Jézus a fény

Szia, Vendég
Felhasználói név: Jelszó: Emlékezz rám
Ebben a témakörben a dimenzióváltásról és az azzal kapcsolatos tanításokról lehet olvasni.
Nostredamus, Kryon, Kirael, Pió Atya, Nyirkai jóslat, 2012,Plejádok üzenete, próféciák stb.

TÉMA: Kryon tanitása

Kryon tanitása 9 éve 6 hónapja ezelőtt #3560

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5624
FREYA ISTENNÕ ÜZENETE - KRYON/DAVID BROWNON KERESZTÜL

Riga, Lettország, 2012. szeptember 19.

,,Nincs szükségetek vezetõkre. Amikor, ahogy eléritek azt a tudatossági szintet, akkor ti lesztek a vezetõk, és ti vezettek másokat a tudatosságukba, mert azért vannak a vezetõk, hogy a tudatosságba vezessenek. De a vezetõitek egy nagyon alacsony szintre vezettek el bennetek és ez nem a tudatosság útja volt. Õk a Világ Királyának karjaiba taszítottak, így bármit is tesztek a Földön, azért nektek fizetnetek kell. Hasonló ez a maffiához, aki mindenért védelmi pénzt kér, és ez nem más, ugyanaz. De amikor a szeretet árad, felszabadultok mindezektõl. Így hát fogjátok kézen a fivéreiteket és a nõvéreiteket és vezessétek vissza õket az egységbe és a szeretetbe."

Közreadja: www.foldicsillagok.hu

Üdvözlet Kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Csodálatos újra itt Rigában, Lettországban veletek együtt lenni, mert az a sok szeretet ami itt van, az változásokat hoz be ebbe a kis balti országba. Valójában hatalmas szeretet lakozik itt, és jelentõs változásokkal érkezik be sokak számára és számos területekre. A régi erõs országoknak tenniük kell ezért, mert lemerevedtek az energiájukba, de az emberek már saját tudásuk és hatalmuk forrását újra visszanyerik a Szent Grál titkos és szent misztériumával és a világ újra szabadságába, fordul és az emberi lények újra szabadok lesznek. Felszabadulnak attól, hogy ne másokért, mások helyet dolgozzanak és attól a rendszertõl is amely már nem mûködik senkinek sem, még azok számára sem akikrõl az látszik, hogy a régi rendszer nyertesei. A lényegetek szeretetbõl áll, és ez az egyetlen egy hatalmas dolog, amit majd érezni fogtok, hogy egészek, teljesek és boldogok vagytok, teljes és egész lényekké váltok. Megtudván azt, hogy az utazásotok során teljesek és egészekké váltok, ez fel fog hatalmazni bennetek. Mivel teljesek és egészek lesztek, állandóan a saját hatalmatokban fogtok állni. Amikor teljesek és egészek vagytok, akkor a szeretet mindig áradni fog, a rezgésetek egyre magasabbra és még magasabbra vált és ti szabadon mozogtok majd akkor a kiterjedt térben, a szeretet területén és az öröm és a szabadság tartja fenn ezt az áradást.

Így újra visszatértünk Lettországba, és ez az ország nagyon is nyitott a pogány istenségeire. Nem is oly régen a hatalmas Thor szólt hozzátok és ez alkalommal Freya Istennõ fog beszélni veletek. Mi újra el fogunk vezetni bennetek az istenségeitekhez. Nagyon sok istenetek van, mégis csak egy létezik, és nincsen semmi ok arra, hogy egynél több istenetek legyen. Freya elsõsorban azért van itt, hogy segítsen meggyógyítani a családi kapcsolataitokat. Ti teremtették meg saját arcotokra, képmásotokra az isteneiteket. Az Isten egyszerre mind férfi és mind nõi, egyszerre férfias és nõies, és a férfiasságnak, mint férfias, és nõiességnek, mint nõiesnek számos aspektusa van.

Így akkor most bemutatunk egy nõies Istent, Freya Istennõt, aki el fogja magyarázni nektek, hogy mi a szeretet és beszél majd a szeretet szabad áramlásáról.

Üdvözlet Kedveseim! Freya Vagyok, a Szeretet Istennõje és elhoztam nektek a szeretetemmel a szeretet áradását. Jómagam nõies vagyok, mint a víz a folyóban úgy különféle áramlásokkal bírok. Számos különbözõ aspektusa van magamnak, úgymint az égbõl aláhulló esõcseppek, vagy egy gyöngyözõ patak, de képes vagyok hegyi forrásként vagy vízesésként is léteznem, olyannak lennem, mint a Daugava folyó Rigában, lassan hömpölyögve az óceán felé, egyre nagyobb erõvel, egyre sebesebben, de mindig az áramlás állandóságát fenntartva.

Új világ van érkezõben kedveseim! És mi az igazi isteneitek most visszatértünk. Én egyike vagyok azoknak, akik a szeretetrõl tanítanak titeket. Én egyike vagyok annak, aki tanítani fog bennetek a férfiakról és a nõkrõl, és aki tanítani fogja a nõket, hogyan szeressék a férfiakat és a férfiakat, hogyan szeressék a nõket, hogyan áradjon a férfias a nõies szeretet felé, mert a szeretet ez egy nõies áramlás. Ezért is indult ez a közvetítés a vízrõl szóló példázattal és az áradás különbözõ fajtáival. Egyszer csak a folyó közelebb kerül az óceánhoz, és egyre inkább lelassul az áramlása. Ezért akkor ott biztonságban lehettek az utazásotok során, amíg végéhez értek majd, visszatekinthettek és megláthatjátok, majd hogy hogyan jutottatok el oda. Megfigyelhetitek a próbáitokon és a gyötrõdéseiteken keresztül azt, hogy hogyan térhettek lassan vissza az Egységbe.

