Jézus a fény

Szia, Vendég
Felhasználói név: Jelszó: Emlékezz rám
Ebben a témakörben a dimenzióváltásról és az azzal kapcsolatos tanításokról lehet olvasni.
Nostredamus, Kryon, Kirael, Pió Atya, Nyirkai jóslat, 2012,Plejádok üzenete, próféciák stb.

TÉMA: Drunvalo Melchizedek tanítása

Drunvalo Melchizedek tanítása 10 éve 6 hónapja ezelőtt #3235

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5624
.


Thoth

2000 évre eltávozott, hogy különbözõ bolygókra látogasson el. Megérkezve az adott bolygóra, ott töltött százegynéhány évet, tanulmányozva az ott élôket és szokásaikat. Aztán továbbment egy következô bolygóra, míg végül visszatért ide. Megesküdött arra, hogy addig itt marad a Földön, amíg el nem érjük a tudatosságnak egy bizonyos szintjét. Elértük ezt a szintet, így Thoth 1991. május 4-én elhagyta ezt a bolygót.

Nyilvánvalóan ami a Öböl Háború elõtt, alatt és után történt, valaminek a tetõpontja volt. 16 000 év óta elõször a bolygón a fény erõsebb most, mint a sötétség. Bár még nem látjuk, az erõegyensúly megváltozott, és a szabályok önmagukat visszafordították. Most, amikor a negativitás ellenáll a fénynek - ami a sötétség igazi természete - ahelyett, hogy képes lenne felülkerekedni a fényen, több erõt ad neki, és mi egyre erôsebbek leszünk. Szóval tartsunk ki!

Thoth legismertebb cselekedete az volt, hogy megismertette a bolygót az írás tudományával. "Irnoknak" hívták Egyiptomban, mert õ volt az, aki teljes terjedelmében megírta ôsi történelmünket. Ezért küldték Drunvalot hozzá. A legtöbb információ, amit Drunvalo tud rólunk és a történelmünkrõl, Thoth-tól származik. Thoth mindig rámutatott arra, hogy nem 100 százalékos pontosságúak az ismeretei, de beszámolói valószínûleg nagyon közel állnak a valóságban történtekhez.

Drunvaló elõször 1972-ben találkozott Thoth-tal. Alkímiát tanult - hogyan változtatható higany vagy ólom arannyá -, nem pénzcsinálás céljából, hanem hogy megfigyelje a kémiai folyamatokat. Minden kémiai reakciónak van párhuzamos megfelelõje valahol, az élet egyik vagy másik szintjén. A kémiát megértve és annak módját, ahogyan az atomok molekulákká egyesülnek, majd ezek a molekulák újabb molekulákat hoznak létre, apró részleteken keresztül válik megfigyelhetôvé, hogy a nagyobb folyamatok hogyan zajlanak. Az igazi alkímia elsõsorban, tudatossági szintünk Krisztus tudatosságba alakulási folyamatának a megértésérôl szól.

Drunvalo egy mesterrel tanulmányozta ezt a rendszert. Egy napon nyitott szemû meditációt végeztek. Egy óra múlva Drunvalo mestere eltûnt a szobából. Két vagy három perc múlva egy teljesen új test öltött formát Drunvalo szeme elõtt. Egy alacsony, kb. 150 cm-es, 70 év körüli alak volt. A külseje alapján óegyiptominak tûnt és egyszerû ruhát viselt. Drunvalo különösen a szemeire emlékszik, amelyek olyanok voltak, mint egy újszülötté, nagyon lágy tekintetû, ítéletektõl mentes.

Azt mondta Drunvalónak, hogy 3 atom hiányzik az univerzumban, és azt akarja, hogy Drunvalo találja meg. Drunvalo olyan megtapasztaláson esett át amibõl megértette, hogy ez mit jelent. Thoth meghajolt, köszönetet mondott és eltûnt. Néhány perccel késõbb az alkímia tanár ismét megjelent, aki mit sem tudott a történtekrôl, valójában azt gondolta, hogy egész idõ alatt ott volt.

Drunvalo akkor még nem tudta, hogy a személy, aki megjelent elõtte, Thoth volt és nem is látta õt 1984. november 1-ig. Ebben az idõben vette kezdetét a több hónapon keresztül tartó, rendszeres kommunikációjuk.
(életvirága.hu)
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 10 éve 6 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.

Drunvalo Melchizedek tanítása 9 éve 11 hónapja ezelőtt #3388

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5624
.
.
MerKaBa a felemelkedes jármûve


A Bibliában utalást találunk Ezékiel próféta kapcsán egy olyan jármûre, amivel felemelkedett a mennyekbe. [3] Ez a Mer-Ka-Ba volt.

A Tórában utalás történik egy bizonyos Merkavah-ra (a héber kiejtés szerint), aminek két jelentése van: Az egyik jelentés a "szekér" mint jármû a másik pedig "Isten Trónja". Amikor e két jelentést összevonjuk, életre kel a fogalom igazi jelentése.

Az antik Egyiptomban ezt az eredeti õs-mintát Mer-Ka-Ba-nak nevezték. Ez igazából három szó volt, nem egy. A Mer jelentése egy olyan fényjelenségre utalt, ami saját magán belül forog. A Ka jelentése lélek, jelen esetben az emberi lélek. A Ba pedig az emberi testet magát jelölte, de a lélek által birtokolt Valóság felfogást is jelentheti. Tehát az õsi egyiptomi nyelvben, ez a szó egy olyan forgó fényjelenségre utalt, ami képes volt testet és lelket is eljuttatni egyik világból a másikba.

Egyszer Afrikában néhány órát eltölthettem Credo Mutwa-val, a zulu törzs spirituális vezetõjével. Elmagyarázta nekem, hogy a Merkaba (egy szóban írva) egy zulu szó, ami egy tér / idõ / dimenzió jármûvet jelent. Elmondta, hogy a zulu legendák szerint, az egész törzs egy ilyen Merkaba segítségével érkezett a Földre egy másik dimenzióból.

A modern világban is vannak olyan tanítók - én is egyike vagyok ezeknek -, akik segítenek az embereknek, hogy emlékezzenek a Mer-Ka-Ba-ra. Így kezdõdik az a tudatossági folyamat, ami végül eljuttat minket 3 dimenziós világunkból a következõ, magasabb dimenzióba, a „felemelkedésnek" nevezett folyamat révén.

A felemelkedés egy olyan folyamat, melyben az emberi test fénnyé alakul át és egy hihetetlen születési folyamaton keresztül átkerül egy új világba. Ennek az eléréséhez arra van szükség, hogy az ember meditációban teljes mértékben egyesítse az elméjét, szívét, fizikai testét és szellemét egy fény mintázatban és túlszárnyalja az evilági emberi korlátokat.

A Mer-Ka-Ba koncepciója, mint a felemelkedés jármûve, nem újkeletû. Nagyon is régi. Mi is valójában a Mer-Ka-Ba? Technikailag egy elektromágneses mezõ, aminek a hõmérséklete 4 Kelvin-fok (-270 °C) és fõleg a mikrohullámú tartományban található - legalábbis a harmadik dimenzióban - aminek a természete teljesen a geometrián alapszik. Hogy még pontosabb legyek, a „Szent Geometria" az alapja, mivelhogy ez az a geometria, ami a Teremtésen belül minden teremtési mintázatban megtalálható.

A Mer-Ka-Ba mezõ hihetetlenül összetett, magában foglalja az öt szabályos testet (platóni testek) és egyéb szent poliédereket. Úgy gondolják, hogy túlnyúlik minden lehetséges dimenzión és párhuzamos univerzumon, és képes megváltoztatni elektromágneses természetét bármire, amire éppen szükség van.

