Jézus a fény

Szia, Vendég
Felhasználói név: Jelszó: Emlékezz rám
Ebben a témakörben a dimenzióváltásról és az azzal kapcsolatos tanításokról lehet olvasni.
Nostredamus, Kryon, Kirael, Pió Atya, Nyirkai jóslat, 2012,Plejádok üzenete, próféciák stb.

TÉMA: Drunvalo Melchizedek tanítása

Drunvalo Melchizedek tanítása 11 éve 11 hónapja ezelőtt #2737

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5623
.

Drunvaló Melchizedek - Az örök idõk majái c. elõadása MP3 - hanganyaga. (kb.100 perces)www.creative-music-factory.ch/gallery/dm.mp3
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 11 éve 11 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.

Drunvalo Melchizedek tanítása -mp3 11 éve 11 hónapja ezelőtt #2738

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5623
.


Drunvalo Melchizedek :Az új emberiség születése cimü film hanganyaga. mp3. kb.80 perces
www.creative-music-factory.ch/gallery/drunvalo.MP3
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 11 éve 11 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.

Drunvalo Melchizedek tanítása 11 éve 10 hónapja ezelőtt #2771

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5623
.
Próféciák a szívbõl 2012 c. film 1.rész. 33 perc


http://2012tudatszintvaltas.lapunk.hu/
Próféciák a szívbõl 2012 c. film 2.rész 41 perc.http://2012tudatszintvaltas.lapunk.hu/?modul=oldal&tartalom=1118371
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 11 éve 10 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.

Drunvalo Melchizedek tanítása 11 éve 10 hónapja ezelőtt #2828

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5623
.
Drunvalo és a Fehér Testvériség

Ki is akkor Drunvalo Melchizedek? Hadd kezdjem azzal, hogy Drunvalo szép nagyapjáról meséljek Machiavinda Mechizedekrõl. Machiavinda az a személy volt, akit a Galaktikus Központban jelöltek ki arra, hogy velünk legyen. A teremtésünk pillanatától fogva itt van velünk.
A Nagy Fehér Testvériség és amit ti valószínûleg a Nagy Sötét Testvériségnek hívtok, a tudatosság két csoportosulása, amelyek minden elképzelhetõ módon szemben állnak egymással. Machiavinda a Nagy Fehér Testvériségtõl érkezett. A Nagy Fehér Testvériség minden tõle telhetõt megtesz, amely elõsegíti a fejlõdésünket, míg a Nagy Sötét Testvériség mindent megtesz azért, hogy félelmet keltsen és késleltesse a fejlõdésünket.

Ennek a két testvériségnek az erõi kiegyensúlyozzák egymást, így a fejlõdésünk éppen a legalkalmasabb idõben megy végbe, se nem túl korán, se nem túl késõn. Magasabb szintrõl nézve " a negyedik vagy magasabb dimenziókból " ez az egységtudatosság. A két testvériség csak különbözõ aspektusai a harmóniában mûködô Egynek/Egyetlennek. Ez csak azért van így, mert itt vagyunk lent a poláris tudatosság kellôs közepén, amit mi jó és gonoszként élünk meg. A gonosz meglepõen kegyetlen és undorító dolgokra képes, azonban a poláris tudatosság szintjén ezek pusztán csak leckék.

Meglepõ események következményeként, amelyek 1972-ben történtek. A Sötét Testvériségnek " akik mellesleg tudták mi fog történni " 4 új tagot sikerült maguk mellé állítani az Orion csillagrendszerbõl, míg a Nagy Fehér Testvériség erre válaszképpen 4 fõt küldött maguk közül. Drunvalo egyike volt e négy fônek. Azért válaszották ki, mert a Melchizedek Rendben, a tizenharmadik dimenzió birodalmában nagy tapasztalatokkal rendelkezett. Szinte a kezdetektõl fogva ott volt, körülbelül 10 milliárd földi éven keresztül. Alig rendelkezett a polaritás tudatosságával, ezért küldték ide, az ártatlansága miatt.
Drunvalo olyan formában érkezett meg, amit "lélekcserés belépésnek" nevezünk. Egy másik ember tartózkodott a testében addig, amíg Drunvaló készen nem állt arra, hogy használja azt. Ez a személy bizonyos tanfolyamokon vett részt és iskolákat végzett el azért, hogy Drunvalo késõbb hasznosítani tudja a tanultakat. Mindez megegyezés alapján történt. Az univerzum legmagasabb szintû törvényei szerint, illegális cselekedet bármely más módon átvenni egy testet. Az a személy, aki elhagyta a testét, hogy Drunvalo elfoglalhassa azt, egy nagyon különleges ajándékban részesült. Drunvalo nem mondta, hogy mi volt az, csak magáról a tényrôl tett említést.
Drunvalo szinte minden pillanatra emlékszik a dimenziókon keresztül történõ idejövetelébôl megérkezéséig, a tizenharmadiktól egészen le a harmadik dimenzióig. Bár szándékosan fátyollal takarta el a tizenharmadik dimenzióra való visszaemlékezés képességét. Szerinte túlságosan fájdalmas lenne most emlékezni a tizenharmadik dimenzióbeli életre. Nincs mód arra, hogy a harmadik dimenzióban létezve teljes mértékben emlékezz arra, hogy milyen az élet a tizenharmadik dimenzióban. Emlékszik a tizenharmadik dimenzióbeli létezésére, és arra, hogy az apja arra kérte, jöjjön ide, valamint szintén visszaidézi azt, hogy kapott egy mozgás-mintát, a Nagy Ürességbe való bejutáshoz, amin keresztül kellett mennie, hogy ideérkezzen.

