 0.122 másodperc