A Mer-Ka-Ba felépítés-tervezete keresztül-kasul megtalálható a természetben, mint például ezen a galaxist ábrázoló fotón.

A Mer-Ka-Ba egyik funkciója - mint azt már említettem -, a test és a lélek egy másik valóságba való szállítása. Ez a funkció azonban - és az egyéb lehetõségeinek a nagy része is - elérhetetlen addig, amíg bizonyos változásokon át nem esik az adott személy. A Mer-Ka-Ba egy, a test körül elhelyezkedõ szunnyadó, mûködésképtelen 3 dimenziós geometria hálózat, ami csak a megfelelõ pillanatot várja. Amikor a testet elfoglaló léleknek eszébe jut, hogy ez az eszköz létezik, és bizonyos változásokat hajt végre magán, egy hihetetlen átalakulási folyamat veszi kezdetét.

Az õsidõkben úgy hitték és még héber írásos emlékek is szólnak arról, hogy a Merkavah bekapcsolható bizonyos meditációs alapelvek segítségével. Ez magában foglalja a légzés megváltoztatását, valamint az elmében, a szívben és a fizikai testben végrehajtott változásokat, aminek a segítségével megváltozik az ember Valóság érzékelése. Az én nézõpontomból, ez már maga a "Megvilágosodás" kezdete.

Bár az is világos, hogy a Mer-Ka-Ba-t - a New Age követõk szerint is - más módon is „aktiválni" lehet, nem csak a férfi energiára jellemzõ utasításkészlet és a fent említett légzéstechnika segítségével. Teljesen nõi energiákra hagyatkozva is mûködõképessé lehet tenni. Olyan érzelmek igaz megélése, mint a szeretet, hit, igazságosság és együttérzés spontán módon életre keltheti a Mer-Ka-Ba-t. Más szavakkal, egy nagyon tiszta emberi személyiség átválthat egy, a személy körül aktiválódott élõ Mer-Ka-Ba mezõvé, még akkor is ha az a személy kezdetben nem tudta, hogy az egyáltalán létezik.

És igen, a Mer-Ka-Ba teljes mértékben élõ. Ez egy élõ és nem csupán tisza mechanikus energiamezõ. Mivel, hogy egy élõ mezõrõl van szó, reagál az emberi gondolatokra és érzelmekre, és pont így lehet hozzá csatlakozni. A Mer-Ka-Ba-t irányító "számítógép" nem más, mint maga az emberi elme és a szív. Ez határtalan lehetõséget jelent.

Egy adott pillanatban (nem feltétlenül ebben az életünkben) egyszercsak életre kelhet az ember Mer-Ka-Ba mezeje. Amikor ez megtörténik, egy elektromágneses változás zajlik le, aminek eredményeként egy korong formájú enrgiamezõ lép ki egy, a gerinc alján található kis helyrõl és gyorsan nõve eléri a test körül a 8-10 méter átmérõt. Ez a korong, tudományos mérõûszerekkel könnyen kimutatható, és amennyiben hihetünk az Amerikai Légierõnek, meg is jeleníthetõ a mûholdas radarjaik képernyõjén. Magyarul, a hadsereg nyomon követheti azokat az embereket, akik aktiválták a Mer-Ka-Ba-jukat és végignézheti, hogyan mozognak a Föld felszínén.

Mivel azok száma, akik ezt már megvalósították, eléri a milliós nagyságrendet, egy teljesen hétköznapi látványról beszélünk. A korong alakzat tágulásából származó óriási mágneses mezõ-kitörés az, ami figyelmet érdemel. Ez könnyûszerrel láthatatlanná tehetõ, amennyiben a Mer-Ka-Ba-ját aktiváló személy ezt úgy kívánja.

A Mer-Ka-Ba tudása nagyon is jól ismert a világ befolyásosabb kormányai számára. Biztos vagyok abban, hogy kormányunk az 1943-as Philadelphia és az 1983-as Montauk kísérletek során a Mer-Ka-Ba-t használták - ahogy ezt tették tudatmódosítás, dimenziók közötti utazás és idõjárás befolyásolási kísérleteik során is.

Függetlenül a kormányok ezirányú ténykedéseitõl, az Anyaföld, az emberiség és mi, mint indivídumok csak nyerhetünk a Mer-Ka-Ba ismerete által. A Mer-Ka-Ba-ra való visszaemlékezés egyre terjed világszerte. Véleményem szerint ez a kibontakozás része a kifejlõdõ kozmikus DNS-nek. A Mer-Ka-Ba-ra emlékezni fognak ezekben az idõkben, mert most van itt az ideje az emlékezésnek.

Igenis hiszem azt, amit több õsi kultúra is hitt, hogy vannak olyan kiemelkedõ pillanatai az emberi történelemnek, amikor az emberi értelem nagy ugrásainak lehetünk tanúi, mint ahogy az megtörtént olyan civilizációk esetén mint a sumér kultúra, az egyptomi vagy az Indus-völgyi civilizációk.

Határozottan érzem, hogy ismét elérkeztünk az emberi történelemben egy ilyen nagyszerû pillanathoz, amikor gyönyörû fény veszi körül a Földet és megtörténik az emberi tudatosság újabb nagy ugrása. És barátaim, abban is mélyen hiszek - saját személyes tapasztalatokra támaszkodva -, hogy a Mer-Ka-Ba egy ajtó vagy dimenzió ablak egy magasabb szintû tudatosságba, ami a felemelkedésnek nevezett nagy változás katalizátora lehet.

Zárásként, újra elismétlem: A te saját személyiséged a kulcs a saját felemelkedésedhez. Függetlenül attól, hogy ki vagy ebben a pillanatban, jó vagy rossz, meg tudod változtatni a személyiségedet. Ez olyan mint a fogyás, te irányítod ha képes vagy összpontosítani.

Magadat megváltoztatva, életre kelhet a Mer-Ka-Ba-d. És amint aktivizálódik, minden lehetséges.

Megismétlem, a merkaba ellentétes irányban forgó fénymezõi egy tér-idõ gépezetbõl állnak. Mihelyt rájössz hogyan kell ezeket a mezõket aktiválni, a merkabádat fel tudod használni arra, hogy keresztül-kasul utazgass az univerzumban.

A legtöbb földi embernél a merkaba nincs mûködõképes állapotban. Drunvalo állítása szerint kb. 2000 ember él ezen a bolygón, aki aktív merkabával rendelkezik és nagyjából 8000 megvilágosodott mester, akik a földi tudatosság más szintjén foglalnak helyet.
Forrás: www.eletaszivekben.hu/hu/drunvalo/merkab...felemelkedes-jarmuve
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 9 éve 11 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.

Drunvalo Melchizedek tanítása 9 éve 6 hónapja ezelőtt #3576

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5624
.,Drunvalo Melchizedek: Üzenet 2012-rõl c. film 4 perces--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Téma zárolva.

Drunvalo Melchizedek tanítása 9 éve 6 hónapja ezelőtt #3583

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5624
,


Drunvalo Melchizedek bejelentése és felhívása

A VILÁG MEGVÁLTOZIK

Hamarosan elérkezik az a történelmi idõ, amelyre a szívünkben régóta készülünk. Közeledünk a naphoz, amikor megtörténik a bolygók együttállása. Ez egy nagy pillanat, amelyben megszületik egy újfajta tudatosság. A 13,000 éves férfi tudatosság ciklusát felváltja a nõi tudatosság ciklusa. Minden oly módon változik meg a világban, amelyet a szívedben érezni és látni akarsz.