Hosszú ideig utazott ezzel a mintával a Nagy Ürességen keresztül. Nem tudja milyen hosszú ez földi idõvel mérve, de sokáig tartott, talán több millió éven keresztül. Addig folytatta az utazást, amíg a fény újra megjelent, és abban az idõben és térben találkozott Machiavindaval. Ekkor áthaladt egy ködnek a középpontján, ami az Orion öv középsô csillaga. Ez az elsõdleges csillagkapu más dimenzószintekhez. Tizenhárom különbözõ csillagkapu létezik a galaxisunkban, de az Orion öv középsõ csillaga kiemelt jelentôségû. Ennél a csillagkapunál a nagy fényesség és a nagy sötétség egymás közvetlen közelében mûködik. A Szürkék legtöbbje a galaxisnak pontosan errõl a részérõl származik.
Drunvalo az Orion övön keresztülhaladva, a Plejádok felé vette útját. Az úti célja egy különleges, negyedik dimenzióban létezô, zöld légkörrel rendelkezô bolygó volt. Nem volt fizikai formája ezen a bolygón, azonban teljesen tudatos volt, másképpen leírva, egy fénygömb formájában létezett. Egy gyermek testében született meg és megtartotta azt 15 földi éven keresztül. Hamar megtudta, hogy a Plejádokon galaktikus egyetem mûködik. A lakói a negyedik dimenzió magasabb felhangjain tartózkodnak, és minden tudásukhoz az öröm és jókedv érzésén keresztül jutnak el. Minden tanítási folyamatuk felhasználja a játék módszerét.

Amikor Drunvalo megtanulta a Plejádokon mindazt, amit tudnia kellett, elrepült a Szírius B-tôl kifelé számolva, a harmadik bolygóra. Ezt a világot szinte teljesen óceánok borítják. A szíriusziak, a Plejádiakhoz hasonlóan a negyedik dimenzióban léteznek, de annak egy alacsonyabb felhangján. Még nincsenek ugyanolyan szintû megtapasztalásaik az örömmel és élvezettel kapcsolatban, mint a Plejádiaknak, de jó úton vannak. Ezen a víz borította bolygón Drunvalónak nem volt teste, maga volt a tudatosság. Itt úgy létezett, hogy összekapcsolódott egy hatalmas lénnyel, egy nõnemû kardszárnyú delfinnel. Körülbelül egy éven át úszkált együtt ezzel a delfinnel, és amíg vele volt, az elmesélte neki a Föld történetét. A lény rendelkezett a Föld bolygóval kapcsolatos teljes emlékezésmintával.
Ez az örömteli közjáték akkor ért véget, amikor három, 4-5 méter magas Plejádi eljött hozzá azzal, hogy elérkezett az idõ az indulásra. Elvitték Drunvalót a bolygó szárazföldjére és egy kész szíriuszi felnõtt férfi testet adtak neki. (A galaxisban az emberek a legtöbb helyen nem pazarolják a testeket, mint ahogy mi tesszük - jegyzi meg Drunvalo). E test sejtjei rendelkeztek azzal az emlékezettel, hogy képes legyen vezetni a kapott szíriuszi ûrhajót.

Drunvalo egy 350 fôs személyzettel hajóra szállt és egy elôre programozott minta alapján a Föld felé vette az útját. Ez azt jelentette, hogy a Szíriusz B-rõl indulva át kellett repülni a Szíriusz A közepén. Sikeresen keresztüljuthatunk a Nap vibrációjára való ráhangolódással, így az a "forróság" többé nem a forróságot jelenti. Kilencven másodperc múlva kijutunk a Föld Napján keresztül. Ez a Szíriusszal való bensõséges kapcsolat miatt van így. Ezt a manõvert alkalmazva Drunvalo és személyzete elérte a Vénusz körpályáját, a Hathorok világát, a legfejlettebb lényekét ebben a naprendszerben.

A Vénusz dimenzionális valóságban átélt néhány kaland után (az utazókat kénsavas felhôszakadás fogadta) átjöttek a Földre, ahová eggyel magasabb felhangon léptek be, mint a mi saját dimenzionális szintünk, így nem láthattuk õket. Drunvalo elhagyta szíriuszi testét és fénygömbbé változott. Ez még mindig olyan volt számára, mint egy tudatváltás, egyszóval könnyû, megelôzve a durva, poláris tudatosságba való bevezetést. A Föld negyedik dimenzió szintjére lépett, ahonnan az élet jelei után kutatva, további dimenziószinteken mászott felfelé. Végül megtalálta a felemelkedett mestereket, akik a hatodik dimenzió tizedik, tizenegyedik és tizenkettedik felhangjain tartózkodtak. Csatlakozott hozzájuk és 1819 - 1850 között náluk tanult.
1850-ben Drunvalo nõként született meg Új-Mexikóban, a taos törzsben. 40 évig tartotta meg ezt a nõi testet és 1890-ban tudatosan hagyta el azt, visszatartva a lélegzetét. Visszatért a hatodik dimenzió szintre és 1972-ig maradt ott.

Drunvalo 1972. április 10-én lépett be jelenlegi testébe. Mindez egyetlen lélegzetvétel alatt történt meg. A távozó lélek kilélegzett, és Drunvalo belélegzett. Ez történt, tiszta és törvényes folyamat. A két lélek ezt megelôzôen, hét-kilenc éven át egyezkedett, majd kérelmezték és engedélyt kaptak minden szinten arra, hogy ezt megtegyék.
Drunvalo nem azért mesél történeteket magáról, hogy ezzel bizonyítsa mennyire különleges. Ellenkezõleg, ez arra szolgál, hogy emlékeztessen arra, hogy te mennyire különleges vagy. Például gondolkodj el annak a lehetõségén, hogy te is egy magasabb dimenzióbeli mester vagy itt, különleges küldetéssel. Azon is jó ha elgondolkodsz, hogy a munka tökéletes elvégzéséhez annyira emberivé kellett válnod, amennyire csak lehetett; tehát "elaludni", és mindent elfelejteni, hogy aztán a megfelelõ idõben emlékeztessenek az igaz természetedre. Az elsõ részt tökeletesen végrehajtottad. Itt az idõ, hogy belekezdj a második fejezetbe.
A különbség az, hogy Drunvalo emlékszik. Õ a katalizátor szerepét tölti itt be, hogy ébresszen minket, amikor szükséges.
(életvirága.hu)
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 11 éve 10 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.