Nem azért vagyunk itt, hogy más istenek rossz dolgairól beszéljünk, akik már annyiszor becsaptak bennetek, elcsalták tõletek a szeretetet. Az a Birodalom, amelyben éltek nem viseli el a szeretetet. Egy mézesmadzagot húztak el az orrotok elõtt, a szexualitással, szép tárgyakkal, autókkal, gyönyörû lakásokkal csábítottak bennetek. De ezek a dolgok, tárgyak csak tükrözik a Szeretetet, mert a szeretet, egy érzés, ebben a nõies formájában csak egy érzés. Mindig jó érzés azt engedni, hogy a Szeretet folyamatosan áradjon. Éppen ezért, mert már annyi ideje elcsalták tõletek a szeretetet, elvesztettétek az utatokat, nem leltek rá az ösvényetekre, nem tudtátok megvetni a lábatokat rajtuk. És ekkor a dolgaitok úgy néztek ki, egy olyan alakot formálva, mint egy fejjel lefelé álló 8-as, és semmi sem volt úgy, mint aminek azok látszottak. Ezen a földi síkon, semmi sincs úgy ahogy, amirõl azt gondolnátok. A tudatosságotok olyan alacsony lett, hogy nem értitek meg azt, hogy mi a Szeretet. Bennetek olyan emberek vezettek, akik kapzsiak, és õk nem tudnak szeretni senkit és semmit sem. Õk nem tudják azt, hogyan kell szeretni. És most az az elsõ dolgotok, hogy megtanítsatok másokat arra, hogyan kell szeretni, mert ez lesz majd a munkátok. Ebben a teremben, legtöbben a szeretetre fognak tanítani majd és ez nagyon gyorsan itt lesz. Ti már sejtitek azt, hogyan kell szeretni.

Szóval, így most csukjátok be a szemeteket és menjetek belülre. A Szeretet a szívbõl érkezik. Engedjétek meg a szíveteknek megnyílni, mint még soha jobban, mint ami eddig volt, hogy a Szeretet áradjon a szívetekbõl mindenki szívébe, egy kört alkotva, és fogadjátok a Szeretetet a szívetekbe mindenkitõl, akik körbevesznek bennetek. A Szeretetnek van egy másik áramlása a FöldAnyán keresztül, érkezik a testetekbe és visszakerül tõletek az ÉgAtyához. És van egy másik fajta áramlása is, az ÉgAtyától a koronacsakrán keresztül, érkezik és a többi csakrátokon át kerül vissza a FöldAnyához. És amikor nagyon tudatossá váltok, ez a két áramlás elkezd egyesülni, együtt áradni és teremteni. És ez, amit magasabb tudatosságnak nevezünk. Ezt a szeretet áradást azonban nagyon egyszerû blokkolni. A Szeretet hordozza a legtöbb megértést magában, ugyanakkor nagyon egyszerû, mert a Szeretet az Szeretet. A Szeretet egy áradás.

Tudjuk azt, hogy ma korábban már hallgattátok Davidet ma este, aki elmagyarázta nektek a belsõ világot. Miután a belsõ világban harmónia lakozik, kiemelte azt, hogy azt várhatjátok, hogy a Szeret jobbról balra árad, a jobb a férfias lényetek, a balról, pedig a nõies. E kettõ áradása folyik rajtatok keresztül és ez az áradás fogja tükrözni a férfiast és a nõiest, a férjet és a feleséget. A FöldAnyának az ÉgAtyához áradása lenne az Anyai áradás, az Anyai Szeretet áramlása. És az ÉgAtyának a koronacsakrán keresztüli áradása a többi csakrátokon keresztül a FöldAnyához, ez egy másik áramlás, egy nagyon is különbözõ áramlás, egy más jelentéssel és tudatossággal. A magasabb tudatosságban az anyai önmagatok az atyai önmagatokkal fog összefolyni az áramlásokkal. És ez az áramlás sokkal nagyobb biztonságot és védelmet fog nektek biztosítani. Ha így tesztek, akkor érezni fogjátok az összekapcsolódásukat. Hasonlónak fogjátok érezni, mint amikor jó szülõkkel rendelkeztek. És ekkor bõségben fogtok élni, mert az igazi bõség a FöldAnyától érkezik. Tudjuk azt is, hogy David elmagyarázta, hogy is kezdjetek hozzá, mi tegyetek annak érdekében, hogy eljussatok a belsõ világotokba, eljussatok az egységességetekbe, teljességetekbe és egészségetekbe, amely lehetõvé teszi azt a belsõ világotokban, hogy tükrözze a Naprendszert. És ez az, ami szeretetben, türelemben tart meg bennetek, de amíg elvisz, oda az idõt vesz igénybe. David nagy elismeréssel van a szellemi vezetõi felé, hogy rendelkezik már ezzel a tudással és megtiszteli õket azzal, hogy rendszerint meghallgatja õket. Ez nem egy könnyû utazás, idõt és türelmet vesz igénybe és tetteket és nem válaszlépéseket feltételez. Ez az, ami elvisz bennetek a tettek mezejére, amely már harcok nélkül zajlanak. Csak figyeljétek magatokat, folyamatosan tartsatok befelé, mindig áradjatok befelé.

