Jézus a fény

Szia, Vendég
Felhasználói név: Jelszó: Emlékezz rám
Ebben a témakörben a dimenzióváltásról és az azzal kapcsolatos tanításokról lehet olvasni.
Nostredamus, Kryon, Kirael, Pió Atya, Nyirkai jóslat, 2012,Plejádok üzenete, próféciák stb.

TÉMA: Kryon tanitása

Kryon tanitása 12 éve 1 hónapja ezelőtt #2563

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5624


.

Ide gyûjtöm össze az információkat, amelyeket Kryon 2012-vel kapcsolatban tett közzé.
Ezek nem összefüggõ írások, csak kivonat azokból, a bekezdések különálló helyekrõl származnak.Készülj a váltásra. Közeledik és a régebbi közvetítések szintén ezt állították. Ez a nagy váltás és már kezdõdik. Ez a felkészülés kezdete arra, amirõl a Mayák beszéltek, hogy bekövetkezik, ahogy a föld 2012-ben megváltozik. Ez a bûvös évszám melytõl sokan félnek, csupán egy jelzõtábla, amely a te életed folyamán következik be és amely arról szól, hogy egy új energiába léptek, amit az angyalok elõreláttak. Nem lesz semmi jelentõs spirituális esemény 2012-ben, csupán a jelzés megünneplése, amely azt jelzi, hogy megérkeztetek. Nagyon eltérõ lesz. Azok számára akik nem kedvelik a változást, félelmetes lesz.

Mi a helyzet az õsök naptáraival? Errõl mit mondjunk? "Hogy ez micsoda véletlen", mondhatnátok, "hogy ez a váltás éppen akkor történik, amikor odaérünk 2012-höz. Micsoda véletlen, hogy az õsök naptárai egy nagy rezgésváltást emlegetnek, ami 2012-ben kezdõdik." Honnan tudhatták, hogy mit fogtok csinálni egy olyan távoli jövõben, 1987-ben? Ez szinkronicítás a javából kedveseim és ez azt mutatja, hogy mi mindig itt vagyunk veletek. Azt mutatja, hogy az emberiség tud változni, hogy összhangba jöjjön Gaia-váltásával és igen, változik.

2012 nem egy misztérium a számotokra és egyáltalán nem veszélyes. Nem lebegnek körülötte végzetes, lehangoló történetek sem. Sokan azt fogják mondani, hogy 2012-ben mindennek vége. Ellenkezõleg, minden akkor kezdõdik! Talán felfújhatnál néhány léggömböt, szobrot emelhetnél, rendezhetnél egy fogadást? Mert ez a dátum az, amikor ez a föld elkezdi változtatni a rezgésszámát. Az õsöktõl kaptátok, tisztán egy felvillanó fénysugárban, ez a naptár a korszak jövendölése. A rezgésszám lassú növekedését jelenti. A Fénymunkások, akik már 20 vagy még több éve rendelkeznek ezzel az új energiával, erre a növekedésre vártak. Ó, te azt gondolod, hogy mindez véletlen? Ez nem véletlen. Ez egy szent képlet a békéért a Földön. A történelem nem fogja ismételni önmagát. Kimozdultatok abból a kerékvágásból, ahol ezek a dolgok ilyen módon történnek. A diktátorok nem támasztanak új diktátorokat. Ínség és éhezés nem támaszt újabb ínséget és éhezést. Egy változás történik éppen és a történelem nem fogja többé ismételni önmagát. Ez egy új energia, ha nem vettétek volna észre.

Láttátok a bolygó mágnességét mostanában? Nemcsak azt, hogy mennyit mozdult a rács, de láttátok-e a mágneses erõ mértékét? Nem azt, hogy hová került, hanem hogy milyen gyenge lett. Micsoda véletlen! Úgy tûnik, egyre gyengébb lesz, éppen 2012 elõtt. Hányan vettétek észre, hogy mi történik a nappal? Vessetek egy pillantást a helioszférára.* Ez a nap mágneses jellemzõje az egész naprendszer számára. Soha sem volt még gyengébb, mint most. A mágneses árnyékolás, amivel rendelkeztek, kezd egyre gyengébb és gyengébb lenni. Nem, ez nem veszélyes és nem lesz semmi bajotok, de mit jelenthet ez?

Én húsz éve megérkeztem, mint Kryon a mágnesesség mestere. Micsoda véletlen, ahogy elérkeztek 2012-höz, minden mágnesség megváltozik! Elárulom nektek, hogy ez mirõl szól: Képessé tesz valamire. Ebben a pillanatban sokkal több információ érkezik a DNS-etekbe, mint bármikor korábban. Erõteljes és ezoterikus (spirituális) dolgok. És ha te inkább intellektuális vagy, ebbõl semmit nem fogsz érezni. Hogy miért? Mert tiszteletben tartjuk a szabad választást. Nem fogtok felismerni semmit, ezekbõl a dolgokból. Mindez véletlen marad, ha ezt mondja az elméd.

Ez most elkezd változni. Mert ami most kezd történni, az a nemlineáris gondolkodás kezdete. Ez végül létrehoz majd egy konceptuális társadalmat. Nagyon lassan, 2012 után az Emberi faj elkezd majd használni néhányat az elveszett DNS-képességek közül, amelyek még mindig ott vannak a testedben, de nem használtátok õket évezredeken keresztül.

Közeledtek 2012 megtapasztalása felé, megkezdõdik a magok elvetése, hogy növekedjen a fizikai bolygó rezgésszáma. Ez az ami rajtatok múlik.

Egy újfajta vibrációval fogtok belépni 2012-be. A hét milliárd embernek kevesebb mint fél százaléka kell hogy felébredjen. Ez nem olyan sok. Gyakorlatilag, ez csak 10%-a a 350 millió Lemúriainak, akik itt élnek most köztünk ez igen méltányos arány.

Hol tartotok jelenleg ebben a rejtélyes játszmában? Meddig fog fennmaradni a civilizáció? Elárulom: a jövõtök a válasz és ti fogjátok eldönteni. Teljes mértékben az irányításotok alatt áll, ezért addig fog tartani, ameddig akarjátok. De elárulom azt is, milyen hosszúra tervezték ezt a kísérletet. Sokan mosolyogni fognak. Sokfajta népszerû számjegy van, amelyek ott lebegnek egy kultúrában és amelyekbõl doktrína lett és mitológia. Ám elég gyakran, lényegi igazságról van szó, fontosságukat illetõen. Ezek közül az egyik, amely gyakran megjelenik, sok helyen, a 144.000. Intuitív módon mindannyian tisztában vagytok vele. A kísérlet idõtartamát jelenti, években mérve 144.000 év.

A 100.000-es mérföldkõnél tartotok (a plejádiak érkezésétõl mérve). Tudjátok, bõségesen maradt idõ, ha csak nem pusztítjátok el magatokat és a Lemúriaiak változtatni tudnak ezen. Már meg is tették. Egy olyan idõszak következik, amely a növekedésetekhez megfelelõ közeget teremt. A maják elõre látták ezt. Maga Gaia energiája 2012-ben kezd majd indulni a változással. Egy olyan ciklus fog következni, amely több mint 1.000 évig tart és amelyik nagyobb összhangban lesz spirituális fejlõdésetekkel, mint azok az energiák, amelyekbe beleszülettetek.

Valaki megkérdezi: "Nos, mikor fogunk találkozni a testvéreiddel? Mikor térnek vissza a plejádiak a bolygóra?" Nem hiszem, hogy ez olyan nagy titok lenne számotokra. Rendszeresen látogatnak benneteket. Néhányan látják is õket, mások nem. Nem létezik semmiféle korlátozó intézkedés, drága barátaim. Amikor figyelnek benneteket, szeretettel figyelnek, hogy lássák, hogy fejlõdnek a vetemények. Ha megéritek a 144.000-ik évet, a teszt végén ti is pontosan olyanok lesztek, mint õk egy megvilágosodott bolygó, a Nagy Központi Nap tulajdonságaival. (Kryon mosoly)

És most elmondok valami olyat is, amit sokan nem szívesen fognak hallani. Ha te egy Lemúriai vagy itt a teremben, biztos ott leszel! Ilyen sok életed maradt még hátra. Ilyen nagyon szereted a Földet. Sokszor mondtuk már neked ezelõtt, hogy amikor mint Ember a tükörbe nézel, spirituálisan ilyeneket mondasz: "Fáradt vagyok. Nem fogok többé visszajönni." meg ilyeneket: "Elvégeztem a munkát. Nagyon sokat dolgoztam. Nem akarom ezt újra átélni." Ez egy Emberi elhatározás, egyoldalú beszélgetést folytatsz Istennel, a visszatérésrõl ez elég mulatságos. (Kryon nevet)

Mindannyian visszatértek. Ez a munkátok. Alig tudjátok kivárni. Hogy "fáradt"…ez Emberi beszéd. Nincs fáradtság a fátyol túlsó oldalán, csak együttérzés. Ez az egész kísérlet, amelyben részt vesztek, az együttérzésrõl szól. 1987 elhozta nektek a Harmonikus Konvergenciát, 2002 a mágneses rács teljességét és a kristály-élmény kezdetét, 2004 a szökõárat és a Vénusz Átvonulást. 2012-ben egy újabb Vénusz Átvonulás vár benneteket. Ezen események által érkezett ebbe a világba a nõi könyörületesség energiája, hogy lassan magatokévá tehessétek, hogy kiegyensúlyozottan juthassatok át a következõ energiába. Ez harmóniát hoz a bolygóra, a bolygóra, amely évezredek óta nem volt egyensúlyban.

A dolgok megváltoztak. A régi jövendölések, amelyekrõl azt mondták, hogy majd bekövetkeznek, eltûntek és a helyükbe a pillanatnyi szabad akarat került. A Mayáktól kaptátok az információt, hogy 2012 egy vibráció változás, az emelkedés kezdete a bolygón egy új kezdet energiája. Ez egy 11:11-es energia. Igaz is, a 2012 hemzseg a 11:11-töl. A 11:11, amit sokszor láttok az óráitokon, mind a 2012-es átmenet ígéretérõl szól egy sokkal pozitívabb energiába, egy új paradigma, egy új világszemlélet kezdetérõl szól. Nagyon vígan behajózhatsz 2012-be Fénymunkás, azzal a képességgel, hogy egy olyan módon élvezed a föld támogatását, ami ezelõtt sohasem volt. A változások, amelyekrõl te semmit nem tudsz, már folyamatban vannak. De ezzel elébe vágok magamnak.

A Közel-Kelet egy lényegi dolog, de nem egy új horizont. Most egy tûzfészket láttok, egy rejtvényt, amelyet meg kell oldanotok és stabilizálni, hogy túlléphessetek a 2012-es jelzésen, a reménybe és a békébe. Nem kell ennek a dolognak 2012-ig megtörténnie, de ha most elkezdõdik, az egy jó dolog lenne. Ez a stabilizációról szól, nem egy új horizont. Ez a civilizáció bölcsõje.