A három nap - 2012. december 20. 21. és 22. - eseményeinek tapasztalatait Drunvalo internetes oldalán, nyilvános közvetítéssel megosztja a világgal az átváltozás ideje alatt.December 20-án Drunvalo a nézõk kérdéseire válaszol, amelyek elõkészítenek a következõ napra, december 21-re.December 21-én Drunvalo még a bolygók együttállása elõtt meditáció segítségével elvezet a szív szakrális terébe. Kapcsolatba hoz az univerzum középpontjával, ahonnan remélhetõleg isteni üzenetet kaphatunk nem csak erre az idõre, hanem a jövõre vonatkozólag is.
A közvetítés ingyenes!Ha a szíved mélyén úgy érzed, hogy itt akarsz lenni, kapcsolódj a világhálóra a www.drunvalo.net weboldalon.

Megtiszteltetés számomra, hogy a tõlem telhetõ módon segítségedre lehetek ezekben az idõkben, és emlékeztethetlek belsõ kapcsolatodra az élet forrásával. Te és Isten egyek vagytok. Ez az a pillanat, amikor valóban emlékezhetsz arra, aki vagy. -
Drunvalo Melchizedek

Bõvebb információ: www.drunvalo.net/upcoming1.php
Forrás: Élet a szívben hírlevél - 2012. december
drunvalomelchizedek.network.hu/blog/drun...lentese-es-felhivasa

Folytaása az elõzõnek - Itt a videoról a fordítás

Ennek a közösségnek a híreiben olvashattátok Drunvalo Melchizedek bejelentését és felhívását, amelyben elmondta, hogy megosztja a világgal a három nap (2012-december 20-22-ig.) eseményeinek tapasztalatait egyenes közvetítésben.
drunvalomelchizedek.network.hu/blog/drun...lentese-es-felhivasa

A közvetítés felvételeit itt nézhetitek meg angol nyelven:
www.eletaszivekben.hu/hu/mediatar

Mivel nem tud mindneki angolul, ezért Drunvalo Melchizedek elhangzott szavainak fordítását itt találhatjátok meg.

Szûcs Nikolett ford.
2012.12.20.
.

Üdvözöllek titeket, Drunvalo vagyok és megcsináltuk! Megcsináltuk! Eljutottunk idáig. Pár órán belül a Nap, a Föld és a Galaxis középpontja egy vonalra fog elhelyezkedni és ez több mint 25.000 éve nem történt meg. Nagyon örülök, hogy itt vagytok, mindenben segíteni fogunk titeket három részes sorozatunkban, amibõl az elsõ arról fog szólni, hogy a kérdéseitekre fogunk válaszolni, hogy felkészítsünk titeket arra, ami holnap történni fog. A legtöbb és a legfontosabb, amit holnap megtehetünk az az, hogy leszállunk a szívünkbe, így ezt az élményt közvetlenül a forráson keresztül tudjuk átélni. Nem elég az, ha nézed a tévét vagy elgondolkozol ezen, meg kell találnod az utat a szívedben. A harmadik napon, 22-én, miután kijöttünk ebbõl, arról fogunk beszélgetni, hogy mi is történt és hogy merre visz az utunk.
Nagyon örülök, hogy itt vagytok, köszönöm, hogy vagytok és akkor most tényleg kezdjük el. Nagyon remélem, hogy ez tényleg segíteni fog nektek.

Üdvözöllek titeket, én Drunvalo vagyok és ez a galaktikus együttállás különkiadásunk, számomra nagy megtiszteltetés, hogy ezt átadhatom nektek. Ez egy három napos program és az elsõ napon, vagyis a mai napon, arról fogunk beszélni, hogy mit is kell tudnotok arról, ami történik és folyamatban van.
Egyáltalán nem könnyû vagy egyszerû megérteni azokat a dolgokat, amelyek ezek mögött az események mögött állnak, (én értem,) mivel ezek fölötte állnak annak azoknak a gondolatoknak, amelyek a legtöbb emberi lény tudatában megszülettek. Lassan, az általatok feltett kérdéseken keresztül, lépésrõl lépésre fogjuk nektek elmagyarázni azt, hogy mi is fog történni az elkövetkezõ napokban.
Rengeteg kérdést kaptunk és ezeket 5 egyszerûbb kérdésben egyesítettük.

Az elsõ kérdés: Holnap eljön a világvége?

Nem valószínû. A maják által jóslatának valóra válása 1:1100. És hogy ezt hogyan számoltam ki? Van egy ablak most december 21-én, ez az ablak 7-8 éven keresztül fog létezni a maják szerint. Az ablak 2007 október 4-én jelent meg, ez a jelenlét 2015 végéig fog tartani, esetleg 2016 elejéig. Vagyis még hátravan 3-3,5 év, hogy megtudjuk, hogy részesei leszünk-e és ha igen, akkor mikor, ennek a jóslatnak. Véget ér-e a világ december 21-én? Nem tudhatjuk. Az elkövetkezendõ 1100 nap mindegyike ugyan olyan fontossággal bír, így csak a Földanya tudhatja ezt. Szerény véleményem szerint mi nem tudhatjuk a pontos dátumot, vannak, akik megjelölnek konkrét idõpontokat, lehet, hogy õk tudják, de az én nézetem szerint ez egy olyan nõi döntés, amit csak Földanya hozhat meg.
A világvégére visszatérve, igazából ez a szó teljesen félre van értelmezve. Egy körnek a végére értünk, egy nagyon hosszú körnek, egy több mint 25000 éven át tartó kör volt ez és ez így teljesen természetes. Ez millió és millió évek óta mindig teljesen természetes módon megtörténik és nem most történik meg ez elõször. Ahogy most történik meg, az tényleg egyedi és elsõ, ilyen módon még nem ment ez végbe. A maják is egyetértenek abban, hogy ez valami más, valami különleges. Most, hogy ez a kör véget ér, abban a pillanatban, kezdõdik egy új kör, az elõzõhöz nagyon hasonló kör. És ezek a körök nem csak körbe és körbe járnak, de spirálokban is haladnak elõre térben és idõben és folyamatosan változnak egy kicsit.
Szóval én a helyetekben nem félnék a világvégétõl. A világ drámai módon meg fog változni az elkövetkezõ pár évben, de nem ér véget. Egyáltalán nincs ok a félelemre, ez egy természetes dolog, újra és újra megtörténik, már te is keresztül mentél hasonlón, én is. Semmi mást nem kell tenned, csak lélegezz mélyen, lény nyugodt és hallass meg engem és értelmezd, amit mondok. Te is meg fogod látni, hogy nincs mitõl félni.

Egy másik népszerû kérdés: Mi fog történni 2012 december 21-én?