A másik fajta energia egy másik áramlás, egy magasabb rezgést hoz magával majd, a Szeretet elragadtatásának érzését. Olyan ez, mint amikor édesapátok és édesanyátok, mint férj és feleség szereti egymást , és amikor megengeditek, azt hogy összeolvadjanak, hogy a férfias és nõies úgy áradjon, mint két folyó egyesülve együtt. A víz mindig áramlik, soha sem áll meg és mindig egyesül, mindig összetalálkozik más vizekkel. Néha erõsebb sodrással, néha lassabban, de mindig, mindig, mindig áramlásban van. És ez szintén rengeteg belsõ munkát igényel, ez a kétfajta áramlási mód egyszerre, hol erõsebben, hol gyengédebben. Ahogy az apa és az anya szeretik egymást, mint férj és feleség, kifejlõdhetnek azon képességeitek, hogy a belsõ világotokban lévõ összekapcsolódásuk során meggyógyuljanak az egész családi kapcsolódásaitok. Ha az egész családi kapcsolódásaitok tökéletes harmóniában vannak egymással, akkor ezután ti mind a Naprendszer tükörképeivé váltok. Ha felnéztek az égre, akkor az isteneiteket fogjátok látni, a bolygókra és a Napra, akik hatalommal bírnak felettetek. Amikor fájdalommal és sérüléssel vagytok, akkor a Világegyetemnek hatalma van felettetek. Amikor teljesek és egészek vagytok, akkor a Világegyetem veletek van. Ez jelenti számotokra a makro és mikrokozmosz egységét. A Naprendszer a makrokozmosz és ti vagytok személyesen a mikrokozmosz. Amikor nem vagytok egészek és teljesek, nem lesztek folyamatosan mozgó lényei a Naprendszernek. A Nap és a bolygói folyamatosan energiákat küldenek nektek, és folyamatosan gondoskodnak energiákkal. Ha teljesek és egészekké váltok, akkor a bolygók energiaátadásai lehetõvé teszik számotokra, azt hogy kiterjedjetek a Világegyetembe és a Szeretet folyamatosan áradni fog. Amikor a családi kapcsolódásaitok szeretni fogják bennetek egymást, akkor kellemesen és harmonikusan fogjátok érezni magatokat, és vonzani fogjátok a kellemest és harmóniát, mert ez így lesz. Bármi, ami megfordul a fejetekben, és ugyanúgy amit megálmodtok, akkor az energiáitok afelé mozdulnak el amit ahogy megálmodtok és kigondoltok, és ez folyamatosan meg fog valósulni az életetekben, sõt már ez így is van. Elõtérbe kerül, kiemelt lesz minden most a negatív vagy pozitív tulajdonságaitokkal, mert ti teremtitek meg a valóságotokban, úgy szólván az érme mindkét oldalát. Minél teljesebbek és egyre egészebbek lesztek, akkor úgy egyre több pozitív energiát fogtok teremteni. Valamikor, amikor egészek és teljesek lesztek, akkor egy pólusváltás jön létre bennetek, ahol az egész testetekben eltolódik minden a negatívból a pozitívba 100%-ig. És mindazok az energiák, melyek átáradnak rajtatok keresztül, összeolvadnak és pozitivan fognak áradni bennetek és egy pozitív valóságot fogtok megteremteni magatoknak.

Annak érdekében, hogy pillangóvá váljatok, keresztül kell mennetek a negativitáson, és ez a ti utazásotok lényege, mert ennek ez az útja és ez így van. Ez egy rendkívüli módja az utazásotoknak, ahogy teszitek ezt, és ti egyike vagytok azoknak az embereknek, akik mindig is a fényt keresik, így az éjjeli lepke keresése felé fordultatok, aki mindig átröpül a sötétségen, hogy megtalálja a fényt. Néha a fények közül, olykor olyan lángnyelvekkel is találkozik, amelyek megpörkölheti. Annak érdekében, hogy pillangóvá legyetek, nektek is át kell mennetek a sötétségen, és egyre kifele és kifelé vezetõ utat találni. De néha úgy érzitek, hogy beljebb néha meg úgy hogy kintebb vagytok belõle, így egyszer a magasabb egyszer meg az alacsonyabb rezgésbe kerülést érzitek. De mi azt mondjuk nektek: Szokjátok meg, szokjatok hozzá. Emlékeztessétek magatokat, hogy ti egy utazáson vagytok, a pillangóvá válásotok során. Minden alkalommal, amikor bemozdultok, vagy kifelé tartatok, a sötétségbõl a pillangók kibocsátanak egy selyemszálat a selyemgubójuk köré. És minél többször teszitek ezt meg, egyre könnyebbé válik ez a folyamat, annál több bizalommal telten és annál jobban tud folyni az életetek. De mi azt mondjuk egyszerûen most nektek: csak nyugodtan, csak nyugodtan, nyugodtan. Tudjátok meg azt, hogy ez egy utazás, egy belsõ utazás: Ezzel az energiával most kezdõdõen és a következõ két év alatt szükséges végigmennetek az utazás során, amennyiben követitek Kryon tanításait. Legtöbbetek olyan régen van már ezen az úton, hogy csodálkoztok is miért tart ez idáig. Mi azt mondjuk nektek! Ne legyetek éjszakai lepkék. Meglehet, elõfordul, hogy nehézségek lesznek az úton, de mindig legyetek, egy pillangó. Menjetek keresztül a sötétségen, nem kell keresnetek a fényt, mert ti tudjátok azt, hogy ott van a fény a másik oldalon. Csak nyugalom! Szánjatok idõt az életetekben arra, hogy újjászervezitek a belsõ családi kapcsolataitokat, és folyamatosan dolgozzatok a férfias áramlással.

