Jézus a fény

Szia, Vendég
Felhasználói név: Jelszó: Emlékezz rám
Angyalokról, szellemekrõl, szellemvilág fogalmáról, mûködésérõl, a szellemtani tanításokról.

TÉMA: Angyalokról, szellemekrõl

Angyalokról, szellemekrõl 13 éve 10 hónapja ezelőtt #39

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5624
Számomra a szellemvilág nem idegen téma, mert nekem az égi segítõim rendszeres segítséget nyújtanak a feladataimban. Minden alkalommal amikor a feladataimat írom, mármint a médiumi írásaimat, akkor a szellemi otthonból kapom azokat a nagyon szép gondolatokat, melyeket éveken keresztül adnak nekem a szellemi segítõim. Õket lehet hívni angyaloknak, szellemeknek, ki minek akarja, de a lényeg az, hogy nem ebbõl a földi világból valók.

Õk azok, akik a földi életünket irányítják, ha tudunk róla, ha nem. Ha elfogadjuk, ha nem, õk akkor is mellettünk vannak és segítenek nekünk a földi élet feladataiban is. De segítségünkre vannak a szellemi feladataink megoldásában is ha elfogadjuk, és a szerint törekszünk élni a földi életünket, ahogyan õk sugallat formájában segítenek bennünket.

Minden alkalommal amikor én is leülök a számítógép elé és elkezdem írni a médiumi írásaimat, akkor õk azok, akik segítenek nekem ebben a feladatomban.
Nem az én gondolataim szerint írok, nem azt írom, amit én akarok, hanem a gondolat menetemet teljesen ráirányítják arra a feladatsorra, amit éppen le kell írnom. Olyankor semmi más gondolat nincs bennem, csak az amit írnom kell.
Hát így mûködik a szellemvilág, az angyalok, vagy szellemi segítõk. Hívhatjuk õket bárhogyan, de a lényeg az, hogy az Isten szolgálatában állnak és õk segítik a földön élõ embereket.
Mindezt azért írtam le nektek, mert tudom, hogy nagyon sokan nem hisznek a szellemvilág létezésében és a mûködésében. Én hiszem és tudom, hogy vannak és léteznek a szellemi segítõk, akik mellettünk vannak.
Margit
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 13 éve 8 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.

Angyalokról, szellemekrõl 13 éve 9 hónapja ezelőtt #83

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5624
Békesség a szellem egyszerûsége

"A békesség a szellem egyszerûsége, a lelkiismeret derûje, a lélek nyugalma, a szeretet köteléke. A békesség a rend, a bennünk lévõ harmónia, szüntelen öröm, ami a jó lelkiismeret tanúságából születik, annak a szívnek szent örvendezése, amelyben Isten uralkodik. A békesség a tökéletesség útja, vagy még inkább: a békében található meg a tökéletesség. A démon pedig, aki mindezt nagyon jól tudja, minden erejét beveti, hogy elvegye békességünket. A léleknek csak egy dolog miatt kell szomorkodnia: ha megbántotta az Istent. De még ezen a ponton is legyünk nagyon óvatosak: bánnunk kell hibáinkat, de békés fájdalommal, mindig bízva az isteni irgalomban. Óvakodjunk bizonyos szemrehányásokkal és lelkiismeret-furdalásokkal szemben, ezek leggyakrabban az ellenségtõl jönnek, hogy megzavarják Istenben való békénket. Ha a lelkiismeret-furdalás és a szemrehányások alázatosabbá és buzgóvá tesznek a jócselekedetekre, anélkül, hogy elvesztenénk bizalmunkat Istenben, biztosak lehetünk benne, hogy Istentõl jönnek. De ha megzavarnak, félénké, gyanakvóvá, lustává, hanyaggá tesznek, akkor biztosra vehetjük, hogy a démontól jönnek; ûzzük hát el õket, és találjunk menedéket az Istenbe vetett bizalomban. "
Pio atya
(1887-1968)
Olasz kapucinus pap,
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Téma zárolva.

Angyalokról, szellemekrõl 13 éve 9 hónapja ezelőtt #99

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5624
Az angyalok

Az angyalok nemcsak, hogy léteznek, de köztünk járnak-kelnek. Nem mindegyikük érkezik szárnyakon a habos felhõk közül.
Persze ezt nem mindig vesszük észre, és ez így van jól. Általában csak utólag eszmélünk, mikor már megtörtént a varázs, mikor egy apró mosolyt érzünk, pedig még ki sem ült arcunkra.
Tudjuk, hogy varázslat részesei voltunk. Nem szemfényvesztésé, nem csalásé, nem látványosságé, pusztán egy észrevétlen néma csoda részesei, melyrajtunk kívül másnak fel sem tûnik.
Az angyal a lelket melegíti fel. A kihûlt és kilátástalan, reménytelen lelket. Az angyal hitet csepegtet, aztán a végén még egy mosolyt is odaragaszt az arcokra.
S hogy miért teszik? Talán õk sem tudják igazán. Valószínûleg azt sem tudják, hogy angyalok. Olyanok õk, mint a gyermekek. Naivan szeretnek, viszonzást nem követelve, mit sem sejtve a világ rossz oldaláról. Egyszerûen szeretnek szeretni, szeretik a vidámat, a boldogot, a meleg kezeket.
(ismeretlen szerzõ)
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 13 éve 8 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.