Drunvalo Melchizedek tanítása 11 éve 9 hónapja ezelőtt #2832

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5623
Tudatváltozás. (tudatváltás)

Mit is nevezünk új tudatváltozásnak.?
Az új tudatváltozás a valóságunk felfogásának egy új módja. Ez azt jelenti, hogy az a valóság, amiben most élünk, már elvesztette az érvényességét és fel kell készülnünk az új valóságra. Sokan nem hisznek benne, sõt nem is akarnak benne hinni. Sokan azt gondolják, hogy minden megy a régi kerékvágásban és 2012 sem fog ezen változtatni. Pedig õk nagyon csalódni fognak. Egyeseknek örömöt, másoknak pedig ürömöt fog hozni ez az év. Én úgy gondolom, hogy az üröm lesz majd túlsúlyban.
A tudati fejlõdés más képen kifejezve a tudati evolúció, mindig is ciklusokhoz volt igazodva, vagyis az idõciklusok voltak azok, amik a tudati fejlõdést nagy mértékben megváltoztatták. Ez a ciklus most megint elkövetkezett, ami nem kimondottan a 2012-es évhez kapcsolódik, hanem már rég az kezdetét vette. Ezt úgy hívjuk, hogy az utolsó ciklus kezdetéhez értünk. Ez a kezdet már 2007-ben elkezdõdött, ami 2012 körül fog befejezõdni. A korábbi változások sokféle képen nyilvánultak meg és még mindig folyamatban vannak, hogy csak példákat. említsek. Gazdasági válság, bankkrízis, természeti katasztrófák, mint a dél-ázsiai cunámi, New Orleans-i árvíz, a Haiti földrengés vagy az izlandi vulkánkitörés. És ezek csak ízelítõk voltak abból, ami még ránk vár.
A tudati szint változása napjainkban nagy mértékben felgyorsult és 2012-ben egy bizonyos tudati szintre fog igazodni. Ez a szint meg fog egyezni a föld rezgésének a szintjével, ami párhuzamosan felgyorsuló félben van napjainkban. Sokan érzik ezeknek a hatásait, de sokan nem is veszik észre. Nagyon sokan egy gyorsabb szellemi fejlõdésen mennek keresztül, ami a felismerésekben nyilatkozik meg. Sokan meg vannak róla gyõzõdve, hogy a mai technológiával sok dolgot ki tudunk kerülni vagy megakadályozni. Sõt ellenkezõleg történik minden. A technológia fejlõdés nagyon sok esetben negatív hatásokkal jár. A technológia fejlõdése nem jelenti a civilizáció fejlõdését. Mit ér a technológia, ha az emberi tudat sokkal többre képes, mint a technológia. És sokan ezt a törvényt még nem ismerték fel, sõt nem is akarják felismerni.
2012-ben a tudati változás erre fog majd rávezetni minket. Arra fogunk rájönni, hogy vannak sokkal fontosabb dolgok is, mint az anyagi világba belevetetett hit. Fel kell ismernünk, hogy a Föld egy élõlény, ami tudatában van, hogy mi történik vele. Tudatában van annak, ami a testén történik. Fel kell ismernünk, hogy a naprendszerünk egy egységet alkot és a bolygók egymással kölcsönös hatásban állnak nem csak a csillagaszati szempontból, hanem a szellemi szempontból is.
Mi vár ránk 2012-ben?
Elõszór is egy káosz. De nem kell semmitõl sem tartanunk, mert ez nem a vég, hanem a kezdet. Egy régi idõciklus lezáródik és egy új ciklus kezdõdik el. Elemi, anyagi szinten minden szét fog esni. A globális felmelegedés egy új jégkorszak kialakulását teszi lehetõvé. A pénz és bankrendszer össze fog omlani. Betegségek el fognak szaporodni. Jelen pillanatban 46 nagyobb háború folyik a földön. Az amerikai állam csak az afganisztáni háborúra egy milliárd dollárt ad ki havonta. A földön 2 milliárd ember éhezik. 25 ezer gyerek hal éhen naponta. Az emberi populáció (szaporodás) már olyan mértékeket vett, hogy azzal fenyeget, hogy minden életet meg fog semmisíteni a földön
Ez az idõszak, amiben most élünk egy veszélyes idõ a földnek és minden életnek. A Mayák sok mindent megjósoltak. Azt is, hogy egy új ciklushoz közeledünk, ami mindig nagy változásokkal jár, nemcsak rosszal hanem jóval is. Amit ma megélünk az csak a kezdet. Amit ma tapasztalunk az nem csak a Mayák jóslatainak a fantáziái, hanem ezeket már a mai tudomány is alátámasztja, sõt igazolja is. Fel kell készülnünk az új idõ eljövetelére és nem úgy élni, mintha minden normális lenne, mert nem az. Lesznek földi változások, de ennél sokkal fontosabb dolgok is be fognak következni, amikrõl senki nem beszél. Mégpedig a tudati változás egy pozitív effektussal fog járni. Most, hogy óriási változások lesznek, sokak számára egy átok, mások számára pedig az áldás lesz. És mindez rajtunk, az emberiségen múlik, hogy melyiket ki kapja. Most amikor a civilizáció válságban van, minden azon múlik, hogyan tudja az emberiség a tapasztalatait, bölcsességét olyan tudatosságban egyesíteni, ami minket a válságból kivezet és jövõbe helyet biztosít a számunkra. Ha ez a jövõbeni tapasztalat fenn tartható, akkor nem fog nagyobb tragédia történni. Ha nem, akkor sokan el fognak pusztulni.
Tehát még a végsõ idõkben is meg van rá az alkalmunk, hogy a jövõnket mi vegyük a kezünkbe és ne bízzuk a véletlenek sorozatira. De ezzel élnünk is kell. És végre fel kell eszmélnünk, végre fel kell ébrednünk. Hány figyelmeztetésre van még szükségünk? Mi képesek vagyunk a jövõnket megváltoztatni, csak rajtunk múlik. És most kell döntenünk, mert lehet, hogy holnap már késõ lesz.
Drunvalo Melchizedek gondolatai alapján
(tudatszintváltás)
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Téma zárolva.