Én Istennõ Vagyok, nõies Istennõ. Szükségem van a partokra. Szükségem van a medrekre, hogy a szeretet tudjon áradni a kettõ között. Meg akarom tartani azokat. Vissza akarok áradni az óceánba, ahonnan jöttem, és élvezni akarom ezt az utat. mélyen akarom érezni, és erõsen és erõteljesen vezetni ezt az utazást. Biztonságban és védelembe szeretném érezni magamat, tudván azt, hogy én vagyok az, aki már olyan régóta irányítom ezt az utazást. És nekem a férfias között, a szilárd partok között kell áramlanom. Tudom, hogy mindig ezt a hasonlatot használom a közvetítéseinkbe, de nekem szükségem van a partokra és a paraméterekre, hogy a kettõ között tudjak áramlani. Nagyon sok csapda van a tudatosságba vezetõ utazáson, leginkább, azért mert a vezetõitek ezen a bolygón nem akarják, hogy tudatosok legyetek. Ha tudatában lennétek annak, hogy õk azt szeretnék, hogy hajléktalanok és munkanélküliek legyetek, mert tudják azt, hogy ti megteremthetnétek egy gyönyörû világot, tiszta szeretetbõl. Nincs szükségetek vezetõkre. Amikor, ahogy eléritek azt a tudatossági szintet, akkor ti lesztek a vezetõk, és ti vezettek másokat a tudatosságukba, mert azért vannak a vezetõk, hogy a tudatosságba vezessenek. De a vezetõitek egy nagyon alacsony szintre vezettek el bennetek és ez nem a tudatosság útja volt. Õk a Világ Királyának karjaiba taszítottak, így bármit is tesztek a Földön, azért nektek fizetnetek kell. Hasonló ez a maffiához, aki mindenért védelmi pénzt kér, és ez nem más, ugyanaz. De amikor a szeretet árad, felszabadultok mindezektõl. Így hát fogjátok kézen a fivéreiteket és a nõvéreiteket és vezessétek vissza õket az egységbe és a szeretetbe. Amikor a bõségre vágytok és összes álmaitok tárgyának, ahogy megálmodtátok azokat, azok ha még nem is folyamatosan, de egyre gyorsabban eredendõen fognak megnyilvánulni. Meg fogják tudni majd azt, hogy nem kell akarni, vágyni rájuk, nem fog hiányozni semmi sem, mert ez mind lehetetlen akkor, amikor a Szeretet folyamatosan áramlik. Annyiféle és olyan sok energia létezik a bolygón: a szél, a Nap, a hullámok és még sok-sok más lehetõség, amire gondolhatnának, és amire nem is gondoltok még. Néhányat közülük egyszerûen nem lehet ellenõrizni, kontrollálni, mert az ellenõrzés a régi világ energiája. És tudjátok azt, hogy a Szeretetet nem lehet ellenõrizni, csak úgy irányíthatjátok, hogy ha hagyjátok áradni. Mind a férfiaknak és mind a nõknek képesek kell lenniük arra, hogy irányítani tudják a Szeretet áramlását. Amikor ez belsõtökben megvan, akkor annak a külsõ világotokban is meg kell lennie.

Így akkor most érezzétek a mi Szeretetünket. érezzétek a nõies szeretetet, azt amit elhoztunk nektek ezen az estén. Érezzétek a kifinomultságunkat, és érezzétek a mi Szeretetünket, és engedjétek meg magatoknak, hogy kifinomultabbak, gyengédebbek legyetek. Ebben a gyengédségben fogékonyak lehettek, és ezzel a fogékonysággal képesek lehettek mindent behozni a Világegyetembõl, amit csak nyújtani tud nektek. Azzá lesztek, amit a Világegyetem képes adni számotokra. És amikor képesek lesztek hozzászokni ehhez a Szeretethez, a Szeretet áramlásához, akkor nagyon sok mindent meg fogtok tudni teremteni, sok-sok dolgot, teremtési fogást. Olyan dolgokat, amelyrõl még csak nem is álmodok ebben a pillanatban. De képesek lesztek mágikus dolgokat is létrehozni ezzel a Szeretettel. De mindig emlékezzetek arra, hogy a Mágia az Isteni Szeretet Megnyilvánulása. A Teremtõ és a Világegyetem azt várja tõletek, hogy Mágikusak legyetek, a Szeretet és Mágia motorjai, akik képesek, folyamatosan, mágikusan szeretni, teremteni egy szeretet teljes élet gyönyörû szöveteit.