Hadd emlékeztesselek. Vissza szeretnék térni veled egy pillanatra a te saját õsi tudásodhoz arról, hogy is mûködnek a dolgok. Gaia nagyszerû rendszere egy sor olyan energetikai szakaszból áll, amelyek egyenként hosszabbak mint 1000 év. Egyik ezek közül a végéhez közeledik, a másik pedig elkezdõdik 2012-ben. Az õsök, csillagvizsgálóikban, a napot és holdat tanulmányozva tudtak errõl, az elképzelésük mégsem volt helyes. Annak ellenére a dolgok a helyükre fognak kerülni. Ha kutatni akartok a Maya nép energiafázisaiban, rá fogtok akadni Gaia oszcillációira. Ez tulajdonképpen egy ezeréves rezgésszám váltás, ahol a századok energiaszintjei vannak beszabályozva, és mindaz, ami a bolygón történik. Már elmondtuk nektek 2012 egy nagyon hosszú... több mint 1000 éves szakasznak a vége. Ez jelenti az átlépést abba a ciklusba, amit a Mayák, az Aztékok és a Toltékok úgy neveztek "egy új nap" (a new sun). Ez az ígéret és a remény idõszaka lesz, amikor is Gaia egészen más módon kezd vibrálni, a bolygón élõ embereknek megfelelõen.

- földi béke megteremtésének valódi lehetõsége, és a 2012-es megújulásba való elmozdulás a Fénymunkásokkal, akik értelmesek, félelem nélküliek és bölcsek a Föld dolgaiban, mint a 3D-ben, mint a többi dimenzióban.

Végezetül, szólni szeretnénk ismét 2012-rõl. Ha bele akarsz nézni az igazi Maya és Azték naptárakba, látni fogod, mit is akartak mondani valójában. Amirõl beszélnek, energiapotenciálok mintázatai, és mindez része Gea idõbeosztásának. Egyáltalán nem naptárak, mint ahogyan hiszitek róluk, sokkal inkább energiajelzõk.

2012 a megújulást képviseli a gondolkodásban, amikor is fény árasztja el a bolygót. Ez az új energia nem támogatja a háborút, vagy a háború lehetõségeit. A váltás és változás az idõben, a "régi idõ"-re vonatkozik. Néhányan közületek látják ezt, és elég régóta vagytok metafizikai hitvilágotokban ahhoz, hogy lássátok a változásokat és amikor a váltás megkezdõdik. Ti tudjátok, mirõl beszélek.

Hányan tartjátok magatokat Világítótornyoknak? Emlékeztetnélek benneteket valamire, amit egy múlt heti csoportnak is elmondtam: A háromdimenziós világítótornyok a földön (a valódi betonból épültek) nem tudnak semmit a viharokról. Semmit. Nem tudják, milyen nagy lesz, vagy hogy mekkora lesz a sötétség. Nem tudják, milyen erõsen fog fújni a szél, vagy hogy mennyi ideig tart. De mind õk, mind õrzõik látják, hogy közeleg a vihar, és tisztában vannak vele, amikor odaér. Tudjátok, ezért épültek. Nem aggódnak, hogy milyen sötét lesz, és milyen sokáig tart, hiszen úgy épültek, hogy mindent kibírjanak! Nem aggódnak, mert rendelkeznek a fénnyel, amely elég erõs ahhoz, hogy segítsen bárkinek, aki bajba kerül. Értitek?

Ezért vagytok itt! Nem kell elemezned a közelgõ vihart, hogy megbirkózz vele. Minden, amit tenned kell, hogy állsz a helyeden, és árasztod a fényt. Ezért jöttél most erre a bolygóra, ez a feladatod. A Szellem megígéri, hogy elég fényed lesz, és hogy a világítótornyod nem pusztul el, mert a viharra lett tervezve. Tulajdonképpen pontosan erre a viharra. Érted, amit mondunk? Nem kell, hogy értsétek, és nem kell, hogy mindent kiszámítsatok. A legutolsó dolog, amit egy világítótoronytól várunk, hogy leoltja a fényét, bezárja az ajtókat és elhúz az ellenkezõ irányba, mert vihar közeleg. Tudod, ennek nincs semmi értelme. És ez a korszak jó híre.

Most, hogy magasabb lett a bolygó rezgésszintje, megváltozott a sötétség-világosság egyensúly. Hadd adjak át egy információt, ami érthetõ lesz számotokra: Újonnan teremtett energia van jelen a bolygón, ami 1987-ben kezdõdött és 2012-ig tart. Ez egy 25 éves energiaciklus, és ti ebben dolgoztok. Ti még a régi energiában születtetek. Ezért van az, hogy az önbecsülésetek zászlója félárbocra van eresztve. A jelenleg Földre születõ Emberi Lényeké azonban már egyáltalán nem. Kirõl beszélek? Az új gyermekekrõl! Indigóknak neveztük õket. Néhányan Kristálygyermekeknek hívják õket. Néhányan úgy hívják õket, hogy az Új Föld Gyermekei, az Új Millennium Gyermekei, az Új Gyermekek mindegy, hogy nevezed õket.

"De mi a helyzet az õsi mayákkal, akik szerint 2012-ben véget ér az idõszámítás?" Gondolkozzatok metaforikusan, ahogy a Szellem által adott többi üzenetnél is. Elõször is, ez a dátum egy mérföldkõ, ami összhangban van a bolygón 25 évenként bekövetkezõ mérések egyikével (ahogy ezt évekkel ezelõtt már mondtuk). Az utolsó fontos mérés 1987-ben volt, amikor a 11:11 bekövetkezett. A maya üzenet nem a Föld végét jósolja meg, sokkal inkább a régi világszemlélet végét. Ez egy energetikai mérföldkõ, és nem kell tõle félni. Ez csak egy dátum.

2012-vel kapcsolatban megemlítünk egy másik lehetõséget: 2012 végéig van idõtök arra, hogy a következõ 25 év energiamintáját beállítsátok (2037-ig). Az idõ vége? Nem. A lehetõség az, hogy a 2012-es év egy régi világszemléleti periódus végét jelenti - egy új emberi tudatosság, ami hatalmas változásokat hoz.

Végül pedig, szerintetek lenne valami értelme annak, hogy a Föld új gyermekei, akiket Indigóknak és Kristálygyermekeknek hívtok, pont most kezdtek megérkezni a Földre? Miért éppen most? Talán elkezditek észrevenni az összefüggéseket az események között mind spirituálisan, mind fizikailag - ez mind megerõsíti azt, hogy történik valami?- - Ez mind körülöttetek van, hogy ellenõrizzétek a valóságát. Ez új? Igen, az.

Ez egy megvilágosult korszak kezdete, ahol lassan a Föld a béke irányába mozdul. Ez nem csak potenciál, ez már mûködik. Már a maják rámutattak erre és ezt tették az õsi kínaiak is! Valóban azt gondolod, hogy 2012 a világvége? Vagy inkább a régi módszerek vége?

A Mayák és az Aztékok tudtak valamit, amit Ti nem. A naptárjaik sokkal többet tartalmaztak a Nap megjósolható mozgásánál. Amellett még leképezték az elmúlt korok energiáit, és azokét a korokét is, amelyek majd csak ezután jönnek el. Nevekkel illeték azokat a korokat és ciklusokat, amelyeken keresztülmentek és mindannyian egyetértettek abban, hogy 2012-ben egy új korszak kezdõdik. Egyesek "az idõk végezetnek" nevezték ezt az új kort. Ennyire alapvetõ változásnak gondoltál. A Mayák az Új Nap Korának nevezték ezt az új korszakot, kifejezve ezzel, hogy egy új energia érkezik. Mi újjászületésnek, reneszánsznak hívjuk.

Nagy váltás lesz ez. Ez az amirõl sokan beszéltünk már nektek 1989 óta. Mondták, hogy "Jön, tudjátok?" És nem a minden dolgok vége lesz, ami jön. Egyáltalán nem. Minden dolgok kezdete és majdnem egy egész generációnyi idõbe fog kerülni, hogy létrehozzátok. 2012 a kezdet, a bolygón jelenlévõ új potenciál jelzése, annak amit Új Jeruzsálemnek hívunk.

Hogyan fogsz most éppen dönteni, kedvesem? Mert van néhány lehetõséged, hogy válassz. Félhetsz attól ami éppen közeleg, mert van sok olyan Emberi Lény aki azt fogja mondani, hogy fél 2012-tõl. Minden egyes dolog amit kimondtunk az elmúlt 20 évben, errõl a mélyreható váltásról szólt. Arról szól, hogy mit is tettetek, a lehetõségekrõl, hogy mit tehettek és a megvilágosodott állapotról, amelybe most ennek a bolygónak van esélye eljutni. Ti készültök 2012-re nem a pusztulásra, amit a félelem kovácsolói mondanak nektek, hanem az elképesztõ igazságra, amit az õsöktõl kaptatok, akik még kõbe is vésték az üzenetet (a maja kõtáblák).

A Galaktikus Együttállás éppen most történik, ahogy beszélek nektek. Ez nem olyan valami, ami 2012 decemberében érkezik meg, hanem valami ami már meg is történt! Ellenõrizzétek a mostani csillagászokkal, hogy igaz-e és meglátjátok, hogy a 26.000 éves ciklus már elérte a csúcsát. Miért féltek valamitõl 2012-ben, amikor az "esemény" már folyamatban van? Továbbá, ezt a váltást érzitek 1998 óta! Hogyan cáfolhatnád mindezeket a dolgokat magad körül, amikor olyan mozgások és váltások történnek, amelyek befolyásolják az életedet? Vajon nem nyilvánvaló, hogy már ott vagytok ennek az együttállásnak a tetõpontján?

A tájékozatlan emberiség arra készül, amit a legtöbb Emberi Lény érez, hogy egy kihívás a 2012, de én elárulom nektek, hogy nem az, hacsak ti személyesen létre nem hozzátok. Nem lesz kihívás, ha a Fénymunkások az útjukon maradnak. Semmiben sem fog különbözni a 2000-es ezredfordulós váltástól vagy bármely másik "végzet" jelzéstõl, amelyeket Emberek hoztak létre számotokra, hogy legyen miért aggódni. Ezeknek a végzet-jelzéseknek a létrehozása nagy üzlet számukra. Kezdjétek már el látni, hogy ez az igazság.

Most pedig azokhoz intézem szavam, akik hallgatják és akik talán majd olvassák ezt az anyagot, azt akarom nektek elmondani, hogy 2012 nem az idõk végezete. Azok akik megalkották ezoterikus naptáraikat (a maják), helyesen gondolták. Ami azt jelenti, hogy láttak egy ciklikus elrendezést a bolygó rezgésszámának emelkedésében, ami végül majd kihat a tudatosságra. Az új Kristályrács szintén összehangolódik ezzel a pozitív váltással és ez a tény egy "új lap", amit az õsök nem láttak elõre. Nem volt benne a naptárjaikban, mégis egybeesik a jövendölésükkel, amely a magasabb rezgésszámú Földrõl szól. A Kristályrács megközelítõleg 2002-ben lett létrehozva, hogy hordozza az Emberi tudatosság váltását és hogy valós-idejû változást hozzon létre. Az elõre nem látott, 1987-es Harmonikus Konvergencia nevû váltás terméke és az egyik oka annak, hogy olyan sok váltást és változást éreztek egy annyira összenyomott idõperiódusban. Mégis, ez a kristály nem volt benne a próféciáikban és nem volt benne Nostradamus jóslataiban sem. Mit jelent ez számodra ezzel a bolygóval kapcsolatban? Azt kellene, hogy hangoztassa, hogy nem létezik olyan Ember, aki meg tudná mondani, hogy mi fog történni!