Drunvalo Melchizedek tanítása 11 éve 9 hónapja ezelőtt #2850

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5623

Drunvalo Melchizedek Tanításai


( Lõcsei Fanni feljegyzései a dobogókõi Drunvalo-látogatáskor )


Dobogókõn, 2008. július 2 - 6-ig Drunvalo tréninget tartott, amin részt vettem.

Tanításait megosztom, mert nagyon fontosnak tartom, hogy minél többen részesedjenek ebbõl a tudásból.
A Fény legyen Veled!
Fanni


A Föld és az Emberiség helyzete

A világunk nagy változás elõtt áll. Fivéreink és Nõvéreink mind ráébrednek erre hamarosan. Magasabb rendû énjeink közötti munka zajlik.

Néhány hónapja, a Föld teljes újjászületésen ment keresztül. Már nem azon a bolygón élünk, mint elõtte. 2008.februárjában a Föld történetének legnagyobb változása ment végbe.

Az 1960-70-es években, a Fehér Testvériség próbálkozott a tudat felemelésével, de arra jöttek rá, hogy a hagyományos un. "nõi út", nem mûködik. A nõk elférfiasodtak, a férfiak nem vevõk rá. A férfi oldalról lehet megközelíteni az Emberiséget, a logika útján. Látták, hogy a Merkaba az utolsó, amirõl beszélni lehet. A tibeti Buddhisták 13 életet élnek le, mielõtt a Merkaba egyáltalán szóba kerülhet.

Mi már éltünk az egységtudatban 13.000 évvel ezelõtt. Rosszul használtuk az energiát, és visszazuhantunk egy korábbi szintre. A Kollektív Szellemtõl ígéretet kaptunk, hogy oda, elõbb visszakerülhetünk, mint a természetes úton, ami 80.000 évet tesz ki. 13.200 évvel ezelõtt épült az egyiptomi Nagy-piramis, hogy szintetikus úton érhessük el ezt a változást.
Régen, kb. 83.000 szent hely volt az egész világunkra kiterjedõen, a szent geometria szerint. Ezáltal jött létre az elektromágneses rács, ami lehetõvé tette a szintetikus fejlõdést. A tibeti Buddhizmus, az õsi Egyiptom beavatásai, mindegyik szintetikus, nem természetes út. A szintetikus út, létrehozza, bevonzza a természetes utat is.

Az 1980-es években, voltak emberek, akik közvetlenül részt vettek a rács létrehozásában. Ezek az emberek tudták a dolgukat, természetesen csinálták. Ha ehhez kapcsolódóan megcsináljuk a saját Merkaba mezõnket, az lehetõvé teszi több százezer ember megvilágosodását.
A nagy változás az, hogy ez a rács négy hónapja élõ létezõ. Ez a munka már 13.000 éve zajlik, rengetegen dolgoztak rajta, de csak most vált élõvé. Eddig titok fedte az ezzel kapcsolatos információkat.

EMBEREK, EMLÉKEZNI FOGUNK! A SZÜLETÉS MEGTÖRTÉNT! ÁLMAINK TELJESÜLNEK!

Ha a tudomány oldaláról nézzük, mi történt?

Tudomány félreértelmezései: õsrobbanás soha nem volt, gravitáció, félreértés.

Ez utóbbit egy egyszerû kísérlet igazolja. Két tárgyat, ha leejtünk, és az egyik forog, akkor nem fognak egyformán földet érni.
Kísérletet végeztek vákuumban két gömbbel. Méretük ugyanolyan volt, de a tömegük különbözõ. Fellõtték õket 30 m magasra. Ha az egyik forgott, akkor az 6 lábbal feljebb ért fel, és 6 láb különbséggel ért földet. Ezzel a tudomány építõköve borult fel.
1989-ben, 15-20 orosz és egy német ember jött rá, hogy mi a gravitáció. Ettõl teljesen megváltozik a világunk. A Szovjetunió szétesett, és nem akarták felfedni, eddig titokban tartották. 4-5 hónapja elkezdték publikálni Németországon keresztül.

Arra jöttek rá, hogy a gravitáció, élõ, tudatos dolog, ami mindenütt ott van. Univerzum bármely atomja egyazon idõben, bárhol tartózkodhat. Semmi nincs sehol sem véletlenül. Az emberi lények is beazonosíthatóak, hogy hol vannak, és a jövõben hova fognak menni.
Ez az a teória, ami megmenti a világunkat. Utolsó pillanatban jött ez az információ. Egy éven belül megszûnt volna a világunk, ha erre nem jönnek rá. Oroszország megmentette a világot.