Erre elég nehéz válaszolni, már csak azért is, mert végül Földanya fog arról dönteni, hogy ez hogyan is fog kibontakozni. Elõször is õ fogja eldönteni, hogy ez mikor fog elkezdõdni és hogy pontosan milyen eseményekkel fog járni és azok sorrendjérõl is. Sok minden fog történni. De szinte teljes bizonyossággal állíthatom, hogy december 21-én semmi olyan dolog nem fog történni, amit láthatnál vagy érzékelhetnél.
Ez az bizonyos 25000 év hosszúságú kör két részre van osztva. Az egyik fele a sötét oldal, ez kb. 13000 éven keresztül tart és ezalatt az idõ alatt folyamatosan eltávolodunk a Galaxis közepétõl, ebben az idõszakban elalszunk. Ezalatt az idõszak alatt a férfi energia véd meg minket és irányít minket a sötétségen keresztül. De majdnem 13000 év után elérünk a következõ szakaszba, ahol már jönnek a problémák. Háborúk dúlnak és az emberek ölik egymást. Ezt mi mind tudjuk és látjuk, de ez szerepelt a próféciákban is. A maják december 21-én egy ceremónia által le fogják ezt a kört zárni. December 22-én egy ceremónia keretében fogják megünnepelni az új élet, az új kör kezdetét. Ez az új kör már nõi kör lesz és a világon a nõk mindenhol elkezdenek majd átalakulni. Kb. 9 évre lesz ahhoz szükség, hogy a férfi energia teljesen kiürüljön és a nõi energia a helyére lépjen és átvállalja a felelõsséget. Ez abban a pillanatban el fog kezdõdni, ahogy a kör bezárul és a nõi energia szét fog terülni a világon. Ez egy nagyon jó dolog, ez egyensúlyt fog hozni a világnak, mert õ pontosan tudja, hogy hogyan gyógyítson meg minket. December 21-én ez fog történni, ez az egyetlen biztos dolog.

Következõ kérdés: Mikor fogunk átalakulni?

Erre ismét nagyon nehéz válaszolni. Az, hogy a Föld, a Nap és a Galaxis középpontja mikor rendezõdik egy vonalra, az teljesen precíz. Ez hímnemû. Minden ami precíz és behatárolható az hímnemû. De az együttállás mellett mindig megjelenik egy ablak. Ez hívják a maják az idõk végének.
Mint ahogy már említettem is korábban, az átalakulás idõpontáról Földanya fog dönteni. Õt nem foglalkozik a precizitással, nem is érdekli. Az õ tudata egy körülbelüli érték. Egy nap majd felébred és azt mondja, igen, ez az az nap és ma délután 3 órakor fog megtörténni az átalakulás. De hogy mikor fog így dönteni? Mi ezt nem tudhatjuk, csak õ tudhatja. Így történik ez. Ezért nem tudatjuk, hogy mikor történik meg az átalakulás, csak azt, hogy valamikor az elkövetkezõ 1100 napban.

Következõ kérdés: Hogy fognak a dolgok kiteljesedni?

Ez megint egy olyan kérdés, amire sokat tudni szeretnék a választ. Mi fog pontosan történni? Ezt nem olyan könnyû megmondani. Rengeteg a lehetõség és ezeknek a többségérõl valószínû, hogy te nem szeretnél hallani.
Az is lehetséges, hogy egy Jégkorszakba fogunk belecsúszni, ami csupán 27 órán keresztül fog tartani, a hõmérséklet drasztikusan csökken, azt hiszem, ezt te is észrevennéd, mínusz 50 fok. De ez csak egy lehetõség. De valószínûbb, hogy sötétségbe fog borulni a Föld. El fog menni az áram. Ebben a maják és a tudomány is egyetért. De ez is csak egy lehetõség. Precíz választ nem tudok adni. Tudom, hogy sok itt a bizonytalanság, de így mûködnek a dolgok.
A maják a jóslatukat két részre osztják. Azt mondják, hogy ez a megöregedett hímnemû világszemlélet már többé nem fog létezni. Ez a kétpólusú szemlélet miszerint, a dolgok vagy feketék vagy fehérek, vagy jók vagy rosszak, ez meg fog szûnni. Az a világ, amiben most létezünk (a bankok világa, ahogy a gyermekeinket neveljük, ahogy próbáljuk megvédeni magunkat) a hím befolyása alatt áll. Szerintem ez mind el fog hagyni minket. Valamilyen módon ez a világfelépítés meg fog szûnni, és õszinte leszek, lehet, hogy lesz benne erõszak is. Akár csak a születésnél. Anyukád is sokat szenvedett, amikor Te megszülettél. Ez a születés természete. A vulkánok is rombolnak és életet is teremtenek. Ez a születés útja. De mi ezt már átéltük, ismerjük. A maják is csak azt jósolták meg, ami újra és újra megtörténik. De nem szabad ezen aggódnotok. Abszolút nincs ok a félelemre. Én mindent megteszek azért, hogy ezt ti megértsétek. Ez egy gyönyörû dolog. Ez egy ajándék az Istentõl. Sok olyan emberi lény van az univerzum különbözõ pontjain, akik megadnának azért, hogy a helyedben legyenek. Fantasztikus most élni. Ne aggódj a sötét oldal miatt.

Következõ kérdés: Hogy fognak a dolgok kiteljesedni? (folytatás)

Nem értjük még a majákat és a jóslatuknak ezen részét, mert még nem vagyunk ott, még nem éltük át. Majd akkor értjük meg, ha megszülettünk a másik oldalra. Ezt most még nem foghatjuk fel, mert mindez ütközik a hiedelemvilágunkkal. Majd akkor megértjük.
Például õk azt mondják, hogy a Földhöz való kötöttségünk, a Föld léten alapuló elszigeteltségünk meg fog szûnni.
Hiszen mostani életünkben mi a Földhöz kötve vagyunk, ide be vagyunk zárva. Itt kell maradnunk, hiszen nincs más választásunk. Talán a Holdig eljuthatunk és ott járhatunk egyet, de a Földet nem hagyhatjuk el. Ez a kötöttség teljesen le fog kerülni rólunk.
Rengeteg élet létezik, amelyek létezésérõl fogalmunk sincs. Miután elkezdjük ezt az átalakulást egy változás fog végbemenni bennünk, újra leszünk huzalozva belülrõl és képesekké válunk majd arra, hogy lássuk az életet, azt az életet, ami körülvesz minket, de nem érzékeljük, mert ezek 4. dimenziós lények. Képesek leszünk látni ezeket az embereket és tudunk is majd velük kommunikálni. Egy teljesen új fajta emberi létezés és tudat fog kibontakozni. Képesek leszünk bárhol létezni ebben az univerzumban a maják szerint. És hogy fog ez mûködni? Ehhez majd ûrhajó kell vagy valamilyen technika? Nem. Az amit mi fixnek, mozdíthatatlannak és megváltoztathatatlannak gondolunk, az valódi természetében egyáltalán nem az. Az univerzum igazából egy hologram. Nem úgy létezik, ahogy azt mi gondoljuk. Miután megértjük, hogy mi is az univerzum és, hogy mi magunk mik vagyunk, rá fogunk jönni, hogy sokkal többek vagyunk emberi lényeknél. Fantasztikus dolgokra vagyunk képesek.

Következõ kérdés: Hogy fognak a dolgok kiteljesedni? (folytatás)

Hihetetlenül gyors evolúcióról is beszélnek. Egy olyan gyors evolúcióról, amit el sem tudunk képzelni. A tudatosság egy teljesen új szintjére fogunk megszületni, a Föld 3 dimenziós szintjérõl a Föld 4 dimenziós szintjére. Ehhez az utazáshoz nem lesz szükség mozgásra. Az ittbõl fogunk indulni és ide is fogunk megérkezni. Ez csak egy más fajta létezés. Olyan, mint mikor csatornát váltunk a tévén. Erre te képes vagy, hiszen már máskor is átélted ezt. Majd mikor megtörténik, akkor vissza is tudsz majd emlékezni, hogy igen, most újra az történik. De most ez más lesz, mert most ezt tudatosan fogod megtenni és azon a tudatossági szinten fogsz maradni.

Ami ezután fog történni, az teljesen bámulatba ejtõ.