A dolgoknak egy új elrendezését látjátok. Vajon hogy állsz a félelem-részlegen? Mit választasz ebben az ügyben? Mit választasz a mai napon ebben az ügyben? Ha félni akarsz tõle, megteheted. Ez a te szabad választásod. Ha azonban az igazságot szeretnéd megtudni, azt a forrásnál kell keresni! Mert a maják tudatták veletek. Azt mondták, hogy ez a kezdete egy nagyon magas szintû energiának, egy olyan idõszak, amikor az Emberi tudatosság valóban elmozdulhat.

A Szellem soha nem hozna téged erre a magas rezgésû helyre Fénymunkás, csak azért, hogy betemessen együtt a sok más szeméttel. Aktívan belekeveredtél egy olyan energia megteremtésébe ezen a bolygón, amely végül olyan békét és gyógyulást hoz majd, amilyet még soha nem láttatok korábban. Mostantól számítva két generáción belül nem fogjátok felismerni ezt a helyet, mert arról fognak beszélni, hogy "összerakni a dolgokat", ahelyett, hogy szétszakítani. A régi energiás vezetõk már elmentek és a konceptuális gondolkodók új generációja lesz majd a helyükön.

A maják úgy beszéltek errõl az idõszakról a Galaktikus Együttállásban (2012 energiája), mint a Sárga Nap Ciklusáról. Megjövendölték Gaiának ezt a ciklusát és elmondták írásaikban és a kõtáblákon, hogy a történelemnek ez az idõszaka lesz az egyik legmagasabb rezgéssel rendelkezõ idõszak a bolygón, ami valaha is az Emberi tudatosság rendelkezésére állt.

Amit azonban láttok, hogy nem kevesebb mint 4-5.000 éve az õsök még mindig rendelkeztek ismeretekkel a csillagokról" sokkal több tudással, mint azt képzelhetnétek. A Föld legtöbb õsi civilizációja tudott a Galaktikus együttállásról, ami a "2012-es évben következik majd be. Mi mondtuk, hogy ez a Galaktikus együttállás már elkezdõdött. Ti 2012-re várjátok, mi 1998-ban látjuk. Számoljátok ki a modern számítógépekkel és távcsövekkel és meg fogjátok látni, hogy a 2012 csupán egy nagy megközelítés olyan kultúrák részérõl, amelyek nem rendelkeztek a ti technológiátokkal. Ezt észben tartva tehát azt találjátok majd, hogy már éppen benne vagytok a galaktikus együttállás energiájában, ahogy mi mondtuk.

- a Lemúriai tudatosság állapotába, egy olyan állapotba, ahol a háború nem szerepel mint alternatíva, az egészség pedig intuitív. A maják beszéltek errõl! Ez a legmagasabb rezgés, amelyet Gaia valaha tapasztalt és most ott vagytok ennek az egésznek az elõszobájában. Ez volt az õ 2012-re vonatkozó információjuk és ma sokan ezt nem így gondolják.
(forrás:kryon.hu)
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 11 éve 9 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.

Kryon tanitása - élõ közvetítés Bp-rõl 12 éve 4 hete ezelőtt #2614

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5624
Kryon élõ hang elõadásának közvetítése Budapestrõl 2009.szeptember (mp3)


Kattints ide:
www.kryon.com/cartprodimages/download_budapest_09.html
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 12 éve 4 hete ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.

Kryon tanitása - és élõ közvetítés Bp-rõl 12 éve 6 napja ezelőtt #2682

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5624
A nagy váltás idõzítése

Madrid, Spanyolország - 2009. március 21.
( Forrás: www.kryon.com/k_channel09_Madrid1.html )


Hogy segítsünk az olvasónak, ezt az üzenetet a világosabb érthetõség kedvéért újraközvetítettük és kiegészítettük (Lee és Kryon). Gyakran van, hogy az élõ közvetítés alkalmával olyan energiák vannak jelen, amelyek egyfajta kommunikációt hordoznak, amit a nyomtatott anyag nem. Ráadásul ez a közvetítés szimultán spanyolul is történt, így az élõ fordítás során keletkezett sok rövid mondatot megváltoztattunk, így a szöveg olvashatóbbá vált. Élvezzétek hát ezt a feljavított üzenetet, amely Madridban, Spanyolországban hangzott el, 2009 márciusában.


Üdvözletem kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Vannak, akik idejöttek és úgy gondolják, hogy valami szokatlant, valami speciálisat fognak látni. Nem értik, hogy amit valójában látnak, az önmaguk. Mert ha megnyitjátok a szíveteket erre az üzenetre, akkor elkezditek látni a családot. Talán elkezdetek egy picit többet érteni a folyamatból. Lehet, hogy azt érzitek, hogy egyedül vagytok és még sohasem értettétek meg, hogy a Szellem ismeri a neveteket. A Szellem idevár titeket. Néhány ember nagyon szokatlan módon közeledik Istenhez. Azt hiszik, hogy különállóak és egyedülállóak. Lehet, hogy eljönnek egy ilyen helyre, hogy itt szólítsák meg az Istent, mert hirtelen felismerik, hogy hiszen megszólíthatják. Most, ez alatt a közvetítés alatt amíg az ajtó nyitva áll, néhányan majd azt mondják: "Az ajtó nyitva áll. Most imádkozhatok. Kryon, hallgass rám kérlek." Õk nem tudják - õk nem tudják, hogy az ajtó mindig nyitva áll!

Ez nem egy olyan hely, ahova eljöttök és valami speciális dologra készültök fel. Egy olyan hely ez, ahol mi tudjuk, hogy ti kik vagytok. (Ez az élõben résztvevõkre vonatkozik). Az itteni speciális energiát az teszi, ahogy "mi itt vagyunk veletek". Elgondolkodtatok valaha is, hogy kik jöttek el kikhez? Gondoltatok arra egy pillanatra is, hogy egy család vár rátok, hogy észrevegyétek õket? Van egy hírem a számotokra: egy hír, amely az elmúlt 20 évben Kryon és a ti számotokra is ismert: az, hogy sosem vagytok egyedül. Sohasem! Ez más gondolatminta, mint amit nektek tanítottak, ugye? Egy kíséret van itt és itt volt egész nap. Itt van, amióta reggel leültetek. Érzitek? Nem én hoztam, õket, tudjátok? Ti hoztátok õket, ti mindannyian. Mert elõre éreztétek, hogy mi fog itt történni. Elõre éreztétek az örömet és hogy nevetni fogunk. Hogy ünnepeljük az életet és a zenét. Ti hoztátok õket.

Tudtad, hogy az angyali energia válaszol az örömre? Tudtad, hogy Isten nem azért hozott erre a bolygóra, hogy szenvedj? Ehelyett arra a varázslatos pillanatra várunk, amikor felismered, hogy miért is vagy itt. A terv egy része vagy, tudod? Isten egy része vagy, tudod? Tudtad, hogy örökkévaló vagy? Nem csak egy Emberi Lény vagy. Az Univerzum egy darabja vagy. És amikor végeztetek az emberlét ezen részével, akkor mentek a következõre és a következõre és a következõre. Te és én végignéztük, ahogy ez a bolygó épül. Nehéz ezt elhinned öreg lélek, de nézted ahogy formálódik a föld és valamilyen szinten tudtad, hogy itt leszel - talán éppen ma, talán éppen itt ülve.

Kezdõdik a tanítás


Valamit át fogok adni nektek ma este. Egy olyan listát fogok nektek átadni, mint amilyeneket az iskolában kaptatok, de ez egy speciális lista lesz. Szeretném felvázolni ma este a számotokra a nagy váltás idõzítésének az energiáit. Nagy szeretettel adom át mindezt a számotokra a rátok váró változások rendszerének részeként.

Lehet, hogy azt gondoltátok, hogy ez a változás nem lett kellõ módon megszervezve? Mindig is volt egy terv, egy terv amelyet ti hoztatok létre és indítottatok el. Ez persze nem egy afféle lineáris terv, mint amilyeneket a magatok számára szoktatok készíteni, hanem egy kvantum terv, amely egy lineáris felületen valósul meg. Ez teszi lehetõvé, hogy jobban megértsétek, de az igazság az, hogy a terv egyes részei vagy akár az egésze szimultán megvalósítható. Így ma este a terv lineáris változatát adjuk át, hogy jobban megérthessétek, mi történt eddig és mi történik most.

Húsz évvel ezelõtt kezdtem el tételesen felsorolni, hogy mi mindenre számíthattok a váltás során. Nem lehetnek elvárásaitok terv nélkül és ez a terv dinamikus. Ezt azt jelenti, hogy képes együtt mozogni az energiátok linearitásával. Ez egy olyan terv, melyben van valamennyi kvantumosság - ez azt jelenti, hogy a tervnek mindig van olyan része vagy darabja, ami éppen történik, ám a lista megváltoztathatja ezeknek a részeknek és daraboknak a sorrendjét. Nehéz ezt megmagyarázni,de van egy energia terv és a terv teljességét hívják A nagy váltásnak. A Nagy Váltásról már másoktól is hallottatok és valójában már azelõtt elkezdõdött, hogy Kryon 1989-ben a földre jött. De ne tévedjetek, ez az oka annak, hogy én itt vagyok.

Elmondom a váltás három szakaszát. Ez a három szakasz a következõ: (1) azok a dolgok, amelyek már megvalósultak, (2) azok a dolgok, amelyeket éppen tesztek és (3) ami elõttetek áll. Amíg ezt átadom, azt akarom, hogy váljatok izgatottá, mert már annyi minden megtörtént a felsoroltakból! Ettõl válik hitelessé az üzenetem is, mert láthatjátok, hogy amirõl azt mondtam, hogy meg fog történni, az meg is történt. Aztán azt is láthatjátok, hogy mindaz, amirõl beszélek, azok az elõttetek álló lehetõségek és végül mindebben megnyugodhattok és izgatottan várhatjátok a jövõt.

Sokan azt érzik, hogy ezek a dolgok mind teljesen találomra és véletlenszerûen történnek, mintha senki sem irányítaná a kormánykereket és rohannának bele a káoszba. Néhányatok megnézi a híreket és tördeli a kezét. "Bajban vagyunk," mondjátok. Egyébként, ha alaposan megnézitek Kryon munkáit, látni fogjátok, hogy elõre megmondtuk, hogy mi fog történni és az is történt, amit mondtunk. Ez a váltás nem Isten terve. Ezt a tervet ti magatok hoztátok létre és rólatok szól, a részei vagytok. Tehát tételekre fogom bontani a számotokra. Nyugtasson meg benneteket az a tudat, hogy egy olyan változásnak vagytok most épp a közepén, amely az egész emberiség jövõjét fogja megváltoztatni. És ennek a változásnak megvan a maga célja, tudjátok?