A világ kormányai félelemben tartanak bennünket, mindent megtesznek azért, mert így tudnak befolyásuk alatt tartani. Hermész mondta: Ami belül, úgy kívül is. Megteremtjük a világunkat minden egyes belégzéssel, minden egyes gondolattal. A félelem rezgése miatt, nincs valódi hozzáférésünk a képességeinkhez. Ha a félelmet elhagyjuk, és belépünk a tiszta szeretet állapotába, a világunkat tökéletesen meg tudjuk változtatni. Ez volt mindig a hatalmasok nagy félelme, mert irányíthatatlanná válunk a számukra.

A tiszta szeretetben való összetartozást elvették tõlünk 13.000 évvel ezelõtt. Tudtuk ugyanazt, mint a bolygón élõ Delfinek és Bálnák. Tudtunk egymással, összhangban lélegezni. A Delfinek és a Bálnák figyelnek arra, hogy a ciklus ellentétes pontjain legyenek, amikor feljönnek a vízbõl. A bioritmusuk is teljesen azonos. Képesek arra, hogy 20-30 km távolságból is tökéletesen megterveznek egy kanyart. A Merkaba mezõben vannak. A legidõsebb férfi, vagy nõ dönt a csapatban és a többiek rajta keresztül lélegeznek. Nincsenek egyedül, hanem élõ organizmusok vannak, és testi érzés, érzelmi reakció, ami együtt jár ezzel. A teljesség érzése. Magába hozza az õsi érzéseket. A mi jövõnk is az, hogy a Föld Merkabáján keresztül fogunk lélegezni. Egyetlen Élõlény leszünk. Fel kell adni az egyéni azonosulást, de a teljességet kapjuk érte cserébe. Megérezzük azt, amikor a Föld felemelkedik. Beláthatatlan, ami következni fog.

Próbáljuk ki! Érintsük össze ketten a hátunkat egymáshoz. Különbözõ módokon reagálhatunk erre. Milyen érzés egy másikkal együtt lélegezni. A mélybõl visszajöhetnek a 13.000 évvel ezelõtti érzések.

( Saját ötlet - Lõcsei Fanni - Próbáljuk ki csoportban. Álljunk egy körbe, fogjuk meg egymás kezét. Az elsõt jelöljük ki, akinek a lélegzésére rááll a csoport. Mindenki rá figyel, és felveszi a lélegzetének a ritmusát. Ölelkezzünk össze kört alkotva, így is próbáljuk ki a légzésráhangolódást. Most egy másik személyre hangolódjunk rá, míg mindenki sorra nem kerül. )

Bennszülött törzsek 15 éve még úgy látták, hogy a Földanya egy 4-5 éves gyermek. Az 1990-es években ifjú hölgy lett, aki nagyon tudatos. Emiatt ismét látják.
(A bennszülött törzsek szerint, a Földanya 526 évvel ezelõtt eltûnt. Abban az idõben nagyon sok negatív esemény történt. Dél-Amerikába hajókat küldtünk ,. Nem sikerült akkor a folyamatot megállítani.)
Ahhoz, hogy magasabb rendû tudatosság jöjjön létre, annak az elsõ lépése, a Földanyával kapcsolatot teremteni. Ugyanis az elmébõl, a Földanyán keresztül lehet a szívbe lejutni.

A tudatosság szintjei, amit a két ellentétes polaritás határoz meg, megszûnõben van. Az egységtudat következõ szintjére eljutunk kb. két éven belül. Az agyunkra addig van szükség, amíg eljutunk a következõ fokozatig. Az agy olyan szerepet fog betölteni, mint az egyiptomiaknál, hogy a szív irányítja. Magunkkal kell vinnünk a testünket a következõ inkarnációba, hogy ne kelljen újból új testet csinálni (egyiptomi múmiák). Kisbaba testet viszünk magunkkal. Szintugrásokkal fejlõdik a kisbaba. Ezen a szinten már nem számít milyenek vagyunk, mert már mindent ki tudunk javítani. A tudatos halál a testtel való felemelkedést jelenti. Minden születésünkkor újrateremtjük a Merkabánkat. Ha tudatosan halunk meg, akkor a jármû (Merkaba) viszi a testünket a következõ dimenzióba. Ezt kell megtanulni.

Jelenleg a szokásos cikluson belüli folyamat zajlik. Az emberiség egy élõ organizmus, a Földanyával együtt, és rajta múlik hogyan következik be a pólusváltás. (Nap-éj egyenlõség precesszióhoz kapcsolódó pólusváltás: 2012. dec.21)

A bennszülöttek, a ciklusokon belüli ciklusokról beszélnek, ezek a Naprendszer ciklusai. Ha jelenleg más tényezõ nem lenne, akkor meg lehetne mondani, hogy hogyan fog lezajlani. Ez a más tényezõ, a létezõ legnagyobb ciklus, ami szintén a végéhez közeledik, a teremtés körének a végén vagyunk. Az egész Univerzumunk a nem létezés küszöbén áll. Olyan új Univerzum fog felemelkedni, aminek az alkotó elemeirõl nem tudunk. Az Univerzum többi lénye is erre az elmúlt 20 évben döbbent rá. Ez mindenkit megrázott! Sokkoló hullámot indított be. Emiatt nem tudni pontosan mi lesz, és azt sem, hogy mikor.

Mutatja ezt a Szürkék példája:

A XX. Század fordulón jöttek a földre 1910 körül. Az Orion Csillag kapun belüli több száz bolygójukat elpusztította a földi rossz atomenergia használat. Az Atlantisz bukása miatt a Merkaba mezõ felborult, ami az Orion mögötti központi csillagukat teljes egészében érintette. Amit a Földön elõidézünk, azt a felsõbb szinteken is megtapasztalják.
Azért jöttek a Földre, hogy a földi Merkaba mezõt helyre hozzák. (Annak idején hét atlantiszi programozta a Merkabát és csak õk tudják helyrehozni, viszont õk még nincsenek olyan tudatszinten a jelenlegi ciklusukban).