És most csak arra kérünk bennetek, hogy szándékotok szerint érezzétek a testeteket egyre gyengédebb és még gyengédebb, egyre gyengédebbek legyetek. A keménység a fájdalmakból és sérülésekbõl származik. Legyetek gyengédek, mert a gyengédség feloldja a keménységet. A Keménység nem tudja oldani a gyengédséget, de a gyengédségben mindig feloldódik a keménység. mint a kavicsok a folyóban - a folyó mindig simára dörzsöli a kavicsokat, mindig ledörzsöli simára az élüket, ezért is puha a tapintásuk, és végül a folyó idõvel feloldja a kavicsokat puha homokká. Legyetek gyengédek, legyetek gyengédek, legyetek még gyengédek. Érezzétek az én szeretetemet, tõlem, ami árad, Freya istennõtõl. Érezzétek a Szeretetemet. Legyetek gyengédek és puhák. A gyengédségetekben vannak az álmaitok, minden álmotok. És az én gyengédségem feloldja a keménységeteket. Hívjatok engem, amikor szükségetek van rám, a nõies azért van itt, hogy gyengéd legyen, és a gyengédségnek áradnia kell, biztonságosan és védelmezõen a férfias struktúrák között. És ebben a teremben a gyengédségetekkel, sokkal nagyobb biztonságban lehettek, olyan gyengédekké válhattok, mint az esõcsepp, olyan gyengédekké lehettek, mint egy virág szirmai,, mint az óceán a trópusokon, amely meleg és gyengéd. Ez az, ami a Szeretet és ez a válasz minden gondjaitokra. Csak engedjétek meg a melegséget és a gyengédséget áramlani. A gyengédség egy rendkívüli térrel bír és a gyengédségnek és a szeretetnek gondozónak, és gondoskodónak kell lenni. Az én Szeretetemnek gondoskodnia kell a férfiasról. Ezért van az, hogy az elmúlt idõben mi idehoztuk nektek a hatalmas Thort, mert Thor nélkül semmi vagyok, csak egy tétova, irány nélküli áramlás, anélkül hogy létemben megtartana. Így engedjétek meg azt, hogy Thor energiái bejöjjenek a testetekbe. Érezzük azt, hogy tartatok ettõl a gyengédségtõl. Hagyjátok azt, hogy Thor energiái áradjanak a testetekbe és hagyjátok, hogy Thor legyen bennetek a férfias áramlás és én Freya, a nõies leszek. Csak engedjétek meg a testeteknek, hogy megtörténjen mindaz, aminek meg kell történnie. És mi most egy kis idõre elcsendesülünk, hogy meg tudjátok tapasztalni ezt, és majd mind visszatérünk, nemcsak Thor és Én, hanem a Pantheon összes istene. Mind visszatérünk, hogy megtanítsuk nektek azt, hogy mágikusak, elragadottak, teljesen szabadok, felszabadultak legyetek minden irányítás alól. Mint a szél és a hullámok, ahogy szabadon áramlanak.

És egy másik világba viszünk bennetek Kedveseink! Az álmaitok világába és még az legvadabb álmaitokon túli világokba. De ne felejtsétek el, Én nõies vagyok, és mindig szükségem van a férfiasra. Én vágyom, akarom õt, a férfiast és szükségem van rá és pontosan így van ezzel a férfias is, szintúgy akar, vágyik engem. Én izgalmassá teszem az életét, hogy érdemes legyen élnie az életet. De én nagyon is pajkos tudok lenni, számos trükk van a tarsolyomban arra, hogy fenntartsam az irántam való érdeklõdését. A Szellem táncát létrehozva tartozunk össze, mint az élet legmélyebb rejtélye és még mélyebb összefonódása. Olyan vagyok, mint egy állandó kíváncsiságot keltõ labirintus, amelyben folyamatosan kell az, hogy a férfias kinyisson, feltárjon engem, megfejtse nekem, hogy Ki Vagyok Én, mert addig ismeretlen, megismerhetetlen vagyok, de én megismerhetõvé kívánok lenni. És olykor-olykor én játszani fogok a férfiassal, cseleket vetek, mozgatom õt, más napokon, pedig szeretem õt, dédelgetem és vigyázok rá. Én mindig más vagyok, sohasem unalmas, mert én vagyok az állandó kíváncsiságot keltõ labirintus és rejtélye, aki arra vár, hogy felfedezzék.

Járjatok szerencsével és Isten áldásával! Én vagyok a gyönyörû Freya, a ti Szeretet Istennõtök, akit a hatalmas Thor a karjaiban tart. Köszönöm nektek és minden jót kívánok, és már nem kell sokat várnotok arra, hogy hamarosan visszatérjünk, és újra itt együtt idõzzünk!

Köszönöm Mindannyiótoknak!

Tehát Kedveseim, itt volt Freya és a Hatalmas Thor rendelkezésetekre állva. Tanulhattátok tõlük a létezésetek igazságáról és az igazságotok által folyamatosan, újra meg újra áldással vagytok.

Járjatok szerencsével és Isten áldásával, Kryon kijelentkezik.

Köszönjük nektek!

Közreadja: www.foldicsillagok.hu

Forrás:

Message from Goddess Freya

David Brown a message from Kryon channeled by David Brown

Wednesday, 19 September, 2012 at Riga, Latvia (posted 8 November, 2012)


spiritlibrary.com/kryon-south-africa/mes...ess-freya?utm_source =Spirit+Library+Updates&utm_campaign=9d45af24b2-Daily_Update&utm_medium=e mail

Földicsillagok
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 9 éve 6 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.

Kryon tanitása 7 éve 5 hónapja ezelőtt #3936

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5624
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 7 éve 5 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.

Kryon tanitása 6 éve 5 hónapja ezelőtt #4034

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5624
.KRYON A PÁRIZSI TÁMADÁSOKRÓL

(Lee Carroll csatornázásában)

Üdvözöllek kedveseim! Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól.

A mai csatornázás nagyon sok energiával bír. Sok kimondatlan dologról lesz szó a harmadik nyelven keresztül. A mai csatornázás mindenkinek szól. Mindazoknak, akik ezt meghallgatják vagy elolvassák, teljesen mindegy mikor vagy hány év múlva.

A kundalini kaland végén vagyunk. A kundalini kaland elnevezés egy hasonlatot takar. Az új tudatosság megszületését jelenti ezen a bolygón. Ennek az újdonságnak a létrehozását jelenti. Egy gyermek megszületése rendkívül különleges. Ami mindig egy kezdetet jelent, és nem a véget. A születést senki nem látja traumatikusnak és szomorúnak, a benne rejlõ potenciál miatt. Az új élet megünneplésre kerül a bolygón. Ez a hasonlat.