Amit sok ember nem tud az az, hogy az egész univerzum és a világmindenség egy egész, egy tudat. A csillagok, a bolygók olyanok, mint testünkben a sejtek. És nem természetes az, hogy ezek az elemek harcoljanak egymással. Nem ez a cél. Ez nem így mûködik. Ebben a szervezetben galaxisok alkotják a kezet és az agyat, hasonlóan mint az emberi testben.
Mi segítjük egymást, mi szeretjük egymást. Az univerzum tudja, hogy mi milyen nagyszabású átalakulásra készülünk és most õk itt vannak, olyan szinteken, amelyeket ti még nem ismertek. Bizonyos lények már meglátogattak minket, de több mint 300.000 fajta földönkívüli életforma létezik és most õk mind itt vannak a Földön. És várják a pillanatot, amikor te majd erre az új szintre lépsz és végre kommunikálni tudsz majd velük és õk segíteni fognak téged a legjobb tudásuk szerint. És miért? Mert tudják, hogy mi õk vagyunk és egyszerûen szeretnek minket és törõdnek velünk és azt szeretnék, hogy ez az átalakulás minél könnyebb legyen. És miután ez az átalakulás megtörtént és átléptünk a 4. dimenzióba, onnantól kezdve már nem is könnyû lesz, hanem fantasztikus és örömteli. Nagyon várom, hogy ott tartsunk.
Nem lesz szükséged vízre vagy ételre. Minden egyszerû lesz. Mindent meg tudsz majd teremteni, amire szükséged lesz, mert te leszel saját univerzumod teremtõje. Ez nem egy kis átalakulás. Ez egy hatalmas átalakulás. Ünnepelj, rendezz partit és ne aggódj, mert annak nincs itt a helye.
Ezek voltak az alapkérdések, amelyeket az emberek feltettek.

De voltak speciális kérdések is.

Itt az elsõ: Mi, akik nem vagyunk magasabb szinten, milyen módon tudunk értesülni errõl, minek lehetünk a szemtanúi, azon kívül, hogy az óra mutatja az idõt és értesülünk a hírekbõl?


Lesz egy olyan esemény, ami megelõzi a Föld elsötétedését vagy a világ lelassulását. Miután ez megtörténik, utána nagyon kell majd figyelned. Ezután csak egy rövid idõ áll majd rendelkezésedre arra, hogy megvalósítsd az átalakulást. Az oroszok szerint maximum 2-3 hét. És hogy tudod ezt véghezvinni? Mi segíteni fogunk.
Folyamatosan veletek leszünk és segítünk majd videókkal és megtanítunk titeket arra, hogy hogyan lesztek képesek erre az átalakulásra. Iskolákat indítottunk szerte a világon, hogy segítsünk azoknak, akik úgy érzik, hogy igazán szeretnék ezt elsajátítani. Normális esetben 21-30 év kell ahhoz, hogy ezt valaki megtanulja, de mi ezt úgy leegyszerûsítettük, hogy te is gyorsan meg tudd tanulni és nem fogunk téged magadra hagyni. Képes leszel erre.
Ez az esemény térdre fogja kényszeríteni a világot, de nem fog megölni minket, le fog minket lassítani. Nem tudom, hogy mi lesz ez az esemény, de meg fog történni.

Van itt egy másik levél is, akinek a feladója az univerzumokról és azok kapcsolatáról szeretne többet tudni és én szeretnék is errõl beszélni egy kicsit.
Úgy hiszik, hogy az a valóság és az van a világban, amit a teleszkópokon keresztül látunk. De igazából fogalmuk sincs, hogy a világnak hogyan épül fel a fizikája és mi van a Föld vagy a Nap belsejében. Errõl az embereknek fogalmuk sincs.
Olyan sok univerzumot alkotott az élet, hogy soha senki nem volna képes megszámolni. Nem végtelen, ez egy konkrét szám, de ez a szám hatalmas, ráadásul minden pillanatban ezer új és új univerzum keletkezik és mi csak egy vagyunk. És ezeket nem egy úgynevezett Isten teremtette, hanem az Isten bennünk, ami a szívünkben van, azon a picurka kis helyen. Ezek az univerzumok egymáshoz nem kötõdnek, nincs közöttük kapcsolat és Te sem tudsz az egyikbõl a másikba átkerülni, az egyetlen kapcsolat a szívedben van, azon a picurka szent helyen.
Az univerzumokon belül a teremtményeken belül is vannak teremtmények. Az egyik ilyen teremtmény az, amit mi dimenziós világnak nevezünk. Annak az univerzumnak az alapja, amelyikben mi élünk, a zene. Tisztán a zene. Nincs olyan dolog ebben az univerzumban, ami nem zene alapú. A zene adja a dimenziók alapját is. 12 darab alaphangjegy létezik és minden egyes alaphangjegy között található 12 darab felhang, így jön ki az a szám, miszerint 144 dimenziós világok vannak ebben az univerzumban, amiben mi létezünk. Ahogy láthatjátok is, egy nagyon összetett világban élünk. És a világot nem csak így lehet felosztani, hiszen még nem is beszéltünk a párhuzamos világokról, ahol minden egyes döntésünk új és új univerzumokat teremt. Tudom, hogy ez egy kicsit bonyolult. De most nekünk csak azt kell tudnunk, hogy mi hogyan fogunk eljutni a 3 dimenziós világból a 4 dimenziósba.
Tudnod kell, hogy a tested a dimenzióváltás során meg fog változni. Ez a 3 dimenziós tested, ami itt van egy bébi lesz a 4 dimenziós világban. Ebbe a világba is kisbabaként érkeztél és folyamatosan nõttél, amíg felnõtté nem váltál. Ugyanez fog történni a 4. dimenzióban. A nõk és a férfiak is sokkal magasabbak lesznek és az agyatok is hatalmasra fog történni. Ami idáig bonyolult volt, onnantól hihetetlenül egyszerû lesz és ezért mi csak az átváltozásra készítünk fel titeket, mert utána már mindenre képesek lesztek önállóan is.
De nem kell többet tudnunk az univerzumokról. Többre nincs szükségünk.

Következõ kérdés: Mi történik azokkal a családtagokkal, akik nem készülnek fel az átalakulásra, esetleg tudatában sincsenek annak, hogy mi történik? Õk is kapnak valamilyen esélyt vagy õk hátra lesznek hagyva? Van-e esélye a családoknak együtt maradni?

Köszönöm, a kérdést. Elmondom, hogy hogyan mûködik ez. Minden életforma, a baktériumoktól kezdve a madarakon át tudja, hogy hogyan kell ezen az átalakuláson keresztül menni, egyetlen kivétel van ez alól, a felnõtt ember. Ha egy gyermek még nem érte el a pubertás kort, akkor nincs probléma. Minél kisebb egy gyermek, annál könnyebb számára az átalakulás, hiszen nem rég ment át rajta, az emlék éles. Ahogy öregednek, az emlék elhalványul, de még mindig tudnak emlékezni, de ahogy átélik az elsõ orgazmusukat, átlépnek a felnõtt világba illetve a pubertás korba, és az emlék gyorsan elfoszlik. Szóval csak a felnõtteknek van szükségük segítségre.