A Szürkék 1913-ban kísérleteket kezdtek végezni, amivel tovább rontották a helyzetet. Nagy szerepük volt az I. Világháború kirobbantásában.

Ezt követõen megvárták a következõ ciklust. 1943-ban Teslával kapcsolatot létesítettek. Õk álltak a Phiadelphia kísérlet mögött. Ezzel még tovább rontották a helyzetet, amit a II. Világháború atomfegyver bevetése tovább rontott. Mindkét világháború kirobbantásában nekik nagyon komoly szerepük volt.

A következõ ciklus éve 1983. Próbálkoztak ekkor nem egy tetra-, hanem egy oktaéder alakú Merkabával, ami még tovább rontotta a helyzetet.
Azt gondolták ekkor, hogy legegyszerûbb kiirtani az egész emberiséget. Úgy gondolkodtak rólunk, mint mi a svábbogarakról. Ehhez neki is kezdtek, és felépítettek a mi világunk köré egy rácsot, amit 3-4 interfész közé készítettek. A közöttük levõ ablakok annyira aprók, hogy szinte láthatatlanok. Az volt a szándékuk, hogy ennek segítségével a Földet felküldik a 4. dimenzióba, amit senki nem élt volna túl a Földön. A feladat az lett volna, hogy végtelen számú ablakokon kell áthaladni, egy véletlenszerû Merkaba szerint. Akkor még az emberiség nem volt ezen a szinten. Abban reménykedtek, hogy nem létezik, hogy mi valamit is tudunk ez ellen tenni.

A Felemelkedett Mesterek azonban átláttak rajtuk. Tudták, hogy a dimenzió-ablak kétirányú, ami a megoldás kulcsa. Elõ készítették számukra a csapdát. Amikor a Szürkék elkezdték az ablakokat kinyitni, azt õk az intuíciójukkal megérezték. Az ablakok túloldalán levõ szintekrõl szeretetet sugároztak az ablakokon át vissza feléjük. A Szürkéknek fogalmuk sincs a szeretetrõl. Felfüggesztették a kísérletet. El sem tudták képzelni ezt. Újra kell értékelni az Emberiségrõl alkotott elképzeléseiket.

Nem vagyunk olyan intelligensek ugyan, mint õk, de az Univerzumunkban, az érzelmi testünk alapján, óriásoknak számítunk. Úgy döntöttek, hogy mégsem pusztítanak el bennünket.
Ezek után csavart labdát dobott fel az Univerzum. Rá kellett jönni, hogy maga az Univerzum van a teremtési ciklus végén. Ennél nagyon prioritás nincs. Ez nagyon sok fajnak gondot okoz, mint a Szürkéknek is. Ugyanis sebészeti úton eltávolították az érzelmi testüket. Ennek következtében megszûnt a szexuális testük, nem tudnak utódokat nemzeni. Kizárólag csak a tudomány útján hoznak létre utódokat. A technológiára kell támaszkodniuk.

A Mestereink mondták, hogy a mostani, és a születendõ Univerzum között van egy fal. A Szürkék ûrhajói - olyan magas technológiai szinten vannak -, szinte mindenen át tudnak hatolni, de ezen nem. Az egyik Univerzumtól a másikig egyetlen fizikai tárgy nem tud áthatolni, csak a szellem, a Merkaba. Hatalmas probléma az övéké, ha a túlélés csak a fizikai tárgyaktól függ. Ez a magyarázata annak, hogy kizárólag a lézertechnológiás sebészettel foglalkoztak. Emiatt raboltak el kb. 4,5 M embert a szexuális kísérleteikre. Az emberi DNS-t kombinálták a sajátjukkal, hogy létrehozzanak egy új fajt, az õ értelmükkel és az emberi érzelmekkel. Ez az új faj képes létrehozni a dimenzióváltást.

Az Univerzum minden fajának átalakuláson kell átmennie, ezért nem tudják a Felemelkedett Mesterek, hogy mi fog történni. Az Angyalok és a Delfinek, rengeteget tettek és tesznek értünk. A Naprendszerünkben a legmagasabb tudatszinten és érzelmi szinten a Hathorok vannak. A Delfinekkel és Bálnákkal együtt a Szíriuszról származnak. Sok Hathor volt ember, ahogy Delfin és Bálna is (és fordítva is), ezért nagyon szoros az Emberiséggel, testvéri az összefonódás.

Olyan fontos ez a kapcsolat, hogy ha elveszítenénk a kapcsolatot velük, az ittlétünknek nem lenne tovább értelme.

Közelmúltban azt az üzenetet kaptam a delfinektõl, hogy õk a Földön a forgalomirányítói, amikor a nagy változás bekövetkezik. Segítenek az ide született rengeteg fajnak hazatalálni. A Földön rengeteg segítõ fénydelfin van. A párhuzamos valóságokban is nagyon sok kettõsség van jelenleg, hogy ebben az egy létidõben emberek delfinként is és delfinek emberként is itt vannak (Fanni).

A Maják a Föld természetes ciklusa alapján számolják a 2012-es pólusváltást, de a Nagy Ciklus mindent felülír. Erre a ciklusra készülünk fel. Emiatt hagyott el bennünket Toth a hét Felemelkedett Mesterrel együtt a 90-es években hat évre. Más Univerzumokban, ahol jártak, ez több millió évet tett ki. A cél az volt, hogy megtanuljanak átmenni a Nagy Falon (univerzumok között), amit sikerrel meg is oldottak. Erre fel tudjanak bennünket készíteni. A csoport fele ott maradt, a másik fele visszajött, ezáltal a mi DNS-ünkben már benne van a megoldás. Ezt követõen az összes többi szinten megindultak a változások.

