Szia, Vendég
Felhasználói név: Jelszó: Emlékezz rám
Angyalokról, szellemekrõl, szellemvilág fogalmáról, mûködésérõl, a szellemtani tanításokról.

TÉMA: Az angyalok és az emberek kapcsolatai

Az angyalok és az emberek kapcsolatai 12 éve 3 hónapja ezelőtt #145

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5195
Minden ember még a születése elõtt kap egy védõangyalt. A tisztánlátók, a szellemi látással rendelkezõ emberek azt láthatják, hogy a védõangyal minden kisgyermek feje fölött tartózkodik, a gyermek 7. csakrájához van kapcsolódva. A gyermek 3-4 éves kora táján azonban megszakad ez a kapcsolata.
A gyermek kicsiny korában még látja a védangyalát, tisztában van jelenlétével, gyakran el is játszadoznak egymással. Késõbb, amikor a kapcsolódás megszûnik, az angyal a gyermek, illetve a felnõtt ember közvetlen közelében tartózkodik. Csak akkor tud az emberhez közvetlenül visszakapcsolódni, ha az ember tudata elér egy bizonyos rezgésszintet, amely viszont csak akkor érhetõ el, ha az ember szellemi útra tér, szellemi tevékenységgel kezd foglalkozni.

Ebben a legfontosabb feladata az ember gondolatvilágának a rendezése. A szorongás, az aggódás, a félelem és a harag által felszabaduló energiák rendkívüli módon akadályozzák a védõangyallal való szoros kapcsolatfelvételt. Csak nemes gondolatokkal lehet becsatlakoztatni a védõangyalt az emberhez.

Az angyalok egyik fontos feladata megtisztítani emberi asztráltestet, hogy az felemelkedhessen szellemi énné. Így fejlõdhet ki az emberben a szellemi látás.
A védangyal ismeri az ember korábbi életeit, a magával hozott karmáját és azt az életfeladatot, amelynek teljesítése miatt született a földre. Azt is lehet mondani, hogy a védõangyal jobban ismeri az embert, mint saját magát.

Az angyalok feladata még a földnek mint bolygónak a megtisztítása asztrálsíkon. A föld asztráltestét elsõsorban a helytelen emberi gondolatok szennyezik be. Ha egy angyalnak sikerül felemelni védencét egy magasabb szellemi szintre, akkor is továbbléphet, elfoglalhatja helyét az arkangyalok seregében.
(Forrás:Családi kör)
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 12 éve 3 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.

Az angyalok és az emberek kapcsolatai 12 éve 2 hónapja ezelőtt #185

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5195
Az angyalok - jelenlétük és erejük

Az angyalok Isten alakokba sûrített energiái a túlvilágon. Õk testesítik meg Isten fényét és sugarait bennünk és körülöttünk. Õk az univerzum szellemi törvényeinek õrzõi és hordozói. Energiájuk és erejük végtelen. Az angyalok a menny különbözõ területein mûködnek.
Az arkangyalok minden világ és galaxis, valamint az elemek: a levegõ, a tûz, a víz és a föld õrzõi. Ezen kívül õk kötnek össze a tökéletes léttel, az egységgel és a teljességgel.
Az angyalok az emberben színek, fények és energiák formájában mûködnek. Egyben õk az energiatestek, a tudati síkok és a csakrák õrzõi is. A keresztény hagyományban minden spirituális úton járó embert angyalok kísérnek. A világ többi nagy vallásában is érzékelték ezeket az energiákat, és különbözõ nevekkel illették.
(Forrás:ezo.hu)
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Téma zárolva.

Az angyalok és az emberek kapcsolatai 12 éve 2 hónapja ezelőtt #226

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5195
Az angyalok sem egyformák

A földön õrangyalok, angyalok és arkangyalok munkálkodnak. Õrangyala mindenkinek van, bármilyen hihetetlen. Még azoknak is van, akik nem hisznek benne, és azoknak is, akik bûntudatban élnek, és úgy érzik, nem érdemlik meg, hogy vigyázzanak rájuk. Az õrangyal mindig ott áll amellett, akire vigyáz attól a pillanattól kezdve, hogy az illetõ a világra jött. És vele is marad, míg a mennyországba nem kerül.
Az Õrangyal feltételek nélkül szeret, akkor is, ha rosszak vagyunk, akkor is, ha hibát hibára halmozunk. Jobban szeret mindenkinél. Bár hihetetlen, de még szerelmünknél, vagy apánknál, anyánknál is jobban. Az a dolga, hogy vigyázzon ránk, hogy biztonságban legyünk, hogy mindig idejében megkapjuk a jeleket ahhoz, hogy a legjobban csinálhassuk, amiért e Földre születtünk.