Angyalokról, szellemekrõl 13 éve 8 hónapja ezelőtt #199

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5624
Kik azok az angyalok?

Az angyalok szellemi lények, nincs testük, csak lelkük, és sem a tér, sem az idõ nem jelent akadályt a számukra.

Érdekes, hogy szinte valamennyi vallásban felbukkannak szárnyas angyali lények, az õsi babilonitól kezdve a görögökön és a zsidóságon át egészen a kereszténységig. Az angyal szó a görög angelos, azaz hírnök kifejezésbõl ered, ami szintén arra utal, hogy ezek a lények az isteni üzenetet közvetítik a földön.

Az ezoterikus hagyomány szerint születése elõtt minden ember kap egy védõangyalt, aki egész életében vigyáz rá. Az õrangyalunk mindent tud rólunk, így az életfeladatunkat is ismeri. Ennek alapján terelget minket, hogy mindig jó idõben legyünk jó helyen, és találkozzunk azokkal az emberekkel, akikkel mindenképpen meg kell ismerkednünk. Elõre látja azt is, mikor mire van szükségünk, Biztos mindenki hallott már olyan esetrõl, amikor valaki, megmagyarázhatatlan módon, egyetlen karcolás nélkül szállt ki a totálkáros autóból, vagy valami bosszantó apróság miatt lekésett egy repülõt, ami aztán lezuhant.

Ezek az esetek mind-mind az õrangyalok hatékony munkájáról tanúskodnak, ahogy a nehéz döntéshelyzetben megszólaló belsõ hang is az angyaloktól származik.
(szerzõje ismeretlen)
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Téma zárolva.

Angyalokról, szellemekrõl 13 éve 7 hónapja ezelőtt #263

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5624
Szellem és test

Szörnyû, amikor egy ember, aki életét korábban a testben képzelte el, azt tapasztalja, hogy ez a test megszûnik létezni, mégpedig szenvedés közepette! Olyasvalaki viszont, aki szellemi életet él - számára az élet többet jelent a testbezártságnál -, az anyag megszûntével a szellem megerõsödését éli át. A szenvedés, mely természeténél fogva az anyag tartozéka a szellem bejárhatatlan magaslatait nem éri el. Ekképpen, és minden vonatkozásban, emelkedik a parányi lét fölé a mennyei szféra - szavak hiányában így nevezem a szellem magasztos, körülírhatatlan, mindenek felett álló világát.
(Lev Tolsztoj
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Téma zárolva.

Angyalokról, szellemekrõl 13 éve 7 hónapja ezelőtt #275

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5624
Az angyalok sem egyformák

A földön õrangyalok, angyalok és arkangyalok munkálkodnak. Õrangyala mindenkinek van, bármilyen hihetetlen. Még azoknak is van, akik nem hisznek benne, és azoknak is, akik bûntudatban élnek, és úgy érzik, nem érdemlik meg, hogy vigyázzanak rájuk. Az õrangyal mindig ott áll amellett, akire vigyáz attól a pillanattól kezdve, hogy az illetõ a világra jött. És vele is marad, míg a mennyországba nem kerül.
Az Õrangyal feltételek nélkül szeret, akkor is, ha rosszak vagyunk, akkor is, ha hibát hibára halmozunk. Jobban szeret mindenkinél. Bár hihetetlen, de még szerelmünknél, vagy apánknál, anyánknál is jobban. Az a dolga, hogy vigyázzon ránk, hogy biztonságban legyünk, hogy mindig idejében megkapjuk a jeleket ahhoz, hogy a legjobban csinálhassuk, amiért e Földre születtünk.

Hogy miért van az, hogy mégis néha szerencsétlenség ér? Azért, mert az õrangyal nem mindenható. Az emberek szabad akaratot, szabad döntési lehetõséget kaptak a Földön, ezért az õrangyal sem avatkozhat bele az életünkbe, nem hozhat helyettünk döntéseket. Csak tanácsokat ad, és mindent megtesz, hogy megértsük az üzenetét. Nem árt tehát, ha megtanulunk angyalnyelven. Vagyis ha megtanuljuk, hogy néha az orrunk elé lehulló falevél is üzenhet valamit, csak el kell hinni, hogy ez lehetséges.
Az õrangyal megvigasztal és megóv, ha szükség van rá. És megpróbál elõre figyelmeztetni a veszélyre.
(astronet.hu)
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Téma zárolva.
Oldalmegjelenítési idő: 0.107 másodperc