Meg kell tanulnunk nemcsak a dimenziók között, hanem minden más módon is mozogni az új Univerzumban, ami itt van, nem létezik, csak lehetõség. Ha úgy nézünk a világunkra, mint tudatra, akkor el tudjuk engedni az érzékelés megszokott módját, és át tudunk térni egy másikra. Mindenre emlékezni fogunk majd. Nem fogunk megbukni, emlékezni fogunk!

Jelenleg a Földön nagyon sokan vannak más bolygókról is. Még akkor is, ha látszólag sokaknak meg kell halnia, nem szabad beavatkozni. Beléptünk már a teremtés stádiumába, amikor már mindent megteremtünk. Ne félj!!!!!!!! Húzódj közel a Földanyához, és minden rendben lesz.

Az Univerzum Nagy Ciklusa, jelenleg a vége felé jár, ehhez a kisebbet is be kell fejezni. Ezzel átfedésben, már elkezdõdött a következõ korszak, és ez rengeteg problémát hoz magával. Mi ezt tudatosan megéljük, már itt van a Földön. Ez egy Új Föld! A Karanténunk ezzel befejezõdik. Jelenleg ha akarjuk, ha nem, nem tudjuk elhagyni a Földet. Tartsatok ki, még két év! Fergeteges korszak kezdõdik! 13.200 év, több millió ember munkájára volt szükség, hogy ez létrejöhessen.

A Föld mindenféle mozgása a Nap körül, a precessziós mozgás, közvetlen hatással van a tudatunkra. A Föld pályáját tapasztaljuk meg evolúciónak. A tengely ingadozása az evolúcióhoz tartozik. A nagy cikluson, a 26.000 éven belül, kisebb ciklusok vannak. Ez elõre és hátra történõ mozgás. A Föld hajlásszöge a Naphoz, 13 fokról 22-re változott meg.
A mi bolygónk mozgása közvetlen kapcsolatban van a Szíriusszal. Gravitációval kapcsolódunk, nem csak a Naphoz, hanem a Szíriuszhoz is. A Naprendszerben a Föld összhangban mozog a Szíriusszal. A Delfinek emiatt jöttek ide le, emiatt a kapcsolódás miatt. A Naphoz és a Szíriuszhoz való kapcsolódás kettõs spirálja, megegyezik a DNS-ünk kettõs spiráljával.

A Földnek a nap körüli forgása mintegy 26.000 (25920) év alatt jut el ugyanabba az állatövi jegybe. Egy állatövi jegyen átér, addig 2160 év telik el. Ezeket hívják világkorszakoknak. Jelenleg a Vízöntõben vagyunk. A teljes ciklust kétféle energia határozza meg, a nõi és a férfi energia. A ciklus felezõpontján váltás történik. Amikor a feminin hatás van, akkor a Föld a fény állapotában van, amikor a maszkulin energia a domináns, akkor a sötétség állapotában van. Jelenleg a váltás idõszaka zajlik, amikor a fény állapotába, a feminin korszakba jutunk.

A megelõzõ ciklusban, 13000 évvel ezelõtt következett be a váltás, amikor egy nagyon fejlett tudatállapotból zuhantunk le a mélybe. Ekkor engedélyt kaptunk a Galaktikus Központtól, hogy szintetikus úton felépíthessük magunkat. Emiatt épült a Gizai Nagy Piramis, épült ki a Krisztus Tudatháló 83.000 piramisa. Olyan is van, hogy a föld alatti kristály kisugárzása hoz létre a felszínen piramist. 1880-1890 között épült a legnagyobb piramis Új-Mexikóban. Részben a szemnek nem látható. Ha nem épült volna meg, mi már nem is élnénk! Karl Marxfeld rájött arra, hogy bármelyik piramis kívülrõl alkotott képébõl kiindulva eljutunk egy másik piramishoz, ami megmondja annak teljesen pontos helyét, függetlenül attól, hogy már megépült, vagy a jövõben fog megépülni.

Ennek a hálónak, ami körbeveszi a világunkat, a középpontjában van a Föld Kundalinije, ami egy kígyó. Amikor felemelkedik, kb. 10 évig tölti be a Földet. Mindig fölé építenek egy piramist, ami attól kezdve a világ fényessége lesz. Ráhangolódik az égre, annak egy bizonyos rezgésére, és erre hangolódik aztán rá az egész világunk. Ez lesz 13.000 évig a világunk alaprezgése. Ennek a szimbóluma a lótusz. Mivel a Föld világosságát jelenti, ide mennek tanulni az emberek. Közelében az emberek megvilágosodnak. Ott van a Föld spirituális központja, ahol a kígyó tartózkodik.

Az Atlasztisz idején, annak D-Ny-i partján volt. Amikor Atlantisz elbukott, a kígyó Tibetbe költözött. Atlantiszban a kígyó és a piramisának õrzõi, az un. Nikkalok voltak. Ezek a mindent megérzõ emberek, papok, tudósok voltak. Õk képezték Atlantisz belsõ körét. A középsõ kör voltak a Maják, õk voltak a történetírók, a jegyzõk. A külsõ kör volt Atlantisz népei.

Amikor a Nikkalok megérezték Atlantisz bukását, Tibetbe mentek, és 200 évig várták az energiát. Amikor megérkezett a kígyó, fölé egy fehér piramist építettek. Magasan a hegyekben van, ahol ember nem élhet. 1980-ban a modern kutatók megtalálták. Kétévente bukkan elõ a hó alól. Drunvalot felkeresték, mert nem értették, hogy üres fehér falak, sehol semmi, kivéve egyet, az Élet Virágát.