Olyan sok ember van, akik listákat akarnak és ez egyike a kevés alkalmaknak, amikor én is átadok egyet! Ideje, hogy ezt az információt a maga teljességében halljátok. Korábban már két alkalommal adtam át egy-egy közvetítés során. Ez új a társam számára (Lee Carroll, aki a közvetítést végzi - a ford.), annyiban, hogy az információ annyira összetett és sok, hogy háromszor is dolgoznia kell vele, hogy összeálljon a teljes kép. Az elsõ alkalommal azt mondtam a társamnak, hogy ne vegye fel a közvetítést. Mondtam neki, hogy tudni fogja, hogy mikor rögzítse, mert korábban jeleztem számára, hogy akkor tudja majd felvenni, amikor egy olyan országban lesz, amely nem az õ nyelvét használja. Egyébként ezt õ úgy értelmezte, hogy ez a hely "nem a saját országa" lesz és amikor Ausztrália kontinensen tartózkodott, ismét átadtam ezt az információt, ami még ekkor sem volt teljes. Így a klassz kis felvevõkészüléke a csatornázás idejére ki volt kapcsolva, de rögzített minden mást elõtte és utána is (Kryon kacsint). Néhányan ezt szinkronicitásnak hívják. Néhányan véletlen egybeesésnek. Õ ajándéknak hívja az esetet, mert segítette olyan irányba kormányozni a munkáját, amely meghaladja a várakozásait. Most itt Spanyolországban azt kértük, hogy vegye fel a közvetítést és ez a felvétel a forrása ennek az átiratnak.

Nem fogok minden egyes pontnál megállni és magyarázni, mert sokan már nagyon sok részletet ismertek, melyekrõl már bõven volt szó az elmúlt évek során. Viszont átadom a hangsúlyos részeket.

Három fázisa van a váltásnak. A három az egyik leghatalmasabb szám. A bolygótokon érvényben lévõ legtöbb spirituális hitrendszer használja. "A katalizátor" energiáját jelképezi. A katalizátort egy olyan energiaként definiáljuk, amely anélkül segíti elõ más dolgok változását maga körül, hogy ez saját magára hatással lenne. Az energia, melyre a folyamat nincs hatással, az Isten szeretete változatlan formában. A dolgok körülötte amelyek változnak, az Emberi tudatosság és a váltásban levõ Föld.

Az elsõ fázis

A Nagy Váltás 1987-ben kezdõdött a Harmonikus Konvergenciával. Ennek a váltásnak az elsõ része 1999-ben fejezõdött be. Fontos, hogy megértsétek, hogy a váltásnak ez az elsõ része magába foglalta a galaktikus együttállást. Az igazi galaktikus együttállási energia a váltás elsõ részében kezdõdött. Ahogy a társam jelezte, ez a csillagászati együttállás nem 2012-ben következik be. Már itt van. És ez nem egy amolyan ezoterikus információ, hanem olyasmi, amit a csillagászaitok a teleszkópjaikkal és számítógépeikkel fognak ellenõrizni. Az õsök megtették, ami tõlük telt és jó becslést végeztek. De a galaktikus együttállás 2012-re megadott ideje pontatlan dátum meghatározás.

Vannak olyanok a székekben ülõk között, akik tudják, hogy ez mit jelent. Ez az elmúlt 20 év emlékezetes volt számotokra, ugye? Nézzétek meg, mi minden történt, mennyi változás következett be, hányan ébredtek fel... és ezek egyikét sem jelezte elõre semmilyen jövendölés. Azok akik ma ezen a szinten vannak, 20 évvel ezelõtt egyáltalán nem érdeklõdtek a spirituális dolgok iránt. Persze lehet, hogy kerestek már akkor is valamit, de nem volt meg a középpontjuk, nem volt különösebb céljuk. Közéjük tartozott az is, aki most itt ül elõttetek és éppen közvetít (Lee Carroll) és azok is, akik elõttem közvetítettek ezen a színpadon (Geoff Hoppe - Tóbiás közvetítések). Húsz évvel ezelõtt még semmi közük sem volt egymáshoz, nem ismerték egymást és egyáltalán semmilyen spirituális szándékuk nem volt. Fogalmuk sem volt, ki is Kryon vagy Tóbiás. Egyáltalán semmi. A karrierépítõ emberek életét élték és olyan életkorban voltak, amikor nem szokás elkezdeni egy új szenvedéllyel foglalkozni. De mégis váltottak és ez egybeesett a Nagy Váltással.

Emlékezzetek rá, hogy nincs olyan, hogy eleve elrendeltetett jóslat. Isten nem tudja megmondani nektek, hogy mi fog történni, mert ezen a bolygón az emberek a gazdák. "Ha ez a helyzet Kryon, akkor miért mondod, hogy létezik egy terv?" Azért, mert ezek a dolgok amelyekrõl beszélek, az elõttünk álló potenciálok, melyeket az emberiség tudatossága generál. Tehát amit számotokra átadok, az olyasmi amit a potenciálok tudatosságából olvasunk ki. Ezek nem elõrejelzések, hanem azok a lehetõségek, amelyeket a jelenlegi tudatossági energiátoknak megfelelõ cselekedeteitek nyomán következhetnek be. Sok minden történt ebben a 20 évben és ez része a váltásnak. Itt volt a terv 1987-tõl 1999-ig - mondtuk, hogy következõk történhetnek:

Emlékezzetek rá, hogy amirõl most beszélek, az már történelem. De amikor ezt átadtam nektek 1989-ben, akkor még mindez a jövõtök volt. A mágneses rács elmozdítása volt az elsõ tennivaló. Ez az, amiért ide jöttem. A rács csoport 1989-ben érkezett és 2002-ben ment el és hogy milyen okok miatt kellett a rácsot elmozdítani, azt az elmúlt 20 évben adtam át részletesen a számotokra. Azért történt mindez, hogy a DNS-esetekben felépítse a változás mátrixát. Ez az, ami ténylegesen történt, mert a rács mágneses mezõje nagymértékben mozgott ezalatt az idõ alatt és metszette a DNS elemeitek mágneses mezõjét. Ez az átfedés információt, energiát közvetített a DNS-etek felé és elindult egy új folyamat a kvantumizálás felé. A DNS kvantumosan mindig is készen állt erre a változásra.

Az elsõ fázis második lépése Armageddon energiájának kioltása volt. Nos, azok számára akik azt gondolják, hogy semmi sem történt, elmondom, hogy egy nagyon nagy dolog ment végbe: ez a bolygó abban az idõben egy másik energiába lépett át. A legnagyobb politikai rendszerek egyike dõlt le és soha nem állt talpra úgy, ahogy azt azelõtt, mint a Szovjetúniót ismertük. Újból elmondjuk, hogy nincs olyan Nostradamus-négysoros, mely megjósolta volna ezt és ez a tény kellene, hogy mondjon számotokra valamit. Az esemény nagymértékben megváltoztatta a jövõt és mégsem volt egyetlen próféta sem, aki elõzetesen jelezte volna. Valami történt, ami nem volt szinkronban mindazzal, amit eddig nektek mondtak. Ez az egy esemény egy másik jövõt hozott létre egy potenciális háború szempontjából: az a háború már nem fenyeget és sohasem fog kitörni. Az Armageddon-féle színdarab egyszerûen nem történt meg. Olvassátok el újra az erre vonatkozó jóslatokat, milyen biztosan állították, hogy elkerülhetetlenek ezek a dolgok és mégsem következtek be.

Elkezdtétek a felépítését annak, amit mi Kristályrácsnak hívunk. A bolygó kristályrácsának interdimenzionális valós-idejû változása folyik. A témáról már korábban is szó volt, így nem ez a megfelelõ ideje felsorolni, hogy ez mit is jelent. De ez az ezoterikus kvantum rács lehetõvé teszi, hogy most, valós idõben változzon a földön élõk tudatossága. A régi rendszer szerint az embernek meg kellett halnia és el kellett mennie a Teremtés Barlangjába, mielõtt bármi történhetett a Kristállyal. Most pedig kvantum szinten van hatásotok rá, miközben még itt vagytok.

Az egyik legnagyobb és legmélyrehatóbb ezoterikus energia a karma. Az õsök ismerték, beszéltek róla és tanították is. A buddhisták ismerték, a hinduk ismerték. A rendszer mûködött és még ma is a helyén van. De ebben az új energiában már nincs rá szükségetek és mondtuk 20 évvel ezelõtt, hogy kiolthatjátok az összes karmát amivel lejöttetek. Hallottátok? Ez Kryon egy régi tanítása, de néhányatoknak újra kell ezt hallania. Nincs olyan terv a számotokra, hogy gyertek le és szenvedjetek. Egyetlen ilyen terv sincs. Újra megkérdezem: hallottátok? Mert néhányatok még mindig bele van süllyedve ebbe a mocsárba, ahol azt hiszitek, hogy a titeket körülvevõ dráma miatt jöttetek ide, hogy megtapasztaljátok. Nem! Azért jöttetek ide, hogy kioltsátok ezt és egy új energia Világítótornyai legyetek.

A Nagy Váltás része a felébredésnek, ami kioltja ezt a karmikus jellemzõt. Az elsõ Kryon könyvben már mondtam, hogy teljesen kimozdulhattok ebbõl a karmikus energiából. "Akkor miért jöttünk?" Újból mondom, azért jöttetek, hogy megváltoztassátok ezt a bolygót és ezt meg is tettétek! Azért jöttetek, hogy fényt sugározzatok és ezt meg is tettétek! Azért állok meg ennél a jellemzõnél, mert fontos, hogy újra halljátok. Nincs bélyeg rajtatok, amely azt mondaná, hogy ezt vagy azt meg kellene valósítanotok. Még azt is mondtuk nektek, hogy volt egy asztrológia váltás, már az is megtörtént. Kellett, hogy legyen. És közületek azok akik úgy gondolják, hogy az asztrológiai ciklusok statikusak és örökkévalók, elfelejtik, hogy egyáltalán mi hozza létre a rendszert.

Az asztrológia a legõsibb tudomány a bolygón, amit a mágnesesség és a gravitáció mozgat - mert ezeknek köszönhetõen mozognak a bolygók a Nap körül és ezek energetizálják azt a mágneses és gravitációs rendszert, ami aztán a Nap (a naprendszer gravitációs fix pontja) helioszféráján keresztül jut el személyesen hozzátok. Ez ekkor átfedésbe kerül a Föld mágneses rácsával, ami aztán átfedésbe kerül a DNS-etek mágneses jellemzõivel. Tehát amikor egyet is megváltoztattok ezek közül a jellemzõk közül, az asztrológiai rendszer számításai és összetevõi együtt változnak vele.