Meg kell értsétek a csatornázás idõzítését. Csoportként ülünk most itt, ebben az idõben. És éppen valami nagyon friss dolog történt. Ami megérintette az egész bolygó együttérzését. Látjuk az emberek mire képesek egymással.

Csak tegnap történt, hogy a Franciaországban történtektõl elakadt a lélegzetetek. Az együttérzés új. Az értelmetlen halálok miatt ejtett könnyek frissek. Hatalmas a szenvedés, és életek örökre megváltoztak. Mi a reakciótok erre? Elõttem van egy asztal, amit oltárnak hívnak. Az együttérzés oltárának. A terem öreg lelkekkel van tele, akik érzelmileg könnyen meghatódnak. De rendelkeznek valami mással is. És most egy kicsit szeretnék errõl beszélni. Szeretném, ha mindenki hallaná.

Kedveseim, ahogy emberként itt ültök ezekben a székekben, képesek vagytok-e bármire is hatással lenni körülöttetek? Az energia befogadói vagy közvetítõi vagytok? Vagy mindkettõ? A legtöbben a bolygón úgy érzik, hogy csupán befogadók. Õk a környezetükben történtek áldozatai. Az, hogy képesek legyenek ezen változtatni a saját tudatukkal, nem szerepel a hiedelmeik között. És kedveseim, ez az a változás, amirõl beszélünk.

Beszéltünk már a tudatosság különféle szintjeirõl. És most már szeretném, ha ezt elkezdenétek alkalmazni. Az öreg lelkek elképesztõ mennyiségû energiával és erõvel bírnak ebben az idõszakban. Láttátok a híreket? Vannak, akik táblákat cipelnek magukkal és a kezüket rázzák kétségbeesésükben. Azt kiabálják: - Látjátok, az õsi próféciák beteljesülnek, közel a vég! Közeleg, mert a jelek mindenhol ezt mutatják! – Nos, híreim vannak számukra.

Talán nem értik az egészet, mert bármi is történik, az események áldozatának érzik magukat. És a hír a következõ. – A vég már eljött és véget is ért. A kezdet az, ami itt van. Öreg lelkek, akik itt vagytok elõttem, eljött az együttérzéssel teli cselekvés ideje. Egy kis csoportnyi ember, akik egybegyûltök és hasonló gondolataitok vannak, és akik tudjátok magatokról, hogy az energia közvetítõi vagytok, segíthetitek a hátramaradottakat, hogy békére leljenek a történtek miatt. Több ezer embernek van most ölelésre és segítségre szüksége. Akik képtelenek felfogni a történteket. Akik áldozatnak érzik magukat. És ti ezen változtatni tudtok.

A távolból. Innen, Dél-Amerikából. A távolság semmit sem jelent. Ez annyira lineáris. Elérheted õket, anélkül, hogy tudnád a nevüket, és körbevehetitek õket Isten ragyogásával. A lélek örökké él!
Soha nem hal meg. Segíts nekik ezt megérteni. Hallgasd meg õket, de ne beszélj velük. Öleld meg õket. Vegyél részt a gyógyulásban, amire most szükség van.

Közvetítõk vagytok, és ti, az öreg lelkek ebben nagyon jók vagytok. Szeretném, ha most ezt megtennétek. Eleget jártatok már iskolába, és szeretném ha most már azonnal levizsgáznátok.

Tényként állítom: Isten belül van. És most vetítsétek ki ezt az energiát azokra, akiknek szükségük van erre az együttérzésre, hogy egy kicsit enyhülhessen a fájdalmuk. Érezni fognak téged. Nem fogják tudni mi ez, és hogy mitõl van. De egyfajta békét éreznek majd a veszteségük miatt. És amikor majd egyszer Lelkekként találkoztok, képesek lesznek rátok nézni, és azt mondani nektek: - Aznap téged éreztelek. Te voltál az. Köszönöm. – Meg tudjátok ezt tenni? Ez volt az elsõ része ennek a csatornázásnak. Ez a legfontosabb, amit elmondhatunk nektek. Többé már nem ücsöröghettek a székben, pusztán csak az elméletet hallgatva úgy, hogy nem vagytok a részesei a bolygón történteknek.

Évekkel ezelõtt elõrejelzéseket adtam nektek az elõttetek álló változásokról, amirõl elmondtam, hogy teljesen más lesz, mint amire valaha is számítottatok volna.

A sötétség összegyûlt ezen a bolygón. Elmondtuk, hogy ez fog történni. És ez egy válaszreakció arra a fényre, amit magatokban felkapcsoltatok. És most harcol a régi energia életben maradásáért. A sötétség tudatossága mindig is uralkodott ezen a bolygón. A korrupció, a kapzsiság, a halál, a nemtörõdömség – mindig is az emberi természet része volt. És hirtelen, miközben a téli napforduló felé közeledünk, a próféciák elkezdenek valóra válni. Ezt a véget az õslakosok naptára elõre megjósolta, és most itt van, megérkezett. A hasonlat egyértelmû. A Fény elkezd felkapcsolódni. Ez a megnövekedett tudatosság hasonlata mindenre vonatkozóan.

Ezt sok-sok évvel ezelõtt már elmondtuk nektek egy közvetítés során: - Amikor majd mindenki képes lesz mindenkivel beszélni, akkor többé már nem létezhetnek titkok. Ezt még az internet megjelenése elõtt mondtuk el. És most már ti is tudjátok mirõl is beszéltünk akkoriban. Ez egy eszköz számotokra, amivel tényleg kiigazíthatjátok a sötétséget. Máris elmagyarázom.