Õk három félre módon tudnak átalakulni.
Az egyik módját ennek a halál. Amikor az ember meghal, van egy speciális pillanat, amikor felfogja, megérti, hogy meghal, érzi a halál folyamatát és ekkor tudod újra megalkotni a testedet. A tested egy kép a tudatodban, ez egy nagyon fontos dolog, amit akkor is jó tudni, ha nem teljesen érted. A tested nem úgy létezik, mint gondolod. Szóval abban a pillanatban újra tudod építeni a tested és magaddal tudod vinni a tudatodban, mint képet a 4. dimenzióba és amikor odaérsz, akkor vissza tudsz lépni a testedbe és már túl is vagy rajta, már meg is csináltad.

Következõ kérdés: Mi történik azokkal a családtagokkal, akik nem készülnek fel az átalakulásra, esetleg tudatában sincsenek annak, hogy mi történik? Õk is kapnak valamilyen esélyt vagy õk hátra lesznek hagyva? Van-e esélye a családoknak együtt maradni?

Köszönöm, a kérdést. Elmondom, hogy hogyan mûködik ez. Minden életforma, a baktériumoktól kezdve a madarakon át tudja, hogy hogyan kell ezen az átalakuláson keresztül menni, egyetlen kivétel van ez alól, a felnõtt ember. Ha egy gyermek még nem érte el a pubertás kort, akkor nincs probléma. Minél kisebb egy gyermek, annál könnyebb számára az átalakulás, hiszen nem rég ment át rajta, az emlék éles. Ahogy öregednek, az emlék elhalványul, de még mindig tudnak emlékezni, de ahogy átélik az elsõ orgazmusukat, átlépnek a felnõtt világba illetve a pubertás korba, és az emlék gyorsan elfoszlik. Szóval csak a felnõtteknek van szükségük segítségre.

Õk három félre módon tudnak átalakulni.
Az egyik módját ennek a halál. Amikor az ember meghal, van egy speciális pillanat, amikor felfogja, megérti, hogy meghal, érzi a halál folyamatát és ekkor tudod újra megalkotni a testedet. A tested egy kép a tudatodban, ez egy nagyon fontos dolog, amit akkor is jó tudni, ha nem teljesen érted. A tested nem úgy létezik, mint gondolod. Szóval abban a pillanatban újra tudod építeni a tested és magaddal tudod vinni a tudatodban, mint képet a 4. dimenzióba és amikor odaérsz, akkor vissza tudsz lépni a testedbe és már túl is vagy rajta, már meg is csináltad.

Egy újabb kérdés:
A könyvedben olvastam (Az élet folyásának õsi titka), hogy egy szép napon arra ébredsz, hogy nagyon jól érzed magad, és egy olyan formát látsz, amit nem tudsz leírni. Ilyen lesz majd?

Ebben a könyvben részletesen leírtam, hogy milyen lesz majd a 3. dimenzióból a 4. dimenzióba átlépni. Az átalakulás nem minden embernek ugyanolyan, vannak kicsi eltérések, de igen, így fog kezdõdni. De ez csak az elsõ 2-3 perc. Utána még sok lépcsõfok van, de az elsõ lépcsõfok után már mindenre emlékezni fogsz.

Egy újabb: Tényleg meg fog történni? Ha igen, mi fog történni és mi történik utána?

Ebbõl már több kérdésre válaszoltam, de arról még nem beszéltem, hogy mi fog történni utána.
Fejlõdni fogunk, nagyon gyorsan. Már nem is igazán emberek hanem humanoidok leszünk, nagyon magasra fogunk nõni és két szívünk lesz, teljesen máshogy fogjuk látni a világot, oly módon, ahogy most nem vagyunk képesek, mert nincsenek meg ehhez az eszközök a testünkben és a tudatunkban. Egy darabig összezavart gyermekek leszünk abban az új világban, ahogy itt is azok voltunk és volt itt egy anyánk és egy apánk, akik segítettek minket itt, és ugyan így lesz ott is egy apánk és egy anyánk, akik majd segítenek minket. Tanítanak majd és megvédenek minket.
Így folytatja: Ha nem történik velem semmi, akkor az azt jelenti, hogy nekem nem sikerült?
Ettõl nem kell tartanod. Lehet, hogy az élet valami teljesen mást tartogat számunkra, lehet, hogy ez a rengeteg készülõdés teljesen hiábavaló volt, mert az élet valami olyannal készül, amire soha nem is számítottunk volna, de egy dolog teljesen biztos: te velünk leszel.
Ha bármilyen kérdésetek van, nyugodtan írjatok emailt. Youtube videót is küldhettek. Folytatni fogjuk.

Köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm mindazt, amit az életedben tettél.

Fordítás: Szûcs Nikolett

drunvalomelchizedek.network.hu/forumtema...-a-vilag-megvaltozik
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 9 éve 5 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.

Drunvalo Melchizedek tanítása 8 éve 7 hónapja ezelőtt #3783

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5624
.


Az "Élet Virága" címû könyv szerzõje, Drunvalo Melchizedek,
két héttel ezelõtt felvett video üzenete látható ebben a levélben, s mivel még nagyon friss, nem készült még el a magyar felirat, az üzenete viszont fontos lehet, ezért a lényeget lefordítottam és ezúton adom közre.

Két honlapon is megtalálható a video, mindkettõt mellékeltem:

wiredforsuccess.tv/episodes/episode-91-b...drunvalo-melchizedek

vimeo.com/76617482

Mielõtt tovább olvasnátok, szeretném a figyelmeteket felhívni arra, hogy Drunvalo meglátásai és valóság érzékelése csak EGY a számtalan közül, ami miatt viszont úgy döntöttem, hogy nyilvánossá teszem, az az, hogy jómagam is ugyanezeket érzékelem, az információkat igaznak találtam, nem utolsósorban pedig ellensúlyozni szeretném egy ici-picit a tömegmédia félelemre hipnotizáló hatását...
Témakörök: Melchizedek tudatosság, dimenzióváltás, kozmikus ciklusok, (sejt)emlékezés, segítõ és hátráltató energiák, földmágnesesség gyengülése, szabad energia, környezeti problémák megoldása, karma, mai technikai "fejlettség" hatása/határa, tudatosság: út az agyból a szívbe.

1. Melchizedek-tudatosság

Drunvalo családi neve, a Melchizedek, felvett név, amely Drunvalo lelkét, 4 másik társával együtt a Melchizedek-tudatosság égisze alatt vezette ide egy távoli helyrõl sok-sok évvel ezelõtt. Társai közül páran az idõk kezdete óta itt vannak a földön (kb. 200 ezer éve) és segítenek bennünket. 13 ezer évvel ezelõtt elvesztettük azon képességünket, amely segít bennünket végigvezetni a jelenben szükséges változások láncolatán, amely alapvetõen megkívánná azt, hogy emlékezzünk arra kik is vagyunk, honnan jöttünk, mi dolgunk itt a Földön, stb. Õ és mások azért érkeztek közénk, hogy szellemi kapcsolataik révén folyamatosan ellássanak bennünket információkkal, ezzel segítve az átalakulás folyamatát.

2. Dimenzióváltás

Ez egy tudati, tudatossági váltást, "ugrást" jelent, valahogy úgy képzeljük el, mintha létezõ és mûködõ Tv csatornák között váltanánk. Egyszerre csak egy csatornát fogunk, amire éppen rá vagyunk hangolódva, de közben van még 144 másik csatorna, dimenzió-sáv, amire csak akkor tudunk fókuszálni, amikor már ott vagyunk. Nagyon sok tudatossági sáv, dimenzió létezik, mi most alulról a második szinten állunk a tudatosságban. Ezt változtatnunk kell, mert a világ is változik, problémák vannak, mi meg olyanok vagyunk, mint a kisbabák az anyjuk hasában, akik kifelé bámulnak, tudják, hogy nem maradhatnak ott, hogy mozdulni kellene valamerre... de még várnak, gondolkodnak.