Amikor elmozdítottátok a bolygó mágneses rácsát az elsõ fázisban, az emberiség asztrológiai ábrái szintén elmozdultak egy picit. Összesen három foknyi elmozdulás oszlik el a térképen. Ez nem azt jelenti, hogy a térkép három fokkal eltolódott, hanem azt, hogy a házak átalakították magukat, összesen három fokkal... fél fok az egyik házban talán, fél fok egy másikban és fél fok megint egy másikban. Néhányuk egy nagyobb részt kapott, néhányuk kisebbet. Tehát ha asztrológus vagy és többet akarsz tudni errõl, lesz egy kis házi feladatod. Nézzétek meg az átfedéseket, hogy lássátok, mi is történik az emberek életében azok helyett a dolgok helyett, amelyeknek a régi ábrák és elemzések szerint kellett volna megtörténniük. A belefektetett idõ és munka megoldja a problémát. Így valós idõben, azaz most fogjátok látni, hogy mi az, ami új és más, mint amit a régi elemzések mondtak ki. Az eredmény át kell, hogy alakítsa a házakat. Szenteljetek speciális figyelmet a Jupiternek és azoknak a házaknak, amelyekre hatással van. A Jupiter az új energia egyik fõszereplõje.

Az elsõ fázis utolsó tétele az idõjárás változása. Beszéltünk errõl 20 évvel ezelõtt. Elmondtuk, hogy lesznek olyan termõföldek, ahol a továbbiakban nem lehet majd mezõgazdasági tevékenységet folytatni. Mondtuk, hogy lesz néhány területet, amelyeket eddig sohasem mûveltek meg, de most termõföldként fognak hasznosulni. Mit mond mindez a számotokra arról, hogy mi történik? Egy hatalmas változás megy végbe a bolygó vízciklusában és már meg is kezdõdött. "Kryon, miért változik az idõjárás? Ez milyen spirituális aspektus?" Az emberiség hatalmas energiával rendelkezik, csak nem ismeri ezt fel. Ti gyorsítottátok fel a bolygó rezgését még annál is jobban, mint ahogy a maják azt megjósolták. A geológiai mag számára felgyorsult az idõ. De számotokra az idõ relatív és változatlan marad. Meg kell kérdeznem, hányan érzik közületek úgy intuitívan, hogy felgyorsult az idõ? Tudjátok, hogy így van és a Föld érzi ezt. A most tapasztalt idõjárásnak még vagy száz évig nem kellett volna bekövetkeznie és a Föld örökös órája felgyorsult. Korábban már kifejtettük, hogy mindez mit jelent. Beszéltünk arról a kifejezésrõl, amivel ezt a jelenséget illetitek (globális felmelegedés) és hogy valójában hogyan történik, nem tudva, hogy ez elõfutára egy lehûlési ciklusnak. Ezek az elsõ fázis jellemzõi.

A második fázis

A második fázis 2000-tõl 2012-ig tart. Az elsõ fázis az energetikai alap megalkotása ahhoz, hogy létre lehessen hozni mindazt, amit a második és harmadik fázis hajthat végre. A második fázis az, amiben most vagytok. Szeretnétek tudni mit is tesztek? (Kryon mosolyog) Az elsõ a legnehezebb. Ezt meg kell értenetek. Partnerem, most lassan, mert ez nehéz (Kryon Lee-hez beszél).

Ha kialakul valahol egy olyan tudat az emberekben, hogy több mint ezer éven át várnak valaminek a bekövetkeztére, akkor ezzel ténylegesen felhalmozzák az adott helyen az esemény energiáját. Ez nem csak a tudatotokban élõ elvárás volt, hanem Gaia is belevonódott a dologba. A tudat létrehozhatja a valóságot és ti egészen 1987-ig azt vártátok, hogy jelentõsen megváltozik a Föld. Megnéztétek a maják munkáit és nem az õ felismerésüket olvastátok ki belõlük, hanem a félreértelmezett horrort és aztán azt hittétek, hogy õk ezt a horrort hagyták rátok. A világ végét láttátok magatok elõtt és ez a várt világvége kép úgy fekszik a bolygón, mint egy takaró. Sokféle módon jövendölték meg, hogy 2000 körül itt a világ vége és ennek az energiájából Gaiának is jutott.

Az az elsõ dolog amit tesztek ebben a fázisban, hogy érvénytelenítitek a Föld változásának tervét. A próféták továbbra is azt mondják majd, hogy nagy változás fog bekövetkezni. Az elmúlt ezer év összes régi programozása szerint bekövetkezik ez a nagy változás. De én azt mondom nektek: egy olyan kis csoport koncentrált fénye, mint amekkora ez a hallgatóság, elég ahhoz, hogy megakadályozzátok ezt a változást! Ha csak ennyi fény hull erre a sötét lehetõségre, azzal a lehetõség ki is oltódik. Ez az elsõ pont... és egyébként éppen ezt teszitek most. Mi történt 2000-ben? Gondolkodjatok. Semmi. Most az ítéletnap hirdetõi 2012-t nyilvánították világvégének és ha akartok, újból félhettek… vagy megváltoztathatjátok ezt a lehetõséget is.

A következõ: újraírjátok mindazt, amit arról a szóról gondoltok, hogy szerzõdés. Ez nagyon ezoterikus, mert arra az elgondolásra vonatkozik, miszerint az Emberi Lények egy bizonyos spirituális szerzõdéssel jönnek le a Földre. Legtöbbször ezt a karma hozza létre, de gyakran azt is gondolják róla, hogy a DNS-ben van valami, ami mintegy rátok kiabál és elmondja, hogy miért is vagytok itt. Hadd írjam át a szerzõdés fogalmát itt és most. Elmondom, hogy mit jelent ez a szó az új energiában és mindehhez a kérdések és válaszok módszerét fogom használni:

"Kryon, tényleg van egy szerzõdésünk arra, hogy megtegyünk valamit?" Igen. "Egy életre szól?" A régi energiában még egy egész életre szólt a szerzõdés, de most már nem. "És most mennyi idõre szól?" Egy napra! Egy órára! Minden egyes napon vagy pillanatban átírhatjátok. Minden egyes nap eldönthetitek, hogy aláírjátok, vagy nem. Éjszaka lejár a szerzõdés és reggelre kelve megváltoztatjátok, ha akarjátok. Értitek amit mondok? Mindegyikõtöknek csak egyetlen egy feladata van ebben az új energiában: Hogy Isten szeretetében éljen ezen a bolygón és hogy arra helyre kormányozza magát, ahol a legtöbb fényt sugározhatja a többiek számára. Ez minden.

A régebbi energiák lineáris korlátokat helyeznek a spirituális gondolkodásotokra. Jöttök és mentek, felmásztok ezen vagy azon a létrán és ezt vagy azt végrehajtjátok Isten számára. Ez egy osztályokra bontott rendszer, amelyre ránehezedett a régi energiás spirituális történelem. A Nagy Váltás része a DNS kvantumizálásának. Ez lehetõvé teszi, hogy még azalatt változtassátok meg a spirituális szándékotokat, mialatt itt vagytok. Ez sokakban zavart okoz, mert arra ébrednek, hogy darabokra hullottak az álmaik és csak azt érzik, hogy kudarcot vallottak. Pedig nem ez történik: mindezzel az új horizontokra készülnek fel, talán olyanokra is, amelyekre a múltban csak a haláluk és újraszületésük után lettek volna felkészültek. De most új bölcsességgel és szándékkal haladnak elõre és sugározzák a fényt és talán soha nem fogják megtudni, hogy milyen nagyon segítették ezzel a bolygót.

Tehát ha azért jöttél, hogy megírd annak a történésnek a könyvét, vagy hogy annak a helyzetnek a gyógyítójává váljál, ne borulj gyászba afelett, hogy a bejósolt dolgok nem történtek meg. Talán a tehetségeid és képességeid aktiválódtak és a régi terved helyett mindent meg fogsz tölteni fénnyel, amerre csak jársz. A könyv és a gyógyító munka... az sokkal kevesebb, mint az a ragyogás, amit most hordozol. Gondolkodj el errõl. Ez egy olyan dinamika, amelyeket soha nem fogsz megtalálni a statikus vallási doktrínákban, amíg maguk a doktrínák meg nem változnak - és még erre is sor kerülhet!

Aztán itt a DNS-etekben történõ váltás témája. Ezt már öt éve tanítjuk. Nem fogom újból tételesen felsorolni, mert a téma része egy folyamatban levõ tanítássorozatnak. Egy héttel ezelõtt kezdtük el azoknak az aktuális DNS rétegeknek az azonosítását, melyekkel ebben a fázisban dolgoztok. Ezek kvantum rétegek, interdimenzionális rétegek. Nagyon bonyolult anyag ez egy lineárisan gondolkodó ember számára. Ilyen még nem történt ezen a bolygón. Ez a tudás indítja be a váltást, melynek során alapjaiban változik meg a gondolkodásotok és válik jobbá az életetek.

Ez a második fázis, ahol elkezditek mozgatni a DNS kvantum energiáit. Ez az a fázis, ahol elkezdtek azzal a kvantumossággal dolgozni, amellyel mint Emberi Lények rendelkeztek és mindig is rendelkeztetek, de eddig alvó állapotban volt meg bennetek. Ez így talán most semmit sem mond a számotokra. Ez a legerõsebb, legcsodálatosabb ajándéka ennek a fázisnak és már oly sokszor beszéltem róla. Tehát nem fogom itt újból részletezni az anyagot, de elmondom, hogy ez adja meg számotokra a lehetõséget, hogy kiaknázzátok az Akasha Krónikát. Azaz hogy ha akartok, belépjetek az Akasha Krónikátokba és magatokra vegyétek azokat a régi tulajdonságaitokat, amelyekre a mostani életetek jobbá tételéhez szükségetek van. Ezek a jellemzõk a tieitek, az elmúlt életeitek tapasztalatai során tettetek szert rájuk.

Visszahozhatjátok és újból felhasználhatjátok õket. Ez a gyógyulás és a manifesztáció teljesen új paradigmáját adja! Öreg lélek, érezd meg a létidõket, amelyeket megéltél. Ha lenne egy energia raktárotok, ahol konténerekben tárolhatnátok a megélt életeitek tapasztalatait, akkor mindannyiótoknak jó pár száz konténere lenne. De a három-dimenziós gondolatmintáitokban a ládákba zárjátok ezeket a tapasztalatokat és elõzõ életeknek nevezitek õket. Aztán bezárjátok a ládákat, mintha sohase férhetnétek többé hozzá mindahhoz, ami benne van. Azért csináljátok ezt, mert 3D-ben a múlt nem hozzáférhetõ. De kvantum állapotban igen! Ez a DNS kvantumizálása. Már mondtuk egyszer, hogy a mai felébredés meg tudja változtatni a múltat. Most már kezditek érteni, hogy hogyan? Aszerint ahogy most tudjátok, ami múlt, az elment. De ha kvantum állapotban vagytok, akkor minden amit valaha tapasztaltatok, még mindig itt van. Tehát, ahogy egyre kvantumosabbá válik a DNS-etek, annál több dolog jön föl a múlt életeitekben használt tulajdonságaitokból, hogy használhassátok õket.