Amit most elmondok nektek ebben a csatornázásban, lehetetlennek tûnhet. Hadd kezdjem a legelején! A váltás itt van, megérkezett, és a sötétség elkezdett gyülekezni. És azok, akik errõl semmit sem tudnak, elkezdik kivetíteni a félelmüket. És ezt hallani fogjátok. – „Elérkezett a vég! Tudtuk, hogy ez egy faji háború lesz a bolygón.” - Hadd beszéljek most errõl! Nincs ebben semmi újdonság. Mennyire lineárisak vagytok! Ilyen már korábban is történt. A fajok közötti viszály nagyon-nagyon régi energia. És egyáltalán nem errõl van itt szó. Lesznek akik azt mondják majd: - Elérkezett a vég, amit a vallásháború okoz! Több millió keresztény és több millió muszlim van, na és ráadásul még ott vannak a zsidók is. Ez itt a vallásháború! – Én pedig erre azt mondom: - Ó, hogy ez mennyire nagyon lineáris! Ez már egy örökkévalóság óta zajlik! Hát nem vagytok tudatában annak, hogy ezen a bolygón a legtöbb háborút Isten nevében vívták? Ez elképesztõen lineáris! Nem-nem.
Látni fogtok valamit. Ennél többet és mást. Egy olyan paradigmát, amit még sohasem tapasztaltatok. Ezen a bolygón a legelsõ alkalommal létezik egy hadsereg, aminek nincsenek határai, aminek nincs országa, és nem is ugyanazon a nyelven beszélnek. Ez a sötétség hadserege. És mindennel harcba száll, amiben megtalálható a szépség, az integritás, a tisztesség, a Fény, a szabadság, a magasabb gondolkodás – mindezzel harcolni fog. Ti pedig azt kérdezitek majd: - Kryon, ez hogyan illik bele a Fény új energiás világába? – Ezt többféleképpen is el tudom magyarázni.

Elsõként azzal, hogy az embereknek szabad akarata van. Ez most tényleg sokkol titeket!? A sötétség harcolni fog a túléléséért, az életben maradásáért. A sötétség képviseli a kontrollt, az irányítást.
A teljes kontrollt minden felett. De leginkább a pénz felett. És amikor majd veszít, akkor még maga a gazdaság is meg fog változni. És sokkal könnyebb lesz olyan rendszereket létrehozni, ami mindenki javát egyaránt szolgálja. De egészen addig, amíg csak létezik, a sötétség harcolni fog a régi energia fennmaradásáért, az elkülönülésért. És a sötétségben a korrupció és a kapzsiság könnyedén létezhet. De a Fényben nem tud fennmaradni.

Kedveseim, ennek semmi köze sincs a valláshoz. Hanem a sötétség és a fény között fennálló ellentéthez van köze. Hadd mondjak most valamit, amit talán ellentmondásnak fogtok tartani. A sötétség nem okos. És erre a következõ hasonlattal élnék. Ha bevilágítasz egy területet, akkor érzékenyebbé válsz arra, hogyan járd azt be. És ekkor értelmes dolgokat teszel. Az integritás könnyûvé válik, amikor a Fény fel van kapcsolva, hiszen akkor már senki nem fenyeget téged. Mert belátsz a sarkokba is. Látod az emberek közti hasonlóságot. De amikor a sötétségben tartózkodsz, akkor a józan ész dolgai többé már nem tûnnek értelmesnek. Azt is mondhatnátok, hogy a sötétség diszfunkcionális. És ez így igaz. Sõt, a sötétség még ostoba is. És ez is így igaz.

Hadd kérdezzek valamit! Látsz egy méhrajt. Egy méhkast, ahol csak úgy rajzanak a méhek. És neked ez nem tetszik. Majd fogsz egy óriási botot, ott állsz a méhkas elõtt, és elkezded azt ütlegelni. Szerinted ez okos húzás? (nevetés) Nos, pontosan ez történt. És újra meg fog történni. A sötétség hadserege diszfunkcionális. Nem elõrelátó. És ezért továbbra is ütlegelni fogja a méhkast. És a világ minden részén ezt fogja tenni. Nem érti meg, hogy minden egyes alkalommal, ahányszor csak ezt teszi, ezzel leleplezi, felfedi a valódi természetét.

Évekkel ezelõtt egy másik próféciát is adtunk nektek, ami így hangzik: - Senki sem fog tudni tovább a kerítésen ücsörögni az Új Energiában. Nem létezhet olyan kormány, amelyik csak ücsörög és végignézi az eseményeket, mert mindegyik érintetté fog válni ebben az egészben. És mindegyiknek meg kell majd hoznia a döntését arról, hogy megküzdjön-e a sötétséggel vagy nem. És ha nem harcolnak a sötétséggel, akkor kiszolgáltatottá válnak a sötét hadsereggel szemben. Ezt már évekkel ezelõtt elmondtuk nektek. Elõbb-utóbb a bolygó összes kormánya érintetté fog válni a sötét hadsereg megsemmisítésében, felszámolásában.

És amikor a sötét hadsereg ütéseket mér a méhkasra, azok, akik a kerítésen ücsörögnek, le lesznek onnan rángatva. Látni fogják a fényt és a sötétséget, és akkor majd meghozzák a döntésüket. A sötét hadsereg a maga tetteivel a saját pusztulásának magvait ülteti el, mert nem érti a fényt. Mert csak egy dolgot ért. A félelmet. A félelem egy réges-régi energia. És a következõképpen történik: - Ha meg tudod félemlíteni az embereket, akkor ezzel minden csatát meg tudsz nyerni. Ez egy régi energiás tudatosság. És van benne némi igazság – amennyiben áldozat vagy. De ha a fény közvetítõje vagy, akkor az nem lesz rád hatással. Mert már tudsz ennél jobbat.