Több ország, mint pl. az oroszok is, arra jöttek rá, hogy gyorsan meg kell lépnünk ezt, mert másképp nem létezhetünk itt a bolygón, de a baj az, hogy a legtöbb ember nem emlékszik, hogyan kell tudatossági dimenziót váltani... Jó hír, hogy rengeteg segítségünk van. Sokan megjelentek már, akik tudják, mit kell csinálni, vezetik a többieket és persze vannak sarlatánok is bõven, mivel poláris világban élünk, akik inkább a pénzt, hírnevet, üzleti célokat látnak az információ átadásban. Ezt el kell fogadnunk, ilyen az élet. Nincs rossz vagy jó, egyszerûen ez a helyzet, tovább kell lépnünk ebbõl.
Lesznek nehézségek, változások, amik idõnként nagy terhet rónak ránk, de utána megnyugszunk, mert emlékeink visszatérnek, hiszen nem elõször csináltuk már. Szerencsére a Melchizedek-tudatosság ismeri a lépéseket elõre és a vezetése alatt mindenki végig tud menni a folyamaton. A végén minden rendben lesz.


Nem hagyjuk el a Földet, itt maradunk, csak épp a tudatosságunk változik meg, a Föld rezgésével együtt, a külsõ környezetünket változtatjuk meg. Amikor belépünk a változásba, hirtelen feltörnek az emlékek, s ettõl kezdve vezetve vagyunk. A mostani közhiedelemmel ellentétben nem csak egyszer élünk, minden lélek már a kezdetektõl fogva létezik, ugyan nem ebben a formában, hanem lelki struktúraként, mert testünk örökké változik és változott már sokszor, a lélek ugyanaz maradt.

3. A kozmikus ciklusok

Mindent magában foglal, semmi más nincs rajta kívül. A nyugati szemlélet szerint túlnépesedés, a föld ásványi anyagának hiánya és még sok más probléma van az elõtérben, a keleti szemlélet szerint viszont már 10 ezer évvel ezelõtt is pontosan tudták mi fog történni, mert a ciklusokat ismerték. Sok-sok ciklus van, ilyen a 2012. december 21-dikén befejezõdött legutóbbi 25625 éves ciklus is, amik már fizikai változásokat is hoztak.

Valójában az történik, hogy a bolygónk fokozatosan hagyta el a galaxis közepét, elmozdult onnan, ennek az elmozdulásnak a végét érzékeltük tavaly. A távolodás a "sötét oldal" felé, a hím szakasznak is nevezhetõ, amelyet majd követ a nõi szakasz, amikor megindul a visszafelé mozdulás, visszarendezõdés a központ felé. A hím szakaszra jellemzõ, hogy egyre jobban irányítás alá von mindent, és védi a nõket és gyermekeket is, viszont a periódus vége felé "elszalad velük a ló", túlzásba esnek, háborúznak, hiszen egyensúlyvesztésben vannak. Ezt a ciklus végén az ellenkezõ pólus átvesz és változások indulnak be. Tavaly december 21-dikén a nõi oldal vette át a "vezetést", a férfi struktúra nem kap több energiát, ezért elhalványodik, lebomlik, szépen, lassan.

A nõi szakasz szív-vezérelt, meggyógyítja a problematikus helyzeteket, a keletiek ezt jugának hívják. Aztán majd ahogy ennek a ciklusnak is vége lesz, a nõk kezdenek el egyre inkább furcsák lenni, túlságosan mindent meg akarnak oldani, amivel nincs is semmi baj, csak eljutunk a kali-jugába, a lebomlás állapotába, ahol eleinte senki nem akarja feladni, amije van, nem hisz benne, hogy kell. Itt tartunk most, ennek a férfi szakaszában. De Drunvalo megígéri, hogy amit el kell engednünk, az semmi ahhoz képest, amit majd kapunk cserébe. :-)

Most még fátyol van a szemünkön, és még nem tudjuk, hogy minden amit látunk, azt magunk teremtjük, teremtettük minden lélegzetünkkel. Azért nem látjuk, mert van még egy kis idõeltolódás, de mindent mi teremtünk, akár a legmesszebb lévõ csillagokig. Nem arról van szó, hogy a végtelenségig ismétlünk mindent ugyanúgy a ciklusokon belül, mert mindig van egy kis eltérés, fejlõdési spirálon haladunk, mindig egy kicsit másképp reagálunk.

Az õsi keleti kultúrák azt mondják, hogy ez most egész másfajta változás, mint az eddigiek voltak és nem is nagyon beszélnek róla, mert ez majdnem meghaladja az õ értelmüket is. A maják 5-ször 5125 éves ciklusokról beszélnek, de ez lényegében ugyanaz, mert pontosan 25625 évre jön ki ez a szám is.

Van egy átmeneti 7-8 év, amit az idõk végezeteként határoztak meg, ez 2007. okt. 24-dikén kezdõdött és valamikor 2015. november vagy december táján lesz vége. Tehát ha 2016. január elsejéig semmi sem történik, akkor a a maják tévedtek. Addig viszont nem tudunk semmit, mert a jelenlegi tudatosságunk nem érti, hogy mi történik és hogy túl vagyunk-e már a váltáson.
4. Fontos megértenünk, hogy ez nem egy tanuló helyzet, hanem egy EMLÉKEZÕ FOLYAMAT. NEM KELL TANULNUNK SEMMI ÚJAT, mindenre emlékezünk, az élet forrására is, rájövünk, hogy nem vagyunk jelentéktelen porszemek, hanem halhatatlan lények, nem egyénként, családként, népként vagy országként vagy bolygóként kezdünk el mûködni, hanem egyetlen nagy egységként, és ez csak a kezdet. A maják szerint ez kiterjed nagyon gyorsan a mi szabadságunkra is, mert most karantén alatt vagyunk a Földön, nem hagyhatjuk el, de utána elmehetünk akár a Holdra, Marsra, és onnan vissza is tudunk utazni, de csak akkor, amikor emlékszünk, hogy kik vagyunk, mire való a szívünk valójában. Megértjük, hogy az nem csak egy vért pumpáló szerkezet, hanem van benne egy olyan kis hely, ahol a létezés minden szintje ott van, felismerjük valódi kapcsolatunkat vele, s nem lesz már szükségünk semmire, végre mindenünk meglesz.

Jelenlegi tudásunk szerint a második szintrõl átlépünk a 4-dik dimenzióba, ahol csak rövid idõt töltünk, kb. 2 évet, pedig alapban millió éveket töltenénk ott, de most nem. Ez nagy újdonság a múlthoz képest. A testünk olyan hihetetlen változásokon megy át, ami most még elképzelhetetlen, sokkal magasabbak leszünk, több méteresek, nagy fejünk lesz nagy aggyal és ez csak a kezdet. Amikor az az agy beérik, beaktiválódik, olyan dolgokat megértünk, amit azelõtt soha, és onnan teszünk egy lépést, amit a humanoidok még sosem tettek, sõt, az egész univerzumban senki még soha. Ez egy vadonatúj lépés, ami az univerzumban ritka, mindenki készül rá és mindenki tud róla. Az egész univerzum figyel minket és segít abban, amiben kell.

5. Segítséget kapunk is meg nem is
Azért csak részben, mert tettünk néhány "illegális dolgot", vétettünk az univerzum törvényei ellen. 13 ezer éve az Atlantiszon megcsináltunk egy mer-ka-ba mezõt, amit aztán elrontottunk, mert nem tudtunk, hogy mit is csinálunk tulajdonképpen, és ez a harmadik dimenzióban törést okozott.