Hadd mondjak valami személyeset mielõtt folytatjuk. Csak egy dolgot, mielõtt továbbmegyünk. Hadd adjak egy másik paradigmát a gyógyulásodhoz. Van itt valaki, akinek a testében olyan dolog történik, amitõl meg szeretne szabadulni. Talán nem hiszed, hogy tudom, hogy ki van itt ugye? Elég világosan beszélek hozzád, vagy nem kedvesem?

(Kryon szünetet tart)

A háromdimenziós paradigma szerint azt kívánod, hogy bárcsak valahogy meg tudnád gyógyítani ezt a dolgot, ugye? Azt kívánod, hogy kerüljön ki a testedbõl és valami más kerüljön be helyette. Hadd adjak egy teljesen más elvet: miért nem alakítod át egyszerûen azt a valamit? Miért nem beszélsz a DNS kvantum-szintjéhez a meditációd csöndességében? "Hogy csináljam, Kryon?" A Felsõbb-Éned segítségével, ami ott volt minden egyes életidõben! Felismerted ezt? Egy Felsõbb-Én, sok élet. Van egy barátod, aki ott volt mindegyik idõben! Mondd a Felsõbb-Énednek "Keress nekem egy életidõt, amikor nem volt a betegség és tedd ezt a mostani DNS-embe!" Mert az az élet is ott van a DNS-edben, mégpedig az interdimenzionális szinteken. A DNS-ed õrzi a személyes Akasha-krónikádat! Lassan hozd elõ a múltból a mostba azt a létidõt. Helyettesítsd a mostani DNS-edben a részeket olyan jellemzõkkel, amelyek ugyanúgy TE voltál... olyan jellemzõkkel, amelyekért már megdolgoztál és amelyeket már megéltél. Ezek még mindig ott vannak. "Valóban meg tudjuk csinálni ezt Kryon?" Ez a fejlõdéseteknek az a fázisa, amelyikben épp ezt tanítjuk. Ez az a fázis, ahol el tudjátok kezdeni a dolog megtanulásának a folyamatát- és ez talán több, mint amit reméltetek.

"Kezd a dolog furcsává válni", mondjátok. Tényleg furcsa! Mert ha a ti szempontotokból nézitek a kvantum képességeket, lehet, hogy nincs sok értelmük. De Isten szeretetének nagy tervében igenis van. Nem kell, hogy megértsétek, kedveseim, hogy megtegyétek. "Kryon, ez túl komplikált. Egy listára van szükségem. Mit tegyek elõször? Mit másodszor?" Miért mondjátok ezt? Ki mondta nektek, hogy tudnotok kell, hogy hogyan mûködik Isten szeretete? "Nos Kryon, azért kell, mert érteni akarjuk a folyamatot, mielõtt rábízzuk a teljes életünket." Valóban? Tehát amikor kimentek ebbõl a terembõl és beszálltok az autótokba, akkor mindegyikõtök abbahagyja amit csinál, a szék alá nyúl az autó kézikönyvéért és tanulmányozza az összes alkatrész listáját. Így van? Végül is nem bíznátok az életeteket arra a rendszerre, amit nem értetek ugye? Azt hiszem értitek, hogy mit akarok mondani. Mindig rábízzátok magatokat a rendszerre! Akkor miért nem bíztok Isten mûvében aki szeret titeket, amikor pedig egy autóra is rábízzátok magatokat, pedig az még a neveteket sem tudja? Értitek mit mondok? Ez volt a második fázis.

A harmadik fázis

A 2013 és 2025 közötti évek teszik ki a végsõ fázist. Most megmondom, hogy ezek a dolgok túl nagyszerûnek fognak hangzani. Amiket most átadok, azok csak potenciálok és lehet, hogy meghallgatjátok és azt mondjátok: "Nos ezek csak lehetõségek. Túlságosan grandiózusok. Ilyen dolgok nem történhetnek meg." Gyertek vissza velem 20 évet. Mindegyik lehetõség megvalósult, amirõl 1989-ben beszéltem nektek. Megtörténtek, mert a lehetõségek szerint megtörténhettek. A ti tudatosságotokból olvasta ki õket az emberiség. Tehát most újból elmondom, milyen lehetõségek állnak elõttetek. Ezek a potenciálok a Nagy Váltás végsõ fázisában.

Az elsõ az aktuális Emberi társadalmi gondolkodásnak a jelen helyzethez való hozzáigazítása. A társadalmi gondolkodás alatt azt értem, ahogy dolgoztok és gondolkodtok. Ezek azok a fajta dolgok, amelyeket a szociológusok tanulmányoznak. Hadd adjak ennek egy másik nevet: Ami pillanatnyilag zajlik, az az Emberi természet egy magasabb rezgésszintre történõ váltása. "Kryon ez lehetetlen. Az emberi természet az emberi természet. Nem tudjuk megváltoztatni." Nos, már elkezdtétek. Világszerte elkezdtétek megtisztítani a pénzügyi intézményeiteket. Észrevettétek? Kedveseim, ha 30 évvel ezelõtt bárki is mondta volna nektek, hogy meg fogjátok tisztítani a pénzügyi intézményeiteket, kinevettek volna titeket. Mert nem tudjátok, hogy a társadalom hogyan mûködik? Azok, akiknek pénze van, nyernek. A bankok kezében van minden kártyalap és ezeket magas helyeken levõk mûködtetik. Õk érinthetetlenek, mert gyakran õk a kormány tagjai is! Nos, miért nem mondjátok ezt nekik ma. Nézzetek körül, mert valami éppen most történt. Nem mûködik a dolog úgy ahogy eddig, ugye? Mi okozta a különbséget? A tudatosság. Egy új paradigma. Láthatjátok a hírekben.

Itt egy másik. Megváltozik az is, hogy mit enged meg az Emberi Természet a kormányzat számára. "Óvatosan Kryon, ne beszélj politikáról. Bajba kerülsz." Nem kerülök bajba. Azt fogom nektek elmondani, hogy olyan vezetõséget keressetek magatoknak, amelyik törõdik veletek. "Úgy érted, meg fog változni a politika?" Már el is kezdte a változást. Figyeljétek. Teljesen meg fognak szûnni a régi energiás diktatúrák. Megvan rá a lehetõség, hogy ezt még 2013 elõtt meglássátok. Be fognak dõlni, tudjátok, mert a népesség energiája nem fogja tovább fenntartani a régi energiás vezetõt. Emlékezzetek, hol hallottátok ezt elõször... egy különös, ezoterikus találkozón, egy olyan fickóval a székben, aki úgy tett mintha csatornázna. (Kryon itt viccel... Kryon humor) Aztán amikor majd halljátok, hogy mindez bekövetkezett, tudni fogjátok, hogy mirõl van szó ugye? "Talán tényleg volt valami a dologban," fogjátok mondani. "Talán igazat mondott," fogjátok mondani. Lehet, hogy nem kell hozzá a következõ évek összes drámája, hogy már most ezt gondoljátok? (Kryon humor újból)

Ezek a vezetõk el fognak bukni. A világ minden országában elkezdett már lassan kialakulni az újfajta vezetés, melyet a közösségrõl való gondoskodás új energiája mozgat. "Ez egyszerûen túl sok ahhoz, amit a politika terén kérhetnénk, Kryon". Várjatok csak. Ez még csak a kezdete ennek az utolsó fázisnak. Olyan sok dolog közeledik. A következõ ehhez kapcsolódik, mert egy túlélõ módban élõ ország, amely tele van betegséggel, nem tud egy magas tudatosságú vezetõséget fenntartani. Egyszerûen túl sok lehetõség adódik benne a hatalom és mohóság számára. De amikor egy kontinens meggyógyul, minden megváltozik.

A következõ: meg fogtok gyógyítani egy kontinenst. Figyeljetek erre. Elkezdõdik. Figyeljétek, hogy milyen hatalmas váltás fog Afrikában bekövetkezni. Mondtuk már ezt korábban is, még az általatok ENSZ-nek nevezett gyûléseken is. Afrika eddig sosem volt potenciális játékos a gazdasági életben, mert beteg. Mi történik, amikor meggyógyítasz egy egész kontinenst? Elmondom. Hirtelen az azon a kontinensen élõ emberek is elkezdik ugyanazt akarni, ami nektek van - egy mûködõ kormányzatot, békét, saját otthont, iskolákat, kórházakat és még bankokat is, ahonnan kölcsönözhetnek. Ezek náluk most még nincsenek meg igazán. Minden, ami érték, az valahonnan máshonnan jön. Ez azt jelenti, hogy lesz egy kontinensetek, ami fel fog emelkedni és az egyik legnagyobb befolyású játékosává válik a Föld pénzügyi és politikai színterének - egy teljes kontinens a maga összes forrásával és azzal a lehetõséggel, hogy a közös cél érdekében egyesüljenek az országai, olyanformán, mint ma az EU. Információt adok át és amikor majd megtörténik, amit mondok, szólok újra, hogy emlékezzetek rá, hol hallottatok minderrõl elõször.

Sok évvel ezelõtt az volt az uralkodó gondolat, hogy Kínát nem kell a gazdasági élet életképes játékosaként számításba venni. Elmaradottak voltak és egy olyan rendszerük volt, amelyrõl azt hittétek, hogy sosem fog nyugatiasodni és nincs olyan vágya, hogy egyesüljön a világ többi gazdasági rendszerével. Nézzétek meg, mi történt mindössze 30 év alatt. Afrikára is másképp kell majd néznetek.

És végül egy újabb váltás a DNS-etekben. Mondhatnék néhány dolgot, ami számotokra utalás. Ó, a társam látja mi következik és azt mondja: "Nagyon szeretnék ott lenni, amikor ez bekövetkezik." Most egyenesen hozzám beszél és azt mondja, hogy ez még hosszú idõ. És azt mondja: "Ott leszek Kryon, hogy lássam mindezt? Tudom mit mondasz nekünk. Tudom, hogy közeledik." És én nyilvánosan azt mondom neki, ó, ott leszel. Azt nem fogom megmondani, milyen idõs leszel, de ott leszel.

Hallgassatok ide: Van valami a DNS-etekben, ami nemsokára kiderül majd. Egy vizsgálat és kísérletsorozat lesz ez 15 év múlva. Megmondom, hogy fogják hívni az eredményt, hogy amikor a dolog megmutatja magát nektek, tudjátok, hogy hogy nevezzétek el. A lemúriai kód. Ez a neve. Most már tudjátok. Olyan sok minden van, ami történik. Most hogy megadtam a nevet a számotokra, figyeljétek, hogy esetleg kik fogják használni egy picit túl korán. Használjátok a megkülönböztetõ képességeteket az igazság érdekében.