A bolygón mindenkinek le kell szállnia a kerítésrõl a sötét hadsereg felszámolásához. Régebben már elmondtuk nektek, hogy ez hogyan történik meg. A politikusok forgatni fogják a szemüket. Azok, akik a kormányban dolgoznak, és tisztában vannak azzal, hogy a dolgok hogy mûködnek, majd forgatni fogják a szemüket. Képesek vagytok felszámolni a sötétség hadseregét halál nélkül, ember áldozatok nélkül. Pont enélkül a dolog nélkül, amitõl annyira félnek. Mégpedig azzal, hogy megvonjátok tõlük a pénzt.

Hogyan harcol egy sötét hadsereg, ha nincs mit ennie? Amikor nincsenek fegyvereik? Garantálom nektek, hogy táplálék hiányában még a sötét hadsereg legsötétebb tagja is hazamegy. Vagy nem lesz senki, aki irányítaná õket, mert nincs táplálékuk, muníciójuk. Páran erre most azt mondják: - Ez lehetetlen. A pénz ismeretlen forrásokból származik.

Akkor most hadd mondjak nektek valamit! – Ez nem így van. A pénz nagyon is ismert forrásokból ered. És ha ezek a források leleplezõdnek, kiderülnek – vannak a hallgatók között olyanok, akiknek ezt hallaniuk kell – ha ezek a források ismertté válnak – az hatalmas változást fog okozni!

Hadd szóljak most a politikusokhoz! Egy asztalnál ültök más országokkal, akik a szövetségeseitek és mosolyognak rátok, és õk azok, akik a sötét oldalt pénzelik. És nektek ez így rendben van? Nem fog ez sokáig tartani, és amikor ez az egész nyilvánosságra kerül, ezért titeket fognak felelõsnek tartani. Mert tudtatok róla, mégsem tettetek semmit.

Most az amerikaiakhoz szólnék! Hiszen a partnerem is amerikai. Most valami olyat készülök mondani, amit nem akartok majd elhinni. A ti keményen megdolgozott adóitok megtalálják az útjukat a sötét hadsereghez. És vannak olyanok a kormányotokon belül, akik ezt tudják. Adok most egy erre egy pár szóból álló megoldást: Nemzetközi áttetszõ, nyílt törvényszéki könyvelés. NEMZETKÖZI ÁTTETSZÕ, NYÍLT TÖRVÉNYSZÉKI KÖNYVELÉS. Itt az ideje, hogy tisztázódjon a sötét oldal pénzelése.

Figyelmeztetlek titeket! Bárki, aki a vezetõség tagjaként tud errõl, és mégsem tesz semmit, tudjatok róla, hogy a vezetõként élt napjaitok meg vannak számlálva! Mert a Fény ezt fel fogja tárni, le fogja leplezni. Ti pedig veszíteni fogtok. Miért nem álltok át a kerítés helyes oldalára Most? Túl emelkedett vagy nemes lenne azt gondolni, hogy a világ összefog és közösen kirántja a szõnyeget a sötétség alól? Az alól, ahol ücsörögnek, és a pénz bábja alól, amiben vannak? Hogy ezt ki lehet húzni alóluk? Figyeljétek a vad lapot! (nevet) Ez rajtatok múlik, akik most hallgattok engem, és nem a teremben tartózkodókon. Azokon múlik, akiket talán nem is érdekel Kryon vagy a közvetítés. Hallotok engem, és tudjátok, hogy igazam van.

Ez nem egy sötét üzenet. A kezdet itt van. A dolgok változóban vannak. A változás szemtanúi vagytok. És eljön majd a nap, amikor soha többet nem láttok majd ilyet. És ezt az örömteli üzenetet hozom el ma nektek. A történelem emlékezni fog majd erre az idõszakra, amikor a világ végre összefogott, és felismerte, hova tartanak. Ez kemény. Megváltoztatja a létezés paradigmáját. Az életekét, a kormányokét, az üzleti világét, mert mindenki elkezdi felismerni, hogy a küzdelem, a csata a sajátja. Szeretném, ha gratulálnátok és megértetnétek azokat, akik tegnap veszítettek. Ezt már korábban is elmondtam. Nincs semmi bajuk, jól vannak. És most visszanéznek rátok, és azt mondják: Mi megtettük a mi részünket, most már ti is tegyétek meg a ti részeteket. - Mindegyikük vissza fog térni erre a bolygóra, és részt fog venni az élet, a fény szépségében. Higgyetek nekem! A vég már megtörtént. És ez már a kezdet.

Szerelmes vagyok az emberiségbe, mert láttam mire vagytok képesek. Sokat leszek veletek, körülöttetek.

És ez így van.
Fordítás: Telegdi Ildikólelekforras
(forrás: emailban kaptam Karsaytól)
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Téma zárolva.

Kryon tanitása 1 éve 1 hónapja ezelőtt #6655

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5624
.

--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Téma zárolva.

Kryon tanitása 5 hónapja 1 hete ezelőtt #6877

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5624

.
Lee Caroll: Mi történik a lélekkel a halál után...
Részlet az Egy út a Szeretetegységbe című Kryon írásból...
Írta: Lee Caroll
www.kryon.hu
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Téma zárolva.
Oldalmegjelenítési idő: 0.140 másodperc