Ugyanakkor 1945-ben felrobbantottunk egy atombombát, ami nem magfúzió volt, hanem maghasadás, nem a dolgok összeállítása, hanem szétszakítása, ami azért illegális, mert ha itt széthasad valami, akkor "ami fent, úgy lent, ami lent, úgy fent" törvénye alapján az univerzum más területén is ugyanez történik, mert minden mindennel össze van kapcsolva. Ez a töréspont hozott be aztán egy olyan fajt a bolygónkra, amely késõbb keresztezõdött a Földi emberfajjal. Ezentúl létrejött a különbözõ dimenzióbeli oktánsávok között egy üres terület, amely megakadályozza, hogy bármilyen fizikai átmenjen a harmadik dimenzióból a negyedikbe, sehogy sem lehet technikailag megoldani az átjutást, csak spirituálisan, a mer-ka-bán keresztül. Nem vihetjük át a testünk, a felsõbb énünkkel tudjuk megtenni az utat spirituálisan. Ami szintén nem nagy gond, mert a kozmikus DNS folyamatosan aktiválja az átlépéshez szükséges DNS változásainkat.

6. A Föld mágneses mezejének gyengülése

Az korábbi elõrejelzések szerint februárig, vagy a körül egy erõs napkitörés fogja kiütni az elektromos berendezéseket, de ez nem történt meg, mert Földanyánk és "Nap apánk" úgy döntött, hogy NEM. Nem volt akkora szoláris maximum, mint amit vártunk. Ha ez megtörtént volna, vagy megtörténik, minden memóriát letöröl, bankokét, mûholdakét, a miénket is, kivéve a Faraday kalitkában levõket, nagy fájdalmakat okozva az emberiségnek. Drunvalo szerint ez nem fog megtörténni, úgy fogalmazott, hogy ki vagyunk ebbõl zárva.

A geomágneses mezõvel kapcsolatban: 2003 novemberében volt egy mágneses vihar, s mi egy pólusváltás kellõs közepén vagyunk, ami nagyon ritkán történik, kb. 780 ezer évvel ezelõtt történt utoljára. Semmilyen most létezõ lélek nem tapasztalta még meg, nem vehetjük ezt félvállról.

Amit tudunk, hogy mi történt az oroszoknál a MIR ûrállomáson, amikor elhagyták a földet és nagyon meggyengült geomágneses mezõbe kerültek 2 hétre. Ez a két hét elég volt arra, hogy az ûrben tartózkodó ûrhajós memóriáját kitörölje, egyszerûen nem volt kapcsolata a valósággal, és aztán elnémult a közvetítése is. Felment utána egy másik asztronauta, akivel egy idõ után ugyanez történt. Senki más nem volt ott, próbáltak rájönni mi történt. Ekkor jöttek rá az oroszok, hogy az emberi testnek szüksége van a geomágneses mezõ jelenlétére, testünkön való átfolyására, mert sok mindenhez kell ez az energia, pl. a szívünknek is, mert másképp nem tudja a ritmust mihez tartani. Az agyunk mûködése is elszáll, kitörlõdik az emlékezetünk, ahogyan a mágnesre helyezett adathordozó is elveszíti az információt. 35 betegséget határoztak meg a mai napig, ami ehhez az elgyengült mágneses mezõhöz kötõdik. Technikailag megoldható, hogy generáljunk egy hasonló mezõt, amit az emberi a test elfogad. Tulajdonképpen ez most a legnagyobb félelem, hogy mi lesz, ha megszûnik ez a mezõ.

Az oroszok értik a legjobban mer-ka-bát, ez egy emberi energia mezõ, ami nincs mindenkinek, de a csíra megvan bennünk és tudunk mágneses mezõt generálni magunk körül. Nekünk kell rájönnünk, hogyan csináljuk ezt, állami segítséget biztosan nem kapunk hozzá. Az állam nem meri elismerni, hogy a pólusváltás meg fog történni, mert akkor senki sem azt tenné, amit eddig, például nem dolgozna, hanem abbahagyná azt, amit csinál. Valójában nem tudjuk mikor és hogy milyen hosszú lesz, próbáljuk kikövetkeztetni a geofizikai mérések által, köveket vizsgálva de több a kérdés mint válasz.

7. Szabad energia

Gondosan el van titkolva elõlünk, de most már nem az a kérdés, hogy létezik-e vagy sem, mert tudomása van arról, hogy többféle szerkezetet is építettek ebben a témában, amelyek különbözõ hatásfokokkal mûködnek. Drunvalonak is van ilyen, õ maga is segített fejleszteni azokat. DE!!! A jelenlegi hatalom birtokosai, az olajcégek és nagy konzorciumok még akár háborúba is mennek, csak hogy megtartsák erõfölényüket és piaci hatalmukat.

A vákum, ami látszólag a SEMMI, olyan tele van energiával, hogy fel sem foghatjuk. A "nagy bumm" elmélet szerint az univerzum egy kis gombostûfejbõl jött létre. Egy köbcentiben több energia van, mint ami egy egész univerzumot ellát, hátha még egy golf-labda nagyságú teret nézünk vagy egy egész bolygót...

Az ENSZ hozott egy olyan törvényt, mely szerint illegális minden olyan kezdeményezés, ami szabadenergia elõállítását célozza meg. Egy bizonyos Bird (nem tudom hogy írják le a nevét) nevû ember létrehozott egy olyan kis mágneses szerkezetet, ami egy egész otthont ellát elektromos energiával. Ezt 700 dollárért árulta, s amikor elkezdték volna gyártani sorozatban, akkor hirtelen letartóztatták és bíróság elé vitték a feltalálót. Ekkor mutatta meg Drunvalonak a törvényt, mely szerint lehet róla beszélni, lehet kutatni és egyebek, de ha gyártani akarod, az életfogytiglan börtönt jelent, azonnal lekapcsolják az illetõt. Ez a törvény mindenhol a világon érvényes.
Japánban, ahol vízzel mûködõ autót gyártottak (sõt, tudnak sós vízzel mûködõt is), ezt nem akadályozta meg senki, mert a hagyományos technika szerint jött létre és nem szegi meg a szabályt. Ha engednék a megújuló energia felhasználásokat széles körben, akár egy év alatt paradicsommá változhat Földünk, amit a hatalom letartóztatással, bebörtönzéssel "jutalmaz". Sajnos Drunvalo szerint már túl késõ, nem tehetünk semmit, elmúlt az a pont, ahonnan még vissza lehetett volna fordítani. Erre 70 évvel ezelõtt volt lehetõségünk.
8. Új projekt

Jövõ év vége felé indul Drunvalo új projektje, dokumentum jellegû "dráma". Egészségügyi információkat kezd el adni az embereknek, segítségül, hogy megfejthessék a bennük lévõ titkokat és hogy rávezesse õket arra, hogy csak belül lehet fejlõdni s hogy immunissá váljunk arra, ami kívülrõl mutatkozik. Nem szabad leállnunk problémázni semmin sem, amit a világban látunk, mert az már nem segít, hanem meg kell értenünk a VALÓSÁGOT, továbblépni az életünkben, emlékezni a tudásra, ami a miénk.
Embereket arra oktat, hogy ne az agyukkal lássák a dolgokat, hanem a szívbõl vagy a

(emailban kaptam Karsay I-tól))
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Téma zárolva.
Oldalmegjelenítési idő: 0.172 másodperc