Záró gondolatok

"Nos, ez mind csodálatosan hangzik Kryon. Valóban megtörténhet mindez?" Nemcsak hogy megtörténhet, hanem ez az oka annak is, hogy azt mondjuk, hogy a földi béke felé tartatok. Vannak olyanok, akik le fognak hurrogni, mondván, hogy ez sosem történhet meg. Ne dõljetek be ennek a drámának. Ne higgyetek azoknak, akik a régi gondolatmintákban élnek. Nem szolgál egy Emberi Lénynek a javára az sem, hogy hisztek a megsemmisülésetekben és rettegtek tõle. A ti szerzõdésetek arról szól, hogy hordozzátok a fényt, minden országban, minden nyelven, minden tennivalótok során. Van itt egy nagyobb cél, mintsem csak végigélni az életedet és remélni, hogy sikerül. Van egy cél, amely azt is magában foglalja, hogy felelõs vagy a bolygó energiájának a változtatásáért, nap-nap után tehetsz érte valamit a javítás szándékával örömben és egészségben.

Ez a mai napra szóló üzenet és már majdnem készen vagyunk. Csak egy pillanat.

(Kryon szünetet tart)

Nem Kryon, a tanító vagyok. Nem vagyok elválasztva tõletek. Nem egy vagyok különálló lény vagyok. Hogy tudnám elmondani, ki vagyok? Ott sétálok a képzeletetekben és intuíciótokban. Része vagyok a zenének, mely akkor szól, amikor örültök és nevettek. Része vagyok a család magjának, annak a szálnak, mely összeköt titeket a lényetek Isteni részével. Tudok arról, amikor elmentek, hogy erre a bolygóra jöjjetek, elhagyva az én oldalamat, ami valójában az otthon oldala. Tudok róla, hogy mikor jöttök vissza a Tisztelet Csarnokába, megünnepelni azt a különleges átalakulást, melyen oly sokszor keresztülmentetek már korábban, az Ember 3-D-s életén a bolygón.

Vannak az itt lévõk között, akik barátokat veszítettek el mostanában. Sírtok és zokogtok, mert elmentek. Mondani akarok valamit. Õk jól vannak. Több mint jól vannak. Tele vannak örömmel. Az átmenet nem fájdalmas. Visszatekintenek rátok, megfogva a kezeitek és azt kérik tõletek, hogy gyógyítsátok meg a szíveteket. Veletek is ezt fog történni, tudjátok? Mint ahogy korábban és korábban is. Ó, van az a pillanat, amikor rájöttök, hogy befejeztétek és emlékeztek és emlékeztek. Ez az, amikor látlak benneteket a Tisztelet Csarnokában. Micsoda viszontlátás ez! Ez éppen most történik. "Ó Kryon, hogyan lehetsz egyszerre két helyen?" Több mint két helyen vagyok, kedvesem. Mert én a fátyol túloldalán kvantumállapotban vagyok. Ti mind ugyanebben az állapotban vagytok, csak nem emlékeztek. Ebben az állapotban nincs óra, nincs idõ. Múlt, jelen, jövõ, mind egybeolvad. Kvantum állapotban nincs olyan dolog, hogy hely. Amikor ott vagytok, akkor nem nehéz meglátni a teremtõ arcát.

Tudj minderrõl, Emberi Lény. Nagyunk szeretünk. És ez Kryon üzenete és mindig is ez lesz.
És ez így van.

Kryon

(forrás: kryon-hu)
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 12 éve 6 napja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.

Kryon tanitása 11 éve 9 hónapja ezelőtt #2846

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5624
Kryon nagyon fontos üzenete!

2009.06.12.

Kryon vagyok a Mágneseses Térbõl.

Köszöntelek kedveseim.

Bizonyára sokan éltétek most át az utóbbi hetekben a változásokat, melyek az egész világban zajlanak, és zajlanak bennetek is energetikai szinten.

Sokan felteszik a kérdést, miért fontosak ezek a változtatások. Az energia rendszeretek most egy olyan átalakulási folyamaton megy keresztül mely elválasztódik a régi energetikai rendszeretektõl és teljesen új alapokra helyezi a megjelenõ energia minõségét, a megjelenõ folyamatokat.

Új világotokban nincs már szükség a régi energiás hordozókra, ezért fokozatosan kicseréljük mindet, mind Földetekben, mind saját energetikai rendszeretekben.

Új alapokra helyezzük tudásotokat, új alapokra helyezzük a tanításokat, új alapokra helyezzük az általad megélt folyamatokat, hogy magad is átélhesd és érezhesd az új energiás hullámokat, hogy magad is érezhessed az általad megnyílt dolgokat, mely mindennapjaidban jelentõs változásokat hoz el.

Míg korábban kételkedtél saját magadban, egyre jobban erõsödik benned a biztos tudatosság, hogy amit érzékelsz a láthatatlan tartományokból, az valóban hozzád kötõdik, és valóban élni tudsz vele a teremtési folyamatokban. Nincs már szükség arra, hogy bizonytalankodj, és társaidtól várj megerõsítést mikor magad Önmagad nagyságával szemben találkozol régmúlt tudásoddal és magadénak fogadod el, s magadnak teremtesz vele.

Földetek kristályrács hálózata még jelenleg magnetikus burokkal van körbe véve és kevesek számára látható, de mindazok akik finom érzékelésben jártasok azok érzékelni tudják a változásokat érzékelni tudják a kristályrácsokat, és láthatnak belõle rendszerfolyamatokat.

Hozzátok is eljutott hírem, és várva várva eljövetelemet megjelenek nektek szeptember havában és átadom a Magyarságra vonatkozó üzeneteimet, mely más lesz mint a megszokott közvetítésemet, mert hozzátok szól Magyarokhoz, a Mag népéhez.

Tudtotok kívül (nem teljes tudatosságban) vagytok részese egy folyamatnak, melynek elképzelési szintje meghaladja megértésedet, megértését, ezért csak fokozatosan engedünk látni, ezért fokozatosan engedünk érzékelni, hogy fizikai testben el tud viselni azokat a más rezgésû energia minõségeket, melyeket MAG-ad-ban hordozol és melynek kibontakozása megkezdõdött minden magyar társadnál.

Hosszú idõkön át volt, s ,,félreértésnek" nevezem hazátokban az ellentéteket , a viszályokat, és általa hosszú évszázadokon át hordoztátok súlyát az elnyomó hatalmaknak, és most is viselitek más nemzetek behatását vállaitokon, és nem láttok kiutat, nem láttok fényt, csak egy hosszú alagutat, és nem találtok egy olyan fénytársat, aki egységben kovácsolna, egységes közösségé tenne benneteket.

Eljövök hát közétek, hogy megmutassam fényemet, eljövök hát közétek, hogy egységbe szólítsalak fel benneteket, magyarok nemzetségét, az õsi hon magyar népét, hogy egységben cselekedjetek, s egységben tudjátok kötelességeteket, melyet nem azért kell megtennetek, mert valamikor elhatároztátok magatokat rá, hanem azért kell megtenned, mert a szíved diktálja, hogy így legyen. Hatalmas nemzetként uraltátok a világot, s ahogy múltak az évszázadok, folyamatosan egyre és egyre kisebb lett hazátok, s hagytátok a dolgokat megtörténni, ahelyett hogy kiálltatok volna igazatok mellett, és más irányt szabtatok volna a fejlõdésnek. Hozzád szólok ki a fényben tevékenykedsz, hogy erõsítsd meg sugárzásod, és egységbe kapcsolódj. Társaid várnak arra a személyre aki összefog benneteket egységben tart bennetetek, de még nem jött el az ideje, hogy nyilvánosságra lépjen.

Megerõsítem Õt fényemmel, megerõsítem õt szeretetemmel, hogy ráismerjetek.

Úgy gondolod, hogy mindazt amit megteszel most ebben a percben, ebben a jelenlétben, az elég neked elég fejlõdésedhez, elég vállalt feladatodhoz, és nem törekszel arra, hogy az egységbe becsatlakozhass. Erõtök az összetartásban rejlik, az összekapcsolódásban rejlik, bár egyedül is hatalmas vagy, de egyedül nem tudod végigvinni feladatodat társaid segítsége nélkül.

Nem sürgetni szeretnélek drága gyermek, kedves fénytestvérem, hanem megszeretném mutatni neked, hogy bármilyen is hatalmas vagy gyermek, isteni gyermek, egyedül nem vagy képes véghez vinni a folyamatokat, egyedül szétaprózod Önmagad, csak az egységbe kovácsolódás az, ami a magyarok népét elõbbre viheti a folyamatokban. Mint nemzettudat hatalmas a vállalásotok, s folyamatosan eltértek a felvállalástól, és folyamatosan hullik szét, és hullott szét az összetartás ereje, és ezáltal a magyar nép teremtési ereje. Nem sürgetni szeretnélek drága gyermek, de szeretném ha megértenéd, világotokban minden folyamatosan változik, minden folyamatosan átalakul, mindig az adott energia szintednek, energia rezgéseknek megfelelõen. Ha nem vagytok képesek egységbe csatlakozni, egységben tömörülni, akkor teret engedtek olyan folyamatoknak ami megfogja nehezíteni vállalt feladatotokat, és sokkal többel kell tenned majd azért, mind energetikailag, mind fizikailag, hogy vállalásotokban a fõbb irányvonalat megtarthassad, és megtarthassátok. Hozzátok szólók vezetõ fénymunkások és kérlek bennetek lépjetek egymás felé. Mutassatok példát, és lépjetek egymás felé. Kapcsolódjatok össze egymás támogatásával. Bár a szeretet erejét hirdeted, a szeretet rezgését hirdeted, szíved mégis széthúz, és elválaszt fénytársaidtól. Te is tudod,hogy ez így nincs így jól. Vesd le hát az egó korlátait, vesd le a visszatartásod korlátait, és bízz benne, hogy fénytársaid szeretettel fogadnak, a vezetõ fénymunkások szeretettel fogadnak ha összekapcsolódsz, mert megérzik fényedet, megérzik szíved tiszta szeretetét, s ez olyan kapocs amely hosszú idõre összetud kötni benneteket, benneteket akik a fénnyel dolgoztok, s az élen jártok. Hatalmasságotok új fénybe fog ragyogni ha megteszitek ezeket a lépések egymás felé, egymás munkáját segítve emelkedtek felfelé, és magatok is ráéreztek, hogy nincs szebb érzés annál, mikor a szeretet minõsége megérint benneteket, összeköt benneteket, s mint folyamat hosszú idõn át kísér benneteket. Ne feledkezz meg, (el) hát társaitokról, azokról se feledkezzetek el, akik most vállalják fel fénytudatosságukat, és kiállnak a nyilvánosság elé, hogy ragyogjanak, s fényükkel emeljék társaikat, s fényetekkel közösen emeljétek környezetetek rezgésszintjét, Földanyánk energiarezgését.

Kiemelkedõen fontos feladatot töltötök be a MINDENSÉGBEN, Magyarok népe, Mag Nemzetsége. Hordozz hát a magok esszenciáját drága isteni gyermek, kedves fénytestvérem.
Torma Zsuzsa
Alohim-Aerla Fénysugara
www.aerla.hu/
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 11 éve 9 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.

Kryon tanitása 11 éve 5 hónapja ezelőtt #3000

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5624
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 11 éve 5 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.

Kryon tanitása 11 éve 3 hónapja ezelőtt #3063

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5624
.

Kryon tanítása
2011.03.25

Kryon vagyok a mágneses szolgálattól. Köszöntelek benneteket.