Hogy miért van az, hogy mégis néha szerencsétlenség ér? Azért, mert az õrangyal nem mindenható. Az emberek szabad akaratot, szabad döntési lehetõséget kaptak a Földön, ezért az õrangyal sem avatkozhat bele az életünkbe, nem hozhat helyettünk döntéseket. Csak tanácsokat ad, és mindent megtesz, hogy megértsük az üzenetét. Nem árt tehát, ha megtanulunk angyalnyelven. Vagyis ha megtanuljuk, hogy néha az orrunk elé lehulló falevél is üzenhet valamit, csak el kell hinni, hogy ez lehetséges.
Az õrangyal megvigasztal és megóv, ha szükség van rá. És megpróbál elõre figyelmeztetni a veszélyre.
(astronet.hu)
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Téma zárolva.

Vá: Az angyalok és az emberek kapcsolatai 12 éve 2 hónapja ezelőtt #227

 • Oláhné Paszternák Ildikó
 • Oláhné Paszternák Ildikó profilkép
 • Nem elérhető
 • Fresh Boarder
 • Hozzászólások: 1
Amit írtál az mind szép és jó .De,miként lehet megtisztítani a lelkünket a sok bûntõl ,hogy szellemileg fogékonnyá váljunk?
Téma zárolva.

Vá: Az angyalok és az emberek kapcsolatai 12 éve 2 hónapja ezelőtt #228

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5195
Kedves Ildikó!

Köszönöm a hozzászólásodat és a kérdésedet, amelyet feltettél nekem és a fórum látogatóinak.

Számomra a te kérdéseddel kapcsolatban az jutott az eszembe, hogy az emberek mennyire nehéznek képzelik az Istennel való kapcsolatukat. Holott a világ legegyszerûbbnek tûnõ eseményrõl van szó. Mi emberek azt hisszük, hogy az Isten egy elérhetetlennek tûnõ személyiség, pedig Õ mindig velünk van és segít a mi életünkben az angyalokon keresztül, amit mi meg is tapasztalunk a mindennapi életünkben, ha ráfigyelünk ezekre az eseményekre.

Nagyon sokszor csak azt vesszük észre magunkon, hogy minden olyan jól sikerül a mindennapjainkban, máskor pedig eredménytelenek a napi cselekedeteink. Hát ilyenkor kell nekünk nagyon figyelni magunkra, hogy felfigyeljünk azokra a halk hozzánk intézett hangokra, amelyet az angyalaink intéznek hozzánk.
Nem feltétlenül csak hangok formájában, hanem lehetnek érzések, vagy gondolatok formájában is hogy jeleznek nekünk azért, hogy segítsenek és ezáltal a mindennapjaink mindig békések és szeretetteliek legyenek.

Legyünk a mindennapjainkban mindig nagyon éberek, hogy az ellentét sugallatait ne cselekedjük meg és bízzunk az Isten segítõ erejében, hogy képesek leszünk a mindennapi feladatainkat elvégezni az Õ ereje által.
Összességében a kérdésedre a választ csak annyiban tudnám az én részemrõl megadni, hogy legyünk emberek egymással szeretettel, ne bántsuk meg embertársainkat és ha megbántottak bennünket bocsássunk meg nekik, és akkor ha mi megbocsátunk embertársainknak, akkor az Isten is megbocsátja a mi vétkeinket és ezáltal a lelkünket megtisztítja a bûneinktõl.
Ilyenkor mi emberek megkönnyebbülünk lélekben, mert a hibás cselekedeteink (bûneink) valósággal teherként nehezednek ránk.
Én ennyit tudok neked elmondani a feltett hozzászólásodra, de remélem a fórum látogatói is segítenek neked ebben.
Szeretettel : Margit
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Téma zárolva.

Az angyalok és az emberek kapcsolatai 12 éve 1 hónapja ezelőtt #394

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5195
Az angyalok figyelembe veszik a karmánkat


Ha valahol tûz üt ki, vagy árvíz pusztít, az egyik ház összedõl, a másik pedig egyben marad. Szerinted, mi lehet ennek az oka? Az, hogy nem imádkoznak az emberek, vagy nem egyformán kérnek az angyaloktól segítséget? A válasz: nem. Tévhitben vagy, ha ezt gondolod. Az angyalok ugyanis nem tesznek kivételt az emberek között, de a tetteik, és a múlt életbeli viselkedéseik között viszont annál inkább.

Kéréseinkre tehát úgy reagálnak, hogy figyelembe veszik, hogyan cselekedtünk, hogyan éltünk, és nem utolsó sorban: mit hoztunk magunkkal elõzõ életeinkbõl.
(ismeretlen szerzõ)
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Téma zárolva.
Oldalmegjelenítési idő: 0.107 másodperc