Azonos idõben épült a Gizai Nagy Piramissal, amit Toth épített. Elõször a záró kört hozta létre felülrõl (erre szállt le a Merkabája) és innen lefelé építette. Egyiptomi kormány szakértõi is igazolták, hogy felül a legöregebb az anyag, és lefelé fiatalodik. A Gizai három piramis az Orion csillag együttálláshoz lett hangolva. Alattuk elterül a föld alatt egy 8*6,5 mérföld nagyságú, lefelé 12 szintet magába foglaló város, ami összefüggõ épület. Minden ott levõ épület egy csillagnak felel meg. A földön nem létezõ anyagból készültek. (Geoplimer ez az anyag. Rövidesen a Földön minden ebbõl fog épülni.)

1949-1959-ig elkezdett mozogni Tibetben a kígyó, és amikor a Dalai Láma elhagyta 1959-ben Tibetet, akkor az energia õt követte. Amikor eljutott a Panama csatornához, azon nem tudott átjutni, mert nem természetes képzõdmény. (Emberek átvágták itt az energiát). Észak és Dél törzseinek nagy problémát okozott az energia átjuttatása. A bennszülöttek Chilében várták az energiát, Peru és Bolívia határa közelében.

Nem véletlen, hogy az utóbbi években Dél Amerika nagy változáson ment át és megkezdõdött a feminizáció. Chilében és Argentínában nõi elnökök lettek, az USA-ban is lady Clinton is esélyes jelölt volt. Rengeteg nõi spirituális vezetõ jön ki a dzsungelbõl. Nagy valószínûséggel a kolumbiai elnök is nõ lesz.

2007-ben a Maják tanácsa állást foglalt, hogy küszöbön áll az idõ, amit úgy hívnak, Utolsó Idõk. Ez az idõszak 6-8 év. Drunvalot is odarendelték ebbõl a célból. Eljött az idõ, hogy felülírják az összes megszerzett tudásukat. A világ szeme rajtuk áll. A maja tanács egy könyvet fog kiadni az emberiségnek, ami nem csak jóslat, hiszen a maják voltak az Atlantisz idején is a történetírók. Ennélfogva nem csak az elõzõ 13.000, hanem a 26.000-évet megelõzõ idõrõl is emlékeik vannak. Felfedik az õsi tudást, megmondják mit kell tenni a túléléshez. Drunvalo könyvet ír róluk, hogyan írják a könyvüket.

Atlantiszi nikkalok és a maják leszármazottjai a bennszülött népekben tovább éltek. A kogik és az arvako törzs mamái (sámánjai) a nikkalok. Kogik Santamartára mentek Columbiába, és úgy élnek, mint több ezer évvel ezelõtt. A maják a Yukkatán félszigeten, Guatemalában élnek. A hopikról amit valaha leírtak, az nem igaz. Õk a majákhoz tartoznak, nem az Atlantiszról jöttek közvetlenül. Guatemalából elküldték õket északra felderíteni, hogy van-e jobb hely a letelepedésre, és ott maradtak.

A hopik 20 évvel ezelõtt megjövendölték, hogy az utolsó idõk akkor kezdõdnek, amikor a Kék Csillag megjelenik. Ez 2007. október 24.-én be is következett, amikor egy meteor belépett a Föld légterébe, felrobbant és egy tökéletes ragyogó kék fénygömb lett. Néhány napon belül a legnagyobb tárgy lett a naprendszerben, nagyobb mint maga a Nap. Ez a jel megnyitotta az Utolsó idõk ciklusát.
A jóslat szerint, a ciklus végét egy vörös csillag megjelenése fogja jelezni.

A törzsek készülnek a ciklus végére. Maorik azt mondják, hogy 2009. április 18-a az õsök visszatérése. Arizonában fogják a szertartást végezni, 100 vén lesz ott.

A jóslat szerint, az atyák és anyák, akik teremtettek bennünket, ezután megjelennek. Kézen fognak bennünket és a szertartás után beindul a visszaemlékezési folyamat. Az õsök csak a szertartás után jelennek meg. A Vajtahala törzs szerint, ez nem áprilisban, hanem augusztusban fog bekövetkezni.

Akiknek Egy-szívük van, azok fognak egymással találkozni. Szerte a világon, ugyanígy fogunk együtt lélegezni, akár a Delfinek. Az elkülönülés álma befejezõdik. A Maja prófécia is egységes ezzel: Hihetetlen változás fog bekövetkezni. Akik egy szívben vannak, át kell adni magukat a változásoknak.

A Föld tengelye is megváltozik. A pólusváltás polaritás váltással jár. Atlantisz annak idején ekkor süllyedt el és zuhant le a tudatunk 13.000 évvel ezelõtt. Azt megelõzõen is volt egy pólusváltás, de akkor " mivel a feminin korszak volt, mint most következik " a tudat felemelkedett.

3-4 héttel ezelõtt az USA neves kutatói összegyûltek és megerõsítették, hogy ez létrejön. Lehet, hogy egy épület sem marad meg.

Mi a feladatod?

Összeköttetésben lenni a Földanyával és az Égatyával. Amikor bekövetkezik a változás, valódi varázslatot fogunk megélni. Senki nem fog megsérülni, nem lesz semmi baja. Nincs szükség anyagi történésekre. A meditáció a legfontosabb. A szívünkben lenni és ráhangolódni erre az érzésre. Légy a szíved szakrális terében, ami az álmok, a képek helye, itt nincs gondolat. Ami ezt elõidézi, a szívedbõl jövõ érzelmek, a szeretet. Légy nyitott csatorna, hagyd, hogy átáramoljon rajtad az élet. Akkor együtt élhetjük meg a legcsodálatosabb filmet. A nagy utazás végén jönnek a Felemelkedett Mesterek. Minden érzelmi probléma kitisztul, és egyszerûvé válik.
(forrás:felemelkedés.forumx.hu)
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 11 éve 9 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.
Oldalmegjelenítési idő: 0.087 másodperc