A mostani idõszakban másodpercrõl másodpercre változnak a dolgok, ne bocsátkozz jóslásokba, hogy mi fog történni néhány hónap vagy egy év múlva.
Megkaphatsz egy feladatot, készülsz rá, és amikor eljön az idõ, lehet, hogy nincs már rá szükség, mert amikor készültél rá energetikailag már javában folyt a feladat elvégzése.

Nagyon sok dolog vár még rátok, a java még hátra van.

A váltás idõpontjához már nem kell sokat várnotok. Az idõ közeleg.
De utána a munkátok meg fog sokasodni, mert rendet kell majd tenni, és újjá kell majd építeni szinte az egész életet.
Lesznek olyan helyek, ahol szinte észrevétlenül fog megtörténni az átmenet ott, ahol spirituálisan sokkal fejlettebbek az emberek, ahol felkészültebbek, nyitottabbak.
A ti egyik feladatotok az, hogy a Kárpát medencében minél könnyebb legyen az átmenet.
Nem mindenki fog csatlakozni hozzád. Ne vessétek majd a szemükre azt, hogy te nem tettél semmit, mert lehet, hogy õ azt a feladatot vállalta, hogy csak az építkezésben segítsen nektek.
Mi hálásak vagyunk, hogy ti, akik most itt vagytok ebben a teremben, felvállaltátok azt, hogy a kezdetektõl együtt dolgoztok velünk. Születésedtõl fogva erre készültél, és ha visszagondolsz az elmúlt évtizedekre, akkor pontosan látod, hogyan alakult át életed. Legyen ez példaértékû számodra, és mutasd meg az embereknek, hogyan kell megerõsödni, hogyan kell változni, hogyan kell egy földi életen belül két életet élni.

Még sokat fogtok változni.

Sokminden fog történni veletek és körülöttetek.
Fénymunkások vagytok, a szeretet hírnökei.
Mi segítünk benneteket, hogy zökkenõmentesen sikerüljön ez az egész nektek.
De ti felvállaltátok azt is, hogy ebben az idõben oldjátok fel a karmáitokat, és vannak köztetek olyanok, akik nem csak az egyéni karmájukat oldják most, hanem csoportos család karmát is. Tisztelet, hála ezért nektek.

Had beszéljek most arról, mik történhetnek a Földön 2011-ben

Nagyon sok szárazföld fog eltûnni a víz alá. Mert a víz visszakéri azt, amit az emberiség elvett tõle. De ahol elveszi a szárazföldet, attól nem messze újabb szárazföldek fognak felbukkanni. Hawaii szigetcsoportnál a szárazföld folyamatosan terjeszkedik., mert a vulkanikus tevékenység folyamatos.
Sok olyan hely van a Földön, ahol az óceán alatt folyamatosan vulkánikus tevékenység folyik. Az óceánnak csupán az 5%-át ismeritek. A többirõl fogalmatok sincsen. Ez érint benneteket is, mert éghajlati változásokat okoz majd.

Mert amikor az Északi sark picit lejjebb húzódik, a jégtakaró kicsit lejjebb ereszkedik, és elég fél fok hõmérséklet csökkenés vagy növekedés, máris egy globális idõjárás változás áll be.
Ezért érint benneteket, hogy mi történik a távolban, a Föld másik pontján.

Most még csak a vízrõl és a tûzrõl beszéltem.
Ahogy a vulkáni tevékenység a tenger mélyén felerõsödik, és ezek nyomások, ezek az energiák felkerülnek a légkörbe, olyan szeleket, légmozgásokat indítanak el, amilyet ez idáig nem láttatok.
Azért mondom ezt el nektek, hogy tudjátok, hogy a Föld másik oldalán történõ változások befolyással lesznek rátok is.
De ezek az idõjárás változások olyan dolgokat is elõ fognak idézni, amiket régóta vártatok.

Olyan helyeken fogtok újra termelni, ahol idáig nem is gondoltatok rá. (Itt valószínû, hogy Afrika északi részérõl van szó.)
És Magyarországon és a Kárpát medencében olyan dolgokat tudtok majd termeszteni, amiket idáig soha. Ezért kérem tõletek, hogy engedjétek be az újat, engedjétek be a változást.

Afrikában igazán felgyorsultak az események.

Elmondtam nektek néhány hónappal ezelõtt, hogy Afrikában egy új ország fog születni. És láthatjátok megtörtént. Nevet még nem adtak a gyereknek. Ez az ország nagyon gyors ütemben fog fejlõdni és változásokat hoz a világba, nemcsak Afrikában.
Amikor létre fog jönni az Afrikai Unió, megfogjátok látni, hogy milyen nagy kincs van abban a földrészben. Egyensúlyt fog hozni az átmeneti idõszakban.

Készüljetek fel, és ünnepeljétek, hogy a régi rendszerek sorban omlanak össze és dõlnek meg.

Az átmeneti idõszak mindig nehéz, és ez igaz rátok is.

Merj változni.
Merj lecsendesedni.
Merj egyszerûen élni.
Lépj ki a mókuskerékbõl, a versenybõl, a harcból. Kerüld azokat a prófétákat, akik azt mondják, hogy harcolj és küzd. Mert ez mind a régi rendszer. Az új kórban nincs ilyen. Nem kell harcolnod semmiért és senkivel, mert mindent megkapsz, minden ott lesz körülötted, ott lesz elõtted, csak észre kell venned, és be kell engedned hozzád. Meg kell engedned, hogy átöleljen a szeretetével, hogy végre értsd, hogy mirõl van szó.

20 éve vagyok veletek, nagyon szeretlek benneteket, és higgyétek el nekem, hogy nagyon rossz nekem látni azt,

ha szenvedéssel töltöd az életedet,
ha nem találod a kiutat,
amikor úgy érzed, hogy elveszett minden,
amikor azt mondod, hogy elhagytunk téged, hogy egyedül maradtál ezen az úton, hogy nincs aki segítsen neked,
ilyenkor néha esni szokott, mert mi megkönnyezünk téged,
és az mondjuk neked a Felsõbb Éneden keresztül, hogy itt vagyunk, csak hunyd le a szemed, nyisd ki a szíved, csendesedj el, és mond azt, hogy átadom az irányítást. Mond azt, hogy elfogadod a segítséget. Mond ki fennhangon azt:

Kedves Szellem, te pontosan tudod, hogy mire van szükségem, te pontosan tudod, hogy mit kell tennem, hát megengedem neked, hogy mutasd meg nekem azt.

Drága fénymunkás testvéreim, ne legyetek szégyenlõsek, beszélgessetek a Felsõbb Énetekkel, beszélgessetek velünk.

Nem, kell mindig elutaznod több ezer km-t, hogy valamiért vagy valakiért tegyél valamit, mert ha már 4-en összejöttök, és együtt imádkoztok, együtt beszélgettek a Felsõbb Énnel, a Szellemmel, akkor az igen hatásos lesz.

Én a mágnesség mestere vagyok, átállítottam a mágneses hálót, és maradtam, hogy segíthessek, de én is csak akkor tudok segíteni, ha megengeded a Szellem segítségével azt, hogy én is segíthessek, ha beengedsz az otthonodba.

A 2011-es évvel kapcsolatban nem igazán tudunk jóslatokba bocsátkozni, mert a dolgok változnak.

Uralni tudjátok a Szent Elemeket, és ebben az évben igencsak hasznát fogjátok venni annak, ha a Földel, a Tûzzel, a Vízzel, és a Levegõvel harmóniában együtt tudtok élni.

Ezért kérjük tõletek azt, hogy sokat tartózkodjatok a természetben ezek között az elemek között, és üdvözöljétek mindig õket, mert ebben az évben a Kárpát medencéhez is elérnek ezek az energiák.

És drága fénymunkás testvéreim, a ti feladatotok az, hogy a Földanyával minél jobban együtt rezegjetek, hogy ezek az átalakulási folyamatok minél simulékonyabbak legyenek, hogy folyóitok, tavaitok ne lépjenek ki intenzíven a medrükbõl, hogy a földmozgások csak enyhék legyenek. Szinte észre se vegyétek õket, csak a mûszereitek jelezzék. Hogy a tûz, amikor elindul, csak egy elenyészõ részt emésszen föl. Hogy egyensúlyban legyetek. Hogy harmóniában tudjatok élni. Hogy az áramkimaradásokat majd könnyen tudjátok kezelni.

Ne azt kérdezd partneremtõl, hogy mikor lesznek ezek az áramkimaradások, ezek az események, mert mindenegyes meditációval, amit egyedül vagy közösen hajtasz végre, ezek enyhülnek.

Földanya érzi a rezgéseteket, pontosan tudja õ is, hogy kik vagytok.

Vannak köztetek olyanok, akik fel tudják venni azokkal a lényekkel a kapcsolatot, akik a földben élnek, akik onnan segítik ezt a folyamatot, az átmenetet.

Egy nagyon összetett dolog ez az idõszak, és nemcsak rólatok, emberekrõl szól, és nemcsak a Földrõl szól, hanem az egész Univerzumról, az egész Galaxisról. 2015-ig ez a folyamat végbe fog menni.

A bolygók úgy fognak állni, ahogy még soha nem álltak.

Esetleg azt is megtapasztalhatod, hogy sötét lesz, de neked drága fénymunkás testvérem, akkor is ünnepelned kell, akkor is érezned kell azt, hogy valami történik, és tudnod kell, hogy 1-2 óra, 1-2 nap sötétség után a fény újra gyúl, és a Nap újra sütni fog, bevilágítja az egész Földet, és az Univerzumot.

Nagyon sokan vesznek körbe benneteket, itt vannak a Föld környékén, és figyelik azt, hogy az emberiség hogyan oldja meg ezt a feladatot. Sokan kapták fel a fejüket és jöttek ide Galaxisokon keresztül.

Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nincsenek olyan energiák, amik nem szeretnék ezt, de nem velük foglalkozunk. Mert nem azok ellen harcolunk, imádkozunk, akik meg akarják akadályozni ezt a folyamatot. Ezt jegyezzétek meg jól.

Nyisd meg a szívedet, és engedd, hogy a fény, a szeretet folyamatosan áramoljon.
Hidd el, hogy a rezgésszinted sokkal magasabb az övékénél, és nem tudnak megérinteni, a fény közelébe sem tudnak jutni, és nem tudnak neked ártani.

Nem vagytok egyedül az Univerzumban, nagyon sokan veszünk titeket körül, és segítünk nektek ebben a folyamatban.

Most segítõim a sorok között fognak sétálni, érezheted az energiájukat.
Ezért jöttél ma ide, hogy halld ezeket az információkat, érezd ezeket a rezgéseket.
Hát lélegezd be ezt az energiát.

Ennyit szerettem volna elmondani most nektek.

Köszönöm, hogy meghallgattatok, köszönöm, hogy itt lehetek veletek ily módon is.

Az Ég áldása legyen rajtatok.
(forrás:naptemplom.hu)
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Téma zárolva.
Oldalmegjelenítési idő: 0.146 másodperc